Byla 2-1062/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Konstantino Gurino,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų akcinės bendrovės ,,SEB bankas“, akcinės bendrovės „Eurovia Lietuva“, pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lauginta“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 18 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Luidas“ iškelta restruktūrizavimo byla civilinėje byloje Nr. B2-1705-560/2011.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „Luidas“ administracijos vadovas A. U. 2010-10-29 kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos šiai bendrovei iškėlimo, administratoriumi prašė paskirti UAB „Valeksa“. Nurodė, kad bendrovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 4 straipsnyje įtvirtintas sąlygas: įsteigta 1994-07-08, pagrindinė veikla yra statinių ir pastatų statyba bei remontas, aplinkos tvarkymas, kelių tiesimas ir remontas, inžinerinių tinklų tiesimas ir kt., nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, nutraukusi veiklos ir vykdo sutartis dėl Kvėdarnos miesto tinklų rekonstrukcijos, Vilniaus Židinio mokyklos remonto, Saulės mūšio memorialinio parko įrengimo, Alytaus teatro pastato aplinkinės teritorijos rekonstrukcijos ir kt., 2010-06-19 užbaigė Kauno regiono sąvartynų uždarymo darbus, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Ieškovas pripažįsta, kad nuo 2009 m. įmonė turi laikinų finansinių sunkumų dėl nepalankios situacijos nekilnojamojo turto rinkoje, pagal 2010-10-25 balansą mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 57 400 000 Lt, iš kurių ilgalaikės skolos – 55 400 000 Lt. Tačiau laikė, jog nėra nemoki pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies požymius. Teigia, kad nors Vilniaus apygardos teismo 2010-06-26 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, nes nebuvo patvirtintas restruktūrizavimo planas, tačiau tai neduoda pagrindo taikyti ĮRĮ 4 straipsnio 5 punkto nuostatas. Pažymėjo, kad kreditoriai apie šį kreipimąsi informuoti (ĮRĮ 6 str. 4 d. 4 p.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 18 d. nutartimi UAB „Luidas“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“, nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, išsprendė kitus klausimus. Teismas konstatavo, jog ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Vadovaudamasis tuo, teismas nustatė, kad atsakovo turtas yra 71 560 531 Lt, kreditoriniai įsipareigojimai - 57 510 253,81 Lt, iš kurių beveik visi jau yra pradelsti, o pagal 2010-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitą nuostolių - 1 990 616 Lt. Taip pat teismas nustatė, kad bendrovė įregistruota 1994-07-08, vykdo įvairius 19 287 511 Lt vertės statybos rangos darbus, bankroto byla nėra iškelta, Vilniaus apygardos teismo 2010-05-26 nutartimi UAB „Luidas“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta dėl restruktūrizavimo plano nepateikimo (byla Nr. B2-878-619/2010). Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad egzistuoja visos ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, būtinos atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą. Teismas nurodė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys (toliau ir metmenys) turi visas ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose išvardytas dalis, yra patvirtinti vienintelio akcininko sprendimu, todėl pripažino, kad įmonė atitinka ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus. Teismas pažymėjo, jog šioje bylos stadijoje nei jis, nei kreditoriai nevertina metmenyse nurodytų ekonominių priemonių bendrovės mokumui atkurti pagrįstumo, todėl atmetė kreditoriaus AB „SEB bankas“ argumentus dėl metmenų ydingumo. Taip pat teismas nurodė, jog atsakovas, kaip privatus ūkinę komercinę veiklą vykdantis subjektas, turėjo teisę reikalauti, kad metmenyse nurodytos informacijos kreditorius AB „Eurovia Lietuva“ neperduotų tretiesiems asmenims. Teismas įvertino atsakovo mokumą ir kitas galimas bankroto bylos iškėlimo sąlygas, nustatė, jog dėl 38 942 665 Lt skolos grąžinimo termino pagrįstumo didžiausiam kreditoriui AB „SEB bankas“ vyksta ginčas teisme, todėl šio reikalavimo neįskaičiavo į pradelstus atsakovo įsipareigojimus bei sprendė, kad atsakovas negali būti pripažintas nemokiu (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Teismas nepripažino pagrįstu trečiojo asmens AB „Eurovia Lietuva“ argumento, kad UAB „Luidas“ vadovas turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo dėl to, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-05-26 nutartimi buvo nutraukta atsakovo restruktūrizavimo byla.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir priimti naują nutartį, kuria ieškinys būtų atmestas. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai detaliau neįvertino aplinkybės, kad restruktūrizavimo bylą atsakovui prašoma iškelti antrą kartą, nes sistemiškai aiškinant ĮRĮ 4 straipsnio 5 punktą ir 28 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktus akivaizdu, kad įstatymas nesuteikia galimybės pakartotinai restruktūrizuoti įmonę, nutraukus bylą dėl to, kad nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas. Toks ydingas ĮRĮ 4 straipsnio aiškinimas sudaro prielaidas skolininkui piktnaudžiauti teise, nepaisant to, kad ankstesniam restruktūrizavimo procesui kreditoriai nepritarė. Kadangi šis procesas turi didelę įtaką kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams, todėl teismas privalėjo vadovautis bendruoju sąžiningumo principu ir įvertinti, ar ieškovas nepiktnaudžiauja teise.

122. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies imperatyvią normą, todėl esant procedūriniams pažeidimams neturėjo būti keliama restruktūrizavimo byla.

133. Teismas neįvertino, kad atsakovas yra nemokus, nes teismui yra pateikti ieškiniai dėl bankroto bylos iškėlimo. Jis, kaip kreditorius, nepritarė ir nepritaria atsakovo restruktūrizavimui, kadangi bendrovė yra nemoki, jokios pelningos veiklos nevykdo, didina įsipareigojimus kreditoriams, iš atsakovo sudarytų sutarčių viešuosiuose konkursuose matyti, kad jis yra priverstas siūlyti labai mažas kainas, todėl tokių sutarčių vykdymas reikalauja daugiau sąnaudų nei duoda pelno. Teismas neteisingai nurodė, kad atsakovo skola jam yra 38 942 669 Lt, nes skola yra 41 717 348,29 Lt, ir ji viršija pusę įmonės turto vertės. Tačiau teismas ignoravo aplinkybę, kad kreditavimo sutartys yra pasibaigusios, neįvertino, kad UAB „Luidas“ ieškinys dėl kreditavimo sutarčių sąlygų pakeitimo, pareikštas jam Vilniaus miesto 3-iajame apylinkės teisme, tėra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, kad ši aplinkybė yra teisiškai nereikšminga identifikuojant atsakovo finansinę padėtį, kadangi iškėlus restruktūrizavimo bylą yra laikoma, kad mokėjimo terminai yra suėję. Be to, atsakovas neneigia, jog jo įsipareigojimai bankui yra pradelsti. Jis nepritars atsakovo būsimam restruktūrizavimo planui, nes atsakovo ankstesnis restruktūrizavimo procesas truko 9 mėnesius, tačiau ir tuomet įmonė dirbo nuostolingai, padidino turimus įsipareigojimus, patyrė papildomų kaštų, susijusių su įmonės išlaikymu. Tai reiškia, kad įmonė turi ilgalaikių finansinių sunkumų, o galimybės atkurti jos mokumą nėra.

144. Teismas nepagrįstai nurodė, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje nėra vertinamas plano metmenyse nurodytų ekonominių priemonių įmonės mokumui atkurti pagrįstumas, neatsižvelgė į jo nurodytą šių metmenų ydingumą, kadangi pagal formuojamą teismų praktiką sprendžiant apie įmonės sunkumų pobūdį visų pirma turi būti įvertinti pateikti finansiniai dokumentai, su vykdomos veiklos procesais susiję duomenys, o metmenyse turi būti įvardytos esminės priemonės, kuriomis yra siekiama išsaugoti ir plėtoti veiklą, vykdyti skolinius įsipareigojimus ir atkurti mokumą. Iš metmenų matyti, kad būsimas įmonės pelningumas yra siejamas su prognozėmis, kad užsakymų daugės, o mokumo atstatymas – su kreditorių geranoriškumu. Be to, tai, kad atsakovas nesiruošia vykdyti projektų patvirtina ir ta aplinkybė, jog tam nėra numatyta jokio biudžeto, būtinų išlaidų surinkimo šaltinių, mechanizmų.

15Trečiasis asmuo AB „Eurovia Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

161. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad UAB „Luidas“ vadovas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo į teismą kreipėsi antrą kartą, nors teismo 2010-05-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-878-619/2010 restruktūrizavimo byla buvo nutraukta. Sistemiškai aiškinant ĮRĮ 4 straipsnio 5 punktą ir 28 straipsnio 2 dalį matyti, kad ĮRĮ apskritai nesuteikia galimybės antrą kartą restruktūrizuoti įmonės, kurios restruktūrizavimo byla jau buvo nutraukta dėl to, kad nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas. ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas aiškus imperatyvas tokiai įmonei kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Tai, jog ankstesnėje atsakovo restruktūrizavimo byloje nebuvo pateiktas atsakovo restruktūrizavimo planas reiškia, kad UAB „Luidas“ nepavyko susitarti su kreditoriais, kreditoriai restruktūrizavimui nepritarė, nesutinka suteikti pagalbos. Be to, didžiausias atsakovo kreditorius AB „SEB bankas“ anksčiau nepritarė dėl restruktūrizavimo plano ir iki šiol nepritaria dėl restruktūrizavimo proceso.

172. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra mokus, nes iš 2010-10-25 balanso matyti, kad atsakovas turi turto už 71 560 531 Lt, įsipareigojimų – už 57 510 253,81 Lt, visi įsipareigojimai yra pradelsti. Teismui 2009-09-16 nutartimi atsakovui iškėlus restruktūrizavimo bylą visi atsakovo kreditorių reikalavimų terminai suėjo, įstatymas nenumato, jog nutraukus restruktūrizavimo bylą skolininkui suteikiami nauji atsiskaitymo terminai, atsinaujina nutrauktos kreditavimo sutartys. Priešingai, nutraukus ankstesnę atsakovo restruktūrizavimo bylą, prie skolos dar prisidėjo visų kreditorių už vienerius metus priskaičiuotos netesybos, palūkanos. Pažymėtina, kad naujuose metmenyse nurodytos analogiškos pradelstų įsipareigojimų sumos, kurios buvo nurodytos ankstesniuose metmenyse, todėl tikėtina, jog atsakovo skola šiuo metu yra didesnė, nei nurodyta. Be to, nuo restruktūrizavimo bylos nutraukimo iki pakartotinio kreipimosi į teismą praėjo tik 1 mėnuo, todėl per tokį laiko tarpą atsakovas negalėjo rasti priemonių, kaip atkurti mokumą. Dėl to teismas ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu privalėjo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

183. Teismas nepagrįstai iš bendros atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumos išskaičiavo kreditoriaus AB „SEB bankas“ 41 717 348,29 Lt reikalavimą, nes Vilniaus miesto 3 – iajame apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamas reikalavimo dydis, bet prašoma atidėti mokėjimus. Be to, tarp kreditavimo sutarčių šalių nėra ginčo dėl to, kad reikalavimo teisė jau yra atsiradusi, nėra pateikta jokių įrodymų, dėl kurių AB „SEB bankas“ neturėtų būti laikomas kreditoriumi su visa reikalavimo suma. Vadovaujantis ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš bendros pradelstų įsipareigojimų sumos teismas neturėjo išskaičiuoti AB „SEB bankas“ finansinio reikalavimo, nes UAB „Luidas“ ieškinys, pateiktas Vilniaus miesto 3 – iajam apylinkės teismui savaitė iki paskirto teismo posėdžio šioje byloje ir po 2 metų nuo tada, kai suėjo prievolių įvykdymo terminai, vertintinas tik kaip teisinė priemonė, kuria siekiama dirbtinai minusuoti pradelstus įsipareigojimus bankui iš bendros tokių įsipareigojimų sumos. Pažymėtina, kad toks ieškinys yra beprasmiškas, nes iškėlus restruktūrizavimo bylą atsakovas galėtų atsiskaityti tik pagal restruktūrizavimo planą.

194. Teismas turėjo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą dėl jos beprasmiškumo, nes tam nepritaria didžiąją reikalavimų dalį turintys kreditoriai: AB „SEB bankas“, kurio reikalavimas viršija 2/3 visų kreditorinių reikalavimų, jo reikalavimas - 613 645,73 Lt, UAB „Lauginta“ – 3 402 357,79 Lt.

205. Teismas neįvertino, kad nėra ekonominių prielaidų kelti restruktūrizavimo bylą, nes per vienerius metus trukusį ankstesnį atsakovo restruktūrizavimą, jo turtas sumažėjo daugiau kaip 7 000 000 Lt, pradelstos skolos išaugo daugiau kaip 50 000 000 Lt, o, metmenyse nurodytos planuojamos pajamos yra siejamos su nekilnojamojo turto išpardavimu, kas būdinga bankroto, o ne restruktūrizavimo procesui.

216. Teismas nepagrįstai pripažino, kad atsakovas, atsisakydamas jam pateikti ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytų dokumentų kopijas, nepažeidė ĮRĮ, nes buvo atsiųstas tik vienintelio akcininko sprendimas dėl kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Atsakovas atsisakė išduoti jam kitus dokumentus, kol jis nepasirašys susitarimo dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo, nors šio susitarimo 2.4, 3.3, 3.4 punktuose nurodytos sąlygos buvo nesąžiningos ir neprotingos, įstatymas nenumato pareigos pasirašyti tokį susitarimą prieš gaunant ĮRĮ nurodytus dokumentus. Be to, minėti dokumentai nebuvo didelės apimties (20-30 lapų), kaip pranešime jam nurodė atsakovas, todėl tikėtina, jog taip atsakovas siekė vilkinti dokumentų pateikimą. Dėl šių imperatyvių ĮRĮ reikalavimų pažeidimo teismas turėjo atsisakyti priimti ieškovo prašymą, o priėmęs – palikti nenagrinėtą.

22Pareiškėjas UAB „Laugina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį, įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir priimti naują nutartį, kuria restruktūrizavimo byla būtų nutraukta. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

231. Nutartis yra nemotyvuota, priimta neįvertinus visų bylos aplinkybių, neatskleidus bylos esmės, pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus. Ieškovas praėjus nedideliam laiko tarpui po restruktūrizavimo bylos nutraukimo pakartotinai kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame nurodyti argumentai iš esmės nesiskyrė nuo pirminio pareiškimo, tačiau faktinės aplinkybės yra pasikeitusios bendrovės nenaudai, nes finansinė padėtis nuolat sunkėja: atsakovas pagal subrangos sutartį dėl Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo jam jau yra skolingas 3 402 357,79 Lt, įmonėje dirbusių 141 darbuotojų skaičius yra ženkliai sumažėjęs. Iš metmenyse nurodytos aplinkybės, jog atsakovas dirba jungtinės veiklos pagrindu, galima daryti išvadą, jog atsakovas savarankiškai nesugebėtų dalyvauti paskelbtuose viešojo pirkimo konkursuose. Akivaizdu, kad 2010-12-22 metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3, 5, 6 punktų, 4 straipsnio 3, 5 punktų nuostatų, bendrovė yra nemoki, todėl vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu turėjo būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą.

242. UAB „Luidas“ pateiktas ieškinys Vilniaus miesto 3-iajam apylinkės teismui nepatvirtina, kad atsakovas yra mokus. Priešingai, tarp kreditavimo sutarčių šalių nėra ginčo, kad banko reikalavimo teisė jau yra atsiradusi, nėra pateikta jokių įrodymų, dėl kurių bankas neturėtų būti laikomas atsakovo kreditoriumi su visa savo reikalavimo suma. Be to, teismas turėjo įvertinti atsakovo nesąžiningą elgesį, pareiškiant tokį ieškinį po to, kai kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

254. Sistemiškai aiškinant ĮRĮ 4 straipsnio 5 punktą, 28 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktus akivaizdu, kad įstatymas nesuteikia galimybės antrą kartą restruktūrizuoti įmonės, kurios restruktūrizavimo byla buvo nutraukta dėl to, kad laiku nebuvo pateiktas planas.

265. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad bylos iškėlimas yra beprasmis, nes pagal ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalies reikalavimus restruktūrizavimo planui turės pritarti 2/3 įmonės kreditorių, o didžiausias kreditorius AB „SEB bankas“ nepritaria įmonės restruktūrizavimui.

276. Teismas nepagrįstai atmetė jų prašymą, pareikštą teismo posėdžio metu, dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, nors jis yra vienas iš pagrindinių atsakovo kreditorių. Dėl to buvo pažeisti CPK 37, 45 straipsniai. Kadangi teismas nusprendė dėl į bylą neįtraukto asmens teisių ir pareigų, tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Be to, teismas nevertino ir beveik nepasisakė dėl trečiųjų asmenų motyvų, restruktūrizavimo metmenų, todėl buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, neatskleista bylos esmė, o tai yra šiurkštus proceso teisės normų pažeidimas, dėl kurio galėjo būti priimta neteisėta ir nepagrįsta nutartis.

28Atsakovas UAB „Luidas“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB „SEB bankas“ skundą prašo jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

291. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog buvo pažeistos ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 4 dalies 2 punkto nuostatos, nes jis 2010-10-28 pranešimu pranešė ĮRĮ 2 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytiems asmenims, kad atsakovo akcininkas patvirtino metmenis, pridėjo vienintelio akcininko sprendimo kopiją, nurodė, jog kreditoriai gali atvykti ir susipažinti su metmenimis jiems palankiu metu. Be to, teismas neskundžiamoje 2010-12-02 nutartyje, kuria buvo priimtas pareiškimas, pripažino, kad ikiteisminės restruktūrizavimo bylos procedūros nebuvo pažeistos.

302. Iš viešai skelbiamo ĮRĮ aiškinamojo rašto, matyti, jog įstatymas suteikia galimybę antrą kartą restruktūrizuoti įmonę, kurios restruktūrizavimo byla buvo nutraukta dėl nepateikto restruktūrizavimo plano. Ankstesnėje byloje restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas, nes kreditoriai susirinkimuose net nesvarstė plano tvirtinimo, todėl būtų ydinga visiems kreditoriams remtis vieno kreditoriaus samprotavimais ir atimti galimybę spręsti dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Apeliantas neįrodė, kad jis piktnaudžiauja teise.

313. Teismas teisingai nustatė jo pradelstus įsipareigojimus, įvertino mokumą, taikė suformuotą teismų praktiką, o apelianto teiginiai, kad jis piktnaudžiauja procesu yra nepagrįsti.

324. Apelianto argumentai, jog jis nepritarė ir nepritars restruktūrizavimo planui, jeigu jis bus parengtas pagal pateiktus metmenis yra neteisėti, rodo išankstinį apelianto nusistatymą, piktnaudžiavimą savo padėtimi kitų kreditorių atžvilgiu, nes banko reikalavimai yra užtikrinti hipoteka. Teismas pagrįstai konstatavo, kad bylos iškėlimo stadijoje nevertinamos metmenyse nurodytų ekonominių priemonių įmonės mokumui atkurti, todėl atmetė apelianto argumentus dėl metmenų ydingumo. Be to, metmenyse nurodytos jo prognozės pildosi.

335. Ankstesnėje restruktūrizavimo byloje nuostolius nulėmė ne pats restruktūrizavimo procesas, bet užsitęsęs plano rengimas. Teismas įvertino pateiktus įrodymus, kad jis vykdo tęstinę veiklą, 2011 m. vykdomų projektų vertė yra 5 343 305,42 Lt. Kadangi per klaidą metmenyse jis nurodė neteisingą atsiskaitomąją sąskaitą einamiesiems mokėjimams atlikti, todėl pateikė teismui prašymą dėl sąskaitos pakeitimo bei įrodymus, jog sąskaitoje yra virš 600 000 Lt.

34Ieškovas UAB „Luidas“ vadovas A. U. atsiliepimu į trečiojo asmens AB „SEB bankas“ skundą prašo jo netenkinti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad palaiko atsakovo UAB „Luidas“ atsiliepimo motyvus.

35Atsakovas UAB „Luidas“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB „Eurovia Lietuva“ skundą prašo jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą, priimti ir prijungti rašytinius įrodymus. Nurodo motyvus, kurie iš esmės sutampa su atsiliepime į trečiojo asmens AB „SEB bankas“ skundą nurodytais motyvais, papildomai nurodo, kad:

361. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas nekreipė dėmesio į Vilniaus miesto 3-iajame apylinkės teisme vykstančio ginčo esmę, nes to ieškinio pagrįstumo klausimas nėra teismingas teismui, nagrinėjančiam restruktūrizavimo bylą ir negali būti atskirojo skundo pagrindu. Be to, jei jo ieškinys būtų tenkintas, kreditoriaus AB „SEB bankas“ reikalavimai būtų pakeisti ir nebūtų laikomi pradelsti.

372. Nepagrįstas yra apelianto argumentas, kad jeigu didžiausias kreditorius yra nusiteikęs priešiškai, tuomet sėkmingo restruktūrizavimo proceso negalima tikėtis, nes šiuo metu galiojanti ĮRĮ redakcija buvo priimta tam, kad būtų galima pažaboti pagrindinių kreditorių įtaką restruktūrizavimo baigčiai. Pagal metmenis negalima priimti sprendimo dėl restruktūrizavimo plano, nes planas yra bendras visų kreditorių, bendrovės, administratoriaus darbo rezultatas. Dėl to teismas pagrįstai konstatavo, jog šioje proceso stadijoje nevertinamas metmenyse nurodytų ekonominių priemonių įmonės mokumui atkurti pagrįstumas.

383. Jis neneigia, jog turi finansinių sunkumų, tačiau kategoriškai nesutinka su argumentu, jog yra nemokus.

394. Apeliantas neneigia, jog susipažino su metmenimis ir medžiaga, kuri nebuvo išsiųsta kiekvienam kreditoriui, nepaneigė aplinkybės, jog visa medžiaga nebuvo konfidenciali, todėl ši teismo nutarties dalis yra pagrįsta. Be to, net jei ir būtų nustatyti formalūs pažeidimai, jie nesudaro pagrindo naikinti nutartį.

40Ieškovas UAB „Luidas“ vadovas A. U. atsiliepimu į trečiojo asmens AB „Eurovia Lietuva“ skundą prašo jo netenkinti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad palaiko atsakovo UAB „Luidas“ atsiliepimo motyvus.

41Atsakovas UAB „Luidas“ atsiliepimu į pareiškėjo AB „Lauginta“ skundą prašo jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą, priimti ir prijungti rašytinius įrodymus. Nurodo motyvus, kurie iš esmės sutampa su atsiliepimuose į trečiųjų asmenų AB „SEB bankas“, AB „Eurovia Lietuva“ skundus nurodytais motyvais, papildomai nurodo, kad:

421. Lietuvos apeliacinis teismas ankstesnėje restruktūrizavimo byloje yra nurodęs, kad ĮRĮ specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl kreditorius į bylą gali būti įtrauktas trečiuoju asmeniu pagal CPK, jeigu jis pats pareiškia prašymą arba jį trečiuoju asmeniu patraukia ieškovas. Tik po to, kai teismas patvirtina kreditoriaus reikalavimą restruktūrizavimo byloje, jis tampa trečiuoju asmeniu ir įgyja visas teises. Dėl to apeliantas nepagrįstai teigia, kad jis turėjo būti įtrauktas į bylą ieškovo ar teismo iniciatyva. Be to, apeliantas žodinį prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu pareiškė teismo posėdžio metu, tačiau toks prašymas turi būti rašytinis, todėl teismas neturėjo galimybės nustatyti apeliantui termino trūkumams pašalinti. Taip pat apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas neištyrė ir nepasisakė dėl visų įrodymų, neatskleidė bylos esmės, nes teismas išsamiai pasisakė dėl įstatyme įtvirtintų restruktūrizavimo sąlygų, nurodė įrodymus. Pagal suformuotą teismų praktiką teismas neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno įrodymo ar šalies argumento.

43Ieškovas UAB „Luidas“ vadovas A. U. atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Lauginta“ skundą prašo jo netenkinti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad palaiko atsakovo UAB „Luidas“ atsiliepimo motyvus.

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria UAB „Luidas“ iškelta restruktūrizavimo byla, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

46Kaip žinoma, restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti veiklą įmonės, kuri turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti. Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą. Pažymėtina tai, kad nors 2010-10-01 įsigaliojusio ĮRĮ redakcija (Įstatymas Nr. IX-218) iš esmės pakeitė kai kurių klausimų reglamentavimą, tačiau įstatymo tikslai, šio proceso principai išliko nepakitę. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo paduotas 2010-10-29, tai yra jau įsigaliojus ĮRĮ naujajai redakcijai, todėl tikrinant skundžiamos teismo nutarties pagrįstumą bei teisėtumą taikomas šis įstatymas.

47Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.). Įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti pagrindai, kuriems esant atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą. Tai reiškia, jog teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, atitinka įstatyme nustatytas sąlygas bei įvertinti, ar yra pagrindas bylą iškelti. Tačiau neturi apsiriboti vien formaliu patikrinimu, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti dokumentai, ar tie dokumentai formaliai tenkina ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, o privalo įsitikinti, ar pateikti dokumentai yra teisėti ir tinkami, priimti įvertinus pačios bendrovės, jos kreditorių interesus ir kreditorių galimybes teikti nuolaidas skolininkui.

48Kaip nustatyta aukščiau, nagrinėjamu atveju iki šios civilinės bylos iškėlimo yra susiklosčiusi tokia faktinė ir teisinė situacija: Vilniaus apygardos teismo 2009-09-16 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2009-12-21, UAB „Luidas“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla pagal įmonės vadovo ir vienintelio akcininko A. U. pareiškimą, administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“ (civilinė byla Nr. B2-6186-623/2009, t. 1, b. l. 177-179). Ši byla buvo nutraukta teismo 2010-05-26 nutartimi, nes atsakovas nustatytu laiku nepateikė restruktūrizavimo plano (ĮRĮ 15 str. 8-9 d., 24 str. 1 d. 1 p.) (t. 3, b. l. 44). Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010-09-16 nutartimi atmetė RUAB „Luidas“ atskirąjį skundą, pareiškėjo UAB „Luidas“ direktoriaus A. U., administratoriaus UAB „Valeksa“ prisidėjimus prie atskirojo skundo ir minėtą teismo nutartį paliko nepakeistą, konstatavusi, kad restruktūrizavimo planui pritarti reikia kvalifikuotos kreditorių balsų daugumos, tuo tarpu kreditorius AB „SEB bankas“, kurio 41 697 537,09 Lt reikalavimai sudaro 67,64 proc. nuo bendros sumos, plano projektui nepritarė. Byloje nėra duomenų apie tai, kad nutraukus RUAB „Luidas“ restruktūrizavimo bylą kreditoriai būtų kreipęsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

49Ieškovas UAB „Luidas“ administracijos vadovas ir akcininkas A. U. 2010-10-29 vėl kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, motyvuodamas tuo, kad yra visos ĮRĮ numatytos sąlygos taikyti šį procesą ir nėra sąlygų, dėl kurių byla negalėtų būti keliama. Teismas 2010-12-02 nutartimi pareiškimą priėmė, nustatęs, jog buvo tinkamai įvykdyta procedūra, būtina pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui pateikti, o skundžiama 2011-01-18 nutartimi prašymą patenkino nustatęs, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai, nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki ir nėra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų. Kaip minėta, apeliantai kreditoriai AB ,,SEB bankas“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Lauginta“ teismo išvadas laiko nepagrįstomis, nurodydami, jog teismas visiškai nepasisakė dėl kreditorių pateiktų argumentų, dėl kurių restruktūrizavimo byla atsakovui negali būti iškelta. Be kita ko nurodo, jog tam nepritarė ir nepritaria didžiausias įmonės kreditorius AB „SEB bankas“, todėl bylos iškėlimas yra beprasmis, kad nėra ekonominių prielaidų tokiai bylai, kad piktnaudžiaujama proceso teisėmis, o taip pat, kad atsakovas yra nemokus, o pateikti restrukūrizavimo plano metmenys yra ydingi. Teigia, jog ĮRĮ nesuteikia galimybės antrą kartą restruktūrizuoti įmonės, kurios byla buvo nutraukta dėl to, kad nebuvo pateiktas planas.

50Teisėjų kolegija toliau pasisako dėl šių argumentų.

51Dėl pakartotinio kreipimosi iškelti restruktūrizavimo bylą

52Atskirieji skundai yra grindžiami tuo, jog nebuvo ĮRĮ 4 straipsnio 5 punkte įtvirtintos sąlygos pradėti įmonės restruktūrizavimą.

53Kaip žinoma, ĮRĮ 4 straipsnio 5 punktas numato, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu praėjo ne mažiau kaip 5 metai nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos, t. y. dėl to, kad visi kreditoriai atsisakė savo reikalavimų ir teismas patvirtino jų atsisakymus; įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus. Kitų bylos nutraukimo pagrindų ĮRĮ 4 straipsnio 5 punkte nėra nurodyta. Pažymėtina, kad ĮRĮ 28 straipsnis numato, kad tuo atveju, jei tokia byla yra nutraukiama dėl to, kad nustatytais terminais nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas, įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 28 str. 2 d.). Tuo tarpu iki 2010-10-01 galiojusi šio įstatymo redakcija tiesiogiai to nenumatė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-04-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2011, išaiškino, jog tuo atveju, kai restruktūrizavimo byla nutraukiama ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, netenka galios visi įmonės ir kreditorių susitarimai dėl įmonei taikomų nuolaidų, atnaujinamas palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Tačiau galiojančios ĮRĮ redakcijos 4 straipsnio nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti šį procesą, nes plano pateikimo terminai nėra naikinamieji ir neeliminuoja šio proceso galimybės ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2011).

54Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad atmestini atskirųjų skundų argumentai, jog nebuvo ĮRĮ 4 straipsnio 5 punkte įtvirtintos sąlygos pradėti įmonės restruktūrizavimą.

55Dėl sąlygų iškelti ar atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą nustatymo

56Kaip nustatyta aukščiau, tokia byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 5 d.). Įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindai.

57Bylą nagrinėjęs teismas, spręsdamas ar yra teisinių prielaidų šiam procesui pradėti, įvertino bendrovės 2010-10-25 balanso, kitų dokumentų duomenis, nustatė, kad bendrovė turi turto už 71 560 531 Lt, kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 57 510 253,81 Lt, iš kurių beveik visi jau yra pradelsti, atsakovas patyrė 1 990 616 Lt nuostolių. Atsižvelgė į tai, kad bendrovė vykdo ūkinę komercinę veiklą, nėra iškelta bankroto byla ir iš to sprendė, kad restruktūrizavimas yra galimas. Taip pat teismas sprendė, kad ieškovo pateikti 2010-10-22 bendrovės restuktūrizavimo plano metmenys turi visas ĮRĮ 5 straipsnio 1-8 punktuose išvardytas dalis, yra patvirtinti vienintelio akcininko sprendimu, todėl ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai nėra pažeisti.

58Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų pagrindu padarytas išvadas, sutinka su apeliantų argumentais, jog teismas nepakankamai įvertino tai, ar egzistuoja sąlygos iškelti šios bendrovės restruktūrizavimo bylą, išsamiai neanalizavo atsakovo finansiniuose dokumentuose esančių duomenų, restruktūrizavimo plano metmenų, esminių priemonių, kuriomis įmonė planuoja siekti išsaugoti ir plėtoti veiklą, atkurti mokumą. Taigi teismas nagrinėjamu atveju formaliai taikė įstatymą, vertindamas tik tam tikrus duomenis ir nepasisakydamas dėl kitų esminių aplinkybių bei šių aplinkybių visumos, nors, kaip matyti iš pateiktos bylos medžiagos, dėl jų tarp ieškovo bei kreditorių yra kilęs ginčas (CPK 265 str.).

59Kaip yra žinoma, įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse (toliau metmenys) nurodyti duomenys yra viena iš sąlygų iškelti arba atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalį metmenis parengia vienasmenis ar kolegialus valdymo organas, o patvirtina įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (ĮRĮ 5 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas, kaip minėta, yra UAB „Luidas“ generalinis direktorius ir vienintelis įmonės akcininkas, o, bendrovėje nesant valdybos, tai reiškia, jog jis pats, kaip valdymo organas, vienasmeniškai parengė metmenis, o kaip įmonės dalyvių susirinkimas, savo sprendimu juos patvirtino bei kreipėsi į teismą dėl šios bylos iškėlimo (ĮRĮ 6 str. 1 d.). Ši aplinkybė nagrinėjamu atveju yra itin svarbi, nes pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje išvardytas bendrovės vadovo teises ir pareigas jam uždėta atsakomybė už tinkamą bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, o dalyvių susirinkimo kompetencijai pavesta spręsti dėl visų esminių bendrovės veiklos klausimų (Akcinių bendrovių 19, 20 str.). Be to, kaip jau minėta, ieškovo iniciatyva įmonei iškelta restruktūrizavimo byla jau buvo nutraukta dėl kreditorių nepritarimo įmonės restruktūrizavimo planui.

60Nors galiojanti ĮRĮ redakcija tiesiogiai nesieja įmonės restruktūrizavimo bylos inicijavimo sąlygų ir tvarkos su teisiškai oficialiu kreditorių pritarimu, kaip tai buvo reglamentuota iki 2010-10-01 galiojusioje ĮRĮ redakcijoje, tačiau, kaip žinoma, ĮRĮ normos privalo būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į restruktūrizavimo paskirtį ir siekiamus tikslus ir kt. Kitaip tariant, galiojančios ĮRĮ redakcijos normos, šį procesą taip pat betarpiškai sieja su įmonės kreditorių pagalba: ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis numato, kad finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti. Šią normą sistemiškai aiškinant su ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkte įtvirtinta sąlyga pradėti restruktūrizavimą matyti, kad toks procesas įmanomas tik gaunant įmonės kreditorių pagalbą (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Tai reiškia, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų, turi pareigą rūpestingai ir atidžiai įvertinti kreditorių pareikštus argumentus dėl pateiktų metmenų. Kaip minėta, šios bylos ypatumas yra nulemtas to, kad tokia byla buvo iškelta ir jau nutraukta dėl to, kad kreditoriai nepritarė restruktūrizavimo planui, o tai reiškia, kad kreditoriai, išnagrinėję plano nuostatas, neįžvelgė galimybės atkurti bendrovės mokumą ir sprendė, kad teikti kreditorių pagalbą nėra realaus pagrindo. Tokio sprendimo motyvus kreditoriai išdėstė taip pat ir nagrinėjamuose atskiruosiuose skunduose. Tuo tarpu UAB ,,Luidas“ atsiliepimuose į šiuos skundus, teisėjų kolegijos nuomone, kreditorių argumentų iš esmės nepaneigė.

61Apeliantai kreditoriai AB „SEB bankas“, kurio finansinis reikalavimas yra 41 717 348,29 Lt, AB „Eurovia Lietuva“, kurio finansinis reikalavimas yra 613 645,73 Lt, UAB „Laugina“, kurio finansinis reikalavimas yra 3 402 357,79 Lt, savo poziciją netenkinti prašymo dėl šios bylos iškėlimo, motyvavo tuo, kad metmenyse nurodyti mechanizmai neužtikrins įmonės mokumo atkūrimo, įmonė yra nemoki, jokios pelningos veiklos nevykdo, didina įsipareigojimus kreditoriams, iš sudaromų sutarčių viešuosiuose konkursuose matyti, kad bendrovė yra priversta siūlyti labai mažas kainas, todėl jų vykdymas reikalauja daugiau sąnaudų nei duoda pelno. Teigė, jog jie nesutiks tvirtinti plano, nes nepritarė ir nepritaria atsakovo restruktūrizavimui. Taip pat teigė, kad ankstesnis įmonės restruktūrizavimo procesas truko 9 mėnesius, tačiau net ir sudarius palankias sąlygas įmonė dirbo nuostolingai, neįgyvendino metmenyse nurodytų prognozių, padidino įsipareigojimus kreditoriams, patyrė papildomų kaštų, susijusių su įmonės išlaikymu. Nurodo, kad atsakovas nesiruošia vykdyti projektų, nes metmenyse nėra numatyta jokio biudžeto, būtinų išlaidų surinkimo šaltinių, mechanizmų ir kt. Tuo tarpu iš skundžiamos nutarties matyti, jog teismas šių argumentų nenagrinėjo, nevertino ir dėl jų iš viso nepasisakė (CPK 265 str.).

62Pažymėtina, jog būtent metmenų pagrindu yra rengiamas įmonės restruktūrizavimo planas, todėl teismas turi pareigą išnagrinėti kreditorių pateikiamus argumentus, susijusius juose numatytomis priemonėmis ir spręsti, ar kreditorių nurodyti argumentai ir aplinkybės dėl metmenų ydingumo (trūkumų) yra pagrįsti, ar šie trūkumai gali būti ištaisomi (pakoreguojami, patikslinami) iki restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

63Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija nesutinka su teismo argumentu, kad šios bylos iškėlimo stadijoje nevertintinas pagrįstumas restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų ekonominių priemonių įmonės mokumui atkurti. Ne vienoje savo nutarčių, priimtų nagrinėjamos kategorijos bylose, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą, nes tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010; ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kasacinis teismas šias nuostatas suformulavo galiojant ankstesnei ĮRĮ redakcijai, tačiau šios išvados yra aktualios taip pat ir nagrinėjamu klausimu.

64Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-09-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2004; 2009-04-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; nutartis, priimta civilinėje byloje 2010-12-14 Nr. 3K-3-527/2010; ir kt.).

65Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai, kad, kaip pirmiau minėta, teismas neatliko pareigos kompleksiškai išnagrinėti bendrovės ūkinę finansinę būklę apibūdinančius duomenis neatsiejamai nuo metmenyse pateikiamų priemonių ir tik tuomet spręsti dėl šių metmenų realumo, o dėl šios priežasties byloje būtinų ištirti ir nustatyti itin daug teisiškai reikšmingų aplinkybių, sprendžia, kad yra neatskleista bylos esmė, todėl skundžiamą nutartį naikina ir klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo grąžina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

66Dėl tokio apeliacinio teismo sprendimo kiti atskirųjų skundų, atsiliepimų į juos argumentai tampa teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 18 d. nutartį panaikinti ir uždarosios akcinės bendrovės „Luidas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „Luidas“ administracijos vadovas A. U. 2010-10-29 kreipėsi... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 18 d. nutartimi UAB „Luidas“... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią... 11. 1. Teismas nepagrįstai detaliau neįvertino aplinkybės, kad... 12. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2... 13. 3. Teismas neįvertino, kad atsakovas yra nemokus, nes teismui yra pateikti... 14. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 15. Trečiasis asmuo AB „Eurovia Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 16. 1. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad UAB „Luidas“ vadovas... 17. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra mokus, nes iš 2010-10-25... 18. 3. Teismas nepagrįstai iš bendros atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumos... 19. 4. Teismas turėjo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą dėl jos... 20. 5. Teismas neįvertino, kad nėra ekonominių prielaidų kelti... 21. 6. Teismas nepagrįstai pripažino, kad atsakovas, atsisakydamas jam pateikti... 22. Pareiškėjas UAB „Laugina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 23. 1. Nutartis yra nemotyvuota, priimta neįvertinus visų bylos aplinkybių,... 24. 2. UAB „Luidas“ pateiktas ieškinys Vilniaus miesto 3-iajam apylinkės... 25. 4. Sistemiškai aiškinant ĮRĮ 4 straipsnio 5 punktą, 28 straipsnio 1 dalies... 26. 5. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad bylos iškėlimas yra... 27. 6. Teismas nepagrįstai atmetė jų prašymą, pareikštą teismo posėdžio... 28. Atsakovas UAB „Luidas“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB „SEB bankas“... 29. 1. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog buvo pažeistos ĮRĮ 6 straipsnio 2... 30. 2. Iš viešai skelbiamo ĮRĮ aiškinamojo rašto, matyti, jog įstatymas... 31. 3. Teismas teisingai nustatė jo pradelstus įsipareigojimus, įvertino... 32. 4. Apelianto argumentai, jog jis nepritarė ir nepritars restruktūrizavimo... 33. 5. Ankstesnėje restruktūrizavimo byloje nuostolius nulėmė ne pats... 34. Ieškovas UAB „Luidas“ vadovas A. U. atsiliepimu į trečiojo asmens AB... 35. Atsakovas UAB „Luidas“ atsiliepimu į trečiojo asmens AB „Eurovia... 36. 1. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas nekreipė dėmesio į Vilniaus... 37. 2. Nepagrįstas yra apelianto argumentas, kad jeigu didžiausias kreditorius... 38. 3. Jis neneigia, jog turi finansinių sunkumų, tačiau kategoriškai nesutinka... 39. 4. Apeliantas neneigia, jog susipažino su metmenimis ir medžiaga, kuri nebuvo... 40. Ieškovas UAB „Luidas“ vadovas A. U. atsiliepimu į trečiojo asmens AB... 41. Atsakovas UAB „Luidas“ atsiliepimu į pareiškėjo AB „Lauginta“... 42. 1. Lietuvos apeliacinis teismas ankstesnėje restruktūrizavimo byloje yra... 43. Ieškovas UAB „Luidas“ vadovas A. U. atsiliepimu į pareiškėjo UAB... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria UAB... 46. Kaip žinoma, restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti... 47. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 48. Kaip nustatyta aukščiau, nagrinėjamu atveju iki šios civilinės bylos... 49. Ieškovas UAB „Luidas“ administracijos vadovas ir akcininkas A. U.... 50. Teisėjų kolegija toliau pasisako dėl šių argumentų.... 51. Dėl pakartotinio kreipimosi iškelti restruktūrizavimo bylą ... 52. Atskirieji skundai yra grindžiami tuo, jog nebuvo ĮRĮ 4 straipsnio 5 punkte... 53. Kaip žinoma, ĮRĮ 4 straipsnio 5 punktas numato, kad restruktūrizavimas gali... 54. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, daro... 55. Dėl sąlygų iškelti ar atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą... 56. Kaip nustatyta aukščiau, tokia byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad... 57. Bylą nagrinėjęs teismas, spręsdamas ar yra teisinių prielaidų šiam... 58. Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų... 59. Kaip yra žinoma, įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse (toliau metmenys)... 60. Nors galiojanti ĮRĮ redakcija tiesiogiai nesieja įmonės restruktūrizavimo... 61. Apeliantai kreditoriai AB „SEB bankas“, kurio finansinis reikalavimas yra... 62. Pažymėtina, jog būtent metmenų pagrindu yra rengiamas įmonės... 63. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija nesutinka su teismo... 64. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 65. Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai,... 66. Dėl tokio apeliacinio teismo sprendimo kiti atskirųjų skundų, atsiliepimų... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 68. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 18 d. nutartį panaikinti ir...