Byla 2A-1348/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Ilonai Kovger, Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo UAB „Irdaiva“ atstovui Ilanui Ostrovskij, atsakovo VšĮ „Senolių namai“ atstovui Vaclovui Motiejūnui ir Renatai Motiejūnei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1285-194/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Senolių namai“, bendraatsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Limega“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir laimėjusio paskelbimo bei sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ „Senolių namai“, bendraatsakovui UAB „Limega“, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo 2011 m. rugsėjo 6 d. rašte Nr. R-A-2 „Pranešimas apie nustatytą pasiūlymų eilę“ nurodytą viešųjų pirkimų apklausos būdu „Mokyklos pastato rekonstravimo į mišrių socialinių paslaugų įstaigą darbų pirkimas apklausos būdu“ pasiūlymų eilę ir sprendimą apklausos laimėtoju paskelbti UAB „Limega“; 2) pripažinti negaliojančia 2011 m. rugsėjo 19 d. viešojo pirkimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir UAB „Limega“ ir taikyti restituciją, jeigu bylos nagrinėjimo metu paaiškės, kad minėta sutartis pradėta vykdyti; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė ir iš ieškovo UAB „Irdaiva“ priteisė 23 599,71 Lt žyminio mokesčio valstybei.

4Ieškovas UAB „Irdaiva“ dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė

5panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį.

6Ieškovo UAB „Irdaiva“ atstovas 2012 m. liepos 5 d. teismo posėdžio metu pateikė ieškovo UAB „Irdaiva“, atsakovų UAB „Limega“ ir VšĮ „Senolių namai“ pasirašytą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame taip pat išdėstytos šių šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos. Šiuo prašymu šalys prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą, patvirtinti taikos sutartį, nutraukti bylą, grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinio pateikimą (280 Lt) ir papildomai primokėto pirmosios instancijos teisme (560 Lt), bei 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (840 Lt). Taikos sutartyje taip pat nurodo, kad pasirašydamos taikos sutartį, šalys yra atidžiai susipažinę su jos sąlygomis ir reikalavimais, visiškai supranta taikos sutarties turinį, joms žinomos ir suprantamos CPK 293 straipsnio 5 punkte ir CPK 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės.

7Šalių prašymas tenkintinas.

8Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

9Pagal CPK 42 straipsnio pirmosios dalies ir 140 straipsnio trečiosios dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi.

10CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

112012 m. liepos 4 d. taikos sutartyje ieškovas UAB „Irdaiva“, atsakovas VšĮ „Senolių namai“ ir bendraatsakovas UAB „Limega“ nurodo, kad šalims yra žinomos ir suprantamos CPK 293 straipsnio 5 punkte ir CPK 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės. Tai reiškia, kad šalims yra žinoma ir suprantama, jog teismui patvirtintus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

12Šalių pateikta 2012 m. liepos 4 d. taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

13Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, panaikinamas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

14Pagal CPK 87 straipsnio antrosios dalies nuostatą, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla nurodytu būdu užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau.

152012 m. liepos 4 d. taikos sutartyje šalys nurodė sąlygą, jog jie patvirtina, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartyje Nr. 3K-3-436/2011 pateiktais išaiškinimais, tarp šios taikos sutarties šalių kilęs ginčas yra neturtinis. Tačiau su tokia šalių pozicija nėra pagrindo sutikti.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Irdaiva“ už paduotą ieškinį sumokėjo 280 Lt dydžio žyminį mokestį (20 b. l., 1 t.). Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi (39-40 b. l., 3 t.), be kita ko, buvo įpareigojęs ieškovą UAB „Irdaiva“ iki 2011 m. gruodžio 1 d. sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, kai ieškinio kaina – 2 037 970,72 Lt, o apmokėta dalis yra tik 280 Lt. Ieškovas UAB „Irdaiva“ tik iš dalies įvykdė minėtą teismo įpareigojimą ir papildomai sumokėjo 560 Lt dydžio trūkstamą žyminio mokesčio dalį (atskirojo skundo medžiaga Nr. 2-150/2012, 28 b. l.) Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-150/2012, minėtą Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

17CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

18Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties dalis, kuria ieškovas UAB „Irdaiva“ buvo įpareigotas primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį, apeliacinės instancijos teismo buvo palikta nepakeista ir įsiteisėjo, ji yra privaloma UAB „Irdaiva“, todėl šalių susitarimas, jog nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilęs ginčas yra neturtinis, nors įsiteisėjusia teismo nustartimi nutarta kitaip, laikytinas prieštaraujančiu įsiteisėjusiai teismo nutarčiai, taip pat imperatyvioms įstatymo normoms (CPK 18 str.), todėl tokia sąlyga negali būti įtraukiama į taikos sutartį ir ji neįpareigoja teismo.

19Kaip jau minėta, pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos.

20Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-150/2012, konstatavo, kad ieškovas už ieškinį turėjo apmokėti 24 380 Lt žyminio mokesčio (atskirojo skundo medžiagos Nr. 2-150/2012 36-39 b. l.). Kadangi ieškovas yra iš viso sumokėjęs tik 840 Lt, o valstybei turi likti 25 procentai nustatyto žyminio mokesčio už paduotą ieškinį, ieškovas UAB „Irdaiva“ privalo valstybei papildomai sumokėti 5 255 Lt [(24 380 Lt * 25 %) – 840 Lt].

21Kadangi UAB „Irdaiva“ už paduotą apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimo sumokėjo 840 Lt žyminio mokesčio (115 b. l., 3 t.), jam yra grąžintina 100 procentų už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio – t. y. 840 Lt.

22Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Irdaiva“ turi sumokėti ir jam turi būti grąžinta dalis žyminio mokesčio, subendrinus šias sumas ir įskaičius ieškovui grąžintiną sumą į jo mokėtiną sumą, iš ieškovo valstybei priteistinas 4 415 Lt dydžio žyminis mokestis (5 255 Lt – 840 Lt).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi,

24293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą.

26Patvirtinti 2012 m. liepos 4 d. ieškovo UAB „Irdaiva“, atsakovo VšĮ „Senolių namai“ ir bendraatsakovo UAB „Limega“ pasirašytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

27„1. Ieškovas UAB „Irdaiva“ atsisako visų savo ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimų atsakovams VšĮ „Senolių namai“ ir UAB „Limega“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo bei sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia supaprastintose neskelbiamose derybose „Mokyklos pastato, esančio Bridų g. 43, Bridų k, Šiaulių raj., rekonstravimo į mišrių socialinių paslaugų įstaigą darbų pirkimas“ ir/ar bet kurių kitų reikalavimų, susijusių su viešojo pirkimo „Mokyklos pastato, esančio Bridų g. 43, Bridų k, Šiaulių raj., rekonstravimo į mišrių socialinių paslaugų įstaigą darbų pirkimas“ rezultatais, eiga bei procedūromis.

282. Ieškovas UAB „Irdaiva“ patvirtina, kad nebeturi dabar ir nereikš ateityje atsakovams VšĮ „Senolių namai“ ir UAB „Limega“ jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl viešojo pirkimo „Mokyklos pastato, esančio Bridų g. 43, Bridų k, Šiaulių raj., rekonstravimo į mišrių socialinių paslaugų įstaigą darbų pirkimas“ rezultatų ir tarp atsakovų sudarytos rangos sutarties sudarymo teisėtumo, išskyrus reikalavimą įvykdyti šios taikos sutarties 3 punkte nurodytą atsakovo UAB „Limega“ įsipareigojimą.

293. Atsakovas UAB „Limega“ per penkias kalendorines dienas nuo taikos sutarties įsiteisėjimo dienos kompensuoja ieškovui UAB „Irdaiva“ ieškovo patirtas išlaidas konkursinių pasiūlymų parengimui ir civilinės bylos vedimui - 40 000 Lt (keturiasdešimt tūkstančių litų) be PVM. Aukščiau nurodytą kompensacijos sumą atsakovas UAB „Limega“ perveda pagal ieškovo UAB „Irdaiva“ išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą į ieškovo UAB „Irdaiva“ nurodytą banko sąskaitą.

304. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad šia sutartimi išsprendžiami visi šios taikos sutarties šalių (proceso dalyvių) ginčai ir reikalavimai civilinėje byloje Nr. 2A-1348/2012.

315. Atsakovai UAB „Limega“ ir VšĮ „Senolių namai“ patys padengia visas savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

326. Bet kokios šalių turėtos išlaidos žyminiams mokesčiams mokėti ir/ar kitos papildomos išlaidos lieka tas išlaidas patyrusioms šalims ir kitų šalių nėra kompensuojamos.

337. Visos taikos sutarties šalys pareiškia, kad joms yra išaiškintas ir žinomas LR CPK 293 straipsnio 5 punktas ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytų taikos sutarties sudarymo teisinių pasekmių turinys, t. y. išaiškinta, jog sudarius taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis j teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtina sutartis yra iš karto vykdymo procese priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

348. Pasirašydami šią taikos sutartį taikos sutarties šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinę su jos sąlygomis ir reikalavimais, visiškai supranta taikos sutarties turinį bei pasižada taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sąžiningai vykdyti. “

35Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Irdaiva“ ieškinį atsakovui VšĮ „Senolių namai“, bendraatsakovui UAB „Limega“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir laimėjusio paskelbimo bei sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nutraukti.

36Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Irdaiva“, į. k. 300122690, adresas – Paupio g. 31-17, Vilnius, trūkstamą žyminio mokesčio už paduotą ieškinį dalį – 4 415 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus penkiolika litų).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 3. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2011 m.... 4. Ieškovas UAB „Irdaiva“ dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą,... 5. panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir... 6. Ieškovo UAB „Irdaiva“ atstovas 2012 m. liepos 5 d. teismo posėdžio metu... 7. Šalių prašymas tenkintinas.... 8. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.... 9. Pagal CPK 42 straipsnio pirmosios dalies ir 140 straipsnio trečiosios dalies... 10. CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys... 11. 2012 m. liepos 4 d. taikos sutartyje ieškovas UAB „Irdaiva“, atsakovas... 12. Šalių pateikta 2012 m. liepos 4 d. taikos sutartis išreiškia jų valią... 13. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 14. Pagal CPK 87 straipsnio antrosios dalies nuostatą, jeigu šalys sudaro taikos... 15. 2012 m. liepos 4 d. taikos sutartyje šalys nurodė sąlygą, jog jie... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Irdaiva“ už paduotą ieškinį... 17. CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis,... 18. Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties dalis,... 19. Kaip jau minėta, pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos... 20. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartyje, priimtoje... 21. Kadangi UAB „Irdaiva“ už paduotą apeliacinį skundą dėl Šiaulių... 22. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Irdaiva“ turi sumokėti ir jam turi būti... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2... 24. 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,... 25. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą.... 26. Patvirtinti 2012 m. liepos 4 d. ieškovo UAB „Irdaiva“, atsakovo VšĮ... 27. „1. Ieškovas UAB „Irdaiva“ atsisako visų savo ieškinio ir apeliacinio... 28. 2. Ieškovas UAB „Irdaiva“ patvirtina, kad nebeturi dabar ir nereikš... 29. 3. Atsakovas UAB „Limega“ per penkias kalendorines dienas nuo taikos... 30. 4. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad šia sutartimi išsprendžiami visi... 31. 5. Atsakovai UAB „Limega“ ir VšĮ „Senolių namai“ patys padengia... 32. 6. Bet kokios šalių turėtos išlaidos žyminiams mokesčiams mokėti ir/ar... 33. 7. Visos taikos sutarties šalys pareiškia, kad joms yra išaiškintas ir... 34. 8. Pasirašydami šią taikos sutartį taikos sutarties šalys patvirtina, jog... 35. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Irdaiva“ ieškinį atsakovui VšĮ... 36. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Irdaiva“, į. k. 300122690, adresas...