Byla 2-16720-151/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovei E. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės E. P. 301,68 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 274,82 Lt delspinigių, 72,00 Lt žyminį mokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

3A. E. ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013-09-27 Civilinio proceso kodekso 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 24-25). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-01-11 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta paskolos (vartojimo kredito) sutartis Nr. VGH00111SLPA, kuria ieškovas suteikė atsakovei 1000,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimo grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus (b.l. 6-9). Atsakovei pažeidus sutarties reikalavimą laiku ir tinkamai mokėti įmokas ieškovas 2011-01-06 ir 2011-12-17 siuntė atsakovei pretenziją ir paraginimą (b.l. 11-12). Sutarties pagrindu, atsakovė įsipareigojo, laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, mokėti ieškovui delspinigius – po 0,5 procentus pagal kiekvieną sutartį, nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovei pažeidus sutartyje numatytą pareigą laiku mokėti eilines įmokas ar kitus mokėjimus, ieškovas paskaičiavo delspinigius, viso – 274,82 Lt (b.l. 14). Šiai dienai atsakovės įsiskolinimas pagal sutartį ieškovo naudai nėra padengtas.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamu prievolės įvykdymu laikomas visiškas iš jos kylančių pareigų įvykdymas.

8Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

9LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 301,68 Lt skolos, 274,82 Lt delspinigių.

11Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovės E. P., a.k. ( - ) 301,68 Lt (trys šimtai vienas litas 68 ct) skolos, 274,82 Lt (du šimtai septyniasdešimt keturi litai 82 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-08-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB „SNORO lizingas“, įm. k. 124926897, Lvovo g. 25, Vilnius, a.s. ( - ), AB SEB bankas.

16Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai