Byla 2-1494-91/2011
Dėl skolos, delspinigiu, palukanu bei bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teisejas Vytautas Švetkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla Nr.2-1494-91/2011 pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškini atsakovui E. B. del skolos, delspinigiu, palukanu bei bylinejimosi išlaidu priteisimo,

2nustate:

3Ieškinyje nurodytomis aplinkybemis ir su juo pateiktais irodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovas E. B. ( - ) sudare paskolos sutarti (toliau-Sutartis), pagal kuria ieškovas atsakovui iš viso suteike 250 Lt kredita iki 2010-05-02 Atsakovas isipareigojo iki 2010-05-02 gražinti paimta paskola, taciau savo isipareigojimu neivykde. Sutinkamai su sutarties 9.2 p., praleidus termina moketi imokas, atsakove privalo moketi 1 % dydžio delspinigius nuo skolos už kiekviena prievoles ivykdymo termino praleidimo diena. Tokiu budu, ieškovo paskaiciavimu, atsakovas skolingas ieškovui 250 Lt negražinto kredito, 422,50 Lt delspinigiu, viso 672,50 Lt. Ieškovas turejo bylinejimosi išlaidu, kurias sudaro 67 Lt žyminis mokestis. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu (b.l.1-2), mokejimo nurodymais (b.l.3,4), bendrosiomis paskolos sutarties salygomis (b.l.5-6), paaiškinimu (b.l.7), Creditinfo informacijos apie asmeni paieška (b.l.8), sutartimi (b.l.9-12), LR juridiniu asmenu registro pagrindiniu duomenu išrašu (b.l.13), igaliojimu (b.l.14).

4Ieškovo paskaiciavimu delspinigiu dydis sudaro 422,50 Lt. LR CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojanciuose netesybas, baudiniu netesybu nenumatyta. Tuo tarpu šaliu susitarime nurodyto dydžio (1 proc.) netesybos, nesant aiškiai irodytu tokio dydžio ieškovo patirtu nuostoliu, laikytinos baudinemis, nes tai sudaro 365 proc. metiniu palukanu (1 proc. per diena x 365 dienos). Netesybos turi atlikti kompensuojamaja funkcija, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius, taciau netesybos negali leisti nukentejusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies (atsakovo) saskaita. CK 6.73str. 2d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo. Analogiškai delspinigiu sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Istatyme savokos „aiškiai per dideles netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai dideles netesybos“ nera sukonkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per dideles, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas nagrinedamas konkrecia byla. Pagal susiklosciusia teismu praktika tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios del išimtiniu ar alternatyviu netesybu ir nera nustatyti didesni kreditoriaus/ieškovo nuostoliai, atsižvelgiant i CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palukanu normas pagal pinigines prievoles, pripažistama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumoketos sumos už kiekviena uždelsta diena (arba 7,3 proc. metiniu palukanu už negražinta suma). Tokia praktika per se (pati savaime) nereiškia, kad visais atvejais turi buti priteisiami tik minimalus nuostoliai ir teismas sutinka, kad esant priešingai situacijai šaliu susitarimas del netesybu, kuriu tiesiogine paskirtis skatinti greitesni prievoles ivykdyma, netektu teisines reikšmes. Ši aplinkybe, del minimaliu nuostoliu dydžio, vertintina teismo kitu bylos aplinkybiu kontekste. Ivertinus aukšciau nurodytas aplinkybes, pagrindines prievoles dydi, ieškovo ilga delsima imtis aktyviu veiksmu išieškant isiskolinima, i tai, kad ieškovas patirtu nuostoliu dydžio nenurode, taip pat atsižvelgiant i tai, kad sutartis atsakovo sudaryta prisijungimo budu, sutartyje nustatytos, teismo nuomone aiškiai per dideles, netesybos mažinamos. Remiantis ieškovo nurodytu delspinigiu skaiciavimu, del kurio atsakovas prieštaravimu nereiške, atsižvelgus i bendra ieškovo apskaiciuotu netesybu dydi, ieškovui iš atsakoves priteistini delspinigiai mažintini nuo 1 iki 0,2 proc. (arba 73 proc. metiniu palukanu), ieškovui iš atsakovo priteistina atitinkamai 84,50 Lt delspinigiai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. rugsejo 12 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilineje byloje Nr.3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-269/2006, 2007m. kovo 5 d. nutartis civilineje byloje Nr.3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilineje byloje Nr.3K-3-361, 2007-11-19 nutartis civilineje byloje Nr.3K-3-503 ir kt.) (LR CK 1.5 str. 4 d., 6.73 str. 2 d., 6.258str. 3 d., LR CPK 3 str. 7 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovo teises i irodytu ir priteistu nuostoliu (jeigu ieškovas tokiu patyre), skirtumo išieškojima.

5Atlikus formalu pateiktu irodymu vertinima, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminetu irodymu turiniui, butu pagrindas priimti ieškovo prašoma sprendima ji tenkinant iš dalies, kadangi atsakovas pažeide savo sutartine prievole, todel atsižvelgiant i tai, kad atsakovas per nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendima už akiu, priimtinas sprendimas už akiu ir ieškovui iš atsakovo priteistina 250 Lt negražinto kredito, 84,50 Lt delspinigiu, viso 334,50 Lt, 5 procentu palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme 2011-03-17 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidos 67 Lt žyminis mokestis sumoketas valstybei (nors ieškinys tenkintinas dalinai, taciau šiu išlaidu dydžiui tai reikšmes neturi). (LR CK 6.2 str., 6.38str., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.37str. ir 6.210 str. 1 d., 6.881 str., 6.882 str., 6.886 str., LR CPK 3 str. 6 ir 7 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1d. 8 p.).

6Iš atsakovo, vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, priteistina 8,30 Lt išlaidos susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei, kadangi šiu išlaidu dydžiui taip pat jokios reikšmes neturi tai, kad ieškinys tenkintas dalinai (LR CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285 - 286 str.,

Nutarė

8Ieškini tenkinti iš dalies.

9Priteisti iš atsakovo E. B. ( - ) gyv. ( - ) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litu) negražinta kredita, 84,50 Lt (aštuoniasdešimt keturis litus 50 ct), viso 334,50 Lt (tris šimtus trisdešimt keturis litus 50 ct), 5 procentu metines palukanas už priteista suma - 334,50 Lt (tris šimtus trisdešimt keturis litus 50 ct) - nuo bylos iškelimo teisme 2011-03-17 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) bylinejimosi išlaidas ieškovui UAB „SMScredit.lt“ (i.k. 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, AB Swedbank, b.k. 73000).

10Priteisti iš atsakoves atsakovo E. B. ( - ) gyv. ( - ) 8,30 Lt (aštuonis litus 30 ct) išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (jas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, i.k.188659752, saskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

11Šalis, del kurios buvo priimtas sprendimas už akiu, per 20 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos gali paduoti pareiškima Marijampoles rajono apylinkes teismui, del sprendimo už akiu peržiurejimo.

12Ieškovas turi teise per 30 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos skusti ji apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai