Byla 2-941-199/2015
Dėl žalos atlyginimo subrogacijos teise

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui, atsakovės Kauno miesto savivaldybės atstovui Mariui Bakanauskui, atsakovo IF P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą atstovams N. M., A. D., trečiajam asmeniui J. Ž., nedalyvaujant atsakovo UAB „Kauno vandenys“ atstovui, nedalyvaujant trečiojo asmens UAB „ALD Automotive“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, UAB „Kauno vandenys“, IF P&C Insurance AS, veikiančiam Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą, tretiesiems asmenims J. Ž., UAB „ALD Automotive“ dėl žalos atlyginimo subrogacijos teise

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų Kauno miesto savivaldybės, UAB „Kauno vandenys“, IF P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą 409,50 EUR (1413,93 Lt) nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad 2011-01-20 transporto priemonė „Ford Mondeo“, v/n ( - ), Raudondvario pl., Kaune, ties 166 numeriu, įvažiavo į kelyje esantį neuždengtą šulinį, kuris nebuvo pažymėtas jokiais kelio ženklais ar kitais atitvarais. Kauno apskrities VPK pareigūnai nustatė, jog vairuotoja negalėjo pastebėti šulinio neuždengto dangčiu ir nepaženklinto jokiais įspėjamaisiais ženklais ar atitvarais, priešais ją važiavo kitas automobilis, be to, buvo tamsus paros metas. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukta, kadangi nebuvo nustatytas administracinio teisės pažeidimo įvykis ir sudėtis. Eismo įvykio metu transporto priemonė buvo apdrausta Transporto priemonių draudimu (Kasko). Vadovaudamasis draudimo sutartimi, Transporto priemonės techninės apžiūros aktu, UAB „Inchcape Motors“ pateikta PVM sąskaita-faktūra Nr. KAVDD038093, ieškovas apskaičiavo ir išmokėjo 986,36 EUR (3405,72 Lt) draudimo išmoką. Transporto priemonės važiuoklės detalių nusidėvėjimas nebuvo skaičiuojamas, kadangi transporto priemonė nebuvo senesnė nei 3 metai. Įvykio metu UAB „Kauno vandenys“ civilinė atsakomybė buvo apdrausta atsakovės If P&C Insurance AS Lietuvos filiale. Ieškovas ragino atsakovus geruoju atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą. Atsakovas If P&C Insurance AS Lietuvos filialas dalį žalos (576,86 EUR (1991,79 Lt)) atlygino, likusi dalis 409,50 EUR (1413,93 Lt) žalos neatlyginta. Pagal CK 6.1015str. 1d draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Vadovaujantis LR Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 7 dalies 1-3 punktu, LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktu, LR vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155, patvirtinto Kelių priežiūros tvarkos aprašo 12.1 punktu, Kaune, esantys viešieji keliai nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, todėl prižiūrėti, taisyti, tiesti ir organizuoti saugų eismą jai nuosavybės teise priklausančiuose keliuose privalo Kauno miesto savivaldybė. 1998-12-14 Kauno miesto savivaldybė ir UAB „Kauno vandenys“ sudarė sutartį dėl vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų Kaune. Šios sutarties pagrindu UAB „Kauno vandenys“ įsipareigojo teikti aptarnaujamoje zonoje visas reikalingas vandentiekio ir kanalizacijos paslaugas, šiam tikslui naudoti ir eksploatuoti vandentiekio ir kanalizacijos įrenginius. UAB „Kauno vandenys" įsipareigojo eksploatuoti ir remontuoti vandentiekio ir kanalizacijos įrenginius. Ieškovas nurodo, kad atsakovai privalo solidariai atlyginti atsiradusią 1413,93 Lt žalą CK 6.266 straipsnio pagrindu, nes: 1) atsakovė Kauno miesto savivaldybė yra kelio (Raudondvario pl., Kaune) savininkė ir valdytoja; 2) atsakovas UAB „Kauno vandenys“ yra kelio (Raudondvario pl., Kaune) inžinerinių statinių-vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų/įrenginių valdytojas; 3) transporto priemonei įvažiavus į kelyje neuždengtą šulinį ieškovo draudėjai atsirado žala; 4) žala tiesiogiai susijusi su kelio trūkumu; 5) esant UAB „Kauno vandenys“ civilinės atsakomybės draudimui ieškovas turi reikalavimo teisę į civilinės atsakomybės draudiką. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė ir jo atstovas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė 1998-12-14 sudarė sutartį su UAB „Kauno vandenys“, kurioje nustatyta, kad UAB „Kauno vandenys“ įsipareigoja valdyti, prižiūrėti ir kitaip eksploatuoti kanalizacijos įrenginius, tame tarpe ir šulinius. Sutarties 4.10 p. nustatyta, kad bendrovė turi tinkamai rūpintis vandentiekio ir kanalizacijos įrengimais. Jeigu padaroma kokia nors žala, sąlygota vandentiekio ir kanalizacijos įrenginių privačiai ar visuomeninei nuosavybei, tais atvejais, kai Fors Mažor taisyklės nėra taikomos, bendrovė turi atstatyti minėtos nuosavybės buvusią būklę. Už padarytą žalą trečiajam asmeniui turi atsakyti UAB „Kauno vandenys“. Šuliniai Kauno mieste priklauso ir juos prižiūri UAB „Kauno vandenys“, todėl ši bendrovė ir turėtų būti atsakovu šioje byloje. Be to, UAB „Kauno vandenys“ apdraudė savo civilinę atsakomybę dėl jiems priklausančių šulinių padarytos žalos, todėl žalą turėtų atlyginti draudimas. Kauno miesto savivaldybė nėra atsakinga už kanalizacijos įrenginių, įrengimų priežiūrą. Kauno miesto savivaldybė vykdė kelio priežiūrą, tačiau kelio dangos defektų nustatyta nebuvo, tariama žala atsirado dėl atidaryto šulinio, o ne dėl gatvėje buvusios duobės. Be to, nurodė, kad ieškovas nepateikė reikalingų dokumentų, kurie pagrįstų, jog vertinant transporto priemonei tariamai padarytą žalą buvo atliktas privalomas atestuoto kilnojamojo turto vertintojo vertinimas, atitinkantis teisės aktų reikalavimams. Trečiasis asmuo J. Ž. palaiko ieškinį. Trečiasis asmuo J. Ž. nurodė, kad 2011-01-20 vairavo UAB „ALD Automotive“ priklausančią transporto priemonę FORD „Mondeo“, v/n ( - ), Kaune, Raudondvario pl., maždaug prie „IKI“ parduotuvės, važiuodama antrąja kelio juosta, įvažiavo į kelyje esantį šulinį. Buvo dulksna, rūkas, blogos eismo sąlygos, ji važiavo apie 40-50 km greičiu, šulinio nesimatė. To pasėkoje buvo stipriai apgadintas jos vairuojamas automobilis. Sustojusi ji pamatė, kad šulinio dangtis buvo kitoje eismo juostoje, iš to sprendžia, kad šulinys buvo nepilnai uždarytas, užvažiavus ant jo, dangtis atsidarė ir apgadino automobilį. Mašina buvo stipriai apgadinta, tiek priekis, tiek galas, sulankstytas keleivio kairės pusės slenkstis, kairės pusės ratas, net variklio apsauga apgadinta. Atvykę policijos pareigūnai užpildė protokolą. o vėliau ji pasikeitė užpakalinį kairės pusės ratą ir iš įvykio vietos išvažiavo. Atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą su ieškiniu nesutinka, prašo taikyti ieškinio senatį , ir ieškinį atmesti. Atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą ir jo atstovai nurodė, kad IF P&C Insurance AS, veikiantis per filialą Lietuvoje yra apdraudęs UAB „Kauno vandenys“ civilinę atsakomybę ir dėl minėto įvykio 2011-08-24 išmokėjo ieškovui 1991,79 Lt žalos atlyginimo. Tarp ieškovo ir IF draudimo bendrovės kilo ginčas dėl žalos dydžio, ieškovas nepaisydamas senaties terminų kreipėsi į teismą. Taikytina ieškinio senatis ieškovo ieškinio reikalavimas, nes ginčams, kai viena draudimo bendrovė reiškia ieškinį kitai draudimo bendrovei, taikomas sutrumpintas vienerių metų senaties terminas, o ieškovas šį terminą praleido, todėl ieškinys turi būti atmestas IF P&C Insurance AS atžvilgiu. Ieškinys turėtų būti atmestas ir UAB „Kauno vandenys“ atžvilgiu, kadangi ieškinys UAB „Kauno vandenys“ atžvilgiu pateiktas praleidus 3 metų ieškinio senaties terminą, kuris taikomas ieškiniams dėl žalos atlyginimo. Ieškovas yra draudimo bendrovė, užsiimanti draudimo veikla ir yra profesionali šios srities žinovė, turinti didelius resursus. Būdama rūpestinga ir atidi savo teisių apsaugai, ji turi galimybę ginti pažeistas teises įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Su sumokėtų žalos dydžiu UAB „ALD Automotive“ IF P&C Insurance AS nesutinka. Ieškovo pateiktoje sąmatoje įtraukti defektai, kurie neatitinka eismo įvykio aplinkybių, nurodytų policijos pažymoje. Įtarimų sukėlė automobilio apgadinimai galinėje dalyje. Policijos pažymoje nurodyta, kad įvažiuota buvo į atvirą šulinį, pagal ratlankio apgadinimą, padangos prakirtimą ir tai, kad buvo apgadintas automobilio dugnas, labiausiai tikėtina, kad taip ir buvo. Todėl visi automobilio šoniniai apgadinimai, slenksčio ir durų, neturi būti atlyginami, be to, nėra išskaičiuotas keičiamų dalių nuvertinimas dėl nusidėvėjimo. Atsakovo UAB „Kauno vandenys“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir datą pranešta, iki teismo posėdžio pradžios prašymų negauta. Atsakovo UAB „ALD Automotive“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir datą pranešta, iki teismo posėdžio pradžios prašymų, negauta. Ieškinys atmestinas. Tarp šalių kilo ginčas dėl žalos atlyginimo ir jo dydžio, kuri atsirado 2011-01-20 eismo įvykio metu, apdraustam automobiliui FORD „Mondeo“, v/n ( - ) AB „Lietuvos draudimas“ „Kasko“ draudimu, įvažiavus į kelyje esantį neuždengtą šulinį. Dėl eismo įvykio Nustatyta, kad 2011-01-20 apie 18 30 val. įvyko eismo įvykis, t.y. transporto priemonė „Ford Mondeo“, v/n ( - ), nuosavybės teise priklausanti UAB „ALD Automotive“, prie Raudondvario pl 166 Kaune, vairuojama J. Ž. įvažiavo kelyje į neuždengtą šulinį, kuris nebuvo pažymėtas kelio ženklais, aitvarais, šias aplinkybes patvirtina eismo įvykio medžiaga, registracijos liudijimas. 2011-01-20 Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos nutarimu 2011-01-20 administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta. Nutarime, remiantis apžiūrėjusių eismo įvykio metu automobilį policijos pareigūnų tarnybiniu pranešimu, nubraižyta schema, konstatuota, kad dėl šio eismo įvykio išorinių automobilio sugadinimų nesimato, gali būti apgadintas dugnas ir važiuoklė. Medžiagoje yra pridėta schema, kurią nubraižė ir pasirašė policijos pareigūnai, ir kurią pasirašė vairuotoja J. Ž., schemoje pažymėtas kanalizacijos šulinys ir gulintis šulinio dangtis /2tb.l. 28, bylos priedas eismo įvykio, įvykusio 2011-01-20 18 30 Raudondvario pl.166, Kaune, medžiaga/. Automobilis dalyvavęs eismo įvykio metu tuo laikotarpiu buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas‘„Kasko“ draudimu, šias aplinkybes patvirtina transporto priemonių draudimo liudijimas, UAB „ALD Automotive“ apdraustų transporto priemonių sąrašas / 1t b.l. 54,55/. Kauno apskrities VPK 2011-01-26 pažymoje apie eismo įvykį, pažymima, kad eismo įvykis įvyko užvažiuojant ant kliūties, t.y. įvažiuojant į nepaženklintą atvirą šulinį, kelio danga - šlapias asfaltbetonis, cementas/ 2t b.l. 17/. Tokiu būdu, eismo įvykio priežastimi buvo neuždengtas šulinys, kelio dangos trūkumų nenustatyta. Dėl eismo įvykio patirtos žalos. AB „Lietuvos draudimas“ dėl įvykusio draudiminio įvykio užvesta žalos byla Nr 1142575. 2011-01-21 apžiūrėta transporto priemonė „Ford Mondeo“, v/n ( - ), kuri dalyvavo 2011-01-20 eismo įvykyje, surašytas 2011-01-21 Transporto priemonių techninės apžiūros aktas, kuriame nurodyti automobilio sugadinimui, keičiamos dalys, t.y. galinis kairės pusės ratlankis; galinės kairės pusės padanga; radiatoriaus apsauga; variklio apsauga; priekinio kairės pusės purvasargis; priekinio kairės pusės posparnis; kairės pusės priekinio slenksčio apsaugos lipdukas. Be to, nustatytos remontuojamas dalys: ratų suvedimas; pakabos patikra; galininės kairės pusės durys; kairės pusės slenkstis; priekinis bamperis; galinis bamperis. Aktą pasirašė J. Ž. ir Autoserviso atstovas A. Z./1t, b.l.53, 57/. UAB „ALD Automotive“ transporto priemonės Ford Mondeo“, v/n ( - ), dalyvavusios eismo įvykio metu savininkas suremontavo šią transporto priemonę UAB „Inchcape Motors“, šias aplinkybes patvirtina 2011-01-24 remonto sąmata Nr 201101068, 2011-03-15 PVM sąskaita-faktūra Nr KAVDD038093, remonto kaina be PVM 3905,72lt, su PVM-4725,92lt/ 1t b.l. 58-62/. Ieškovas atskaitęs besąlyginę įskaitą, sumokėjo draudėjui UAB „ALD Automotive“ draudimo išmoką 3405,72lt sumoje. Šias aplinkybes patvirtina AB „Lietuvos draudimas“ 2011-04-11 aktas prie žalos bylos Nr1142575, 2011-04-11 pranešimas apie nuostolių atlyginimą, mokėjimo nurodymas 2011-04-14 apie draudimo išmokos 3405,72lt UAB „ALD Automotive“ sumokėjimą/ 1t b.l. 63-65/. Tokiu būdu, ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ sumokėjo draudėjui draudimo išmoką 3405,72lt sumoje 2011-04-14. Dėl žalos atlyginimo subrogacijos teise. 2011-05-12 AB „Lietuvos draudimas‘ su pretenzija kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl žalos atlyginimo dėl sumokėtos 3405,72lt draudimo išmokos/1t b.l. 66/. Tačiau Kauno miesto savivaldybė nesutiko su pretenzija ir nurodė, kad už eismo įvykį turi būti atsakinga UAB „Kauno vandenys“, kadangi šulinys dėl kurio įvyko eismo įvykis priklauso UAB „Kauno vandenys‘/1t b.l. 9/.Tas aplinkybes, kad už esantį šulinį važiuojamoje kelio dalyje Raudondvario pl Nr 66 yra atsakinga UAB „Kauno vandenys“ patvirtina tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kauno vandenys“ sudaryta 1998-12-14 sutartis „Dėl vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų Kaune“. Šios sutarties 10.2p. nustatyta, kad UAB „Kauno vandenys“ yra atsakinga už bet kokią žalą padarytą tretiesiems asmenims, patyrusiems dėl bendrovės veiklos/ 1t, b.l. 10-30/. Tokiu būdu, atmestini ieškovo argumentai neva Kauno miesto savivaldybė sutinkamai su CK 6.266str1d, LR Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 7 dalies 1-3 punktu, LR Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktu, LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155, patvirtinto Kelių priežiūros tvarkos aprašo 12.1 punktu turi atsakyti dėl eismo įvykio patirtos žalos, kadangi šulinys priklauso UAB „Kauno vandenys“, todėl jį prižiūrėti, taisyti turi teisę ir pareigą UAB „Kauno vandenys“, sutinkamai su sudaryta 1998-12-14 sutartimi „Dėl vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų Kaune‘. Be to, atmestinas ieškovo argumentas dėl Raudondvario plento netinkamos priežiūros, kadangi policijos pareigūnų 2011-01-20 eismo įvykio sudarytoje schemoje nepažymėta netinkama kelio danga, o VPK Kelių policijos 2011-01-26 pažymoje pažymėta kelio danga, kuriai nėra nustatytų trūkumų. Tokiu būdu, nėra pagrindo taikyti Kauno miesto savivaldybės atžvilgiu civilinę atsakomybę subrogacijos tvarka ir priteisti iš jos AB „Lietuvos draudimas“ žalos atlyginimą už sumokėtą draudimo išmoką. UAB „Kauno vandenys“ civilinė atsakomybė, sutinkamai su minėtos sutarties 10.2p. sąlygomis eismo įvykio dienai buvo apdrausta IF P&C Insurance AS, kuri veikia Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą, šias aplinkybes patvirtina civilinės atsakomybės draudimo sutartis, draudimo liudijimas BCA Nr 00001683, IF P&C Insurance AS filialo mokėjimo nurodymu Nr 000031139 2011-08-24 1991,79lt sumoje atlyginta žala AB „Lietuvos draudimas‘ dėl 2011-01-20 eismo įvykio Raudondvario pl.166, Kaune/ 1t b.l. 33, 34,71-75/. Tokiu būdu, atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą atlygino žalą už UAB „Kauno vandenys“ AB „Lietuvos draudimas‘, sumokėdamas 1991,79lt sumą, o ne visą AB „Lietuvos draudimas‘ reikalaujamą 3405,72lt sumą, kadangi 2011-08-23 sudarė transporto priemonės Ford Mondeo“, v/n ( - ), dalyvavusios 2011-01-20 eismo įvykyje žalos sąmatą Nr IFBC000012,pagal AB „Lietuvos draudimas“ pateiktą žalos bylos Nr 1142575 medžiagą, pagal kurią šio automobilio remonto išlaidos dėl eismo įvykio 2011-01-20 patirtų sugadinimų, įvažiuojant į atidarytą šulinį sudarė 1999,75lt be PVM, kurią sumokėjo ieškovui/1t, b.l.79-84/. Atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą nurodė, kad atlygino ne visą žalą, kadangi šio automobilio slenksčio, galinio bamperio ir durelių sugadinimai nėra susiję su šiuo eismo įvykiu. Be to, nurodė į tą aplinkybę, kad ieškovas AB “Lietuvos draudimas” apskritai neatskaičiavo dalių, padangų nuvertėjimo dėl nusidėvėjimo. Savo argumentams pagrįsti nurodė į Kauno apskrities VPK Kelių policijos nutarimą ir pažymą, kuriuose užfiksuotos įvykio aplinkybės. Be to, nurodė į galiojančius teisės aktus, pagal kuriuos reikalinga išskaičiuoti nuvertėjimą dėl nusidėvėjimo. Tokiu būdu, atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą pagal ieškovo žalos bylos dokumentus apskaičiavo žalą, kurį sudarė 1991,79lt 1t b.l. 79-84, 2tb.l. 30,31/. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių, patv. LR Vyriausybės nutarimu 2004-06-23 Nr 795 15p.nustatyta, kad būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė (nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė ir papildomos išlaidos. Tokiu būdu, keičiamos dalys turi būti nuvertintos dėl nusidėvėjimo. Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos, patv. LR Susisiekimo ministro ir Finansų ministro įsakymu 2000-04-17 Nr 120, 2000-04-14 Nr 101 25p nustatyta, kad transporto priemonė vertinama vadovaujantis Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija. Šios tvarkos 26p, 26.1p. nustatyta, kad nustatant žalą, padarytą apgadinant transporto priemonę sudaroma atkūrimo (remonto) kalkuliacija, kurioje turi atsispindėti transporto priemonės remonto darbų vertė bei keičiamų dalių kainos, atsižvelgiant į jų nuvertinimą. Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos, patv.LR Susisiekimo ministro ir Finansų ministro įsakymu 2000-04-17 Nr 120, 2000-04-14 Nr 101 60p. nustatyta, kad keičiamų detalių nuvertinimas apskaičiuojamas pagal šiame punkte nurodytą formulę, pagal šios instrukcijos 61p-63p. nuostatas. Be to, instrukcijos 24p,26p. nustatyta, kad padangų vertė apskaičiuojama laikantis nuostatos, kad naujos sumontuotos ant ratlankio padangos vertė sudaro 80proc. nuo jos kainos, o padangų su atnaujintu protektoriumi vertė yra 50proc. nuo naujų padangų kainos. Ieškovas netaikė nuvertinimo keičiamoms dalims, padangoms, skaičiuojant draudimo išmoką draudėjui trečiajam asmeniui UAB „ALD Automotive“ už apgadintą eismo įvykio metu transporto priemonę Ford Mondeo“, v/n ( - ), nurodydamas, kad detalės buvo keičiamos neoriginaliomis, be to, kad tai yra nauja transporto priemonė iki 3 metų. Tačiau su tokiais ieškovo argumentais sutikti negalima, jam prašant jo sumokėtą draudimo išmoką kaip žalos atlyginimą priteisti iš kitų asmenų, kadangi transporto priemonė buvo drausta “Kasko” draudimu pagal ieškovo kaip draudiko ir UAB „ALD Automotive“ kaip draudėjo draudimo sutartį su aptartomis sąlygomis, pagal kurią ieškovas gavo didesnes draudimo įmokas, o draudėjas didesnę draudimo išmoką, kas neturi įtakos kitiems ne šios draudimo sutarties šalims/ 1t b.l. 54,55/. Ieškovo nurodytos Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr 021 negali pakeisti galiojusių ir galiojančių Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių, patv. LR Vyriausybės nutarimu 2004-06-23 Nr 795, Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos, patv. LR Susisiekimo ministro ir Finansų ministro įsakymu 2000-04-17 Nr 120, 2000-04-14 Nr 101, Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos, patv patv. LR Susisiekimo ministro ir Finansų ministro įsakymu 2000-04-17 Nr 120, 2000-04-14 Nr 101. Tokiu būdu, ieškovas apskaičiuodamas draudimo išmoką neišskaičiavo nuvertinimo keičiamoms detalėms dėl nusidėvėjimo, tačiau tai yra jo ir jo kliento, draudėjo sutartinis reikalas, tačiau ieškovas neturi pagrindo reikalauti iš kitų asmenų subrogacijos tvarka priteisti kaip žalos atlyginimą jo apskaičiuotą neišskaičiuojant dalių ir padangų nuvertėjimo dėl nusidėvėjimo visą išmokėtą draudimo išmoką kaip žalos atlyginimą. Trečiasis asmuo J. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad galimai šulinys buvo nevisiškai uždarytas, o jos vairuojamas automobilis, užsikabino už dangčio ir dėl to dangtis nukrito. Tačiau kaip jau minėta, J. Ž. 2011-01-20 paaiškinime nurodė, kad šulinys buvo neuždarytas, be to, pasirašė schemoje, kurioje pažymėta, kad šulinys buvo neuždarytas, šias aplinkybes nurodė ir policijos pareigūnai tarnybiniame pranešime, be to, tai nurodyta policijos pažymoje, nutarime. Tokiu būdu, trečiojo asmens J. Ž. paaiškinimų keitimas, nelaikytinas teisingu, ir vertintinas, kaip aplinkybių keitimas susijęs su tuo, kad nuo eismo įvykio praėjo 4 metai. Tokiu būdu, atmestinas ieškovo ir trečiojo asmens J. Ž. argumentai neva eismo įvykio metu 2011-01-20 automobilis Ford Mondeo“, v/n ( - ) kontaktavo su šulinio dangčiu. Apklaustas teismo posėdžio metu 2015-01-20 liudytoju AB „Lietuvos draudimas“ darbuotojas, vertintojo asistentas R. K. nurodė, kad autoservisas apžiūrėjo automobilį ir nurodė, kad pagal jų vertinimą automobilio apgadinimai galimai susiję su šulinio dangčiu, kontaktavimo metu, dėl to yra tokie apgadinimai, šone, gale. Liudytojas parodė, kad automobilio neapžiūrėjo, jam buvo pateiktos tik tai jo nuotraukos. Tokiu būdu, įvardinti AB „Lietuvos draudimas“ transporto priemonės apžiūros akte 2011-01-21, UAB „Inchcape Motors“ sąmatoje 2011-01-24, PVM sąskaitoje –faktūroje 2011-03-15 įvardinti automobilio Ford Mondeo“, v/n ( - ) sugadinimai nevisiškai sutampa su Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos 2011-01-20 nutarime, 2011-01-20 įvykio vietos schemoje, 2011-01-20 policijos pareigūnų tarnybiniame pranešime, 2011-01-20 J. Ž. paaiškinime, Kauno apskrities VPK 2011-01-26 pažymoje nurodytais automobilio sugadinimais. Negalima sutikti su ieškovo argumentu, kad atsakovai turėtų atlyginti žalą ieškovui už automobilio slenksčio, durelių, galinio bamperio suremontavimą, kadangi policijos pareigūnai, apžiūrėję automobilį, išorinių pažeidimų, sugadinimų nenustatė, o nurodė, kad gali būti apgadinti dugnas ir važiuoklė. Šalys neprašė skirti ekspertizės, o atsakovo IF P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą kvalifikuotas turto vertintojas A. D. nurodė, kad pagal pateiktą nuotrauką nustatė, kad apgadintas automobilio šonas, kurio apgadinimas įvažiavus į atvirą šulinį yra techniškai neįmanomas. Be to, tokias aplinkybes nustatė ir automobilį suremontavusi UAB „Inchcape Motors“. Tokiu būdu, tokie sugadinimai galimi automobiliui kontaktuojant su šulinio dangčiu, tačiau tokių aplinkybių eismo įvykio metu nustatyta nebuvo. Dėl ieškinio senaties. Atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą prašo ieškovo ieškinio reikalavimams taikyti ieškinio senatį tiek draudiko draudimo bendrovės, tiek draudėjo UAB „Kauno vandenys‘ atžvilgiu. Nurodo, kad ieškovas praleido kaip vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris nustatytas LR CK 1.125str.7d, ir kuris taikomas santykiams tarp draudimo bendrovių, taip ir 3 metų senaties terminą nustatytą LR CK 1.125str.8d., kuris taikomas tarp ieškovo ir UAB „Kauno vandenys‘. Tokiu būdu, ieškovas ieškinį atsakovui UAB „Kauno vandenys“ pareiškė 2014-03-03, o atsakovui IF P&C Insurance AS, veikiančiam Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą pareiškė 2014-10-01/1t.b.l. 67-70, 121-124/. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutartyje 2013-02-14, civilinėje byloje Nr 3k-3-15/2013 konstatavo, kad nukentėjusio asmens reikalavimo teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimui gali būti taikomos tiek bendrosios žalos atlyginimo, tiek draudimo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, priklausomai nuo to, kuriam iš subjektų – žalą padariusiam asmeniui ar jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui–reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą. Tai reiškia, kad draudikui perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę (išmokėjus jam draudimo išmoką) ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp šio ir draudiko susiklosto deliktiniai teisiniai santykiai, reguliuojami bendrųjų žalos atlyginimo normų. Tokį reikalavimą pareiškiant žalą padariusio asmens civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui – draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikytinos draudimo sutarties ir draudimo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimo teisę perėmęs draudikas pretenziją dėl išmokos grąžinimo gali pateikti tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui tik tada, kai nėra jo atsakomybę apdraudusio draudiko /TPVCAPD įstatymo 19 straipsnio 10 dalis/. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012-10-23 nutartyje civilinėje byloje Nr 3k-7-368/2012 konstatavo, kad TPVCAPD sutarties sudarymas reiškia, kad, įvykus draudžiamajam, /šiuo atveju eismo/ įvykiui, žalą nukentėjusiam asmeniui atlygins draudikas, ir tik išimtiniais įstatyme nustatytais atvejais draudikas gali išsireikalauti sumokėtų sumų iš draudėjo (TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 7 dalis, 22 straipsnis), o kiti subjektai (ne transporto priemonės valdytojo atsakomybę apdraudęs draudikas) turi teisę pareikšti regresinius ar subrogacinius reikalavimus tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui tik tada, kai nebėra galimybės įgyvendinti turimos reikalavimo teisės draudikui /TPVCAPD įstatymo 19 straipsnio 10 dalis/. Sutinkamai su L R Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19str.10d., asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi regreso ar subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį, pretenziją dėl išmokos gali pateikti tiesiogiai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui arba, jei tokio nėra, žalą padariusiam asmeniui. Tokiu būdu, esant civilinės atsakomybės draudimui, žalą privalo atlyginti draudimo įmonė. Draudikui, atlyginusiam nukentėjusiam asmeniui šio patirtą žalą, t.y. išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens /CK 6.1015 straipsnio 1 dalis/. LR CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams taikomas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą, ieškovui sumokėdamas dalį žalos atlyginimo, ieškovui nurodė, kad daugiau nemokės žalos atlyginimo, šias aplinkybes patvirtina mokėjimo nurodymas 2011-08-24, šalių susirašinėjimas 2011-08-23, 2011-08-24, todėl ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo atsisakymo sumokėti pagal pateiktą ieškovo pretenziją likusią žalos dalį, t.y. nuo 2011-08-25/ LR CK 1.127str.1d/. Ta aplinkybė, kad atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą nurodė savo poziciją dėl žalos atlyginimo dydžio yra nurodyta susirašinėjime su AB „Lietuvos draudimas“/ 2t b.l.21, 32,33/. Tokiu būdu, po to kai atsakovas IF P&C Insurance AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą sumokėjo AB „Lietuvos draudimas‘ 1991,79lt ir atsisakė sumokėti likusią dalį 3405,72lt žalos atlyginimo sumos, t.y. 1413,93lt, iki AB „Lietuvos draudimas“ ieškinio pateikimo atsakovui IF P&C Insurance AS, veikiančiam Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą, suėjo vienerių metų ieškinio senaties terminas, nustatytas tarp draudimo bendrovių, be to, suėjo ir 3 metų ieškinio senaties terminas nustatytas dėl žalos atlyginimo/ LR CK 1.125str.7d., 8d./. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį /CK 1.131 str. 1 d./. Reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja /CK 1.126 str. 1 d., 2 d./. Prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos, jeigu įstatymai nenustato ko kita/ CPK 1.128 str/. o ieškinio senaties termino sustabdymo ar nutraukimo pagrindų nenustatyta/LR CK1.129str,1130str./. Tokiu būdu, esant atsakovo IF P&C Insurance AS veikiančio Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą raštiškam prašymui taikyti ieškinio senatį, teismas tenkina atsakovo prašymą ir taiko ieškovo ieškinio reikalavimų atžvilgiu ieškinio senatį/ LR CK 1.131.1d/. Be to, kai jau minėta, esant apdraustai civilinei atsakomybei, žalą atlygina draudikas/LR TPVCAPD įstatymo 19str. 10d/, o kaip jau nustatyta, atsakovas IF P&C Insurance AS veikiantis Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą atlygino žalą už UAB „Kauno vandenys“ sumokėdamas ieškovui AB „Lietuvos draudimas 1991,79lt, likusioje dalyje ieškovas neįrodė, kad atsakovai solidariai privalėtų atlyginti subrogacijos tvarka ieškovui žalą. Visų pirma, ieškovas neskaičiavo nuvertinimo dėl nusidėvėjimo keičiamoms dalims, o sutinkamai su aukščiau nurodytais teisės aktais, privalėjo. Antra, ieškovo kaip draudėjo santykius su draudiku UAB „ALD Automotive“ siejo draudiminiai teisiniai santykiai, t.y. buvo sudaryta draudimo sutartis „Kasko“, kurią reglamentavo Transporto priemonių draudimo taisyklės 021, pagal kurias draudėjas mokėjo draudikui padidintas įmokas, o draudikas prisiėmė padidintus įsipareigojimus. Būtent, taikant Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr 021 sąlygas, kai transporto priemonė apdrausta su sąlyga „neišskaitant nusidėvėjimo„,nusidėvėjimas neišskaičiuojamas“. Trečia, ieškovo draudimo išmoka apskaičiuota už keičiamas dalis, t.y. duris, slenkstį, galinį bamperį, kurie nėra priežastiniame ryšyje su 2011-01-20 eismo įvykiu. Lietuvos Aukščiausiojo teismo senato nutarimo 2000-06-16 Nr 27 „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas dėl atlyginimo turtinės žalos padarytos eismo įvykio metu“ 13p. nustatyta, kad draudiko atsakomybė yra sutartinė. Jo atlyginamų nuostolių dydį, rūšis, tvarką apibrėžia draudimo sutartis ir civilinės atsakomybės draudimo taisyklės. Atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes ir ištirtus įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys neįrodytas, be to, atsakovui IF P&C Insurance AS veikiančiam Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą prašant taikytina ieškinio senatis ieškinio reikalavimams, ieškinys laikytinas nepagrįstu visų atsakovų atžvilgiu. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus, esančius byloje bei jo priede, šalių atstovų, trečiojo asmens paaiškinimus, liudytojo parodymus, ieškinys atmestinas, prašymas dėl ieškinio senaties termino taikymo tenkintinas/ LR CPK 178str, LR CK 1.2str., 1.5str., 1.124str, 1.125str. 7d., 8d. 1.126str., 1.127str, 1.128str., 1.131str.1d., 1.136str., 1.138str., 6.2str., 6.6str., 6.38str, 6.189str., 6.193str., 6.200str., 6.205str., 6.245str-6.249str,6.263str,6.266str, 6.987str, 6994str, 6.997str, 6.1002str, 6.1015str,, LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, Lietuvos Aukščiausiojo teismo senato nutarimas 2002-12-20 Nr 39, „Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje“, Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo apžvalga, LAT Biuletenis Teismų Praktika Nr 18/. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus ieškovo ieškinį, kadangi buvo siųstini procesiniai dokumentai, valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu/ LR CPK 88str.1d.3p., 92str., 93str/. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 5str., 7 str., 12 str., 13str., 42 str., 176 str., 178 str., 185 str., 259 str., 268- 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

3Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į .k 110051834. ieškinį atmesti.

4Atsakovo P&C Insurance AS veikiančio Lietuvos Respublikoje per IF P&C Insurance AS filialą prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo tenkinti.

5Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, j. k. 110051834 valstybei 8,76 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant išieškotojai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

6Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai