Byla 1A-434-317-2013
Dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 19 d. nuosprendžio, kuriuo R. N. pripažintas kaltu ir nuteistas už nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 178 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Algirdo Jaliniausko, teisėjų Jurgio Kiškio ir Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Žanetai Misiūnienei, dalyvaujant prokurorei Loretai Šimkuvienei, nuteistajam R. N., jo gynėjai-advokatei Reginai Budrytei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. N. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 19 d. nuosprendžio, kuriuo R. N. pripažintas kaltu ir nuteistas už nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 178 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

2Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., R. N. paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su 2012-07-26 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, 2012-10-03, 2012-12-13 ir 2012-12-20 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiais bei 2013-01-15 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtomis bausmėmis, ir paskirta galutinė 2 (dvejų) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5R. N. nuteistas už tai, kad 2012-10-22 apie 12.14 val., prekybos centre „Express Market“, priklausančiame UAB „( - )“ ir esančiame ( - ), praėjo pro kasą, nesumokėjęs už 1 vnt. skutimosi putų “Insette“ 5,29Lt vertės, 1vnt. skutimosi želė „Nivea“ 15,49Lt vertės, 5 vnt. rutulinių dezodorantų „Nivea silver protect“ bendros 54,95Lt vertės, 3 vnt. rutulinių dezodorantų „Nivea sensitive protect“ bendros 29,97Lt vertės, 2 vnt. plaukų kondicionierių „Nivea briliant color“ bendros 19,98 Lt vertės;

6tęsdamas savo nusikalstamą veiką 2012-10-22 apie 15.43 val. prekybos centre „Express Market“, priklausančiame UAB „( - )“, esančiame ( - ), praėjo pro kasą nesumokėdamas už 2 vnt. skutimosi žele „Nivea“, bendros 30,98 Lt vertės, 1 vnt. prausiklio „Nivea vivality fresh“, 10,49 Lt vertės, 4 vnt. prausiklių „Nivea sport for men“, bendros 43,96 Lt vertės, 5 vnt. rutulinių dezodorantų „Nivea double efect“, bendros 54,95 Lt vertės, taip pagrobė UAB „( - )“ parduotuvei „Express Market“ priklausantį 195,33 Lt vertės svetimą turtą;

7tęsdamas savo nusikalstamą veiką 2012-10-23 apie 12.15 val. prekybos centre „Express Market“, priklausančiame UAB „( - )“, esančiame ( - ), praėjo pro kasą nesumokėdamas už 8 vnt. rutulinių dezodorantų „Nivea“, bendros 87,92 Lt vertės, 1 vnt. prausiklio „Nivea“, 10,99 Lt vertės, 1 vnt. prausiklio „Nivea vivality fresh“, 10,99 Lt vertės, 2 vnt. dezodorantų „Nivea silver protect“, bendros 19,98 Lt vertės - viso pagrobdamas UAB „( - )“ priklausantį 450,89Lt vertės svetimą turtą.

8Apeliaciniame skunde nuteistasis R. N. prašo panaikinti 2013-02-19 Kauno apylinkės teismo nuosprendį, veiką iš LR BK 178 str. 1 d. perkvalifikuoti į LR BK 178 str. 4 d. bei paskirti jam mažesnę bausmę. Apeliantas teigia, kad teismas neteisingai nusikalstamą veiką perkvalifikavo iš LR BK 178 str. 4 d. į LR BK 178 str. 1 d.

9Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistąjį bei jo gynėją, prašiusius skundą tenkinti, prokurorę, prašiusią skundą atmesti, sprendžia, kad nuteistojo R. N. apeliacinis skundas atmestinas.

10Apylinkės teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes bei priėmė motyvuotą ir byloje ištirtais įrodymais pagrįstą nuosprendį, kuriame teismo padarytos išvados atitinka bylos aplinkybes, baudžiamasis įstatymas R. N. pritaikytas tinkamai, o bausmė paskirta teisingai. Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų nenustatyta.

11Kadangi apeliantas nesutinka tik su veikos kvalifikavimu ir paskirta bausme, o teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, nuosprendis plačiau neanalizuojamas (LR BPK 320 str. 3 d.).

12Apeliantas prašo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš LR BK 178 str. 1 d. į LR BK 178 str. 4 d. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir skundžiamą apylinkės teismo nuosprendį, sprendžia, kad nuteistojo R. N. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 1 d., nes nuteistasis padarė testinę nusikalstamą veiką, susidedančią iš trijų tapačių nusikalstamų veiksmų epizodų, o pagrobto turto vertė viršija 3 MGL dydžio sumą.

13Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar daugiau tapatūs ar vienarūšiai, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną kaltininko sumanymą dėl to paties nusikaltimo dalyko. Tokie veiksmai, vertinami kiekvienas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios ir vertinami kaip viena nusikalstama veika bei kvalifikuojami pagal vieną BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinės nutartys Nr. 2K-649/2006, 2K-307/2007, 2K-P-412/2007, 2K-743/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010). Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad nuteistasis R. N. iš to paties prekybos centro per gan trumpą laiką per tris kartus pagrobė svetimą turtą – higienos reikmenis. Nusikaltimai padaryti nedideliu laiko tarpu, o svetimas turtas pagrobtas tuo pačiu būdu – praeinat pro kasą ir nesusimokant. Šios aplinkybės rodo, kad padaryti nusikaltimai yra jungiami vieningo nuteistojo sumanymo (vieningos tyčios). Dėl šių motyvų, R. N. padarytą nusikalstamą veiką vertinti kaip atskirus nusikaltimus ir veiką perkvalifikuoti į LR BK 178 str. 4 d. nėra teisinio pagrindo.

14LR BPK 255 str. 1 d. nurodyta, kad byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. LR BPK 256 str. 2 d. nustatyta, kad prokuroras turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikti rašytinį prašymą pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą pritaikant baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnę nusikalstamą veiką. Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinimas R. N. buvo pareikštas ir baudžiamoji byla perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje pagal LR BK 178 str. 4 d. (b.l. 120, 125, t.1). Iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos prokuroras pateikė rašytinį prašymą perkvalifikuoti R. N. nusikalstamą veiką iš LR BK 178 str. 4 d. į LR BK 178 str. 1 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, apylinkės teismas įstatymo nuostatų nepažeidė, įvertino teisiamojo posėdžio metu ištirtus įrodymus ir, remdamasis prokuroro pateiktu prašymu, pagrįstai nuteistojo nusikalstamą veiką perkvalifikavo į LR BK 178 str. 1 d.

15Teisėjų kolegijos nuomone apylinkės teismas nuteistajam R. N. paskyrė tinkamą bausmės rūšį ir dydį, atsižvelgė į nusikaltimo sunkumą, atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nebuvimą, ankstesnių teistumų skaičių ir padarytų nusikaltimų pobūdį, daugkartinį baustumą administracine tvarka, šio nusikaltimo padarymą neišnykus teistumui, nuteistojo asmenybę, ir LR BK 54 str., 56 str., 61 str. nurodytų bausmės skyrimo pagrindų nepažeidė. Kadangi apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas, pagrįstas, keisti jį skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.

16Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

18Nuteistojo R. N. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai