Byla 2-427-126/2012
Dėl 741,63 Lt mokėtinų įmokų, 132,79 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “General Financing“ ieškinį atsakovei V. M

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 741,63 Lt mokėtinų įmokų, 132,79 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “General Financing“ ieškinį atsakovei V. M. ir

Nustatė

2Atsakovei V. M. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010m. rugsėjo 21d. UAB „General Financing“ su V. M. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1 (b.l. 4-6), pagal kurį ieškovas atsakovei iš viso suteikė 957,33 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2012m. rugsėjo 21d. Atsakovės skola ieškovui 2012m. sausio 30d. sudaro 741,63 Lt mokėtinų įmokų, 132,79 Lt delspinigių, kurią ir prašoma priteisti.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 str. 2 d.). Vartojimo kredito sutarties 5.4, 5.4.1 punktai numato, kad bendrovė turi teisę reikalauti, kad klientas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius, bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę administravimu, jei daugiau kaip 60 dienų visiškai nesumokėjo bent vienos įmokos. Iš teismui pateiktos delspinigių skaičiavimo lentelės (b.l. 7) matyti, kad paskutinį 10 Lt mokėjimą atsakovė V. M. atliko 2011m. liepos 20d. ir iki pareiškimo teismui pateikimo dienos daugiau įmokų neatliko. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad atsakovė V. M. nesilaikė įstatymo ir sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, pažeidė sutarties ir įstatymo reikalavimus, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 741,63 Lt mokėtinų įmokų.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 132,79 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2011m. rugpjūčio 23d. iki 2012m. sausio 30d. Pagal vartojimo kredito sutartį delspinigių norma yra 0,5 procento, kas sudaro net 182,5 procento metinių palūkanų, dėl ko šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

8Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, priskaičiuotas palūkanas, laikytina, kad sutartyje numatyti 0,5 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro net 182,5 procentus metinių palūkanų, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Be to, pagal prisiimtus įsipareigojimus vartojimo kredito palūkanų norma yra 20,013 %, o metinė kredito grąžinimo norma net 62,194 %.

9Nuo 2011m. balandžio 1d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012-01-01 galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo UAB „General Financing“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 132,79 Lt delspinigių sumą iki 13,28 Lt, t.y. nuo 0,5 procento iki 0,05 procento (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės V. M. priteistina ieškovui UAB „General Financing“ 741,63 Lt mokėtinų įmokų, 13,28 Lt delspinigių, iš viso – 754,91 Lt.

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012m. kovo 22d., iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Tenkinant ieškinį iš dalies (86,33 proc. visų reikalavimų), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 60,43 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d).

12Iš atsakovės nepriteistina ir neišieškotina 4,20 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, nes jos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru 2011-11-07 įsakymu Nr.1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, t.y.10 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

14UAB „General Financing“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš V. M., a.k( - ) 741,63Lt (septynis šimtus keturiasdešimt vieną litą 63 ct) mokėtinų įmokų, 13,28 Lt (trylika litų 28 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012 m. kovo 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 60,43 Lt (šešiasdešimt litų 43 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „General Financing“ (į.k. 300515252, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100) naudai.

16Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

17Atsakovė V. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „General Financing“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai