Byla 2S-485-569/2016
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-61-721/2016

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės I. R. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-61-721/2016,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

31. Atsakovė I. R. prašė teismo taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigoti ieškovą sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 2 000 Eur įmoką.

42. Atsakovė nurodė, kad ieškovui galint laisvai patekti į atsakovės gyvenamąsias patalpas, atsakovė gali patirti nuostolių, jei būtų pasisavinti ar apgadinti jai priklausantys daiktai, namo pagerinimai. Ieškovo turtinė padėtis sunki, todėl yra galimybė, jog jei atsakovei būtų sukelti nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas vengtų juos atlyginti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 9 d. nutartimi prašymą atmetė.

74. Teismas nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog nuo bylos iškėlimo ieškovas būtų kokiu nors būdu bandęs gadinti, naikinti ar atlikti kitus neleistinus veiksmus ginčo namo ar atsakovės naudojamų patalpų atžvilgiu, todėl sprendė, jog nėra pagrindo spręsti, kad gali atsirasti atsakovės nurodyti nuostoliai.

85. Teismas nepagrįstai vertino atsakovės teiginius, jog atsiradus nuostolių, ieškovas vengtų juos atlyginti, nes ieškovas neturi jokio nekilnojamojo turto, jo turtinė padėtis sunki. Teismas pažymėjo, kad ieškovui kaip ir atsakovei priklauso ½ dalis ginčo namo, atsakovas turi nekilnojamojo turto, kurio vertė pakankamai didelė, todėl nėra pagrindo spręsti, jog net ir atsiradus nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nuostolių atlyginimas būtų apsunkintas ar neįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

106. Atskiruoju skundu atsakovė I. R. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti ieškovą S. R. užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, sumokant 2 000 Eur įmoką į teismo depozitinę sąskaitą arba pateikiant banko garantiją nurodytai sumai.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

126.1. Byloje neginčijami rašytiniai įrodymai (policijos komisariato nutarimai, pateikti kartu su 2015 m. spalio 8 d. I. R. atsiliepimu į ieškinį) atskleidžia aplinkybę, jog 2012 m., bylos šalims bendrai naudojantis gyvenamuoju namu, buvo fiksuoti turto pasisavinimo atvejai, kai S. R. išsivežė atsakovės dukros dviratį ir kitus smulkius buitinius daiktus, taip pat fiksuotas atvejis, kai ieškovas išstumdė atsakovei priklausančius baldus, nes, jo manymu, jam buvo paliktas „per mažas“ įėjimas.

136.2. Ginčo name ieškovas negyveno daugiau nei tris metus (nuo 2012 m. liepos). Name nėra jokių jo daiktų. Kita vertus, name yra daug atsakovei priklausančių daiktų.

146.3. Ieškovas į bylą yra pateikęs rašytinius įrodymus ir savo paaiškinimus, jog jo finansinė padėtis yra sunki. Tai sudaro pakankamą pagrindą teigti, jog, jei atsakovei būtų sukelti nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas vengtų juos atlyginti.

15Teismas

konstatuoja:

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

187. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė tenkinti atsakovės I. R. prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, laikytina teisėta ir pagrįsta.

198. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Minėta norma yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, taip pat į ieškovo galimybių padengti dėl jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius, užtikrinimą.

209. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori (iš anksto) aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismas, spręsdamas tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą, turi įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių padarinius ribojant veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, konkrečių būsimų nuostolių (jeigu apie juos yra duomenų) dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1302/2012, 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-121/2014).

2110. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų, dėl kurių gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Tačiau tam, kad teismas nustatytų tokių nuostolių užtikrinimą, pagal bylos duomenis turi būti realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), o atsakovas turi pateikti duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2008, 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-695/2008). Jeigu atsakovas pateikia teismui ne konkrečius duomenis apie galimų nuostolių patyrimą bei jų dydį, o tik išdėsto bendro pobūdžio teiginius apie patiriamus nuostolius, teismas neturėtų tenkinti jo prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2269/2011).

2211. Apeliantė būtinybę taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą grindė šiomis aplinkybėms: ieškovui galint laisvai patekti į atsakovės gyvenamąsias patalpas, atsakovė gali patirti nuostolių, jei būtų pasisavinti ar apgadinti jai priklausantys daiktai, namo pagerinimai. Ieškovo turtinė padėtis sunki, todėl yra galimybė, jog jei atsakovei būtų sukelti nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas vengtų juos atlyginti.

2312. Apeliantės nurodytos aplinkybės, jog 2012 m. šalims bendrai naudojantis gyvenamuoju namu, buvo fiksuoti turto pasisavinimo atvejai, kai S. R. išsivežė atsakovės dukros dviratį ir kitus smulkius buitinius daiktus, išstumdė atsakovei priklausančius baldus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pakankamas pagrindas vertinti, kad ieškovas ir toliau taip elgsis bei tuo padarys atsakovei nuostolių, kadangi atsakovė kartu su prašymu nepateikė jokių papildomų duomenų, kad ieškovas nuo 2015-09-10 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, įgyvendindamas savo teises, užtikrintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis, būtų atlikęs kokius turto pasisavinimo ar gadinimo veiksmus.

2413. Nepagrįstais vertintini ir apeliantės argumentai, jog ieškovo finansinė padėtis yra sunki, nekilnojamojo turto jis neturi, todėl jei atsakovei būtų sukelti nuotoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas vengtų juos atlyginti. Teisingai pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto, nes ieškovui kaip ir atsakovei priklauso ½ dalis ginčo namo. Atsakovo nekilnojamojo turto vertė pakankamai didelė, todėl nėra pagrindo spręsti, jog net ir atsiradus nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nuostolių atlyginimas būtų apsunkintas ar neįmanomas.

2514. Įvertinus aptartą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atsakovė šiuo konkrečiu atveju neįrodė realios nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kilimo tikimybės.

2615. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės teiginiai dėl nuostolių užtikrinimo instituto taikymo yra deklaratyvūs ir nesuteikiantys pagrindo pripažinti, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apeliantės nurodomi nuostoliai vertintini kaip pakankamai tikėtini (CPK 12 str., 178 str.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir taikė bendrąsias nuostolius, galimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo reglamentuojančias įstatymo normas, nutartis yra pakankamai motyvuota, todėl paliktina galioti.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

28Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. I.Ginčo esmė... 3. 1. Atsakovė I. R. prašė teismo taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 4. 2. Atsakovė nurodė, kad ieškovui galint laisvai patekti į atsakovės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 9 d. nutartimi prašymą... 7. 4. Teismas nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog nuo bylos iškėlimo... 8. 5. Teismas nepagrįstai vertino atsakovės teiginius, jog atsiradus nuostolių,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 6. Atskiruoju skundu atsakovė I. R. prašo panaikinti Mažeikių rajono... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 6.1. Byloje neginčijami rašytiniai įrodymai (policijos komisariato... 13. 6.2. Ginčo name ieškovas negyveno daugiau nei tris metus (nuo 2012 m.... 14. 6.3. Ieškovas į bylą yra pateikęs rašytinius įrodymus ir savo... 15. Teismas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. 7. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis,... 19. 8. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi... 20. 9. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tikėtinų nuostolių susidarymo... 21. 10. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis... 22. 11. Apeliantė būtinybę taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos... 23. 12. Apeliantės nurodytos aplinkybės, jog 2012 m. šalims bendrai naudojantis... 24. 13. Nepagrįstais vertintini ir apeliantės argumentai, jog ieškovo finansinė... 25. 14. Įvertinus aptartą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 26. 15. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartį palikti...