Byla 2S-2457-221/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Virklund sport“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rūdupis“, trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Virklund sport“ kreipėsi į teismą prašydama modifikuoti sutarties 4.5. punkto sakinį „Mokėjimas per 5 darbo dienas nuo užsakovo sumokomos atitinkamo mėnesio akto sumos įskaitymo į genrangovo banko sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 40 dienų“ jį išdėstant sekančia redakcija: „Mokėjimas atliekamas per 5 darbo dienas nuo atliktų darbų rezultato perdavimo, bet ne vėliau kaip per 40 dienų“, priteisti iš atsakovės UAB „Rūdupis“ 27572,83 Lt skolos, 6397,40 Lt delspinigių, 7,06 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo priteistos 33970,23 Lt sumos ir bylinėjimosi išlaidas.

4Siekiant užtikrinti ieškinio reikalavimo įvykdymą ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo turtui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi (b. l. 5-6) ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino: areštavo atsakovei UAB „Rūdupis“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, banko sąskaitose esančias ir kitas pinigines lėšas, taip pat turtines teises, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, ieškinio reikalavimo dydžiui – 33970,23 Lt, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti.

7Teismas nurodė, jog iš ieškovės nurodytų motyvų, bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė ieškovės atžvilgiu elgėsi nesąžiningai, vengia vykdyti įsipareigojimus nors atsakovė du kartus raštu buvo įspėta dėl atsiskaitymo pagal šalių pasirašytą sutartį, savo pareigos atsiskaityti su ieškove už atliktus darbus nevykdo, įsiskolinimo suma yra pakankamai didelė, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Rūdupis“ prašo teismo Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovės UAB „Virklund sport“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei UAB „Rūdupis“.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismas, taikydamas atsakovės turto areštą, nenustatė nei arešto objektų eiliškumo nei arešto taikymo išimčių. Nutartimi teismas sudarė prielaidas pirmiausiai areštuoti banko sąskaitose esančias ir kitas atsakovo pinigines lėšas. Teismas privalėjo įvertinti: kokia apimtimi leisti atsakovei disponuoti turimomis lėšomis; kam ir kokio dydžio mokėjimai gali būti atliekami; kaip laikinosios apsaugos priemonės paveiks trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

122. Kaip nurodoma teismų praktikoje, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones (šiuo atveju ieškovė), turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o kita šalis (šiuo atveju atsakovė), siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio mėn. 15 d. Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalgos Nr. AC-34-2 2.4.2 punktas). Ieškovė šių įrodymų nepateikė.

133. Teismas net nepradėjęs nagrinėti bylos iš esmės, negavęs atsakovės atsiliepimo į ieškinį, visiškai neteisėtai ir nepagrįstai nustatė, kuri šalis elgėsi nesąžiningai ir vengė vykdyti įsipareigojimus.

144. Teismas nepagrįstai ieškinio sumą laikė didele atsakovei. Teismų praktikoje net ir didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovės turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teisino 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-28/2010). Atsakovės su atskiruoju skundu pateikti įrodymai apie jos turtinę padėtį paneigia pirmosios instancijos teismo prezumpciją, kad ieškinio suma yra didelė. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs – kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui nėra didelė, t. y. kai atsakovė paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1539/2010). Atsakovė, pateikus įrodymus apie gerą turtinę padėtį, paneigė sprendimo neįvykdymo grėsmę.

15Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

19Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovės UAB „Rūdupis“ turtui pritaikytos atitinkamo dydžio laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

21Pirmosios instancijos teismas nutartimi nutarė areštuoti atsakovei UAB „Rūdupis“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, banko sąskaitose esančias ir kitas pinigines lėšas, taip pat turtines teises, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, ieškinio reikalavimo dydžiui – 33970,23 Lt, uždraudžiant atsakovei areštuotu turtu disponuoti.

22Teismų praktikoje nurodoma, kad pirmiausiai turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos kreditoriaus reikalavimų sumai užtikrinti. Būtent toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo, nes areštas į lėšas nukreipiamas tik nesant kitokio turto, tai leidžia atsakovui patirti mažiausiai suvaržymų ūkinėje – komercinėje veikloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-285/2008). Be to, pažymėtina, kad tokiais atvejais, kai teismui tenka įvertinti, kokia apimtimi leisti ieškovui disponuoti turimu turtu ir (ar) lėšomis, turi būti sprendžiama, kam ir kokio dydžio mokėjimai gali būti atliekami, bei kaip laikinosios apsaugos priemonės paveiks trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad, įmonei, taikant laikinąsias apsaugos priemones, neleidus iš areštuotų lėšų mokėti darbuotojams protingo dydžio darbo užmokestį bei kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, būtų pažeista jų konstitucinė teisė į teisingą atlyginimą, t. y. nukentėtų su ieškovo ieškinio pareiškimu nesusijusios silpnesniosios šalies – įmonės darbuotojų bei su jais susijusių asmenų (jų išlaikomų asmenų, darbuotojų kitų kreditorių) teisėti interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-768/2009).

23Vadovaujantis šiomis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatydamas atsakovės turto arešto objektų eiliškumo ir jokių atsakovės turto arešto taikymo išimčių bei nepateikdamas dėl to jokių motyvų, sudarė prielaidas pažeisti konstitucinę atsakovės darbuotojų teisę į teisingą atlyginimą bei pažeidė ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principus (CPK 7 straipsnis, 17 straipsnis).

24Nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant, ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma subjektyviu požiūriu yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010). Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t.y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1539/2010).

25Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės reikalavimai atsakovei siekia 33 970,23 Lt (b. l. 1-4). Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenis apie savo finansinę padėtį. Pagal pateiktus 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis atsakovės turimas turtas sudaro 27 808 776 Lt (b. l.15) (ilgalaikis turtas – 6 152 489 Lt ir trumpalaikis turtas – 21 656 287 Lt), o trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 7 395 963 Lt, ilgalaikių įsipareigojimų atsakovė iš viso neturi (b. l. 15). Atsakovės turimas ilgalaikis materialusis turtas pastatai, kurių vertė pagal 2012 m. balandžio 1 d. sudarytą ketvirtinę finansinę atskaitomybę yra 2 624 395 Lt, kuris nėra įkeistas. Atsakovė neturi jokių – nei ilgalaikių, nei trumpalaikių finansinių skolų. Atsakovė pagal 2011 m. gruodžio 31 d. sudarytą pelno nuostolių ataskaitą per 2 011 kalendorinius metus gavo 2 166 658 Lt grynojo pelno. Atsakovė pagal 2012 m. balandžio 1 d. sudarytą pelno nuostolių ataskaitą vien per 2012 metų sausio – kovo mėnesius gavo 597 093 Lt grynojo pelno.

26Pirmosios instancijos teismas, neturėdamas duomenų apie atsakovės turtinę padėtį, priimdamas sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, akcentavo, kad ieškinio suma yra didelė, todėl yra grėsmė, kad atsakovė gali perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ir teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismui išanalizavus pateiktus dokumentus, atspindinčius gerą atsakovės turtinę padėtį, darytina išvada, kad reikalaujama priteisti suma iš atsakovės nelaikytina didele, be to, nesant įrodymų, kad atsakovė realiai ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdama perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ar kitaip sumažinti savo galimybes vykdyti prievolinius įsipareigojimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą, atskirasis skundas tenkintinas, o pirmosios instancijos teismo priimta nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

27Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 144, 149 straipsniais,

Nutarė

28atskirąjį skundą tenkinti.

29Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti.

30Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – 33970,23 Lt dydžio areštą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ (juridinio asmens kodas: 170681385) nekilnojamiesiems ir kilnojamiesiems daiktams, banko sąskaitose esančioms ir kitoms piniginėms lėšoms, taip pat turtinėms teisėms, esančioms pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant atsakovei areštuotu turtu disponuoti.

31Šios nutarties nuorašus nusiųsti šalims.

32Nutarties nuorašą nusiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Virklund sport“ kreipėsi į teismą prašydama modifikuoti... 4. Siekiant užtikrinti ieškinio reikalavimo įvykdymą ieškovė prašė taikyti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi (b. l. 5-6)... 7. Teismas nurodė, jog iš ieškovės nurodytų motyvų, bei pateiktų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Rūdupis“ prašo teismo Kauno rajono... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Teismas, taikydamas atsakovės turto areštą, nenustatė nei arešto... 12. 2. Kaip nurodoma teismų praktikoje, proceso šalis, prašanti taikyti... 13. 3. Teismas net nepradėjęs nagrinėti bylos iš esmės, negavęs atsakovės... 14. 4. Teismas nepagrįstai ieškinio sumą laikė didele atsakovei. Teismų... 15. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 19. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 21. Pirmosios instancijos teismas nutartimi nutarė areštuoti atsakovei UAB... 22. Teismų praktikoje nurodoma, kad pirmiausiai turėtų būti areštuojamas... 23. Vadovaujantis šiomis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, darytina išvada,... 24. Nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas... 25. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės reikalavimai atsakovei siekia 33... 26. Pirmosios instancijos teismas, neturėdamas duomenų apie atsakovės turtinę... 27. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 28. atskirąjį skundą tenkinti.... 29. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti.... 30. Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 31. Šios nutarties nuorašus nusiųsti šalims.... 32. Nutarties nuorašą nusiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui....