Byla 2S-423-524/2015
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei B. T., M. J

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos LUAB „Finsonas“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Atenergo“, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-28 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos LUAB „Finsonas“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Atenergo“, skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei B. T., M. J. ir

Nustatė

2pareiškėja 2014-09-22 pateikė antstolei B. T. skundą dėl antstolio veiksmų, juo prašė panaikinti antstolės B. T. 2014-09-15 patvarkymą Nr. S-14034206 ir įkainoti skolininko M. J. turtą realia rinkos kaina. Nurodė, kad 2014-09-15 gavo antstolės patvarkymą, kuriuo buvo įkainotas skolininkui priklausantis areštuotas nekilnojamasis turtas. Mano, kad šiuo patvarkymu skolininkui M. J. priklausančių žemės sklypų vertė buvo nustatyta netinkamai. Eksperto nustatyta 1/2 dalies 1,7500 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 8000 Lt vertė labai skiriasi nuo VĮ Registrų centre nurodytos masiniu būdu nustatytos šio sklypo vertės, t. y. 18 650 Lt. Kito žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), plotas yra 0,5000 ha, nustatyta vertė – 6000 Lt taip pat labai skiriasi nuo VĮ Registrų centre nurodytos masiniu būdu nustatytos šio žemės sklypo vertės, t. y. 9910 Lt. Taip pat nurodo, kad nustatytos abiejų žemės sklypų vertės skiriasi ir nuo šioje vietoje pardavinėjamų panašių žemės sklypų kainų. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėja mano, jog areštuotas turtas buvo įvertintas neteisingai.

3Antstolė B. T. 2014-09-26 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/14/01247 dėl 23 863,43 Lt žalos atlyginimo išieškojimo iš skolininko M. J. išieškotojos LUAB „Finsonas“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Atenergo“, naudai pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-921-889/2013. Vykdant išieškojimą, 2014-06-05 areštuotas skolininkui priklausantis turtas – 1/2 dalis žemės sklypo, kurio plotas 1,7500 ha, esančio ( - ), ir žemės sklypas, kurio plotas 0,5000 ha, esantis ( - ) Atlikus turto vertės nustatymo ekspertizę 2014-09-15 buvo priimtas patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuriuo buvo įkainotas areštuotas skolininkui priklausantis minėtas turtas. Mano, kad turtas buvo įkainotas tinkamai, remiantis nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto rinkos kaina, o pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie paneigtų skundžiamu patvarkymu nustatytas areštuotų žemės sklypų vertes. Mano, jog eksperto nustatyta turto rinkos kaina yra tikslesnė palyginti su VĮ Registrų centro masiniu būdu nustatytomis turto vertėmis. Pažymėjo, jog nė vienas iš vykdymo proceso dalyvių nepasinaudojo teise CPK 598 straipsnio nustatyta tvarka pareikšti nušalinimą paskirtam ekspertui, o pareiškėjos pateikiami argumentai dėl interneto skelbimų puslapiuose esančių panašių žemės sklypų kainų nepaneigia eksperto nustatytos turto vertės ir neatspindi šio turto rinkos kainos. Nurodė, kad pareiškėja skundžia antstolės patvarkymą dėl turto įkainojimo, bet neprašo skirti papildomos arba pakartotinės turto vertės nustatymo ekspertizės, eksperto nustatyta turto vertė antstolei nekelia jokių abejonių.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-28 nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nustatė, kad areštuojant skolininkui M. J. priklausantį nekilnojamąjį turtą, šio turto vertė nebuvo nustatyta, todėl 2014-08-18 antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-14030685, kuriuo paskyrė skolininkui priklausančio areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę, atliktos ekspertizės pagrindu

52014-09-15 priėmė patvarkymą Nr. S-14034206 „Dėl turto įkainojimo“. Konstatavo, kad įkainodama areštuotą skolininkui priklausantį turtą, antstolė laikėsi CPK 681 straipsnyje nustatytos areštuoto turto įkainojimo tvarkos. Taip pat konstatavo, kad pareiškėja nepateikė pakankamai objektyvių duomenų ir įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog eksperto nustatyta turto rinkos vertė yra aiškiai nepagrįsta, o pareiškėjos pateiktos skelbimų kopijos apie parduodamų panašių žemės sklypų kainą nėra pakankamas pagrindas abejoti reikiamą kvalifikaciją turinčio eksperto nustatyta turto rinkos verte bei nepaneigia šio eksperto išvadų. Padarė išvadą, kad antstolė pagrįstai rėmėsi ekspertizės aktuose nurodytomis areštuoto turto vertėmis ir tuo pagrindu įkainojo areštuotą skolininkui priklausantį turtą.

6Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-28 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą patenkinti. Atkartoja skunde dėl antstolės veiksmų išdėstytas aplinkybes: teigia, kad skolininkui M. J. priklausančių žemės sklypų vertė antstolės buvo nustatyta netinkamai, ji labai skiriasi nuo VĮ Registrų centre nurodytos masiniu būdu nustatytos minėtų sklypų vertės, taip pat skiriasi ir nuo tokioje pat vietoje pardavinėjamų panašių žemės sklypų kainų.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-921-889 dėl 23 863,43 Lt išieškojimo iš skolininko M. J. išieškotojos LUAB „Finsonas“ naudai (v. b. l. 3). Vykdant išieškojimą 2014-06-05 turto arešto aktu Nr. S-14021607 buvo areštuotas skolininkui priklausantis turtas – 1/2 dalis žemės sklypo, jo plotas 1,7500 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir žemės sklypas, jo plotas 0,5000 ha, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (v. b. l. 24–27). 2014-08-18 antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-14030685, juo paskyrė skolininkui priklausančio areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę, ją atlikti pavedė teismo ekspertui G. T. (v. b. l. 109–110). Atlikus ekspertizę, antstolei buvo pateiktas 2014-09-10 ekspertizės aktas Nr. E14/009GT, kuriuo nustatyta, kad 1/2 dalies žemės sklypo, kurio plotas 1,7500 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė yra 8000,00 Lt, bei 2014-09-10 ekspertizės aktas Nr. E14/010GT, kuriuo nustatyta, kad žemės sklypo, kurio plotas 0,5000 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė yra 6000,00 Lt (v. b. l. 127–128). 2014-09-15 antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-14034206 „Dėl turto įkainojimo“, kuriuo 1/2 dalį žemės sklypo, kurio plotas 1,7500 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įkainojo 8000,00 Lt, o žemės sklypą, kurio plotas 0,5000 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkainojo 6000,00 Lt (v. b. l. 125–126).

10Nagrinėjamu atveju apeliantė skundžia antstolės veiksmus, kadangi antstolė neteisingai įkainojo parduodamą turtą, nustatydama mažesnę turto kainą, nesilaikė civilinio proceso įstatymo nuostatų, atlikdama turto įkainojimą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo konkrečiu atveju antstolė, nustatydama skolininkui priklausančio turto kainą, nepažeidė įstatymo reikalavimų.

11Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas įvertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra, ar tinkamai nustatyta turto kaina.

12Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir neveikiamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kaina. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

13Jeigu vykdymo proceso šalys prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės, kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės.

14Šiuo nagrinėjamu atveju nei išieškotoja, nei skolininkas, antstolei 2014-09-15 patvarkymu Nr. S-14034206 nustačius turto kainą, nepareiškė motyvuotų prieštaravimų dėl antstolės nustatyto turto įkainojimo. Pažymėtina, kad skundo antstolei dėl jos veiksmų pateikimas nėra tinkamas prieštaravimų pareiškimas dėl turto įkainojimo, kadangi CPK 681 straipsnio 3 dalis imperatyviai nustato, kad jei skolininkas ir išieškotojas nedalyvavo areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

15Kadangi šalių prieštaravimai civilinio proceso įstatymo nustatyta nebuvo pareikšti, ekspertizė antstolės iniciatyva galėjo būti paskirta, jeigu antstolio turimi varžytynėse parduotino turto vertės įrodymai kėlė abejonių dėl turto vertės teisingumo. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, vykdant išieškojimą, buvo sudaryta parduodamo turto Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaita, rinkos vertę nustatė turto vertintojas, įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti turto vertintojo nustatyta rinkos kaina, nebuvo. Apeliantės skundų teiginiai, kad antstolė objektyviai nenustatė parduodamo turto kainos, kad antstolė pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl parduodamo turto kainos nustatymo, yra deklaratyvūs ir visiškai nepagrįsti. Bylos medžiaga patvirtina, kad antstolė skyrė ekspertizę anksčiau nurodytų žemės sklypų vertei nustatyti, siekdama įkainoti areštuotą turtą objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kainai. Toks antstolės elgesys traktuotinas kaip atitinkantis vykdymo proceso šalių teises ir teisėtus interesus, nes tiek skolininkas, tiek išieškotojas yra suinteresuoti, kad galbūt ateityje realizuojamas turtas būtų įkainotas realia pinigų suma, už kurią turtas galėtų būti realizuotas.

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto vertinimas, atliktas asmens, turinčio turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, bei atliktas individualiai, jį apžiūrėjus vietoje, atsižvelgiant į jo faktinį nusidėvėjimą ir esamą būklę, yra tikslesnis nei turto vertinimo duomenys, įrašyti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, nustatyti masinio vertinimo būdu. Be to, pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Kaip minėta, įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Apeliantė, nesutikdama su areštuoto turto įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti teismo eksperto pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Apeliantė nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, apeliantė nepateikė, taip pat nepateikė jokių apskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su nustatyta rinkos verte iš esmės grindžia tik masinio vertinimo būdu nustatyta rinkos verte, bet ne konkrečiais rinkos tyrimais ar analogiško pobūdžio ekspertiniu aktu nustatyta turto verte. Apeliantė prie skundo dėl antstolės veiksmų pridėjo interneto svetainėje dnbbustas.lt ir aruodas.lt įdėtų skelbimų išrašus su juose nurodytomis parduodamų žemės sklypų, esančių toje pačioje vietovėje, kainomis. Minėtais išrašais apeliantė grindžia antstolės nustatytą nepagrįstai mažą turto vertę. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtuose išrašuose pateikta informacija apie žemės sklypų kainas yra informacinio pobūdžio, paremta siekiu parduoti turtą kuo aukštesne kaina. Tuo tarpu antstolės nustatyta turto vertė paremta žemės sklypų faktine būkle, privažiavimo galimybėmis, padėtimi gatvių, gretimybių atžvilgiu, plėtros potencialu ir kitų individualių savybių pagrindu (v. b. l. 127, 128). Apeliantė atskirajame skunde nenurodė jokių konkrečių teisinių argumentų ir faktinių aplinkybių, sudarančių pagrindą konstatuoti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą.

17Pažymėtina, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų pakankamumas reiškia, kad faktas gali būti pripažintas įrodytu, jei esantys įrodymai leidžia teismui įsitikinti ir daryti išvadą, kad faktas yra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008). Priešingu atveju tos įrodinėtinos aplinkybės, kurioms nustatyti nepakanka įrodymų, tėra prielaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011).

18Apeliantė atskirajame skunde cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, tačiau nenurodo jokių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų aiškinimo ar taikymo pažeidimų (CPK 306 str. 1 d. 4 p., 338 str.). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis išsamiai motyvuota, apeliantė atskirajame skunde iš esmės atkartoja jos skundo antstolei argumentus, visiškai neįvertindama pirmosios instancijos teismo motyvų dėl jų, nepateikdama jokių įrodymų.

19Esant šioms aplinkybėms, nenustačius apeliantės nurodomų jos, kaip išieškotojos, teisių ir teisėtų interesų bei vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jos keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-28 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. pareiškėja 2014-09-22 pateikė antstolei B. T. skundą dėl antstolio... 3. Antstolė B. T. 2014-09-26 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-28 nutartimi pareiškėjos skundą... 5. 2014-09-15 priėmė patvarkymą Nr. S-14034206 „Dėl turto įkainojimo“.... 6. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 7. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo Klaipėdos miesto... 10. Nagrinėjamu atveju apeliantė skundžia antstolės veiksmus, kadangi antstolė... 11. Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto... 12. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatytose areštuoto... 13. Jeigu vykdymo proceso šalys prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba... 14. Šiuo nagrinėjamu atveju nei išieškotoja, nei skolininkas, antstolei... 15. Kadangi šalių prieštaravimai civilinio proceso įstatymo nustatyta nebuvo... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto vertinimas, atliktas... 17. Pažymėtina, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį... 18. Apeliantė atskirajame skunde cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 19. Esant šioms aplinkybėms, nenustačius apeliantės nurodomų jos, kaip... 20. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, apeliacinės... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-28 nutartį palikti nepakeistą....