Byla 3K-3-502/2006
Dėl netesybų priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Dangutės Ambrasienės ir Sigito Gurevičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB firmos „VITI“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 7 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovui AB firmai „VITI“ dėl netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 500 000 Lt netesybų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas įsipareigojo išpirkti iš ieškovo akcijas, sutartį dėl akcijų išpirkimo su ieškovu sudaryti iki 2005 m. sausio 5 d., o už išperkamas akcijas sumokėti ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 15 d. Atsakovas įsipareigojo, kad, neįvykdęs prievolės išpirkti nurodytas akcijas iš ieškovo, sumokės ieškovui 500 000 Lt netesybų.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad pagal šalių pasirašytą garantinį įsipareigojimą atsakovas įsipareigojo išpirkti iš ieškovo jam nuosavybės teise priklausančias 910 000 paprastųjų vardinių akcijų ir 120 000 privilegijuotųjų vardinių akcijų už bendrą 1 060 320 Lt sumą. Sutartį dėl akcijų išpirkimo atsakovas įsipareigojo sudaryti su ieškovu iki 2005 m. sausio 5 d., o už išperkamas akcijas sumokėti ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 15 d. Garantiniu įsipareigojimu atsakovas įsipareigojo, kad, neįvykdęs savo pareigos išpirkti nurodytas akcijas iš ieškovo, atsakovas sumoka ieškovui 500 000 Lt netesybų. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Teismo nuomone, iki 2005 m. sausio 5 d. nesudarius akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, atsakovui nebuvo pagrindo sumokėti ieškovui už akcijas. Kadangi akcijų išpirkimo sutartis iki garantiniame rašte nurodytos datos nebuvo sudaryta, tai apie savo pažeistas teises ieškovas sužinojo nuo 2005 m. sausio 6 d. (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Teismas padarė išvadą, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina 2005 m. sausio 6 d., o paskutinė diena ieškiniui pateikti buvo 2005 m. liepos 6 d. Ieškovas ieškinį įteikė pasiuntinių tarnybai UAB „Observis“ 2005 m. liepos 14 d. Teismas nepripažino, kad dokumentų įteikimo UAB „Observis“ data laikytina ieškinio įteikimo teismui data. Pagal Pašto įstatymo 6 straipsnio 2, 3 dalis asmenys turi teisę teikti pasiuntinių paslaugas be atskiro išankstinio valstybės institucijų leidimo, kai Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis praneša apie tai šiai tarnybai, o pašto paslaugas teikti galima tik turint Ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą. Ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. rugsėjo 2 d. raštas patvirtina, kad UAB „Observis“ neįrašyta į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, taip pat jai neišduotas leidimas pašto paslaugoms teikti. Teismo nuomone, ieškovo argumentas, kad jis negalėjo ir neprivalėjo žinoti, jog UAB „Observis“ neturi teisės teikti pasiuntinių ar pašto paslaugų, teisiškai nereikšmingas, nes priešingu atveju procesinių dokumentų įteikimą paštui, telegrafui ar perdavimą kitomis ryšio priemonėmis reiktų prilyginti įteikimui bet kuriam juridiniam asmeniui, kuris tokį dokumentą sutiktų priimti. Teismas nurodė, kad 2005 m. birželio 25 d. ieškovas su advokatu sudarė atstovavimo sutartį, todėl ieškovas turėjo visas galimybes konsultuotis su kvalifikuotu teisininku ir ieškinį teismui įteikti tinkamai vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais. Ieškovo ieškinys Vilniaus apygardos teisme gautas 2005 m. liepos 21 d., t. y. praleidus šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo 2005 m. sausio 6 d. Teismas, įvertinęs įrodymus, padarė išvadą, kad ne pats ieškovas, o jo atstovas – advokatas veikė už atstovaujamąjį paduodant ieškinį, tačiau ši aplinkybė, teismo nuomone, nesudaro pagrindo atnaujinti ieškinio senaties termino. Teismas nurodė, kad byloje nėra įrodymų, leidžiančių spręsti, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, todėl turėtų būti atnaujintas, o pažeistoji teisė ginama. Teismas padarė išvadą, kad ieškinio senaties terminas, atsakovui reikalaujant, taikytinas (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), o ieškinio senaties termino pasibaigimas yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. kovo 7 d. nutartimi ieškovo apeliacinį skundą tenkino, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimą, atnaujino praleistą ieškinio senaties terminą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kolegija nurodė, kad garantiniu įsipareigojimu, dėl kurio nevykdymo ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netesybas, atsakovas įsipareigojo išpirkti iš ieškovo akcijas, iki 2005 m. sausio 5 d. sudaryti su ieškovu akcijų išpirkimo sutartį ir apmokėti ieškovui už išperkamas akcijas ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 15 d. Garantiniame įsipareigojime nurodyta, kad jis galioja iki pilno atsakovo atsiskaitymo su ieškovu. Jeigu atsakovas nevykdo įsipareigojimo išpirkti iš ieškovo akcijas, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 500 000 Lt netesybų. Kolegija padarė išvadą, kad garantiniame įsipareigojime netesybos nustatytos ne vien už akcijų išpirkimo sutarties nesudarymą, o už visų įsipareigojimų išpirkti akcijas nevykdymą, t. y. apima išpirkimo sutarties sudarymą ir apmokėjimą už išperkamas akcijas. Kolegijos nuomone, ieškinio senaties termino eigos pradžia dėl garantiniame įsipareigojime numatytų netesybų išieškojimo yra ne 2005 m. sausio 6 d., kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, o 2005 m. sausio 16 d., t. y. kita diena po garantiniame įsipareigojime nustatyto termino apmokėti už išperkamas akcijas. Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Taigi paskutinė diena ieškiniui dėl netesybų, numatytų garantiniame įsipareigojime, išieškojimo pateikti buvo 2005 m. liepos 16 d. Ieškovas ieškinį pasiuntinių tarnybai UAB „Observis“ įteikė 2005 m. liepos 14 d., ieškinys teisme gautas 2005 m. liepos 21 d. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2005 m. liepos 14 d. negali būti laikoma ieškinio įteikimo teismui data, nes UAB „Observis“ tuo metu nebuvo įrašyta į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą ir jai nebuvo išduotas leidimas teikti pašto paslaugas. Į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą UAB „Observis“ įrašyta ir jai suteikta teisė teikti pasiuntinių paslaugas tik nuo 2005 m. gruodžio 16 d., todėl, kolegijos nuomone, ieškinio įteikimas UAB „Observis“ negali būti pripažįstamas tinkamu įteikimu. Kolegija padarė išvadą, kad ieškovas praleido įstatymo nustatytą šešių mėnesių terminą ieškiniui paduoti, nes ieškinys teisme gautas tik 2005 m. liepos 21 d. Kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinio senaties praleidimo priežastis nėra svarbi ir terminas negali būti atnaujintas. Ieškovas nurodė, kad UAB „Observis“, nors ir neturėjo leidimo teikti pašto paslaugas, bet save įvardijo pasiuntinių tarnyba, priėmė įteikti dokumentus, taip jį suklaidindama. Kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2005 m. gruodžio 16 d. UAB „Observis“ suteikta teisė teikti pasiuntinių paslaugas, tikėtinas ieškovo aiškinimas, kad dokumentų iš ieškovo priėmimo metu UAB „Observis“ jau buvo kreipusis dėl leidimo teikti pasiuntinių paslaugas ir faktiškai jas teikė. Ieškovas laiku, t. y. iki ieškinio senaties termino pabaigos, įteikė UAB „Observis“ ieškinio pareiškimą. Kolegija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, taip pat vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pripažino, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, todėl pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Kolegija nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį dėl senaties termino praleidimo, nepasisakė dėl pareikšto reikalavimo, nenagrinėjo ginčo esmės, todėl gražino bylą nagrinėti iš naujo.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 7 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Teismas neteisingai aiškino garantinio įsipareigojimo sąlygas (CK 6.193 straipsnis), todėl neteisingai nustatė ieškinio senaties termino eigos pradžią (CK 1.127 straipsnis). Garantiniame įsipareigojime yra nurodyta konkreti data, iki kurios galėjo būti sudarytas akcijų išpirkimo sandoris, t. y. atsakovas garantavo, kad iki 2005 m. sausio 5 d. bus sudaryta akcijų išpirkimo sutartis. Akcijų išpirkimo sandoris nebuvo sudarytas, todėl nuo kitos dienos (2005 m. sausio 6 d.) prasidėjo sutrumpinto (šešių mėnesių) ieškinio senaties termino eigos pradžia, kuri baigėsi 2005 m. liepos 6 d. Garantinis įsipareigojimas sudarytas iš šių pagrindinių sąlygų: išpirkti akcijas; iki 2005 m. sausio 5 d. sudaryti sutartį; apmokėti už išperkamas akcijas ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 15 d. Kasatoriaus nuomone, teisingas garantinio įsipareigojimo sąlygų aiškinimas yra toks, kad kasatorius garantavo, jog yra pasiryžęs sudaryti akcijų išpirkimo sutartį iki 2005 m. sausio 5 d., o šios sutarties viena iš sąlygų yra ta, kad apmokėjimo už akcijas terminas negali būti ilgesnis kaip 2005 m. sausio 15 d. Tai reiškia, kad jei iki 2005 m. sausio 5 d. nebuvo sudaryta akcijų išpirkimo sutartis (pagrindinis sandoris), tai neteko prasmės ir apmokėjimo sąlyga (viena iš pagrindinio sandorio sąlygų), nes ji savaime negalėjo būti įgyvendinta be pagrindinio sandorio - akcijų išpirkimo sutarties - sudarymo. Teismas, netinkamai aiškindamas garantinio įsipareigojimo sąlygas, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia - 2005 m. sausio 16 d.

112. Apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2005 m. gruodžio 16 d. UAB „Observis“ suteikta teisė teikti pasiuntinių paslaugas, tikėtinas ieškovo aiškinimas, kad dokumentų iš ieškovo priėmimo metu UAB „Observis“ jau buvo kreipusis dėl leidimo teikti pasiuntinių paslaugas ir faktiškai jas teikė. Pagal Pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalį Ryšių reguliavimo tarnyba per 15 dienų informuoja asmenį, kuris kreipėsi dėl pasiuntinių paslaugų teikimo, kad pranešimą gavo, todėl ieškovas galėjo gauti iš UAB „Observis“ ar Ryšių reguliavimo tarnybos dokumentus, patvirtinančius konkrečią kreipimosi datą. Teismas šią išvadą padarė pažeisdamas CPK 12, 176, 178 straipsnius. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Observis“ į Ryšių reguliavimo tarnybą nesikreipė, pasiuntinių paslaugų negalėjo teikti, todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai UAB „Observis“ įvardijo pasiuntinių tarnyba.

123. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 1.131 straipsnio 2 dalį, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos vienodos praktikos taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu buvusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai arba per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Pirma, teismas neteisingai aiškindamas bei taikydamas ieškinio senaties termino eigos pradžią reglamentuojančias teisės normas, klaidingai nusprendė, jog ieškovas 2005 m. liepos 14 d. ieškinį pateikė (UAB „Observis“) dar nepasibaigus ieškinio senaties terminui, dėl to padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Antra, teismas neįvardijo svarbių priežasčių, o tiesiog rėmėsi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, kurie negali būti laikomi pakankamu pagrindu atnaujinti ieškinio senaties terminą. Trečia, svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis paprastai nelaikytinas netinkamas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas. Pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą sietinas tik su svarbiomis aplinkybėmis, kurios rūpestingam, protingam, atidžiam kreditoriui sutrukdė ginti savo pažeistą teisę. Teismas nevertino ieškovo neapdairaus, neatidaus, nerūpestingo elgesio, dėl to ieškinys buvo pateiktas praleidus ieškinio senaties terminus. Pagal CPK 74 straipsnio 7 dalį procesinius dokumentus galima įteikti teismui paštu arba telegrafu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs ir kitas ryšio priemones. Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas neatleidžia nuo juose numatytų sankcijų taikymo ir nepateisina įstatymų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (CK 1.6 straipsnis). Voko su ieškiniu atidavimas įmonei, kuri neturėjo (ir negalėjo) teikti nei pašto, nei pasiuntinių tarnybos paslaugų, negali būti laikoma įteikimu per paštą ar pasiuntinių tarnybą. Kiekvienas asmuo privalo savo teisėmis naudotis tinkamai, todėl atidus ir apdairus asmuo turėjo įsitikinti UAB „Observis“ teise teikti pasiuntinių paslaugas. Be to, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškinį surašė teisinę kvalifikaciją turintis asmuo (advokatas), todėl ieškovas turėjo galimybę pasikonsultuoti, kokiu būdu ir kas gali įteikti teismui dokumentus taip, kad nebūtų praleistas ieškinio senaties terminas. Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad ieškovas elgėsi neatidžiai, aplaidžiai, todėl teismas neturėjo pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą. Teismas nepagrįstai atsižvelgė į tai, kad UAB „Observis“ po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo tapo pasiuntinių tarnyba. Ši aplinkybė negali pateisinti ieškinio senaties termino praleidimą, nes bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme UAB „Observis“ net nebuvo pateikusi pranešimo Ryšių reguliavimo tarnybai dėl pasiuntinių tarnybos paslaugų teikimo.

134. Teismas atnaujindamas ieškinio senaties terminą netinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Teismas, remdamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, nusprendęs panaikinti pirmosios instancijos sprendimą, bylą turėjo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas savarankiškai, nepriklausomai (CPK 21 straipsnis) turi spręsti, ar tenkinti atsakovo prašymą taikyti ieškinio senaties terminą, ar ex officio atnaujinti šį terminą (nors ieškovas ir neprašė termino atnaujinti), tačiau to padaryti pirmosios instancijos teismas negalės, nes ieškinio senaties terminą atnaujino apeliacinės instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismas priėmė pusę naujo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 326 straipsnio 2 dalis), taigi atėmė iš pirmosios instancijos teismo galimybę nepriklausomai ir nešališkai išnagrinėti bylą iš naujo.

14Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

151. Apeliacinės instancijos teismas savo nutartyje teisingai nustatė, kad ieškinio senaties terminas baigėsi 2005 m. liepos 16 d. Atsakovas turėjo prievolę sumokėti už akcijas iki 2005 m. sausio 15 d. Atsakovas iki nurodytos datos prievolės sumokėti už akcijas neįvykdė ir pagal garantinį įsipareigojimą ieškovas nuo prievolės neįvykdymo momento (nesumokėjimo už akcijas nustatytu terminu) įgijo teisę į ieškinį dėl netesybų priteisimo. Iki 2005 m. sausio 16 d. ieškovas teisės į netesybas neturėjo, nes garantiniame įsipareigojime teisė į netesybas siejama su akcijų išpirkimo faktu, t. y. apmokėjimu už jas. Garantinio įsipareigojimo tekstą rengė, jį pasirašė ir sąlygas pasiūlė atsakovo atstovai, todėl pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį, esant kokiems nors neaiškumams dėl garantinio įsipareigojimo sąlygų aiškinimo, jos turėtų būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies (atsakovo) nenaudai ir jas priėmusios šalies (ieškovo) naudai.

162. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas voką su teismui adresuotu ieškiniu įteikė UAB „Observis“ laiku. Ieškovas aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė savo valią ir siekį ieškinį išsiųsti laiku ir išsiuntė jį teismui 2005 m. liepos 14 d. Apeliacinės instancijos teismas savo nutartyje teisingai nurodo, kad, nors UAB „Observis“ ir neturėjo teisės teikti pašto paslaugas, bet save įvardijo pasiuntinių tarnyba, priėmė įteikti dokumentus, taip suklaidindama ieškovą. Nėra pagrindo reikalauti iš ieškovo, kad, prieš įteikdamas siuntą faktiškai paslaugas teikiančiai pasiuntinių tarnybai, jis žinotų apie pasiuntinių paslaugas teikiančių įmonių licencijavimo taisykles ar reikalautų pateikti leidimą. Ieškovui buvo žinoma, kad praktikoje pasiuntinių, kurjerių ir pašto paslaugas Lietuvos Respublikoje teikia ne vien tik Lietuvos paštas, todėl jam neatrodė neįprasta, kad ir UAB „Observis“ užsiima šia veikla. Dėl to yra visiškai teisinga ir pagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvada, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Atnaujindamas ieškinio senaties terminą apeliacinės instancijos teismas rėmėsi ieškinio senaties termino eigos metu buvusiomis aplinkybėmis. Ar priežastis buvo svarbi, kiekvienu konkrečiu atveju paliekama nuspręsti bylą nagrinėjančiam teismui. Priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, tas faktas, kad UAB „Observis“ buvo netinkamai pranešusi apie savo teikiamas paslaugas ir siuntos priėmimo momentu dar neturėjo valstybės institucijos leidimo teikti siuntų pristatymo paslaugas, nesudaro pagrindo atsisakyti atnaujinti ieškinio senaties terminą apie tai nieko nežinojusiam ieškovui. Ieškovas elgėsi sąžiningai, savo teises įgyvendino teisėtu būdu ir tinkamai, prieš tai išnaudojęs visas galimybes apginti savo teises ne teismo keliu (dėl to praėjo beveik šeši mėnesiai). Tas faktas, kad savo kaip kurjerio pareigas netinkamai galėjo įgyvendinti UAB „Observis“, negali trukdyti atnaujinti ieškinio senaties terminą ieškovui.

173. Apeliacinės instancijos teismas tik nurodė, kad tikėtinas ieškovo aiškinimas, kad dokumentų paėmimo iš ieškovo metu UAB „Observis“ jau buvo kreipusis dėl leidimo teikti pasiuntinių paslaugas ir faktiškai jas teikė. Teismas tik įvertino ieškovo aiškinimą visų byloje nustatytų aplinkybių kontekste ir nurodė, kad toks aiškinimas yra tikėtinas.

184. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareikšto reikalavimo ir nagrinėjamo ginčo esmės, tai apeliacinės instancijos teismas, atnaujinęs ieškinio senaties terminą, perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

21Atsakovas garantiniu įsipareigojimu įsipareigojo išpirkti iš ieškovo akcijas, iki 2005 m. sausio 5 d. sudaryti su ieškovu akcijų išpirkimo sutartį, apmokėti ieškovui už išperkamas akcijas ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 15 d. Garantiniame įsipareigojime nurodyta, kad jis galioja iki pilno atsakovo atsiskaitymo su ieškovu. Jeigu atsakovas nevykdo įsipareigojimo išpirkti iš ieškovo akcijas, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 500 000 Lt netesybų. Ieškovas ieškinį dėl netesybų priteisimo UAB „Observis“ įteikė 2005 m. liepos 14 d., ieškinys teisme gautas 2005 m. liepos 21 d.

22V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai, jog apeliacinės instancijos teismas netinkamai nustatė ieškinio senaties termino eigos pradžią, nepagrįsti. Byloje nustatyta, kad garantiniu įsipareigojimu, dėl kurio nevykdymo ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netesybas, atsakovas įsipareigojo išpirkti iš ieškovo akcijas, iki 2005 m. sausio 5 d. sudaryti su ieškovu akcijų išpirkimo sutartį, apmokėti ieškovui už išperkamas akcijas ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 15 d. Garantiniame įsipareigojime nurodyta, kad jis galioja iki pilno atsakovo atsiskaitymo su ieškovu. Jeigu atsakovas nevykdo įsipareigojimo išpirkti iš ieškovo akcijas, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 500 000 Lt netesybų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, aiškinant garantinio įsipareigojimo sąlygas, darytina išvada, kad garantiniame įsipareigojime netesybos numatytos ne už įsipareigojimo sudaryti akcijų išpirkimo sutartį nustatytu terminu neįvykdymą, o už įsipareigojimo išpirkti akcijas neįvykdymą, o pagal garantinį įsipareigojimą akcijų išpirkimas apima tiek išpirkimo sutarties sudarymą, tiek apmokėjimą už išperkamas akcijas. Atsakovui iki 2005 m. sausio 5 d. nesudarius akcijų išpirkimo sutarties ir iki 2005 m. sausio 15 d. neapmokėjus už akcijas, ieškovas įgijo teisę reikalauti netesybų dėl įsipareigojimo išpirkti akcijas neįvykdymo. Teisėjų kolegijos nuomone, atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai, kad, atsižvelgiant į tai, jog garantinio įsipareigojimo tekstą rengė, jį pasirašė ir sąlygas pasiūlė atsakovo atstovai, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 4 dalimi, esant kokiems nors neaiškumams dėl garantinio įsipareigojimo sąlygų aiškinimo, jos turėtų būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies (atsakovo) nenaudai ir jas priėmusios šalies (ieškovo) naudai, pagrįsti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo atveju ieškinio senaties termino eigos pradžia dėl garantiniame įsipareigojime numatytų netesybų išieškojimo yra 2005 m. sausio 16 d., t. y. kita diena po garantiniame įsipareigojime nustatyto termino apmokėti už išperkamas akcijas pasibaigimo, o paskutinė diena ieškiniui dėl netesybų, numatytų garantiniame įsipareigojime, išieškojimo pateikti buvo 2005 m. liepos 16 d. (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

24Kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas, atnaujindamas praleistą ieškinio senaties terminą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, nepagrįsti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, yra išaiškinęs, kad klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti (CK 1.131 straipsnio 2 dalis), teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino trukmę (bendrasis ar sutrumpintas), ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas laikė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą; nors ieškovas ieškinį įteikė UAB „Observis“ 2005 m. liepos 14 d., tačiau 2005 m. liepos 14 d. teismas nelaikė ieškinio įteikimo teismui data, nes UAB „Observis“ tuo metu nebuvo įrašyta į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą ir jai nebuvo išduotas leidimas teikti pašto paslaugas, todėl ieškinio įteikimo data teismas laikė 2005 m. liepos 21 d., t. y. ieškinio gavimo teisme datą. Byloje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas tik penkias dienas, ieškovas iki ieškinio senaties termino pabaigos įteikė UAB „Observis“ ieškinio pareiškimą, t. y. aplinkybės, dėl kurių buvo praleistas terminas (įteikimas įmonei, kuri neturėjo leidimo teikti pašto paslaugas), atsirado ieškinio senaties termino eigos metu, UAB „Observis“, nors ir neturėjo leidimo teikti pašto paslaugas, bet save įvardijo pasiuntinių tarnyba, priėmė įteikti dokumentus, nuo 2005 m. gruodžio 16 d. UAB „Observis“ suteikta teisė teikti pasiuntinių paslaugas, ieškovas dar 2005 m. kovo 10 d. kreipėsi į atsakovą dėl garantinio įsipareigojimo nevykdymo, 2005 m. birželio 25 d. sudarė atstovavimo sutartį su advokatu dėl atstovavimo teisme. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, nustatęs šias aplinkybes, pagrįstai ieškinio senaties termino praleidimo priežastis pripažino svarbiomis ir atnaujino praleistą terminą.

25Kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas, remdamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, nusprendęs panaikinti pirmosios instancijos sprendimą, bylą turėjo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo ir negalėjo priimti dalį naujo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 326 straipsnio 2 dalis), nepagrįsti. CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą visą ar iš dalies ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, o CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punkte suteikta teisė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (visą ar iš dalies) ir priimti naują sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir iš dalies priimdamas naują sprendimą, o kitą dalį grąžindamas nagrinėti iš naujo CPK 326 straipsnio reikalavimų nepažeidė. Ta aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismas nurodė tik CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir nenurodė CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punkto, neturi įtakos apeliacinės instancijos teismo sprendimo teisėtumui.

26Kasacinio skundo argumentai, susiję su UAB „Observis“ statusu ir kreipimusi dėl leidimo teikti pasiuntinių paslaugas, taip pat nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismo nutartį pripažinti neteisėta. Būtent dėl tos priežasties, kad 2005 m. liepos 14 d. UAB „Observis“ nebuvo įrašyta į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą ir jai nebuvo išduotas leidimas teikti pašto paslaugas, apeliacinės instancijos teismas 2005 m. liepos 14 d. nelaikė ieškinio įteikimo teismui data ir pripažino, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, tačiau, nustatęs, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, praleistą terminą atnaujino. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje buvo nustatyta pakankamai aplinkybių, leidžiančių daryti išvadą, kad yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą ir neatsižvelgiant į tai, ar dokumentų iš ieškovo priėmimo metu UAB „Observis“ jau buvo kreipusis dėl leidimo teikti pasiuntinių paslaugas.

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti apeliacinės instancijos teismo nutarties.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 500 000 Lt netesybų. Ieškovas... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 10. 1. Teismas neteisingai aiškino garantinio įsipareigojimo sąlygas (CK 6.193... 11. 2. Apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad,... 12. 3. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 1.131 straipsnio 2 dalį, nukrypo... 13. 4. Teismas atnaujindamas ieškinio senaties terminą netinkamai aiškino ir... 14. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti,... 15. 1. Apeliacinės instancijos teismas savo nutartyje teisingai nustatė, kad... 16. 2. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas voką su teismui... 17. 3. Apeliacinės instancijos teismas tik nurodė, kad tikėtinas ieškovo... 18. 4. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareikšto... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 21. Atsakovas garantiniu įsipareigojimu įsipareigojo išpirkti iš ieškovo... 22. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai, jog... 24. Kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas,... 25. Kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas, remdamasis... 26. Kasacinio skundo argumentai, susiję su UAB „Observis“ statusu ir... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 30. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...