Byla 2-1132/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-2262-510/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šviesa“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-2262-510/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Šviesa“ 2009 m. birželio 19 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui savivaldybės įmonei Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų pripažinimo neteisėtais ir panaikinimo. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos spendimus, kuriais buvo sudaryta ir patikslinta preliminarių pasiūlymų eilė, bei įpareigoti atsakovą tęsti viešųjų pirkimų procedūrą įstatymų nustatyta tvarka. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atvirojo konkurso pirkimo procedūras ir uždrausti vykdyti šio viešojo pirkimo pasėkoje sudarytą sutartį, jeigu tokia sutartis jau būtų sudaryta.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino iš dalies: sustabdė atsakovo paskelbto atviro supaprastinto viešųjų pirkimų konkurso procedūrą iki bus išnagrinėta ši byla. Nurodė, kad ieškovas ginčija viešojo pirkimo procese atsakovo priimtą sprendimą, todėl tikslinga iki bus išspręstas ginčas sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 3 d.). Teismas atmetė ieškovo prašymą uždrausti vykdyti viešųjų pirkimų konkurso tvarka sudarytą pirkimo sutartį, nurodydamas, jog pagal CPK 144 straipsnį konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose, o ieškovas ieškinyje nepateikė reikalavimo, susijusio su viešųjų pirkimų konkurso tvarka sudaryta pirkimo sutartimi.

5Atskiruoju skundu, teisme gautu 2009 m. liepos 3 d., atsakovas Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka prašė panaikinti minėtos teismo nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodė, kad su trečiuoju asmeniu 2009 m. birželio 10 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 3-84, todėl supaprastinto viešųjų pirkimų konkurso procedūra yra baigta ir objektyviai nėra įmanoma sustabdyti jau pasibaigusią procedūrą.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 8 d. nutartimi bylą nutraukė (CPK 293 str. 1 p.), panaikinto minėtos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 334 str. 2 d. 1 p.). Teismas, panaikindamas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui 2009 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį, o VPĮ įstatymo 7 straipsnio antrosios dalies pirmame punkte numatyta, kad pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis). Atsakovo pateikti dokumentai, teismo nuomone, leidžia daryti išvadą, kad nebuvo CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje numatyto pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo viešųjų pirkimų konkurso procedūrą, nes ši procedūra ieškinio padavimo momentu jau buvo pasibaigusi.

7Atskiruoju skundu, teisme gautu 2009 m. liepos 10 d., ieškovas UAB ,,Šviesa“ prašo minėtą teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir sustabdyti ginčo konkurso procedūras, uždrausti vykdyti šio pirkimo pasėkoje sudarytą pirkimo sutartį, jei tokia sutartis būtų sudarytą. Nurodo, kad su konkurso laimėtoju sudarytą sutartį įvykdžius, teismo sprendimo vykdymas taptų neįmanomas. Ieškovo teigimu, teismų praktika patvirtina, jog teismas turi teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti vykdyti viešųjų pirkimų pasėkoje sudarytą sutartį net tuo atveju, kai ieškovas nereiškia reikalavimo dėl tokios sutarties pripažinimo negaliojančia (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-645/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-4/2006). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas viešųjų pirkimų byloje yra labai svarbus ir turi būti priimtas įvertinant tai, jog nepritaikius tam tikros laikinosios apsaugos priemonės, būsimo teismo sprendimo ne tik nepavyks įgyvendinti, bet ir bus padaryta nuostolių šalims bei valstybei, nebus pasiekti viešiesiems pirkimams keliami skaidrumo, lygiateisiškumo, efektyvaus lėšų panaudojimo reikalavimai.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka prašo skundą atmesti. Nurodo, kad remiasi tais pačiais argumentais, kuriuos nurodė savo atskirajame skunde dėl šios nutarties. Taip pat teigia, jog teismas 2009 m. liepos 8 d. nutartimi nutraukė bylą bei panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl nebeegzistuoja ginčo objektas – laikinosios apsaugos priemonės, ir skundas netenka prasmės.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas skundžiama 2009 m. birželio 25 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir sustabdė atsakovo paskelbto atviro supaprastinto viešųjų pirkimų konkurso procedūrą iki bus išnagrinėta ši byla, o prašymą uždrausti vykdyti viešųjų pirkimų konkurso tvarka sudarytą pirkimo sutartį atmetė.

11Apeliantas atskiruoju skundu prašo minėtą teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir sustabdyti ginčo konkurso procedūras, uždrausti vykdyti šio pirkimo pasėkoje sudarytą pirkimo sutartį, jei tokia sutartis būtų sudaryta. Iš tokio ieškovo atskirojo skundo turinio matyti, kad jis iš esmės skundžia ir teismo 2009 m. liepos 8 d. nutarties dalį, kuria panaikintos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymas, bei prašo ir sustabdyti ginčo konkurso procedūras, ir uždrausti vykdyti šio pirkimo pasėkoje sudarytą pirkimo sutartį, jei tokia sutartis būtų sudaryta.

12Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi paliko nepakeistą minėtos teismo 2009 m. liepos 8 d. nutarties dalį, kuria teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones – ginčo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą (civilinė byla Nr. 2-1132-1/2009). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių klausimas šioje dalyje buvo išspręstas. Dėl to šioje nutartyje teisėjų kolegija nagrinės tik apelianto atskirąjį skundą dėl teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties dalies, kuria teismas, kaip minėta, atsisakė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – draudimą vykdyti ginčo viešojo pirkimo konkurso tvarka sudarytą pirkimo sutartį.

13Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą uždrausti vykdyti viešųjų pirkimų konkurso tvarka sudarytą pirkimo sutartį, nurodydamas, jog pagal CPK 144 straipsnį konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose, o ieškovas ieškinyje nepateikė reikalavimo, susijusio su viešųjų pirkimų konkurso tvarka sudaryta pirkimo sutartimi.

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokia teismo išvada nepagrįsta, todėl teismo nutartis šioje dalyje turi būti panaikinta (CPK 263 str.). Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, teismas, nustatęs, kad viešojo konkurso organizavimo bei vykdymo metu buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, tačiau teismas taip pat turi teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ar net jos netaikyti, jei tai prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Dėl to teismai, spręsdami dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, kitas reikšmingas aplinkybes ir parinkti restitucijos būdą arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti. Taigi klausimas dėl sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo bei galimybės ją vykdyti, bus sprendžiamas tik po to, kai bus išnagrinėti su ieškovo reikalavimais susiję klausimai, tai yra kai bus išspręstas klausiamas dėl ginčo viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo.

15Kaip žinoma, laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant užtikrinti realų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, esant grėsmei, jog, nepritaikius šių priemonių, tokio teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomu (CPK 144 str.). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, yra sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis su pripažintu ginčo viešojo konkurso laimėtoju. Tačiau tuo atveju, jei būtų konstatuotas imperatyvių teisės normų pažeidimas organizuojant bei vykdant konkursą ir jei šiai sutarčiai būtų taikytos imperatyvioms teisės normoms prieštaraujančio sandorio teisinės pasekmės, sutarčiai esant įvykdytai teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkėtų ar taptų negalimas. Dėl to apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą vykdyti sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį iki šios bylos išnagrinėjimo iš esmės - yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 144, 145 str.).

16Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija panaikina dalį skundžiamos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti apelianto nurodytą priemonę – sutarties vykdymo sustabdymą, apelianto prašymą šioje dalyje patenkina ir uždraudžia vykdyti ginčo viešojo pirkimo pasėkoje sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu bei CPK 144 ir 145 straipsniais,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

19Patenkinti iš dalies ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šviesa“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti atsakovo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Mūsų knyga“ 2009 m. birželio 10 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 3-84 iki tol, kol bus iš esmės išnagrinėta ši civilinė byla.

Proceso dalyviai
Ryšiai