Byla 2-89-475/2014
Dėl skolos priteisimo bei atsakovo UAB „Statybų skliautas“ priešieškinį ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Kaišiadorių statyba“ dėl netesybų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant atsakovo UAB „Statybų skliautas“ atstovams advokatei Sonatai Žukauskienei ir direktoriui D. B.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Statybų skliautas“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo UAB „Statybų skliautas“ priešieškinį ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Kaišiadorių statyba“ dėl netesybų priteisimo, ir

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu (b.l. 2-4) prašo priteisti iš atsakovo 6.999,82 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ (sutartyje subrangovas) 2010-02-22 pasirašė statybos subrangos sutartį Nr. 10/02/22 su atsakovu UAB „Statybų skliautas“ (sutartyje rangovas) (toliau tekste – Sutartis). Rangovas pagal šią Sutartį pavedė subrangovui atlikti daugiabučio namo, esančio Panevėžio g. 29, Vilniuje, stogo rekonstrukcijos, įrengiant šlaitinį apšiltintą stogą, darbus. Taip pat Sutartyje buvo numatyta konkreti bendra darbu kaina (sutarties 5.1 p., 5.2 p.), kuri sudarė visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su pavestais darbais, negalėjo būti didinama ir su PVM sudarė 294.156,25 Lt. Visus atsiskaitymus už atliktus darbus objekte pagal Sutartį atsakovas atlikdavo laiku. Pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras už atliktus statybos darbus atsakovas iš viso apmokėjo 286.610,07 Lt sumą, tačiau atsakovas liko skolingas ieškovui 6.999,82 Lt sumą už atliktus darbus pagal 2012-01-31 PVM sąskaitą faktūrą serija KST Nr. 02/12 ir atliktų darbų aktą už 2012 m. sausio mėnesį. Ši sąskaita faktūra yra už paskutinius darbus atliktus pagal Sutartį. Ieškovas išsiuntė 2012-01-31 registruotu laišku atsakovui PVM sąskaitą faktūrą KST Nr. 02/12 ir atliktų darbų aktą už 2012 m. sausio mėn. Taip pat ieškovas eilę kartu kreipėsi raštiškai į atsakovą su priminimais-raginimais dėl skolos apmokėjimo pridėdamas pakartotinai PVM sąskaitą faktūrą serija KST Nr. 15/11, pažymą Nr. 08 apie 2010.11.01-2010.11.30 atliktus statybos remonto darbus ir išlaidas, atliktų darbų aktą A008. Iki šio laiko atsakovas neapmokėjo jam pateiktos sąskaitos faktūros ir liko skolingas ieškovui 6.999,82 litų sumą, todėl prašo teismo priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 6.999,82 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas kitas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šios bylos nagrinėjimu.

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 56-60) ir jo atstovai teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2010-02-22 atsakovas (rangovas) pasirašė Sutartį su ieškovu (subrangovas), pagal kurios 3.1 p. rangovas pavedė subrangovui atlikti daugiabučio namo, esančio Panevėžio g. 29, Vilniuje, stogo rekonstrukcijos, įrengiant šlaitinį apšiltintą stogą, darbus. Sutarties 5.1 p. buvo numatyta, kad Subrangovui (ieškovui) pavestų darbų kaina viso su PVM yra 294.156,25 Lt. Pažymėjo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog visus darbus ieškovas atliko laiku. Sutarties 4.1 p. yra aiškiau numatyta, kad subrangovas darbus pradeda per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigia ne vėliau kaip per tris kalendorinius mėnesius. Sutarties 4.2 p. numatyta, jog dėl oro sąlygų pasikeitimų darbų baigimo terminas negali keistis, todėl ieškovui ir atsakovui Sutartį pasirašius 2010-02-22 visi statybos rangos darbai turėjo būti užbaigti iki 2010-05-31. Tačiau ieškovas Sutartyje numatytų terminų nesilaikė ir statybos rangos darbus pagal Sutartį pabaigė tik 2010-11-30, t.y. ieškovas 83 dienomis praleido Sutartyje numatytą terminą statybos rangos darbams atlikti, tuo pažeisdamas Sutarties 4.1 p. numatytas darbų atlikimo terminų sąlygas. Pagal Sutarties 9.2 ir 9.3 p., ieškovas turėjo pareigą mokėti atsakovui po 1000 Lt baudos už kiekvieną dieną, bet ne daugiau 10 procentų nuo sutarties kainos, kas sudarė 29.415,00 Lt bei 0,02 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos, kas sudaro 58,83 Lt delspinigių į dieną. Sutarties 9.3 p. numatyta, jog Subrangovui dėl savo kaltės praleidus Objekto statybos užbaigimo terminą, Subrangovas moka Rangovui 0,02 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos, kas sudaro 58,83 Lt delspinigių į dieną. Taigi, ieškovui 83 dienomis praleidus Sutarties terminą, kilo prievolė sumokėti 10.765,89 Lt delspinigių, todėl buvo susitarta sumažinti darbų atlikimo kainą, o atsakovas neskaičiavo baudų ir delspinigių. Nurodė, kad galutinis darbų ir atsiskaitymo įforminimas vyko 2011 m. sausio mėnesį Sutartyje buvo numatyta, jog faktiškai esant mažesniems darbų kiekiams, Sutarties kaina gali būti mažinama, todėl ieškovas nepagrįstai prašo priteisti skolą argumentuodamas tuo, kad priteisiant jo prašomą sumą nebus viršyta Sutarties kaina. Atsakovas mano, kad toks ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi 2012-01-31 sąskaitoje nurodytų darbų ieškovas niekada neatliko ir atsakovui neperdavė. Jokių darbų nei 2012 metais, nei 2011 metais ieškovas neatliko ir nėra pagrindo už juos apmokėti. Ieškovas minėtą sąskaitą išrašė pagal 2011-04-29 atliktų darbų aktą A008, tačiau tokie ieškovo veiksmai yra nesuprantami ir logiškai nepaaiškinami, nes visi darbai pagal Sutartį jau buvo atlikti ir apmokėti. Dėl sąskaitų apmokėjimo ieškovas niekada jokių pretenzijų atsakovui neturėjo, šias aplinkybes nurodo ir ieškovas. Atkreipė dėmesį, jog vykdant Sutartį ieškovas yra išrašęs, o atsakovas yra apmokėjęs eilę sąskaitų pagal suderintus faktiškai įvykdytus darbų aktus. Paskutiniai darbai buvo atlikti 2010-11-30 bei paskutinė ir galutinė sąskaita buvo išrašyta 2011-01-04. Pažymėjo, kad vykdant sutartį visos sąskaitos (išskyrus galutinę) ir atliktų darbų aktai būdavo pasirašomi tą pačią dieną. Tai pat pažymėjo ir tai, jog visos sąskaitos bei atliktų darbų aktai pagal sutartį yra pasirašyti tiek ieškovo, tiek ir atsakovo, o ieškovo pateikiama sąskaita yra tik vienašališkai pasirašyta ieškovo. Sutartyje rangovo atsiskaitymo už subrangovo atliktus ir iš jo priimtus darbus sąlygos ir tvarka detalizuota Sutarties 5 p., kuriame nurodyta, kad atsiskaitymas už atliktus darbus atliekamas etapais. Atliktų darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas, Subrangovas ir Techninis prižiūrėtojas (5.3.2 p.). Taigi, darbų priėmimo-perdavimo aktas laikomas įformintu tinkamai, kai jis pateikiamas su aukščiau įvardintų asmenų parašais ant akto. Tačiau 2011-04-29 atliktų darbų aktas A008 nėra pasirašytas nei Rangovo, nei Techninio prižiūrėtojo, todėl akivaizdu, kad aktas neatspindi faktiškai atliktų ir priimtų darbų apimties. Vykdant sutartį ieškovas surašydavo faktiškai įvykdytų darbų aktą forma Nr. 2 ir po to suderinus su rangovu - atsakovu, buvo išrašomos sąskaitos faktūros bei jos apmokamos. Taigi, visi darbai ieškovui buvo apmokami pagal faktinį atliktą darbų kiekį, o ne tik pagal pateiktus aktus, kurie nepatvirtina darbų įvykdymo fakto. Šios sąlygos yra įtvirtintos ir Sutarties 5 p. Pabrėžė, kad ieškovas jokių darbų pagal jo vienašališkai surašytą 2011-04-29 atliktų darbų aktą A008 bei 2012-01-31 sąskaitą faktūrą serija KST Nr. 02/12 neatliko, todėl atsakovui negali kilti prievolės apmokėti sąskaitos, kurią ieškovas išsirašė tik pastebėjęs, jog Sutartyje numatyta darbų kaina yra 294.156,25 Lt, o už jo faktiškai atliktus darbus jis galėjo dar išrašyti sąskaitą už 7.546,18 Lt. Mano, jog toks ieškovo elgesys yra nesąžiningas.

8Atsakovas priešieškiniu (b.l. 113-117) prašo: 1. atnaujinti terminą reikalavimui dėl netesybų pagal Sutartį pareikšti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių; 2. priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6.999,82 Lt netesybų pagal Sutartį; 3. pripažinti galiojančiu 2010-11-30 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą susitarimą dėl įskaitymo, kuriuo atsakovas 6.999,82 Lt netesybas įskaitė į skolą ieškovui 6.999,82 Lt sumai; 4. priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6 procentų metines palūkanas nuo bylos užvedimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nepalaikė priešieškinio reikalavimo dėl procesinių palūkanų priteisimo, kitoje dalyje prašė priešieškinį tenkinti visiškai, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Priešieškinyje atsakovas nurodė, kad Sutarties 4.1 p. yra aiškiai numatyta, jog subrangovas darbus pradeda per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigia ne vėliau kaip per tris kalendorinius mėnesius; sutarties 4.2 p. numatyta, jog dėl oro sąlygų pasikeitimų darbų baigimo terminas negali keistis. Tokiu būdu ieškovui ir atsakovui Sutartį pasirašius 2010-02-22 visi statybos rangos darbai turėjo būti užbaigti iki 2010-05-27, tačiau ieškovas Sutartyje numatytų terminų nesilaikė ir statybos rangos darbus pagal Sutartį pabaigė tik 2010-11-30. Tokiu būdu ieškovas 187 dienomis praleido Sutartyje numatytą terminą statybos rangos darbams atlikti, tuo pažeisdamas Sutarties 4.1 p. numatytas darbų atlikimo terminų sąlygas. Galutiniai darbai buvo atlikti ir perduoti 2010-11-30 pasirašant atliktų darbų aktą 10.000,66 Lt sumai. Jokių kitų darbų nebuvo atlikta. Ieškovas (subrangovas) pažeidė galutinį darbų atlikimo terminą, todėl atsakovas (rangovas) įgijo teisę reikalauti iš ieškovo netesybų (baudos, delspinigių) pagal Sutarties 9.2. ir 9.3. p. numatytas sąlygas (CK 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Vadovaujantis Sutarties 9.2. p., Subrangovui daugiau kaip 10 kalendorinių dienų vėluojant vykdyti darbus pagal suderintą darbų kalendorinį grafiką ir jeigu neatlikti darbai trukdo kitų darbų atlikimui objekte, Subrangovas moka Rangovui 1000 Lt baudą už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau 10% nuo sutarties sumos. Rangos sutarties 9.3. p. numato, kad Subrangovui dėl savo kaltės praleidus Objekto statybos užbaigimo terminą, Subrangovas moka Rangovui 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutarties kainos. Taigi ieškovas turėjo pareigą mokėti atsakovui po 1000 litų baudos už kiekvieną uždelstą dieną, bei 0,02 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos, kas sudaro 58,83 Lt delspinigių į dieną. Netgi neskaičiuojant baudų, ieškovui 187 dienomis praleidus sutarties terminą, jam kilo prievolė sumokėti ieškovui 11.001,21 Lt delspinigių. Tačiau atsakovas su ieškovu susitarė atlikti įskaitymą, taip buvo susitarta sumažinti darbų atlikimo kainą ieškinio reikalavimo suma (6.999,82 Lt) ir neskaičiuoti baudų ir delspinigių. Rašytinio susitarimo dėl abipusio įskaitymo šalys nesudarė. Tiek atsakovo, tiek paties ieškovo valia dėl apskaičiuotų netesybų įskaitymo buvo aiški ir įskaitymas buvo atliktas ieškovui neprieštaraujant ir su tuo sutinkant. Faktą, jog įskaitymas buvo atliktas ir ieškovui buvo žinomas patvirtina tiek atsakovo, tiek paties ieškovo veiksmai po įskaitymo, t.y. ieškovas beveik 2 metus nuo rangos sutarties įvykdymo mums jokių pretenzijų dėl tariamos skolos nereiškė, į teismą taip pat nesikreipė. Pažymėjo, kad pasitikėdamas ieškovu, pats elgdamasis sąžiningai ir manydamas, jog kiti asmenys taip pat elgsis sąžiningai, raštu susitarimo dėl įskaitymo neįformino, tokiu būdu nebuvo įgyvendintas CK 6.131 str. reikalavimas, t.y. pareikšti apie įskaitymą ieškovui raštu. Kadangi ieškovas atsakovui jokių pretenzijų dėl skolos nereiškė, žinodamas ir puikiai suvokdamas esant įvykdytą įskaitymą, netesybų nereikalavo ir tokiu būdu buvo praleistas ieškinio senaties terminas netesyboms prisiteisti. Prašo teismo atnaujinti terminą reikalavimui dėl netesybų priteisimo pagal minėtą rangos sutartį pareikšti, kadangi jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, t.y. dėl nuo atsakovo valios nepriklausančių aplinkybių. Atnaujinus terminą prašo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6.999,82 Lt netesybas pagal 2010-02-22 statybos subrangos sutartį Nr. 10/02/22. Taip pat prašo pripažinti 2010-11-30 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą susitarimą dėl įskaitymo, kuriuo 6.999,82 Lt skolą įskaitė į 6.999,82 Lt netesybas ir susitarė, kad galutinė darbų kaina yra mažinama 6.999,82 Lt suma.

11Ieškovas atsiliepime į priešieškinį (b.l. 122-123) nesutiko su priešieškinio reikalavimais, prašė jį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą. Nurodė, kad joks susitarimas dėl 6.999,82 Lt sumos abipusio įskaitymo niekada nebuvo sudarytas. Be to, atsakovas nėra pateikęs jokių šį neva sudarytą susitarimą atlikti įskaitymus, pagrindžiančių įrodymų, kai tuo tarpu priešingai, ieškovas, yra pateikęs atsakovui apmokėti PVM sąskaitą faktūrą KST Nr. 02/12 ir atliktų darbų aktą už 2012 m. sausio mėn., už darbus atliktus pagal 2010-02-22 statybos subrangos sutartį Nr. 10/02/22 bei eilę raginimų raštu, dėl skolos apmokėjimo už atliktus darbus į kuriuos atsakovas nereagavo. Mano, kad atsakovas neįrodė aplinkybių kuriomis remiamasi priešieškinyje, nepateikė jokių šias aplinkybes pagrindžiančių argumentų, todėl vadovaujantis teismų suformuota praktika bei tikimybių pusiausvyros principu, laikytina, kad byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad susitarimo sudarymo fakto nebuvo, todėl atsakovo priešieškinis yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas.

12Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

13Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2010-02-22 UAB „Kaišiadorių statyba“ ir UAB „Statybų skliautas“ sudarė Sutartį (b.l. 15-21), kuria atsakovas (rangovas) pavedė atlikti ieškovui (subrangovui) daugiabučio namo, esančio Panevėžio g. 29, Vilniuje, stogo rekonstrukcijos, įrengiant šlaitinį apšiltintą stogą, darbus. Sutarties 5.1. p. buvo nustatyta dabų kaina – 294.156,25 Lt (b.l. 22), kuri turėjo apimti visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su pavestais darbais, ir negalėjo būti didinama (Sutarties 5.2. p.). Ieškovas įsipareigojo pradėti statybos darbus per penkias dienas nuo sutarties pasirašymo dienos ir baigti statybos darbus ne vėliau kaip per tris kalendorinius mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos (Sutarties 4.1. p.), t.y. ieškovas įsipareigojo statybos darbus pabaigti iki 2010-05-27. Dėl Sutarties pratęsimo galimybių Sutartyje nebuvo susitarta (Sutarties 4.2. p.). Statybos darbų perdavimas buvo vykdomas surašant darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašyti turėjo Rangovas, Subrangovas ir Techninis prižiūrėtojas (Sutarties 5.3.2. p.) (b.l. 63, 67, 71, 75, 81). Sutarties netinkamo vykdymo sankcijos ir baudos buvo nustatytos Sutarties 9 dalyje.

14Ieškovas ir atsakovas sutinka, kad buvo atlikta ir apmokėta statybos darbų pagal Sutartį už 286.610,07 Lt (b.l. 26-31, 61-85). Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl ieškovo 2012-01-31 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Serija KST Nr. 02/12 už statybos darbus 6.999,82 Lt sumai (b.l. 25). Ieškovo teigimu atsakovas, nors ir buvo ne kartą ragintas (b.l. 37-42), iki šiol nėra sumokėjęs už 2012 m. sausio mėnesį atliktus statybos darbus pagal Atliktų darbų aktą A008 (b.l. 34). Atsakovas su ieškovo teiginiais nesutinka, teigia, kad paskutiniai darbai pagal Sutartį buvo atlikti 2010-11-30 pasirašant Atliktų darbų aktą A007 10.000,66 Lt sumai (b.l. 82) ir jokie statybos darbai pagal Sutartį 2012 m. sausio mėnesį 6.999,82 Lt sumai nebuvo atlikti. Atsakovas teigia susitaręs žodžiu su ieškovu, jog skirtumas tarp sumokėtos sumos už faktiškai atliktus statybos darbus (286.610,07 Lt) ir sutartyje numatytos statybos darbų kainos (294.156,25 Lt) bus įskaitytas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas statybos darbus neatliko pagal Sutartyje nustatytus terminus (turėjo atlikti iki 2010-05-27, o atliko - 2010-11-30), atsakovas sutiko neskaičiuoti netesybų.

15Dėl statybos darbų

16Ieškovas savo reikalavimą priteisti 6.999,82 Lt skolos už statybos darbus grindžia 2012-01-31 PVM sąskaita-faktūra Serija KST Nr. 02/12 (b.l. 25), Pažyma Nr. 08 (b.l. 33), Atliktų darbų aktu A008 (b.l. 34). Sutarties 5.3.1. p. šalys susitarė, kad Subrangovas kas mėnesį surašo faktiškai įvykdytų darbų aktą forma Nr.2 ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma Nr. 3 ir iki einamo mėnesio 28 dienos pateikia Rangovui peržiūrėti. Be to, Sutarties 5.3.2. p. šalys susitarė, jog darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas, Subrangovas ir Techninis prižiūrėtojas. Pagal minėtas Sutarties sąlygas buvo priimti ir apmokėti statybos darbai už 286.610,07 Lt, PVM sąskaitas faktūras, pažymas ir atliktų darbų aktus bei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus patvirtino parašais abi šalys (b.l. 61-85). Taigi, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad didžioji dalis statybos darbų pagal Sutartį buvo atlikti, priimti ir apmokėti pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

17Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą - sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas - sutarto darbo atlikimo faktas.

18Byloje pateikti 2012-01-31 PVM sąskaita-faktūra Serija KST Nr. 02/12, Pažyma Nr. 08, Atliktų darbų aktas A008 yra pasirašyti tik ieškovo (b.l. 25, 33, 34), nėra pateiktas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, pasirašytas Rangovo, Subrangovo ir Techninio prižiūrėtojo (Sutarties 5.3.2. p.). Pažymėtina, kad PVM sąskaita –faktūra išrašyta 2012-01-31 už statybos darbus, atliktus 2010-11-01 – 2010-11-30 (b.l. 25). Taip pat iš Atliktų darbų akto A008 matyti, kad 2010-11-01 – 2010-11-30 atliktus statybos darbus savo parašu ieškovo direktorius A. S. patvirtino tik 2011-07-29 (b.l. 34). Ieškovas prašo priteisti 6.999,82 Lt skolą už šiuos statybos darbus: lubų karkasų aptaisymą gipso kartono plokštėmis; kaminų paaukštinimą (b.l. 34), tačiau iš Atliktų darbų akto A007, kuris yra patvirtintas abiejų šalių parašais, matyti, kad šie darbai jau buvo atlikti 2010-11-01 – 2010-11-30 ir įvertinti 10.000,66 Lt (b.l. 82). Byloje yra pateiktas ir kitas Atliktų darbų aktas A007, kuris taip pat pavirtintas abiejų šalių parašais, jame nurodyti statybos darbai, tame tarpe ir lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis bei kaminų paaukštinimas, atlikti 2010-11-02 – 2011-05-13 laikotarpiu (b.l. 104). Statybos darbų žurnale Nr. 02, užvestame Sutartyje numatytų darbų vykdymo fiksavimui, nurodyta, kad gipso kartono antro sluoksnio tvirtinimo iš vidaus, ventiliacijos kaminų ir ortakių įrengimo darbai buvo vykdomi 2010 m. spalio mėnesį, šių darbų atlikimą savo parašu patvirtino statybos darbų direktorius A. S. ir statybos techninės priežiūros vadovas S. A. (b.l. 101-103).

19Dėl netesybų pagrįstumo

20CK 6.687 str. 1 d. nurodyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Sutarties šalys gali susitarti, kad darbai bus apmokami etapais arba visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo (CK 6.687 str. 2 d.). Pažymėtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo (CK 6.63 str. 2 d.).

21Sutartyje buvo numatytas konkretus darbų atlikimo terminas be galimybės jį pratęsti (Sutarties 4 d.) . Pagal Sutarties 4.1. p. sąlygas, ieškovas turėjo baigti statybos darbus iki 2010-05-27. Byloje duomenų apie tai, kad Sutarties įvykdymo terminas abipusiu šalių susitarimu buvo pratęstas, nėra. Ieškovo pateiktuose raštuose, siųstuose atsakovui dėl skolos padengimo, nurodyta, kad 6.999,82 Lt suma prašoma priteisti už statybos darbus įvykdytus 2012 m. sausio mėnesį (b.l.32, 37, 41). Taigi, jei ieškovas ir atliko statybos darbus pagal Sutartį 2012 m sausio mėn., tai jų įvykdymo terminą buvo praleidęs beveik 2 metus.

22Kadangi ieškovas pagal Sutartį statybos darbus turėjo atlikti iki 2010-05-27, bet iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, jog ieškovas paskutinius statybos darbus atliko ne ankščiau kaip 2010-11-30, laikytina, kad ieškovas (subrangovas) pažeidė galutinį darbų atlikimo terminą, todėl atsakovas (rangovas) įgijo teisę reikalauti iš ieškovo netesybų (baudos, delspinigių) pagal Sutarties 9.2. ir 9.3. p. numatytas sąlygas (CK 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Sutarties 9.2. p. buvo susitarta, kad Subrangovui daugiau kaip 10 kalendorinių dienų vėluojant vykdyti darbus pagal suderintą darbų kalendorinį grafiką ir jeigu neatlikti darbai trukdo kitų darbų atlikimui objekte, Subrangovas mokės Rangovui 1000 Lt baudą už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau 10% nuo sutarties sumos; Sutarties 9.3. p. susitarta, kad Subrangovui dėl savo kaltės praleidus Objekto statybos užbaigimo terminą, Subrangovas mokės Rangovui 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutarties kainos. Taigi ieškovas turėjo pareigą mokėti po 1000 litų baudos už kiekvieną uždelstą dieną, bei 0,02 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos, kas sudaro 58,83 Lt delspinigių į dieną. Atsakovas prašo skaičiuoti netesybų terminą nuo 2010-11-30, todėl laikytina, jog ieškovas 187 dienomis praleido Sutarties terminą statybos darbams atlikti, dėl ko susidarė 11.001,21 Lt delspinigių. Be to, už kiekvieną uždelstą dieną ieškovui turėjo būti paskaičiuota ir 1000 Lt bauda, bet ne daugiau 10 procentų nuo sutarties kainos, kas sudarė 29.415,00 Lt.

23Dėl senaties termino reikalavimui priteisti netesybas bei prievolės pasibaigimo įskaitymu

24CK 1.125 str. 5 d. numato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo, dėl ko senaties terminas netesyboms pagal rangos sutartį prisiteisti jau yra praleistas, nes ieškovas į teismą dėl tariamos skolos kreipėsi praėjus 2 metams nuo galutinio darbų įforminimo ir pridavimo.

25Atsakovas prašo atnaujinti terminą reikalavimui dėl netesybų pagal Sutartį pareikšti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Teigia, kad pasitikėjo ieškovu, ieškovas atsakovui jokių pretenzijų dėl skolos nereiškė, netesybų nereikalavo, todėl praleido ieškinio senaties terminą netesyboms prisiteisti. Taip pat, atsakovas prašo pripažinti, kad 2010-11-30 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas susitarimas dėl įskaitymo, kuriuo atsakovas 6.999,82 Lt netesybų įskaitė į skolą ieškovui 6.999,82 Lt sumai. Šį įskaitymo faktą atsakovas laiko svarbia priežastimi dėl ko praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl netesybų priteisimo pateikti.

26CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - savo skolininko skolininkas. Šios bylos šalių tarpusavio teisiniai santykiai susiklostė tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu, kuriam esant atsakovas buvo ieškovo kreditorius dėl reikalavimo apmokėti už statybos rangos darbus (skirtumą tarp faktiškai atliktų ir apmokėtų darbų sumos ir statybos darbų kainos nustatytos Sutartyje), o ieškovas - atsakovo kreditorius dėl reikalavimo atlyginti nuostolius netesybų forma dėl sutartinės prievolės pažeidimo (Sutarties įvykdymo terminas praleistas mažiausiai 187 dienomis). Bylos šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai ir pagal prievolės objektą vienarūšiai, todėl nebuvo teisinių kliūčių atsakovui įskaityti savo piniginių reikalavimų į ieškovui mokėtiną atlyginimą už faktiškai atliktų darbų dalį, o pats įskaitymas, kaip prievolės šalies juridinis veiksmas, buvo galimas ir pagrįstas, nors įskaitymo faktą patvirtinantis dokumentas - vienašalis pareiškimas ieškovui nebuvo persiųstas.

27Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Šalių reikalavimai vienarūšiai, t.y. abiejų prievolių dalykas buvo toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (LAT 2002-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002; 2006-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2006; 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007).

28Šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, taip pat nukreipti dengti vienas kito reikalavimus. Tiek ieškovo, tiek atsakovo priešpriešiniai reikalavimai pagal rangos sutartį buvo galiojantys ir vykdytini. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (CK 6.131 str. 1 ir 2 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo - pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t.y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis (LAT 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

29Atsakovo atstovas direktorius D. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškovo direktoriumi A. S. susitarė atlikti įskaitymą, taip buvo susitarta sumažinti darbų atlikimo kainą ieškinio reikalavimo suma (6.999,82 Lt) ir neskaičiuoti baudų bei delspinigių. Rašytinio susitarimo dėl abipusio įskaitymo šalys nesudarė. Ieškovas neigia, kad buvo susitarta dėl abipusio įskaitymo.

30Iš aukščiau byloje nustatytų aplinkybių matyti, jog ieškovas teismui pateikė prieštaringus įrodymus, tačiau iš jų aišku, kad ieškovas Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą praleido žymiai. Duomenų, kad būtų prašęs šį terminą pratęsti byloje nėra. Sutartyje numatytų netesybų už praleistą terminą suma viršija skirtumą tarp atsakovo faktiškai atliktų ir apmokėtų darbų sumos ir Sutartyje nustatytos kainos skirtumą. Atsakovas ieškovo atliktus statybos darbus iki 2010-11-30 priėmė nereikšdamas reikalavimų sumokėti netesybas. Pažymėtina, kad 2011-10-14 Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovui buvo iškelta restruktūrizavimo byla, paskirtas administratorius (b.l. 6-14). Ieškovas pretenzijas dėl 6.999,82 Lt skolos atsakovui pareiškė tik 2012-01-31, o į teismą kreipėsi tik 2013-04-08 (b.l. 2).

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarime „Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ (2004 m. gruodžio 30 d., Nr. 51) yra nurodoma, kad apie tam tikrų aplinkybių egzistavimą ar neegzistavimą teismas sprendžia remdamasis tikimybiniu pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai teismui leidžia padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo negu neegzistavo, teismas šiuos faktus pripažįsta nustatytais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. (LAT 2012 08 14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012, 2013-02-13 nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-13/2013).

32Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes dėl šalių elgesio Sutarties vykdymo laikotarpyje, darytina išvada, kad labiau tikėtina, jog ieškovas ir atsakovas žodžiu susitarė dėl 6.999,82 Lt netesybų įskaitymo į skolą ieškovui 6.999,82 Lt sumai.

33Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje esančius įrodymus bei posėdžio metu atsakovo direktoriaus paaiškinimus, šalių tarpusavio santykius ir veiksmus Sutarties vykdymo metu, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, konstatuotina, kad yra didesnė tikimybė, jog šalys 2010-11-30 sudarė susitarimą dėl 6.999,82 Lt netesybų įskaitymo į skolą ieškovui 6.999,82 Lt sumai, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, o priešieškinys tenkintinas iš dalies, reikalavimai atnaujinti terminą reikalavimui dėl netesybų pagal Sutartį pareikšti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6.999,82 Lt netesybų pagal Sutartį laikytini pertekliniais, todėl šioje dalyje priešieškinys atmestinas (CPK 3 str. 1 d., 178 str., 185 str.).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 210,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 118), 2.000,00 Lt už teisines paslaugas (b.l. 105-107) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

36Iš ieškovo valstybei priteistinos 20,00 Lt išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

38Ieškinį atmesti.

39Priešieškinį tenkinti iš dalies.

40Pripažinti galiojančiu 2010-11-30 tarp ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Kaišiadorių statyba“, į.k. 158850698, ir atsakovo UAB „Statybų skliautas“, į.k. 300561043, sudarytą susitarimą dėl įskaitymo, kuriuo atsakovas 6.999,82 Lt netesybų įskaitė į skolą ieškovui 6.999,82 Lt sumai.

41Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Kaišiadorių statyba“, į.k. 158850698, atsakovui UAB „Statybų skliautas“, į.k. 300561043, 2.210,00 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų dešimties litų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

43Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Kaišiadorių statyba“, į.k. 158850698, valstybei 20,00 Lt (dvidešimties litų, 00 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant atsakovo UAB „Statybų skliautas“ atstovams advokatei Sonatai... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Ieškovas ieškiniu (b.l. 2-4) prašo priteisti iš atsakovo 6.999,82 Lt... 6. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ (sutartyje subrangovas)... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 56-60) ir jo atstovai teismo posėdžio metu... 8. Atsakovas priešieškiniu (b.l. 113-117) prašo: 1. atnaujinti terminą... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nepalaikė priešieškinio reikalavimo... 10. Priešieškinyje atsakovas nurodė, kad Sutarties 4.1 p. yra aiškiai numatyta,... 11. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį (b.l. 122-123) nesutiko su... 12. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad... 14. Ieškovas ir atsakovas sutinka, kad buvo atlikta ir apmokėta statybos darbų... 15. Dėl statybos darbų ... 16. Ieškovas savo reikalavimą priteisti 6.999,82 Lt skolos už statybos darbus... 17. Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų... 18. Byloje pateikti 2012-01-31 PVM sąskaita-faktūra Serija KST Nr. 02/12, Pažyma... 19. Dėl netesybų pagrįstumo... 20. CK 6.687 str. 1 d. nurodyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus... 21. Sutartyje buvo numatytas konkretus darbų atlikimo terminas be galimybės jį... 22. Kadangi ieškovas pagal Sutartį statybos darbus turėjo atlikti iki... 23. Dėl senaties termino reikalavimui priteisti netesybas bei prievolės... 24. CK 1.125 str. 5 d. numato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio... 25. Atsakovas prašo atnaujinti terminą reikalavimui dėl netesybų pagal Sutartį... 26. CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 27. Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo... 28. Šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, taip... 29. Atsakovo atstovas direktorius D. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su... 30. Iš aukščiau byloje nustatytų aplinkybių matyti, jog ieškovas teismui... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarime „Dėl Civilinio proceso... 32. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes dėl šalių elgesio Sutarties vykdymo... 33. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje esančius... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 210,00 Lt žyminio... 36. Iš ieškovo valstybei priteistinos 20,00 Lt išlaidos už procesinių... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259... 38. Ieškinį atmesti.... 39. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Pripažinti galiojančiu 2010-11-30 tarp ieškovo restruktūrizuojamos UAB... 41. Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Kaišiadorių statyba“,... 43. Priteisti iš ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Kaišiadorių statyba“,... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...