Byla 2VP-2243-179/2016
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr.2-232-470/2012

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant, pareiškėjui (-ams) M. M. ieškovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims ) ieškovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) O. G. atsakovui, trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) atstovui A. P. trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) nedalyvaujant valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko M. M. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr.2-232-470/2012 ir

Nustatė

2Pareiškėjas M. M. prašo Alytaus rajono apylinkės teismą atidėti Kauno apygardos teismo 2015-11-04 d. sprendimo įvykdymą civilinėje byloje Nr.2-232-470/2012 iki 2016-08-30 d., kurioje jis įpareigotas pašalinti savavališkos statybos darbų padarinius – per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai pradėtą statyti gyvenamąjį namą, ūkio pastatą, esančius ( - ) kaime (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )) ir sutvarkyti statybvietę.

3Prašyme nurodo, kad pagrindas atidėti sprendimo įvykdymą buvo nepalankios gamtinės sąlygos, žemės sklypas, kuriame yra griautini statiniai, yra miško gilumoje, kelias yra prastos būklės, kuris eina per pelkinę vietovę. Transportui kelias iki gegužės mėnesio buvo nepravažiuojamas. Sprendime nurodytus darbus galima atlikti tik pradžiūvus žemei, t. y. sausuoju metų laiku. Visuotinai žinoma, kad žiema buvo itin šilta ir drėgna, todėl nesusidarė įprastas žiemos metui žemės įšalas, kuriam esant reikiamas transportas būtų galėjęs privažiuoti prie statybvietės. Dėl šių aplinkybių, nukreipus Kauno apygardos teismo sprendimo vykdymą pašalinti savavališkos statybos darbų padarinius jo atžvilgiu neturėtų techninės galimybės iškart privažiuoti su reikiama technika per pelkėtą vietovę, dėl ko nukentėtų jo interesai.

4Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė O. G. su pareiškėjo prašymu nesutinka, laiko, kad sprendimo vykdymo atidėjimas leis toliau pareiškėjui turėti materialinę naudą ir bus pažeisti išieškotojo teisėti lūkesčiai.

5Atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas A. P. palaiko pareiškėjo prašymą ir prašo teismą atsižvelgiant į pareiškėjo išdėstytas aplinkybes atidėti teismo sprendimo įvykdymą iki 2016-08-30d.

6Trečiųjų asmenų VĮ Veisiejų miškų urėdijos, Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovai į teismo posėdį neatvyko ir savo nuomonės nepareiškė.

7Pareiškėjo prašymas dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo tenkinamas.

8Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtinais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai sudaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-495/2004). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo aktualūs yra Civilinio kodekso 1.2 str. 1d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir tesėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėdamas teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-594/2006).

9Iš byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad skolininkas M. M. negalėjo laiku įvykdyti teismo sprendimo per nustatytą 6 mėnesių terminą. Pagal byloje pateiktą antstolio Sauliaus Virbicko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, pagrindu laikytina, jog ši aplinkybė susiklostė dėl objektyvių priežasčių, t.y. nuo skolininko valios nepriklausančių priežasčių, jam elgiantis sąžiningai ir imantis visų būtinų priemonių, kad sprendimas būtų įvykdytas. Kaip nurodė pareiškėjas šiuo metu jau yra vykdomi savavališkai pastatytų pastatų demontavimo darbai. Iš byloje esančių duomenų ir pareiškėjo paaiškinimų matyti, kad pareiškėjas imasi visų įmanomų nuo jo valios priklausančių veiksmų, kurio nurodytus darbus jau atlieka rangovas ( - ) pagal patvirtintą darbų sąmatą. Įvertinus faktines bylos aplinkybes ir atsižvelgiant į atliekamų darbų protingus terminus, pareiškėjo prašymas tenkinamas, atidedant sprendimo įvykdymą iki 2016-08-30 d..

10Vadovaudamasis LR CPK 284 str., teismas

Nutarė

11atsakovo M. M. prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-232-470/2012 tenkinti.

12Atidėti sprendimo įvykdymą priimtą 2015 m. lapkričio 4 d. Kauno apygardos teismo sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-232-470/2012 iki 2016 metų rugpjūčio 30 d..

13Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai