Byla 2-1726-460/2012
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų švara“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasa“, uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė 2012-10-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. (14.20) – VP3- 638 įformintą sprendimą dėl konkurso „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų“ II pirkimo dalies „Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ pasiūlymų eilės sudarymo; 2) įpareigoti atsakovę Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iš naujo įvertinti konkursui „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų“ II pirkimo dalies „Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ konkursui pateiktus pasiūlymus atmetant tiekėjos UAB „Ecoservice“ konkursui pateiktą pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų; 3) priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ieškovės sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2012 m. rugsėjo 21 d. pretenzijoje akcentavo ne tai, kad tiekėjas UAB „Ecoservice“ nepateikė konkurso sąlygų 16.10 punkte ir 16.12 punkte reikalaujamų dokumentų, o tai, kad tiekėjas realiai negali ir neturi objektyvių galimybių atitikti konkurso sąlygų 16.10 punkte ir 16.12 punkte išdėstytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Dėl tos priežasties ieškovė mano, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, netinkamai išnagrinėjo ieškovės pateiktą pretenziją, tokiu būdu pažeidė ieškovės teises bei teisėtus interesus. Pažymėjo ir tai, kad gavusi informacijos, kad tiekėjo UAB „Ecoservice“ pateikta informacija apie jos turimus techninius pajėgumus neatitinka faktinio tiekėjo pajėgumo, atsakovė privalėjo visomis teisinėmis priemonėmis patikrinti tiekėjo UAB „Ecoservice“ pateiktos informacijos teisingumą, tačiau, kaip matyti iš atsakovės rašto Nr. (4.4.4.)-R2-3275 turinio, to nepadarė.

3Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2012-10-15 teismui pateikė atsiliepimą. Juo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ atitinka Pirkimo sąlygų 16.10 ir 16.12 punktuose nustatytus reikalavimus. Be to, nėra jokio pagrindo abejoti konkurso procedūrų skaidrumu. Ieškovas netinkamai laikėsi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos (t. 1, b. l. 121–123).

4Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ 2012-10-16 pateikė atsiliepimą, juo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog UAB „Ecoservice“ atitinka Pirkimo sąlygų 16.10 ir 16.12 punktuose nustatytus reikalavimus. Pažymėjo, jog atsakovė ištaisė padarytą procedūrinį pažeidimą ir dėl to ieškovės teisių apimtis nesumažėjo (t. 1, b. l. 140–146).

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatyta, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2012-05-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“ (toliau – konkursas). Konkurso paslaugų pirkimas suskirstytas dalimis: I dalis – Klaipėdos miesto pietinės dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos, ir II dalis – Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos. Pagal konkurso sąlygas (t. 1, b. l. 25–77) pasiūlymus konkursui tiekėjai galėjo pateikti dėl vienos ar dėl abiejų pirkimo dalių. Bendrovė UAB „Vakarų švara“, 2012-09-04 teikusi pasiūlymus abiem pirkimo dalims iš dienraščio „Klaipėda“, sužinojo, kad šiame Konkurse Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos (toliau vadinamas – atsakove) buvo sudaryta pasiūlymo eilė ir iki 2012 m. rugsėjo 4 dienos negavus konkurso dalyvių pretenzijų paskelbti konkurso nugalėtojai (t. 1, b. l. 107). Bendrovė UAB „Vakarų švara“ 2012-09-05 pateikė atsakovei pretenziją, prašydama dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nutraukti konkurso procedūras (t. 1, b. l. 78). Atsakovė 2012-09-07 raštu Nr. (4.4.4)–R2-3099 pretenziją tenkino iš dalies – konkurso procedūras nutraukti atsisakė, o kartu su sprendimu atsiuntė pasiūlymų eilę (t. 1, b. l. 80) ir sutarties sudarymo atidėjimo terminus pradėjo skaičiuoti nuo ieškovei išsiųsto pranešimo dienos. Ieškovė 2012-09-21 pateikė atsakovei pretenziją dėl konkurso „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“ pasiūlymų eilės sudarymo, kuria atsakovei pateikė savo pagrįstas abejones dėl konkursui pasiūlymus pateikusių subjektų UAB „Žemkasa“ ir UAB „Ecoservice“ atitikties konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams ir pareikalavo atsakovę atmesti tiekėjų UAB „Žemkasa“ ir UAB „Ecoservice“ konkursui pateiktus pasiūlymus arba dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nutraukti konkurso procedūras (t. 1, b. l. 83–86). Ieškovė 2012-09-25 pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su konkursui pateikusių tiekėjų pasiūlymais (t. 1, b. l. 87). Atsakovė 2012-09-26 raštu Nr. (4.4.4.)–R2-3275 atsisakė patenkinti ieškovės pretenziją. Atsakovas nurodė, kad tiekėjai UAB „Žemkasa“ ir UAB „Ecoservice“ pateikė visas dokumentų, patvirtinančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kopijas (t. 1, b. l. 88–91).

7Susipažinus su ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis bei pateiktais ieškinio priedais, matyti, jog ieškovė pirkimo rezultatus ginčija iš esmės trimis grupėmis aplinkybių:

81) UAB „Ecoservice“, pateikusi pirkimo pasiūlymą jungtinėje veikloje su UAB „Naujamiesčio būstas“, neatitinka pirkimo sąlygų 16.10 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo;

92) perkančioji organizacija fiziškai neapsilankė tiekėjos UAB „Ecoservice“, pateikusios pirkimo pasiūlymą jungtinėje veikloje su UAB „Naujamiesčio būstas“, techninėje bazėje ir tokiu būdu neįsitikino, kad ši tiekėja atitinka pirkimo sąlygų 16.12 punkte nustatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą;

103) procedūriniais pažeidimais informuojant tiekėjus apie pirkimo rezultatus.

11Dėl ginčo ribų

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo. Sprendžiant klausimą dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012)

13Kadangi ieškovė UAB „Vakarų švara“ nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jos argumentai dėl konkursą laimėjusio tiekėjo buveinės ir patirties teikiant mechanizuoto valymo paslaugas nenagrinėtini.

14Dėl tiekėjos UAB „Ecoservice”, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Naujamiesčio būstas” atitikties pirkimo sąlygų 16.10 punkto reikalavimams

15Ieškinyje ieškovė pirkimo laimėtojo atitiktį pirkimo sąlygų 16.10 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui ginčija dviem aspektais:

161) ieškovės teigimu, pirkimo laimėtojas pateikė ne mechanizuoto teritorijų tvarkymo sutartį, o sanitarinio valymo paslaugų sutartį;

172) pirkimo laimėtojas, įrodydamas savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 16.10 punkte nustatytam reikalavimui, galėjo remtis tik laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d. suteiktų paslaugų apimtimis.

18Teismas atkreipia dėmesį, kad Pirkimo sąlygų 16.10 punkte nustatyta, kad tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus), turi būti įvykdęs (ir) ar vykdo bent 1 (vieną) mechanizuoto teritorijų tvarkymo paslaugų sutartį, kurios vertė teikiant pasiūlymą: I pirkimo daliai yra ne mažesnė kaip 1 600 000 Lt su PVM; II pirkimo daliai yra ne mažesnė kaip 1 400 000 Lt su PVM; jei tiekėjas teiks informaciją apie vykdomas sutartis, bus laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis teikiant pasiūlymą I pirkimo daliai yra ne mažesnė kaip 1 600 000 Lt su PVM; teikiant pasiūlymą II pirkimo daliai – ne mažesnė kaip 1 400 000 Lt su PVM.

19Ieškovė remiasi perkančiosios organizacijos (atsakovės) 2012 m. birželio 14 d. raštu Nr. (14.20)-VP3-460 (t. 1, b. l. 93–97) pateiktais atsakymais į tiekėjų paklausimus dėl pirkimo sąlygų 16.10 punkto paaiškinimo, tačiau iš šio rašto turinio matyti, kad aiškindama pirkimo sąlygų 16.10 punktą perkančioji organizacija nekeitė jo turinio. Atsižvelgiant į tai, ieškovės įvardytas ir ieškinio priedu pridėtas minėtasis perkančiosios organizacijos 2012 m. birželio 14 d. atsakymas neturi jokios įrodomosios reikšmės šioje byloje, nes nei patvirtina, nei paneigia šios bylos išnagrinėjimui svarbias faktines aplinkybes.

20Tiekėja UAB „Ecoservice", veikianti jungtinėje veikloje su UAB „Naujamiesčio būstas“ (t. 1, b. l. 180–185), kvalifikacijai pagal pirkimo sąlygų 16.10 punkto reikalavimus įrodyti pateikė 2012 m. gruodžio 30 d. Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartį Nr. 11/12-4, sudarytą tarp jungtinės veiklos partnerio UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Grinda“ (t. 1, b. l. 148–151). Iš ieškinyje dėstomų argumentų matyti, jog ieškovė mėgina spekuliuoti sąvokomis „mechanizuoto teritorijų tvarkymo paslaugų sutartis“ ir „sanitarinio valymo paslaugų sutartis“, tačiau šie ieškovės argumentai neturi jokios reikšmės, kadangi kvalifikaciją įrodantys dokumentai vertintini analizuojant jų turinį, o ne vien remiantis dokumento pavadinimu.

21Ieškovės teiginiai, kad įmonės UAB „Naujamiesčio būstas“ teikiamos sanitarinio valymo paslaugos buvo atliekamos rankiniu būdu ir kad perkančioji organizacija negalėjo pripažinti sanitarinio valymo paslaugų sutarties kaip mechanizuoto teritorijų tvarkymo paslaugų, yra paremti tik pačios ieškovės subjektyviu įsivaizdavimu ir sąvokų interpretavimu ieškovei palankia linkme.

22Atkreiptinas dėmesys, jog 2012 m. rugpjūčio 3 d. raštu (t. 1, b. l. 152) perkančioji organizacija paprašė UAB „Ecoservice“ paaiškinti, kaip pateikta Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis Nr. 11/24-4 atitinka pirkimo sąlygų 16.10 punkto reikalavimus. Paprašė paaiškinti, ar minima sutartis buvo sudaryta dėl mechanizuoto teritorijų tvarkymo paslaugų, kokia tiksli šios sutarties trukmė ir vertė, taip pat paprašė pateikti tai patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, paslaugų gavėjo pažymą, bent vieno mėnesio paslaugų teikimo sąskaitos faktūros kopiją ar paslaugų priėmimo akto kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius įvykdytos (vykdomos) sutarties vertę, trukmę ir objektą. Pažymėtina, jog 2012 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 452-ECO-VLN (t. 1, b. l. 153–170) UAB „Ecoservice“ prašomą informaciją ir dokumentus pateikė (CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

23Ieškovė ieškinyje nurodo, jog vykdant UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Grinda“ sudarytą Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartį (t. 1, b. l. 148–151), šaligatvių, takų, laiptų valymas gali būti atliekamas tik iš dalies mechanizuotu būdu, likusi dalis darbų turi būti atlikta rankiniu būdu, todėl UAB „Naujamiesčio būstas“ įgyta patirtis negali būti užskaitoma pagal pirkimo sąlygų 16.10 punktą. Pastebėtina, kad UAB „Ecoservice“ neginčijo aplinkybės, jog pagal UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Grinda“ sudarytą Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartį ne visos paslaugos atliekamos mechanizuotu būdu. Aktualu pažymėti, jog UAB „Ecoservice“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. rašte Nr. 452-ECO-VLN perkančiajai organizacijai nurodė, kurios konkrečiai paslaugos pagal minėtą sutartį buvo atliekamos mechanizuotai. Tai I, II ir III kategorijų gatvių, kiemų važiuojamosios dalies, automašinų stovėjimo aikštelių, visuomeninio transporto sustojimo aikštelių važiuojamosios dalies valymas, atsitiktinių šiukšlių surinkimas nuo važiuojamosios dalies.

24Iš UAB „Ecoservice“ pateiktų UAB „Naujamiesčio būstas“ sąskaitų faktūrų už 2012 m, sausio – birželio mėnesius (imtinai) matyti, jog pagal sudarytą Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartį UAB „Naujamiesčio būstas“ bendrovei UAB „Grinda“ suteikė paslaugų iš viso už 4 657 227.86 Lt (t. 1, b. l. 156–161). Be to, atsakydama į perkančiosios organizacijos paklausimą dėl tiekėjo kvalifikacijos paaiškinimo ir patikslinimo UAB „Ecoservice“ papildomai pateikė perkančiajai organizacijai paslaugų užsakovo UAB „Grinda“ pasirašytą pažymą (t. 1, b. l. 162–163), kurioje labai aiškiai nurodyta, kad pagal 2012 m. gruodžio 30 d. Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartį Nr. 11/12-4 UAB „Naujamiesčio būstas“ suteikė mechanizuoto valymo paslaugų už 2 056 304,27 Lt (pagal pirkimo sąlygų 16.10 punktą reikalaujama tokios panašios sutarties vertė buvo 1 400 000 Lt). Todėl iš dalies galima sutikti su ieškove, kad ne visos paslaugos pagal UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Grinda“ sudarytą Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartį buvo teikiamos mechanizuotu būdu, tačiau absoliučiai nėra pagrindo teigti, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 16.10 punkto reikalavimų.

25Teismo nuomone, nėra reikšmingos ieškovės interpretacijos apie tai, kokie darbai galėtų būti vykdomi mechanizuotu būdu, kokie rankiniu būdu, kokią dalį procentais tokie darbai galėtų sudaryti bendroje sutarties vertėje, nes faktas, kad UAB „Ecoservice“ partneris UAB „Naujamiesčio būstas“ teikė mechanizuotas gatvių valymo paslaugas ir kad tokių paslaugų bendra vertė per sutarties vykdymo laikotarpį viršijo 1 400 000 Lt, tai yra patvirtinta rašytiniais įrodymais, t. y. paslaugų gavėjo UAB „Grinda“ 2012 m. rugpjūčio 6 d. pažyma (t. 1, b. l. 164–170) (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

26Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija vertindama pirkimą laimėjusio tiekėjo kvalifikaciją pagal pirkimo sąlygų 16.10 punktą galėjo skaičiuoti tik 2012 m. sausio–kovo mėnesių (imtinai) paslaugų apimtis, kad nėra jokių įrodymų, jog UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Grinda“ sudarytą Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis buvo pratęsta. Teismas pažymi, kad anksčiau minėta sutartis buvo sudaryta paslaugų teikimo laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d., bet ne ilgiau kaip iki sutarties su atviro konkurso dėl Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų teikimo laimėtoju pasirašymo. Ieškovė neginčija fakto, jog atviras konkursas dėl Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų teikėjo parinkimo nėra pasibaigęs, nurodo, jog „šiuo metu CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) priemonėmis UAB „Grinda“ yra paskelbtas viešasis pirkimas“. Taigi tarp proceso šalių iš esmės nėra ginčo dėl fakto, jog naujasis paslaugų tiekėjas Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugoms teikti dar nėra išrinktas. Pažymėtina, jog perkančiajai organizacijai taip pat buvo kilę abejonių dėl sutarties galiojimo, tačiau visos aplinkybės buvo išsiaiškintos dar pasiūlymų nagrinėjimo etape. Kartu su 2012 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 452-ECO-VLN perkančiajai organizacijai buvo pateikti šie dokumentai: 2012 m. gegužės mėnesio atliktų darbų aktas Nr. 12/05, kuriame nurodyta, jog aktas yra sudarytas pagal 2011 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. 11/12-4 ir kurį pasirašė tiek paslaugų teikėjo UAB „Naujamiesčio būstas“, tiek paslaugų gavėjo UAB „Grinda“ atstovai (t. 1, b. l. 164–170); 2012 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Grinda“ pažyma, kurioje nurodyta, jog pagal 2011 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. 11/12-4 UAB „Naujamiesčio būstas“ bendrovei UAB „Grinda“ teikė mechanizuoto valymo paslaugas 2012 m. sausio–birželio mėnesiais (imtinai) (t. 1, b. l. 162–163). Apibendrindamas išdėstytus argumentus teismas mano, jog pateikti rašytiniai dokumentai yra pakankamas įrodymas, jog UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Grinda“ išreiškė valią tęsti sutartinius santykius pagal 2011 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. 11/12-4, iki bus pasirašyta sutartis su atviro konkurso dėl Vilniaus miesto Centrinės dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų teikimo laimėtoju, t. y. perkančiajai organizacijai buvo pateikti visi įrodymai, kad po 2012 m. kovo 31 d. sutartis ir toliau buvo faktiškai vykdoma.

27Dėl perkančiosios organizacijos pareigų vykdymo vertinant tiekėjų atitiktį pirkimo sąlygų 16.12 punkto reikalavimams

28Pirkimo sąlygų 16.12 punkte nurodyta, kad tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, privalo turėti nuosavą, nuomojamą ar kita teisėta forma valdomą techniką, kurios sąrašas pateiktas tame pačiame 16.12 punkte. Kvalifikacijai įrodyti iš dalyvių buvo reikalaujama pateikti technikos sąrašą, kuriame būtų nurodyti mechanizmų pavadinimai, paskirtis, kiekiai, informaciją, ar technika nuosava, nuomojama ar valdoma kita teisėta forma, taip pat pateikti transporto priemonių registracijos pažymėjimų kopijas.

29Europos Teisingumo Teismo praktikoje yra nusistovėjęs aiškinimas, jog vienintelis kvalifikacinės atrankos kriterijų tikslas yra apibrėžti taisykles objektyviam tiekėjų būklės, būtent – techninių žinių ir gebėjimų, įvertinimui (pvz., Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1994 m. balandžio 14 d. sprendimas Ballast Nedam Groep NV prieš Belgiją, C-389/92, Rink. 1994, p. 1-01289; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1999 m. gruodžio 2 d. sprendimas Hoist Italia SpA prieš Comune di Cagliari dalyvaujant Ruhrwasser AG International Water Management, C-176/98, Rink. 1999, p. I-8607). Šis principas atsispindi ir Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje, kurioje nurodyta, kad „kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis“. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija vertindama tiekėjų kvalifikaciją negali kelti papildomų reikalavimų, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, taip pat negali dalyviams skirti papildomų balų už „geresnę“ kvalifikaciją.

30Pažymėtina ir tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymas tiekėjams nedraudžia remtis ir kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jų tarpusavio ryšiai (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalis). Tokia teisė nedviprasmiškai įtvirtinta ir pirkimo sąlygose nurodant, jog technika gali būti tiek nuosava, tiek nuomojama, tiek valdoma kita teisėta forma (pirkimo sąlygų 16.12 punktas). Byloje yra duomenų, jog UAB „Ecoservice“ pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka pateikė perkančiajai organizacijai technikos ir priemonių sąrašą, nurodydama kiekvienos transporto priemonės valdymo pagrindą, pridėjo transporto priemonių registracijos liudijimų kopijas, kitus dokumentus, įrodančius, jog sąraše nurodytos transporto priemonės tiekėjui bus prieinamos. Transporto priemonių registracijos liudijimai yra galiojantys, oficialūs valstybės įmonės „Regitra“ bei kitų oficialių kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, pagrindo abejoti jų teisingumu nėra (t. 2, b. l. 54–55, 56–83, 84, 85, 86, 87–95).

31Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija neaplankė pirkimą laimėjusio tiekėjo, nesusipažino su jo technine baze. Ieškovės nuomone, tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė tiekėjų kvalifikacijos vertinimą reglamentuojančias teisės normas.

32Su tokia ieškovės interpretacija sutikti negalima, nes iš ganėtinai aiškios ir nedviprasmiškos pirkimo sąlygų 16.12 punkto formuluotės „Perkančioji organizacija pasilieka teisę susipažinti su tiekėjų technine baze“ akivaizdu, jog susipažinimas su tiekėjų technine baze yra perkančiosios organizacijos teisė, bet ne pareiga. Visa pirkimo sutarties vykdymui ir tiekėjo kvalifikacijos patikrinimui svarbi informacija buvo atskleista raštu UAB „Ecoservice“ pasiūlymą sudarančiuose dokumentuose. Aktualu pažymėti, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms tikrinimo procedūroje galioja turinio viršenybės prieš formą principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Jeigu įvertinus pateiktus duomenis pakanka informacijos spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos buvimo ar jos nepakankamumo, perkančioji organizacija yra įgaliota priimti atitinkamus sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Tai reiškia, kad jeigu pagal pateiktus duomenis perkančioji organizacija galėjo įvertinti, kad UAB „Ecoservice“ pasiūlymas atitinka minimalius reikalavimus, nebuvo jokio pagrindo pasinaudoti teise apsilankyti tiekėjo techninėje bazėje.

33Dėl ieškinio pagrįstumo ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo

34Ieškinio suformulavimas ir jo pateikimas teismui yra ieškovo procesinė teisė (o kartu ir pareiga), kuria jis savo nuožiūra disponuoja (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). CPK yra įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymu leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 straipsnis, 180 straipsnis), kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 182 straipsnis). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Teismų sprendimai privalo būti pagrįsti byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, todėl ir šalys įrodinėjimo pareigą turi vykdyti savo teiginius pagrįsdamos įstatyme numatytomis įrodinėjimo priemonėmis, o ne samprotavimais, pamąstymais, versijomis ar interpretacijomis.

35Pažymėtina, jog civiliniame procese ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 straipsnis), t. y. įrodinėjimo pareiga tenka tai proceso šaliai, kuri teigia, o ne tai, kuri neigia. Iš esmės tai reiškia, kad pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškinio pagrįstumą, tenka ieškovei, t. y. ne kas kitas, o tik pati ieškovė procesinėmis įrodinėjimo priemonėmis (o ne subjektyviais samprotavimais ir nepagrįstomis prielaidomis) ir laikantis CPK įtvirtintų įrodinėjimo taisyklių privalo nuginčyti tiekėjos UAB „Ecoservice“, veikiančios jungtinėje veikloje kartu su UAB „Naujamiesčio būstas“, pateiktus kvalifikacijos įrodymus ir įrodyti, kad pirkimo laimėtoja realiai nėra suteikusi mechaninio gatvių tvarkymo paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis (pirkimo sąlygų 16.10 punktas), taip pat, kad ūkio subjektų grupė UAB „Ecoservice“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“ veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu realiai neturi technikos pajėgumų (pirkimo sąlygų 16.12 punktas).

36Ieškovė ieškinyje nurodo, jog ginčas yra kilęs ne todėl, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas nepateikė kvalifikaciją įrodančių dokumentų, o todėl, kad „tiekėjas realiai negali ir neturi objektyvių galimybių atitikti konkurso sąlygų 16.10 punkte ir 16.12 punkte išdėstytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus“. Kita vertus, ieškovė nepateikia jokių papildomų įrodymų, jokių pagrįstų bei įtikinamų paaiškinimų, kodėl pirkimo laimėtojo kvalifikacija yra netinkama, ir iš esmės apsiriboja tik hipotetiniais, abstraktaus pobūdžio pasvarstymais apie pirkimą laimėjusios UAB „Ecoservice“ kompetenciją ir galimybes vykdyti pirkimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė neįrodė savo ieškinio faktinio pagrindo (CPK 178 straipsnis).

37Dėl procedūrinių pirkimo pažeidimų

38Iš ieškinio ir jo priedų matyti, jog perkančioji organizacija pripažino suklydusi ir išsiuntusi 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštą Nr. (14.20)-VP3-638, kuriuo pirkimo dalyviai informuoti apie pateiktų pasiūlymų eilės nustatymą, laimėjusio pasiūlymo išrinkimą ir sutarties sudarymą klaidingu fakso numeriu.

39Šiuo aspektu teismas visiškai palaiko perkančiosios organizacijos 2012 m. rugsėjo 7 d. rašte Nr. (4.4.4)-R2-3099 išdėstytą poziciją, jog pažeidimas laikytinas formaliu ir nelemia konkurso rezultatų. Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad vien tik grynai formalus nukrypimas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo konkrečios procedūros, kuris iš esmės nedaro įtakos konkurso dalyvių teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo, išskyrus atvejį, kai konkurso dalyvis įrodo, jog buvo pažeisti jo teisėti interesai ir nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010). Vienintelė aplinkybė, jog perkančioji organizacija nukrypo nuo konkurso vykdymo tvarkos bei apie tai neinformavo dalyvių, per se nereiškia, kad buvo pažeisti skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio mėn. 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Vertinant individualias šios bylos faktines aplinkybes, pažymėtina, jog perkančioji organizacija ištaisė padarytą procedūrinį pažeidimą ir viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą 15 dienų atidėjimo terminą pradėjo skaičiuoti nuo pakartotinio pranešimo ieškovei išsiuntimo dienos. Perkančioji organizacija išlaikė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus atidėjimo ir tiekėjų pretenzijų pateikimo perkančiajai organizacijai terminus, ieškovės teisių (įskaitant teises ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus) apimtis dėl to nesumažėjo.

40Teismas, įvertinęs pirmiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad byloje surinktų rašytinių duomenų visumos pakanka teismo įsitikinimui dėl UAB „Ecoservice“ kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams susiformuoti, todėl esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės ieškinys netenkintinas.

41Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

42Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-08 nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir nutarė sustabdyti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ II pirkimo dalies „Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos“ procedūras ir uždrausti atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei sudaryti viešųjų pirkimų sutartį (t. 1, b. l. 108–110). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys UAB „Ecoservice“, UAB „Žemkasa“, UAB „Ekonovus“, UAB „SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“, UAB „Naujamiesčio būstas“ atmestinas, laikinosios apsaugos priemones, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-08 nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

43Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

44ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų švara“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasa“, uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo atmesti.

45Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-08 nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

46Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2012-10-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo: 1)... 3. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2012-10-15 teismui... 4. Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ 2012-10-16 pateikė atsiliepimą, juo... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje nustatyta, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2012-05-15... 7. Susipažinus su ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis bei pateiktais... 8. 1) UAB „Ecoservice“, pateikusi pirkimo pasiūlymą jungtinėje veikloje su... 9. 2) perkančioji organizacija fiziškai neapsilankė tiekėjos UAB... 10. 3) procedūriniais pažeidimais informuojant tiekėjus apie pirkimo rezultatus.... 11. Dėl ginčo ribų... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo... 13. Kadangi ieškovė UAB „Vakarų švara“ nesilaikė Viešųjų pirkimų... 14. Dėl tiekėjos UAB „Ecoservice”, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB... 15. Ieškinyje ieškovė pirkimo laimėtojo atitiktį pirkimo sąlygų 16.10 punkte... 16. 1) ieškovės teigimu, pirkimo laimėtojas pateikė ne mechanizuoto teritorijų... 17. 2) pirkimo laimėtojas, įrodydamas savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo... 18. Teismas atkreipia dėmesį, kad Pirkimo sąlygų 16.10 punkte nustatyta, kad... 19. Ieškovė remiasi perkančiosios organizacijos (atsakovės) 2012 m. birželio... 20. Tiekėja UAB „Ecoservice", veikianti jungtinėje veikloje su UAB... 21. Ieškovės teiginiai, kad įmonės UAB „Naujamiesčio būstas“ teikiamos... 22. Atkreiptinas dėmesys, jog 2012 m. rugpjūčio 3 d. raštu (t. 1, b. l. 152)... 23. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog vykdant UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB... 24. Iš UAB „Ecoservice“ pateiktų UAB „Naujamiesčio būstas“ sąskaitų... 25. Teismo nuomone, nėra reikšmingos ieškovės interpretacijos apie tai, kokie... 26. Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija vertindama pirkimą laimėjusio... 27. Dėl perkančiosios organizacijos pareigų vykdymo vertinant tiekėjų... 28. Pirkimo sąlygų 16.12 punkte nurodyta, kad tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti... 29. Europos Teisingumo Teismo praktikoje yra nusistovėjęs aiškinimas, jog... 30. Pažymėtina ir tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymas tiekėjams nedraudžia... 31. Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija neaplankė pirkimą laimėjusio... 32. Su tokia ieškovės interpretacija sutikti negalima, nes iš ganėtinai... 33. Dėl ieškinio pagrįstumo ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo... 34. Ieškinio suformulavimas ir jo pateikimas teismui yra ieškovo procesinė... 35. Pažymėtina, jog civiliniame procese ieškovas turi įrodyti aplinkybes,... 36. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog ginčas yra kilęs ne todėl, kad pirkimą... 37. Dėl procedūrinių pirkimo pažeidimų... 38. Iš ieškinio ir jo priedų matyti, jog perkančioji organizacija pripažino... 39. Šiuo aspektu teismas visiškai palaiko perkančiosios organizacijos 2012 m.... 40. Teismas, įvertinęs pirmiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad byloje... 41. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 42. Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-08 nutartimi tenkino ieškovės prašymą... 43. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,... 44. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų švara“ ieškinį... 45. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo... 46. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...