Byla 3K-3-149/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Norkūno ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SDG“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 3 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Artrema“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,SDG“ dėl prievolės įvykdymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 25 350,18 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 9 d. su atsakovu sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 07/11/09, kuria ieškovas įsipareigojo pagaminti ir perduoti jam nuosavybės teise priklausančias prekes – 5000 vnt. 2008 m. vadovo darbo kalendorių, o atsakovas – priimti prekes ir sumokėti už jas. Ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus, laikotarpiu nuo 2007 m. gruodžio 12 d. iki 2008 m. sausio 11 d. pagamino ir perdavė atsakovui kalendorius ir už prekes išrašė PVM sąskaitas–faktūras. Atsakovas sumokėjo tik dalį pinigų ir liko skolingas ieškovui 25 350,18 Lt. Be to, atsakovas dalies prekių – 2315 vnt. kalendorių – nepriima ir neapmoka.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovo ieškovui 25 350,18 Lt prievolei įvykdyti, 761 Lt žyminio mokesčio ir 2950 Lt atstovavimo išlaidų.

8Teismas nurodė, kad po sutarties pasirašymo sutartis buvo keista žodžiu. Atsakovas keitė ir pildė informaciją dėl kalendorių maketavimo, šilkografijos, pozicijų ir rūšių, išreikšdamas valią pirmiausia gaminti ir gauti kalendorius su specialiais įspaudais. Ieškovas, sutikdamas su ieškovo prašymais, keitė sutartos prekės vaizdą, tačiau sutarties įvykdymo termino keisti neprašė. Ieškovas pripažino, kad iki sutartyje nurodytos datos – 2007 m. gruodžio 13 d. – visos sutartyje ir priede Nr. 1 nurodytos prekės nebuvo pateiktos atsakovui. Ieškovas pažeidė sutarties įvykdymo terminą, tačiau atsakovas, sutikdamas su tuo, jog ieškovas tiekia prekes ir po sutartyje nurodyto termino, sutiko jas priimti. Nenustatęs naujo termino, iki kada ieškovas turėtų atsiskaityti su atsakovu, atsakovas negalėjo vienašališkai nutraukti sutarties ir atsisakyti priimti iš ieškovo likusių vadovo darbo kalendorių ir už juos apmokėti (CK 6.209 straipsnis).

9Teismas konstatavo, kad atsakovas neturėjo įstatyminio pagrindo vienašališkai nutraukti sutarties vykdymo, remdamasis sutarties 7.4.4 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu, nes nekokybiškas prekes priėmė ir už jas sumokėjo. Atsakovas nepateikė neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad jo nepriimti likusieji 2315 vnt. vadovo darbo kalendorių yra nekokybiški ir netinkami naudoti.

10Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. gruodžio 3 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

11Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal CK 6.334 straipsnį, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš kelių galimybių savo pažeistai teisei apginti. Jis turi teisę reikalauti: kad daiktas būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu; kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; taip pat grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra sutarties pažeidimas. Byloje yra duomenų, kad dalis ieškovo pateiktų atsakovui darbo kalendorių buvo nekokybiški ir netinkami naudotis. Tačiau atsakovas byloje priešieškinio ieškovui nereiškė, o iš visų byloje surinktų įrodymų viseto negalima daryti vienareikšmės išvados, kad jis ir pasinaudojo CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta pirkėjo pasirinkimo teise.

12Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisingas ir neprieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

13III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir priimti naują sprendimą; priteisti iš ieškovo 936 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už kasacinį skundą. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

151. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnį), nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl įrodymų tikėtinumo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2006). Teismas padarė nepagrįstas išvadas, nes liko abejonių, ar pakanka duomenų išvadoms, kad tam tikri faktai egzistuoja, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismui buvo pateikti įrodymai – 2008 m. sausio 3 d. priėmimo–perdavimo aktas, kuriuo atsakovas perdavė dalį nekokybiškų darbo kalendorių ieškovui, o ieškovas geranoriškai sutiko priimti jau pristatytus nekokybiškus ir netinkamus naudoti darbo kalendorius. Šis perdavimo–priėmimo aktas yra tinkamas įrodymas, patvirtinantis ieškovo pripažinimą prekių nekokybiškumo faktą. Teismas byloje vertino įrodymus, kurie nėra pagrįsti visapusišku aplinkybių išnagrinėjimu, neanalizavo, kad atsakovo pareiga informuoti apie netinkamos kokybės prekes ir ieškovo pripažinimas priimti nekokybišką produkciją yra tinkami įrodymai; nepakankamai atsižvelgė į sutarties nutraukimo aplinkybes ir padarė nepagrįstas išvadas; nustatęs, kad ieškovas pripažįsta praleidęs terminą prievolei įvykdyti, neįvertino, jog atsakovas geranoriškai vadovavosi geros valios principu, tarėsi išspręsti sutartinius santykius, apmokėjo ieškovo pateiktas PVM sąskaitas–faktūras už darbo kalendorius ir net už papildomus darbus. Teismai vertino tik ieškovo interesus, juos subjektyviai gindami. Atsakovas dėjo geriausių pastangų, elgėsi sąžiningai, stengdamasis rasti abiem šalims naudingiausią išeitį iš susiklosčiusios situacijos. Teismai nukrypo nuo lygybės principo, nes nevertino ieškovo veiksmų sudarant ir vykdant sutartį. Teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui, nes neatsižvelgė į aplinkybes, kaip buvo pažeistas sutarties įvykdymo terminas.

162. Teismas neteisingai nurodė kasatoriaus prievolę, o ne teisę papildomam terminui nustatyti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.209 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartis neįvykdyta, nukentėjusi šalis gali raštu nustatyti protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti ir pranešti apie tai kitai šaliai. Teismas nepagrįstai netaikė CK 6.333 straipsnio 4, 6 dalių normų, kuriose nustatyta, jog daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Teismas neteisingai taikė ir aiškino CK 334 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Pagal šią normą, atsakovas įgijo teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą arba nemokėti už prekes ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Šia teise atsakovas pasinaudojo nevisiškai, atsisakydamas tik dalies prekių. Ieškovas negali reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visą prekių kainą, nes susidarė aplinkybės, kurios iš esmės pakeitė sutartinių prievolių pusiausvyrą.

17IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

18Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašė palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, priteisti iš kasatoriaus teisinės pagalbos išlaidas. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

191. Kasaciniame skunde nurodytos aplinkybės dėl ginčo kalendorių kokybės, prievolės įvykdymo termino nustatymo, 2008 m. sausio 3 d. priėmimo–perdavimo akto vertinimo yra faktinės aplinkybės. Teismai vertino visus byloje pateiktus įrodymus, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo aplinkybes. Teismai tinkamai konstatavo, kad kasatorius nepateikė neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, koks prekių kiekis neatitiko kokybės, į prekių priėmimą nekvietė ieškovo atstovo. Teismai pagrįstai konstatavo, kad, ieškovui pateikus prekes ir po jų pateikimo termino pasibaigimo atsakovui tęsiant prekių priėmimą nenustačius papildomo termino joms priimti, laikytina, jog kasatorius neturi teisės atsisakyti priimti ir atsiskaityti už likusius 2315 vnt. vadovo kalendorių. Atsakovas neįrodė, kad ginčo užsakymams, įvykdytiems vėliau nei pirminiai užsakymai, taikytinas sutartyje nustatytas terminas ir sutarties nuostatos ir kad užsakymų įvykdymo terminas yra praleistas dėl ieškovo kaltės. Be to, ieškovas buvo nurodęs atsakovui, kad kalendoriams pagaminti reikalingas minimalus trisdešimties dienų terminas. Atsakovui paskutinį užsakymą pateikus 2007 m. gruodžio 6 d., atsakovas neturi teisės reikalauti įvykdyti šį užsakymą sutartyje nustatytais terminais per septynias dienas ir remtis ieškovo prievolės įvykdymo termino pasibaigimu.

202. Teismai tinkamai taikė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pagrįstai konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas pasinaudojo teise grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis pažeidimas.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22Dėl reikalavimų daikto kokybei

23Daikto kokybė gali būti viena iš sutarčių sąlygų. Pagal CK 6.197 straipsnį, jei nei sutartyje, nei įstatymuose sutarties dalyko kokybė nenustatyta, tai ji turi atitikti protingą ir ne žemesnę už vidutinę kokybę, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Ši įstatymo nuostata yra bendroji ir ji taikoma esant bet kokiai sutarčiai. Tačiau ši bendroji nuostata nereiškia, kad atskiroms sutarčių rūšims nenustatomi kitokie kokybės reikalavimai.

24Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai konstatavo, kad tarp šalių buvo pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Taigi šalių sutarties dalykui taikomi kokybės reikalavimai, kurie nustatyti šios rūšies sutartims. CK 6.333 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančius dokumentų reikalavimus.

25Šalių 2007 m. lapkričio 9 d. sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties 6 punkte nurodyta, kad prekių kokybė turi atitikti gamintojo šalies standartus ir reikalavimus. Taigi šiame sutarties punkte šalys dėl konkrečių kokybės reikalavimų nesusitarė. Kalendorius, be kita ko, atlieka informacinę funkciją, todėl informaciniai netikslumai jame galėjo būti laikomi aplinkybėmis, turinčiomis reikšmės vertinant kalendorių kokybę. Teismai konstatavo, kad byloje yra duomenų, kad dalis ieškovo pateiktų atsakovui darbo kalendorių buvo nekokybiški, tačiau dalį jų atsakovas priėmė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad neįrodyta, jog likusieji 2315 vienetų vadovo darbo kalendorių yra nekokybiški ir netinkami naudoti. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės daiktą, savo teises gali ginti CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais. Pirkėjui suteikta teisė rinktis jam naudingiausią pažeistos teisės dėl netinkamos kokybės daikto pagaminimo (pardavimo) gynimo būdą, tarp jų – ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties. Būtent šiuo teisių gynimo būdu remiasi atsakovas.

26CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę pareikalauti – grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal šią įstatymo nuostatą joje nurodytu būdu pirkėjas savo teises gali ginti (nutraukti sutartį) tada, kai daikto trūkumai yra tokie reikšmingi (esminiai), kad nupirktas daiktas negali būti naudojamas pagal paskirtį. Pažymėtina, kad ginčą nagrinėjantis teismas, įvertindamas šio pirkėjo teisių gynimo būdo pasirinkimo pagrįstumą, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti, jog vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių pasekmių.

27Pagal CK 6.333 straipsnio 4 dalį, jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami. Tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui. Iš šios įstatymo normos turinio darytina išvada, kad daikto kokybiškumą galima apibūdinti kaip jo tinkamumą panaudoti pagal paskirtį. Daikto nekokybiškumas savaime nereiškia, kad jis negali būti naudojamas pagal paskirtį. Minėta, kad kalendoriuose tam tikrus nukrypimus nuo kokybės teismai konstatavo. Tačiau šie atsakovo nurodyti ir teismų konstatuoti trūkumai nėra tokie, kad vadovo darbo kalendorių nebūtų galima panaudoti pagal paskirtį. Konstatavę tokias aplinkybes pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai turėjo pagrindą netaikyti atsakovo pasirinkto CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyto pirkėjo teisių gynimo būdo.

28Dėl įrodymų vertinimo

29Kasaciniame skunde remiamasi tuo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Dėl įrodymų vertinimo kasacinis teismas yra pasisakęs daugelyje nutarčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje JAV įmonė Autodesk Inc. v. UAB „Arginta“, A. M., bylos Nr. 3K-3-422/06; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, Kauno savivaldybės įmonė „Panemunės butų ūkis“, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. S. ir G. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. UAB „Supla“, bylos Nr. 3K-3-350/2008; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. Š., D. Š., S. S. ir kt. v. UAB „Tez tour“, UAB „Travel pub“, UAB „Septynios mylios“, bylos Nr. 3K-3-386/2008; 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. UAB ,,GeoTec–Baltija“, bylos Nr. 3K-3-20/2009 ir kt.). Kasaciniame skunde nekeliama nauja įrodymų vertinimo problema, dėl kurios turėtų pasisakyti kasacinis teismas, todėl plačiau dėl įrodinėjimo taisyklių taikymo nepasisakoma. Kasacinio skundo motyvai apie tam tikrų įrodymų netinkamą įvertinimą, įrodymų tinkamumą, teismo išvadų nepagrįstumą ir kt. priskirtini faktų, o ne teisės aiškinimo ir taikymo klausimams. Kasacinis teismas negali paneigti apeliacinės instancijos teismo išvadų, nes būtų kitaip įvertinti nustatyti faktai bei pateiktas kitoks jų vertinimas. Kasacinis teismas nesprendžia fakto klausimų (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

30Teisėjų kolegija, vertindama kasatoriaus argumentus dėl apeliacinės instancijos teismo padarytų įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo, daro išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti kasatoriaus nurodytų procesinės teisės normų pažeidimo, todėl kasacinis skundas netenkintinas.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Prie atsiliepimo į kasacinį skundą yra pridėtas 2009 kovo 4 d. sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad ieškovas UAB ,,Artrema“ sumokėjo advokatui 732 Lt už atsiliepimo į atsakovo kasacinį skundą surašymą. Ieškovas prašo šias išlaidas priteisti. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, bet ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Šių Rekomendacijų 7 ir 8.14 punktuose nustatyta, kad rekomenduojamas už atsiliepimą į kasacinį skundą maksimalus priteistinas dydis yra minimali mėnesinė alga, taikant koeficientą 2. Advokatui sumokėta pinigų suma neviršija nustatyto maksimumo, todėl ieškovės prašoma suma iš atsakovų priteistina.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SDG“ (įmonės kodas 135899565, buveinės adresas: Pramonės pr. 23, Kaunas, (duomenys neskelbtini)) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Artrema“ (įmonės kodas 135123437, buveinės adresas: Partizanų g. 112-89, Kaunas) 732 (septynis šimtus trisdešimt du) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

36Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 25 350,18 Lt skolos ir bylinėjimosi... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nurodė, kad po sutarties pasirašymo sutartis buvo keista žodžiu.... 9. Teismas konstatavo, kad atsakovas neturėjo įstatyminio pagrindo... 10. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m.... 11. Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal CK 6.334 straipsnį, kai parduotas... 12. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo... 13. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 15. 1. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai taikė įrodymų vertinimą... 16. 2. Teismas neteisingai nurodė kasatoriaus prievolę, o ne teisę papildomam... 17. IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 18. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašė palikti nepakeistą... 19. 1. Kasaciniame skunde nurodytos aplinkybės dėl ginčo kalendorių kokybės,... 20. 2. Teismai tinkamai taikė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pagrįstai... 21. Teisėjų kolegija... 22. Dėl reikalavimų daikto kokybei... 23. Daikto kokybė gali būti viena iš sutarčių sąlygų. Pagal CK 6.197... 24. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai konstatavo, kad tarp šalių buvo... 25. Šalių 2007 m. lapkričio 9 d. sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties 6... 26. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad jeigu parduotas daiktas... 27. Pagal CK 6.333 straipsnio 4 dalį, jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta,... 28. Dėl įrodymų vertinimo... 29. Kasaciniame skunde remiamasi tuo, kad apeliacinės instancijos teismas... 30. Teisėjų kolegija, vertindama kasatoriaus argumentus dėl apeliacinės... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 32. Prie atsiliepimo į kasacinį skundą yra pridėtas 2009 kovo 4 d. sąskaitos... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.... 35. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SDG“ (įmonės kodas... 36. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...