Byla 2-1395-157/2015
Dėl restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-4516-577/2015 pagal ieškovo P. K. ieškinį atsakovams L. L., V. L. ir J. Ž., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Achemos grupė“, dėl restitucijos taikymo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

4Ieškovas P. K. kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovių L. L. 120 vnt., o iš V. L. ir J. Ž. – po 36 vnt. paprastųjų nematerialiųjų UAB „Achemos grupė“ akcijų. Ieškinio reikalavimus grindė tuo, kad žodiniu susitarimu neterminuotai ir neatlygintinai, anot jo, panaudos pagrindais, jis buvo perdavęs valdyti 8 proc. (8 vnt.) jam priklausiusių UAB „Viachema“ akcijų šiuo metu jau mirusiam B. L.. Bendrovės valdyba 1995-02-08 sprendimu jam leido minėtas akcijas perleisti B. L.. UAB „Viachema“ įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 27 mln. Lt ir padalytas į 2 400 vnt. akcijų. Po B. L. mirties jam priklausiusias bendrovės akcijas paveldėjo atsakovės: L. L. – 930 vnt., o V. L. ir J. Ž. – po 279 vnt. Taigi atsakovės su palikimu be pagrindo perėmė ir jam priklausančias akcijas.

5Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ginčo dalyku esančias akcijas, motyvuodamas tuo, kad atsakovės gali jas perleisti tretiesiems asmenims, todėl taps negalimas ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo. Teismas nurodė, kad preliminariai įvertinęs ieškinį negali padaryti išvados dėl jo prima facie pagrįstumo. Atkreipė dėmesį į tai, kad nėra jokių įrodymų, bent preliminariai patvirtinančių ieškovo teiginius apie sudarymą panaudos sutarties su B. L. dėl 8 vnt. akcijų. Tuo pačiu akcentavo, kad bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovas turės galimybę pateikti ieškinį pagrindžiančius įrodymus. Pažymėjo, kad pritaikius ieškovo prašomas priemones pagal jo nurodytas aplinkybes, pažeistų šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Išaiškino ieškovui teisę teikti tokį prašymą bet kurioje proceso stadijoje, paaiškėjus naujoms aplinkybėms.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas P. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – areštuoti ginčo akcijas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Teismas be pagrindo šioje proceso stadijoje konstatavo, kad jis neįrodė esant panaudos sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir B. L., bei sprendė šalių teisinių santykių kvalifikavimo klausimą. Tuo labiau, kad priimant ieškinį, teismui nekilo abejonių dėl tokios sutarties egzistavimo, nes nurodė ieškovui pateikti įrodymus dėl jos nutraukimo.
  2. Dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Atsakovės kaip akcijų savininkės gali perleisti akcijas tretiesiems asmenims, todėl jo įvykdymas reikalavimo dėl restitucijos taikymo natūra gali būti apsunkintas ar pasidarys nebeįmanomas. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad išvada, ar egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidos, gali būti tiek faktinė, tiek hipotetinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1211/2014). Taigi teismui pakanka nustatyti, kad atsakovui nėra jokių objektyvių kliūčių perleisti ginčo objektą tretiesiems asmenims.

10Atsakovės L. L. ir V. L. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas tinkamai įgyvendino jam priskirtą pareigą vertinti ieškinio tikėtiną pagrįstumą, esant prašymui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to nepagrįsti apelianto teiginiai, kad teismas konstatavo bylai reikšmingas aplinkybes ir kvalifikavo ginčo teisinius santykius.
  2. Teismo išvada dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo yra pagrįsta. Pirma, ieškovo ir atsakovių nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai, ieškovas pats pripažįsta, kad jis neturi teisės reikšti išvestinio reikalavimo dėl restitucijos taikymo tol, kol nėra nuginčytas teisės liudijimas (nuosavybės įgijimo pagrindas); antra, ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės dėl panaudos sutarties sudarymo ir kitos (kad siuntė atsakovėms raštą, kviesdamas susitikti, kad atsakovės pripažino jo teisę į akcijas, kad pareikalavo grąžinti jam neva priklausančias akcijas) neatitinka tikrovės ir yra neįrodytos; trečia, akcijos negalėjo būti panaudos dalykas (Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. (1994-07-07 redakcija), 1964 m. CK 366 str., CK 6.629 str., 1.97 str. 1 d.); ketvirta, ieškovas netinkamai kvalifikuoja tarp jo ir mirusiojo B. L. susiklosčiusius teisinius santykius, nes valdyba 1995-02-08 sprendimu leido ieškovui perleisti akcijas, bet ne tam tikras teises; penkta, ieškinio reikalavimams taikytina senatis (1964 m. CK 84 str. 1 d.).
  3. Ieškovas nepateikė jokių argumentų, kad nepritaikius jo prašomų priemonių, galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas ar nebeįmanomas.

11Trečiasis asmuo UAB „Achemos grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Ieškinio priėmimo stadijoje nėra sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas, bet tikrinama jo atitiktis formos ir turinio reikalavimams.
  2. Teismas teisinga nustatė, kad ieškinys yra prima facie nepagrįstas: pirma, iš koncerne esančių dokumentų matyti ieškovas B. L. perdavė nuosavybės teises į pačias akcijas, o ne teisę jas valdyti; antra, ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų apie nurodomą panaudos sutartį; trečia, bendrovės valdyba sprendimu leido perleisti akcijas, o ne teises (įstatų 5.6, 5.7 p.); ketvirta, nepagrįstai prašoma areštuoti didesnį koncerno akcijų skaičių nei ieškovas įgytų patenkinus ieškinį (192 vnt. vietoje 185,84 vnt.); penkta, ieškovas pripažįsta, kad jo reikalavimas suformuluotas netinkamai, nes esant nenuginčytiems nuosavybės teisių įgijimo pagrindams, restitucija negalima; šešta, yra pasibaigęs senaties terminas (1964 m. CK 84 str. 1 d.); septinta, ieškinio reikalavimų nepatvirtina pridėti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1649/2014).

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, todėl bylą nagrinėja neperžengdamas P. K. atskirojo skundo ribų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

14Kaip žinoma, tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (prima facie) pagrįstas; antra, turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokių apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.).

15Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, jog nėra nei vienos iš aukščiau nurodytų būtinųjų sąlygų, plačiau pasisakydamas dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo. Apeliantas atskirajame skunde nesutinka su tuo ir tvirtina, kad šiuo atveju, be kita ko, pakanka vien tik hipotetinės grėsmės, jog atsakovės turi galimybę perleisti ginčo dalyku esančias akcijas.

16Teisėjų kolegija atmeta šį apelianto teiginį dėl galimos grėsmės vertinimo, kaip neatitinkantį nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto tikslų nei gausioje ir išplėtotoje teismų praktikoje suformuotos aiškios taisyklės, kad jos gali būti taikomos tik esant pagrįstoms prielaidoms dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, o deklaratyvūs teiginiai dėl tokios grėsmės nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1185-330/2015, 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2014).

17Šiame kontekste paminėtina tai, kad apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra nustatomas kiekvienoje konkrečioje byloje pagal konkrečias faktines aplinkybes, todėl būtent ieškovui teko įrodinėjimo pareiga pagrįsti, kad atsakovės gali perleisti turimas koncerno akcijas (CPK 12, 17, 178 str.). Tačiau jis tokių įrodymų nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės – fakto instancijos, teismui (CPK 306, 314 str.). Tuo tarpu apelianto nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1211/2014, ir šios nagrinėjamos bylos ratio decidendi yra skirtingi, todėl anoje byloje pateikti išaiškinimai dėl teoriškai įmanomo nekilnojamojo turto perleidimo atitinka būtent tos bylos faktines aplinkybes.

18Šiuo atveju, minėta, ieškovas prašo išreikalauti akcijas iš atsakovių, kurios sudaro tik nedidelę dalį jų turimų paprastųjų nematerialiųjų UAB „Achemos grupė“ akcijų: iš atsakovės L. L. 120 vnt. iš jos turimų 930 vnt., o iš atsakovių V. L. ir J. Ž. – po 36 vnt. iš turimų po 279 vnt. Be to, byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima bent preliminariai spręsti, jog atsakovės, siekdamos išvengti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, siekia / gali perleisti visas ar didesnę nei ieškovo reikalavimą sudarančią dalį turimų įmonės akcijų. Dėl to, teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad vien deklaratyvus ieškovo teiginys, jog yra hipotetinė galimybė, kad atsakovės gali perleisti akcijas, nesudaro pagrindo taikyti prašomas procesines priemones (CPK 185 str.).

19Pripažinus, kad ieškovas neįrodė realios grėsmės būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui, kaip vienos iš dviejų būtinų sąlygų, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d.). Tuo pačiu teismas plačiau nepasisako dėl kitų atskirajame skunde, atsiliepime į jį nurodytų argumentų dėl ieškinio pagrįstumo / nepagrįstumo, kaip neturinčių teisinės reikšmės šios bylos teisiniam rezultatui.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo... 4. Ieškovas P. K. kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti restituciją ir... 5. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ginčo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi netenkino... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovas P. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 10. Atsakovės L. L. ir V. L. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 11. Trečiasis asmuo UAB „Achemos grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Kaip žinoma, tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos... 15. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, jog nėra nei... 16. Teisėjų kolegija atmeta šį apelianto teiginį dėl galimos grėsmės... 17. Šiame kontekste paminėtina tai, kad apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra... 18. Šiuo atveju, minėta, ieškovas prašo išreikalauti akcijas iš atsakovių,... 19. Pripažinus, kad ieškovas neįrodė realios grėsmės būsimo teismo sprendimo... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį palikti...