Byla e2-3940-892/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė

2sekretoriaujant L. V.

3dalyvaujant atsakovės atstovui advokatui D. A.

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo AB „BnP Finance“ ieškinį atsakovei Marijai L. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės Marijos L. K. 292,51 Eu skolos, 398,44 Eu kredito mokesčio, 1,95 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2015-12-01 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. nwvfxz74, kuria atsakovei buvo suteiktas 300,00 Eur vartojimo kreditas 36 mėn. terminui už 453,48 Eu kredito mokestį iki 2018-12-01, suteiktas 300 Eu vartojimo kreditas ir 453,48 Eu kredito mokestis atsakovo turėjo būti grąžintas ieškovui šešiomis mėnesinėmis įmokomis mokant po 20,93 Eu. Atsakovei nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų ieškovas nutraukė kredito sutartį, atsakovė liko skolinga 292,51 Eu negražintos paskolos, 398,44 Eu kredito mokesčio. Ieškovas teigė, kad atsakovė netinkamai kvalifikavo teisinį santykį tarp šalių, kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, tai yra sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas, tik kreditoriaus reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas, tai yra atlyginti dėl piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo atsiradusius nuostolius laikytinas reikalavimu skolininkui taikyti civilinę atsakomybę. Teigė, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs kreditorius teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jei skolininkas ne laiku įvykdo prievolę, kompensuojamų palūkanų specifika lemia, kad jos net esant ne nuo skolininko valios priklausančioms aplinkybėms neatleidžia skolininko nuo jų mokėjimo, nes kitaip pinigų nemokantis skolininkas de facto praturtėja kreditoriaus sąskaita. Teigė, kad sutartinių palūkanų apskaičiavimo tvarka yra numatyta vartojimo kredito sutarties specialiose sąlygose bei bendrųjų sąlygų 8.6 punkte, ji atitinka Lietuvos Vartojimo kredito įstatymo nuostatas, tuo tarpu lengvata sutarties mokesčiui yra taikoma, kai yra aiški sutarties įvykdymo data ir sutartimi numatytos kredito davėjo pareigos yra įvykdomos anksčiau laiko, tačiau nagrinėjamu atveju šios sąlygos nebuvo įvykdytos. Nurodė, kad atsakovė 2016-08-15 atliko 407,06 Eu dydžio mokėjimą pagal vartojimo sutartį Nr. nwvfxz74, kuris nebuvo įtrauktas į civilinės bylos nagrinėjimą, atsakovės nurodyti mokėjimai yra gauti ir paskirstyti vartojimo kredito sutarties 5.5 punkte bei CK 6.54 str. nustatyta tvarka, atsakovės mokėjimu buvo padengtas 16 Eu žyminis mokestis, 121 Eu bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų rengimą, 1,95 Eu vėlavimo palūkanos, 268,11 Eu prašomo priteisti kredito mokesčio dalis, todėl ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimų dalies, kurią atsakovė padengė ir prašė priteisti 292,51 Eu negrąžintos kredito dalies, 130,33 Eu kredito mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

6Atsakovė atsiliepimu ir patikslintu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad sumokėjo pagal sutartį 2016-02-29 ieškovui 22 Eu, 2016-05-12 sumokėjo 20 Eu, 2016-05-18 sumokėjo 31 Eu, 2016-08-15 sumokėjo 407,06 Eu, 2016-09-08 sumokėjo (įskaitydama) 5,77 Eu. Atlikusi paskutinį mokėjimą atsakovė tinkamai įvykdė savo prievoles pagal šią sutartį, todėl ieškinys atmestinas. Teigė, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti fiksuotą palūkanų sumą ją įvardindamas kredito mokesčiu – 398,44 Eu, mokėjimo palūkanos yra atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, kai pasiskolinta suma grąžinama, pagrindas mokėti šį atlyginimą pasibaigia (kredito sutarties 3.6.2 punktas), atsakovė grąžino ieškovui visą kreditą 2016-09-08, todėl neprivalo mokėti ieškovui nei mokėjimo, nei kompensacinių palūkanų.

7Atsakovės atstovas teismo posėdyje iš esmės palaikė atsiliepime nurodytus argumentus, nurodė, kad ieškovas dvigubina mokėtinas palūkanas, prašė ieškinį atmesti, nes prievolė įvykdyta, priteisti iš ieškovo 110 Eu bylinėjimosi išlaidų.

8Byla dalyje dėl pareikštų reikalavimų nutrauktina, likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str., 6.189 str.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymo ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str.).

10Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė su BnP Finance, AB 2015-12-01 sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 300 Eur vartojimo kreditą 36 mėn. terminui, atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 453,48 Eur kredito mokestį iki 2018-12-01 mokant po 20,93 Eu kas mėnesį. Atsakovė laiku nemokėjo mėnesinių įmokų, nesilaikė sutarties esminės sąlygos, todėl ieškovė 2016-06-23 atsakovei siųstu išankstiniu raštišku pranešimu nutraukė vartojimo kredito sutartį. Pranešime nurodyta nutraukimo data 2016-06-29. Atsakovė sutarties nutraukimo neginčijo. Remiantis sutarties 6.1. punktu bei CK 6.251 str. 1 d., ieškovė atsakovei paskaičiavo 1,95 Eur palūkanų už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos. Ieškovo prie ieškinio pridėtoje palūkanų skaičiavimo lentelėje nurodyta, kad 2016-03-01 atsakovė sumokėjo 21,37 Eu, 2016-04-01 sumokėjo 0,14 Eu, 2016-05-01 sumokėjo 0,10, paskaičiuota 1,95 Eu už vėlavimą grąžinti kreditą pagal sutartį taikant 74 procentų metinę palūkanų normą (per vieną dieną). Atsakovė su atsiliepimu ir patikslintu atsiliepimu pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad ji 2016-02-29 sumokėjo 22 Eu pagal kredito sutartį Nr.nmvfxz74, 2016-05-12 sumokėjo 20 Eu, 2016-05-18 sumokėjo 31 Eu, 2016-08-15 sumokėjo 407,06 Eu. Ieškovas atsakovės nurodytų aplinkybių dėl aukščiau paminėtų įmokų pagal sutartį sumokėjimo neginčijo, jas paneigiančių argumentų ir įrodymų nepateikė (( - ) str.), todėl teismas laiko byloje nustatytu, kad atsakovė viso sumokėjo ieškovui pagal kredito sutartį 2015-12-01 Nr. ( - ) 480,06 Eu, iš kurių 73 Eu iki ieškinio pateikimo teismui (( - ) str.). Kiti atsakovės šioje byloje pridėti mokėjimai nėra susiję su kredito sutartimi Nr. Nr.nmvfxz74, todėl jie nevertinami.

11Byloje nekilo ginčo dėl atsakovės pareigos grąžinti kreditą, iš esmės nėra ginčo dėl kompensaciniu palūkanų mokėjimo, nes ieškovas jas paskaičiavo iki ieškinio pateikimo teismui, tuo tarpu atsakovė pripažino prievolę jas mokėti iki visiško kredito sumų sumokėjimo. Ginčo esmė yra mokėjimo palūkanų pagal sutartį mokėjimo terminas.

12Ieškovas prašė priteisti 453,48 Eu kredito mokesčio. Iš vartojimo kredito sutarties matyti, jog 453,48 Eur dydžio kredito mokestį (sutartines palūkanas) atsakovas įsipareigojo sumokėti už naudojimąsi kreditu visą sutarties galiojimo laikotarpį iki 2018-12-01 (už 36 mėnesius). Šios palūkanos atlieka atlyginimo (mokėjimo, pelno) už naudojimąsi pasiskolintais pinigais tam tikru terminu funkciją (CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d.). Sutartis nutraukta anksčiau termino, praėjus tik 7 mėnesiams nuo sutarties sudarymo.

13Lietuvos Aukščiausiasis teismas pasisakydamas dėl mokėjimo palūkanų paskirties (2015-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015 nurodė, kad mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, dar vadinamų pelno palūkanomis, paskirtis – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi jo pinigais. Mokėjimo palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta įstatymu arba šalių susitarimu. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, inter alia, nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis). Šalių sudarytos sutarties 8.6 punkte, reglamentuojančiame šalių pareigas po sutarties nutraukimo prieš terminą dėl to, kad kredito gavėjas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus (šioje byloje minėta aplinkybė neginčijama) numatyta, kad vartojimo sutarties nutraukimas įsigalioja po 10 kalendorinių dienų, po to, kai gavėjas gavo pranešimą apie sutarties nutraukimą, minėtam pranešimui įsigaliojus vartojimo kredito gavėjas privalo grąžinti vartojimo kredito davėjui visą paimtą kreditą, sutartines palūkanas, apskaičiuotas iki vartojimo kredito pabaigos bei palūkanas už vėlavimą grąžinti kreditą, jei tokios yra. Taigi, kaip teisingai nurodo ieškovas, sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti sutartines palūkanas, apskaičiuotas iki vartojimo kredito pabaigos, kurias nagrinėjamu atveju sudarė kredito mokestis, jei sutartis nutraukiama dėl kredito gavėjo kaltės. Tačiau teismų praktikoje išaiškinta, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. ir kt v. Danske bank A/S, bylos Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji DNSB v. AB ,,Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008; kt.). Tokios nuostatos laikomasi ir vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio. Vartojimo kredito įstatymo (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusi statymo redakcija) 21 straipsnyje nustatyti tam tikri reikalavimai dėl bendros vartojimo kredito kainos: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo interesų pusiausvyros (šio straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „LSV Intergroup“ v. R. Ž., bylos Nr. 3K-3-485-916/2015). Teismas konstatuoja, kad šalių sutarties 8.6 punktas dalyje dėl įpareigojimo vartotojui mokėti sutartines palūkanas, apskaičiuotas iki vartojimo kredito pabaigos net ir nutraukus sutartį dėl kredito gavėjo kaltės laikytinos nesąžiningomis, nes neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimų (CK 1.5 str.), kadangi nėra pagrįsta reikalauti didesnio atlyginimo už naudojimąsi pinigais tuo atveju, jei sutartis nutraukiama prieš terminą dėl vartotojo kaltės ir jis po sutarties nutraukimo grąžina kreditą anksčiau nei sutarties numatytas terminas, sumoka iki kredito faktinio grąžinimo priklausančias mokėti palūkanas už naudojimąsi pinigais, taip pat ir kompensacines palūkanas, nei tuo atveju, jei sutartis nutraukiama prieš terminą vartotojo valia. Pažymėtina, kad mokėjo palūkanos neatlieka nuostolių kompensavimo funkcijos, ir tuo labiau negali būti laikytinos baudinėmis netesybomis, tuo tarpu pagal šalių sutarties 8.6 punktą jos tokios yra dalyje dėl kredito gavėjo įpareigojimo mokėti palūkanas už naudojimąsi pinigais iki sutarties pabaigos net ir grąžinus kreditą. Aplinkybė, kad šalys buvo susitarusios dėl mokėjimo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi pinigais konkrečia pinigų suma (kredito mokesčio) nesuponuoja priešingos išvados. Atsižvelgtina ir į tai, kad sutartis buvo sudaryta gana ilgam (36 mėnesiai) terminui, tad kredito gavėjo pareiga mokėti kredito mokestį už laikotarpį, kai kreditas jau grąžintas, neatitinka šalių interesų pusiausvyros principo.

14Be to, kaip jau minėta, LR Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 1 d. numato, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo, vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo interesų pusiausvyros. Tuo tarpu, minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka 21 str. 1 d. nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutarties sudarymo, keitimo arba pratęsimo momentu: 1) vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma yra didesnė kaip 75 procentai, o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, yra didesnės kaip 0,04 procento bendros vartojimo kredito sumos; 2) bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą. Byloje nustatyta, kad sutarties sudarymo metu kredito mokestis (vartojimo kredito kaina) buvo nustatytas beveik 1,5 karto didesnis nei vartojimo kredito suma, todėl yra pagrįsta kredito mokestį jį mažinti kaip neatitinkantį protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (Vilniaus apygardos teismo e2A-2232-392/2016). Byloje yra įrodymai, kad atsakovė sumokėjo 480,06 Eu pagal 2015-12-01 tarp šalių sudarytą sutartį Nr. nmvfxz74, atėmus iš minėtos sumos kredito sumą, laikytina, kad atsakovė viso sumokėjo 180,06 Eu palūkanų (mokėjimo ir kompensacinių). Ieškovas buvo pareiškęs reikalavimą dėl 1,95 Eu kompensacinių palūkanų priteisimo, todėl laikytina, kad atsakovės sumokėtos (pripažintos) mokėjimo palūkanos sudaro 178,11 Eu.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas konstatuoja, kad šalių sudarytos sutarties 8.6 punktas dalyje dėl įpareigojimo mokėti palūkanas už naudojimąsi pinigais iki kredito sutarties pabaigos net ir grąžinus kreditą prieš terminą neatitinka sąžiningumo reikalavimų, be to, šalių sutartyje numatytas kredito mokestis neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, todėl jis mažintinas mažintinas iki 178,11 Eu sumos, atsižvelgiant į kredito sumos dydį (kredito mokestis sudaro daugiau nei pusę kredito sumos), faktinį skolininkės naudojimosi ieškovo pinigais laikotarpį (beveik 9 mėnesiai vietoje 36) bei aplinkybę, kad tokio kredito mokesčio dydžio atsakovė neginčijo ir pripažino jį sumokėdama (atsakovės pateiktuose skaičiavimuose pripažinta pareiga mokėti kredito mokestį iki faktinio naudojimosi pinigais, ieškovas minėtų skaičiavimų neginčijo, tuo tarpu teismas nenustatė jų ydingumo). Įvertinus tai, kad minėta suma jau sumokėta, reikalavimas dėl jos priteisimo atmestinas. Atsakovė patikslintame atsiliepime nurodė, kad įskaito 5,77 Eu permoką pagal kitą vartojimo kredito sutartį. Teismas pažymi, kad atsakovės įskaitymas yra nepagrįstas, neatitinka CK 6.154 str. 1 d. 1 p. reikalavimų, nes ginčas pagal kitą vartojimo kredito sutartį nėra išspręstas (civilinė byla Nr. 2-3961-892/2016), tačiau minėta aplinkybė nėra teisiškai reikšminga teismui konstatavus, kad kredito mokestis mažintinas iki sumos, kuri jau sumokėta.

16Atsižvelgiant į išdėstytą, byloje nustačius, kad atsakovė iki teismo sprendimo priėmimo sumokėjo pagal kredito sutartį priklausančias mokėti sumas, ieškovo reikalavimas dėl kredito sumos, kredito mokesčio bei palūkanų bei procesinių palūkanų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovas atsiliepime į atsiliepimą nurodė, kad 407,06 Eu mokėjimu laiko padengtu 16 Eu žyminio mokesčio, 121 Eu išlaidų už procesinių dokumentų parengimą, 1,95 Eu vėlavimo palūkanų, 268,11 Eu prašomo priteisti kredito mokesčio, tačiau bylinėjimosi išlaidos bus paskirstytos šioje byloje, todėl ieškovo nurodytas įskaitymas remiantis CK 6.54 str. laikytinas ydingu, tokius argumentus išreiškė ir atsakovės atstovas teismo posėdyje. Tačiau ieškovas turi teisę savo nuožiūra disponuoti procesinėmis teisėmis, todėl teismas priima ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl reikalavimų mokėtinos kredito sumos, kredito įmokos ir 1,95 Eu palūkanų priteisimo ir šioje dalyje (dėl 270,06 Eu pagal kredito paskaičiuotų prašomų priteisti sumų) bylą nutraukia (( - ) str.). Remiantis CPK 87 str. 1 d. 3 p. ieškovui grąžintina 6 Eu žyminio mokesčio.

17Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 16 Eu žyminio mokesčio bei patyrė 121 Eu išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovės bylinėjimosi išlaidos sudaro 110 Eu išlaidų advokato teisinei pagalbai sumokėti. Byloje nustatyta, kad atsakovė iki bylos iškėlimo sumokėjo 73 Eu pagal sutartį, likusią dalį (85 procentus) pagal kredito sutartį mokėtinų sumų padengė jau iškėlus bylą, todėl yra pagrįsta priteisti iš atsakovės ieškovui 111, 35 Eu bylinėjimosi išlaidų ((121+10)*0,85), iš ieškovo atsakovei – 16,5 Eu bylinėjimosi išlaidų. Tokiu būdu, iš atsakovės ieškovui priteistina 94,85 Eu bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 4 d.).

18Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis LR ( - ) 262, 285-286 straipsniais,

Nutarė

19Priimti ieškovo AB „BnP Finance“ atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 270,06 Eu pagal sutartį mokėtinų sumų priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

20Likusioje dalyje ieškovo reikalavimus atmesti.

21Priteisti iš atsakovės Marijos L. K. (a.k. ( - ) ieškovei BnP Finance, AB (į.k. ( - )) 94,85 Eu (devyniasdešimt keturi Eu 85 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Grąžinti ieškovui ieškovui BnP Finance, AB (į.k. 302447985) 6 Eu (šeši Eu) sumokėto žyminio mokesčio.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė... 2. sekretoriaujant L. V.... 3. dalyvaujant atsakovės atstovui advokatui D. A.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal... 5. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės Marijos L. K. 292,51 Eu... 6. Atsakovė atsiliepimu ir patikslintu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė... 7. Atsakovės atstovas teismo posėdyje iš esmės palaikė atsiliepime nurodytus... 8. Byla dalyje dėl pareikštų reikalavimų nutrauktina, likusioje dalyje... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė su... 11. Byloje nekilo ginčo dėl atsakovės pareigos grąžinti kreditą, iš esmės... 12. Ieškovas prašė priteisti 453,48 Eu kredito mokesčio. Iš vartojimo kredito... 13. Lietuvos Aukščiausiasis teismas pasisakydamas dėl mokėjimo palūkanų... 14. Be to, kaip jau minėta, LR Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 1 d. numato,... 15. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas konstatuoja, kad šalių... 16. Atsižvelgiant į išdėstytą, byloje nustačius, kad atsakovė iki teismo... 17. Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 16 Eu žyminio mokesčio bei patyrė... 18. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis LR ( - ) 262, 285-286... 19. Priimti ieškovo AB „BnP Finance“ atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl... 20. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimus atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovės Marijos L. K. (a.k. ( - ) ieškovei BnP Finance, AB... 22. Grąžinti ieškovui ieškovui BnP Finance, AB (į.k. 302447985) 6 Eu (šeši... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...