Byla e2-1194-984/2016
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Katinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo BnP Finance, AB ieškinį atsakovei S. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 86,89 eurų negrąžintą kreditą, 548,94 eurų mokėjimo palūkanų, 8,58 eurų delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas, 15 eurų žyminį mokestį ir 121 eurų patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą. Nurodė, kad 2011 m. gegužės 24 d. tarp atsakovės ir kredito davėjo UAB „Kubis“ buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovei 30 dienų terminui buvo suteiktas 86,89 eurų kreditas. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovui grąžinti suteiktą kreditą, tačiau laiku kredito negrąžino, todėl Vartojimo kredito sutartis buvo nutraukta. 2016 m. rugpjūčio 18 d. tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises į atsakovės skolą.

4Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas iš dalies

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje nustatyta, kad tarp atsakovės ir pradinio kreditoriaus UAB „Kubis“ 2011 m. gegužės 24 d. buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. 1870, kuria 30 d. terminui, pradinis kreditorius atsakovei suteikė 86,89 Eur vartojimo kreditą, o atsakovė įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti po mėnesio sumokėdama 95,36 Eur (el.b.l. 20-22, 24, 26-34). Sutarties sudarymą elektroniniais ryšių kanalais atsakovė patvirtino pervesdama pradiniam kreditoriui 0,01 Lt (el.b.l. 17). Pradinis kreditorius pagal sutartį pervedė į atsakovės sąskaitą 86,89 Eur (300 Lt) (el.b.l. 18). Atsakovė sutartyje nustatytais terminais ir tvarka kredito negrąžino.

92016 m. rugpjūčio 18 d. UAB „Kubis“ ir AB „BnP Finance“ sudarė Reikalavimų perleidimo sutartį Nr. 20160818/1, kuria ieškovas perėmė skolos iš atsakovės reikalavimo teisę (el.b.l. 12-16). Atsakovei buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo perleidimą ir raginimas sumokėti skolą (b.l. 6, 10). Savo prievolės atsakovė tinkamai nevykdė, į raginimus susimokėti skolą nereagavo, todėl ieškovas 2016 m. rugpjūčio 22 d. vienašališkai nutraukė sutartį su atsakove.

10Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovės priteistinas 86,89 eurų negrąžintas kreditas.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 548,94 eurų mokėjimo palūkanų iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos. Tarp šalių sudarytos sutarties 5.11 punktas numato, kad sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos nuo negrąžintos vartojimo kredito sumos iki visiško kredito grąžinimo dienos. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta metinė palūkanų norma – 118,71 procento, o bendros vartojimo kredito kainos metinė norma 210,37 procentų (e.b.l. 20). Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, ir į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarčių sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012 ir kt.). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms, todėl norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 80 eurų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Esant šioms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovės priteistina 80 eurų palūkanų. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

12Remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

13Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 8,58 eurus netesybų už netinkamą prievolės vykdymą. Sutarties 7.3 punktu šalys susitarė, kad atsakovei uždelsus sumokėti mokėjimus, ji įsipareigoja mokėti kreditoriui 0,05 proc. dydžio delspinigius. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintu delspinigių dydžiu ir Sutarties 7.3 punktu, ieškovo reikalavimas dėl 8,58 eurų delspinigių priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas ieškovui taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovui iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016 m. spalio 18 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Ieškovas pateikė įrodymus, kad sumokėjo 15 eurų žyminio mokesčio ir 121,00 eurą už teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus, iš viso 136,00 eurus. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas 27,23 procentais, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovo naudai priteisiama 37,03 eurai bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.).

16Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, nustatyta minimali 3 eurų suma, todėl jos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui BnP Finance, AB (juridinio asmens kodas 302447985) iš atsakovės S. P. (asmens kodas ( - ) 86,89 eurų negrąžintą kreditą, 80 eurų palūkanas, 8,58 eurų delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2016 m. spalio 18 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 37,03 eurų bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai