Byla 1A-670-211-2012

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Lauretos Ulbienės, teisėjų Reginos Pocienės, Vladislavo Lenčiko, sekretoriaujant Linai Butkuvienei, dalyvaujant prokurorei Editai Anforavičienei, gynėjai advokatei Irenai Vaitiekaitienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo D. S. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-05-12 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 5 (penkeriems) metams 9 (devyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., į galutinę subendrintą bausmę įskaityta Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-05-12 nuosprendžiu paskirtos bausmės atlikta dalis.

4Iš D. S. priteista 200 Lt L. P. turtinei žalai atlyginti, 8000 Lt Kiprui J. P. neturtinei žalai atlyginti ir 199,33 Lt Valstybinei ligonių kasai turtinei žalai atlyginti.

5Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, n u s t a t ė :

6D. S. nuteistas už tai, kad viešoje vietoje įžūliu elgesiu ir patyčiomis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį, o būtent:

7jis 2010-09-19, apie 18.25 val., turėdamas tikslą savo įžūliu elgesiu ir patyčiomis išreikšti nepasitenkinimą nukentėjusiojo Kipro J. P. išvaizda, būdamas viešoje vietoje - Vilniaus vaikų lopšelio darželio (duomenys neskelnbtini) teritorijoje, priėjęs prie nepilnamečio K. J. P., pastūmė jį du kartus rankomis į krūtinės ląstą ir tokiu būdu pargriovęs jį ant žemės ir atimdamas galimybę priešintis, spyrė dešine koja ne mažiau keturių smūgių į kairįjį šoną bei vieną kartą į dešinę kaktos pusę, po ko dešine koja prispaudė K.J. P. galvą prie žemės, spyrė ne daugiau tris kartus dešine koja K.J. P. į kairįjį šoną, po ko paėmęs pastarąjį už plaukų tempė jį apie 5 metrus iki netoliese buvusio medžio rasto, kur pasodinęs ant minėto rasto, abiem rankomis sudavė K.J. P. ne daugiau dešimties smūgių į galvą bei kaire ranka paėmęs nukentėjusiajam už plaukų, dešinėje rankoje laikydamas žiebtuvėlį bandė padegti pastarojo plaukus, po ko paėmęs už plaukų - nutempė jį prie jo draugų, liepė klauptis ant kelių ir prisipažinti, kad jis yra gėjus, po ko liepė atsisėsti ant medžio rasto ir kumščiais sudavė ne daugiau devynių smūgių į dešinės pusės smilkinį ir ne daugiau septynių smūgių į šonus, tuo bendrais veiksmais padarydamas nukentėjusiajam K.J. P. poodinę kraujosruvą dešinėje smilkininėje srityje, daugybines kraujosruvas abipus kaktinių sričių odoje, poodines kraujosruvas dešiniame žaste, dešinės plaštakos penktame piršte, daugybines poodines ir odines kraujosruvas nugaroje, vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu, tokiu būdu jis įžūliu elgesiu ir patyčiomis demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį.

8Apeliaciniu skundu nuteistasis D. S. prašo peržiūrėti nuosprendį ir jo veiksmus iš LR BK 284 str. 1 d. perkvalifikuoti į LR BK 284 str. 2 d. arba švelninti jam paskirtą bausmę pagal LR BK 284 str. 1 d., nurodo nuoširdžiai besigailintis, kad dėl savo spontaniškumo, jauno amžiaus, neapgalvojimo taip pasielgė. Taip pat prašo L. P. ieškinį dalyje dėl turtinės žalos 200 Lt atmesti, o ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos 8000 Lt mažinti. Nurodo, kad ne dėl jo veiksmų, o dėl L. P. sūnaus žioplumo, neblaivumo, pastarasis neteko mobilaus ryšio telefono.

9Nuteistasis skunde taip pat teigia, jog teismas neįvertino galimybės, kad nukentėjusysis griuvimo metu galėjo susižaloti pats, ir sužalojimai, konstatuoti specialisto išvadoje atsirasti ne nuo jo suduotų smūgių. Taip pat, apelianto teigimu, nei vienas liudytojas nepatvirtino nukentėjusiojo parodymų, kad jis jam bandė deginti plaukus, šios aplinkybės niekas nematė, o ir nukentėjusiojo plaukai nebuvo apsvilinti ar nudeginti. Pasak nuteistojo D. S., pats nukentėjusysis dėl apsvaigimo galėjo blogai prisiminti visas įvykio aplinkybės. Taip pat nurodo, kad nei vienas iš įvykio metu buvusių liudytojų nepatvirtino nukentėjusiojo parodymų, kad apeliantas jį išvadino gėjumi, nes jis to ir nesakęs, o liudytojos D. J. parodymais, po įvykio ji matė nukentėjusįjį, bet ant jo kraujo nematė.

10Nuteistasis D. S. skunde nurodo sutinkąs sudavęs smūgius, pasielgęs chuliganiškai ir neatsakingai, tačiau teigia, kad jo veiksmai turėtų būti perkvalifikuoti iš LR BK 284 str. 1 d. į LR BK 284 str. 2 d., nes nurodo telefono nepagrobęs ir jo veiksmuose nebuvo įžūlaus elgesio, grasinimų, patyčių, vandališkų veiksmų.

11Apeliantas skunde teigia nesuprantąs, kodėl turi atlyginti žalą už mobiliojo ryšio telefoną, jeigu teismas konstatavo, kad jis telefono nepagrobė, o ir liudytojas E. S. parodė, kad nukentėjusysis galėjo telefoną pamesti nuėjęs gamtiniais reikalais.

12Dėl neturtinės žalos nuteistasis D. S. nurodo, kad nei vienas iš įvykio vietoje buvusių liudytojų nepatvirtino nukentėjusiojo parodymų, kad apeliantas privertė nukentėjusįjį klauptis ir prisipažinti gėjumi. Nurodo, kad nukentėjusysis jo klausimą ar jis berniukas ar mergaitė ne taip suprato. Apelianto teigimu, kadangi nukentėjusiojo tėvas yra pareigūnas, todėl visi tie pažeminimai ir išgyvenimai buvo sugalvoti tam, kad teismas galėtų jiems priteisti didesnę pinigų sumą. Nurodo, kad teismas, neturtinės žalos sumą priteisė neatsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, kad buvo nepilnametis, savo nuosavo turto neturi, nedirba ir neturi pragyvenimo šaltinio.

13Apeliantas skunde teigia nukentėjusiojo neatsiprašęs tik dėl to, kad jo tėvas L. P. dirba Lukiškių TI-K, daugelį kartų lankėsi kamerose, kuriose jis buvau laikomas, grąsino, žadėjo susidoroti, aiškino, kad paprašys kitų suimtųjų jį „padaryti gaidžiu“, prisiteis tiek pinigų, kad jis neišsimokės. Tačiau nežiūrint to, nuteistasis D. S. teigia besigailintis, kad viskas taip įvyko.

14Teismo posėdyje gynėja palaikė nuteistojo D. S. apeliacinį skundą, prašė jį tenkinti, prokurorė prašė skundą atmesti.

15Nuteistojo D. S. apeliacinis skundas atmestinas.

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nuosprendis pagrįstas ir teisėtas, teismo išvados dėl nuteistojo D. S. veikos įvertinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., yra pagrįstos ir teisėtos, tokios išvados atitinka byloje nustatytus faktinius duomenis, tokius veiksmus reglamentuojančio įstatymo taikymą.

17Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. atsiranda asmeniui, kuris viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Kvalifikuojant veiką pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. svarbu nustatyti, kad neteisėti kaltininko veiksmai buvo atlikti būtent viešoje vietoje. Viešoji vieta yra vieša erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar jos darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl nusikalstamų veiksmų patirs nepatogumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-229/2011). Viešoji tvarka gali būti pažeidžiama Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. nurodytais alternatyviais veiksmais – įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis ar vandališkais veiksmais. Bet kuris šių veiksmų, sukėlęs baudžiamajame įstatyme numatytus padarinius, yra pakankamas pagrindas kvalifikuoti veiką kaip viešosios tvarkos sutrikdymą.

18Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad nuteistasis D. S., apie 18.25 val. būdamas viešoje vietoje, tai yra Vilniaus vaikų lopšelio darželio ( - ), teritorijoje, priėjęs prie nepilnamečio K. J. P., pastūmė jį du kartus rankomis į krūtinės ląstą ir tokiu būdu pargriovęs jį ant žemės ir atimdamas galimybę priešintis, spyrė dešine koja ne mažiau keturių smūgių į kairįjį šoną bei vieną kartą į dešinę kaktos pusę, po ko dešine koja prispaudė K.J. P. galvą prie žemės, spyrė ne daugiau tris kartus dešine koja K.J. P. į kairįjį šoną, po ko paėmęs pastarąjį už plaukų tempė jį apie 5 metrus iki netoliese buvusio medžio rasto, kur pasodinęs ant minėto rasto, abiem rankomis sudavė K.J. P. ne daugiau dešimties smūgių į galvą bei kaire ranka paėmęs nukentėjusiajam už plaukų, dešinėje rankoje laikydamas žiebtuvėlį bandė padegti pastarojo plaukus, po ko paėmęs už plaukų - nutempė jį prie jo draugų, liepė klauptis ant kelių ir prisipažinti, kad jis yra gėjus, po ko liepė atsisėsti ant medžio rasto ir kumščiais sudavė ne daugiau devynių smūgių į dešinės pusės smilkinį ir ne daugiau septynių smūgių į šonus.

19Pažymėtina, kad nuteistasis D. S. neneigė naudojęs smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu, tik nesutiko su kaltinime nurodytų nukentėjusiajam suduotų smūgių skaičiumi, nes, pasak jo, smūgių buvo žymiai mažiau. Nors nuteistasis apeliaciniame skunde teigia, kad jo veiksmuose nebuvo įžūlaus elgesio, patyčių, vandališkų veiksmų, tačiau apeliacinė instancija daro išvadą, jog atsižvelgiant į baudžiamojoje byloje nustatytas aplinkybes, apylinkės teismas pagrįstai pripažino nuteistojo D. S. veiksmus įžūliais bei atliktus nukentėjusiojo atžvilgiu viešoje vietoje ir taip demonstravus nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdžiusius visuomenės rimtį ir tvarką.

20Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra padariniai, t. y. Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. nurodytais būdais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Pažymėtina, kad teismų praktikoje smurto panaudojimas prieš asmenį viešoje vietoje paprastai laikomas įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-248/2008, 2K-447/2010).

21Apeliacinio skundo argumentas, kad nuteistasis įvykio metu nenaudojo įžūlių veiksmų yra nepagrįstas ir vertintinas kritiškai. Kaip seka iš bylos, nuteistasis D. S., duodamas parodymus teisiamojo posėdžio metu, teigė, jog darželio teritorijoje nukentėjusįjį stumdė, trenkė jam koja, ranka, o kai nukentėjusysis buvo nukritęs ant žemės, jis dar gulintį mušė rankomis ir kojomis. Taip pat parodė, kad nukentėjusįjį įžeidinėjo žodžiais, keiksmažodžiais, liepė klauptis ant kelių ir prisipažinti, kad yra gėjus. Tuo tarpu nukentėjusysis jautėsi blogai, nuo smūgių iš nosies jam bėgo kraujas (b. t. 2, b. l. 58-59).

22Tokius nuteistojo parodymus patvirtina tiek paties nukentėjusiojo parodymai, tiek byloje apklaustų, įvykį mačiusių, liudytojų parodymai. Nukentėjusysis K. J. P., apklaustas teisiamojo posėdžio metu, parodė, kad nuteistasis jį stumdė, mušė, norėjo deginti plaukus, liepė atsiklaupti, grasindamas, kad jei neatsiklaups, bus dar blogiau, liepė sakyti, kad yra gėjus. Taip pat nukentėjusysis parodė, kad jam iš nosies bėgo kraujas, o kai grįžo namo, jam buvo didelis šokas dėl to, kas įvyko, labai skaudėjo šonus, buvo labai pasimetęs, jautėsi pažemintas, dvi savaites negalėjo lankyti mokyklos, atsirado baimė, kad vėl taip pat atsitiks, tapo sunkiau bendrauti su draugais ir klasiokais (b. t. 2, b. l. 34-35).

23Liudytoju apklaustas E. S. taip pat patvirtino suduotus smūgius nukentėjusiojo atžvilgiu, bei, kad jam nuteistasis liepė klauptis ant kelių, bučiuoti žemę ir sakyti, kad jis yra gėjus (b. t. 1, b. l. 25-26, 27-28). Analogiškas įvykio aplinkybes patvirtino ir kiti liudytojai. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, jog nuteistojo veiksmai buvo atlikti kitų toje vietoje buvusių žmonių akivaizdoje.

24Kolegijos nuomone, D. S. pagrįstai nuteistas pagal LR BK 284 str. 1 d., jo nusikalstama veika įrodyta nuosprendyje aptartais įrodymais, ji tinkamai kvalifikuota, nuteistojo veiksmuose yra visi Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. numatyti objektyvieji ir subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Priešingai nei teigia apeliantas, pastarojo veiksmai inkriminuoto nusikaltimo padaryme yra įrodyti pirmosios instancijos teismo ištirtais ir teisingai, nepažeidžiant įstatymų reikalavimų, įvertintais įrodymais.

25Teisėjų kolegija nesutinka ir su nuteistojo D. S. apeliacinio skundo argumentu, kad civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo turėtų būti atmestas. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, nukentėjusiojo mobiliojo ryšio telefono pagrobimą pagrįstai pašalino iš nuteistojo veiksmų, tačiau pagrįstai tenkino ir civilinį ieškinį dėl 200 Lt turtinės žalos (prarasto mobiliojo ryšio telefono vertės) atlyginimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atlyginama yra tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė. Tai reiškia, kad padaryta žala turi būti susijusi priežastiniu ryšiu su nusikalstama veika. Kaip matyti, bylos duomenims nustatyta, jog nukentėjusysis K. J. P. mobiliojo ryšio telefono pasigedo po įvykio, tai yra, po nuteistojo atliktų nusikalstamų veiksmų jo atžvilgiu. Tokiu būdu žala, padaryta neteisėtais nuteistojo veiksmais, pagal susiklosčiusią teisminę praktiką, nukentėjusiajam atlyginama besąlygiškai (LR CK 6.247 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-171/2008).

26Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl neturtinės žalos nustatyto dydžio taip pat yra pagrįstas byloje surinktais įrodymais. Buvo nustatyta, jog nukentėjusiajam K. J. P. nuteistojo neteisėtais įžūliais veiksmais, kitų asmenų akivaizdoje, buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas bei sukelti neigiami dvasiniai išgyvenimai. Nukentėjusysis teigė dėl įvykio patyręs šoką, jautėsi pažemintas, dvi savaites negalėjo lankyti mokyklos, jam atsirado baimė, kad vėl taip pat atsitiks, tapo sunkiau bendrauti su draugais ir klasiokais (b. t. 2, b. l. 34-35). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priešingai nei skunde teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, priteisdamas neturtinę žalą iš nuteistojo, atsižvelgė į jo turtinę padėtį, į nukentėjusiajam padarytų sužalojimų pobūdį, į tai, kad jei nesukėlė ilgalaikių neigiamų pasekmių, kurios nebūtų išnykusios pasibaigus gydymui ir neturtinės žalos dydį sumažino. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad teismo priteistas neturtinės žalos dydis, tai yra, 8000 Lt nukentėjusiajam K. J. P. atlyginti, atitinka tiek nusikalstamos veikos sunkumo pobūdį, tiek sužalojimo sunkumo laipsnį, neprieštarauja susiformavusiai teismų praktikai panašaus pobūdžio bylose, atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d.

27Taip pat kolegija atkreipia nuteistojo D. S. dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas jam bausmę, bausmės ir jos paskirties principų, bausmės skyrimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 41 str., 56 str. nepažeidė. Teismas, paskirdamas nuteistajam D. S. bausmę, įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, jo asmenybę, tai, kad nusikalto būdamas nepilnametis, nuosprendyje nurodė bausmės rūšies ir dydžio skyrimo motyvus.

28Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertinęs minėtas aplinkybes, nuteistajam D. S. pagrįstai parinko bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą. Nuteistasis D. S. nusikaltimo padarymo metu buvo teistas vieną kartą (teistas už savanaudiškas smurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas nuosavybei). Po to D. S. buvo teistas dar du kartus už nusikalstamas veikas padarytas prieš skundžiamame nuosprendyje nustatytos nusikalstamos veikos padarymą ir nuosprendžio priėmimo metu iš viso buvo teistas tris kartus, teistumas neišnykęs. Atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių nuteistojo padėtį aplinkybių teismas nenustatė. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo bausmė, paskirta nuteistajam D. S., savo trukme nėra aiškiai per griežta, todėl ją švelninti, mažinant jos trukmę teisinio pagrindo nėra.

29Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.,

Nutarė

30Nuteistojo D. S. apeliacinį skundą atmesti.

31Ši nutartis įsiteisėja po jos paskelbimo.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., į galutinę subendrintą bausmę... 4. Iš D. S. priteista 200 Lt L. P. turtinei žalai atlyginti, 8000 Lt Kiprui J.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, n u s t a t ė :... 6. D. S. nuteistas už tai, kad viešoje vietoje įžūliu elgesiu ir patyčiomis... 7. jis 2010-09-19, apie 18.25 val., turėdamas tikslą savo įžūliu elgesiu ir... 8. Apeliaciniu skundu nuteistasis D. S. prašo peržiūrėti nuosprendį ir jo... 9. Nuteistasis skunde taip pat teigia, jog teismas neįvertino galimybės, kad... 10. Nuteistasis D. S. skunde nurodo sutinkąs sudavęs smūgius, pasielgęs... 11. Apeliantas skunde teigia nesuprantąs, kodėl turi atlyginti žalą už... 12. Dėl neturtinės žalos nuteistasis D. S. nurodo, kad nei vienas iš įvykio... 13. Apeliantas skunde teigia nukentėjusiojo neatsiprašęs tik dėl to, kad jo... 14. Teismo posėdyje gynėja palaikė nuteistojo D. S. apeliacinį skundą, prašė... 15. Nuteistojo D. S. apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nuosprendis... 17. Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal Lietuvos... 18. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad nuteistasis D. S., apie 18.25 val.... 19. Pažymėtina, kad nuteistasis D. S. neneigė naudojęs smurtą nukentėjusiojo... 20. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra padariniai, t.... 21. Apeliacinio skundo argumentas, kad nuteistasis įvykio metu nenaudojo... 22. Tokius nuteistojo parodymus patvirtina tiek paties nukentėjusiojo parodymai,... 23. Liudytoju apklaustas E. S. taip pat patvirtino suduotus smūgius... 24. Kolegijos nuomone, D. S. pagrįstai nuteistas pagal LR BK 284 str. 1 d., jo... 25. Teisėjų kolegija nesutinka ir su nuteistojo D. S. apeliacinio skundo... 26. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl neturtinės... 27. Taip pat kolegija atkreipia nuteistojo D. S. dėmesį, jog pirmosios... 28. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertinęs minėtas... 29. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.,... 30. Nuteistojo D. S. apeliacinį skundą atmesti.... 31. Ši nutartis įsiteisėja po jos paskelbimo....