Byla e2-14874-820/2017
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei R. A., atsakovo atstovui M. R., trečiojo asmens UAB „Alsana“ atstovei advokatei J. J., trečiojo asmens BAB banko „SNORAS“ atstovui A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „AV3“ dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti automobilių stovėjimo aikštelę žemės sklype, adresu ( - ), Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.
  2. Neįvykdžius atsakovui teismo sprendimo geranoriškai nustatytu terminu, suteikti ieškovui teisę nugriauti savavališką ginčo statinį bei sutvarkyti statybvietę, išlaidas išieškant iš atsakovo.
  3. Įpareigoti atsakovą mokėti po 30 EUR baudą į ieškovo sąskaitą už kiekvieną uždelstą dieną nuo teismo sprendimo įpareigojimo atsakovui neįvykdymo.
 2. Ieškovas nurodė, jog atlikęs patikrinimą nustatė, jog valstybinėje žemėje, adresu ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), yra pastatyta 147 m2 automobilių stovėjimo aikštelė (toliau tekste – Aikštelė). Aikštelė yra II grupės nesudėtingas statinys, nes jos plotas yra 147 m2.
 3. NŽT surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą, kuriame nurodyta, jog valstybinėje žemėje yra įrengta automobilių stovėjimo Aikštelė, padengta akmens skalda, įrengiant aikštelę sukastas dirbtinis pylimas, plotas 147 m2.
 4. Pagal teisės aktų reikalavimus, Statant II grupės nesudėtingą statinį reikalingas statybos leidimas, tačiau toks leidimas Aikštelei statyti nebuvo išduotas, todėl Aikštelė laikytina savavališku statiniu.
 5. Statytojas ir užsakovas nebuvo nustatytas, todėl savavališkos statybos aktas buvo įteiktas naudotojui, nes atsakovas naudojasi Aikštele savo verslo tikslams – parkuojasi atsakovo viešbučio klientai.
 6. Atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir atsakovas buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau to nepadarė, todėl padariniai šalinti teismine tvarka.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „AV3“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas nurodė, jog Aikštelė nėra statinys. Šią aplinkybę yra konstatavęs pats ieškovas 2015 m. birželį nurodydamas, kad akmens skaldos užpylimas nėra statinys, todėl jam netaikomi statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 3. Atsakovas nėra statytojas ir nėra atlikęs jokių veiksmų Aikštelėje. Atsakovas rūpinasi tvarkinga aplinka apie savo pastatus, mėgsta tvarką, veiklą orientuoja socialiai atsakingai, todėl renka šiukšles, lapus, valo sniegą ir pan., kad būtų tvarkinga aplinka. Tam, kad nebūtų užgriozdinta Aikštelė automobiliais asmenų, kurie negyvena kaimyniniuose pastatuose, atsakovas valstybės pareigūnų siūlymu pastatė kilnojamą informacinę lentelę, jog automobiliai gali būti statomi tik su atsakovo leidimu. Tačiau nėra jokio priežastinio ryšio tarp kilnojamo šio daikto ir tariamai savavališkos statybos darbų.
 4. Ieškovas dar 2015 metų vasarą, atlikęs patikrinimą konstatavo, jog Aikštelė nėra statinys, todėl statybas leidžiantys dokumentai nėra būtini. Teisinės valstybės ir teisinio apibrėžtumo principai reikalauja, jog būtų užtikrintas teisinis stabilumas, todėl ieškovo pozicijos pasikeitimas prieštarauja minėtiems principams.
 5. Atsakovas apie patikrinimus sužinojo tik šioje byloje ir nebuvo informuotas apie jokius aktus. Dokumentus ieškovas išsiuntė New Town Hotel, nors akte tinkamai nurodė atsakovo pavadinimą bei registracinius duomenis. Mažai tikėtina, jog ieškovas netyčia išsiuntė laišką sugalvotam adresatui, todėl tikėtina, jog tyčia buvo išsiųsti dokumentai ne atsakovui, bet neegzistuojančiam asmeniui – prekiniam ženklui. Tokiu būdu buvo apribota atsakovo galimybė apsiginti nuo nepagrįstų kaltinimų ne teismine tvarka.
 6. Ieškinio reikalavimai turi būti atmesti, nes žemės sklype nebuvo atlikti jokie savavališkos statybos darbai; atsakovas neatliko jokių veiksmų; atsakovas nėra ginčo žemės sklypo savininkas ar naudotojas; atsakovas nebuvo informuotas apie savavališką statybą; ieškovas yra anksčiau atlikęs patikrinimą ir konstatavo, jog nereikalingas statybos leidimas Aikštelei įrengti; ieškovas neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo.
 1. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka
 1. Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį tenkinti.
 2. Nurodė, jog ginčo Aikštelė patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu teritoriją ir Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Aikštelės statinio projektas nebuvo pateiktas trečiajam asmeniui, nors privalėjo būti pateiktas, todėl tretysis asmuo nėra pritaręs Aikštelės projektui ir statybai.
 3. NŽT pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė tenkinti ieškinį.
 4. Nurodė, jog ginčo sklypas priklauso valstybei, kurį NŽT valdo patikėjimo teise. Dalis ginčo žemės sklypo yra perduota naudotis panaudos sutartimi Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, dalis – BAB bankui SNORAS. Ieškovo atstovai 2015 m. balandžio 27 d. atliko ginčo sklypo patikrinimą ir nustatė, jog ginčo sklype yra savavališkai įrengta aikštelė, kurios plotas 147 m2. 2016 m. gegužės 30 d. buvo atlikta pakartotinė kontrolė ir nustatyta, jo pažeidimai nepašalinti.
 5. Aikštelės statyba atlikta be teisinio pagrindo, todėl ji laikytina savavališka ir turi būti nugriauta ir sutvarkyta statybvietė. Atsakovas ginčo sklypo nevaldo jokiais teisiniais pagrindais, todėl negalėtų įteisinti savavališkai pastatytų statinių.
 6. Kadangi statinys yra savavališka statyba, todėl ieškinys tenkintinas.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Pagal bylos duomenis ginčo Aikštelė įrengta valstybinės žemės dalyje, kurios dalis išnuomota trečiajam asmeniui BUAB bankui SNORAS (1 t., p. 133-143). Bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu tretysis asmuo bankas SNORAS perleido nuosavybės teises į pastatus trečiajam asmeniui UAB „Alsana“. Žemės nuomos teisės į ginčo sklypą nebuvo perleistas, tačiau jau buvo išduotas NŽT sutikimas perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę (3 t., p. 38).
 4. A. V. g. 3 butų savininkai 2015 m. vasario 13 d. raštu (1 t., p. 136) kreipėsi į ieškovą nurodydami, jog administracinių patalpų savininkas V. N. įrengė Aikštelę automobiliams.
 5. Ieškovas, atsakydamas į gyventojų 2015 m. vasario 13 d. raštą, 2015 m. birželio 01 d. rašte Nr. (23.2)2D-7901 (1 t., p. 79, 138-139), adresuotame A. V., Vilnius, butų savininkams nurodė, jog kieme įrengta automobilių stovėjimo Aikštelė neturi laikančių konstrukcijų, todėl nėra laikomas statiniu ir jam netaikomi statybą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai. Kartu pažymėta, jog nėra gautas atsakymas iš NŽT, todėl nėra aišku ar įrengta automobilių stovėjimo Aikštelė atitinka teisės aktų reikalavimus pagal NŽT kompetenciją. Kartu buvo surašytas Žemės naudojimo patikrinimo aktas (1 t., p. 80-82). Šiame akte nurodyta, jog žemės sklype įrengta automobilių stovėjimo aikštelė dirbtinai sukasus pylimą, plotas 147 m2.
 6. Iš byloje esančių aikštelės fotonuotraukų (1 t., p. 79, 138-139, 165, 176) matyti, kad Aikštelė yra supilta iš akmens skaldos ir kraštai šlaitai yra sutvirtinti gelžbetoninėmis konstrukcijomis. Visa Aikštelės konstrukcija yra žymiai iškelta lyginant su buvusiu žemės lygiu. Liudytojas patvirtino, jog Aikštelė yra pakelta apie 50 cm nuo buvusio žemės lygio.
 7. Tretysis asmuo BAB bankas SNORAS 2016 m. balandžio 12 d. raštu (1 t., p. 119) kreipėsi ieškovą ir kitus trečiuosius asmenis nurodydamas, jog jo nuomojamame sklype yra nelegaliai įrengta automobilių stovėjimo Aikštelė, nukirstas gluosnis, dažnai parkuojami automobiliai su užsienietiškais numeriais, todėl mano, jog aikštele naudojasi viešbučio New Town Hotel lankytojai, o ne gyventojai. Įrengiant Aikštelę buvo užverstos banko sandėlio durys skalda, todėl nebegali naudotis pastatu. Rašte bankas nurodė, jog nesutinka su ieškovo pozicija, jog tai nėra statinys, nes sklypo lygis pakeltas apie 0,5 m, šlaitai sutvirtinti betono trinkelėmis, paviršius įrengtas iš skaldos.
 8. Ieškovas 2016 m. liepos 05 d. surašė Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. SPA-1114 (1 t., p. 9-23). Iš šio akto matyti, jog statytoju nurodytas UAB „AV3“ ir buvo nustatyti statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.
 9. NŽT 2016 m. gegužės 21 d. Žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. 49ŽN-207 (1 t., p. 30-33) nustatė, jog valstybinėje žemėje įrengta automobilių stovėjimo Aikštelė sukasant pylimą ir išgrįsta akmens skalda. Iš akto priedų (1 t., p. 33, 126-127; 3 t., p. 90-92) matyti, jog prie Aikštelės stovi informacinė lentelė, jog ginčo Aikštele galima naudotis „Tik su NEW TOWN HOTEL leidimais“ ir ši lentelė stovi iki šiol.
 10. Ieškovas 2016 m. liepos 05 d. surašė Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-160705-00085 (1 t., p. 34-36; toliau tekste - Aktas). Aktas surašytas atsakovui. Apie akto surašymą paskelbta spaudoje.
 11. NŽT 2017 m. gegužės 17 d. raštu Nr. 49SFN-938-(14.49.104.) (1 t., p. 155-156) kreipėsi į V. N.. Rašte nurodyta, jog 2015 m. balandžio 27 d. patikrinimo metu nustatyta savavališkai pastatyta automobilių stovėjimo Aikštelė. 2016 m. gegužės 30 d. atlikus pakartotinį patikrinimą nustatyta, jog prieš metus nustatyti pažeidimai nėra pašalinti. Buvo nustatytas terminas per tris mėnesius nuo įspėjimo gavimo dienos pašalinti valstybinėje žemėje įrengtą automobilių stovėjimo Aikštelę.
 12. Tretysis asmuo BUAB bankas SNORAS 2017 m. vasario 15 d rašte (1 t., p. 159) nurodė, jog toliau veikia automobilių stovėjimo Aikštelė, kuria naudojasi tik viešbučio New Town Hotel svečiai.
 13. Byloje nustatyta, jog ginčo Aikštelės plotas yra 147 m2. Atsakovo teiginiai, kad ginčo aikštelės plotas yra apie 95 m2, nes turi būti atmestas anksčiau buvęs įvažiavimo plotas, atmestini. Anksčiau buvęs privažiavimas prie trečiojo asmens BAB banko SNORAS statinio neturi būti atmestas, nes iš liudytojų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad buvo užpilta ne tik žemės sklypo dalis, bet ir pats įvažiavimas, kuris sukeltas kelias dešimtis centimetrų, todėl dabar nebeatsidaro statinio durys, kurios buvo aukščiau įvažiavimo.
 14. Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis (redakcija galiojusi Aikštelės įrengimo ir eksploatavimo metu, iki 2017-01-01) nustato, jog nesudėtingas statinys –paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalis įtvirtina analogišką nuostatą. Iš statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo 2 lentelės 17.1.2. eilės numerio matyti, jog plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.), kurių plotas nuo 100m2 iki 10 000 m2 yra laikomi II grupės inžinieriniais statiniais. Analogiška nuostata įtvirtinta ir šiuo metu galiojančiame statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 3 lentelės 4.1 eilės numeris. Taigi Aikštelė yra priskirtina II grupės nesudėtingiems inžinieriniams statiniams.
 15. Pagal Statybos įstatymo (įstatymo redakcija galiojusi iki 2017-01-01 d.) 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą, statytojas turi turėti statybą leidžiantį dokumentą. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalis nustato, jog statyba be statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, yra draudžiama. Šiuo atveju turėjo būti gautas rašytinis valstybės įgalioto tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., STR 1.07.01:2010 6 priedo 3.2 p.). Savavališka statyba laikoma statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento (Statybos įstatymo 2 str. 71 p.). Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nustato analogiškus reikalavimus, statybą leidžiančiu dokumentu yra leidimas statyti naują statinį (Statybos įstatymo 3 str., 27 str. 1 d. 1 p., 22 d., STR 1.05.01:2017). Be to, Aikštelės statybai buvo reikalingi Kultūros paveldimo departamento projekto suderinimas, patikrinimas ir patvirtinimas. Taigi Aikštelės statybai buvo būtinas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau toks išduotas nebuvo, todėl Aikštelė laikytina savavališku statiniu (CK 4.103 str.).
 16. Atsakovas atsikirtinėja, jog 2015 m. birželio 01 d. rašte gyventojams ieškovas pats nurodė, jog kieme įrengta automobilių stovėjimo Aikštelė neturi laikančių konstrukcijų, todėl nėra laikomas statiniu ir jam netaikomi statybą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai. Su šiais teiginiais nesutiktina. Pirma, Aikštelei statyti nebuvo gautas žemės sklypo savininko sutikimas. Pačiame 2015 m. birželio 01 d. rašte nurodyta, jog nespręstas aikštelės teisėtumas NŽT kompetencijos ribose. NŽT 2015 m. balandžio 27 d. aktu nustatė jog yra savavališkai įrengta Aikštelė. 2016 m. gegužės 30 d. pakartotiniu patikrinimu nustatė, jog anksčiau užfiksuoti pažeidimai nėra pašalinti. Antra, ginčo Aikštelė patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies teritoriją ir Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Todėl, Kultūros paveldo departamentas privalėjo patikrinti, suderinti ir patvirtinti statinio (Aikštelės) projektą (Statybos įstatymo 23 str. 17 d. 4 p.; Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 90 p.). Trečia, šiame sprendime teismas nustatė, jog Aikštelės statybai buvo reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau tokio nebuvo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovo atsikirtimai atmestini, kaip nepagrįsti.
 17. Byloje nėra nustatyta, kas buvo Aikštelės statybos užsakovas, savininkas ar statytojas. Iš byloje esančių fotonuotraukų ir liudytojų parodymų nustatyta, jog Aikštele naudojosi New Town Hotel, tą patvirtina ir prieš įvažiavimą į aikštelę stovintis ženklas „Tik su NEW TOWN HOTEL leidimais“. Tretysis asmuo ir liudytojai patvirtino, jog tretysis asmuo ir jo darbuotojai negalėjo statyti automobilių Aikštelėje, nors ten buvo ir jų statinys. Iš namo gyventojų rašto (1 t., p. 136) ieškovui matyti, jog Aikštelę įrenginėjo atsakovo UAB „AV3“ vadovas. Šios aplinkybės leidžia daryti labiausia tikėtiną išvadą, jog Aikštelės naudotojas yra atsakovas UAB „AV3“, kuris tikėtinai buvo ir Aikštelės statytojas. Atsakovo teiginiai, jog jis ėmėsi iniciatyvos tvarkyti miesto aplinką ir lentelę su užrašu pastatė pagal policijos pareigūnų rekomendacijas yra atmestini kaip neįrodyti, nes šių teiginių nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepatvirtina jokie kiti byloje esantys įrodymai (CPK 178 str.).
 18. Pagal įstatymą ieškovo pareigūnas, nustatęs, kad statyba yra savavališka, surašo savavališkos statybos aktą. Aktas įteikiamas pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam iš šių asmenų: 1) statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui ar naudotojui (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo pareigūnas pagrįstai aktą surašė atsakovui, kaip Aikštelės naudotojui.
 19. Ieškovas 2016 m. liepos 07 d. surašė Privalomą nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius (1 t., p. 37-38; toliau tekste - Nurodymas). Šį dokumentą ieškovas išsiuntė paštu nurodydamas adresatą New Town Hotel, ( - ), Vilniuje (1 t., p. 39). Laiškas adresatui nebuvo įteiktas, nes neatsiimtas pašte (1 t., p. 40). Ieškovas įteikė aktą viešai paskelbdamas spaudoje (1 t., p. 41). Atsakovas atsikirtinėja, jog jam nebuvo tinkamai pranešta apie savavališkos statybos aktą ir privalomą nurodymą, nes laiškas buvo išsiųstas ne atsakovui UAB „AV3“, bet išsiųstas prekiniam ženklui „New Town Hotel“, todėl nebuvo ir negalėjo būti įteiktas atsakovui. Sutiktina su atsakovo teiginiais, jog dokumentai buvo išsiųsti formaliai ne visai tinkamai nurodant adresatą, t. y. nurodant atsakovo UAB „AV3“ valdomo viešbučio New Town Hotel pavadinimą, o ne paties atsakovo UAB „AV3“ pavadinimą. Tačiau tokie teiginiai pagrįsti tik formaliąja prasme. Byloje nėra ginčo, jog viešbutį pavadinimu New Town Hotel valdo atsakovas UAB „AV3“. Tiek viešbutis New Town Hotel, tiek atsakovas UAB „AV3“ yra įsikūrę tuo pačiu adresu – A. V. 3, Vilnius. Atsakovas viešai skelbia tokią informaciją: „NEW TOWN HOTEL, UAB AV3 VIEŠBUTIS“ (https://www.118.lt/imones/new-town-hotel-uab-av3-viesbutis/8047654), t. y. pats atsakovas viešai skelbiamoje informacijoje savo prekinį ženklą ir veiklą vykdantį viešbutį bei bendrovės pavadinimą naudoja kartu. Iškėlus bylą teisme atsakovas sužinojo apie jo atžvilgiu priimtus valstybės įgaliotų institucijų sprendimus, tačiau nesiėmė veiksmų ginčyti jo atžvilgiu surašytų aktų ar privalomų nurodymų. Be to, dokumentai buvo įteikti viešai paskelbiant spaudoje. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pašto siuntoje nurodytas adresatas New Town Hotel, o ne atsakovas UAB „AV3“ yra formalus trūkumas, neįtakojantis akto ir privalomojo nurodymo teisėtumo.
 20. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.103 str. 3 d.). Pagal CPK 273 str. 2 d., teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad, sprendžiant neteisėtos statybos padarinių pašalinimo klausimą, taikomos teisės normos, galiojančios savavališkos statybos padarinių šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008; 2009 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009).
 21. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, savavališkos statybos padariniai turi būti taikomi vadovaujantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principais. Kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių. Savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2011; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2013; 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2014). Šioje byloje nustatyta, jog Aikštelė pastatyta be projekto, be žemės savininko sutikimo ir toks sutikimas nebus išduodamas, be suderinimo su ieškovu ir Kultūros paveldo departamentu, t. y. leidimas Aikštelės statybai nėra ir negali būti išduotas, todėl savavališkos statybos padarinių šalinimui nėra galimybės taikyti kitų būdų, tik pašalinimas ir statybvietės sutvarkymas.
 22. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuoja Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnis, kurio 7 dalyje nurodyta, kokį sprendimą gali priimti teismas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo (CPK 273 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas iš esmės prašo taikyti atsakovo atžvilgiu Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytą savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą, t. y. įpareigoti atsakovą per tris mėnesius išardyti savavališkai pastatytą Aikštelę ir sutvarkyti statybvietę.
 23. CPK 273 straipsnio 1 dalis nustato, jog priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu, teismas tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Remiantis šia teisės norma nustatytina, jog atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per tris mėnesius, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas.
 24. Ieškovas, vadovaujantis CPK 273 str. 3 d., prašo, jeigu atsakovas neįvykdys nustatyto reikalavimo, įpareigoti atsakovą mokėti 30,00 EUR baudą į ieškovo sąskaitą, už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Tiek įstatyminės nuostatos, tiek teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad skirdamas baudą, teismas turi vadovautis bendraisiais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais (CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.), atsižvelgti į ginčo šalių teisinių santykių prigimtį, analizuoti kilusius padarinius dėl teismo sprendimo nevykdymo, jų poveikį išieškotojo ir visuomenės interesams, tai, kokioms vertybėms ir kokiu mastu šie padariniai darė įtaką ir kaip tai paveikė skolininko ir išieškotojo turtinius interesus. Priimant teismo sprendimą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ieškovo prašymas dėl baudos skyrimo atsakovui atmestinas, kadangi teismas neturi realių galimybių įvertinti sprendimo neįvykdymo galimų padarinių ir pasekmių, atitinkamai ir baudos dydžio. Pažymėtina, jog bauda turi pasiekti jos tikslus, o ne būti savitikslė.
 25. Esminiai ieškovo reikalavimai buvo patenkinti, todėl papildomo reikalavimo dėl sprendimo nevykdymo padarinių neįvykdymo laiku atmetimas nelaikytinas sprendimo patenkinimu iš dalies.
 26. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio, todėl valstybei iš atsakovo priteistina 75 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 5 p.)
 3. Ieškovas patyrė 16,04 EUR išlaidų (2 t., p. 175-199), kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos iš atsakovo.
 4. Teismas patyrė 7,98 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.
 5. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį. Įpareigoti atsakovą UAB „AV3“, įmonės kodas 302340944, savo lėšomis per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti automobilių stovėjimo aikštelę žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovui UAB „AV3“, įmonės kodas 302340944, neįvykdžius teismo sprendime nustatyto įpareigojimo nugriauti savavališką automobilių stovėjimo aikštelę bei sutvarkyti statybvietę nurodytu trijų mėnesių terminu, suteikti teisę ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, įmonės kodas 288600210, nugriauti automobilių stovėjimo aikštelę žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, išlaidas šiems darbams išieškant iš atsakovo UAB „AV3“, įmonės kodas 302340944. Atmesti prašymą skirti baudą atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą. Priteisti ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, įmonės kodas 288600210, iš atsakovo UAB „AV3“, įmonės kodas 302340944, 16,40 EUR (šešiolika euro ir 04 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovo UAB „AV3“, įmonės kodas 302340944, 82,98 EUR (aštuoniasdešimt du euro ir 98 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų įteikiant procesinius dokumentus, valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai