Byla 2-262-330/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) R. N. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2125-273/2015, kuria netenkintas pareiškėjo R. N. skundas dėl bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys – Nordea Bank Finland PLC, veikiantis per Nordea Bank Finland AB Lietuvos skyrių, „Swedbank“, akcinė bendrovė, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Ladavas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Vega“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas R. N. pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė panaikinti bankrutavusios A. I. individualios įmonės (toliau – IĮ) 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta vykdyti A. I. turto pardavimą pagal A. I. IĮ kreditorių 2014 m. sausio 28 d. susirinkime patvirtintą turto pardavimo tvarką. Pareiškėjo nuomone, kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio normai, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų turinio. Nurodė inicijavęs teisminį procesą dėl suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland PLC finansinio reikalavimo A. I. IĮ bankroto byloje sumažinimo. Vykdant kreditorių nutarimą ir pardavus bankrutavusios įmonės turtą, bus patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, įskaitant ir suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland PLC finansinį reikalavimą. Pareiškėjo nuomone, suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC, kurio balsais buvo priimtas skundžiamas kreditorių nutarimas, pasinaudojo bankroto procedūrą reglamentuojančių teisės normų teikiamomis galimybėmis praturtėti, iki bus išspręstas ginčas pareiškėjo inicijuotoje byloje dėl suinteresuoto asmens finansinio reikalavimo sumažinimo.

5Bankrutavusios A. I. IĮ administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas laikantis bankroto įstatymo nuostatų, nutarimas nesukels jokių pasekmių, nes juo nebuvo pakeista 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina. Net ir patenkinus pareiškėjo skundą, administratorius vykdys 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, todėl ginčijamas nutarimas apskritai negali būti ginčo dalyku.

6Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC prašė netenkinti pareiškėjo skundo. Nurodė, kad ginčijamas kreditorių nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant bankroto procesą reguliuojančių normų ir atitinka ne tik banko, bet ir kitų įmonės kreditorių interesus. Šio asmens nuomone, pareiškėjas piktnaudžiauja savo teisėmis ir siekia vilkinti bankroto procedūras. Akcentavo aplinkybę, jog įmonė jau pustrečių metų yra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau jos turtas iki šiol nėra realizuotas ir kreditorių reikalavimai nepradėti tenkinti. Nurodė, kad ginčijamo nutarimo teisėtumą ir privalomumą patvirtina įsiteisėję teismų sprendimai. 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta įmonės turto pardavimo tvarka, pareiškėjas buvo apskundęs. Paaiškino, kad banko finansinis reikalavimas būtų tenkinamas tik kartu su kitų trečios eilės kreditorių reikalavimais. Net ir pavykus parduoti įmonės turtą, nepavyktų visiškai patenkinti įkaito turėtojo kreditoriaus „Swedbank“, AB reikalavimo.

7Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB prašė pareiškėjo skundą atmesti, nurodė, kad sutinka su Nordea Bank Finland PLC nurodytais argumentais.

8Kiti suinteresuotieji asmenys atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 5 d. nutartimi pareiškėjo R. N. skundo netenkino, iš pareiškėjo R. N. suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland PLC, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, naudai priteisė 356,95 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Pirmosios instancijos pažymėjo, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas 95,971 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos balsais. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjas nedalyvavo kreditorių susirinkime ir nepareiškė savo pozicijos dėl ginčijamo nutarimo, o savo poziciją išdėstė skunde teismui, patvirtina nenuoseklų pareiškėjo elgesį. Tokį elgesį teismas apibūdino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei siekimą vilkinti bankroto procedūras. Akcentavo aplinkybę, jog, praėjus ilgam laiko tarpui nuo teismo nutarties likviduoti įmonę priėmimo, įmonės turto pardavimas nevykdomas. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentu, jog kreditorius Nordea Bank Finland PLC esą pasinaudojo bankroto procedūrą reglamentuojančių teisės normų teikiamomis galimybėmis praturtėti iki ginčo išsprendimo pareiškėjo inicijuotame teisminiame procese. Teismas pažymėjo, jog nurodyto kreditoriaus finansinis reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, o ta aplinkybė, kad pareiškėjas yra užvedęs bylą dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir Nordea Bank Finland PLC finansinio reikalavimo sumažinimo, negali būti pagrindu pripažinti ginčijamą kreditorių nutarimą neteisėtu. Tuo atveju, jeigu pareiškėjui pavyks nuginčyti laidavimo sutartis ir sumažinti banko finansinį reikalavimą, jis įgys teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti banką grąžinti sumą, kuri buvo skirta padengti iš nuginčytos laidavimo sutarties kilusį banko kreditorinį reikalavimą. Teismo vertinimu, net ir tuo atveju, jeigu pavyktų parduoti A. I. turtą pirmose varžytynėse už kreditorių nustatytą kainą, gautų lėšų nepakaktų patenkinti hipotekos kreditoriaus „Swedbank“, AB reikalavimą, neskaitant administravimo išlaidų ir antros eilės kreditorių reikalavimų.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas R. N. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą patenkinti ir bankrutavusios A. I. IĮ 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai akcentavo aplinkybę, jog pareiškėjas bankrutavusios įmonės kreditorių 2015 m. birželio 10 d. susirinkime nedalyvavo. Ginčijamo nutarimo priėmimas nepriklausė nuo pareiškėjo turimo finansinio reikalavimo dydžio.
  2. Kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC siekis gauti tikėtinai nepagrįsto kreditorinio reikalavimo patenkinimą iki ginčo dėl jo pagrįstumo pabaigos, ir tai, jog kreditorių nutarimas priimtas šio kreditoriaus balsais, lemia pareiškėjo interesų pažeidimą.
  3. Kreditorių nustatyta pradinė varžytynių kaina, nėra tapati varžytynių būdu sudaryto sandorio kainai, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog pardavus turtą, bus patenkinta tik dalis „Swedbank“, AB finansinio reikalavimo, o paskesnių eilių kreditorių finansiniai reikalavimai nebūtų tenkinami.

14Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašo pareiškėjo R. N. atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuotas asmuo atsiliepimą į atskirąjį skundą grindė pirmosios instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente nurodytais argumentais.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

17Byloje sprendžiama, ar bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu yra teisėtas.

18ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, pabrėžia, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

19ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

20Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą kreditorių nutarimą buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinis teismas taip pat nenustatė tokių procedūrinių pažeidimų.

21Bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. birželio 10 d. vykusiame bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“ 95,971 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimo sumos balsais buvo priimtas nutarimas vykdyti A. I. turto pardavimą pagal bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių 2014 m. sausio 28 d. susirinkime patvirtintą turto pardavimo tvarką ir kainas. 2014 m. sausio 28 d. vykusiame kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu nutarta: 1. A. I. nuosavybės teise priklausantį turtą, įkeistą kreditoriui „Swedbank“, AB, esantį adresu ( - ) (žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ); pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ); pastatą - ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); pastatą - garažą, unikalus Nr. ( - ); kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, unikalus Nr. ( - )) ir A. I. priklausantį kitą turtą (sofa, 1 vnt., foteliai, 2 vnt., suskystintų dujų rezervuarų įrenginys 1 vnt.) (toliau - turtas) pardavinėti viename komplekse kaip vieną turtinį vienetą iš varžytynių. 2. Patvirtinti tokias pradines turto pardavimo kainas: 2.1. Pirmosioms varžytinėms - 525 000 Lt (tame skaičiuje: 510 000 Lt už nekilnojamąjį ir 15 000 Lt už kilnojamąjį turtą); 2.2. Antrosioms (neįvykus pirmosioms) varžytinėms - 420 000 Lt (tame skaičiuje: 408 000 Lt už nekilnojamąjį ir 12 000 už kilnojamąjį turtą). 3. Nustatyti 3 proc. minimalų kainos didinimo intervalą nuo pradinės turto pardavimo kainos. 4. Nustatyti 100 Lt varžytinių žiūrovo mokestį. 5. Turto nepardavus varžytynėse, kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Pareiškėjas teikė skundą dėl 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo, tačiau Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjo skundas buvo atmestas, o Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartis palikta nepakeista. Toks faktas lemia išvadą, jog įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais yra konstatuota, kad 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas, kuriuo nutarta realizuoti A. I. turtą, patvirtintos realizuotino turto kainos, realizavimo būdas ir tvarka, yra teisėti ir šios aplinkybės nagrinėjamoje byloje iš naujo neanalizuotinos (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Apeliacinis teismas pastebi, jog 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime nebuvo priimtas savo turiniu iš esmės naujas nutarimas. Šiuo nutarimu praktiškai buvo nutarta vykdyti 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą, t. y. atnaujinti (tęsti) dėl ankstesnių pareiškėjo skundų nagrinėjimo sustojusį turto realizavimo procesą.

22Apelianto nuomone, 2015 m. birželio 10 d. vykusiame bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkime priimto nutarimo neteisėtumą lemia tai, jog tokio turinio klausimo svarstymą inicijavo didžiausias bankrutuojančios įmonės kreditorius - suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC, kurio balsais buvo priimtas skundžiamas nutarimas. Apeliantas akcentavo aplinkybę, jog jo iniciatyva yra pradėtas naujas teisminis procesas, kuriuo iš esmės siekiama Nordea Bank Finland PLC finansinio reikalavimo sumažinimo. Pasak apelianto, šiuo atveju kreditorius Nordea Bank Finland PLC, nelaukdamas nurodyto teisminio proceso pabaigos, bankroto procedūrą reglamentuojančių teisės normų pagalba siekia nepagrįstai praturtėti. Apeliacinis teismas neturi pagrindo pritarti tokiai apelianto pozicijai.

23ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Aptariamu atveju nustatyta, kad įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartimi patvirtintas suinteresuoto asmens 4 269 688,97 Eur finansinis reikalavimas A. I. IĮ bankroto byloje (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, įsiteisėjimas lemia tai, jog ji tapo privaloma, tiek apeliantui, tiek kitiems proceso dalyviams (CPK 18 straipsnis). Todėl ta aplinkybė, jog atskirame apelianto inicijuotame procese pareikštas ieškinys, kuriuo siekiama didžiausio įmonės kreditoriaus finansinio reikalavimo sumažinimo, nevaržo pastarojo kreditoriaus teisės balsuoti įmonės kreditorių susirinkime ir neleidžia daryti išvados, jog jo siekis, nukreiptas į finansinio reikalavimo patenkinimą, būtų neteisėtas. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, sprendžiama, jog deklaratyvūs apelianto teiginiai dėl įmonės kreditorių interesų pažeidimo, kurį gali sąlygoti galbūt per didelio Nordea Bank Finland PLC finansinio reikalavimo tenkinimas, aptariamu atveju tampa teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės kontrolės metu neanalizuotini.

24Apelianto tiek pirmosios instancijos teismui pateikto procesinio dokumento turinys, tiek atskirojo skundo argumentai leidžia daryti prielaida, jog apeliantas siekia, kad bankrutavusios įmonės turto realizavimo procesas būtų sustabdytas iki bus baigtas jo (apelianto) inicijuotas teisminis procesas dėl kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC finansinio reikalavimo sumažinimo. Apelianto siekiami tikslai prieštarauja ne tik anksčiau paminėtam įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) privalomumo (CPK 18 straipsnis), bet ir pamatiniams bankroto proceso principams.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas nutraukiant bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005). Apeliacinio teismo įsitikinimu, bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pripažintos įmonės turto realizavimo procedūrų atidėjimas iki bus išnagrinėta byla pagal apelianto ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir Nordea Bank Finland PLC finansinio reikalavimo sumažinimo, t. y. neapibrėžtam laikui, bankroto procesą reguliuojančių teisės normų ir bankroto proceso tikslų neatitinka.

26Apeliacinis teismas sprendžia, jog šios bylos kontekste pareiškėjas nepagrįstai akcentuoja aplinkybę, jog kreditorių susirinkimas įvyko ir jame ginčijamas nutarimas buvo priimtas iš esmės vieno kreditoriaus iniciatyva. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vien ta aplinkybė, jog vienas dominuojantis kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, paprastai nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme kaip teisėtas nutarimo priėmimas įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma, nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčius balsų daugumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Kita vertus, bylos duomenys patvirtina, kad už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo ne tik Nordea Bank Finland PLC, bet ir kiti susirinkime dalyvavę kreditoriai.

27Apskųstos nutarties turinys patvirtina, kad ginčijamo kreditorių nutarimo teisėtumas lemtas susirinkimo sušaukimo, nutarimų priėmimo tvarkos procedūrinių pažeidimų nebuvimo, tai, jog Nordea Bank Finland PLC finansinis reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi. Esant tokiai situacijai, tiek pirmosios instancijos teismo išvados dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, taip pat ir dėl perspektyvų realizavus įmonės turtą patenkinti Nordea Bank Finland PLC finansinį reikalavimą, tiek apelianto argumentai dėl šių teismo išvadų tampa teisiškai nereikšmingi, todėl sprendžiant dėl kreditorių nutarimo teisėtumo – neanalizuotini. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis konstatuojama, kad apelianto argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą.

28Kiti pareiškėjo (kreditoriaus) atskirajame skunde pateikti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

30Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland AB Lietuvos skyrių, pateikė prašymą priteisti 817,18 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą. Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytą maksimalų dydį (8.16 punktas), todėl, atsižvelgiant nurodytą aplinkybę, parengto procesinio dokumento apimtį ir kokybę, tai, jog teisines paslaugas suteikė banką pirmosios instancijos teisme atstovavęs asmuo, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos – suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland PLC, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, naudai iš pareiškėjo R. N. priteistina 250 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš pareiškėjo R. N. (a. k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland PLC (j. a. k. 1680235-8), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (j. a. k. 303252632), naudai 250 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas R. N. pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė... 5. Bankrutavusios A. I. IĮ administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“... 6. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC prašė netenkinti pareiškėjo... 7. Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB prašė pareiškėjo skundą atmesti,... 8. Kiti suinteresuotieji asmenys atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 5 d. nutartimi pareiškėjo R. N. skundo... 11. Pirmosios instancijos pažymėjo, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas R. N. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 14. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC, veikiantis per Nordea Bank AB... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Byloje sprendžiama, ar bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2015 m.... 18. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 19. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 20. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra... 21. Bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. birželio 10 d. vykusiame bankrutavusios... 22. Apelianto nuomone, 2015 m. birželio 10 d. vykusiame bankrutavusios A. I. IĮ... 23. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad kreditoriai, kurių... 24. Apelianto tiek pirmosios instancijos teismui pateikto procesinio dokumento... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog bankroto... 26. Apeliacinis teismas sprendžia, jog šios bylos kontekste pareiškėjas... 27. Apskųstos nutarties turinys patvirtina, kad ginčijamo kreditorių nutarimo... 28. Kiti pareiškėjo (kreditoriaus) atskirajame skunde pateikti argumentai taip... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, jog pirmosios instancijos... 30. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC, Lietuvoje veikiantis per Nordea... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 32. Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.... 33. Priteisti iš pareiškėjo R. N. (a. k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank...