Byla 2-2682/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Sakret LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Parama“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilso prekyba“ bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-1467-513/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sakret LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilso prekyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Sakret LT“ kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą ir prašė atsakovui UAB „Vilso prekyba“ iškelti bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad atsakovo skola ieškovui siekia 276 274,50 Lt, per nurodytą laikotarpį atsakovas skolos nesumokėjo.

5UAB „Parama“ pareiškimu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti UAB ,,Verslo administravimo kompanija“. Nurodė, jog atsakovas nevykdo taikos sutarties sąlygų, pagal kurias jis turėjo perduoti pareiškėjui prekes už 46 000 Lt.

6UAB „Aidmas“ pareiškimu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodė, jog atsakovas nesumokėjo 1 542,75 Lt skolos už teisines paslaugas.

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 5 d. ir 2011 m. liepos 28 d. nutartimis UAB ,,Aidmas“ ir UAB ,,Parama“ įtraukė į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalvimus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartimi UAB „Vilso prekyba“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“.

9Teismas padarė išvadą, jog UAB „Vilso prekyba“ pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką yra nemoki, tad atsakovui keltina bankroto byla. Teismas taip pat pripažino, kad tiek ieškovo, tiek kitų kreditorių siūlomi bankroto administratoriai atitinka administratoriams keliamus reikalavimus bei pažymėjo, kad UAB ,,Verslo administravimo kompanija“ įgaliotam asmenini

10S. B. yra skirtas įspėjimas. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 10 darbuotojų vykdo 178 bankroto procedūras, UAB „Verslo administravimo kompanija“ 4 darbuotojai vykdo 35 bankroto procedūras, o UAB „Valeksa“ 12 darbuotojų – 56 procedūras, bei tai, jog atsakovo juridinių asmenų registre nurodytu adresu Klaipėdoje nėra, o balanse nurodyta, kad įmonės adresas yra Mokslininkų g. 11–2, Vilniuje, teismas pripažino, kad administratoriaus UAB „Valeksa“ veikla bus efektyvesnė ir ekonomiškai naudingesnė visiems atsakovo kreditoriams, nes jo buveinė taip pat yra Vilniuje ir šio administratoriaus darbuotojai yra mažiau užimti.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Ieškovas UAB „Sakret LT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“, ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi žymiai didesnę patirtį vykdant bankroto procedūras nei UAB „Valeksa“. Be to, tik keli asmenys UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi didelį vykdomųjų bylų kiekį, kai tuo tarpu kitų asmenų krūvis yra toks pat ar net mažesnis, nei teismo paskirto administratoriaus UAB „Valeksa“. Nurodo, jog teismo argumentai, kad paskirto administratoriaus veikla bus efektyvesnė ir ekonomiškai naudingesnė, nes balanse nurodytas atsakovo veiklos adresas yra Vilniuje, nepagrįstas. Teigia, kad atsakovas nevykdo veiklos, todėl bankroto administratoriaus buveinės adresas nėra kriterijus, kuriuo teismas gali remtis, spręsdamas dėl siūlomų bankroto administratorių tinkamumo.

142. Teismas, skirdamas administratorių, privalo atsižvelgti į didžiausių kreditorių nuomonę. Nurodo, jog ieškovas šiai dienai turi 294 150,98 Lt, t. y. vieną iš didžiausių kreditorinių reikalavimų, kai tuo tarpu administratorių UAB „Valeksa“ pasiūlęs kreditorius UAB „Aidmas“ tik 1 542,75 Lt. Todėl teismo paskirto administratoriaus kandidatūrai nepritariant didžiausiems įmonės kreditoriams, administratoriui gali kilti sunkumų vykdant bankroto procedūras, nes tokiu atveju nebus užtikrinamas kreditorių susirinkimo ir administratoriaus bendradarbiavimas.

15Kreditorius UAB „Parama“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Klaipėdos apygardos 2011 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“ ir administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Teismo paskirtas administratorius turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 4 d.). Nurodo, jog UAB „Luidas šioje byloje yra atsakovo debitorius, o iš Lietuvos apeliacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1062/2011 matyti, kad UAB „Luidas“ administracijos vadovas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos šiai įmonei iškėlimo, administratoriumi prašė skirti UAB „Valeksa“. Iš to seka, jog UAB „Valeksa“ yra davusi sutikimą administruoti UAB „Luidas“. Teigia, jog tokiu atveju UAB „Valeksa“, būdama dviejų įmonių UAB „Luidas“ ir atsakovo administratoriumi ir vykdydama skolų išieškojimą iš debitoriaus UAB „Luidas“ atsakovo naudai, turės tiesioginį teisinį suinteresuotumą. Taip pat pažymi, jog atsakovo debitorius yra ir UAB „Vyrokas“, o administratorius UAB „Valeksa“ administruoja su minėtu debitoriumi susijusią BUAB „Vyroko statybos darbai“. Atkreipia dėmesį, jog analogiška situacija susiklostytų, paskyrus ieškovo UAB „Sakret LT“ siūlomą administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Minėtas administratorius administruoja UAB „Masyvas“, UAB „Lietaus šalys“ bei UAB „Ikoda“, atsakovo debitorių, restruktūrizavimo ir bankroto bylas.

172. Atsakovą UAB „Vilso prekyba“ ir paskirtą administratorių pasiūliusį atsakovo kreditorių UAB „Aidmas“ sieja glaudūs ryšiai ir šios aplinkybės sukelia prielaidas abejoti, ar bankroto administratorius neturi teisinio suinteresuotumo įmonės bankroto procese. Nurodo, jog atsakovą pagal 2011 m. sausio 12 d. išduotą įgaliojimą atstovauti įmonę, keičiant bendrovės įstatus, įgaliotu asmeniu buvo paskirta A. D.. Kreditoriaus UAB „Aidmas“ steigėjas (akcininkas) bei vadovas taip pat buvo tas pats asmuo – A. D.. Teigia, jog A. D., atstovavusi atsakovą teisiniais klausimai, žinojo pakankamai daug teisinės ir kitos informacijos nulemiančios bankroto bylos iškėlimą atsakovui. Pažymi, jog su A. D. susijęs asmuo UAB „Aidmas“ bankroto bylos iškėlimo metu nurodė, jog turi 1 542,75 Lt kreditorinį reikalavimą, įstojo į bankroto bylą ir administratoriumi pasiūlė UAB „Valeksa“. Minėtos aplinkybės taip pat sudaro prielaidas teigti, jog atsakovo UAB „Vilso prekyba“ bankrotas yra galimai tyčinis.

183. Bankroto administratoriaus nešališkumas yra prioritetinis tikslas, todėl kiti kriterijai, pvz.: kaip teismas nurodė – administratoriaus darbo vieta, šiuo atveju neaktualūs. Be to, teigia, jog kreditoriaus netenkins ir galima situacija, kuomet paskirtasis bankroto administratorius kreditorių susirinkimus šauks ir kvies dalyvauti Vilniaus mieste.

19Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Parama“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Sakret LT“ prašo atskirąjį skundą tenkinti iš dalies ir panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“. Sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, jog atsakovą ir jo kreditorių UAB „Aidmas“, siūliusį teismo paskirtą administratorių, sieja glaudus ryšys, o tai sukuria prielaidas kilti interesų konfliktui bankroto procese. Teigia, jog paskirto bankroto administratoriaus sąsajos su atsakovo debitoriais tik dar labiau sustiprina prielaidas abejoti dėl paskirto administratoriaus veikimo atsakovo ir visų su juo susijusių asmenų interesais objektyvumo. Nurodo, jog tinkamiausias asmuo skirti atsakovo administratoriumi yra UAB „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“.

20Atsiliepimu į ieškovo UAB „Sakret LT“ ir trečiojo asmens UAB „Parama“ atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „Aidmas“ prašo atskiruosius skundus atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Teigia, jog apeliantai nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių UAB „Valeksa“ tiesioginį suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi, o aplinkybė, kad UAB „Valeksa“ yra davęs sutikimą teikti administravimo paslaugas atsakovo debitoriui UAB ,,Luidas“, kur nėra išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas, ir teikia administravimo paslaugas su kitu atsakovo debitoriumi susijusiai įmonei, negali turėti esminės ir lemiamos reikšmės, sprendžiant klausimą dėl administratoriaus pakeitimo. Pažymi, jog pats administratorius nėra ir nebus nei tiesioginis naudos gavėjas, nei tiesioginis mokėtojas, o tik vykdo atitinkamus procesinius sprendimus, todėl minėta aplinkybė niekaip nepagrindžia administratoriaus neobjektyvumo ir nešališkumo. Pabrėžia, jog bankroto administratoriui nėra draudžiama vienu metu administruoti kelias įmones, kurios viena kitos atžvilgiu yra kreditorės ir skolininkės. Teigia, jog apeliantai nepateikė objektyvių įrodymų, jog buvusi UAB „Aidmas“ direktorė A. D., kuri pagal išduotą vienkartinį įgaliojimą atstovavo atsakovą, keičiant bendrovės įstatus, ar kiti su UAB „Aidmas“ susiję asmenys galėtų įtakoti paskirto administratoriaus veiklą. Nurodo, jog apeliantai nepateikė jokių duomenų, kurie reikštų jų siūlomų kandidatų esminį pranašumą prieš paskirtą bankroto administratorių ir leistų daryti išvadas apie operatyvesnį ir efektyvesnį bankroto procedūrų vilkinimą.

21Teisėjų kolegija konstatuoja:

22Atskirasis skundas atmestinas. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuodamas atskiruosiuose skunduose, atsiliepimuose į juos nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

25Nagrinėjamu atveju tikrinamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, teisėtumas ir pagrįstumas.

26ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.).

27Pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta.

28Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nepateikia ir nenustato, kad kuris nors iš kriterijų būtų svarbiausias. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, įrodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius finansinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Vertinama ir tai, ar administruotina įmonė ir kandidatas šią įmonę administruoti yra tame pačiame regione bei bet koks kitas kriterijus, kuris, teismo vertinimu, pagrįstai leidžia prioritetą suteikti konkretiems kandidatams. Tačiau, kaip pagrįstai nurodo apeliantas UAB „Parama“, nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl nėra pagrindo apelianto UAB „Sakret LT“ atskirajame skunde nurodytų administratoriaus parinkimo kriterijų (buveinės vietos, patirties, užimtumo, kreditoriaus su vienu iš didžiausių kreditorinių reikalavimų nuomonės) pripažinti lemiamais ir šiuo pagrindu keisti teisėtą skundžiamą nutartį.

29Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad skiriant administratoriumi konkretų asmenį, teismas turi atsižvelgti į bet kokių abejonių bankroto administratoriaus galimu teisiniu suinteresuotumu bylos baigtimi egzistavimą ir užtikrinti, kad administratoriumi būtų paskirtas asmuo, galintis objektyviai ir nešališkai vykdyti įmonės bankroto procedūras, tarp jų patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sprendžiant, ar jie nėra priešingi įmonės veiklos tikslams ir (arba) negalėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, turi įvertinti kiekvieną aplinkybę, reikšmingą šiam klausimui teisingai išspręsti.

30Teisėjų kolegija pažymi, jog vien kreditoriaus UAB ,,Parama“ atskirojo skunde nurodytos aplinkybės, kad administratorius UAB „Valeksa“, duodamas sutikimą administruoti restruktūrizuojamą UAB „Luidas“ ir BUAB „Vilso prekyba“, negali būti laikomos pagrindu išvadai, kad teismo paskirtas administratorius turės teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5442-516/2011 atsisakė iškelti UAB ,,Luidas” restruktūrizavimo bylą, ši nutartis įsiteisėjo priėmus Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį (c. b. Nr. 2-2620/2011). Taigi, teismui atsisakius atsakovo debitoriui UAB „Luidas“ iškelti restruktūrizavimo bylą, joje nebuvo paskirtas ir administratorius. Todėl tariamas ryšys tarp atsakovo debitoriaus ir paskirtojo administratoriaus neegzistuoja. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apelianto UAB „Parama“ pastebėjimas, kad administratorius UAB „Valeksa“ administruoja su atsakovo debitoriumi UAB „Vyrokas“ susijusią įmonę BUAB „Vyroko statybos darbai“, taip pat negali būti laikomas pagrindu išvadai apie administratoriaus tiesioginį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Pažymėtina, jog UAB „Vyrokas“ ir BUAB „Vyroko statybos darbai“ yra du atskiri savarankiški juridiniai asmenys. Nesant duomenų, kad tas pats administratorius būtų paskirtas administruoti įmonių, kurias tarpusavyje sieja prievoliniai teisiniai santykiai (kreditoriaus ir debitoriaus), bankroto ar restruktūrizavimo procedūras, daroma išvada, jog nėra pagrindo kilti abejonėms dėl paskirto administratoriaus nešališkumo.

31Kreditoriai UAB „Parama“ ir UAB „Sakret Lt“ atskirąjį skundą bei atsiliepimą į atskirąjį skundą savo teiginius apie galimą administratoriaus UAB „Valeksa“ teisinį suinteresuotumą taip pat grindžia aplinkybe, jog administratorių UAB „Valeksa“ pasiūlė kreditorius UAB „Aidmas“, kurį sieja ryšiai su atsakovu – bankrutuojančia įmone. Atsižvelgdama į šiuos teiginius, teisėjų kolegija pažymi, jog vien aplinkybė, kad asmuo, siūlantis administratoriaus kandidatūrą, gali turėti suinteresuotumą bylos baigtimi, nereiškia, kad jo pasiūlytas administratorius negali administruoti bendrovės. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 d. nuostatą, administratoriaus kandidatūrą pasiūlo asmenys, turintys teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui turi teisę tiek įmonės savininkas (savininkai), tiek ir administracijos vadovas (ĮBĮ 5 str. 1 d.), kurie paprastai yra suinteresuoti bankroto bylos baigtimi. ĮBĮ nustato, kad teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi negali turėti administratorius. Tad būtent paties administratoriaus teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi yra kliūtis paskirti jį administruoti įmonę. Todėl apeliantai teismui turėtų nurodyti konkrečias aplinkybes, kurios sudaro pagrindą manyti, jog pats administratorius yra suinteresuotas bylos baigtimi ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Minimi apeliantų UAB „Parama“ ir UAB „Sakret LT“ nurodyti argumentai neleidžia daryti išvados, kad teismo paskirtas administratorius gali turėti teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, dėl ko jis neužtikrintų visų kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugos.

32Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto UAB „Parama“ argumentų, jog atsakovas UAB „Vilso prekyba” galimai prie bankroto buvo privestas tyčia, kadangi šis klausimas nėra apeliacijos objektas, sprendžiant administratoriaus paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Pažymėtina, kad ši aplinkybė galėtų būti reikšminga, sprendžiant klausimą dėl įmonės privedimo prie bankroto tyčia. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.).

33Kitų reikšmingų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas įstatymo jam nustatytą pareigą bei teisę paskirti bankroto administratorių būtų įgyvendinęs netinkamai ir pažeidęs bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius, apeliantai nenurodo. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje būtų nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galėtų būti atstatydintas ar pakeistas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nėra.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

36Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį, kuria paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilso prekyba“ bankroto administratorius, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Sakret LT“ kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos... 5. UAB „Parama“ pareiškimu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu prašė... 6. UAB „Aidmas“ pareiškimu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu prašė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 5 d. ir 2011 m. liepos 28 d.... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartimi UAB „Vilso... 9. Teismas padarė išvadą, jog UAB „Vilso prekyba“ pradelsti... 10. S. B. yra skirtas įspėjimas. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Įmonių... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Ieškovas UAB „Sakret LT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 13. 1. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“... 14. 2. Teismas, skirdamas administratorių, privalo atsižvelgti į didžiausių... 15. Kreditorius UAB „Parama“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Klaipėdos... 16. 1. Teismo paskirtas administratorius turi teisinį suinteresuotumą bylos... 17. 2. Atsakovą UAB „Vilso prekyba“ ir paskirtą administratorių pasiūliusį... 18. 3. Bankroto administratoriaus nešališkumas yra prioritetinis tikslas, todėl... 19. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Parama“ atskirąjį skundą ieškovas... 20. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Sakret LT“ ir trečiojo asmens UAB... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 22. Atskirasis skundas atmestinas. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Nagrinėjamu atveju tikrinamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 26. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir... 27. Pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos... 28. Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai baigtinio sąrašo kriterijų,... 29. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad skiriant... 30. Teisėjų kolegija pažymi, jog vien kreditoriaus UAB ,,Parama“ atskirojo... 31. Kreditoriai UAB „Parama“ ir UAB „Sakret Lt“ atskirąjį skundą bei... 32. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto UAB „Parama“ argumentų, jog... 33. Kitų reikšmingų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį, kuria...