Byla e2-22232-1043/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Anita Sereikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui P. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo P. D. 35,69 Eur skolos, 241,57 Eur delspinigių ir 3,57 Eur baudą“, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad atsakovas P. D. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ 2006 m. rugpjūčio 19 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – vežimėlį – TOTO bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 12 mėnesių terminą mokėti Lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl yra skolingas 280,83 sumą, kurią sudaro: 35,69 Eur skola, 241,57 Eur delspinigiai ir 3,57 Eur bauda. 2009 m. kovo 4 d. pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ bei ieškovas UAB „Kapitalo valda“ sudarė 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartį, kuria buvo perleistos reikalavimo teisės pagal 2006 m. rugpjūčio 19 d. išperkamosios nuomos sutartį. Atsakovas dėl reikalavimo perleidimo informuotas jam išsiųstu rašytiniu pranešimu.

4Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2016 m. rugsėjo 6 d. viešo paskelbimo būdu 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi konstatavus, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad UAB ,,Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas 2006 m. rugpjūčio 19 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas įsigijo vežimėlį TOTO už 537,19 Lt (155,58 Eur) sumą, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį kredito sugrąžinimo terminą iki 2007 rugpjūčio 19 d. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, visų įmokų laiku nemokėjo, todėl liko skolingas UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 35,69 Eur. Pirminis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 2009 m. kovo 4 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovui UAB „Kapitalo valda“ (2009-03-04 perdavimo – priėmimo aktas Nr. 201). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal išperkamosios nuomos sutartį, pirminis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ perdavė atsakovui valdyti ir naudotis vežimėlį TOTO. Ieškovės teigimu, atsakovas už šią prekę atsiskaitė nevisiškai, duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti byloje nėra, šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 178, 179 straipsniai), todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Atsakovui neįvykdžius prievolės atsikaityti už įsigytą prekę iš atsakovo ieškovei priteistina 35,69 Eur skolos.

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Išperkamosios nuomos sutarties 11.1 punkte numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškovė paskaičiavo 241,57 Eur delspinigių už 3384 dienas, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo.

10Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies. Taigi netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi buvo sudaręs prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (241,57 Eur) yra žymiai didesni už pačią skolą (35,69 Eur), beveik net 7 kartus, taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3384 dienas (nors Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalis 1 punktas numato, kad delspinigiams yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas) bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio didelio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, taip pat įvertinus, kad nei pradinis kreditorius, nei ieškovė ilgai nesikreipė į teismą, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė ilgai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo daug kartų didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, pati prievolė iš dalies yra įvykdyta, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, iš esmės net pasipelnymo iš vartotojo, o ne kompensuojamais, todėl vadovaujantis Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 0,1 proc. dydžio ir skaičiuotini už 180 dienų laikotarpį (CK 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis). Teismo vertinimu, 6,42 Eur delspinigių suma laikytina pakankama atlyginti ieškovės nuostolius, o likusi reikalavimo dėl delspinigių priteisimo dalis atmestina kaip nepagrįsta (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis). Be to, prašomų priteisti delspinigių sumažinimas iki 0,1 proc. bei delspinigių skaičiavimo termino sutrumpinimas iki 180 dienų teismui įgyvendinant pareigą apginti silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo teises ir teisėtus interesus, atitinka aukštesnės instancijos teismo suformuotą praktiką iš esmės analogiškoje byloje (Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-899-273/2013). Nagrinėjamu atveju ieškovė reikalaudama 0,2 % dydžio delspinigiai už 3384 dienas remiasi šalių sudarytos sutarties nuostatomis bei sutarties laisvės principu. Atsakant į šį argumentą pažymėtina, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Neretai sutartinių teisinių santykių dalyvių padėtis dėl objektyvių priežasčių: skirtingo profesinio statuso, patirties, informacijos, specialių žinių stokos, materialinės padėties, būtinybės patenkinti būtinuosius poreikius ar kitų aplinkybių yra akivaizdžiai nelygiavertė. Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Vartojimo sutartys dažniausiai (kaip buvo ir nagrinėjamu atveju) sudaromos prisijungimo būdu, taikant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtina atsižvelgti ir į teisės normas, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Kas savo ruožtu sąlygoja teismo ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, kad priteisimos netesybos nebūtų neprotingai didelės. Vadovaujantis išdėstytu reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkinamas iš dalies.

11Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo įmonei pareikalavus, per 5 dienas nuomininkas (atsakovas) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad nuomininkas (atsakovas) turi informuoti per 5 dienas Lizingo įmonę, jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Išperkamosios nuomos sutartyje atsakovo gyvenamoji vieta nurodyta Partizanų g. 76-37, Kaunas. Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM duomenimis, atsakovas 2009 m. gruodžio 4 d. išvyko gyventi į Jungtinę Karalystę. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs sutarties 5.5. punkte nustatytą pareigą ir informavęs apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. Todėl išperkamosios nuomos sutarties 11.2. punkto pagrindu atsakovui kyla pareiga mokėti 10 proc. dydžio baudą nuo neišpirktos turto vertės, t. y. 3,56 Eur (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

12CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

13Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Kadangi buvo patenkinta16 procentų ieškovės reikalavimų (45,67 x 100 / 280,83) iš atsakovo ieškovei priteistina 2,40 Eur sumokėto žyminio mokesčio (15 x 16 / 100) (CPK 93 str. 1 d.).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

15Atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, todėl nėra galimybės atsakovui sprendimą už akių išsiųsti CPK 285 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka. Esant šioms aplinkybėms, atsakovui P. D. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną.

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo P. D., asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „Kapitalo valda“, kodas 126308223, 35,69 Eur (trisdešimt penkis eurus 69 ct) skolos, 3,56 Eur (tris eurus 56 ct) baudos, 6,42 Eur (šešis eurus 42 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (45,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugpjūčio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2,44 Eur (du eurus 44 ct) žyminio mokesčio.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

21Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Anita Sereikienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo P.... 3. Nurodo, kad atsakovas P. D. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas... 5. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 10. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės... 11. Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo... 12. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 13. Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų... 14. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos... 15. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, todėl nėra galimybės... 16. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo P. D., asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „Kapitalo... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto... 21. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...