Byla 2A-896-163/2014
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Erinijos Kazlauskienės, Erikos Misiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-11 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei G. K., tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, DNSB „Goda“, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nustatytus 2012-11-21 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-121121-00051, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant inspekcijai, o atsakovei per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti ją per 1 mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2004-06-15 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 17, padarinius – išardyti savavališkai perstatytą automobilių stovėjimo aikštelę, esančią nesuformuotame žemės sklype šalia daugiabučio gyvenamojo namo ( - ). Jei atsakovė G. K. per ieškinio 1 punkte nustatytą terminą neįvykdys nustatytų reikalavimų, įpareigoti atsakovę mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai perstatytos statinio dalys, pasibaigimo, į ieškovės sąskaitą. Nurodė, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. l d. l p., nustatytos savavališkos statybos aplinkybės ir surašytas 2012-11-21 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-121121-00051 (toliau – Aktas), kuriame pažymėta, kad statytoja G. K. savavališkai atliko II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamo inžinierinio statinio – automobilių stovėjimo aikštelės, esančios nesuformuotame žemės sklype šalia daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), rekonstrukcijos darbus. Inspekcija pateikė 2012-11-27 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-121127-00051 atsakovei per 6 mėnesius, t. y. ne vėliau kaip iki 2013-05-28 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios buvo surašytas Aktas, padarinius: išardyti savavališkai perstatytą automobilių stovėjimo aikštelę, esančią nesuformuotame žemės sklype šalia daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Atlikus reikalavimo įvykdymo patikrinimą, nustatyta, kad reikalavimas neįvykdytas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-02-11 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovė reikalavimus pareiškė atsakovei G. K., ieškovė nesutiko pakeisti atsakovės G. K. ir byloje atsakovu patraukti DNSB „Goda“. Šalys patvirtino, kad automobilių stovėjimo aikštelę prie ( - ) namo, Klaipėdoje, įrengė DNSB „Goda“, o atsakovė G. K. yra šios bendrijos administratorė. Byloje pateikti duomenys, kad DNSB „Goda“ užsakė nesudėtingo inžinierinio statinio – parkavimo aikštelės, ( - ), statybos projektą, aikštelės statytoju nurodoma DNSB „Goda“, projektavimo darbų apimtis esamas kiemo dangas pritaikyti mašinų stovėjimo aikštelei. 1,5187 ha žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomota DNSB „Goda“ pagal valstybinės žemės nuomos sutarties projektą ir sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis su DNSB „Goda“. Fizinis asmuo, ginčo atveju atsakovė G. K., nėra atsakingas už bendrijos prievoles, šiuo atveju atsakovė G. K. yra DNSB „Goda“ administratorė, teismas pažymėjo, kad siūlė pakeisti atsakovą į tinkamą atsakovą DNSB „Goda“, bet ieškovė nesutiko, atsakomybė šiuo atveju už savavališkos statybos padarinių pašalinimą kyla statytojui (užsakovui), tai yra DNSB „Goda“, todėl teismas ieškinį atmetė kaip pareikštą netinkamam atsakovui.

4Apeliaciniu skundu ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-11 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantės teigimu, teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Pažymi, kad statybų teisėtumo užtikrinimas yra viešasis interesas. Teismas, manydamas, kad trečiojo asmens DNSB „Goda“ procesinė padėtis turėtų būti pakeista į atsakovės, užuot atmetęs ieškovės reikalavimą, galėjo savo iniciatyva, nepaisant to, kad nebuvo ieškovės pritarimo, pakeisti šio asmens procesinę padėtį. Taip pat nurodo, kad daugiabučio namo, unikalus Nr. ( - ), DNSB „Goda“ nevaldo nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais, todėl vadovaujantis Statybos įstatymo 3 str. 2 d. nuostatomis negali įgyvendinti statytojo teisės.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį tenkinti.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo ieškovės ieškinys atmestas kaip pareikštas netinkamam atsakovui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8Byloje nustatyta, kad savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-121121-00051 surašytas 2012-11-21. Jame pažymėta, kad statytoja G. K. savavališkai atliko II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamo statinio – automobilių stovėjimo aikštelės, esančios nesuformuotame valstybinės žemės sklype šalia daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), rekonstrukcijos darbus. Ieškovės 2012-11-27 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-121127-00051 pateiktas atsakovei G. K.. 2013-06-19 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu taip pat konstatuota, kad nurodyto reikalavimo neįvykdė statytoja G. K.. Bylos duomenys patvirtina, kad nesudėtingo inžinerinio statinio – parkavimo aikštelės, ( - ), statybos projektą užsakė DNSB „Goda“. Projektavimo užduotyje statytoju nurodyta DNSB „Goda“, projektavimo darbai apėmė esamų kiemo dangų pritaikymą mašinų stovėjimo aikštelei. Atsakovė G. K. yra DNSB „Goda“ administratorė. Pažymėtina, kad 1,5187 ha žemės sklypas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso valstybei, 2013-08-08 valstybinės žemės nuomos sutartimi 0,4810 ha žemės sklypo dalis išnuomota DNSB „Goda“. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad atsakovė nėra automobilių aikštelės statytoja ir siūlė ieškovei netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu (CPK 45 str.). Ieškovei nesutikus su atsakovo pakeitimu, teismas bylą išnagrinėjo iš esmės.

9kai ginamas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2007; 2010-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010; 2011-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2011). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2008)Be to, nagrinėjamoje byloje ginčas vyksta dėl valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype esančio savavališkai rekonstruoto statinio (automobilių aikštelės). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje yra ginamas viešasis interesas. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui ir byloje atsakovu turėjo dalyvauti DNSB „Goda“, turėjo savo iniciatyva pakeisti šio trečiojo asmens procesinę padėtį, nepriklausomai

10Teisėjų kolegija, išdėstytų motyvų pagrindu daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias netinkamos ginčo šalies pakeitimą (konstatavęs dalyvaujančio byloje asmens procesinės padėties pakeitimo būtinumą, nagrinėjamos bylos atveju nepagrįstai jo neatliko). Nustatytas proceso teisės pažeidimas dėl dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėties nustatymo negali būti pašalintas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 329 str. 1 d.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-11 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai