Byla eB2-1340-657/2020
Dėl statybos rangos darbų atlikimo objekte, adresu (duomenys neskelbtini)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Polonezas“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą,

Nustatė

3UAB „Polonezas“ BUAB „Vitaterma“ pareiškė finansinį reikalavimą 82 850,51 Eur sumai, kurį kildina iš 2018 m. rugsėjo 17 d. statybos rangos sutarties dėl statybos darbų ( - ), atlikimo ir 2019 m. kovo 6 d. sudarytos statybos rangos sutarties dėl statybos rangos darbų atlikimo objekte, adresu ( - ).

4Prašyme ir atsiliepime nurodė, kad UAB „Vitaterma“ vienašališkai prieš terminą nutraukus 2018 m. rugsėjo 17 d. statybos rangos sutartį ne dėl užsakovo kaltės, antstolio 2019 m. rugsėjo 10 d. surašyto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo pagrindu 2019 m. rugsėjo 10 d. buvo surašytas defektinis aktas, kuriame nustatyta, kad UAB „Vitaterma“ perduotų neatliktų bei atliktų dėl neištaisytų defektų darbų vertė yra 57 482,83 Eur. UAB „Polonezas“ dėl UAB „Vitaterma“ neatliktų ir netinkamai atliktų darbų bei vienašališko 2018 m. rugsėjo 17 d. sutarties nutraukimo patyrė nuostolius, todėl vadovaudamasi šios sutarties 12.9 punktu priskaičiavo 10 proc. darbų kainos dydžio baudą, kuri sudarė 63 006,52 Eur. Todėl UAB „Polonezas“ finansinis reikalavimas pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. statybos rangos sutartį sudaro 120 489,35 Eur. 2019 m. kovo 6 d. sudarytos statybos rangos sutarties pagrindu UAB „Vitaterma“ įsipareigojo iki 2019 m. rugsėjo 13 d. atlikti darbų už bendrą 115 640,01 Eur sumą. UAB „Vitaterma“ 2019 m. kovo 6 d. sutartį vienašališkai nutraukus UAB „Polonezas“ dėl UAB „Vitaterma“ neatliktų ir netinkamai atliktų darbų bei vienašališko 2019 m. kovo 6 d. sutarties nutraukimo patyrė nuostolius, todėl vadovaudamasi sutarties 12.8. punktu priskaičiavo 15 procentų bendros darbų kainos dydžio baudą, kuri sudaro 14 335,54 Eur. UAB „Polonezas“ iki bankroto bylos UAB „Vitaterma“ iškėlimo atliko vienarūšį piniginių reikalavimų įskaitymą 51 974,38 Eur sumai, ir kreditorinio reikalavimo dydis buvo sumažintas nuo 134 824,89 Eur iki 82 850,51 Eur.

5BUAB „Vitaterma“ nemokumo administratorius pareiškė prieštaravimus dėl dalies UAB „Polonezas“ finansinio reikalavimo tvirtinimo, nurodydamas, jog iš reikalaujamos 82 850,51 Eur sumos sutinka su 14 691,70 Eur netesybų sumos tvirtinimu, likusioje dalyje kreditorės reikalavimą prašo atmesti.

6Prieštaravimuose nurodė, kad UAB „Polonezas“ baudas nepagrįstai skaičiuoja nuo visos sutartyse numatytos atlikti darbų kainos, nors bendrovė tinkamai ir laiku yra įvykdžiusi didžiąją dalį sutartyse numatytų darbų. 2018 m. rugsėjo 17 d. statybos rangos sutarties pagrindu UAB „Vitaterma“ turėjo atlikti statybos darbų už bendrą 630 065,15 Eur, neįskaitant PVM, kainą. Iki nutraukiant šią sutartį bendrovė tinkamai ir laiku atliko statybos darbų už 554 492,57 Eur, neįskaitant PVM, sumą. Atitinkamos sąskaitos yra pripažintos UAB „Polonezas“ ir apmokėtos, dėl jų ginčo nėra. Pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. sutartį liko neatlikta darbų už 78 572,58 Eur sumą, tačiau UAB „Polonezas“ priskaičiuota 63 006,52 Eur dydžio bauda pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. sudaro net 80 proc. neatliktų darbų vertės. UAB „Polonezas“ reikalaujama bauda, apskaičiuota nuo visos 2018 m. rugsėjo 17 d. pagrindu numatytų atlikti darbų kainos, nors bendrovė įvykdė prievolę net 88 proc., yra neprotingai didelė, neatitinka tikrojo netesybų tikslo bei yra neadekvati neatliktų darbų vertei, todėl turi būti mažinama. Reikalaudamas maksimalios baudos kreditorius nepateikė nei vieno įrodymo, kad dėl 2018 m. rugsėjo 17 d. sutarties nutraukimo patyrė nuostolių, apskritai net neįrodinėja fakto, kad dėl šios sutarties nutraukimo patyrė kokių nors nuostolių, todėl maksimalios baudos taikymas yra nepagrįstas. Pagal 2019 m. kovo 6 d. sutartį UAB „Vitaterma“ turėjo atlikti statybos darbų už bendrą 95 570,26 Eur, neįskaitant PVM, kainą, tačiau iki sutarties nutraukimo bendrovė atliko statybos darbų už 27 225,57 Eur, neįskaitant PVM, sumą, kurios sąskaitos yra UAB „Polonezas“ yra apmokėtos, dėl jų ginčo nėra. UAB „Polonezas“ reikalavimas apmokėti netesybas, apskaičiuotas nuo pilnos 2019 m. kovo 6 d. pagrindu numatytos atlikti darbų kainos, nors net 28,5 proc. prievolės bendrovė įvykdė tinkamai, laikytinas nepagrįstu. UAB „Polonezas“ apskaičiuotos netesybos yra akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, jos įvykdymo mastą, padarytą pažeidimą, jo padarinius, neįvykdytos prievolės sumą. Toks netesybų skaičiavimas pažeidžia ne tik BUAB „Vitaterma“, tačiau ir jos kreditorių interesus. UAB „Polonezas“ reikalaujamos netesybos būtų protingos bei pagrįstos, jeigu 10 proc. netesybų suma būtų skaičiuojama nuo pagal sutartis neatliktų darbų vertės, kas sudarytų 14 691,70 Eur (7 857,23 Eur pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. sutartį ir 6 834,47 Eur pagal 2019 m. kovo 6 d.). Ši suma laikytina pagrįsta, sąžininga bei protinga, įvertinus bendrovės neatliktų darbų mastą. Reikalavimo dėl 57 482,83 Eur sumos nuostolių dėl BUAB „Vitaterma“ neatliktų arba neištaisytų defektų pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. sutartį tvirtinimo klausimas negali būti sprendžiamas, kadangi dėl šio reikalavimo tarp šalių yra kilęs ginčas, kuris yra sprendžiamas kitoje civilinėje byloje. Tiek 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Polonezas“ vienašališkai atliktas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas, tiek ir defektinis aktas, kurio pagrindu yra reiškiamas nuostolių reikalavimas, yra nepagrįsti, todėl reikalavimas dėl nuostolių sumos patvirtinimo klausimas gali būti sprendžiamas tik išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjus šio reikalavimo pagrįstumą, apklausus liudytojus, išklausius šalių paaiškinimus, išsamiai ištyrus visus bylos įrodymus.

7UAB „Polonezas“ prašymas dėl 82 850,51 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

8Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomos ĮBĮ nuostatos. Atsižvelgus, kad BUAB „Vitaterma“ bankroto procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau jos kreditorių reikalavimų tvirtinimo procedūra pradėta (administratoriaus prašymas pateiktas 2020 m. sausio 22 d.) bei kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas patvirtintas galiojant Juridinių asmenų nemokumo įstatymui, UAB „Polonezas“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas spręstinas, vadovaujantis JANĮ nuostatomis (JANĮ 155 str. 2 d.).

9Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nemokumo administratoriaus prašymu gali pratęsti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą, bet ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui (JANĮ 41 str. 3 d.).

10Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas (JANĮ 42 str. 1 d.). Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami. Teismas nemokumo administratoriaus, juridinio asmens, kreditoriaus, dėl kurio reikalavimo tvirtinimo yra kilęs ginčas, prašymu arba savo iniciatyva gali kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka (JANĮ 42 str. 3 d.).

11Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Vitaterma“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Inovestus“ (civilinė byla Nr. eB2-800-657/2020). Nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 15 d.

12Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 3 d. nutartimi patvirtino BUAB „Vitaterma“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Tos pačios dienos, t. y. 2020 m. vasario 3 d., nutartimi UAB „Polonezas“ finansinio reikalavimo perdavimo teismui tvirtinti terminas pratęstas keturiolikai dienų, šį terminą skaičiuojant nuo šios nutarties priėmimo dienos. 2020 m. vasario 27 d. nutartimi civilinė byla UAB „Polonezas“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo dalyje iš BUAB „Vitaterma“ bankroto bylos išskirta į atskirą civilinę bylą (eB2-1340-657/2020). Prašymų dėl žodinio bylos nagrinėjimo teismui nepateikta.

13Pažymėtina, kad kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų.

14Nagrinėjamu atveju administratorius iš kreditorės UAB „Polonezas“ pareikšto 82 850,51 Eur finansinio reikalavimo sumos neprieštarauja 14 691,70 Eur netesybų sumos patvirtinimui, likusioje dalyje kreditorės reikalavimą prašo atmesti.

15Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1041/2009).

16Šioje byloje UAB „Polonezas“ BUAB „Vitaterma“ pareikštą finansinį reikalavimą 82 850,51 Eur sumai kildina iš šalių sudarytų 2018 m. rugsėjo 17 d. statybos rangos sutarties dėl statybos darbų ( - ), atlikimo ir 2019 m. kovo 6 d. sudarytos statybos rangos sutarties dėl statybos rangos darbų atlikimo objekte, adresu ( - ). Kreditorė nurodė, kad ši suma sudaryta iš: netesybų – 63 006,52 Eur bauda pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. sutartį ir 14 335,54 Eur bauda pagal 2019 m. kovo 6 d. sutartį).

17Nagrinėjamu atveju, sprendžiamas klausimas dėl kreditorės UAB „Polonezas“ kreditorinio reikalavimo 82 850,51 Eur sumai patvirtinimo, kurį sudaro pagal nutrauktas statybos rangos sutartis paskaičiuotos baudos. Kaip matyti iš pateiktų rangos sutarčių šalys buvo susitarusios dėl konkrečios netesybų formos – baudos. Tokia netesybų forma įstatyme numatyta (CK 6.71 str. 1 d.), be to, sutarties šalims pagal įstatymą nedraudžiama laisvai susitarti dėl didesnio dydžio netesybų, jei tik šis susitarimas nereiškia esminio vienos iš šalių teisių pažeidimo.

18Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 1 d.). Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinė atsakomybė kyla tik tuomet, kai yra nustatomos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys ir kaltė, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta atsakomybė be kaltės (CK 6.246–6.249 str.). Nesant bent vienos iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

19Nagrinėjamu atveju iki kreditorės UAB „Polonezas“ kreditorinį reikalavimą siejo su tarp šalių sudarytomis rangos sutartimis, todėl analizuotinos sąlygos, būtinos sutartinei civilinei atsakomybei atsirasti.

20Byloje faktiškai tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog UAB “Vitaterma” šalių sutartu laiku pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė. Taigi, darytina išvada, jog sutartis nebuvo įvykdyta išimtinai dėl UAB „Vitaterma“ kaltės, jai neteisėtai vienašališkai nutraukus sutarčių vykdymą ir šios aplinkybės sudaro pagrindą užsakovei reikalauti 2018 m. rugsėjo 17 d. sutarties 12.9 punkte ir 2019 m. kovo 6 d. sutarties Nr. T3K-06 12.8 punkte nustatyto dydžio baudų.

21Dėl baudos pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. rangos sutartį

22Pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. rangos sutartį UAB „Vitaterma“ įsipareigojo objekte ( - ) atlikti projekte numatytus darbus – šildymo, vėdinimo, vėsinimo, vandentiekio nuotekų sistemų, sanitarinių prietaisų įrengimo darbus (rangos sutarties 2.2 p.), ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d. perduoti darbus užsakovei UAB „Polonezas“ ir pasirašyti atliktų darbų aktus (sutarties 3.3 p., sutarties priedas Nr. 2 „Objektinė sąmata Nr. 1“). Bendra statybos ir montavimo darbų kaina – 630 065,15 Eur be PVM (sutarties 10.1 p.).

23Užsakovė UAB „Polonezas“ per paskirtą statybos valdytoją UAB „TAEM group“ 2019 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 19-45 kreipėsi į rangovę UAB „Vitaterma“ dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, tačiau ir po įspėjimo UAB „Vitaterma“ darbų nepradėjo vykdyti. Tokiu būdu, UAB „Polonezas“ turėjo pagrindo manyti, jog rangovė UAB „Vitaterma“ nevykdydama prisiimtų įsipareigojimų, vienašališkai, neįspėjusi užsakovės, nutraukė 2018 m. rugsėjo 17 d. statybos rangos sutartį sutarties 12.9 punkto pagrindu. Šiame sutarties punkte numatyta, jog tais atvejais, kai sutarties nutraukimą lemia rangovo veiksmai, užsakovas turi teisę reikalauti, kad rangovas sumokėtų 10 proc. darbų kainos baudą bei atlyginti nuostolius, kurių nepadengia sumokėtoji bauda.

24UAB “Vitaterma“ vienašališkai nutraukus sutartį galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas nebuvo pasirašytas, todėl faktiškai atlikti ir nebaigti statybos darbai objekte ( - ) buvo užfiksuoti 2019 m. rugsėjo 10 d., dalyvaujant antstoliui M. P., (2019 m. rugsėjo 23 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 123-19-116). Be to, 2019 m. rugsėjo 17 d. buvo surašytas šio objekto Defektinis aktas, kuriame nustatyta rangovo UAB „Vitaterma“ atliktų ir užsakovui UAB „Polonezas“ perduotų darbų kiekiai, defektai ir faktiškai atliktų darbų kaina, bendra darbų vertė – 57 482,83 Eur.

25UAB „Polonezas“ 2019 m. rugsėjo 17 d. raštu kreipėsi į UAB „Vitaterma“ ir informavo ją apie vykdomą atliktų darbų apimčių fiksavimą, atliktų darbų neatitikimą techninio projekto sprendiniams ir faktiškai atliktų darbų apimties neatitikimą atliktų darbų aktams, pagal kuriuos UAB „Polonezas“ buvo įvykdžiusi apmokėjimą (sutarties 1 6.6. p.), taip pat, kad UAB „Vitaterma“ faktiškai nutraukus sutartį prieš terminą be išankstinio įspėjimo, užsakovas pasinaudodamas sutarties 12.9 punkte numatyta teise skiria rangovui 10 procentų darbų kainos dydžio, t. y. 63 006,52 Eur baudą ir tą pačią dieną išrašė PVM sąskaitą faktūrą šiai sumai. tačiau UAB “Vitaterma“ faktiškai atliktų darbų apžiūroje ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašyme nedalyvavo, pretenzijų nereiškė. Pagal administratoriaus pateiktą UAB „Vitaterma“ išrašytų sąskaitų suvestinę pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. statybos rangos sutartį bendra laikotarpiu 2018 m. spalio 31 d. iki 2019 m. birželio 21 d. pateiktų PVM sąskaitų faktūrų suma be PVM – 554 492,28 Eur, apmokėta suma – 502 743,03 Eur.

26Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str.), o sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi šalys sutartimi gali susitarti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma.

27Šalių sudarytos sutarties 12.9 punktu šalys susitarė, kad rangovas, nutraukęs sutartį prieš terminą ne dėl užsakovo kaltės ar nepagrįstai nepradėjęs vykdyti ar sustabdęs darbus, jei tai iš esmės atitinka ar nulemia sutarties nutraukimą, sumoka užsakovui 10 procentų darbų kainos dydžio baudą bei atlygina užsakovui jo patirtas tiesiogines išlaidas dėl sutarties nutraukimo ir/ar darbų sustabdymo, taip pat visus su tuo susijusius nuostolius, kurių nepadengia sumokėtoji bauda.

28Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.).

29UAB „Polonezas“ iki bankroto bylos iškėlimo buvo pareikalavusi, kad UAB “Vitaterma“ sumokėtų 57 482,83 Eur permoką už netinkamai atliktus darbus (pagal defektinį darbų aktą). Tuo pačiu UAB „Vitaterma“ buvo pareiškusi reikalavimą sumokėti 51 974,38 Eur skolą už atliktus darbus. UAB „Polonezas“ atliko vienarūšių piniginių reikalavimų įskaitymą 51 974,38 Eur sumai, apie tai 2019 m. rugsėjo 30 d. išsiųsdama UAB „Vitaterma“ tarpusavio suderinimo aktą, kuriame nurodė, kad įskaitymas (sudengimas) atliekamas pagal UAB „Polonezas“ 2019 m. rugsėjo 12 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. POL 1025139, išrašytą 63 006,52 Eur sumai.

30Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. tarpusavio skolų suderinimo akto, pasirašyto UAB „Polonezas“ vyr. buhalterės matyti, jog skolos likutis (nesumokėtos baudos pagal 2019 m. rugsėjo 12 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. POL 1025139) yra 11 031,70 Eur.

31Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-428-695/2017).

32Šiuo atveju netesybos (bauda) buvo nustatytos bendra šalių laisva valia. Abi sutarties šalys – juridiniai asmenys, privatūs verslo subjektai, taigi, turėjo patirties verslo ir derybų srityje, galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas. Šalių sudaryta statybos rangos sutartis nelaikytina vartojimo sutartimi. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog sutartyje nustatyta netesybų suma yra neprotingai didelė, o administartoriaus nurodyti argumentai, jog liko neatlikta darbų tik už 78 572,58 Eur, o priskaičiuota bauda sudaro net 80 proc. nuo neatliktų darbų vertės, todėl bauda yra aiškiai per didelė, nesudaro pagrindo mažinti netesybas, ir paneigti šalių valios dėl sutarties 12.9 punkte nustatyto netesybų dydžio.

33Teismo vertinimu, kadangi tarp šalių vyksta ginčas dėl atlikto 51 974,38 Eur įskaitymo, todėl šiuo momentu tikslinga, pripažinti pagrįstu UAB „Polonezas“ kreditorinį reikalavimą, kildinamą iš 2018 m. rugsėjo 17 d. ir 2019 m. rugsėjo 12 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. POL 1025139 dėl paskirtos baudos 11 031,70 Eur sumai.

34Dėl baudos pagal 2019 m. kovo 6 d. statybos rangos sutartį

35Pagal 2019 m. kovo 6 d. rangos sutartį Nr. T3K-06 UAB „Vitaterma“ įsipareigojo objekte ( - ) atlikti projekte numatytus darbus – šildymo, vėdinimo, vidaus vandentiekio nuotekų sistemų, oras vanduo katilinės, sanitarinių prietaisų įrengimo darbus (rangos sutarties 2.2 p., ir ne vėliau kaip iki kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytos datos, t. y. ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 13 d. perduoti darbus užsakovei UAB „Polonezas“ ir pasirašyti atliktų darbų aktus (sutarties 3.3 p., sutarties priedas Nr. 2 „Objektinė sąmata Nr. 1“). Bendra statybos ir montavimo darbų kaina – 95 570,26 Eur be PVM (sutarties 10.1 p., Sutarties priedas Nr. 4 Kalendorinis darbų vykdymo grafikas).

36Sutarties 12.8 punktu šalys susitarė, jog rangovas, nutraukęs sutartį prieš terminą ne dėl užsakovo kaltės ar nepagrįstai nepradėjęs vykdyti ar sustabdęs darbus, jei tai iš esmės atitinka ar nulemia sutarties nutraukimą, sumoka užsakovui 15 procentų darbų kainos dydžio baudą bei atlygina užsakovui jo patirtas tiesiogines išlaidas dėl sutarties nutraukimo ir/ar darbų sustabdymo, taip pat visus su tuo susijusius nuostolius, kurių nepadengia sumokėtoji bauda.

37Pagal UAB „Vitaterma“ išrašytų sąskaitų suvestinę pagal 2019 m. kovo 6 d. statybos rangos sutartį bendra laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 25 d. iki 2019 m. birželio 21 d. pateiktų PVM sąskaitų faktūrų suma be PVM – 27 225,57 Eur, apmokėta – 20 000,00 Eur, o paskaičiuota bauda už sutarties nutraukimą sudaro 14 335,54 Eur.

38Administratoriaus teiginiai, kad šiuo atveju bauda taip pat turėtų būti mažintina iki 10 proc., atsižvelgiant į atliktų ir neatliktų darbų mastą, nes pagal 2019 m. kovo 6 d. rangos sutartį Nr. T3K-06, UAB „Vitaterma“ atliko net 28,5 proc. darbų, todėl skaičiuoti netesybas nuo visos sutarties kainos nėra teisinga, sąžininga ir proporcinga, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

39Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų slyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Neatliktų darbų vertė pagal 2019 m. kovo 6 d. rangos sutartį Nr. T3K-06 sutartį sudaro 68 344,69 Eur be PVM (95 570,26 – 27 225,57), todėl nėra pagrindo teigti, jog UAB „Polonezas“ paskaičiuota 14 335,54 Eur bauda šiuo atveju būtų neprotingai didelė, todėl UAB „Polonezas“ kreditorinis reikalavimas šiai sumai tvirtintinas.

40Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą teismas, sprendžia, jog tvirtintinas UAB „Polonezas“ finansinis reikalavimas 25 367,24 Eur (11 031,70 + 14 335,54) sumai (JANĮ 42 str. 1 d., 2 d.).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsniu, 155 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

42Patvirtinti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Polonezas“ 25 367,24 Eur finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Vitaterma“ bankroto byloje.

43Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

44Nutarties kopiją perduoti į uždarosios akcinės bendrovės „Vitaterma“ bankroto bylą.

45Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės... 3. UAB „Polonezas“ BUAB „Vitaterma“ pareiškė finansinį reikalavimą 82... 4. Prašyme ir atsiliepime nurodė, kad UAB „Vitaterma“ vienašališkai prieš... 5. BUAB „Vitaterma“ nemokumo administratorius pareiškė prieštaravimus dėl... 6. Prieštaravimuose nurodė, kad UAB „Polonezas“ baudas nepagrįstai... 7. UAB „Polonezas“ prašymas dėl 82 850,51 Eur finansinio reikalavimo... 8. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 9. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 10. Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas (JANĮ 42 str. 1 d.). Juridinių... 11. Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Vitaterma“... 12. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 3 d. nutartimi patvirtino BUAB... 13. Pažymėtina, kad kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo... 14. Nagrinėjamu atveju administratorius iš kreditorės UAB „Polonezas“... 15. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus... 16. Šioje byloje UAB „Polonezas“ BUAB „Vitaterma“ pareikštą finansinį... 17. Nagrinėjamu atveju, sprendžiamas klausimas dėl kreditorės UAB... 18. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 19. Nagrinėjamu atveju iki kreditorės UAB „Polonezas“ kreditorinį... 20. Byloje faktiškai tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog UAB “Vitaterma”... 21. Dėl baudos pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. rangos sutartį ... 22. Pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. rangos sutartį UAB „Vitaterma“ įsipareigojo... 23. Užsakovė UAB „Polonezas“ per paskirtą statybos valdytoją UAB „TAEM... 24. UAB “Vitaterma“ vienašališkai nutraukus sutartį galutinis darbų... 25. UAB „Polonezas“ 2019 m. rugsėjo 17 d. raštu kreipėsi į UAB... 26. Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio... 27. Šalių sudarytos sutarties 12.9 punktu šalys susitarė, kad rangovas,... 28. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 29. UAB „Polonezas“ iki bankroto bylos iškėlimo buvo pareikalavusi, kad UAB... 30. Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. tarpusavio skolų suderinimo akto, pasirašyto UAB... 31. Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu... 32. Šiuo atveju netesybos (bauda) buvo nustatytos bendra šalių laisva valia. Abi... 33. Teismo vertinimu, kadangi tarp šalių vyksta ginčas dėl atlikto 51 974,38... 34. Dėl baudos pagal 2019 m. kovo 6 d. statybos rangos sutartį ... 35. Pagal 2019 m. kovo 6 d. rangos sutartį Nr. T3K-06 UAB „Vitaterma“... 36. Sutarties 12.8 punktu šalys susitarė, jog rangovas, nutraukęs sutartį... 37. Pagal UAB „Vitaterma“ išrašytų sąskaitų suvestinę pagal 2019 m. kovo... 38. Administratoriaus teiginiai, kad šiuo atveju bauda taip pat turėtų būti... 39. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui... 40. Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą teismas, sprendžia, jog... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42... 42. Patvirtinti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Polonezas“ 25... 43. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 44. Nutarties kopiją perduoti į uždarosios akcinės bendrovės „Vitaterma“... 45. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo suinteresuotiems asmenims...