Byla 2-2344/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Ecoservice“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1726-460/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų švara“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasa“, uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „Specialus autotransportas“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vakarų švara“ dalyvavo atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atviro konkurso būdu vykdytame pirkime „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“, tačiau ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, o išspręsti ginčo ikiteismine tvarka nepavyko. Ieškovas UAB „Vakarų švara“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštu įformintą sprendimą dėl konkurso „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų“ II pirkimo dalies „Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ pasiūlymų eilės sudarymo bei įpareigoti atsakovą Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iš naujo įvertinti konkursui „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų“ II pirkimo dalies „Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ konkursui pateiktus pasiūlymus.

5Be to, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ II pirkimo dalies „Šiaurinės Klaipėdos: miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ procedūras ir uždrausti atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei sudaryti viešųjų pirkimų sutartį. Ieškovas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų būtų sudaryta pirkimo sutartis, o viešojo pirkimo procedūros būtų laikomos pasibaigusiomis, todėl ieškinio tenkinimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas pirktų paslaugas pažeisdamas viešųjų pirkimų principus, neefektyviai naudodamas biudžeto lėšas. Ieškovas pažymėjo, jog iki 2012 m. lapkričio 1 d. Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos teikiamos pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepakenks viešajam interesui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino – sustabdė viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ II pirkimo dalies „Šiaurinės Klaipėdos: miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ procedūras ir uždraudė atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei sudaryti viešųjų pirkimų sutartį.

8Teismas nurodė, jog atsakovui sudarius pirkimo sutartį su konkurso, kurio atskirų procedūrų teisėtumą ginčija ieškovas, laimėtoju, ieškovui galimai palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių susiklostytų situacija, kad iki įsiteisės šioje byloje priimtas sprendimas, atsakovas pirktų paslaugas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei neefektyviai naudodamas biudžeto lėšas.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų teikimas pagal sudarytas laikinas sutartis su paslaugų teikėjais baigsis 2012 m. spalio 31 d. Artėjant žiemos sezonui nevalomos Klaipėdos miesto gatvės sukels grėsmę žmonių sveikatai ir saugumui bei padarys didelę žalą miestui ir jo gyventojams.

122. Pats ieškovas operatyviai negynė savo subjektinių teisių ir pretenziją dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo atsakovui pateikė paskutinę termino dieną. Ši aplinkybė taip pat sudaro pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

133. Jei atsakovo sprendimas, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė, būtų pripažintas negaliojančiu, viešojo pirkimo šalys būtų grąžinamos į pradinę padėtį. Esant galimybei ieškovo interesus apsaugoti kitais būdais, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra pagrįstas.

14Trečiasis asmuo UAB ,,Ecoservice“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones privalo tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Šiuo atveju ieškovo pateiktas ieškinys grindžiamas tik hipotetiniais, abstraktaus pobūdžio pasvarstymais, deklaratyviais teiginiais, ieškovui palankių aplinkybių interpretavimu.

162. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

173. Ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas turi vertinti, ar ieškovo pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Šiuo metu ieškovas teikia analogiškas paslaugas Klaipėdos mieste, dėl kurių kilęs ginčas, ir pagrįstai gali tikėtis jas teikti, kol nėra pasirašyta sutartis su naujuoju konkurso laimėtoju. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas išimtinai atitinka tik ieškovo interesus, kadangi ieškovas, net ir pateikęs visiškai nepagrįstą ieškinį, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, turi galimybę Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų rinkoje išlaikyti status quo, todėl praranda bet kokį suinteresuotumą greitu bylos išnagrinėjimu. Teismas turi pareigą neleisti proceso šalims akivaizdžiai piktnaudžiauti procesu ir juo naudotis kaip įrankiu vien savo asmeninių verslo interesų tenkinimui.

184. Ieškinio tenkinimo atveju ieškovas turėtų teisę taikyti kitas savo pažeistų teisių gynimo priemones, tokias kaip sudarytos viešojo pirkimo sutarties nutraukimas, viešųjų pirkimų įstatyme numatytų alternatyvių sankcijų taikymo bei žalos atlyginimo.

19Atsiliepimų į pateiktus atskiruosius skundus negauta.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis procesas nutrauktinas.

22CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (kuri) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas ir priimama nutartis grąžinti žyminį mokestį (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).

23Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 26 d. sprendimu ieškovo UAB „Vakarų švara“ ieškinį, pareikštą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1726-460/2012, atmetė. 2012 m. spalio 26 d. sprendime teismas nurodė, jog laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartimi, galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Minėtas Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. sprendimas yra įsiteisėjęs. Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi buvo panaikintos 2012 m. spalio 8 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, leidžiant 2012 m. spalio 31 d. nutartį vykdyti skubiai. 2012 m. spalio 31 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis taip pat yra įsiteisėjusi.

24Atsižvelgiant į tai, kad nebeliko apeliacijos objekto, o ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, procesas, pradėtas pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB ,,Ecoservice“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutarties, nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalis, 338 straipsniu,

Nutarė

26Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB ,,Ecoservice“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vakarų švara“ dalyvavo atsakovo Klaipėdos miesto... 5. Be to, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Teismas nurodė, jog atsakovui sudarius pirkimo sutartį su konkurso, kurio... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu... 11. 1. Teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali... 12. 2. Pats ieškovas operatyviai negynė savo subjektinių teisių ir pretenziją... 13. 3. Jei atsakovo sprendimas, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė, būtų... 14. Trečiasis asmuo UAB ,,Ecoservice“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos... 15. 1. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones privalo... 16. 2. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo... 17. 3. Ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir... 18. 4. Ieškinio tenkinimo atveju ieškovas turėtų teisę taikyti kitas savo... 19. Atsiliepimų į pateiktus atskiruosius skundus negauta.... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 22. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 23. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teismas... 24. Atsižvelgiant į tai, kad nebeliko apeliacijos objekto, o ši aplinkybė... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Klaipėdos miesto...