Byla 1A-154-334/2018
Dėl Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu:

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Švitinienės, teisėjų Donato Jatužio ir Evaldo Vanago,

2sekretoriaujant Editai Marcinkevičienei,

3dalyvaujant prokurorei Daliai Styrienei,

4gynėjui advokatui Raimundui Kurkliečiui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. A. apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu:

6- pagal BK 145 straipsnio 2 dalį ir nubaustas laisvės atėmimu dešimčiai mėnesių.

7- pagal BK 286 straipsnį ir nubaustas laisvės atėmimu 8 mėnesiams.

8Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir G. A. paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams.

9Vadovaujantis BK 64/1 straipsniu paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir G. A. paskirtas laisvės atėmimas 8 mėnesiams.

10Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi paskirta bausmė subendrinta su Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teismo 2018-02-02 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme, bausmes iš dalies sudedant ir G. A. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams ir 1 mėnesiui.

11Į bausmės laiką įskaitytinas laikas nuo 2017-12-10, 23 val. 50 min. iki 2017-12-12, 11 val. 20 min, 2017-12-22 , 01 val. 25 min, iki 2017-12-22, 13 val. 40 min., kuomet G. A. buvo sulaikytas LR BPK 140 str., tvarka.

12Panaikintina G. A. paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas gyventi skyrium.

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

14

 1. Skundžiamu nuosprendžiu G. A. nuteistas už tai, kad jis, laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 31 d. iki 2017 m. gruodžio 10 d. apie 20.08 val., tikslus laikas ir data nenustatyti, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose, esančiuose ( - ) ne mažiau kaip penkis kartus naudodamas šeimos narės sutuoktinės L. A. atžvilgiu psichinę prievartą – keikdamasis necenzūriniais žodžiais, nešiodamasis peilį ir grasindamas nužudyti, sistemingai baugino ir terorizavo L. A., naudodamas psichinę prievartą.
 2. Be to, 2017 m. gruodžio 22 d., apie 1 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, prie savo namų, esančių ( - ) atsisakydamas paklusti teisėtiems policijos pareigūno reikalavimams, grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą, pakėlęs koją, užsimojęs kumščiu ir ketindamas įspirti bei smogti, puolė prie Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyresniojo tyrėjo G. G. ir vyriausiosios tyrėjos A. E. - tokiu būdu pasipriešino savo funkcijas atliekantiems valstybės tarnautojams.
 3. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendį pakeisti ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu arba sumažinti paskirtą bausmę vienu trečdaliu.
 4. Apeliantas aiškina, kad supranta, jog padarė nusikaltimą ir kaltės neneigia. Nurodo, kad atlikęs 40 parų arešto bausmę pagal ankstesnį teismo sprendimą, 2018-01-29 grįžo namo. Žmonos L. A. namuose nebuvo, bet ji neužilgo grįžo. Paklausus, kodėl ji neišsiuntė jam pinigų, pastaroji atsakė, kad išsiuntė jam 45 eurus, nors jis jų ir negavo. Apeliantas teigia, kad podukrai pasiūlius 40 eurų, jis paėmė tuos pinigus ir išėjo į parduotuvę. Apsipirkęs parduotuvėje nuėjo pas draugus. Nepaisant to, kad jam paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas gyventi skyrium, 2018-01-30 rytą nuėjo į namus pasiimti paso, tačiau žmona jam paso nedavė. Apeliantas teigia, kad nors žmona aiškina, kad jis buvo atėjęs naktį ir viską išdaužė, paėmė telefoną ir išsuko jai petį, tačiau jis to nepamena. Apeliantas aiškina, kad galėjo taip būti, tačiau muštynių nebuvo, buvo tik žodinis konfliktas. Jis paėmė žmonos telefoną ir išėjo, nieko nebuvo. Teigia, kad medicinos išvados yra neteisingos, o žmonos ir kaimynės parodymai yra melas.
 5. Apeliantas aiškina, kad nelabai norėtų sutikti su šiuo nuosprendžiu ir mano, kad pirmą kartą gyvenime nuteistam, atlikti bausmę pataisos namuose yra nelabai teisinga. Jis nurodo, kad yra invalidas, turi sveikatos problemų ir jam reikalinga operacija bei vaistai, tačiau jis kalėjimo įstaigoje jų negauna. Prašo atsižvelgti į tai, kad su žmona pragyveno 29 metus, užaugino du jos vaikus ir du judviejų vaikus ir niekada nėra jų skriaudęs. Žino, kad būdamas neblaivus jis būna piktas, bet tvirtina, kad tai yra jų šeimyninių santykių pasekmė.
 6. Atsiliepimu į G. A. apeliacinį skundą, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros (Anykščiai) prokuroras prašo nuteistojo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas nuosprendyje pagrįstai nurodė, kad G. A. šeštą kartą teisiamas už tyčinius nusikaltimus, nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas laikytina jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe, tinkamai įvertino asmenybę, kad G. A. daug kartų baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų, šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę už vėliau padarytą nusikalstamą veiką - smurtą prieš savo žmoną. Atsiliepime teigia, G. A. prisipažinimą dėl padarytų nusikalstamų veikų (vieno apysunkio ir vieno nesunkaus nusikaltimų) pripažinęs atsakomybę lengvinančia aplinkybe ir įvertinęs visas kitas aplinkybes, teismas visiškai pagrįstai skyrė subendrintą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, kurią, sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio nuostatomis, sumažino vienu trečdaliu (ką dar kartą padaryti nepagrįstai prašo nuteistasis), dalinio sudėjimo būdu subendrino su 2018-02-02 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme, ir paskyrė galutinę subendrintą vienerių metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę.
 7. Atsiliepime į G. A. apeliacinį skundą, nukentėjusioji L. A. teigia, kad apeliaciniame skunde akcentuojamos aplinkybės nėra susijusios su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis. Skundžiamu nuosprendžiu, G. A. yra nuteistas už tai, kad 2018-04-10 galiojant kardomajai priemonei – gyventi skyrium, jis prašėsi įleidžiamas į namus, o jo neįleidus, jis laužė duris, į koridorių buvo įmestas nemažas akmuo, grasino nužudyti, o atvykus policijos pareigūnams, jis nenusiramino bei necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo policijos pareigūnus, kol galiausiai pareigūnai uždėjo antrankius ir jį išsivežė. Atsiliepime nurodoma, kad G. A. nepripažintas invalidu ir vargu, ar būdamas invalidu eitų ir terorizuotų žmones. Nukentėjusioji atsiliepime nurodo, kad jos gyvenime įsivyravo ramybė, kaimynai taip pat pasijuto ramesni ir saugesni. Mano, kad G. A. nubaustas pelnytai.
 8. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.
 9. Nuteistojo G. A. apeliacinis skundas atmetamas.
 10. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Nuteistasis G. A. apeliaciniame skunde neginčija savo kaltės dėl padarytų nusikalstamų veikų ir jų kvalifikavimo, tačiau kelia bausmės individualizavimo klausimą, t. y. prašo jam paskirtą bausmę sušvelninti ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.
 11. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti.
 12. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę nuteistajam G. A., šių baudžiamojo įstatymo reikalavimų nepažeidė ir paskyrė jam teisingą, proporcingą, atitinkančią padarytų nusikalstamų veikų pobūdžio ir pavojingumo laipsnį bausmę, kuri nėra per griežta.
 13. G. A. padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, iš kurių viena priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai, o kita apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis, 4 dalis). Parenkant bausmės rūšį ir laisvės atėmimo bausmės dydį, atsižvelgta į nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pripažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailėjosi, ir atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nuskalstamos veikos padarymui, taip pat į kitus nuteistąjį kaip asmenybę charakterizuojančius bylos duomenis. Iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos Traupio seniūnijos pateiktos informacijos matyti, kad G. A. registruotas darbo biržoje, socialiai remtinas, raštiškų nusiskundimų dėl jo netinkamo elgesio negauta (t.2, b.l.28). Be to, bylos duomenys patvirtina, kad jis eilę kartų baustas administracine tvarka už viešosios tvarkos pažeidimus būnant neblaiviam, taip pat ir už chuliganizmą, baudų nemoka, (t.2, b.l.1-22), anksčiau teistas penkis kartus (t.1, b.l. 176-179) įskaitant ir analogiškas nusikalstamas veikas prieš savo sutuoktinę L. A. bei fizinio smurto pavartojimą jos atžvilgiu. Šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę už vėliau padarytą nusikalstamą veiką – smurtą prieš savo sutuoktinę L. A. (BK 140 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad jam ankstesniais nuosprendžiais paskirtos švelnesnio pobūdžio bausmės – viešieji darbai, areštas – nesulaikė jo nuo naujų analogiškų nusikaltimų darymo, nepadarė įtakos jo asmenybės kitimui teigiama linkme, nes jis ir vėl nusikalto. Paminėti faktai leidžia pagrįstai manyti, kad nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos nėra atsitiktinės, jis veikė tikslingai ir sąmoningai, o jo nusikalstamų veiksmų dėsningumas rodo didesnį jo pavojingumą, neigiamų nuteistojo dorovinių ir vertybinių nuostatų susiformavimą. Kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnyje, G. A. negali būti pasiekti be realios laisvės atėmimo bausmės.
 14. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad už nusikaltimą, numatytą BK 145 straipsnio 2 dalyje, teismas paskyrė laisvės atėmimo bausmę 10 (dešimčiai) mėnesių, o už nusikaltimo, numatyto BK 286 straipsnyje, teismas paskyrė laisvės atėmimo bausmę 8 (aštuoniems) mėnesiams. Paskirtos bausmės ženkliai mažesnės nei sankcijose numatytas bausmės vidurkis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir G. A. paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams. Be to, baudžiamoji byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė BK 641 straipsnį ir jam paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, kolegija pripažįsta, kad G. A. paskirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė yra teisinga, atitinka BK 41 straipsnyje nurodytą bausmės paskirtį, nėra aiškiai per griežta, todėl dar labiau ją švelninti nėra teisinio pagrindo. Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su 2018 m. vasario 2 d. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme, bausmes iš dalies sudedant ir G. A. paskiriant galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams ir 1 mėnesiui. Teisėjų kolegija pastebi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikęs baudžiamojo įstatymo nuostatas ir subendrindamas skundžiamu nuosprendžiu bei ankstesniu nuosprendžiu paskirtas bausmes pagal BK 63 straipsnio 9 dalį, nenurodė, jog į paskirtą bausmę įskaito bausmę atliktą pagal 2018 m. vasario 2 d. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teismo nuosprendį, kai yra tai numatyta BK 63 straipsnio 9 dalyje, kad bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį yra įskaitoma į paskirtos bausmės laiką. Nežiūrint to, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl bausmės laiko įskaitymo, tačiau bausmės vykdymo pradžią nurodė skaičiuoti nuo ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo pradžios, t.y. 2018 m. sausio 31 d., kas laikytina, jog pirmosios instancijos teismas, bausmės skyrimo už kelias nusikalstamas veikas taisyklių, įtvirtintų BK 63 straipsnio 9 dalyje, nepažeidė.
 15. Nuteistasis G. A. apeliaciniu skundu prašo, vadovaujantis teisingumo principu, skirti jam su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, kitaip tariant, taikyti jo atžvilgiu BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Toks nuteistojo prašymas negali būti patenkintas.
 16. BK 54 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-45/2007, 2K-230/2010, 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011 ir kt.). Tačiau nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija byloje nenustatė jokių išimtinių aplinkybių, apibūdinančių nuteistojo padarytas nusikalstamas veikas ar jo asmenybę, kurių visuma leistų spręsti, kad jam, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, galėtų būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Pirmiau aptartos nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos bei jo asmenybė buvo įvertintos skiriant nuteistajam bausmę baudžiamojo įstatymo sankcijos ribose, jos nelaikytinos išimtinėmis BK 54 straipsnio 3 dalies prasme, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad G. A. paskirta bausmė yra teisinga.
 17. Papildomai pažymėtina, kad pirmoje apeliacinio skundo dalyje dėstomi argumentai yra susiję su jo atžvilgiu priimto Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018-02-02 apkaltinamojo nuosprendžio nustatytų aplinkybių vertinimu, kaltės neigimu. Kaip jau buvo minėta, apeliacinės instancijos teismas šiuo nagrinėjamu atveju patikrina tik skundžiamo Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumo apeliacinio skundo ribose, todėl Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. vasario 2 d. įsiteisėjusiu ir vykdomu nuosprendžiu nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir priimto sprendimo teisėtumas bei pagrįstumas nėra kvestionuojamas, atitinkamai plačiau šie skundo argumentai nėra analizuojami.
 18. Apeliaciniame skunde dėstomi argumentai, kad jis yra invalidas, turi sveikatos problemų, jam reikalinga operacija bei vaistai, kurių jis negali gauti įkalinimo įstaigoje, todėl paskyrus jam laisvės atėmimo bausmę, bus pakenkta jo sveikatai, yra atmetami. Jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad dėl G. A. diagnozuotų ligų (susirgimų) jis negalėtų atlikti jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės, byloje nėra. Pažymėtina, kad tokių duomenų nepateikta ir su apeliaciniu skundu. Be to, G. A. sveikatos problemos niekaip nesutrukdė jam padaryti nusikaltimas veikas.
 19. Atsižvelgdamas į aukščiau paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nei savo rūšimi, nei dydžiu paskirta bausmė nėra per griežta, ji paskirta įvertinus visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, atitinka nuteistojo asmenybę bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinio skundo argumentai nesuteikia pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu, todėl tenkinti nuteistojo skundą ir keisti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendį nėra teisinio pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16nuteistojo G. A. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai