Byla 2-553-372/2014

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant bankrutavusios UAB „Foldija“ bankroto administratoriaus įgaliotinei R. V.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Transkandija“ bankroto administratoriaus prašymą netvirtinti BUAB „Foldija“ kreditorinio reikalavimo ir

Nustatė

3Bankrutavusios UAB „Transkandija“ bankroto administratorius, kuriam apie teismo posėdį pranešta tinkamai, prašo netvirtinti bankrutavusios UAB „Foldija“ kreditorinio reikalavimo. Jis nurodė, kad BUAB „Transkandija“ iš BUAB „Foldija“ tik 2 mėnesius nuomojosi transporto priemones. Jokių atskirų susitarimų nebuvo pateikta. Administratoriui pateiktos PVM sąskaitos faktūros yra nepasirašytos atsakovės, todėl negali būti laikomos pakankamu įrodymu, pagrindžiančiu BUAB „Foldija“ reikalavimo teisę. Nepasirašytos PVM sąskaitos faktūros neįrodo, kad BUAB „Foldija“ suteikė paslaugas ar prekes. Buhalterinės apskaitos programa yra informacinio pobūdžio, tai nėra buhalterinės apskaitos dokumentas, turintis juridinę galią. Prašydama įtraukti delspinigių sumą, BUAB „Foldija“ nenurodė nei laikotarpio, nei konkrečios sumos. Administratorius nurodė, kad už puspriekabę yra sumokėta, tai patvirtina Kasos pajamų orderio kvitas. BUAB „Transkandija“ už 320000 Lt pirko iš BUAB „Foldija“ pastatą, tačiau už jį tiesiogiai privalėjo sumokėti tik 10000 Lt. Jei nebuvo atsiskaityta, tai būtų esminis sutarties pažeidimas. Jei sutartis nebuvo nutraukta, administratoriaus įgaliotinis daro išvadą, kad pirkinio suma yra sumokėta. Jis teigia, kad neturi galimybės išsiaiškinti, ar buvo perkamos padangos iš BUAB „Foldija“, kadangi jam nebuvo perduoti dokumentai.

4Bankrutavusios UAB „Foldija“ bankroto administratoriaus įgaliotinė nurodė, kad visas aplinkybes išdėstė atsiliepime į prašymą dėl finansinio reikalavimo netvirtinimo. Ji nurodė, kad visos BUAB „Transkandija“ skolos yra užfiksuotos buhalterinės apskaitos programoje, buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros. Perėmus dokumentus, buvo nustatyta, kiek skolinga BUAB „Transkandija“. Prašydama patvirtinti kreditorinį reikalavimą, bankroto administratoriaus įgaliotinė teigia, kad skolos yra suskaičiuotos ne pagal konkrečias PVM sąskaitas faktūras, o bendra suma, išminusuojant sumokėtas sumas.

5Prašymas tenkintinas iš dalies.

6Įstatymų leidėjas, remdamasis CK 2.4 straipsnio 3 dalies, CK 2.74 straipsnio 3 dalies, Buhalterinės apskaitos įstatymo, Pridėtinės vertės tiksliai reglamentuodamas įmonėje atliekamų finansinių operacijų įforminimo bei jų apskaitymo tvarką, siekė, kad jų apskaita būtų tvarkoma tokiu būdu, jog iškilus ginčams tarp ūkine komercine veikla besiverčiančių asmenų ar šių asmenų bei valstybės, įmonės darbuotojų, ar administracijos vadovo, būtų galima tiksliai nustatyti bei patikrinti minėtų operacijų apimtis, atlikimo laiką bei pagrindą ir kt. Taigi, griežtas minėtų įstatymų reikalavimų laikymasis yra reikšmingas ir viešajam interesui, nes tokiu būdu užtikrinamas veiklos skaidrumas, užkertamas kelias bendrovės turto pasisavinimui, iššvaistymui. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti pirminės apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus

7Teismas nesutinka su BUAB „Transkandija“ bankroto administratoriaus teiginiu, kad kreditoriaus BUAB „Foldija“ PVM sąskaitos faktūros nėra pagrįstos kitais įrodymais, galinčiais patvirtinti pastarojo kreditoriaus reikalavimą. Šiuo atveju PVM sąskaitos faktūros ir išrašai iš buhalterinės apskaitos programos nėra BUAB „Transkandija“ nuginčytos, jos pagrindžia sutartinių santykių buvimą. Teismas sprendžia, kad BUAB „Transkandija“ nepagrįstai teigia, kad Transporto priemonės nuomos sutartis Nr.2008/10/30 pasibaigė 2008-12-31, t.y. ji buvo tęsiama tik 2 mėnesius (b.l.13-17). Tuo tarpu BUAB „Foldija“ banko sąskaitos išrašas nenuginčijamai patvirtina, kad UAB „Transkandija“ ir 2009 m. rugpjūčio mėnesį mokėjo BUAB „Foldija“ už nuomą (b.l.50-57). Tai rodo, kad šalys pasinaudojo sutarties 7.5 punktu ir automatiškai ją pratęsė. BUAB „Foldija“ pateikti įrodymai patvirtina, kad BUAB „Transkandija“ už nuomos paslaugas mokėjo iki pat 2013 metų ir pačios mokėjimo sumos buvo pakankamai didelės. BUAB „Foldija“ neturėjo pagrindo teikti teismui absoliučiai visas PVM sąskaitas faktūras, susijusias su atsiskaitymu už nuomos paslaugas. Šie įrodymai būtų pertekliniai ir be pagrindo apkrautų teismą dokumentais, kurie patvirtinami buhalterinės apskaitos programos duomenimis. Pateiktas banko sąskaitos išrašas leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių buvo susiformavusi praktika, kai BUAB „Transkandija“ apmokėdavo nepasirašytas PVM sąskaitas faktūras. Kol UAB „Transkandija“ nenuginčijo buhalterinės apskaitos dokumentų kitokiu būdu, teismas jais remiasi ir daro išvadą, kad iki pat 2013 metų atsakovė naudojosi išnuomotu turtu, mokėjo už transporto nuomos paslaugas BUAB „Foldija“.

8Teismas sprendžia, kad BUAB „Foldija“ pagrįstai reikalauja pagal nuomos bei pirkimo-pardavimo sutartis nesumokėtų pinigų kaip kreditorinio reikalavimo laikotarpiu nuo 2010 iki 2013 metų. Pagal Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą BUAB „Transkandija“ 2009.12.31 liko skolinga BUAB „Foldija“ 53774,33 Lt (b.l.79). Duomenų apie įskaitymus šalys nepateikė. Tas faktas, kad BUAB „Transkandija“ vadovas galimai neperdavė bankroto administratoriui dokumentų, savaime negali būti laikomas pateisinančiu, sprendžiant klausimą dėl skolų pagal sandorį sumokėjimo, o šiuo atveju – kreditorinio reikalavimo ginčijimo. Teismas pripažįsta, kad BUAB „Foldija“ prašymas patvirtinti ir delspinigius, paskaičiuotus nuo visos skolos, tenkintinas iš dalies. Kaip jau nurodyta, pati skola iš nuomos santykių iki 2009.12.31 yra 53774,33 Lt. Kaip matyti iš atsakovės BUAB „Transkandija“ pateiktų dokumentų, ji neprašo taikyti ieškinio senatį, todėl teismas turi pagrindo pripažinti, kad reikalaujamų delspinigių suma sudaro 19358,76 Lt (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 1.126 straipsnio 2 dalis). Tuo tarpu tenkinti prašymą priteisti delspinigius pilna apimtimi negalima. Nuomos ir pirkimo-pardavimo sutartyse buvo numatyti skirtingi delspinigių dydžiai. Tai liečia laikotarpį nuo 2010 iki 2013 metų. BUAB „Foldija“ savo kreditorinį reikalavimą šioje dalyje teikia ne pagal atskiras sąskaitas faktūras, o kaip vieningą visumą, įvertinus visus buhalterinės apskaitos dokumentus. Tokiu atveju teismas pripažįsta, kad BUAB „Transkandija“ bankroto administratorius pagrįstai nurodo, kad BUAB „Foldija“ nepateikė tinkamo delspinigių paskaičiavimų.

9Spręsdamas klausimą dėl atsiskaitymo už nupirktą puspriekabę, teismas pripažįsta, kad BUAB „Foldija“ neturi pagrindo reikalauti šios sumos. Teismui pateiktas Kasos pajamų orderio kvitas patvirtina, kad BUAB „Transkandija“ sumokėjo 39688 Lt už šį turtą (b.l.101). Teismas pažymi, kad ši suma taip pat sumokėta pagal PVM sąskaita faktūra, kurios nepasirašė BUAB „Transkandija“ (b.l.78). Tokiu atveju darytina išvada, kad nėra pagrindo netikėti BUAB „Foldija“ pateikta PVM sąskaita faktūra, kuri patvirtina, jog BUAB „Transkandija“ pirko, bet neapmokėjo 2056 Lt už padangą (b.l.77).

10Teismas daro išvadą, kad BUAB „Foldija“ kreditorinis reikalavimas, susijęs su 320000 Lt suma, yra pagrįstas. Pagal Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties 3.1 punktą buvo nustatyta tvarka, kuria atsakovė BUAB „Transkandija“ privalėjo atsiskaityti su BUAB „Foldija“. Byloje nėra jokių įrodymų, kad BUAB „Transkandija“ įvykdė savo įsipareigojimus. Būtent ji privalėjo pateikti teismui įrodymus, kad yra sumokėjusi 10000 Lt per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo. Sutarties 3.2.1 punkte buvo nustatyta, kad BUAB „Transkandija“ 310000 Lt sumokės BUAB „Foldija“ po to, kai įkeis nupirktą pastatą ir BUAB „Foldija“ priklausantį žemės sklypą. Nekilnojamojo turto registre hipoteka buvo įregistruota 2010-09-06 (b.l.58-61). Šią aplinkybę patvirtino AB „Citadele“ banko prašymas dėl BUAB „Transkandija“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (civilinė byla Nr.B2-386-372/2014, b.l.4-5). Jokių duomenų, kad 310000 Lt buvo pervesta į BUAB „Foldija“ nurodytą sąskaitą, nepateikta. Kadangi šios sumos negalėjo būti sumokėtos grynaisiais pinigais, teismas neturi pagrindo abejoti BUAB „Foldija“ teiginiu, kad su ja nebuvo atsiskaityta pagal pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. BUAB „Transkandija“ bankroto administratoriaus teiginys, kad šalių sutartis iki šiol nėra nutraukta, todėl galima teigti, kad atsakovė atsiskaitė su BUAB „Foldija“, laikytinas nepagrįstu. Šalis turi teisę nutraukti sutartį (CK 6.217 straipsnio 1 dalis), tačiau tai yra jos teisė, o ne pareiga. Šiuo atveju tai niekaip nepatvirtina, kad ši sutartis yra įvykdyta. Teismas taip pat pažymi, kad parduotos patalpos yra įkeistos bankui, kurio kaip įkaito turėtojo reikalavimas būna tenkinamas pirmiausia.

11Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DNSB „Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011). Nagrinėjamoje byloje teismas sprendžia, kad surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad BUAB „Foldija“ turi būti įtraukta į BUAB „Transkandija“ kreditorių sąrašą, tenkinant prašymą tik iš dalies.

12Civilinėje byloje Nr.B2-386-372/2014, pateikdamas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir kreditorių sąrašą, BUAB „Transkandija“ direktorius nurodė, kad įmonės skola BUAB „Foldija“ sudaro 103458,63 Lt (1 t., b.l.19). Visi kreditorių reikalavimai pagal N. G. pateiktą sąrašą buvo pakankamai tikslūs. Bankroto administratoriaus teismui pateikti kreditorių reikalavimai žymiai nesikeitė, palyginus su direktoriaus pateiktais anksčiau. Dėl šios priežasties teismas abejoja bankroto administratoriaus teiginiais, kad įmonės vadovas neperdavė ar nepilnai perdavė dokumentus. Įvertinus surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad gali būti tenkinamas BUAB „Foldija“ kreditorinis reikalavimas, kurį sudaro 123911,31 Lt ( tame tarpe 19358,76 Lt delspinigių).

13Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

14Patvirtinti bankrutavusios UAB „Transkandija“ kreditoriaus bankrutavusios UAB „Foldija“ kreditorinį reikalavimą, sudarantį 123911,31 Lt sumą.

15Likusioje dalyje kreditoriaus BUAB „Foldija“ reikalavimą atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

17.

Proceso dalyviai
Ryšiai