Byla 2K-230/2010
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 2 dalyje, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nuteistas keturiems metams laisvės atėmimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Rimanto Baumilo, Tomo Šeškausko ir pranešėjo Vytauto Greičiaus,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. J. kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 2 dalyje, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nuteistas keturiems metams laisvės atėmimo.

3Taip pat skundžiamas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 16 d. nuosprendis, kuriuo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nuosprendis pakeistas: panaikinta jo dalis, kuria A. J. taikyta BK 54 straipsnio 3 dalis ir paskirta aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė. Kita nuosprendžio dalis nekeista.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Greičiaus pranešimą ir susipažinusi su baudžiamąja byla,

Nustatė

5A. J. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo ir laikė didelį kiekį psichotropinės medžiagos – metamfetamino turėdamas tikslą ją platinti bei dalį šios medžiagos platino. Minėtu tikslu, iš nenustatytų asmenų iki 2008 m. spalio 22 d. įgijo 89,104 g. baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo didelis kiekis – 25,074 g. psichotropinės medžiagos – metemfetamino. Dalį šių miltelių – 85,412 g., kurių sudėtyje buvo 24, 337 g. metamfetamino, įvairiais kiekiais supilstytų į maišelius neteisėtai laikė savo bute, esančiame „duomenys neskelbtini“ iki 2008 spalio 22 d., 18. 10 val., kai ši psichotropinė medžiaga kratos metu buvo rasta ir paimta. Likusią dalį – 3,692 g. miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,737 g. metamfetamino, supilstytų į šešis maišelius laikė ir gabeno savo kelnių kišenėje iki 2008 m. spalio 22 d. 19.55 val., kai Kauno miesto policijos pareigūnų buvo sulaikytas ir ši psichotropinė medžiaga kratos metu iš jo buvo paimta.

6Pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį dalyje dėl bausmės skyrimo apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad byloje nustatytos nuteistojo asmenybę ir jo padarytą nusikalstamą veiką apibūdinančios aplinkybės nelaikytinos išimtinėmis, todėl taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį nebuvo teisinio pagrindo.

7Kasaciniu skundu A. J. prašo pirmos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus pakeisti, jo veiką perkvalifikuoti į BK 259 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę be laisvės atėmimo, o jei veika nebus perkvalifikuota, taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir sušvelninti paskirtą bausmę. Mano, kad jo atžvilgiu buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nes narkotinių medžiagų jis nepardavinėjo, neplatino ir tokio tikslo neturėjo. Ši narkotinė medžiaga jo bute atsirado atsitiktinai, iš jo buto išsikėlus nuomininkui, kuris galimai ir paliko supakuotą degtukų dėžutėje. K. J. jį apkalbėjęs, žinodamas, kad pas jį, kasatorių, yra narkotinių medžiagų, bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais ėmė aiškinti, kad narkotinių medžiagų yra gavęs iš jo. Apkalbėdamas jį K. J. išvengė baudžiamosios atsakomybės. Liudytojas R. T. teisme nepatvirtino, kad būtų iš jo pirkęs narkotinių medžiagų, todėl teismas negalėjo remtis jo parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu. Jį, kasatorių, sulaikius degtukų dėžutėje buvo rasti narkotikai, tačiau degtukų dėžutę jis pasiėmė išeidamas iš namų būdamas įsitikinęs, kad pasiima tik degtukus.

8Atsiliepimu į kasacinį skundą prokuroras prašo nuteistojo A. J. kasacinį skundą atmesti. Nurodo, kad kasatoriaus argumentai, jog jo kaltė buvo grindžiama abejotinais liudytojų parodymais ir todėl jo veika turėtų būti kvalifikuojama pagal BK 259 straipsnio 1 dalį yra deklaratyvūs. Teiginiai kuriais ginčijamos byloje nustatytos faktinės aplinkybės nepagrįsti, išnagrinėti abiejų instancijų teismų sprendimuose, be to, toks faktinių bylos aplinkybių vertinimas nėra kasacinės bylos nagrinėjimo dalykas. Faktinės bylos aplinkybės ištirtos išsamiai ir nešališkai. A. J. kaltė jam inkriminuoto nusikaltimo padaryme grindžiama nuosekliais ir iš esmės neprieštaringais liudytojų parodymais, telefonų pokalbių suvestinėmis, kratų protokolais, specialistų išvadomis, asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolais, parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kurie buvo ištirti teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismas atsakė į visus apeliaciniuose skunduose keltus klausimus. Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, dėl kurių turėtų būti keičiami ar naikinami abiejų instancijų teismų sprendimai nepadaryta.

9A. J. prašymas taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį nepagrįstas, kadangi teismo nustatytos jį apibūdinančios aplinkybės – teisiamas pirmą kartą, vedęs, išlaiko du mažamečius vaikus, padaryta veika nesukėlė sunkių pasekmių – negali būti laikomos išimtinėmis, sudarančiomis prielaidas švelninti bausmę.

10Kasacinis skundas atmestinas.

11Dėl BK 260 straipsnio 2 dalies taikymo

12Kasatorius neginčija, kad disponavo dideliu kiekiu psichotropinės medžiagos – metemfetamino, tačiau nurodo, kad jo veika neteisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, nes jis šios medžiagos neplatino ir tokio tikslo neturėjo, todėl jo veika turi būti kvalifikuojama pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. Šie kasacinio skundo argumentai nepagrįsti.

13BK 260 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba už jų pardavimą ar kitokį platinimą.

14BK 260 straipsnyje numatytas narkotinių ar psichotropinių medžiagų tikslas parduoti ar kitaip platinti yra suprantamas kaip sąmoningas siekis už atlygį ar be jo tokias medžiagų perduoti kitiems asmenims. Sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs ir kiti objektyvūs bylos duomenys. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad A. J. įgijo, laikė gabeno psichotropines medžiagas, turėdamas tikslą jas platinti ir dalį šių medžiagų per kelis kartus pardavė K. J., o taip pat R. T.. Kratos metu A. J. bute rasta 24,337 g. psichotropinės medžiagos - metamfetamino, o jį sulaikius gatvėje kratos metu jo kelnių kišenėje buvo rasta 0,737 g. metmfetamino, supilstyto į šešis maišelius. Byloje nėra duomenų, kad A. J. pats vartotų psichotropines medžiagas ir jas būtų laikęs savo reikmėms.

15A. J. teigia K. J. ir R. T. metamfetamino nepardavęs, K. J. jį apkalba pats siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės. Pažymėtina, kad K. J. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismo posėdyje patvirtino, kad iš A. J. metamfetaminą pirko kelis kartus. R. T. teismo posėdyje apklausiamas liudytoju patvirtino, kad iš A. J. gavo vieną maišelį psichotropinės medžiagos, vėliau dar prašė šios medžiagos ir paliko jam 20 Lt (T. 2, b.l. 33-34). Šio liudytojo parodymais, duotais teismo posėdžio metu ir buvo grindžiamas nuosprendis, todėl kasatorius nepagrįstai teigia, kad šis liudytojas teismo posėdyje nepatvirtinęs, kad iš jo, kasatoriaus, būtų pirkęs psichotropinių medžiagų ir teismas be pagrindo rėmėsi šio liudytojo parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai pagrįstai nurodė, kad byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad K. J. būtų turėjęs tikslą nuteistąjį apkalbėti, kadangi liudytojų K. J., R. T. duotus parodymus, patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje surinktus duomenis, juos pripažindamas įrodymais, vertindamas visumą įrodymų BPK 20 straipsnio nuostatų nepažeidė. Tai pripažino ir apeliacinės instancijos teismas. Kasatoriaus įvykdyta veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnį. Byloje nustatyta, kas pas A. J. buvo rastas didelis kiekis – 25,074 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, todėl šią veiką teismas pagrįstai kvalifikavo pagal šio straipsnio 2 dalį.

16Dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo

17Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendį panaikindamas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymą ir paskyrė A. J. BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą minimalią aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę. Tokį sprendimą teismas išsamiai motyvavo.

18Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį švelnesnė nei įstatymo numatyta bausmė gali būti skiriama tik tada, kai pasinaudojęs visomis baudžiamojo įstatymo suteiktomis galimybėmis švelninti bausmę bei nenustatęs BK 62 straipsnio taikymo pagrindų teismas nusprendžia, kad straipsnio, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas kaltininkui aiškiai prieštarautų teisingumo principui, t. y. būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus padarytai nusikalstamai veikai ir jo asmenybei. Tokia teismo išvada paprastai daroma tuomet, kai nustatomos išimtinės aplinkybės, rodančios žymiai mažesnį kaltininko padarytos nusikalstamos veikos ir jo asmenybės pavojingumą.

19Tuo tarpu šioje byloje nustatytų aplinkybių, kad kasatorius teisiamas pirmą kartą, vedęs, išlaiko du mažamečius vaikus, padaryta nusikalstama veika nesukėlė sunkių pasekmių, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nepripažino išimtinėmis, leidžiančiomis taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pažymėtina, kad į nurodytas aplinkybes šis teismas atsižvelgė paskirdamas kasatoriui minimalią BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę. Kasatoriaus įvykdytas nusikaltimas priskiriamas prie sunkių, bylos duomenimis nustatyta, kad jis psichotropines medžiagas platino keliems asmenims, be to, nebuvo nuoširdus ir nesigailėjo dėl padaryto nusikaltimo, kaltę pripažino tik iš dalies, todėl švelninti jam bausmę nėra teisinio pagrindo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Nuteistojo A. J. kasacinį skundą atmesti

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Taip pat skundžiamas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Greičiaus pranešimą ir... 5. A. J. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo ir laikė didelį kiekį... 6. Pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį dalyje dėl bausmės... 7. Kasaciniu skundu A. J. prašo pirmos ir apeliacinės instancijos teismų... 8. Atsiliepimu į kasacinį skundą prokuroras prašo nuteistojo A. J. kasacinį... 9. A. J. prašymas taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį nepagrįstas, kadangi teismo... 10. Kasacinis skundas atmestinas.... 11. Dėl BK 260 straipsnio 2 dalies taikymo... 12. Kasatorius neginčija, kad disponavo dideliu kiekiu psichotropinės medžiagos... 13. BK 260 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą... 14. BK 260 straipsnyje numatytas narkotinių ar psichotropinių medžiagų tikslas... 15. A. J. teigia K. J. ir R. T. metamfetamino nepardavęs, K. J. jį apkalba pats... 16. Dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo... 17. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pakeitė pirmosios instancijos... 18. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį švelnesnė nei įstatymo numatyta bausmė gali... 19. Tuo tarpu šioje byloje nustatytų aplinkybių, kad kasatorius teisiamas pirmą... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 21. Nuteistojo A. J. kasacinį skundą atmesti...