Byla 1-1454-496/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Daiva Valčiukienė sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant prokurorei Deimantei Banaitienei, gynėjai Ritai Roščenkovienei, kaltinamajam T. S.,

2teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3T. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), ankstesnė gyv. vieta ( - ), deklaruota gyv. vieta ( - ), bedarbis, neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 223 straipsnio 1 dalį, 186 straipsnio 1 dalį.

5Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

6Kaltinamasis T. S., būdamas T. S. ūkio, pažymėjimo Nr. ( - ), vadovu bei ūkinę veiklą vykdydamas švelniakailių žvėrelių fermoje, adresu ( - ), ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31 aplaidžiai tvarkė T. S. ūkio, pažymėjimo Nr. 0141762, buhalterinę apskaitą, nes T. S. ūkis pardavęs ūkio subjektams 61 vnt., audinių kailiukų už 1 247,51 EUR sumą nevedė biologinio turto (audinių kailių) apskaitos registro, dėl to nėra galimybės nustatyti kada ir iš kur įsigyti audinių kailiai, koks biologinio turto likutis (audinių kailių) 2015-04-15 datai ir 2015-12-31 datai, taip pat, ūkininko T. S. ūkio registruose Nr. 270 sąskaitos bankuose nacionaline valiuta neįtraukta ūkinė operacija vykusi AB Šiaulių bankas sąskaitoje Nr. ( - ), kad 2015-07-31 nuo sąskaitos pagal inkasinį pavedimą Nr. 858916, nurašyta antstoliui Tomui Ubartui 18 538,87 Eur, tuo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 16 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti T. S. ūkio turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31,

7taip pat, ūkininkas T. S., būdamas A. R. ūkio, ūkio pažymėjimo Nr. ( - ) faktinis vadovas, ūkinę veiklą vykdydamas švelniakailių žvėrelių fermoje, adresu ( - ), ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31 aplaidžiai tvarkė A. R. ūkio, pažymėjimo Nr. 0141791, buhalterinę apskaitą, nes ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 226 žvėreliai, 2015-06-3 jauniklių užpajamavimą už 8 100 Eur, nepagrindė apskaitos dokumentu – buhalterine pažyma, taip pat 2015-04-15 T. S. ūkiui išmokėjo 19 272,88 Eur, nors A. R. ūkyje grynų pinigų likutis 2015-04-15 datai buvo 7 565,98 Eur, t. y. piniginių lėšų trūkumo nepagrindė apskaitos dokumentu – kasos pajamų orderiu, taip pat, 2015 metų laikotarpiu nevedė atskaitingo asmens registro, dėl to negalima nustatyti, iš kokios banko sąskaitos buvo pervestos piniginės lėšos pardavėjams: 2015-02-17 UAB „CSS-customers service“ - 372,70 Eur, 2015-08-23 KB „Baltic mink corporation“ – 4 000 Eur, 2015-08-10 UAB „Kemikvesta“ - 126,93 Eur, 2015-09-13 UAB „Vetfarma“ - 44,47 Eur, 2017-09-09 AB „Kauno grūdai“ - 15 Eur, 2015-12-01 UAB „BNB group“ - 20,30 Eur, iš viso 4 579,40 Eur, tuo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, 12 straipsnio 2 dalies reikalavimas, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais, surašant buhalterinę pažymą, kuri turi šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus rekvizitus, 16 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti A. R. ūkio veiklos, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31,

8taip pat, būdamas T. S. ūkio, pažymėjimo Nr. ( - ), vadovu bei ūkinę veiklą vykdydamas švelniakailių žvėrelių fermoje, adresu ( - ), ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574, 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, nurodančias, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, ir patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100 patvirtinta „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė“, kurios 10.15 ir 10.19 punkte nurodyta, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi 10 metų, įstatymų nustatytą laiką nesaugojo T. S. ūkio 2012-2014 m. apskaitos registrų (didžiosios knygos buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių) - ilgalaikio turto (nebaigta statyba, kitas materialinis turtas, finansinis turtas), trumpalaikio turto (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, atskaitingo asmens, pinigai (banke ir kasoje)), nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų sąnaudų, asmeninėms reikmėms paimtų lėšų, dėl to negalima iš dalies nustatyti ūkininko T. S. ūkio veikos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros už 2012-2014 metus.

9Kaltinamasis T. S. kaltę pagal BK 223 straipsnio 1 dalį pripažino visiškai, pagal BK 186 straipsnio 1 dalį kaltės nepripažino ir parodė, kad iš pradžių jis įregistravo T. S. ūkį. Gal po vienerių metų įregistravo A. R. ūkį. A. R. buvo jo sugyventinė, jie turi bendrą vaiką. Jo ir A. R. ūkių veikla buvo vienoda - švelniakailių žvėrelių auginimas, jų pardavimas. Veiklą abu ūkiai vykdė toje pačioje vietoje, adresu ( - ). Du ūkius įsteigė tam, kad galėtų gauti daugiau paskolų iš banko, „be to kartais ir žmona savo vardu nori turėti ūkį“. Abiejų ūkių buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė S. D., kuri buvo įdarbinta abiejuose ūkiuose. S. D. į ūkius neatvažiuodavo, ji apskaitą tvarkė nuotoliniu būdu, pagal jo pateiktus dokumentus. S. D. reikalų su ūkio pinigais neturėjo. Jis rūpinosi abiejų ūkių veikla, visais pirkimais, statybomis. UAB "Strektė" jo vadovaujamuose ūkiuose, švelniakailių žvėrelių fermoje ( - ) kaime atliko takų betonavimo darbus. Jis dėl nepatyrimo, nes buvo jaunas ūkininkas, nepaskaitė sutarties ir su šia bendrove pasirašė mechanizmų nuomos paslaugų sutartį, pagal kurią jis neva nuomojosi mechanizmus takų įrengimui. Iš tiesų susitarimas su UAB „Strektė“ buvo dėl takų įrengimo. Realiai UAB "Strektė" atliko visus takų įrengimo darbus. Iš pradžių takai atrodė gražiai, bet paskui pradėjo skilti. Dalis pinigų už atliktus darbus buvo sumokėta, likusios dalies jis UAB-ei "Strektė" nemokėjo, nes atlikti takų betonavimo darbai buvo nekokybiški. Jis pats jaučiasi apgautas. Jis jokios apgaulės bendrovės "Strektė" atžvilgiu nenaudojo. Z. D. įmonė "Paringuvio ūkis" tiekė pašarus jo švelniakailių žvėrelių fermai. Buvo sudarę pašarų tiekimo sutartį bei antrą sutartį, kad jo ūkis už tiektą pašarą atsiskaitys Z. D. bendrovei atvestų švelniakailių žvėrelių jaunikliais. Tačiau jo fermoje žvėrelių jaunikliai užsikrėtė nepagydoma kraujo liga. Kraujo mėginius tyrimams atlikti jis siuntė į Daniją. Apie sergančius jauniklius jis pasakė Z. D., dėl to šis neėmė žvėrelių jauniklių. Dėl tos priežasties liko nepamokėta skola už pašarus ir dar Z. D. priskaičiavo didžiules palūkanas. Be to, daug žvėrelių - apie tris tūkstančius - jo fermoje krito dėl nekokybiško – per riebaus – pašaro. Kaltinamasis nurodo, kad veterinarijos gydytojas nustatė tokią žvėrelių kritimo priežastį, tai jam nurodė ir kiti augintojai, tačiau niekas oficialiai to patvirtinti nesutiko. Minėti, kritę žvėreliai netiko pardavimui aukcione, juos galėjo parduoti tik po 1-2 eurus. Negavus pajamų su Z. D. bendrove neatsiskaitė už tiektą pašarą. Tos dvi skolos nėra vienintelės. Jis iš viso turi iki dešimties kreditorių, bendros skolos siekia apie tris šimtus tūkstančių eurų. Nurodo, kad su kreditoriais neatsiskaitė ne tyčia, tačiau dėl nepasisekusio ūkininkavimo.

10Kaltinamasis visiškai pripažįsta kaltinimus dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo. Jis buvo jaunas ūkininkas ir dėl nežinojimo padarė klaidų. Gali būti, kad nebuvo vedamas audinių kailių registras. Antstolis nuo jo ūkio banko sąskaitos nurašė pinigus jo dukros išlaikymui. Jis realiai vadovavo savo ūkio ir A. R. ūkio veiklai, nes jis šią veiklą suprato, turėjo laiko jai atlikti. Tuo metu A. R. augino mažametę dukrą ir būdavo namuose. Visus dokumentus jis parnešdavo į namus, o vėliau juos perduodavo buhalterei. Gali būti, kad jis buhalterę pamiršo informuoti apie kai kuriuos veiksmus, pinigų pervedimus. Visus kaltinime nurodytus pažeidimus dėl buhalterinės apskaitos padarė ne specialiai, o dėl nežinojimo, neatidumo.

11Kaltinamojo T. S. kaltė pagal BK 223 straipsnio 1 dalį įrodyta.

12Liudytojas A. G. parodė, kad jis yra UAB "Strektė" vadovas. 2013 metais jo bendrovė atliko statybos darbus T. S. ūkyje. Jie sudarė mechanizmų nuomos sutartį su T. S.. Tačiau realiai jo bendrovė atliko takelių betonavimo darbus. Dėl darbų atlikimo sutarties nebuvo. Buvo rašomi atliktų darbų aktai, T. S. juos pasirašydavo ir tada apmokėdavo. Iš pradžių – 2013 metų liepos, rugpjūčio mėnesiais T. S. mokėjo už atliktus darbus, vėliau atsiskaitymai pradėjo šlubuoti. Tuo metu jo bendrovė jau buvo atlikusi apie 70 procentų visų sutartų darbų. Dėl pinigų nesumokėjimo jis nutraukė darbus T. S. ūkyje, vėliau kreipėsi į teismą. Skola yra priteista, perduota antstoliui išieškojimui, tačiau mokėjimų nėra. Liudytojas nurodė, kad T. S. nustojus mokėti už darbus, jo klausė kodėl nemoka. Tada jis pasakė, kad nemoka dėl takelių įtrūkimų, bet į teritoriją nebeįsileido. Daugiau T. S. nustojo bendrauti ir nieko neaiškino. Vėliau liudytojas sužinojo, kad T. S. ūkis jokio turto nebeturi. Liudytojas mano, kad T. S. su jo bendrove neatsiskaitė dėl dviejų priežasčių – dėl „duobės versle“ ir dėl piktybiško nusistatymo nemokėti. Jis žino, kad T. S. turi daugiau skolų.

13Liudytojas Z. D. parodė, kad jis pats yra ūkininkas, augina švelniakailius žvėrelius. Vėliau ir T. S. pradėjo auginti tolius žvėrelius. Liudytojas nurodė, kad jo bendrovė „Paringuvio ūkis“ sudarė sutartį su T. S. ūkiu dėl pašarų tiekimo. Iš pradžių jis už pristatytą pašarą atsiskaitinėjo, tačiau vėliau liko skolingas 86 930 Eur. Tai bendra skola su palūkanomis. T. S. nevykdant apmokėjimų, jo bendrovė kreipėsi į teismą ir skola buvo priteista. Jis kreipėsi į antstolį, tačiau skola nebuvo grąžinta. Jis mano, kad T. S. skolų nemoka piktybiškai. T. S. jam žadėjo skolą grąžinti, pasakė, kad nusiuntė kailius į aukcioną ir gavęs pinigus su juo atsiskaitys, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tuo metu kailių į aukcioną nenusiuntė. T. S. išpardavė visą savo turtą ir antstolis nebeturi, iš ko išieškoti skolą. T. S. jam nėra skundęsis dėl blogos pašarų kokybės. Jei pašaro kokybė būtų buvusi bloga, jis galėjo rinktis kitą iš penkių pašarų tiekėjų.

14Specialioji liudytoja A. R. parodė, kad su T. S. gyveno kartu kaip šeima apie dešimt metų iki 2015 metų lapkričio mėnesio, jie susilaukė bendro vaiko. Pirmiausia T. S. sugalvojo įsteigti jo ūkininko ūkį, kuriam jis pats vadovavo, o ji padėjo ir vykdė jo nurodymus. Ūkyje buvo pardavimui auginami kailiniai žvėreliai. Vėliau T. S. sumanė įsteigti antrą analogišką ūkį, kad galėtų gauti didesnius kreditus. Tada buvo įsteigtas ūkis jos vardu. T. S. ūkiams paskirstė skolas, medžiagas. T. S. parnešdavo į jų namus sąskaitas, kitas sąskaitas ji gaudavo elektroniniu paštu. Kiek ūkiuose būdavo pinigų, tiek ji pervesdavo pinigus pagal sąskaitas. T. S. pasakydavo, kurias sąskaitas apmokėti pirmiausia. Vėliau dokumentus nuveždavo buhalterei, kuri abiejuose ūkiuose tvarkė buhalterinę apskaitą. Liudytoja paaiškino žinojusi, kad UAB „Strektė“ atliko ūkyje statybos, betonavimo darbus. Po kurio laiko sutrūkinėjo Strektė nutiestų takelių betonas. T. S. pradėjo nebeatsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe ir se UAB „Strektė“. Pinigai būdavo skiriami ūkio plėtrai, o ne atsiskaitymui su kreditoriais. T. S. ūkis turėjo skolų ne tik UAB Strektė ir S. D. įmonei, bet ir aukcionams, valstybei, sodrai.

15Specialioji liudytoja A. R. parodė, kad T. S. sugalvojo planą, kaip iš antstolio sąskaitos paimti jo ūkiui priklausančius pinigus. Jo patarimu ji pateikė pareiškimą teismui ir buvo priteistas išlaikymas bendra suma iki vaikui sueis 18 metų. Pagal patenkintą teismo sprendimą antstolis į jos sąskaitą pervedė apie 18 000 Eur, kaip išlaikymą vaikui. Liudytoja nurodė, kad ji vienu metu paėmė iš sąskaitos visus šiuos pinigus ir perdavė T. S., kuris pinigus panaudojo ūkio plėtrai. Pagal tą patį teismo sprendimą išlaikymas vaikui yra išieškomas iki šiol, tik dabar išlaikymo išmokas ji gauna kas mėnesį. Liudytoja nurodė, kad ji išėjo iš jų bendrų namų 2015 metų lapkričio mėnesį, tuo metu dar buvo auginami žvėreliai. Šiuo metu jos ūkis yra uždarytas, jai yra likusios skolos apie 20 000 Eur. Ji nežino, kada nustojo veikti T. S. ūkis. Liudytoja nurodė, kad ji pažįsta Z. D., šis daug padėjo T. S. įkuriant kailinių žvėrelių ūkį. Iš pradžių T. S. mokėjo Z. D. už tiekiamą maistą žvėreliams, vėliau liko skola. Ji girdėjo, kad T. S. turėjo nusiskundimų dėl pašarų kokybės, tačiau niekas nesutiko vykti į teismo procesus liudyti dėl pašarų netinkamos kokybės.

16Ikiteisminio tyrimo metu specialioji liudytoja A. R. paaiškino, kad ji gyveno kartu su T. S.. Nors nebuvo įregistravę santuokos, tačiau gyveno kartu, vedė bendrą namų ūkį. Su T. S. kartu gyveno nuo 2007 metų. T. S. savo vardu įsteigtame ūkyje visais organizaciniais reikalais rūpinosi pats. T. y. pats planavo, organizavo ir realizavo ūkio veiklą, konsultuodamasis su panašia veikla užsiimančiais ūkininkais, samdydamas darbo su žvėreliais patirties turinčius asmenis. Po kurio laiko T. S. su kažkuo pasikonsultavęs nusprendė, kad reikia tokį pat ūkininko ūkį įsteigti ir jos vardu. Tai buvo daroma tam, kad neva susikooperavus dviem ūkininkų ūkiams būtų lengviau gauti paskolų iš bankų ar kreditų unijų, taip pat būtų lengviau įsigyti pašarus ir kitus reikmenis ūkių veiklai vystyti. Kadangi ji tuo metu jau ne vienerius metus kartu buvo pragyvenusi su T. S., tai juo besąlygiškai pasitikėjo ir sutiko, kad jos vardu taip pat būtų įsteigtas ūkininko ūkis. Jos vardu ūkininko ūkis buvo įsteigtas 2012 m. vasarą. Šio ūkio veikla taip pat pilnai rūpinosi T. S.. Abiejų ūkių veikla buvo identiška. Abu ūkiai naudojosi tomis pačiomis patalpomis. T. y. abu ūkiai veikė kaip vienas. Perkant kokias nors medžiagas ūkiui dalis sąskaitų buvo išrašoma jos ūkio vardu, o dalis T. S. ūkio vardu. T. y. tai buvo daroma tam, kad būtų rodoma, jog jos vardu įsteigtas ūkis dar tik kuriasi, statosi ir semiasi patirties iš T. S. ūkio, o vėliau, kai pilnai įsikurs ir įgis pakankamai patirties, galės imti kreditus iš bankų ūkio veiklai plėtoti. Tuo laiku jos ūkis neaugino žvėrelių. „Ąžuolų slėnyje“ esanti žvėrelių ferma buvo pastatyta statybinių medžiagų pirkimą forminant jos ūkio vardu, o narvų žvėreliams laikyti pirkimą forminant T. S. ūkio vardu. Nors buvo įregistruoti du ūkiai, realiai jie veikė kaip vienas vienetas ir jų veikla rūpinosi T. S., A. R. iš jo tik kartas nuo karto gaudavo nurodymų pasirašyti kokius nors dokumentus, nuvežti kur nors kokius nors dokumentus ir pan. Taip pat, abu ūkininko ūkiai įstatymų nustatyta tvarka turėjo atskiras banko sąskaitas. Tuo metu pilnai pasitikėjo T. S. ir žinojo, kad jis puikiai pasirūpins abiem ūkiais – tiek savo, tiek jos (tomas 3, l. 4-10).

172018-03-26 specialioji liudytoja A. R. papildomai parodė, kad ji už parduotus 2015 metų laikotarpiu M. P. ūkiui audines ir kitus daiktus, kurių konkrečiai nepamena, pinigų negavo. Ji pardavimo dokumentus tik pasirašė dėl to, kad siekė ramybės sau ir savo vaikui, nes jautė spaudimą iš T. S. pusės. Nevykdant T. S. nurodymų, jis grasindavo broliais Pavilioniais. Nebenorėjo turėti jokių reiklų su savo buvusiu sugyventiniu T. S.. Pasirašydama minėtus pardavimo dokumentus M. P. ūkiui ji su T. S. kartu nebegyveno. Minėtus dokumentus pasirašė pas T. S. nuomojamame bute ( - ), adreso tikslaus nepamena. Pasirašant pardavimo dokumentus, M. P. nedalyvavo. Pasirašant dokumentus buvo T. S., jo sugyventinė R. K., jos ūkio darbuotojas E. B. ir jo tuometinė draugė Iveta (tomas 4, l. 158-160 ).

18Specialioji liudytoja S. D. paaiškino, kad ji dirbo buhaltere T. S. ir A. R. ūkininkų ūkiuose. Tačiau ji dirbo per atstumą, pati į ūkį nevažiavo. T. S. pristatydavo jai dokumentus, o ji pagal dokumentus apskaitoje fiksuodavo įvykusius faktus. Ji sudarė pilną balansą, nes T. S. ketino kreiptis į kredito įstaigas. Ji nedirbo su T. S. pinigais, su banku. Ji gaudavo atspausdintus išrašus ir pagal tai fiksuodavo faktus. Ji prisimena, kad ūkyje buvo gautos UAB Strektė ir Paringuvio ūkio sąskaitos, tačiau neprisimena, ar buvo atliekami mokėjimai. Gautus ūkių dokumentus ji sutvarkydavo, susegdavo į segtuvus ir po metų grąžindavo į ūkius atgal. Ją pasiekiantys dokumentai buvo sąskaitos ir aukcionų dokumentai. Sutarčių ji neturėdavo. Jai atrodė, kad ūkių veikla buvo pelninga. Ikiteisminio tyrimo metu ji geriau prisiminė visas aplinkybes, tada davė teisingus parodymus, nes tada buvo praėję mažiau laiko iki apklausos. Ji patvirtina savo ankstesnius parodymus.

19Ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-08 specialioji liudytoja S. D. parodė, kad 2012 metais, tikslios datos nepamena jai paskambino vyriškis prisistatęs T. S. ir paprašė, kad tvarkytų T. S. ūkio apskaitą. Sutikus tvarkyti apskaitą T. S. ūkyje, ji buvo įdarbinta vienai darbo valandai per dieną. Visas T. S. švelniakailių žvėrelių fermos kūrimo procesas buvo vykdomas jai dirbant ūkyje. T. S. turėjo atidaręs T. S. ūkio banko sąskaitą, kuria jis naudojosi. T. S. ūkyje su piniginėmis operacijomis ji nedirbo, t. y. neturėjo jokio sąlyčio su piniginiais reikalais. Ūkyje kasininkas buvo T. S.. Ji suvesdavo kasos operacijas į programą. Pradėjus vystyti švelniakailių žvėrelių veiklą buvo atlikta nemažai pirkimų, t. y. pirkta narvų, kitos reikiamos įrangos. 2013 metais, laiko nepamena T. S. sugyventinė A. R. taip pat pradėjo vykdyti ūkininkės veiklą, kurios buhalterinę apskaitą taip pat ji tvarkė. A. R. veiklos pradžioje nei žvėrelių, nei narvų žvėreliams neturėjo. Jos vardu UAB "Strektė" buvo išrašiusi keletą sąskaitų dėl darbų atlikimo švelniakailių žvėrelių fermoje. A. R. ir T. S. ūkių veikla buvo toje pačioje vietoje, adresu ( - ), t.y. toje pačioje audinių fermoje. Pagrinde pirkimus darydavo T. S. ūkis. Tuo metu T. S. ūkio apskaitoje buvo žvėreliai ir narvai. A. R. ūkyje nebuvo nei narvų, nei žvėrelių. Visi T. S. ir A. R. ūkyje vykdyti pirkimai ir ūkio vystymosi procesai yra atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje. Buvo vedamas materialinių vertybių žurnalas, kuriame buvo apskaitomos gyvos audinės ir kailiai. Norint parduoti audinių kailius reikėjo sudaryti sutartis su aukcionais. T. S. buvo sudaręs sutartis su Suomijos ir Danijos aukcionais. Pagal šias sudarytas sutartis T. S. ūkis buvo gavęs nemažas pinigines sumas avansu žvėrelių auginimui. Po ko, pardavus šiems aukcionams kailius būtų padengti gauti avansai ir palūkanos. Metų pabaigoje T. S. į aukcionus, su kuriais buvo sudarytos sutartys išsiuntė ne visus kailius, todėl jis aukcionams liko skolingas nemažas Pinigių sumas. 2013 ar 2014 metais T. S. pradėjo pardavinėti audinių kailius, tikslios datos nepamena. Visa tai turi būti užfiksuota T. S. ūkio buhalterinėje apskaitoje. Būtent pradėjus auginti žvėrelius reikėjo daug investicijų verslo pradžiai, gyvūnų maitinimui, darbuotojams, nes pinigai yra uždirbami tik užauginus audines ir jas pardavus aukcionuose. T. y. T. S. ūkyje audinės užmušamos tik vieną kartą per metus, rudens laikotarpiu. Pajamos gaunamos tik ateinančiais metais. Liudytoja žino, kad T. S. ūkis nepilnai buvo atsiskaitęs su UAB "Strektė", kuri atliko žvėrelių fermos įrengimo statybos darbus. Liudytoja taip pat žino, kad buvo skola Z. D. "Paringuvio ūkiui" už maistą audinėms. 2014-2015 metų laikotarpiu T. S. ūkis buvo sunkioje materialinėje padėtyje dėl ankščiau paminėtų įvairių skolų. Sunki materialinė padėtis buvo dėl to, kad aukcionuose drastiškai sumažėjo žvėrelių kailių supirkimo kainos. Pvz., nuo 80 Eur iki 35 Eur. Esant T. S. ūkio sunkiai materialinei padėčiai, jis 2015 metų laikotarpiu, tikslios datos neprisimena, A. R. pardavė narvus, ar žvėrelius, tiksliai pasakyti negali, nes nepamena, tačiau tai turi būti užfiksuota apskaitoje. T. S. tuo metu turtą A. R. pardavė todėl, kad jo veikla buvo paralyžiuota dėl skolų. Parduodant turtą S. D. gavo tik pasirašytus dokumentus. A. R. pradėjus vykdyti veiklą ji turėjo sandorių su UAB "Norvuksa". Kokie konkrečiai sandoriai buvo nepamena. S. D. PVM sąskaitas faktūras išrašydavo A. R. prašymu. Būdavo atvejų, kad A. R. PVM sąskaitas išsirašydavo pati, kadangi turėjo PVM sąskaitų faktūrų formas. Kaip ir su T. S., taip ir su A. R. ūkiu jokių piniginių operacijų nevykdė ir jų nematė. Į apskaitą įtraukė visus dokumentus, kuriuos gaudavo iš A. R.. A. R. ūkio vykdyti sandoriai buvo realūs. Iki 2015 m. pabaigos tvarkė ūkininko T. S. bei ūkininkės A. R. ūkių buhalteriją. A. R. planavo savo ūkį likviduoti ir darbo sutartį su S. D. nutraukė. Po to, kai ji nutraukė darbo sutartį, S. D. jai grąžino visus buhalterinės apskaitos dokumentus, susijusius su jos ūkio veikla. Dokumentų perdavimo priėmimo aktas nebuvo surašytas. T. S. savo ūkininko ūkio nėra likvidavęs. Nepaisant to, kad T. S. savo ūkio nėra likvidavęs, jis jokios veiklos nebevykdo. S. D. grąžino ūkininko T. S. ūkio buhalterinės apskaitos dokumentus T. S.. Dokumentų perdavimo-priėmimo aktas nebuvo sudarytas. Tiek A. R., tiek T. S. savo ūkiuose augino audines. Minėtų ūkininkų ūkiai nustojo vykdyti veiklą dėl labai kritusių produkcijos supirkimo kainos, t. y. parduoti produkciją tekdavo net už žemesnes nei savikaina kainas, tokiu būdu investicijos į audinių įsigijimą ir jų išlaikymą neatsipirkdavo. Iš jai M. P. pateiktų dokumentų, matė, kad 2015 m. pabaigoje jis iš A. R. pagal vieną sąskaitą faktūrą yra įsigijęs audinių. Su T. S. jis jokių sandorių nėra turėjęs. Nuo 2016 metų vasario mėn. 15 d., pagal T. S. rekomendaciją tvarko ūkininko M. P. ūkio buhalteriją. Šiame ūkyje yra įdarbinta buhaltere (samdomo darbuotojo darbo sutartis, 1 darbo valandai per dieną). Nepaisant to, kad ji yra įdarbinta M. P. ūkyje, jai ten taip pat lankytis nereikia, t. y. darbo sutartyje yra numatyta tokia sąlyga, kad jos darbo vieta yra nuotolinė. T. y. šio ūkio buhalteriją tvarko dirbdama savo namuose. Dalį reikiamų dokumentų M. P. jai pateikia elektroniniu paštu, kitą dalį per Šiauliuose gyvenančius jo ūkio darbuotojus. Ūkininko M. P. ūkis yra įregistruotas 2015 m. lapkričio mėn. viduryje. Iki 2016-02-15 ūkis realiai jokios veiklos nevykdė, jame nebuvo įdarbinta jokių darbuotojų, buvo tvarkomi įvairūs formalumai, dėl to ir buhalterija buvo vedama tik formaliai, t. y. buvo surinktos kelios tam tikros sąskaitos faktūros ir tiek. Profesionaliai šio ūkininko ūkio buhalterija buvo pradėta vesti nuo 2016-02-15, t. y. kai ūkyje buvo įdarbinta buhalterės pareigoms. Šiame ūkyje yra auginamos audinės. Jokia kita veikla čia nėra vykdoma. Ūkyje dirba 8 darbuotojai, įskaitant ją. Ūkis veiklą vykdo ( - ), tose pačiose fermose kaip ir buvo vykdoma T. S. ir A. R. veikla (tomas 3, l. 18-20).

202017-06-19 specialisto išvadoje Nr. 40-(U-1683)-IS1-583-(13.2), į 8 klausimą nurodyta, kad Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis nustato: “Ūkininkas yra fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre“. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnis nustato: “ Ūkio subjekto apskaitą tvarko:1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo;<...>7. Ūkininko ūkio apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai“. 11 straipsnis nustato:“1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą“. 14 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato: „Ūkio subjekto vadovas nustato apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką ir asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, arba centralizuotai tvarkanti apskaitą biudžetinė įstaiga, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui“. 21 straipsnis nustato: “1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. 2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“.

21Ūkininko T. S. ūkis tyrimo atlikimui nepateikė biologinio turto (audinių kailių) apskaitos registro, dėl ko nėra galimybės nustatyti, koks biologinio turto likutis (audinių kailių) 2015-04-15 datai ir 2015-12-31 datai, kada ir iš kur įsigyti audinių kailiai, tai dėl to tvarkant ūkininko T. S. ūkio 2015 m. buhalterinę apskaitą nesilaikyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. reikalavimo, nes nevedamas biologinio turto (audinių kailių) apskaitos registras. Ūkininko T. S. ūkis tyrimo atlikimui nepateikė AB Šiaulių bankas sąskaitos ( - ) išrašo, 2015-07-30 antstolio T. Ubarto patvarkymo Nr.0136/15/01716, pagal kurį nurašyta 18538,87 Eur, todėl nėra galimybės nustatyti, už ką nurašyta 18538,87 Eur, ir tyrimo atlikimui pateiktuose ūkininko T. S. ūkio registruose Nr.270 sąskaitos bankuose nacionaline valiuta neregistruotos ūkinės operacijos vykusios AB Šiaulių bankas sąskaitoje ( - ), tai dėl to tvarkant ūkininko T. S. ūkio 2015 m. buhalterinę apskaitą nesilaikyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. reikalavimo, nes ūkininko T. S. ūkio registre Nr. 270 sąskaitos bankuose nacionaline valiuta neregistruotos ūkinės operacijos vykusios AB Šiaulių bankas sąskaitoje ( - ).Tyrimo metu įvertinus nustatytas aplinkybes ir pažeidimus iš dalies nėra galimybės nustatyti ūkininko T. S. ūkio turto (nepateiktas biologinio turto apskaitos registras, dėl ko nėra galimybės nustatyti koks biologinio turto likutis (audinių kailių) 2015-04-15 datai ir 2015-12-31 datai, kada ir iš kur įsigyti audinių kailiai ir grynų pinigų likučio 2015-12-31 datai) ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros (dėl kokių priežasčių iš banko sąskaitos nurašyta 18538,87 Eur) už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31.

22Tyrimo metu nustatyta, kad ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 226 žvėreliai 2015-06-03 pagal pajamavimo dokumentą 2015 užpajamuojami jaunikliai už 8 100,00 Eur, ūkininkė A. R. tyrimo atlikimui nepateikė 2015-06-03 jauniklių užpajamavimo dokumento 2015, todėl ūkininkės A. R. ūkyje tvarkant buhalterinę apskaitą nesilaikyta Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 2 d. reikalavimo, nes ūkinė operacija – jauniklių užpajamavimas, nepagrįsta apskaitos dokumentu – buhalterine pažyma. Kadangi tyrimo atlikimui nepateikta buhalterinė pažyma dėl jauniklių užpajamavimo, tai nėra galimybės nustatyti, kiek ūkininkės A. R. ūkyje 2015-12-31 datai buvo audinių. Pagal tyrimo atlikimui pateiktus ūkininkės A. R. ūkio dokumentus: registrą Nr. kasa 272 ir pinigų apskaitos dokumentus, nustatyta, kad ūkyje grynųjų pinigų likutis 2015-04-15 datai – 7 565,98 EUR, 2015-04-15 išmokėta 19 272,88 Eur ūkininko T. S. ūkiui, taigi trūksta piniginių lėšų 2014-05-15 išmokėti 19 272,88 Eur ūkininkui T. S.. Jei, ūkininkės A. R. ūkyje 2015-04-15 trūksta piniginių lėšų išmokėti ūkininkui T. S. 19 272,88 Eur, dėl to nėra galimybės nustatyti ūkininkės A. R. ūkio grynų pinigų likučio 2015-12-31 datai. Tyrimo atlikimui pateikti dokumentai „išeinantis vietinis mokėjimas“, pagal kuriuos nustatyta, kad ūkininkė A. R. 2015 m. įmonėms pervedė 4 579,40 Eur. Dokumentuose „išeinantis vietinis mokėjimas“ nenurodyta, iš kokios sąskaitos pervestos piniginės lėšos. 4579,40 Eur suma registruojama ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 450 skolos tiekėjams ir rangovams, t. y. mažinama skola tiekėjams. Jei, ūkininkė A. R., kaip atskaitingas asmuo atsiskaitė su tiekėjais pervesdama 4579,40 Eur, tai ūkininkės A. R. ūkio 2015 m. buhalterinė apskaita tvarkoma nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 1 d. reikalavimo, nes nevedamas atskaitingo asmens registras. Kadangi tyrimo metu nėra galimybės iš dalies nustatyti ūkininkės A. R. ūkio turto ir įsipareigojimų dydžio, todėl nėra galimybės iš dalies nustatyti ūkininkės A. R. ūkio nuosavo kapitalo už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31 (tomas 3, b. l. 116-146).

232017-06-20 specialisto išvadoje Nr. 40-(GI-77)-IS1-590-(13.2) nurodyta, kad Ūkininko T. S. ūkis nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31 ūkinių finansinių sandorių su UAB „Norvūksa“ neturėjo. Nuo 2015-05-04 iki 2015-12-31 ūkininkės A. R. ūkis su UAB Norvūksa“ sudarė fermos ( - ), nuomos sutartį, vyko audinių ir kailių, narvų pardavimas. UAB „Norvūksa“ 2015-12-31 skolų suderinimo akte Nr. 15 nurodyta, Ūkininkės A. R. skola tai dienai 0,00 Eur.

242017-10-18 specialistė D. P. pateikė paaiškinimus į užduotus klausimus (tomas 3, l. 160-163): Klausimas: 1. Kaip keičiasi 2017-06-19 specialisto išvada Nr. 40-(U-1683)-IS1-583-(13.2) ir 2017-06-20 specialisto išvada Nr. 40-(GI-77)-IS1-590-(13.2), jeigu laikotarpiu nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31 ūkininko T. S., ūkininkės A. R. ir UAB „Norvūksa“ sandoriai vyko pagal apskaitos dokumentuose užfiksuotus duomenis, o ne pagal 2016-11-08 A. R. apklausos protokole užfiksuotus parodymus? Ar ūkininko T. S., ūkininkės A. R. ir UAB „Norvūksa“, nurodytu laikotarpiu buhalterinė apskaita buvo organizuojama ir tvarkoma nepažeidžiant LR buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų norminių aktų? Jei pažeidžiant ir jei dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, tai konkrečiai kurie, kada ir kieno padaryti pažeidimai tai įtakojo?

25Atsakymas: pagal tyrimo atlikimui pateiktas ūkininko T. S. ūkio PVM sąskaitas faktūras nustatyta, kad per 2015 m. ūkininko T. S. ūkis pardavė ūkio subjektams 61 vnt. už 1247,51 Eur sumą audinių kailiukų. Ūkininko T. S. ūkis tyrimo atlikimui nepateikė biologinio turto (audinių kailių) apskaitos registro, dėl ko nėra galimybės nustatyti koks biologinio turto likutis (audinių kailių) 2015-04-15 datai ir 2015-12-31 datai, kada ir iš kur įsigyti audinių kailiai, tai dėl to tvarkant ūkininko T. S. ūkio 2015 m. buhalterinę apskaitą nesilaikyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo16 str. 1 d., reikalavimo, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes nevedamas biologinio turto (audinių kailių) apskaitos registras. Dėl minėto pažeidimo nėra galimybės iš dalies nustatyti ūkininko T. S. ūkio turto ir įsipareigojimų dydžio už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31. Pagal kryžminio patikrinimo metu gautą ūkininko T. S. ūkio AB Šiaulių bankas sąskaitos ( - ) išrašą nustatyta, kad 2015-01-01 pinigų likutis banko sąskaitoje 17 525,73 Eur, 2015 m. gauta 1 014,82 Eur iš North American Fur Auctions INC už audinių kailių pardavimą, 2015-07-31 nurašyta antstoliui Tomui Ubartui 18 538,87 Eur (mokėjimo paskirtis: dalinis nurašymas pagal inkasinį pavedimą Nr. 858916 2015.07.30 pagal antstolio T.Ubarto patvarkymą Nr. 0136/15/01716, data 2015.07.29, 1 eiliškumas nurašomos lėšos (A. R.). Reg. Nr. 20202), 2015-12-31 pinigų likutis banko sąskaitoje-0,00 Eur.

26Ūkininko T. S. ūkis tyrimo atlikimui nepateikė AB Šiaulių bankas sąskaitos ( - ) išrašo, 2015-07-30 antstolio T. Ubarto patvarkymo Nr. 0136/15/01716, pagal kurį nurašyta 18 538,87 Eur, todėl nėra galimybės nustatyti, už ką nurašyta 18 538,87 Eur, ir tyrimo atlikimui pateiktuose ūkininko T. S. ūkio registruose Nr. 270 sąskaitos bankuose nacionaline valiuta neregistruotos ūkinės operacijos, vykusios AB Šiaulių bankas sąskaitoje ( - ), tai dėl to tvarkant ūkininko T. S. ūkio 2015 m. buhalterinę apskaitą nesilaikyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 1 d., reikalavimo, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes ūkininko T. S. ūkio registre Nr. 270 sąskaitos bankuose nacionaline valiuta neregistruotos ūkinės operacijos vykusios AB Šiaulių bankas sąskaitoje ( - ). Dėl minėto pažeidimo nėra galimybės iš dalies nustatyti ūkininko T. S. ūkio turto ir įsipareigojimų dydžio už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31.

27Tyrimo metu nustatyta, kad ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 226 žvėreliai 2015-06-03 pagal pajamavimo dokumentą 2015 užpajamuojami jaunikliai už 8 100,00 Eur, ūkininkė A. R. tyrimo atlikimui nepateikė 2015-06-03 jauniklių užpajamavimo dokumento 2015, todėl ūkininkės A. R. ūkyje tvarkant buhalterinę apskaitą nesilaikyta Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 2 d. reikalavimo, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai,kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais, surašant buhalterinę pažymą, kuri turi šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus rekvizitus, nes ūkinė operacija – jauniklių užpajamavimas, nepagrįsta apskaitos dokumentu – buhalterine pažyma. Pagal tyrimo atlikimui pateiktus ūkininkės A. R. ūkio dokumentus: registrą Nr. kasa 272 ir pinigų apskaitos dokumentus, nustatyta, kad ūkyje grynų pinigų likutis 2015-04-15 datai buvo 7 565,98 Eur, 2015-04-15 išmokėta 19 272,88 Eur ūkininko T. S. ūkiui, taigi trūksta piniginių lėšų 2014-04-15 išmokėti 19 272,88 Eur ūkininkui T. S.. Todėl A. R. ūkyje tvarkant buhalterinę apskaitą nesilaikyta Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d. reikalavimo, kad visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, nes piniginių lėšų trūkumas nepagrįstas apskaitos dokumentu. Jei, ūkininkės A. R. ūkyje 2015-04-15 trūksta piniginių lėšų išmokėti ūkininkui T. S. 19 272,88 Eur, tai dėl to nėra galimybės nustatyti ūkininkės A. R. ūkio grynų pinigų likučio 2015-04-15 datai ir 2015-12-31 datai.

28Tyrimo atlikimui pateikti dokumentai „išeinantis vietinis mokėjimas“, pagal kuriuos nustatyta, kad ūkininkė A. R. 2015 m. įmonėms pervedė 4 579,40 Eur. Dokumentuose „išeinantis vietinis mokėjimas“ nenurodyta, iš kokios sąskaitos pervestos piniginės lėšos. 4 579,40 Eur suma registruojama ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 450 skolos tiekėjams ir rangovams, t. y. mažinama skola tiekėjams. Jei, ūkininkė A. R. kaip atskaitingas asmuo atsiskaitė su tiekėjais pervesdama 4 579,40 Eur, tai ūkininkės A. R. ūkio 2015 m. buhalterinė apskaita tvarkoma nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 1 d. reikalavimo, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes nevedamas atskaitingo asmens registras. Dėl aukščiau minėtų Buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimų, padarytų A. R. ūkyje, negalima iš dalies nustatyti A. R. ūkio veiklos, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31.

29Klausimas 2. Ar tiriamuoju laikotarpiu T. S. ir A. R. ūkiai buvo nemokūs? Atsakymas: "Ūkininko ir jo partnerių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ūkininko bankroto proceso metu ūkininko turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo taikomas ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas". Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo l straipsnio l dalis nustato: "1. Šio įstatymo paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, (toliau - fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros"; 2 straipsnio 2 dalis nustato: "2. Fizinio asmens nemokumas — fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau - MMA)". Kadangi tyrimo metu nėra galimybės iš dalies nustatyti ūkininkės A. R. ūkio ir ūkininko T. S. ūkio įsipareigojimų dydžio už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31, todėl nėra galimybės nustatyti, nuo kada ir dėl kokių priežasčių ūkininkės A. R. ūkis ir ūkininko T. S. ūkis tapo nemokūs ir kokia atskirų sandorių įtaka nemokumui.

302018-07-30 specialisto išvadoje Nr. 40-(444)-IS1-623-(13.2) nurodyta (tomas 6, l. 86-108), kad iš viso per 2012-2013 m. iš ūkininko T. S. banko sąskaitų išimta 696 533,34 Lt/199 000 Eur grynų pinigų. Kadangi, tyrimo atlikimui nepateikti ūkininko T. S. ūkio 2012-2014 m. kasos apskaitos registrai ir kasos apskaitos dokumentai, avansinės apyskaitos, todėl negalima nustatyti, kada ir iš ko gauta 307 273,56 Lt/88 992,57 Eur pajamų (grynų pinigų įneštų į banko sąskaitas) ir negalima nustatyti, kada ir kam panaudoti 696 533,34 Lt/199 000 EUR (grynų pinigų išimtų iš banko sąskaitos) ir kadangi tyrimo atlikimui nepateiktas asmeniniams poreikiams paimtų lėšų apskaitos registras, todėl negalima nustatyti, kiek piniginių lėšų paimta asmeniniams poreikiams, kiek panaudota ūkio veiklai (tomas 6, b.l. 86-108).

31Šioje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „Strektė“ per laikotarpį nuo 2013-08-06 iki 2013-09-17 sąskaitomis faktūromis įformino paslaugų atlikimą ūkininko T. S. ūkiui. Iš ūkininko R. S. ūkio banko sąskaitos per laikotarpį nuo 2013-08-16 iki 2014-02-04 UAB-ei „Strelkė“ buvo mokami pinigai. Ūkininko T. S. skola UAB-ei „Strelkė“ 61 238,10 Lt/17 735,78 Eur.

32Taip pat šioje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „Strelkė“ per laikotarpį nuo 2013-08-30 iki 2013-09-17 sąskaitomis faktūromis įformino paslaugų atlikimą ūkininkės A. R. ūkiui. Ūkininkės A. R. ūkio skola UAB-ei „Strelkė“ 18 974,49 Lt/5495,39 Eur.

33Taip pat specialisto išvadoje nurodyta, kad Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“ per laikotarpį nuo 2012-03-20 iki 2014-02-28 PVM sąskaitomis faktūromis (86 vnt) įformino paslaugų ir prekių pardavimą ūkininko T. S. ūkiui už 615 631,90 Lt/178 299,32 Eur ir priskaičiavo delspinigių 82 161,20 Lt/23 795,53 Eur. Iš ūkininko R. S. ūkio banko sąskaitos Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“ pervesta 50 934,64 Eur, pagal tarpusavio įsiskolinimo užskaitymo suderinimo aktus Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“ užskaitė T. S. ūkio skolą 64 225,05 Eur. Ūkininko T. S. ūkio skola Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“ 86 935,16 Eur.

342018-07-30 specialisto išvadoje Nr. 40-(606)-IS1-625-(13.2) nurodyta (tomas 6, l. 114-119), kad tyrimo atlikimui nepateikti ūkininko T. S. ūkio 2012-2014 m. apskaitos registrai (didžiosios knygos buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai) – ilgalaikio turto (nebaigta statyba, kitas materialinis turtas, finansinis turtas), trumpalaikio turto (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, atskaitingo asmens, pinigai (banke ir kasoje)), nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų sąnaudų, asmeninėms reikmėms paimtų lėšų, todėl negalima patikrinti 2012-06-30 datai ir 2014-12-31 datai balansuose nurodytų sumų teisingumo ir negalima iš dalies nustatyti ūkininko T. S. ūkio veikos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros už 2012 - 2014 m. Taip pat nepateikti A. R. ūkio analogiški dokumentai už laikotarpį nuo 2012-05-05 iki 2012-12-31, bei 2013-2014 m., todėl negalima patikrinti 2012-12-31, 2013-12-31, 2014-12-31 datoms balansuose nurodytų sumų teisingumo ir negalima iš dalies nustatyti ūkininkės A. R. ūkio veikos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros už laikotarpius nuo 2012-05-05 iki 2012-12-31 ir 2013-2014m.

352018-08-01 specialistė pateikė paaiškinimą (tomas 6, l. 121-122), kad T. S. yra atsakingas už T. S. ūkio apskaitos registrų saugojimą, todėl, jeigu T. S. neišsaugojo T. S. ūkio apskaitos registrų už laikotarpį nuo 2012 – 2014 m., tai nesilaikyta 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574, 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų nurodančių, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, ir patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100 patvirtinta „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė“, kurios 10.15 ir 10.19 punkte nurodyta, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi 10 metų.

36Reikalaujamų dokumentų pateikimo protokole 2018-07-20 užfiksuota, kad T. S. pareiškė, jog visus T. S. ūkio apskaitos dokumentus yra pateikęs, daugiau dokumentų neturi ir nieko negali pateikti.

37Nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, kvalifikavimas

38Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas privalėjo tvarkyti, bet netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

39Taigi, BK 223 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių rūšių veikų padarymą: 1) buhalterinės apskaitos netvarkymą, 2) aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą, kai jos sukelia šiame LR BK straipsnyje numatytus padarinius. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. LR BK 223 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame LR BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl aplaidžių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu.

40Buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas – tai norminiais aktais nustatytos šių dokumentų saugojimo tvarkos nesilaikymas, kai jie prarandami anksčiau laiko ar dėl netinkamo saugojimo. Kai buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai atsiranda dėl trečiųjų asmenų veiksmų, pavyzdžiui, vagystės, įmonės vadovas vis tiek gali atsakyti pagal BK 223 straipsnį, jeigu nesiėmė visų įmanomų priemonių, kad to būtų išvengta.

412001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi būti saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka.

42Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektu ūkio subjekto vadovas gali būti tik tada, kai jis pats tiesiogiai tvarko buhalterinę apskaitą, arba jam žinant buhalterinę apskaitą aplaidžiai tvarko asmuo, nesusijęs su ūkio subjektu darbo santykiais ir tik žodžiu susitaręs su ūkio subjektu. Kitais atvejais aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektai yra darbuotojai, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą ūkio subjekte, arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojais. Įvertinęs kaltinamojo ir specialiųjų liudytojų paaiškinimus, kad nors Ūkininkų T. S. ir A. R. ūkiuose buhaltere buvo įdarbinta S. D., tačiau ji dirbo labai mažai valandų, ji nesilankė ūkyje, o tvarkė tik tuos dokumentus, kurie jai būdavo pateikiami. Dėl šios priežasties teismas sprendžia, kad T. S., vadovaudamas savo ūkiui ir A. R. ūkiui, pats buvo atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą.

43Iš byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad kaltinamasis T. S., būdamas T. S. ūkio, vadovu bei ūkinę veiklą vykdydamas švelniakailių žvėrelių fermoje, adresu ( - ), ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį būdamas atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31 aplaidžiai tvarkė savo ūkio buhalterinę apskaitą, nes nevedė biologinio turto (audinių kailių) apskaitos registro, dėl to nėra galimybės nustatyti kada ir iš kur įsigyti audinių kailiai, koks biologinio turto likutis (audinių kailių) 2015-04-15 datai ir 2015-12-31 datai, taip pat jo ūkio registruose neįtraukta ūkinė operacija, kad nuo AB Šiaulių bankas sąskaitos 2015-07-31 pagal inkasinį pavedimą Nr. 858916, nurašyta antstoliui Tomui Ubartui 18 538,87 Eur, tuo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 16 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti T. S. ūkio turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros už laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31. Taip pat, kaltinamasis T. S., būdamas savo ūkio vadovu ir atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeidė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, nurodančias, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, ir patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100 patvirtinta „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė“, kurios 10.15 ir 10.19 punkte nurodyta, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi 10 metų, įstatymų nustatytą laiką nesaugojo savo - T. S. ūkio 2012-2014 m. apskaitos registrų (didžiosios knygos buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių) - ilgalaikio turto (nebaigta statyba, kitas materialinis turtas, finansinis turtas), trumpalaikio turto (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, atskaitingo asmens, pinigai (banke ir kasoje)), nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų sąnaudų, asmeninėms reikmėms paimtų lėšų, dėl to negalima iš dalies nustatyti ūkininko T. S. ūkio veikos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros už 2012-2014 metus. Taip pat, kaltinamasis T. S., būdamas A. R. ūkio faktinis vadovas, ūkinę veiklą vykdydamas švelniakailių žvėrelių fermoje, adresu ( - ), ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31 aplaidžiai tvarkė A. R. ūkio buhalterinę apskaitą, nes ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 226 žvėreliai, 2015-06-3 jauniklių užpajamavimą už 8 100 Eur, nepagrindė apskaitos dokumentu – buhalterine pažyma, taip pat 2015-04-15 T. S. ūkiui išmokėjo 19 272,88 Eur, nors A. R. ūkyje grynų pinigų likutis 2015-04-15 datai buvo 7 565,98 Eur, t. y. piniginių lėšų trūkumo nepagrindė apskaitos dokumentu – kasos pajamų orderiu, taip pat, 2015 metų laikotarpiu nevedė atskaitingo asmens registro, dėl to negalima nustatyti, iš kokios banko sąskaitos buvo pervestos piniginės lėšos pardavėjams, iš viso 4 579,40 Eur, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, bei 12 straipsnio 2 dalies reikalavimas, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais, surašant buhalterinę pažymą, kuri turi šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus rekvizitus, taip pat pažeistas 16 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti A. R. ūkio veiklos, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros nuo 2015-04-15 iki 2015-12-31. Dėl visų šių veiksmų neatlikimo teismas pripažįsta, kad kaltinamasis T. S. aplaidžiai tvarkė T. S. ūkio ir A. R. ūkio buhalterinę apskaitą ir jo veiksmai atitinka Baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalies dispoziciją.

44Kaltinimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 186 straipsnio 1 dalyje, padarymo

45Kaltinamasis T. S., kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 186 straipsnio 1 dalyje, nurodant, kad jis, būdamas T. S. ūkio, pažymėjimo Nr. 0141762, vadovu, 2012-01-20 su Z. D. įmone „Paringuvio ūkis“, kodas 145776785, sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11-19, kurios pagrindu, laikotarpiu nuo 2012-03-20 iki 2014-02-28 Z. D. įmonė „Paringuvio ūkis“ tiekė pašarus kailiniams žvėreliams, adresu ( - ), išrašant PVM sąskaitas faktūras. Būdamas susipažinęs su sutarties sąlygų 2 punktu „Prekių ir paslaugų kaina ir atsiskaitymo sąlygos“, turėdamas turtinę prievolę bankiniu pavedimu arba grynais atsiskaityti už pašarus, apgaule vengė atsiskaityti už patiektus 63 139,63 Eur vertės pašarus ir dėl to Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“ padarė 63 139,63 Eur turtinę žalą,

46taip pat, 2013-07-15 su UAB „Strektė“, kodas 144715427, sudarė mechanizmų nuomos paslaugų sutartį Nr. 68-1, kurios pagrindu laikotarpiu nuo 2013-08-06 iki 2013-09-17 buvo atlikti sutartyje numatyti darbai, adresu ( - ), išrašant PVM sąskaitas faktūras. Būdamas susipažinęs su sutarties sąlygų 8 punktu „Užsakovas įsipareigoja“, turėdamas turtinę prievolę bankiniu pavedimu atsiskaityti pagal UAB „Strektė“ pateiktą sąskaitą per 5 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, apgaule vengė atsiskaityti už suteiktas 17 735,78 Eur vertės paslaugas ir dėl to UAB-ei „Strektė“ padarė 17 735,78 Eur turtinę žalą.

47Kaltinamasis T. S. nurodė, kad su UAB „Strektė“ ir Z. D. įmone „Paringuvio ūkis“ neatsiskaitė ne specialiai, tačiau dėl to, jog trūko pinigų bei dėl to, kad „Strektė“ padarė nekokybiškus takelius ir darbų nepataisė, o Z. D. įmonė tiekė nekokybiškus pašarus, dėl kurių galėjo susirgti ir kristi jo žvėreliai ir jis neteko pajamų.

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 19 d., 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyse (baudžiamoji byla Nr. 2K-487-693/2015, baudžiamoji byla Nr. 2K-426-2013)) nurodyta, kad baudžiamoji atsakomybė pagal BK 186 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas apgaule vengė atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ar vengė privalomų įmokų ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos. Vengimas atsiskaityti turi būti besąlygiškas, t. y. dėl kaltininko nevykdomos piniginės prievolės nukentėjusiojo reikalavimas lieka be ekonominio padengimo ir todėl objektyviai negali būti įvykdytas. Šios veikos esmė yra apgaulės panaudojimas prievolei nevykdyti. Paprastas privalomų įmokų vengimas be apgaulės elementų, nesant nukentėjusiojo suklaidinimo, apsunkinančio nukentėjusiojo interesų gynybą civilinio proceso tvarka, yra tik civilinis deliktas ir už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla. Teismų praktikoje konstatuota, kad apgaulė vengiant atsiskaityti už atliktus darbus gali pasireikšti tokiomis pat formomis kaip ir sukčiavimo atveju (nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-170/2010, 2K-462/2010). Apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką ar paslaugų tiekėją. Apgaulė pasireiškia turto savininko ar paslaugų tiekėjo suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis ir pan. Paminėtina, kad paprastas pažado netesėjimas, nesusijęs su pagal sandorį įsipareigojusio asmens identifikavimo apsunkinimu ir (ar) paties sandorio fakto įrodinėjimu, nėra apgaulės požymis. Iš esmės apgaule vengiant atsiskaityti yra sudaroma tokia situacija, kad kreditoriai civilinio proceso priemonėmis netenka galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimo. Tais atvejais, kai kaltininkas nevykdo savo piniginės prievolės, tačiau nukentėjusiojo piniginis reikalavimas turi ekonominį padengimą turtu ar kitais įsipareigojimais ir toks reikalavimas objektyviai gali būti įgyvendintas, baudžiamoji atsakomybė nekyla. Jei piniginio reikalavimo padengimas išnyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo kaltininko valios, ir todėl nukentėjusiojo reikalavimas lieka nepatenkintas, tai nurodo civilinį deliktą, o tokiais atvejais baudžiamoji atsakomybė taip pat negalima.

49Šioje byloje nustatyta, kad T. S. ūkis liko skolingas Z. D. įmonei „Paringuvio ūkis“ už patiektus pašarus 63 139,63 Eur, ir uždarajai akcinei bendrovei „Strektė“ liko skolingas už suteiktas paslaugas 17 735,78 Eur. Šios sumos ūkio subjektams yra priteistos teismo sprendimais. Liudytojas Z. D. parodė, kad iš pradžių T. S. su jo įmone atsiskaitinėjo, dažnai atsiskaitymas vėluodavo, o vėliau atsiskaitymas visiškai nutrūko. Liudytojas nurodė, kad T. S. išpardavė turtą, todėl nebeliko, iš ko grąžinti jo įmonei skolą. Liudytojas A. G., UAB „Strelkė“ vadovas parodė, kad jo įmonei skolos iš T. S. yra priteistos, kad civiliniame procese buvo kalba apie jo įmonės įrengtų takelių kokybę. Liudytojas nurodė, kad jų įrengti takeliai buvo suskilę, tačiau jei T. S. būtų mokėjęs už atliktus darbus, tai jo įmonė būtų ištaisiusi trūkumus, kokybiškai iki galo atlikusi darbus, tik dėl neapmokėjimo darbų nebaigė atlikti. Liudytojas nurodė žinantis, kad T. S. ūkis turi daug skolų, ne tik jam, bet ir kitiems asmenims. Liudytojas mano, kad su juo T. S. neatsiskaitė galimai iš dalies tyčia, iš dalies nepasisekus verslui.

50Kaltinamojo gynėja pateikė elektroninio laiško kopiją (tomas 6, l. 186), kurioje nurodytas kreditorių sąrašas ir įrašyta skolų suma 310 991,84 Eur. Gynėja nurodė, kad T. S. turi tiek skolų ir jos yra ne tik šiems dviem ūkio subjektams, bet ir kitiems, rašte nurodytiems asmenims.

51Baudžiamojoje byloje nėra įrodymų, būtent nuo kada T. S. ūkis susidūrė su finansiniais sunkumais. Yra nepaneigta kaltinamojo R. S. versija, kad jis nustojo mokėti bendrovei „Strektė“ dėl nekokybiškai atliktų darbų, kol darbai nebus ištaisyti. Tai atsispindi ir teismų civilinių procesų dokumentuose.

52Teismas, vertindamas Z. D. ir A. G. parodymus, sprendžia, kad kreditoriai žinojo apie prasidėjusius T. S. ūkio finansinius sunkumus. Iš specialiosios liudytojos A. R. parodymų matyti, kad T. S. visus gaunamus pinigus stengėsi investuoti į verslą, į švelniakailių žvėrelių auginimą, tačiau veikloje buvo nesėkmių, žvėreliai krito, sirgo, juos reikėjo gydyti. Specialioji liudytoja S. D. nurodė, kad pradžioje T. S. ūkio veikla buvo sėkminga, ūkyje kasdien buvo reikalingi pinigai žvėrelių auginimui, o ūkyje pinigai buvo gaunami tik vieną kartą per metus, ateinančiais metais po pardavimo.

53T. S. pareikštame kaltinime nėra nurodyta, kuo pasireiškė T. S. apgaulė, vengiant atsiskaityti su kreditoriais. Dėl šios priežasties nėra žinoma, kokius kaltinamojo veiksmus prokuroras priskiria apgaulei. Į bylą yra įdėtas 2015-06-26 Kelmės rajono apylinkės teismo įsakymas dėl išlaikymo priteisimo (tomas 2, l. 45-46), kuriuo iš T. S. priteistas išlaikymas iki pilnametystės dukrai Amelijai, gimusiai 2013m. liepos 9 d. Bendra priteisto išlaikymo suma 64 800 Eur. Pagal šį teismo įsakymą antstolis T. Ubartas pravedė A. R. 18 538,87 Eur vaiko išlaikymui (tomas 4 2, l. 48-51). Galima būtų abejoti dėl tokio dydžio išlaikymo skyrimo nepilnamečiui vaikui, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad T. S. turi dukrą Ameliją, ją privalo išlaikyti, dukra gyvena su mama, iš pasisakymų teisiamojo posėdžio metu ir LITEKO duomenų matyti, kad dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo tarp T. S. ir vaiko mamos A. R. kyla ginčai, todėl teismo priteisto išlaikymo vaikui priteisimo negalima vertinti kaip apgaulės.

54Byloje buvo nustatyta, kad T. S. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą, tačiau nėra nustatyta, kad jis būtų apgaulingai ją tvarkęs. Byloje nėra duomenų, kad T. S. ūkio lėšos būtų naudojamos priešingai ūkio interesams. Taigi piniginių reikalavimų padengimas buvo nutrauktas dėl ekonominių sunkumų ūkio veikloje. Kreditoriams UAB „Strektė“ ir „Paringuvio ūkis“ ieškiniai civiline tvarka buvo patenkinti (tomas 1, l. 15-41). Ištyrus įrodymus byloje bei pareikštą kaltinimą, teismas sprendžia, kad T. S. veikoje nėra nustatyta apgaulė dėl vengimo atsiskaityti su kreditoriais ir nėra tyčios naudoti apgaulę, vengti atsiskaityti su UAB „Strektė“ ir Z. D. įmone „Paringuvio ūkis“, dėl to T. S. veiksmuose nėra BK 186 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymių, pagal šį straipsnį jis išteisintinas.

55Bausmės skyrimas ir kiti klausimai

56Byloje yra gautas J. S. prašymas (tomas 3, l. 194) leisti jai laiduoti už T. S., dėl veikos, numatytos BK 223 straipsnio 1 dalyje. Mano, kad ji yra verta teismo pasitikėjimo. Prašo atleisti T. S. nuo baudžiamosios atsakomybės bei perduoti jį jos atsakomybei pagal laidavimą (BK 40 str.). Kaltinamasis T. S. prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir laiduotoja paskirti jo mamą J. S..

57Pagal BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi šiame baudžiamajame įstatyme įtvirtinta sąlygų visuma, kuriai esant galimas šio straipsnio taikymo svarstymas, tačiau atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra galimas nustačius ne tik BK 40 straipsnio 2 dalyje, bet taip pat ir apsvarsčius BK 40 straipsnio 1 bei 3 dalyje esančias sąlygas. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, net ir esant visoms BK 40 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, teismui paliekama diskrecija motyvuotai apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismas turi pagal savo vidinį įsitikinimą, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padaryti išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog asmuo laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, taip pat pasirinktas laiduotojas turės teigiamos įtakos kaltininkui. LAT formuoja teismų praktiką, kad taikydami BK 40 straipsnio nuostatas teismai įpareigoti apsvarstyti, ar išties kaltininkas yra tokia nesavarankiška, nebrandi asmenybė, kurios gyvenimiškų vertybių sistema, sugebėjimas kontroliuoti savo veiksmus, susilaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo dar nesusiformavę. Būtent tokiam nusikalstamą veiką padariusiam ir aktyviai atgailaujančiam asmeniui BK 40 straipsnio nuostatos nustato papildomai reikalingą jo tolesnio elgesio korekciją, autoritetą turinčio asmens (teismo pasitikėjimo verto asmens, artimo giminaičio, tėvų) priežiūrą, teigiamos įtakos darymą, kad nusikaltęs asmuo laikytųsi įstatymų, nedarytų naujų nusikalstamų veikų (LAT nutartys Nr. 2K-445-489/2016, 2K-52-648/2017).

58Kaltinamasis T. S. formaliai atitinka BK 40 str. 2 dalyje išdėstytus reikalavimus, nes jis anksčiau yra neteistas, nebaustas administracine tvarka, visiškai pripažino kaltę pagal BK 223 straipsnio 1 dalį; tačiau turi būti įvertinta ir jo padaryta nusikalstama veika, jos pavojingumas. Kaltinamasis aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą gana ilgą laiką, t. y. nuo 2012 metų iki 2015 metų pabaigos, šią nusikalstamą veiką jis darė dviejuose ūkiuose, tai yra būdamas T. S. ūkio vadovu ir A. R. ūkio faktiniu vadovu ir dėl jo veiksmų negalima iš dalies nustatyti šių ūkių veiklos, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

59Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad T. S. yra susiformavusi asmenybė, jis darydamas nusikalstamą veiką, ūkį buvo įsteigęs mamos J. S. gyvenamuoju adresu ( - ), akivaizdu, kad tuo laikotarpiu jis bendravo su mama ir tai jo nesustabdė nuo nusikalstamos veikos padarymo, todėl mažai tikėtina, kad šiuo metu kaltinamojo mama J. S., su kuria kaltinamasis kartu negyvena, nors ji yra nepriekaištingos reputacijos, galėtų paveikti kaltinamojo elgesį.

60Teismo nuomone, nėra pagrindo kaltinamąjį T. S. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir jam turi būti skiriama viena iš BK 223 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytų bausmių. Kaltinamojo ir jo gynėjos prašymas dėl T. S. atleidimo nuo atsakomybės ir atidavimo pagal laidavimą yra netenkintinas.

61Kaltinamojo T. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

62Kaltinamasis T. S. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, visiškai pripažino kaltę ir gailisi, yra neteistas, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, nedirba, todėl jam skiriama švelniausia straipsnio sankcijoje numatyta bausmės rūšis – viešieji darbai.

63Kaltinamajam T. S. nepaskirta kardomoji priemonė, jis dalyvauja procese, todėl iki nuosprendžio įsiteisėjimo netikslinga skirti kardomąją priemonę.

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais ir 301-308 straipsniais,

Nutarė

65T. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir nuteisti viešųjų darbų bausme 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

66Kardomosios priemonės neskirti.

67Išteisinti T. S. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 186 straipsnio 1 dalį, nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 3 str. 1 d.1 p.).

68Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti, - Ūkininko T. S. ūkio buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus Šiaulių AVPK patalpose, grąžinti T. S..

69Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti, - Ūkininkės A. R. ūkio buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus Šiaulių AVPK patalpose, grąžinti A. R..

70Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Daiva... 2. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. T. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs,... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 223 straipsnio 1 dalį, 186 straipsnio... 5. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6. Kaltinamasis T. S., būdamas T. S. ūkio, pažymėjimo Nr. ( - ), vadovu bei... 7. taip pat, ūkininkas T. S., būdamas A. R. ūkio, ūkio pažymėjimo Nr. ( - )... 8. taip pat, būdamas T. S. ūkio, pažymėjimo Nr. ( - ), vadovu bei ūkinę... 9. Kaltinamasis T. S. kaltę pagal BK 223 straipsnio 1 dalį pripažino visiškai,... 10. Kaltinamasis visiškai pripažįsta kaltinimus dėl aplaidaus buhalterinės... 11. Kaltinamojo T. S. kaltė pagal BK 223 straipsnio 1 dalį įrodyta. ... 12. Liudytojas A. G. parodė, kad jis yra UAB "Strektė" vadovas. 2013 metais jo... 13. Liudytojas Z. D. parodė, kad jis pats yra ūkininkas, augina švelniakailius... 14. Specialioji liudytoja A. R. parodė, kad su T. S. gyveno kartu kaip šeima apie... 15. Specialioji liudytoja A. R. parodė, kad T. S. sugalvojo planą, kaip iš... 16. Ikiteisminio tyrimo metu specialioji liudytoja A. R. paaiškino, kad ji gyveno... 17. 2018-03-26 specialioji liudytoja A. R. papildomai parodė, kad ji už parduotus... 18. Specialioji liudytoja S. D. paaiškino, kad ji dirbo buhaltere T. S. ir A. R.... 19. Ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-08 specialioji liudytoja S. D. parodė, kad... 20. 2017-06-19 specialisto išvadoje Nr. 40-(U-1683)-IS1-583-(13.2), į 8 klausimą... 21. Ūkininko T. S. ūkis tyrimo atlikimui nepateikė biologinio turto (audinių... 22. Tyrimo metu nustatyta, kad ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 226 žvėreliai... 23. 2017-06-20 specialisto išvadoje Nr. 40-(GI-77)-IS1-590-(13.2) nurodyta, kad... 24. 2017-10-18 specialistė D. P. pateikė paaiškinimus į užduotus klausimus... 25. Atsakymas: pagal tyrimo atlikimui pateiktas ūkininko T. S. ūkio PVM... 26. Ūkininko T. S. ūkis tyrimo atlikimui nepateikė AB Šiaulių bankas... 27. Tyrimo metu nustatyta, kad ūkininkės A. R. ūkio registre Nr. 226 žvėreliai... 28. Tyrimo atlikimui pateikti dokumentai „išeinantis vietinis mokėjimas“,... 29. Klausimas 2. Ar tiriamuoju laikotarpiu T. S. ir A. R. ūkiai buvo nemokūs?... 30. 2018-07-30 specialisto išvadoje Nr. 40-(444)-IS1-623-(13.2) nurodyta (tomas 6,... 31. Šioje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „Strektė“ per laikotarpį... 32. Taip pat šioje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „Strelkė“ per... 33. Taip pat specialisto išvadoje nurodyta, kad Z. D. įmonė „Paringuvio... 34. 2018-07-30 specialisto išvadoje Nr. 40-(606)-IS1-625-(13.2) nurodyta (tomas 6,... 35. 2018-08-01 specialistė pateikė paaiškinimą (tomas 6, l. 121-122), kad T. S.... 36. Reikalaujamų dokumentų pateikimo protokole 2018-07-20 užfiksuota, kad T. S.... 37. Nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223... 38. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje numatyta... 39. Taigi, BK 223 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių... 40. Buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas – tai norminiais aktais... 41. 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 1 ir 2... 42. Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektu ūkio subjekto vadovas gali... 43. Iš byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų rašytinių įrodymų... 44. Kaltinimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos... 45. Kaltinamasis T. S., kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 186... 46. taip pat, 2013-07-15 su UAB „Strektė“, kodas 144715427, sudarė... 47. Kaltinamasis T. S. nurodė, kad su UAB „Strektė“ ir Z. D. įmone... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 19 d., 2015 m. lapkričio 17... 49. Šioje byloje nustatyta, kad T. S. ūkis liko skolingas Z. D. įmonei... 50. Kaltinamojo gynėja pateikė elektroninio laiško kopiją (tomas 6, l. 186),... 51. Baudžiamojoje byloje nėra įrodymų, būtent nuo kada T. S. ūkis susidūrė... 52. Teismas, vertindamas Z. D. ir A. G. parodymus, sprendžia, kad kreditoriai... 53. T. S. pareikštame kaltinime nėra nurodyta, kuo pasireiškė T. S. apgaulė,... 54. Byloje buvo nustatyta, kad T. S. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą,... 55. Bausmės skyrimas ir kiti klausimai... 56. Byloje yra gautas J. S. prašymas (tomas 3, l. 194) leisti jai laiduoti už T.... 57. Pagal BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų... 58. Kaltinamasis T. S. formaliai atitinka BK 40 str. 2 dalyje išdėstytus... 59. Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad T. S. yra susiformavusi asmenybė, jis... 60. Teismo nuomone, nėra pagrindo kaltinamąjį T. S. atleisti nuo baudžiamosios... 61. Kaltinamojo T. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad... 62. Kaltinamasis T. S. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, visiškai pripažino... 63. Kaltinamajam T. S. nepaskirta kardomoji priemonė, jis dalyvauja procese,... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 65. T. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223... 66. Kardomosios priemonės neskirti.... 67. Išteisinti T. S. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 186... 68. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti, - Ūkininko T. S.... 69. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti, - Ūkininkės A. R.... 70. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...