Byla 2-1722/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. P. firmos „Akvija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6899-798/2010 pagal ieškovo D. P. firmos „Akvija“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Valumina“, uždarajai akcinei bendrovei „Auksinis varnas“, dėl atsakovo priimtų sprendimų vykdant viešąjį pirkimą supaprastintų derybų būdu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas D. P. firma „Akvija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti: perkančiosios organizacijos atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2010 m. birželio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionų teritorijos priežiūros ir patalpų valymo paslaugų pirkimo (Nr. 86717) I dalyje (Vilniaus regionas) (pranešimas 226643), kuriuo UAB „Valumina“ pripažintas laimėtoju; perkančiosios organizacijos AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2010 m. birželio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionų teritorijos priežiūros ir patalpų valymo paslaugų pirkimo (Nr. 86717) II dalyje (Panevėžio regionas) (pranešimas 226643), kuriuo UAB „Valumina“ pripažintas laimėtoju; perkančiosios organizacijos AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2010 m. birželio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionų teritorijos priežiūros ir patalpų valymo paslaugų pirkimo (Nr. 86717) III dalyje (Alytaus regionas) (pranešimas 226643), kuriuo UAB „Auksinis varnas“ pripažintas laimėtoju. Ieškovas taip pat prašė nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo konkurso dėl nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugų, sanitarinių bei panašių paslaugų pirkimo (Nr. 86717) procedūras I, II ir III dalyse ir uždrausti vykdyti šio viešojo pirkimo I, II ir III dalių pasėkoje sudarytas pirkimo sutartis, jei tokios sutartys jau būtų sudarytos. Ieškovas nurodo, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų ir tenkinus ieškinį, teismo sprendimas būtų nebeįgyvendinamas, nes viešasis pirkimas jau būtų pasibaigęs. Be to, šių procedūrų sustabdymas nepažeis proporcingumo principo bei viešojo intereso, nes paslaugos, kurias siekia atsakovas įsigyti, yra išimtinai susijusios su atsakovo darbuotojų poreikių tenkinimu.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad viešojo pirkimo būdu įsigyjamas objektas yra svarbus jo efektyviai vidinei vadybai. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ji gali sutrikti, ko pasėkoje atsakovui VKEKK gali pritaikyti licencijuojamos veiklos – elektros energijos tiekimo – apribojimus, iš ko seka, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali nukentėti viešasis interesas.

5Atsakovas taip pat pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 30 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimo (tuo atveju, jei jis bus patenkintas) įvykdymą, o nagrinėjamu atveju ieškovas neprašo pripažinti tarp trečiųjų asmenų kaip viešojo pirkimo konkurso laimėtojų ir atsakovo sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių negaliojančiomis, todėl tokių sutarčių vykdymo sustabdymas, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikštų išėjimą už ieškinio dalyko ribų bei atitinkamai pažeistų laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principą, kuris reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymo, pažeidimą (CPK 145 str. 2 d.). Todėl teismas atmetė ieškovo prašymą dėl viešojo pirkimo sutarčių vykdymo sustabdymo (CPK 144 str.). Be to, teismas pažymėjo, kad teisiniai santykiai, kylantys iš viešųjų pirkimų, yra neatsiejamai susiję su viešuoju interesu. Šiuo atveju atsakovas vykdo viešojo pirkimo procedūras dėl nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo, sanitarinių ir panašių paslaugų pirkimo atsakovo darbuotojams, kurių darbo funkcijų pagrindinė paskirtis yra užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą vartotojams bei verslininkams. Vadinasi, šiems atsakovo darbuotojams turi būti užtikrinta galimybė darbo funkcijas atlikti nepertraukiamai bei nesukuriant tokių darbo sąlygų, jog dėl kokių nors priežasčių (pavyzdžiui, dėl negalėjimo pasinaudoti sanitariniu mazgu darbo vietoje), atsakovo darbuotojai būtų priversti palikti darbo patalpas tam tikram laiko tarpui, ko pasėkoje būtų sukelta grėsmė, jog sutriks jų atliekamos darbo funkcijos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su elektros tiekimu Lietuvos gyventojams bei verslo objektams. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo objektas yra neatsiejamai susijęs su viešuoju interesu bei jo užtikrinimu.

7Atskiruoju skundu ieškovas D. P. firma „Akvija“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę, sustabdyti atsakovo konkurso dėl nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugų, sanitarinių bei panašių paslaugų pirkimo (Nr. 86717) procedūras I, II ir III dalyse ir uždrausti vykdyti šio viešojo pirkimo I, II ir III dalių pasėkoje sudarytas pirkimo sutartis, jei tokios sutartys jau būtų sudarytos. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

81. Pagal suformuotą teismų praktiką, jog teismas, nustatęs, kad viešojo konkurso organizavimo bei vykdymo metu pažeistos imperatyvios teisės normos, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1132/2009), uždraudimas vykdyti konkurso pasėkoje I, II ir III dalyse sudarytą pirkimo sutartį, jei tokia sutartis jau būtų sudaryta, neperžengia ieškinio ribų ir gali būti taikomas.

92. Pirkimo sutarties nesudarymas iki bus išnagrinėtas ginčas, nepažeis viešojo intereso, nes nagrinėjamu atveju atsakovas konkurso pagrindu ketina pirkti atliekų šalinimo bei valymo paslaugas, taip pat sanitarines bei panašias paslaugas, kurios bus tiekiamos išimtinai atsakovo vidinėms reikmėms (konkurso objektas iš esmės yra administracinių patalpų valymas).

103. Viešasis interesas nenukentėtų dar ir dėl to, kad ieškovas su atsakovu 2010 m. liepos 7 d. sudarė iki 2010 m. gruodžio 31 d. galiojančią paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią ieškovas teiks atsakovui teritorijos ir patalpų valymo paslaugas.

114. Teismas skundžiamoje nutartyje nevertino teismo sprendimo įvykdymo galimybių nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, todėl ši teismo nutartis negali būti laikomas pagrįsta ir teisėta.

12Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo šio skundo netenkinti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Teismui nusprendus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas prašo taikyti 80 000 Lt nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsiliepime nurodomi tokie nesutikimo su atskiruoju skundu motyvai:

131. Kadangi ieškovas ieškinyje neprašo pripažinti tarp trečiųjų asmenų ir atsakovo sudarytų paslaugų teikimo sutarčių negaliojančiomis, ieškovo prašymas sustabdyti tokių sutarčių vykdymą vertintinas kaip neturintis ryšio su byla. Ieškovo minimoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje apie laikinąsias apsaugos priemones iš viso nekalbama, o Apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. 2-1132/2009 faktinės aplinkybės neatitinka šioje byloje susiklosčiusių aplinkybių.

142. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeistas viešasis interesas, nes atsakovas, privalo užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą. Šias funkcijas atlieka daugiau kaip 1 800 atsakovo darbuotojų. Negaudamas nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo, sanitarinių ir panašių paslaugų, atsakovas negalėtų organizuoti darbo klientų aptarnavimo poskyriuose, nes negalėtų sudaryti savo darbuotojams saugių ir sveikų darbo sąlygų darbo vietoje. Be to, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK), kontroliuojanti licencijuojamą atsakovo veiklą, 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 nustatė, kad būtinoji licencijuojamos veiklos vykdymo sąlyga yra pakankamas įmonės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas. Vadybinio pajėgumo neužtikrinimas gali sąlygoti VKEKK taikomus licencijuojamos veiklos apribojimus, kurie neleistų atsakovui tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos.

153. Atsakovas ieškovui šiuo metu faktiškai moka didesnę kainą už paslaugas nei mokėtų sudaręs analogiškų paslaugų pirkimo sutartį su viešojo konkurso laimėtoju. Preliminariais skaičiavimais, atsakovas kas mėnesį sutaupytų 5-6 tūkst. Lt kiekvieną mėnesį, jei sudarytų pirkimo sutartį su viešojo konkurso laimėtoju.

164. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovui sudarius pirkimo sutartis, nėra įmanoma tęsti jau užbaigtos pirkimo procedūros, nes ieškovas turėtų galimybę savo teises ginti kitais teisių gynimo būdais – galėtų reikalauti atlyginti žalą.

175. Kadangi I, II ir III dalių numatoma preliminari pirkimo vertė yra 800 000 Lt, atsakovo manymu, 10 procentų suma nuo šios kainos yra būtina atsakovo nuostoliams, galintiems atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinti ir atitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

18Atsileipimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Valumina“ taip pat prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad toks ieškovo prašymas išeina už ieškinio ribų. Taip pat nurodė, kad nors perkamos paslaugos yra svarbios efektyviai vidinei atsakovo veiklai, tačiau reikšminga yra ir tai, kad atsakovo veikla yra išimtinai viešųjų paslaugų teikimas ir jų teikimo sutrikdymas gali sukelti neigiamas pasekmes tiek gyventojams, tiek juridiniams asmenims. Trečiojo asmens nuomone, ieškovui nepateikus paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, teismas negali ja remtis.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neprašo pripažinti tarp trečiųjų asmenų kaip viešojo pirkimo konkurso laimėtojų ir atsakovo sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių negaliojančiomis, todėl tokių sutarčių vykdymo sustabdymas, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikštų išėjimą už ieškinio dalyko ribų bei atitinkamai pažeistų laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principą.

21CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovas prašė taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo konkurso procedūras I, II ir III dalyse ir uždrausti vykdyti šio viešojo pirkimo I, II ir III dalių pasėkoje sudarytas pirkimo sutartis, jei tokios sutartys jau būtų sudarytos. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas nustato, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - VPĮ) numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo rašytinę pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 93 str. 1 d. 1 p.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog teismas, konstatavęs, jog ieškinyje nereiškiamas reikalavimas dėl sudarytų paslaugų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, galimybės taikyti ieškovo minimą laikinąją apsaugos priemonę – konkurso procedūrų sustabdymą nesvarstė iš viso. Be to, kaip pagrįstai pažymėjo apeliantas, VPĮ 951 straipsnyje numatyta galimybė teismui, vertinant sutartį iš esmės bei nagrinėjant viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, ex officio pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas 2009 m. liepos 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, jog teismas, nustatęs, kad viešojo konkurso organizavimo bei vykdymo metu buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.).

22Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad atsakovo veikla tiesiogiai susijusi su elektros energijos tiekimu didelei visuomenės daliai, todėl gerų darbo sąlygų neužtikrinimas atsakovo darbuotojams gali sutrikdyti elektros energijos tiekimą, o tai pažeistų viešąjį interesą.

23Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007).

24Nagrinėjamu atveju, vyksta ginčas dėl AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2010 m. kovo 23 d. paskelbto Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionų teritorijos priežiūros ir patalpų valymo paslaugų pirkimo neskelbiamų supaprastintų derybų rezultatų I, II ir III dalyse pripažinimo neteisėtais.

25Sprendžiant ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje bus neekonomiškas ir pažeis viešąjį interesą, būtina nustatyti, ar paslaugos pirkėjas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“, neįsigijusi teritorijos priežiūros ir patalpų valymo paslaugų ar jas įsigijusi pavėluotai, galės tinkamai vykdyti jai pavestas funkcijas. Teisėjų kolegija laiko pagrįstu apelianto argumentą, jog konkurso pagrindu teikiamos paslaugos bus skirtos išimtinai atsakovo vidinėms reikmėms, juo labiau, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas esant kito tiekėjo teikiamoms valymo paslaugoms, turės neigiamos įtakos atsakovo vykdomoms funkcijoms, nes iš bylos medžiagos matyti, kad tokių paslaugų teikimas yra užtikrintas tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Paslaugų teikimo sutartimi Nr. 26000/400741/10-65. Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, jog šio pirkimo sustabdymas iki bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas, nepažeis viešojo intereso, t. y. sustabdžius konkurso procedūras, viešasis interesas nenukentės, nebus sutrikdytas ir atsakovo funkcijų vykdymas. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo, kad pagal šiuo metu sudarytą ieškovo ir atsakovą sutartį jis sumoka daugiau, negu sumokėtų konkurso laimėtojui. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas neįrodė, jog patirtų neproporcingai didesnius nuostolius negu galimi ieškovo nuostoliai, t. y. neįrodė, kad nagrinėjamu atveju pirkimo procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai netikslingas. Tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, atsakovas galėtų tęsti pirkimą, sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, todėl iš esmės pasunkėtų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas arba jį įvykdyti taptų neįmanoma. Būtent dėl to, kad nebūtų sudaryta pirkimo sutartis ir ieškovo reikalavimai neprarastų teisinės prasmės, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra nepagrįsta, todėl naikinama.

26Atsakovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai bei pateikus tai patvirtinančius įrodymus, atsakovas bet kurioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje gali reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas nebuvo sprendžiamas pirmosios instancijos teisme, todėl tai nėra apeliacijos dalykas šioje byloje (CPK 312 str.). Kartu atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu turi teisę pateikti galimų nuostolių paskaičiavimus ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

28Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visų bylai reikšmingų aplinkybių, netinkamai taikė įstatymų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nuostatas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo D. P. firmos „Akvija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

31Iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ vykdomą Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionų teritorijos priežiūros ir patalpų valymo paslaugų pirkimą (pirkimo Nr. 86717) I, II ir III dalyse; uždrausti atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ sudaryti pirkimo sutartį dėl Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionų teritorijos priežiūros ir patalpų valymo paslaugų pirkimo I, II ir III dalyse objekto, o sudarius tokią sutartį – uždrausti ją vykdyti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas D. P. firma „Akvija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 5. Atsakovas taip pat pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 30 d. nutartimi prašymo dėl... 7. Atskiruoju skundu ieškovas D. P. firma „Akvija“ prašo šią teismo... 8. 1. Pagal suformuotą teismų praktiką, jog teismas, nustatęs, kad viešojo... 9. 2. Pirkimo sutarties nesudarymas iki bus išnagrinėtas ginčas, nepažeis... 10. 3. Viešasis interesas nenukentėtų dar ir dėl to, kad ieškovas su atsakovu... 11. 4. Teismas skundžiamoje nutartyje nevertino teismo sprendimo įvykdymo... 12. Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 13. 1. Kadangi ieškovas ieškinyje neprašo pripažinti tarp trečiųjų asmenų... 14. 2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeistas viešasis... 15. 3. Atsakovas ieškovui šiuo metu faktiškai moka didesnę kainą už paslaugas... 16. 4. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovui sudarius pirkimo sutartis,... 17. 5. Kadangi I, II ir III dalių numatoma preliminari pirkimo vertė yra 800 000... 18. Atsileipimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Valumina“ taip pat... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu... 21. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 22. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad atsakovo veikla tiesiogiai... 23. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 24. Nagrinėjamu atveju, vyksta ginčas dėl AB „Rytų skirstomieji tinklai“... 25. Sprendžiant ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje bus... 26. Atsakovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai bei... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo taikyti nuostolių, galimų... 28. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, jog... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 30. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 31. Iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovo AB „Rytų...