Byla 2S-938-730/2014
Dėl antstolės V. D. veiksmų, suinteresuoti asmenys Swedbank, AB, S. S. – J

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo T. M. atskirąjį skundą, dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo T. M. skundą dėl antstolės V. D. veiksmų, suinteresuoti asmenys Swedbank, AB, S. S. – J.,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė antstolei V. D. skundą dėl jos veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0004/13/01479, prašydamas panaikinti antstolės V. D. 2014-01-06 patvarkymą Nr. 0004/13/01479 elektroninėse varžytynėse Nr. 29884, kuriuo priimtas sprendimas panaikinti turto - buto, ( - ), pardavimo iš varžytynių rezultatą; pripažinti 2014-01-06 elektronines varžytynes Nr. 29884 įvykusiomis. Nurodo, kad dalyvavo antstolės V. D. kontoros paskelbtose elektroninėse varžytynėse Nr. 29884 dėl buto, esančio ( - ). Minėtas varžytynes 2014-01-06 laimėjo, tačiau vėliau elektroniniu paštu buvo informuotas, jog 2014-01-06 antstolio patvarkymu Nr. 0004/13/01479 varžytynių rezultatas panaikintas. Mano, kad minėtas antstolės priimtas patvarkymas yra teisiškai nepagrįstas, neargumentuotas bei pažeidžiantis jo interesus.

3A. V. D. 2014-01-23 patvarkymu, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla Nr. 0004/13/01479 perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-04 nutartimi pareiškėjo T. M. skundą dėl antstolės V. D. veiksmų atmetė. Teismas padarė išvadą, kad antstolė pagrįstai priėmė 2014-01-06 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių rezultatų panaikinimo, tai yra, pagrįstai panaikino 2013-11-21 patvarkymu paskelbtų varžytynių rezultatą.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-04 nutartį panaikinti ir tenkinti jo skundą dėl antstolės veiksmų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais.

  1. Teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į pagrindinę ir esminę turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui sąlygą, tai yra, reikalingos sumos sumokėjimą iki varžytynių pradžios.
  2. Teismas neanalizavo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui sąlygų – sumos sumokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą iki varžytynių pradžios arba varžytynių nutraukimo.
  3. Teismas, priimdamas nutartį, taip pat netikrino ir nevertimo antstolės 2014-01-06 priimto partvarkymo dėl turto pardavimo iš varžytynių rezultatų panaikinimo argumentų ir pagrindų, tai yra, techninių kliūčių, dėl kurių laiku nebuvo atšauktos varžytynės, CPK 707 straipsnio, kurio pagrindu priimtas patvarkymas.
  4. Antstolė, gavusi pareiškėjo skundą ir žinodama, kad yra kilęs ginčas, nepagrįstai 2014-01-21 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, o 2014-01-23 priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų paskirstymo.

6Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis).

9Nustatyta, kad antstolės V. D. kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0004/13/01479 vykdomas Klaipėdos miesto 4-ojo notarų biuro 2013-09-05 išduotas vykdomasis įrašas Nr. M-6734 dėl 12069,20 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko ir įkeisto turto savininko S. S.-J. išieškotojo Swedbank, AB naudai, nukreipiant išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą: 30.40 kv. m butą, ( - ) (vykd. b. l. 2-3). 2013-11-21 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo, antstolė paskelbė šio turto varžytynes, kurių pradžia nustatyta 2013-12-30, o pabaiga 2014-01-06 (vykd. b. l. 32). Šių varžytynių laimėtoju 2014-01-06 pripažintas pareiškėjas T. M., sumokėjęs dalyvio mokestį – 3760 Lt (vykd. b. l. 34). 2013-12-27 prašymu, kuris antstolės kontoroje gautas 2014-01-06, skolininkas antstolei buvo pasiūlęs jam priklausančio buto pirkėją – savo motiną J. S. J. (vykd. b. l. 37). 2014-01-06 skolininko motinos J. S.-J. vardu į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėta 20 000 Lt (nurodytas mokėtojas J. L.), 2014-01-06 pranešimu skolininko motina J. S.-J. nurodė įneštus pinigus panaudoti jos sūnaus įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms padengti (vykd. b. l. 36, 39). Tuo pagrindu antstolė 2014-01-06 priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių rezultatų panaikinimo, kuriuo panaikino 2013-11-21 patvarkymu paskelbtų varžytynių rezultatą ir patvarkė grąžinti pareiškėjui jo įmokėtą varžytynių dalyvio įmoką (vykd. b. l. 35, 41). 2014-01-07 skolininko motina J. S.-J. pateikė prašymą antstolei pratęsti visos sumos už nupirktą turtą kaip pasiūlytam pirkėjui sumokėjimą 20 dienų, 2014-01-08 antstolė prašymą patenkino ir šį terminą pratęsė imtinai iki 2014-01-28 (vykd. b.l. 47-48). 2014-01-20 skolininko motina J. S.-J. pateikė antstolei pranešimą, kuriame nurodė, kad atsisako pirkti butą, esantį ( - ) (vykd. b.l. 49). Antstolė 2014-01-23 patvarkymu paskirstė skolininko motinos įmokėtas pinigines lėšas – pervedė išieškomą įsiskolinimą išieškotojai bei padengė savo turėtas vykdymo išlaidas, likusias pinigines lėšas grąžino skolininko motinai J. S. J. (vykd. b. l. 53).

10Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl antstolės veiksmų teisėtumo, priimant 2014-01-06 patvarkymą, kuriuo priimtas sprendimas panaikinti turto - buto, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių rezultatą.

11Varžytynės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra priverstinis skolininkui priklausančio areštuoto turto pardavimas, siekiant patenkinti skolininko kreditorių reikalavimus. Pažymėtina, kad įstatyme nustatyta speciali tvarka, kurios turi laikytis vykdymo proceso dalyviai ir varžytynes organizuojantis bei vykdantis asmuo – antstolis – tam, kad turto pardavimas vyktų sklandžiai. Varžytynės yra vykdomos vadovaujantis CPK 713 straipsnio nuostatomis bei 2005-10-27 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatomis, taip pat ir 2013-01-09 VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtintais Naudojimosi elektroninių varžytynių sistemos tvarkos aprašo reikalavimais. Elektroninės varžytynės vyksta antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www. evarzytynes.lt (CPK 713 straipsnio 2 dalis). Elektronines varžytynes organizuoja antstolis (CPK 713 straipsnio 1 dalis).

12Apeliantas nurodo, kad tiek antstolė priimdama skundžiamą patvarkymą, tiek teismas priimdamas nutartį, neatsižvelgė į pagrindinę ir esminę turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui sąlygą, tai yra, reikalingos sumos sumokėjimą iki varžytynių pradžios.

13CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Jeigu iki varžytynių pradžios į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė pinigų suma, kaip turto arešto akte nurodyta, realizuojamo turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, turto pardavimas iš varžytynių nutraukiamas ir varžytynės atšaukiamas (CPK 704 straipsnio 1, 2 dalys). CPK 704 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos laikomos sumokėtomis, jeigu pinigai į antstolio depozitinę sąskaitą yra įskaityti iki skelbime apie būsimas varžytynes nurodytos varžytynių pradžios (CPK 704 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai; jis atitinka tiek išieškotojo (pirkėjo sumokama suma padengia įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, išieškojimas vyksta operatyviau), tiek skolininko interesus (šis turi galimybę aktyviau dalyvauti turto pardavimo procese, siekti, kad turtas būtų parduotas už kainą, atitinkančią skolininko interesus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2008).

14Nagrinėjamu atveju 2013-11-21 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo, antstolė nustatė, kad varžytynių pradžia 2013-12-30, 10 val. ir išaiškino skolininkui ir turto savininkui teisę iki varžytynių pasiūlyti parduodamo turto pirkėją (vykd. b. l. 32), tačiau kaip matyti iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, skolininkas šia teise pasinaudojo pavėluotai. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, skolininkas tik 2014-01-06 pateikė prašymą antstolei parduodamą iš varžytynių butą parduoti jo pasiūlytam pirkėjui (vykd. b. l. 37) ir dalis pinigų už įsigyjamą butą – 20000 Lt buvo sumokėti tik 2014-01-06, 16.32 val. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad skolininkas, pasiūlydamas savo pirkėją tik 2014-01-06, nesilaikė CPK 704 straipsnio reikalavimų.

15Tačiau, vertindamas konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). CPK 717 straipsnio 4 punkte numatyta, kad antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis, jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos vykdymo išlaidos. Varžytynes laimėjęs dalyvis, privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui, tai yra, per 20 dienų nuo varžytynių pabaigos, jeigu turto kaina yra nuo 10 000 Lt iki 100 000 Lt. Antstolis per 3 darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos kiekvieno iš varžytynių parduodamo turto pardavimo iš varžytynių aktą.

16Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad 2014-01-06 pareiškėjas T. M. į antstolio depozitinę sąskaitą nebuvo sumokėjęs visos sumos už nupirktą butą ir nebuvo surašytas turto pardavimo iš varžytinių aktas, todėl darytina išvada, kad antstolei dar nesurašius turto pardavimo iš varžytynių akto ir už skolininką į antstolio depozitinę sąskaitą pervedus 20 000 Lt piniginių lėšų, kurių pakanka skolininko skolai ir vykdymo išlaidoms sumokėti, antstolė pagrįstai priėmė 2014-01-06 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių rezultatų panaikinimo. Įstatyme nėra imperatyviai nustatyta, kad šią sumą privalo sumokėti tik skolininkas.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, ta aplinkybė, jog buvo nesilaikyta turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui tvarkos, negali paneigti CPK 717 straipsnio 4 punkte įtvirtintos skolininko teisės iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinti skolininko reikalavimus ir neprarasti jam priklausančio turto bei antstolio pareigos paskelbti varžytines neįvykusiomis (CPK 717 straipsnio 4 punktas). Pažymėtina, kad pirkėjas, dalyvaudamas priverstinio vykdymo procese, veikia savo rizika ir nėra apdraustas dėl jam galinčių kilti neigiamų padarinių.

18CPK 719 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad paskelbęs varžytynes neįvykusiomis CPK 717 straipsnio 4 punkte numatytu atveju, antstolis panaikina turto areštą ir grąžina turtą skolininkui. Šiuo pagrindu paskelbus varžytynes neįvykusiomis, varžytynių dalyvis turi teisę reikalauti iš skolininko atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl dalyvavimo varžytynėse. Taigi, jeigu pareiškėjas mano, kad jo teisės skundžiamu patvarkymu pažeistos, turi teisę kreiptis dėl nuostolių atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

19Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto argumentų, kadangi jie neturi įtakos teisiniam rezultatui nagrinėjamoje byloje, be to, atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties motyvams. Tokia teismo nutarties motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

20Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią apelianto atskirojo skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

22palikti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. pareiškėjas pateikė antstolei V. D. skundą dėl jos veiksmų vykdomojoje... 3. A. V. D. 2014-01-23 patvarkymu, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, skundo... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-04 nutartimi pareiškėjo T. M.... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismas... 6. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 7. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Nustatyta, kad antstolės V. D. kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0004/13/01479... 10. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl antstolės veiksmų teisėtumo, priimant... 11. Varžytynės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra... 12. Apeliantas nurodo, kad tiek antstolė priimdama skundžiamą patvarkymą, tiek... 13. CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių pradžios... 14. Nagrinėjamu atveju 2013-11-21 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo,... 15. Tačiau, vertindamas konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, teismas privalo... 16. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad 2014-01-06 pareiškėjas T. M.... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, ta aplinkybė, jog buvo nesilaikyta turto... 18. CPK 719 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad paskelbęs varžytynes... 19. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto argumentų,... 20. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 22. palikti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 4 d....