Byla 2-601-793/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovei L. Z., atsakovo A. M. atstovei advokato padėjėjai Svajūnei Šidlauskaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. Z. ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 1 910,51 Eur skolos ir 60,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis. Nurodė, kad 2017 m. birželio 18 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudaryta gyvenamosios paskirties buto nuomos adresu ( - ), sutartis (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 4.5 p. nuomininkas įsipareigojo kiekvieną mėnesį mokėti 400,00 Eur nuomos mokestį bei sumokėti komunalinius mokesčius. Teigia, jog už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 18 d. už buto nuomą turėjo būti sumokėta 2 219,35 Eur, o už komunalines paslaugas – 904,76 Eur, iš viso 3 124,11 Eur. Tuo tarpu atsakovas už minėtą laikotarpį ieškovei pervedė tik 1 213,60 Eur, todėl susidarė 1 910,51 Eur skola, kurią prašo priteisti iš atsakovo (b. l. 32-33).

62.

7Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo sutiko iš dalies ir patvirtino, kad ieškovei yra skolingas 271,16 Eur. Nurodė, kad 2016 m. spalio 18 d. tarp šalių buvo sudaryta terminuota buto, esančio ( - ), nuomos sutartis, pagal kurią A. M. įsipareigojo mokėti ieškovei po 300,00 Eur nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 18 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. Pasibaigus terminuotos nuomos sutarties terminui ieškovė nereikalavo, jog atsakovas ir jo šeima išsikeltų iš nuomojamo būsto. 2017 m. birželio mėn. viduryje ieškovė paaiškino, kad ketina atnaujinti ginčo bute esančius baldus ir techniką, todėl paprašė pasirašyti naują 2017 m. birželio 18 d. terminuotą buto nuomos sutartį ir susitarti dėl didesnės, t.y. 400,00 Eur nuomos kainos. Atsakovas sutiko mokėti didesnį nuomos mokestį, jeigu per 30 dienų bus pašalinti trūkumai – pakeistas nauju svetainės minkštų baldų komplektas, sutvarkyta miegamojo lova, sutvarkyta skalbimo mašina, sutaisytas vonios kriauklės kranas, restauruotos ir pertrauktos nauju gobelenu virtuvės kėdės, sutaisytas tualeto lemputės jungiklis. Ieškovė per šalių nustatytą terminą trūkumų neištaisė. Nepaisant to, atsakovas gera valia laikotarpiu nuo 2017 m. birželio mėn. iki 2017 m. gruodžio mėn. mokėjo ieškovei didesnį – 400,00 Eur nuomos mokestį, tikėdamasis, jog L. Z. ištaisys Sutartyje aptartus buto trūkumus. Ieškovei to nepadarius, 2018 m. sausio mėn. atsakovas L. Z. pranešė, jog nemokės didesnio nuomos mokesčio. Teigia, jog laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d. atsakovas permokėjo 600,00 Eur nuomos mokesčio, todėl jis turi būti užskaitytas kaip nuomos mokestis už vėlesnius mėnesius. Ieškovei nepašalinus šalių sutartų buto trūkumų, 2017 m. birželio 18 d. Sutartis neįsigaliojo, todėl liko galioti 2016 m. spalio 18 d. nuomos sutartis, nustačiusi 300,00 Eur dydžio nuomos mokestį (b. l. 51-57).

83.

9Ieškovė L. Z. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai. Teigia, jog atsakovas liko skolingas ieškovei pagal 2017 m. birželio 18 d. nuomos sutartį, kuria buvo susitarta, kad atsakovas kas mėnesį mokės 400,00 Eur dydžio nuomos mokestį ir komunalinius mokesčius. Nurodė, jog susitartus įsipareigojimus, numatytus patalpų perdavimo-priėmimo akte, ieškovė įvykdė – buvo pakviestas meistras, kuris sutvarkė skalbimo mašiną, taip pat sutvarkyta elektra, nupirktas ir atvežtas minkštas kampas, šalys taip pat susitarė, kad ieškovė išsiveš miegamojo lovą, o vietoj jos bus palikta sofa, tuo tarpu atsakovas įsipareigojo pats išsiplauti virtuvės kėdes ir susitvarkyti vonios kraną. Ieškovės teigimu visos sąlygos buvo įvykdytos 2017 m. liepos 29 d. Patvirtino, jog žodžiu šalys buvo sutarusios, jeigu ieškovė neįvykdys sutartų įsipareigojimų, atsakovas nemokės padidinto nuomos mokesčio. Sutarties pasirašymo dieną A. M. sumokėjo ieškovei 300,00 Eur depozitą. Taip pat patvirtino, kad padidintas nuomos mokestis iki 400,00 Eur buvo susietas su ieškovės įsipareigojimų įvykdymu. Nurodė, kad už komunalines paslaugas atsakovas nėra skolingas, tuo tarpu už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 18 d. A. M. sumokėjo tik 309,00 Eur nuomos mokesčio. Paaiškino, kad atsakovo sumokėto 300,00 Eur užstato neįskaitė į esamą atsakovo skolą.

104.

11Atsakovas A. M. su ieškiniu sutiko iš dalies, t. y. sutiko su 271,16 Eur skolos dalimi. Teigia, kad ieškovė pilnai neįvykdė savo įsipareigojimų, numatytų patalpų perdavimo-priėmimo akte. Buto sąlygų pagerinimas buvo tiesiogiai susijęs su padidintu nuomos mokesčiu. Per nustatytą terminą ieškovė sutaisė šviesos jungiklį, išvežė miegamojo lovą, o į jo vietą pastatė prieš tai svetainėje buvusią sofą, atvežė svetainės baldų komplektą, tačiau prastos kokybės. Tuo tarpu skalbimo mašinos durelės sutvarkytos, tačiau nepašalinti kiti gedimai, vonios kranas nesutaisytas, virtuvės kėdės nepertrauktos nauju gobelenu. Patvirtino, kad nuo 2018 m. sausio mėn. padidėjo komunaliniai mokesčiai, todėl tarėsi su ieškove dėl jų sumažinimo. Tuo pačiu pradėtas pokalbis dėl 300,00 Eur nuomos mokesčio dydžio, tačiau susitarimas pasiektas nebuvo. Paaiškino, kad vėliau vėl buvo tariamasi dėl 350,00 Eur nuomos mokesčio, tačiau ieškovė su tokiu susitarimu nesutiko.

125.

13Atsakovo atstovė advokato padėjėja Svajūnė Šidlauskaitė nurodė, kad atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies. Teigia, jog pasibaigus 2016 m. spalio 18 d. terminuotai nuomos sutarčiai, ji tapo neterminuota. Tam, kad įsigaliotų naujoji 2017 m. birželio 18 d. nuomos sutartis ieškovė per nustatytą terminą turėjo įvykdyti šalių sutartus įsipareigojimus. Kadangi savo įsipareigojimų ieškovė neįvykdė, todėl 2017 m. birželio 18 d. nuomos sutartis neįsigaliojo. Teigia, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog pašalino kitus buto trūkumus, neskaitant svetainės baldų komplekto pakeitimo. Byloje taip pat nėra duomenų, kad šalys būtų sutarusios dėl ieškovės prisiimtų įsipareigojimų pakeitimo. Aplinkybė, jog ieškovė nepasinaudojo teise nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, jeigu atsakovas nemoka nuomos mokesčio, patvirtina, kad L. Z. sutiko su 300,00 Eur dydžio nuomos mokesčiu.

14Teismas konstatuoja:

15ieškinys tenkintinas iš dalies.

166.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. spalio 18 d. tarp ieškovės L. Z. ir atsakovo A. M. sudaryta terminuota buto nuomos sutartis, kurios pagrindu ieškovė išnuomojo atsakovui butą, esantį ( - ) (Sutarties 1.1. p.). Sutarties 3.1. punktu Sutarties šalys susitarė, kad butas išnuomojamas 7,5 mėnesių terminui, t. y. iki 2017 m. gegužės 31 d. Šalys taip pat susitarė, kad kas mėnesį atsakovo mokėtinas nuomos mokestis bus 300,00 Eur (b. l. 58-61). 2017 m. birželio 18 d. tarp šalių sudaryta terminuota buto nuomos sutartis pagal kurią ieškovė išnuomojo atsakovui tą patį butą, adresu ( - ), 12 mėnesių terminui, t. y. iki 2018 m. birželio 18 d. Sutarties 4.1. punktu šalys susitarė, kad patalpų nuomos mokestis yra 400,00 Eur už vieną mėnesį. Iš prie Sutarties esančio 2017 m. birželio 23 d. prierašo matyti, kad A. M. įsipareigojo Sutartyje numatytą mokestį nuo 2017 m. birželio 18 d. iki 2017 m. liepos 18 d. 400,00 Eur sumokėti iki 2017 m. birželio 28 d. Ieškovės – buto savininkės įsipareigojimai, numatyti perdavimo akte, pratęsti 10 dienų (b. l. 4-7). Tą pačią dieną – 2017 m. birželio 18 d. šalys pasirašė patalpų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame padarytas atsakovo prierašas, jog pagal Sutarties 6.4. punktą nuomotojas (ieškovė) įsipareigoja per 30 dienų pakeisti svetainės minkštąjį sėdimų baldų komplektą; sutvarkyti miegamojo lovą; sutvarkyti skalbimo mašiną, vonios kriauklės kraną; restauruoti virtuvės kėdes; sutvarkyti tualeto elektros lemputės jungiklį (b. l. 8). 2018 m. birželio 26 d. šalys pasirašė patalpų grąžinimo aktą, kurio pagrindu A. M. perdavė L. Z. gyvenamąsias patalpas adresu ( - ) (b. l. 97).

187.

19Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1 910,51 Eur nesumokėto nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 18 d. (šį reikalavimą L. Z. patikslino teismo posėdžio metu, nurodydama, kad ginčo laikotarpiu atsakovo sumokėtos sumos padengė mokėtinus komunalinius mokesčius, tuo tarpu 1 910,51 Eur skola susidarė už nemokėtą nuomos mokestį). Teigia, kad įvykdė visus 2017 m. birželio 18 d. patalpų perdavimo-priėmimo akte numatytus įsipareigojimus, todėl turi būti taikomos 2017 m. birželio 18 d. nuomos sutarties sąlygos, nustatančios, jog nuomos mokestis yra 400,00 Eur. Atsakovas sutiko su dalimi ieškovės reikalavimo – 271,16 Eur suma. Tuo tarpu kitą ieškinio dalį prašė atmesti, teigdamas, jog ieškovė neįvykdė patalpų perdavimo-priėmimo akte numatytų įsipareigojimų, todėl atsakovas neturi pagrindo mokėti L. Z. 400,00 Eur nuomos mokesčio. Nuomos mokestis turi būti 300,00 Eur, t. y. toks, koks buvo numatytas 2016 m. spalio 18 d. nuomos sutartyje.

208.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.477 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota, tačiau visais atvejais sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip vienas šimtas metų (CK 6.479 straipsnio 1 dalis). Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi daiktu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota (CK 6.481 straipsnis). Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, jis turi teisę reikalauti atitinkamai sumažinti nuomos mokestį, kai dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, sutartyje numatytos naudojimosi daiktu sąlygos arba daikto būklė iš esmės pablogėja (CK 6.487 straipsnio 1 dalis). Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (6.576 straipsnis). CK 6.583 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius), o nuomos mokesčio dydis nustatomas pagal CK 6.583 straipsnio 4 dalies taisykles. Nuomos mokesčio mokėjimas už naudojimąsi gyvenamosiomis patalpomis yra viena iš esminių nuomos sutarties sąlygų.

229.

23Pažymėtina, jog kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnio 1 dalis). CK 6.189 straipsnis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Sutartis laikoma įvykdyta netinkamai, ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ir pan. Iš esmės sutartine teise ginamas lūkesčių interesas. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas įvykdyti prievolę, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis. Bendradarbiavimo pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-687/2015).

2410.

25Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Sutarties 6.4. punktu šalys susitarė, jeigu iki Sutarties pasirašymo nuomininkui išaiškėja patalpų bei jų įrangos smulkūs trūkumai, kurie nedaro galimų šių patalpų naudojimo pagal jų paskirtį, šalys privalo tai surašyti į patalpų perdavimo aktą ir nustatyti minėtų trūkumų pobūdį bei jų pašalinimo trūkumus. Vadovaudamiesi minėta Sutarties nuostata šalys 2017 m. birželio 18 d. surašė patalpų perdavimo-priėmimo aktą pagal kurį L. Z. įsipareigojo per 30 dienų pakeisti svetainės minkštąjį sėdimų baldų komplektą; sutvarkyti miegamojo lovą; sutvarkyti skalbimo mašiną, vonios kriauklės kraną; restauruoti virtuvės kėdes; sutvarkyti tualeto elektros lemputės jungiklį.

2611.

27Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011).

2812.

29Vertinant 2017 m. birželio 18 d. nuomos sutarties 6.4. punktą kartu su 2017 m. birželio 18 d. patalpų perdavimo-priėmimo akte nustatytais įsipareigojimais L. Z. sutarčių turinio ir šalių valios išreiškimo aspektu pažymėtina, jog teismo posėdžio metu tiek ieškovė, tiek atsakovas patvirtino, kad patalpų perdavimo-priėmimo akte nustatytų ieškovės įsipareigojimų įvykdymas buvo tiesiogiai susijęs su padidintu 400,00 Eur buto nuomos mokesčiu. L. Z. patvirtino, jog šalys žodiniu sutarimu buvo sutarusios, kad atsakovas nemokės padidinto nuomos mokesčio, kol ieškovė neįvykdys patalpų perdavimo-priėmimo akte nustatytų įpareigojimų. Anot ieškovės, ji visus sutartus įsipareigojimus įvykdė. Tuo tarpu, atsakovo teigimu, L. Z. pilnai neįvykdė įsipareigojimų, todėl neatsirado pagrindas mokėti didesnį 400,00 Eur buto nuomos mokestį.

3013.

31Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – ir CPK) vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-577-219/2015) (CPK 178 straipsnis). Laisva valia pasirinkusios reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą, šalys jų pasirinktomis įrodinėjimo priemonėmis pačios turi nurodytas aplinkybes įrodyti. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas; teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle ir išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

3214.

33Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, darytina išvada, kad ieškovė neįrodė, jog įvykdė 2017 m. birželio 18 d. patalpų perdavimo-priėmimo akte nurodytus įsipareigojimus, dėl ko atsakovui būtų kilusi pareiga mokėti ieškovei didesnį – 400,00 Eur buto nuomos mokestį. Teismo posėdžio metu L. Z. patvirtino, jog pakvietė meistrą, kuris sutvarkė skalbimo mašiną, taip pat buvo sutvarkyta elektra, nupirktas ir atvežtas minkštas kampas, šalys taip pat susitarė, kad ieškovė išsiveš miegamojo lovą, o vietoj jos bus palikta svetainėje buvusi sofa, tuo tarpu atsakovas įsipareigojo pats išsiplauti virtuvės kėdes ir susitvarkyti vonios kraną. Pažymėtina, jog A. M. tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu patvirtino, kad iš tiesų buvo sutvarkytas tualeto elektros jungiklis, dalinai sutvarkyta skalbimo mašina, atvežtas kitas svetainės baldų komplektas (prastos kokybės), išvežta miegamojo lova ir vietoj jos pastatyta senoji sofa, prieš tai buvusi svetainėje. Tuo tarpu kiti įsipareigojimai neįvykdyti – nesutaisytas vonios kranas, virtuvės kėdės nepertrauktos nauju gobelenu, nesutvarkytos neveikiančios skalbimo mašinos programos. Atsakovo į bylą pateiktos nuotraukos patvirtina, kad vonios kriauklės kranas nesutaisytas, o virtuvės kėdės nepertrauktos nauju gobelenu (b. l. 69-72). Teismo posėdžio metu ieškovės duoti paaiškinimai, kuriais ji įrodinėja aplinkybes, jog šalys žodiniu sutarimu buvo sutarusios, kad vonios kraną ir virtuvės kėdes (jas išplaunant) atsakovas susitvarkys pats, nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, o įrodinėjami tik žodiniu paaiškinimu (CPK 178 straipsnis). Be to, iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo matyti, kad atsakovas dar 2018 m. gegužės 30 d. telefono žinute, skirta ieškovei, nurodė, jog „<<<...jūs pati puikiai žinote, kad buto atnaujinimas buvo tik Kristijono ir jūsų blefas, išskyrus keletą smulkmenų iš esmės nieko apčiuopiamo padaryta nebuvo, o ir tai, kas buvo padaryta, pati žinote...>>>“ (b. l. 68). Vertinant ieškovės reikalavimo pagrįstumą reikalaujant iš atsakovo priteisti po 400,00 Eur už buto nuomą (iš viso 1 910,51 Eur) pažymėtina, jog byloje esantys 2018 m. birželio 26 d. patalpų grąžinimo akto originalai sudaro pagrindą abejoti L. Z. reiškiamo reikalavimo pagrįstumu. Viename iš 2018 m. birželio 26 d. patalpų grąžinimo akto, kuris pasirašytas abiejų šalių, ir kurį pateikė ieškovė, skiltyje „pastabos“ nurodyta, jog nuomininkas liko skolingas nuomotojui 1 910,51 Eur (b. l. 97). Tuo tarpu kitame 2018 m. birželio 26 d. patalpų grąžinimo akte, kurį pateikė atsakovas, prie skilties „pastabos“ nėra jokio prierašo apie A. M. likusį įsiskolinimą ieškovei, taip pat šis aktas pasirašytas tik iš atsakovo pusės (b. l. 105).

3415.

35Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, kad įvykdė visus 2017 m. birželio 18 d. patalpų perdavimo-priėmimo akte nustatytus įsipareigojimus, kurie buvo tiesiogiai susiję su buto nuomos mokesčio padidinimu iki 400,00 Eur. Tuo tarpu atsakovas, priešingai, pagrindė, kad L. Z. savo įsipareigojimus įvykdė tik iš dalies. Vadovaujantis išdėstytu ieškovės reikalavimas dėl nuomos mokesčio priteisimo, skaičiuojant jį po 400,00 Eur už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 18 d. atmestinas kaip nepagrįstas. Teismo vertinimu, už ginčo laikotarpį bei nuo 2017 m. birželio 18 d. Sutarties pasirašymo dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d. A. M. privalėjo mokėti L. Z. 300,00 Eur nuomos mokestį, t. y. tokio pačio dydžio, kuris buvo mokamas pagal ankstesnę 2016 m. spalio 18 d. nuomos sutartį. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą darytina išvada 2017 m. birželio 18 d. nuomos sutartis iš esmės buvo tik 2016 m. spalio 18 d. nuomos sutarties pakeitimas, nustatantis didesnį nuomos mokestį ieškovei įvykdžius 2017 m. birželio 18 d. patalpų perdavimo-priėmimo akte nustatytus įsipareigojimus bei pratęsęs buto nuomos terminą iki 2018 m. birželio 18 d. Šią aplinkybę iš esmės patvirtina ir tai, jog pasibaigus 2016 m. spalio 18 d. nuomos sutarties terminui (2017 m. gegužės 31 d.) L. Z. nepareikalavo A. M. išsikelti iš nuomojamo būsto, o praėjus trumpam laikui po 2016 m. spalio 18 d. nuomos sutarties pabaigos, pasiūlė atsakovui sudaryti naują sutartį, kurioje numatytas didesnis nuomos mokestis.

3616.

37Kadangi bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 28 d. iki 2017 m. gruodžio 19 d. nuomos mokestį mokėjo po 400,00 Eur, be to nuomos mokestis kartais būdavo mokamas kartu su komunaliniais mokesčiais, todėl būtina perskaičiuoti, kiek už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 18 d. iki 2018 m. birželio 18 d. nuomos mokesčio ir už komunalines paslaugas atsakovas turėjo sumokėti iš viso, ir kiek sumokėjo. Pažymėtina, jog teismo posėdžio metu A. M. paaiškino, jog tam tikrą laiko tarpą didesnį nuomos mokestį mokėjo todėl, kadangi vylėsi, kad ieškovė pilnai įvykdys prisiimtus įsipareigojimus. Skaičiuojant nuomos mokestį po 300,00 Eur, vadinasi, už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 18 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. iš viso turėjo būti sumokėta 1 925,81 Eur nuomos mokesčio, o už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 18 d. – 1 674,19 Eur, iš viso 3 600,00 Eur. Tuo tarpu komunalinių mokesčių už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 18 d. iki 2018 m. birželio 18 d. turėjo būti sumokėta 1 773,82 Eur (šie duomenys nustatyti iš ieškovės pateiktos mokėjimų suvestinės 2017 m. birželio 18 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. ir komunalinių paskaičiavimų). Iš viso už buto nuomą ir komunalinius mokesčius laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 18 d. iki 2018 m. birželio 18 d. A. M. turėjo sumokėti 5 373,82 Eur. Bylos duomenys patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 28 d. iki 2018 m. kovo 19 d. atsakovas ieškovei pervedė 4 496,84 Eur (b. l. 11, 75). Iš atsakovo sumokėtos 4 496,84 Eur sumos išskaičius mokėtinus komunalinius mokesčius (4 496,84 Eur – 1 773,82 Eur), už nuomą buvo sumokėta 2 723,02 Eur, kai tuo tarpu turėjo būti sumokėti 3 600,00 Eur (skirtumas 876,98 Eur). Sprendžiant klausimą, kokios dalies nuomos mokesčio A. M. ieškovei nesumokėjo įvertintina aplinkybė, jog Sutarties 4.2. punktu šalys buvo sutarusios, kad atsakovas ieškovei sumokės 300,00 Eur užstatą. Teismo posėdžio metu L. Z. neginčijo, kad užstatą atsakovas sumokėjo, tačiau pasirašant 2018 m. birželio 26 d. patalpų grąžinimo aktą, užstato A. M. negrąžino. Teismo vertinimu, atsakovo sumokėtas 300,00 Eur užstatas turi būti įskaitytas į atsakovo 876,98 Eur nesumokėtą nuomos mokestį (876,98 Eur – 300,00 Eur = 576,98 Eur).

3817.

39Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad A. M. nesumokėjo L. Z. 576,98 Eur nuomos mokesčio, todėl ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovei priteistini 576,98 Eur nesumokėto nuomos mokesčio.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

4118.

42Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

4319.

44Ieškovė už ieškinį sumokėjo 57,00 Eur žyminį mokestį (žyminio mokesčio permoką nutarta grąžinti 2018 m. spalio 8 d. nutartimi) (b. l. 42, 43-44). Atsakovas už advokato padėjėjos paslaugas sumokėjo 650,00 Eur (b. l. 76, 84, 90-91, 92-93, 94, 95). Patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 30,20 procentų ieškinio reikalavimų) iš atsakovo ieškovei priteistina 17,21 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tuo tarpu iš L. Z. atsakovo A. M. naudai priteistini 453,70 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą atsakovui iš ieškovės priteistini 436,49 Eur bylinėjimosi išlaidų.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

46ieškinį tenkinti iš dalies.

47Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) 576,98 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt šešis Eur 98 ct) skolos ieškovės L. Z., asmens kodas ( - ) naudai.

48Priteisti iš ieškovės L. Z., asmens kodas ( - ) 436,49 Eur (keturis šimtus trisdešimt šešis Eur 49 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) naudai.

49Kitą ieškinio dalį atmesti.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 1 910,51 Eur... 6. 2.... 7. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo sutiko iš dalies ir patvirtino, kad... 8. 3.... 9. Ieškovė L. Z. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį... 10. 4.... 11. Atsakovas A. M. su ieškiniu sutiko iš dalies, t. y. sutiko su 271,16 Eur... 12. 5.... 13. Atsakovo atstovė advokato padėjėja Svajūnė Šidlauskaitė nurodė, kad... 14. Teismas konstatuoja:... 15. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. 6.... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. spalio 18 d. tarp ieškovės L. Z. ir... 18. 7.... 19. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1 910,51 Eur nesumokėto... 20. 8.... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.477 straipsnio 1... 22. 9.... 23. Pažymėtina, jog kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių,... 24. 10.... 25. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Sutarties 6.4. punktu šalys susitarė,... 26. 11.... 27. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 28. 12.... 29. Vertinant 2017 m. birželio 18 d. nuomos sutarties 6.4. punktą kartu su 2017... 30. 13.... 31. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – ir CPK) vyraujantis... 32. 14.... 33. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus,... 34. 15.... 35. Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog... 36. 16.... 37. Kadangi bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2017 m.... 38. 17.... 39. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad A. M. nesumokėjo L. Z.... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 41. 18.... 42. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 43. 19.... 44. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 57,00 Eur žyminį mokestį (žyminio... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 46. ieškinį tenkinti iš dalies.... 47. Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) 576,98 Eur (penkis šimtus... 48. Priteisti iš ieškovės L. Z., asmens kodas ( - ) 436,49 Eur (keturis šimtus... 49. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...