Byla 2-469/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alės Bukavinienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo likviduojamos akcinės bendrovės (toliau byloje – LAB) „Litimpeks“ bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1663-232/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės Lietuvos bankas ieškinį atsakovui LAB „Litimpeks“ bankas dėl likvidavimo procedūros, atsisakyta tvirtinti galutinio atsiskaitymo su kreditoriais planą bei banko likvidatorius įpareigotas sutikslinti duomenis apie likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis ir jų reikalavimus, taip pat pagrįsti numatomas likvidavimo procedūros išlaidas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 1999 m. rugsėjo 13 d. nutartimi buvo iškelta AB „Litimpeks“ bankas bankroto byla, 2003 m. balandžio mėn. 4 d. nutartimi ji pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, likvidatoriumi paskiriant UAB „Valeksa“, bei patikslinant kreditorių sąrašą ir nustatant bendrą kreditorinių reikalavimų sumą – 157 088 389,89 Lt. Lietuvos Apeliacinio teismo 2003-05-29 nutartimi buvo panaikinta 2003 m. balandžio 4 d. nutarties dalis, kuria padaryti pakeitimai AB „Litimpeks“ bankas kreditorių sąraše (44 pozicija dėl LŽŪB Kauno skyriaus finansinio reikalavimo) ir dėl šios dalies buvo priimtas naujas sprendimas – banko administratoriaus prašymas patenkintas, sumažinant AB LŽŪB Kauno skyriaus finansinį reikalavimą iki 451 573,50 Lt.

4Atsakovo LAB „Litimpeks“ bankas likvidatoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo 2009 m. vasario 17 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu patvirtinti:

51) galutinį atsiskaitymo su kreditoriais, išskyrus kreditorius, kuriems tenkanti išmokų suma mažesnė nei 3 Lt, planą;

62) kreditorių nepareikalautų lėšų perdavimą į UAB Medicinos banko, į. k. 112027077, atidaromą depozitinę sąskaitą;

73) turto, esančio Palangoje, Janonio g. Nr. 1, unikalus Nr. ( - ), 14/100 dalių perdavimą Palangos miesto savivaldybei;

84) išieškojimo teisės baudžiamojoje byloje Nr. l-23310-2004, pagal LAB „Litimpeks“ bankas pareikštą ieškinį 16145,54 Lt sumai, perdavimą AB „Turto bankas“;

95) reikalavimo teisės dėl 116 825,98 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Respublikos leidiniai“ perdavimą AB „Turto bankas“;

106) reikalavimo teisės į perimtą turtą (45 geležinkelio pusvagonius, kurių vertė 1 380 706 Lt) už UAB „Griflit“ negrąžintus kreditus perdavimą AB „Turto bankas“ (45 t., b. l. 83-86).

11Likvidatorius nurodė, jog visas banko turtas bei reikalavimo teisės yra parduotos (perduotos), todėl teikia teismui tvirtinti galutinį atsiskaitymo su kreditoriais planą; bendra galutinio atsiskaitymo su kreditoriais suma yra 106 178 779,71 Lt; tenkinimo mastas sudaro 6,85 procento reikalavimų sumos, bendra išmokėtinų lėšų suma yra 7 273 246,44 Lt. Pagal 2005-05-12 atsiskaitymo planą išmokėjus banko kreditoriams dalį finansinio reikalavimo lėšų, kai kurių kreditorių reikalavimai sumažėjo, o paskaičiavus 6,85 proc. nuo tokių mažų reikalavimų, išlaidos užskaitant bankuose lėšas būtų didesnės už mokėtiną sumą. Todėl kreditoriams, kuriems mokėtina suma mažesnė nei trys litai, atsiskaitymų plane mokėtinos lėšos netvirtintinos.

12Likvidatoriaus teigimu, LAB „Litimpeks“ bankas per bankroto-likvidavimo procesą ėmėsi visų priemonių, kad būtų nustatytos visų kreditorių buveinės bei rekvizitai, tačiau iki šiol liko nemažas skaičius kreditorių, kurie neatsiėmė savo lėšų; šiuo metu iš viso neatsiimta 761 805,84 Lt. Galutinis ir tikslus kreditorių, neatsiėmusių jiems priklausančių lėšų, sąrašas ir išmokėtina suma negali būti įvardinti, nes vykdant atsiskaitymo planą šie skaičiai gali pasikeisti ir jie bus aiškūs įvykdžius galutinį atsiskaitymo planą su kreditoriais. Notarų biuras atsisakė priimti nepareikalautas LAB „Litimpeks“ bankas lėšas į biuro depozitinę sąskaitą kreditoriaus vardu. Atsakovas iš 10 Lietuvos Respublikoje registruotų bankų, vadovaudamasis CK 6.56 straipsniu, pasirinko UAB Medicinos banką, kuris geriausiomis sąlygomis (pagal sutartį) sutinka atidaryti LAB „Litimpeks“ bankas depozitinę sąskaitą neatsiliepusiems kreditoriams priklausančių lėšų priėmimui, apskaitai bei atsiskaitymui su jais.

13Be to, likvidatoriaus prašyme nurodyta, jog Palangos miesto savivaldybei perduotinas iš varžytinių neparduotas atsakovo nekilnojamasis turtas, o AB „Turto bankas“ - reikalavimo teisės į prašyme nurodytą turtą.

14Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 5 d. nutartimi atsisakė tvirtinti LAB „Litimpeks“ bankas likvidatoriaus pateiktą galutinį atsiskaitymo su kreditoriais planą; įpareigojo banko likvidatorių sutikslinti duomenis apie likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis ir jų reikalavimus, o juos nustačius - išbraukti iš kreditorių sąrašo bei perskaičiuoti likusiems kreditoriams atitenkančias sumas, taip pat pagrįsti numatomas likvidavimo procedūros išlaidas iki 2009-04-01.

15Teismas nurodė, jog tarp likviduojamo banko ir kreditorių yra susiklostę prievolinės kilmės santykiai. Pagal CK 6.128 straipsnio 3 dalį prievolė baigiasi, kai juridinis asmuo yra likviduojamas, o CK 2.95 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad juridiniai asmenys pasibaigia nuo jų išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Taigi juridinio asmens prievolės pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro dienos, išskyrus juridinio asmens pasibaigimą jį reorganizavus, nes tokiu atveju prievolės pereina reorganizuotam asmeniui. Likvidavus juridinį asmenį, laikoma, jog pasibaigė juridinis asmuo, o jo teisių ir pareigų perėmėjo nėra, t. y. neliko subjekto, galinčio dalyvauti civiliniuose teisiniuose santykiuose ir išreikšti savo valią, nebent reikalavimai būtų buvę perleisti tretiesiems asmenims dar iki likvidavimo procedūros užbaigimo. Teismas taip pat konstatavo, jog bankroto byla atsakovui iškelta 1999 metais, taigi kiekvienas protingas ir sąžiningas likviduotų juridinių asmenų teisių perėmėjas turėjo galimybę per šį laikotarpį kreiptis į įmonės bankroto administratorių dėl perimto iš išregistruotų įmonių reikalavimo patenkinimo. Be to, apygardos teismas nutartyje nurodė, jog banko likvidatorius nepagrindė savo administravimo išlaidų (45 t., b. l. 133-134).

16Atskirajame skunde LAB „Litimpeks“ bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Teigia, kad skundžiama teismo nutartis prieštarauja bylos medžiagai, yra neteisėta, o šios nutarties vykdymas pažeistų kreditorių interesus, sutrukdytų likvidavimo procedūros eigą ir pabaigą. Skundui pagrįsti apeliantas nurodo šiuos argumentus:

171. Teismas nutartyje nenurodė pakankamų argumentų bei teisės normų, reglamentuojančių įpareigojimą patikslinti duomenis apie likviduotus, išregistruotus juridinius asmenis, jų pareikštus finansinius reikalavimus, o tai nustačius pašalinti iš kreditorių sąrašo, perskaičiuoti likusiems kreditoriams tenkančias sumas ir sudaryti naują sąrašą. Teismo nutartyje nurodytos CK 2.95 straipsnio 3 dalies bei 6.128 straipsnio 3 dalies normos negali būti taikomos, nes jos banko likvidatorius neįpareigoja savo iniciatyva tikrinti, ar buvo reorganizuoti, likviduoti ar kitaip pakeisti teismo patvirtinti banko kreditoriai, ar atsirado kreditorių teisių perėmėjai.

182. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 13 straipsniu, likviduojama bendrovė atsiskaito su kreditoriais laikantis Civilinio kodekso nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Analogiškai dalijamas bei grąžinamas ir vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas. Todėl po galutinio atsiskaitymo su kreditoriais likusios lėšos turėtų būti perduotos į apelianto prašyme įvardintą UAB Medicinos banko depozitinę sąskaitą bei būtų vykdomos neatsiliepusių kreditorių paieškos ir vykdomas atsiskaitymas su jais ar jų teisių perėmėjais. Tuo būdu kreditoriai ar jų teisių perėmėjai turėtų galimybę atgauti jiems priklausančias ir neišmokėtas lėšas, nes jas išmokėjus kitiems kreditoriams, būtų pažeisti likviduotų kreditorių teisių perėmėjų interesai bei teisingumo ir protingumo principai.

193. Kreditoriams neatsiliepus ir neatsiradus jų teisių perėmėjams, likusios lėšos, vadovaujantis CK 4.57 straipsniu, turėtų būti laikomos bešeimininkiu turtu ir jų nuosavybės teisės nustatomos vadovaujantis CK 4.58 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytomis taisyklėmis, perduodant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai.

204. Teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų banko likvidatoriui vykdymas užims pakankamai ilgą laiko tarpą ir pareikalaus papildomų materialinių išlaidų. Toks likvidavimo procedūros uždelsimas prieštarauja bankroto proceso operatyvumui, koncentruotumui, pažeidžia kreditorių interesus.

215. Teismas skundžiamoje nutartyje pasisakė tik dėl galutinio atsiskaitymo su kreditoriais plano, tačiau visiškai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl banko likvidatoriaus išdėstytų kitų prašymo punktų (likvidatoriaus prašymo 2-6 punktai).

22Ieškovas – Lietuvos bankas atsiliepime į atsakovo LAB „Litimpeks“ bankas atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (45 t., b. l. 147-149).

23Nurodo, kad banko likvidatorius pagal LAB „Litimpeks“ bankas bankroto procedūroms taikomo 1997 m. Įmonių bankroto įstatymo Nr. VIII-270 15 straipsnio 4 dalies 9 ir 14 punktus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia teismui juos tvirtinti, ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus, taip pat gina visų kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir interesus bei vykdo ir organizuoja visus bankroto bylos nagrinėjimui būtinus darbus. Todėl nepagrįstas apelianto teiginys, jog banko likvidatorius neturi pareigos pateikti teismui tvirtinti tokį galutinį atsiskaitymo su kreditoriais planą, kuris nekeltų abejonių dėl to, ar pagal pateiktą planą numatomos išmokėti lėšos nebus naudojamos tenkinti nepagristiems reikalavimams, t. y. reikalavimams, kurie kyla iš prievolių, pasibaigusių dėl juridinių asmenų likvidavimo.

24Teigia, kad bankroto procese itin svarbus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų taikymas, todėl kreditoriai privalo būti aktyvūs ir domėtis bankroto procesu. Taigi likviduoto juridinio asmens reikalavimą bankui perėmęs kitas asmuo turi ne tik teisę, bet ir pareigą pareikšti banko likvidatoriui savo reikalavimus, todėl nepagrįstas apelianto teiginys, jog skundžiamoje teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų vykdymas prieštarautų bankroto proceso operatyvumo ir koncentruotumo principams, pažeistų kreditorių interesus, nes teismo sprendimas įpareigoti banko likvidatorių patikslinti kreditorių sąrašą, išbraukiant iš jo likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis ir jų reikalavimus, sudarytų sąlygas lėšas, numatomas skirti tokiems kreditorių sąraše nurodytiems, tačiau šiuo metu jau pasibaigusiems juridiniams asmeninis, panaudoti kitų banko kreditorių reikalavimams tenkinti.

25Pažymima, kad apeliantas nepateikė konkrečių argumentų, pagrindžiančių jo teiginius, jog skundžiamos teismo nutarties vykdymas pareikalautų tiek lėšų, kad teismui tvirtinti pateiktame galutinio atsiskaitymo plane banko kreditoriams numatyta išmokėti lėšų dalis sumažėtų.

27Skundas tenkintinas iš dalies.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

29Pagal bylos duomenis, bankroto byla atsakovui iškelta 1999 metais, todėl LAB „Litimpeks“ bankas bankroto procedūroms taikytinas Lietuvos Respublikos Komercinių bankų įstatymas (1994 m. gruodžio 21 d. Nr. I-720 su pakeitimais), Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (1997 m. birželio 17 d. Nr. VIII-270 su pakeitimais), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d. įstatymas Nr. IX-216 su pakeitimais) nuostatas (toliau – ĮBĮ), tarp jų proceso teisės normas, galiojančias konkretaus proceso veiksmo atlikimo metu, jei Komercinių bankų įstatymas nenustato kitaip.

301997 m. ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalis bei 2001 m. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis nustatė bendrąją normą, kad kreditorių finansinius reikalavimus tvirtina teismas, o kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai gali būti keičiami, patikslinami teismo nutartimi.

31Apygardos teismas, atmesdamas banko likvidatoriaus prašymą patvirtinti galutinio atsiskaitymo su kreditoriais planą ir įpareigodamas banko likvidatorių išbraukti likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis iš kreditorių sąrašo, netinkamai išaiškino ir pritaikė teisės normas, todėl ši teismo nutarties dalis negali būti palikta galioti (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.). Tačiau teismas turėjo pagrindo įpareigoti banko likvidatorių patikslinti duomenis apie likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis, esančius kreditorių sąraše, ir jų reikalavimus bei pateikti patvirtinti teismui, taip pat pagrįsti numatomas likvidavimo procedūros išlaidas.

32Pagal CK 6.128 straipsnio 3 dalį prievolė baigiasi, kai juridinis asmuo yra likviduojamas, t. y. nuo juridinio asmens išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK 2.95 str. 3 d.). Likvidavus juridinį asmenį, laikoma, kad jis pasibaigė, o jo teisių ir pareigų perėmėjo nėra, t. y. neliko subjekto, galinčio dalyvauti civiliniuose teisiniuose santykiuose ir išreikšti savo valią (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 2-649/2006).

33Bylos duomenimis, likvidatoriaus pateiktame tvirtinti galutinio atsiskaitymo su kreditoriais plane tarp kreditorių įrašyta ir šiuo metu jau likviduotų juridinių asmenų, kurie yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (45 t., b. l. 92, 97, 129). Byloje nėra duomenų apie šių kreditorių finansinių reikalavimų atsakovui LAB „Litimpeks“ bankas perėmėjus. Kiekvieno kreditoriaus pareiga - domėtis savo skolininku ir per protingą laikotarpį pareikšti jam pretenzijas; juolab kad atsakovui bankroto byla iškelta dar 1999 metais, ir kiekvienas protingas bei sąžiningas kreditorių sąraše nurodytų juridinių asmenų teisių perėmėjas turėjo galimybę kreiptis į įmonės bankroto administratorių dėl perimto finansinio reikalavimo atsakovui LAB „Litimpeks“ bankas patenkinimo. Nesant išregistruoto juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjo, yra pagrindo teigti, jog nėra ir subjekto, galinčio būti bankrutuojančios įmonės kreditoriumi.

34Ieškovas apygardos teismo posėdyje nurodė jam žinomus pasibaigusius likviduotus juridinius asmenis, esančius kreditorių sąraše, kurie yra išregistruoti iš įmonių registro (45 t., b. l. 129-130). Kaip matyti iš byloje pateikto atsiskaitymo su kreditoriais plano, ieškovo nurodytiems išregistruotiems kreditoriams numatytos išmokėti sumos: AB „Kauno audiniai“ – 10 400,51 Lt, UAB „Ilgma“ – 50 241,68 Lt (45 t., b. l. 92, 97). Tai, kad tokių likviduotų juridinių asmenų, kurių teisių perėmėjų neatsirado, banko likvidatoriaus pateiktame sąraše gali būti ir daugiau, iš dalies patvirtina ir atsakovo prašyme apygardos teismui nurodyti duomenys apie tai, kad iki šiol yra kreditorių, nepareikalavusių jiems numatytų lėšų, tarp kurių gali būti likviduotų juridinių asmenų, o nepareikalautų lėšų šiuo metu iš viso yra 761 805,84 Lt (45 t., b. l. 84). Išsiaiškinus tokius likviduotus kreditorius ir pateikus teismui juos išbraukti iš banko kreditorių sąrašo, atsirastų galimybė patenkinti didesnę likusių kreditorių reikalavimų dalį.

35Taigi pirmosios instancijos teismas, pagrįstai pripažinęs, jog banko likvidatoriaus pateiktame galutinio atsiskaitymo su banko kreditoriais plane nurodyti duomenys apie kreditorius ir jų reikalavimus nėra pakankami ir tikslintini, konstatavo, kad banko likvidatoriaus prašyme yra esminių trūkumų. Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo įpareigoti atsakovą (banko likvidatorių) patikslinti duomenis apie banko kreditorius, kurie likviduoti ir išregistruoti iš juridinių asmenų registro, bei jų reikalavimus, taip pat pagrįsti numatomas likvidavimo procedūros išlaidas, t. y. įpareigoti pareiškėją (atsakovą) pašalinti prašymo trūkumus (CPK 115 str. 2 d.). Nors teismas nutartyje nurodytus įpareigojimus pašalinti atsakovo prašymo trūkumus turėjo nustatyti iki išspręsdamas atsakovo prašymą iš esmės CPK 115 straipsnio tvarka, nurodydamas terminą, iki kurio turi būti pašalinti trūkumai - atlikti nutartyje nurodyti veiksmai (CPK 115 str. 2 d.), tačiau tai nepaneigia fakto, jog atsakovo prašymas turi trūkumų, kuriuos teismas turėjo pagrindo pareikalauti pašalinti, ir toks įpareigojimas nepažeidžia kreditorių interesų. Tačiau apygardos teismas, įpareigodamas atsakovą pašalinti prašymo trūkumus, be pagrindo išsprendė ir atsakovo prašymą dėl galutinio atsiskaitymo su kreditoriais plano tvirtinimo, jį atmesdamas, dėl ko ši teismo nutarties dalis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl panaikintina (329 str. 1 d., 338 str.).

36Beje, tai, jog apygardos teismas, įpareigodamas banko likvidatorių atlikti teismo nutartyje nurodytus veiksmus, nutartyje nenurodė konkrečios teisės normos bei nurodė pašalinti trūkumus, iš esmės išspręsdamas (atmesdamas) nurodytą prašymo dalį, nepašalina atsakovo pareigos pateikti teismui tvirtinti tinkamai parengtą galutinį atsiskaitymo su kreditoriais planą. Tokią banko likvidatoriaus pareigą suponuoja 1997 m. ĮBĮ 15 straipsnio 4 dalies 9 ir 14 punktai, pagal kuriuos, bankrutuojančios įmonės likvidatorius sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia teismui juos tvirtinti, ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus, taip pat gina visų kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir interesus bei vykdo ir organizuoja visus bankroto bylos nagrinėjimui būtinus darbus. Be to, analogiškos bankroto administratoriaus (likvidatoriaus) pareigos numatytos ir šiuo metu galiojančio 2001 m. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte.

37Bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimas, susijęs su bankroto procesu, tvirtinamas teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (2001 m. ĮBĮ 26 str. 1 d.). Šioje byloje sprendimas dėl atsakovo pabaigos dar nepriimtas, todėl likviduojamo banko kreditorių sąrašas bei reikalavimai dar gali būti tikslinami. Tačiau banko likvidatorius, vykdydamas teismo įpareigojimus, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų procesinių reikalavimų, t. y., nustatęs, jog kreditorių sąraše yra nurodyti ir likviduoti juridiniai asmenys, kurie išregistruoti iš juridinių asmenų registro, privalo kreiptis į teismą dėl jų išbraukimo iš likviduojamo banko kreditorių sąrašo (ĮBĮ 26 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 2-649/2006). Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas įpareigojo banko likvidatorių ne tik pašalinti paminėtus prašymo trūkumus - patikslinti ir nurodyti duomenis apie likviduotus ir išregistruotus banko kreditorius bei jų reikalavimus, bet ir, nustačius tokius kreditorius, pačiam juos išbraukti iš kreditorių sąrašo. Taigi apygardos teismas, įpareigodamas banko likvidatorių išbraukti iš kreditorių sąrašo likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis, taip pat netinkamai taikė pirmiau minėtas Įmonių bankroto įstatymo normas, todėl ši teismo nutarties dalis negali būti pripažinta pagrįsta ir teisėta, dėl ko taip pat panaikintina (CPK 338 str., 329 str., 330 str.).

38Be to, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo (banko likvidatoriaus) prašyme apygardos teismui buvo prašoma ne tik patvirtinti galutinio atsiskaitymo su kreditoriais planą, tačiau buvo nurodyti ir dar 5 prašymai (likvidatoriaus prašymo 2-6 punktai; 45 t., b. l. 83-86). Iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo (45 t., b. l. 129-132) matyti, kad teismas posėdyje iš dalies svarstė ir atsakovo prašymo dalį dėl depozitinės sąskaitos atidarymo UAB Medicinos banke (banko likvidatoriaus prašymo 2 punktas), tačiau nei dėl šio, nei dėl kitų prašyme nurodytų klausimų (2-6 punktai) teismas nutartyje nepasisakė ir nenurodė šių prašymų nenagrinėjimo motyvų, t. y. teismas išsprendė ne visus atsakovo 2009 vasario 17 d. prašymo (45 t., b. l. 83-86) reikalavimus, dėl ko teismo nutartis taip pat negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta (CPK 338 str., 327 str. 2 d.).

39Todėl apygardos teismo nutartis pakeistina, panaikinant jos dalį, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl galutinio atsiskaitymo su kreditoriais plano patvirtinimo ir atsakovas įpareigotas išbraukti iš banko kreditorių sąrašo likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis bei jų reikalavimus, o atsakovo prašymas (tarp jo ir neišnagrinėti prašymo reikalavimai) perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme (CPK 327 str., 329 str., 330 str., 338 str.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3-4 punktais,

Nutarė

41Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį.

42Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutarties dalį, kuria atmestas likviduojamos akcinės bendrovės „Litimpeks“ bankas prašymas dėl galutinio atsiskaitymo su kreditoriais plano tvirtinimo bei banko likvidatorius įpareigotas išbraukti iš kreditorių sąrašo likviduotus ir išregistruotus juridinius asmenis bei jų reikalavimus. Perduoti tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo šią bylos dalį bei visus atsakovo likviduojamos akcinės bendrovės „Litimpeks“ bankas 2009 vasario 17 d. prašymo reikalavimus.

43Kitą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismo 1999 m. rugsėjo 13 d. nutartimi buvo iškelta AB... 4. Atsakovo LAB „Litimpeks“ bankas likvidatoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas... 5. 1) galutinį atsiskaitymo su kreditoriais, išskyrus kreditorius, kuriems... 6. 2) kreditorių nepareikalautų lėšų perdavimą į UAB Medicinos banko, į.... 7. 3) turto, esančio Palangoje, Janonio g. Nr. 1, unikalus Nr. ( - ),... 8. 4) išieškojimo teisės baudžiamojoje byloje Nr. l-23310-2004,... 9. 5) reikalavimo teisės dėl 116 825,98 Lt skolos išieškojimo iš UAB... 10. 6) reikalavimo teisės į perimtą turtą (45 geležinkelio pusvagonius, kurių... 11. Likvidatorius nurodė, jog visas banko turtas bei reikalavimo teisės yra... 12. Likvidatoriaus teigimu, LAB „Litimpeks“ bankas per bankroto-likvidavimo... 13. Be to, likvidatoriaus prašyme nurodyta, jog Palangos miesto savivaldybei... 14. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 5 d. nutartimi atsisakė tvirtinti LAB... 15. Teismas nurodė, jog tarp likviduojamo banko ir kreditorių yra susiklostę... 16. Atskirajame skunde LAB „Litimpeks“ bankas prašo panaikinti Vilniaus... 17. 1. Teismas nutartyje nenurodė pakankamų argumentų bei teisės normų,... 18. 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau –... 19. 3. Kreditoriams neatsiliepus ir neatsiradus jų teisių perėmėjams, likusios... 20. 4. Teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų banko likvidatoriui vykdymas... 21. 5. Teismas skundžiamoje nutartyje pasisakė tik dėl galutinio atsiskaitymo su... 22. Ieškovas – Lietuvos bankas atsiliepime į atsakovo LAB „Litimpeks“... 23. Nurodo, kad banko likvidatorius pagal LAB „Litimpeks“ bankas bankroto... 24. Teigia, kad bankroto procese itin svarbus proceso koncentracijos ir... 25. Pažymima, kad apeliantas nepateikė konkrečių argumentų, pagrindžiančių... 27. Skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Pagal bylos duomenis,... 30. 1997 m. ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalis bei 2001 m. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis... 31. Apygardos teismas, atmesdamas banko likvidatoriaus prašymą patvirtinti... 32. Pagal CK 6.128 straipsnio 3 dalį prievolė baigiasi, kai juridinis asmuo yra... 33. Bylos duomenimis, likvidatoriaus pateiktame tvirtinti galutinio atsiskaitymo su... 34. Ieškovas apygardos teismo posėdyje nurodė jam žinomus pasibaigusius... 35. Taigi pirmosios instancijos teismas, pagrįstai pripažinęs, jog banko... 36. Beje, tai, jog apygardos teismas, įpareigodamas banko likvidatorių atlikti... 37. Bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų... 38. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo (banko likvidatoriaus) prašyme... 39. Todėl apygardos teismo nutartis pakeistina, panaikinant jos dalį, kuria... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį.... 42. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutarties dalį, kuria... 43. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutarties dalį palikti...