Byla e2-3400-832/2018
Dėl priteistų lėšų nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydžio padidinimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

3dalyvaujant ieškovei A. U., atsakovui D. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. U. ieškinį atsakovui D. K. dėl priteistų lėšų nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydžio padidinimo.

5Teismas

Nustatė

62018 m. gegužės 11 d. teisme gautas ieškovės A. U. ieškinys atsakovui D. K. dėl priteistų lėšų nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydžio padidinimo, kuriuo ieškovė prašo pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-264-169/2015 nustatytą išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 230 Eur kiekvieno nepilnamečio vaiko – M. K. ir E. K. išlaikymui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, periodines išmokas mokant į ieškovės banko sąskaitą. Paskirti nepilnamečių vaikų M. K. ir E. K. išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise jų motiną, t. y. A. U. bei išreikalauti iš atsakovo duomenis apie jo gaunamas pajamas, turimas lėšas banke ir apie jo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones.

7Ieškovė ieškinyje nurodo, jog nors su atsakovu santuokos nebuvo sudarę, tačiau jiems kartu gyvenant gimė sūnus M. K., a. k. ( - ) ir sūnus E. K., a. k. ( - ) Nusprendus su atsakovu gyventi skyrium, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-264-169/2015 buvo patvirtinta ieškovės ir atsakovo taikos sutartis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams. Pagal taikos sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti kiekvieno nepilnamečio vaiko išlaikymui periodines išmokas kas mėnesį po 101 Eur iki vaikų pilnametystės. Nepilnamečių vaikų išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja paskirta ieškovė. Nurodo, jog tuo metu kai buvo priteistas išlaikymo dydis, nepilnamečių vaikų poreikiai buvo ženkliai mažesni ir tokio išlaikymo visiškai pakako, tačiau nors atsakovas geranoriškai moka išlaikymą nepilnamečiams sūnums, atsakovo skiriamų lėšų nepilnamečių vaikų išlaikymui nebepakanka. Šiuo metu sūnus M. K. lanko ( - ) klasę, jis lanko treniruotes ( - ) ir dalyvauja kvalifikacijos kėlimo egzaminuose bei varžybose, jam yra diagnozuoti sveikatos sutrikimai: įgytos galūnių deformacijos, kitos įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos. E. K. lanko ( - ) grupę, taip pat lanko ( - ) treniruotes, dalyvauja varžybose.

8Ieškinyje nurodo, kad berniukų poreikiai nuo teismo sprendimo priėmimo ženkliai išaugo, taip pat pasikeitus šalies ekonominei situacijai, būtinosioms išlaidoms tenka išleisti kur kas daugiau lėšų nei buvo priteista. Atsižvelgus į M. K. diagnozuotus sveikatos sutrikimus, jam perkama speciali avalynė, kurios viena pora kainuoja apie 50 Eur, o berniukas yra augantis, todėl kas pusę metų jam reikia mažiausiai 3 porų avalynės. Treniruotės ( - ) kas mėnesį kainuoja po 25 Eur, kas pusę metų berniukas dalyvauja klubo kvalifikacijos kėlimo egzaminuose, kurių kaina 20 Eur, taip pat būtina įsigyti kimono aprangą, kurios kaina 20-30 Eur. M. K. maitinimui mokykloje kasdien skiriama po 1,50 Eur. Už E. K. darželį kas mėnesį tenka mokėti 52,50 Eur, jame taip pat 2-3 kartus mėnesį organizuojami įvairūs spektakliai, kurie yra mokami. Sūnaus E. K. futbolo treniruotės kas mėnesį kainuoja 6 Eur, tačiau futbolui reikalingą sportinę aprangą, specialias apsaugas, specialius futbolo batus ir kitus reikmenis būtina įsigyti iš asmeninių lėšų. Nurodo, kad sportinė apranga kainuoja 25-30 Eur, apsaugos 10-15 Eur, futbolo bateliai apie 20 Eur, kurie reikalingi trijų rūšių – treniruotėms ant parketo, dirbtinės žolės dangos ir natūralios žolės, kamuolio kaina apie 20 Eur. Be to nepilnamečiai vaikai naudojasi visomis komunalinėmis paslaugomis, kadangi gyvena nuosavame name, šildymo laikotarpiu už briketus reikia mokėti apie 100 Eur, už malkas apie 300 Eur. Nurodo, jog nepilnamečių vaikų poreikiai nuolat didėja, vaikai auga, maisto, rūbų, paslaugų kainos nepaliaujamai didėja ir ieškovė nebepajėgi iš savo gaunamo užmokesčio ir atsakovo skiriamo išlaikymo užtikrinti nepilnamečiams vaikams net būtiniausių poreikių. Pagal ieškovės preliminarius skaičiavimus, kiekvieno vaiko būtiniausiems poreikiams patenkinti per mėnesį reikėtų apie 440-450 Eur, todėl ieškovė kreipiasi į teismą dėl išlaikymo padidinimo, kadangi atsakovas yra dirbantis, turi pastovias pajamas ir yra pajėgus skirti didesnę sumą savo nepilnamečių vaikų išlaikymui nei skyrė iki šiol.

9Atsakovas D. K. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškovės ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, kad išlaikymą nepilnamečiams vaikams teikia reguliariai, pagal poreikius ir nepilnamečių vaikų pageidavimus perkant didesnės vertės prekes, dovanas, kartu pramogaujant, atostogaujant. Mano, kad ieškovės prašomas išlaikymo dydis per didelis, ieškovės paskaičiuotos sumos yra nepagrįstai padidintos, kadangi gyvenant kartu tokio dydžio išlaidų vaikų poreikiams tenkinti jie nepatirdavo, o nuo taikos sutarties patvirtinimo praėjo vos keletas metų. Mano, kad ieškovė negali pagrįsti nurodytų išlaidų, pateikti tai patvirtinančių kvitų, nes jos nurodomos sumos yra neadekvačios. Nurodo, kad E. K. ir M. K. draudžiami gyvybės draudimu uždarojoje akcinėje gyvybės draudimo ir pensijų bendrovėje „Aviva Lietuva“, kurių kas mėnesinė įmokų suma yra po 29,15 Eur. Už sūnaus E. K. telefoninius pokalbius kiekvieną mėnesį sumoka 9,55 Eur. Sutinka nepilnamečių vaikų išlaikymui kas mėnesį skirti po 130 Eur jei ieškovė analogiška suma prisidėtų prie kiekvieno iš vaikų išlaikymo, nes mano, kad 260 Eur suma yra adekvati ir užtikrina vaiko poreikius.

10Teismo posėdžio metu ieškovė A. U. papildomai paaiškino, kad prašo teismo, jog padidintų abiejų vaikų elementus, nes jai vienai yra sunku, vaikai auga, jų poreikiai didėja, su atsakovu negali susitarti gražiuoju. Nurodė, kad kiekvienam vaikui išlaidos per mėnesį sudaro 400 Eur, todėl kiekvienas iš tėvų turėtų skirti po 200 Eur. Ji pateikė kokios išlaidos susidaro, tačiau neįtraukė to, jog vaikams reikia dar ir kirptis, taip pat būna visokie gimtadieniai, vaikams reikia plėsti savo akiračius. Jos atlyginimas apie 600 Eur, šeimoje gyvena ji su sūnumis ir jos mama, nes kai su atsakovu pradėjo gyventi skyrium, jam gražino pinigus už turtą, t. y. mama pardavė butą, perdavė pinigus ir apsigyveno pas ją.

11Teismo posėdžio metu atsakovas D. K. nurodė, kad kai pasiima vaikus, stengiasi su jais namuose nebūti, neprašo pinigų, jog juos išsivežtų pramogauti. Mano, kad bendrai kiekvienam vaikui turėtų užtekti 260 Eur sumos, todėl sutinka vaikui skirti 130 Eur, kadangi vaikams dar moka kaupiamąjį draudimą po 32 Eur kiekvienam. Jo pajamos su komandiruotpinigiais sudaro iki 700 Eur, todėl daugiau sumokėti jis neišgali.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis gali būti keičiamas, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Pagrindas reikalauti keisti nustatytą išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios tėvo (motinos) turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą arba vaiko poreikių pasikeitimą, kurie turi būti esminiai (CK 3.201 straipsnis). Nustačius, kad iš esmės pasikeitė šalių (šalies) turtinė padėtis, ir sprendžiant dėl vaikui teikiamo išlaikymo dydžio pakeitimo turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, taip pat to paties straipsnio 3 dalyje nustatytu imperatyvu, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

14Iš bylos duomenų nustatyta, jog bylos šalys susilaukė sūnų – M. K., gim. ( - ) ir E. K., gim. ( - ) kurie šiuo metu yra mažamečiai. Bylos šalys gimus vaikams santuokos nebuvo sudariusios, todėl pradėjus gyventi skyrium abipusiu sutarimu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinės teismą prašydamos patvirtinti taikos sutartį, kuria susitarė dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais nustatymo. Atsakovas taikos sutartimi įsipareigojo teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams, mokant periodines išmokas kas mėnesį po 101 Eur kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 27 d. patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, joje numatytomis sąlygomis. Bylos duomenimis atsakovas laikosi taikos sutartyje nustatytų sąlygų bei teikia M. K. ir E. K. sutartą materialinį išlaikymą.

15Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad pagal CK 3.201 straipsnio nuostatas pagrindas pakeisti išlaikymo dydį yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, taip pat pasikeitę vaiko poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008; 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013). Tai turi būti esminis pokytis per laikotarpį nuo teismo sprendimo, kuriuo priteistas išlaikymas, priėmimo iki kreipimosi į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013). Taigi spręsdamas, ar yra pagrindas pakeisti priteistą išlaikymo dydį, teismas turi nustatyti ir įvertinti dvejopo pobūdžio aplinkybes: pirma, aplinkybes, susijusias su tėvų turtinės padėties esminiu pasikeitimu <...> ir, antra, aplinkybes, susijusias su vaiko poreikių pasikeitimu – padidėjimu <...> ar sumažėjimu <...> (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008).

16Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo to, ar išlaikymo dydis buvo vienašališkai nustatytas teismo ar šalių susitarimu, patvirtintu teismo sprendimu (CK 3.53 straipsnio 3, 4 dalys), visais atvejais teigtina, jog teismo sprendimu nustatytas išlaikymo dydis atitiko tuo metu buvusią to iš tėvų, kuris teismo sprendimu įpareigotas teikti išlaikymą, turtinių galimybių ir vaiko (vaikų), kuriam priteistas išlaikymas, poreikių pusiausvyrą, užtikrino galimybę patenkinti būtinus ar bent minimalius vaiko raidos poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-70-969-2018).

17Nagrinėjamu atveju teismas vertindamas nepilnamečių vaikų išlaikymui skiriamą sumą, sutinka su ieškovės argumentais, jog nuo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-264-169/2015, kuria buvo patvirtinta ieškovės ir atsakovo taikos sutartis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams, priėmimo, pasikeitė ekonominė situacija šalyje, padidėjo paslaugų ir prekių kainos, taip pat nepilnamečiams vaikams natūraliai augant ir vystantis, išaugo jiems išlaikyti reikalingų lėšų suma. Kaip matyti iš byloje pridėtų rašytinių įrodymų abu vaikai pradėjo lankyti ugdymo įstaigas, sporto užsiėmimus, dalyvauti varžybose. Taip pat nustatyta, jog M. K. diagnozuotos įgytos galūnių deformacijos dėl kurių berniukui reikia dėvėti specialią avalynę, todėl akivaizdu, kad pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams pasikeitė ir reikalingų piniginių lėšų dydis, kadangi taikos sutartimi nustatyto ir priteisto iš atsakovo 101 Eur sumos išlaikymo kiekvienam sūnui net būtiniausiems poreikiams patenkinti šiuo metu nepakanka. Atsakovas sutinka, jog išlaikymas sūnums būtų padidintas, tačiau mano, kad realius kiekvieno sūnaus poreikius atitiktų iš jo priteisiamas 130 Eur dydžio išlaikymas kiekvienam vaikui kas mėnesį.

18Sprendžiant dėl išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Pagal ieškovės pateiktą poreikių paskaičiavimo lentelę, matyti, kad mėnesio išlaidos nepilnamečiui M. K. yra 440 Eur: maistas – 80 Eur, apranga – 60 Eur, speciali avalynė – 25 Eur, higienos priemonės – 15 Eur, vaistai, vitaminai – 20 Eur, odontologo paslaugos – 20 Eur, mokymo ugdymo priemonės – 30 Eur, papildomos rinkliavos mokykloje – 20, karate klubas – 25 Eur, egzaminai karate klube – 3,33 Eur, apranga karate klubui – 2,50 Eur, išvykos, ekskursijos – 30 Eur, gyvenamojo būsto komunalinio mokesčio dalis: internetas, kabelinė televizija – 6,54 Eur, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ paslaugos – 1,51 Eur, UAB „Mažeikių vandenys“ paslaugos – 6 Eur, Šildymas – 11 Eur, dienpinigiai maistui mokykloje – 31,50 Eur, nenumatytos išlaidos – 50 Eur, o nepilnamečiui E. K. 450 Eur: maistas – 80 Eur, apranga – 60 Eur, sporto apranga – 40 Eur, ( - ) mokyklos mokestis – 6 Eur, ( - ) – 52,50 Eur, higienos priemonės – 15 Eur, vaistai, vitaminai – 20 Eur, odontologo paslaugos – 20 Eur, mokymo ugdymo priemonės – 30 Eur, papildomos rinkliavos darželyje – 20, išvykos, ekskursijos – 30 Eur, gyvenamojo būsto komunalinio mokesčio dalis: internetas, kabelinė televizija – 6,54 Eur, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ paslaugos – 1,51 Eur, UAB „Mažeikių vandenys“ paslaugos – 6 Eur, Šildymas – 11 Eur, nenumatytos išlaidos – 50 Eur.

19Ieškovė pateikė duomenis, jog su sūnumis gyvena jai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame name, kuriame kartu gyvena ir jos mama. Ieškovė apskaičiuodama vaikams tenkančią gyvenamojo būsto komunalinių mokesčių dalį, nurodė, kad už šildymą sumoka 400 Eur, tačiau tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra pateikta. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė atlikdama skaičiavimus dėl komunalinių mokesčių dalies tenkančios nepilnamečiams vaikams, skaičiavo juos trims žmonėms, kai tuo tarpu name gyvena ir ieškovės mama, todėl komunaliniai mokesčiai turėtų būti dalijami į keturias dalis. Taip pat, teismo vertinimu, šešerių ir aštuonerių metų berniukams nurodytos mėnesinės išlaidos po 60 Eur drabužiams, avalynei, laikytinos per didelėmis, atsižvelgiant į tėvų turtines galimybes. Ieškovė taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad odontologo paslaugos yra reikalingos ir būtinos kiekvieną mėnesį, kurioms reikėtų skirti po 20 Eur kiekvienam vaikui. Teismo vertinimu ieškovės nurodytos išlaidos – vaistams ir vitaminams po 20 Eur, higienos priemonės – 15 Eur, išvykoms, ekskursijos – 30 Eur bei nenumatytos išlaidos kiekvieną mėnesį po 50 Eur dešimties ir šešerių metų berniukams laikytinos padidintomis, neatitinkančios realių tokio amžiaus vaikų poreikių. Be to, ieškovė neprideda beveik jokių rašytinių įrodymų pagrindžiančių minėtas išlaidas.

20Teismas, atsižvelgdamas į nustatytų aplinkybių visumą, konstatuoja, kad ieškovė neįrodė, jog šiuo metu mažamečiams vaikams – M. K. ir E. K. per mėnesį (tiek būtiniems, tiek laisvalaikio, ugdymosi ir pan.) poreikiams patenkinti reikalinga kiekvienam vaikui po 450 Eur.

21Kaip minėta, pagrindas apskaičiuoti vaikui reikalingą išlaikymą yra jo poreikiai. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi įvertinti, ar išlaikymas bus pakankamas vaiko būtinoms vystymosi sąlygoms tenkinti, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008).

22Vertindamas turinčio prievolę teikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui asmens turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į tai, kokio dydžio pajamomis disponuoja toks asmuo, ar tos pajamos reguliarios, taip pat į tai, kokio dydžio turtas valdomas, ar turima reikalavimo teisių arba skolų kitiems asmenims. Svarbu nustatyti, ar išlaikymą turintis teikti asmuo turi neordinarių išlaidų, kitų išlaikomų asmenų, taip pat reikia atsižvelgti ir į tokio asmens sveikatos būklę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2011; 2016 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-330-378/2016; 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-288-378/2017). Teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo ar jo dydžio pakeitimo teismas privalo nustatyti tėvų turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2010; 2016 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-330-378/2016).

23Teismas, spręsdamas dėl šalių turtinės padėties, nustatė, jog atsakovas šiuo metu yra dirbantis ( - ) direktoriaus pareigose, vidutinis darbo užmokestis su komandiruotpinigiais siekia apie 700 Eur. Atsakovas asmeninės nuosavybės teise turi žemės sklypą su jame esančiu gyvenamuoju namu, tačiau minėtas nekilnojamasis turtas įsigytas su akcinės bendrovės „Swedbank“ 21 metams suteiktu kreditu, kurio padengimo mėnesinės periodinės įmokos siekia 235,91 Eur. Atsakovui nuosavybės teise taip pat priklauso 13 metų senumo automobilis VW Passat. Kaip minėta, atsakovas sutiko mokėti po 130 Eur išlaikymą per mėnesį kiekvienam vaikui. Be to, pažymėjo, jog kiekvienas sūnus yra apdraustas gyvybės draudimu uždarojoje akcinėje gyvybės draudimo ir pensijų bendrovėje „Aviva Lietuva“, už kurį kiekvienam vaikui mokamos 29,15 Eur per mėnesį įmokos. Taip pat atsakovas apmoka sūnaus M. K. telefoninius pokalbius – 9,55 Eur. Kaip nustatyta iš ieškovės pateiktos pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, ieškovės mėnesinės pajamos sudaro apie 750 Eur per mėnesį, ieškovei taip pat asmeninės nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – žemės sklypas su gyvenamuoju namu bei kitais pastatais. Minėtame name ieškovė gyvena kartu su vaikais ir savo mama. Duomenų apie turimus materialinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims ieškovė nepateikė.

24Teismas, atsižvelgdamas į tėvų panašią turtinę padėtį, jų amžių, galimybes teikti išlaikymą, konstatuoja, jog ieškovės prašoma suma – 450 Eur vienam vaikui yra perteklinė bei neatitinkanti realių tokio amžiaus vaikų poreikių, todėl nors nuo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-264-169/2015, kuria buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiams vaikams, vaikų poreikiai išaugo, atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes, ieškovės prašoma priteisti išlaikymo periodinėmis išmokomis suma iš atsakovo mažintina iki 160 Eur kas mėnesį kiekvienam vaikui, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant ieškovę A. U..

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovė už reikalavimą dėl išlaikymo vaikams priteisimo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl už iš dalies patenkintą ieškinio reikalavimą apskaičiuotas 15 Eur žyminis mokestis valstybei priteistinas iš atsakovo. (CPK 96 straipsnio 3 dalis).

26Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270 straipsniais,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-264-169/2015 nepilnamečiams vaikams M. K., a. k. ( - ) ir E. K., a. k. ( - ) priteisto išlaikymo dydį, jį padidinti ir iš atsakovo D. K., a. k. ( - ) priteisti nepilnamečių vaikų M. K., a. k. ( - ) ir E. K., a. k. ( - ) išlaikymui po 160 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018 m. gegužės 14 d. iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymą pervedant į ieškovės A. U., a. k. ( - ) banko sąskaitą Nr. ( - ), išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant ieškovę A. U..

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Priteisti iš atsakovo D. K. 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio valstybės naudai.

31Išaiškinti D. K., jog žyminį mokestį turi sumokėti į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodant įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

32Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. U., atsakovui D. K.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. 2018 m. gegužės 11 d. teisme gautas ieškovės A. U. ieškinys atsakovui D.... 7. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog nors su atsakovu santuokos nebuvo sudarę,... 8. Ieškinyje nurodo, kad berniukų poreikiai nuo teismo sprendimo priėmimo... 9. Atsakovas D. K. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškovės ieškiniu... 10. Teismo posėdžio metu ieškovė A. U. papildomai paaiškino, kad prašo... 11. Teismo posėdžio metu atsakovas D. K. nurodė, kad kai pasiima vaikus,... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.201 straipsnio 1 dalyje... 14. Iš bylos duomenų nustatyta, jog bylos šalys susilaukė sūnų – M. K.,... 15. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad pagal CK 3.201 straipsnio... 16. Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo to, ar išlaikymo dydis buvo... 17. Nagrinėjamu atveju teismas vertindamas nepilnamečių vaikų išlaikymui... 18. Sprendžiant dėl išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.192... 19. Ieškovė pateikė duomenis, jog su sūnumis gyvena jai asmeninės nuosavybės... 20. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytų aplinkybių visumą, konstatuoja, kad... 21. Kaip minėta, pagrindas apskaičiuoti vaikui reikalingą išlaikymą yra jo... 22. Vertindamas turinčio prievolę teikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui asmens... 23. Teismas, spręsdamas dėl šalių turtinės padėties, nustatė, jog atsakovas... 24. Teismas, atsižvelgdamas į tėvų panašią turtinę padėtį, jų amžių,... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartimi... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš atsakovo D. K. 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio... 31. Išaiškinti D. K., jog žyminį mokestį turi sumokėti į vieną iš... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...