Byla 3K-3-77/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas), Janinos Stripeikienės ir Prano Žeimio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo antstolio Albino Zenkevičiaus kasacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “Kalmaras” ieškinį atsakovams antstoliui Albinui Zenkevičiui, R. B., tretiesiems asmenims Klaipėdos apskrities VMI, VSDFV Klaipėdos skyriui, AB “Lietuvos telekomas” dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB “Kalmaras” nurodė, kad 2004 m. sausio 19 d. gavo iš antstolio Albino Zenkevičiaus raginimus, kuriuose buvo pranešama, kad antstolis priėmė vykdymui Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, VSDFV Klaipėdos miesto skyriaus ir AB “Lietuvos telekomas” vykdomuosius dokumentus, ir raginama geruoju per dešimt dienų nuo šių raginimų gavimo dienos įmokėti vykdomuosiuose dokumentuose nurodytas pinigines sumas į antstolio depozitinę sąskaitą. Raginimuose taip pat buvo nurodyta, kad sprendimai bus vykdomi priverstinai tik tuo atveju, jeigu vykdomieji dokumentai nebus įvykdyti per raginimuose nurodytą terminą. Tačiau, dar nesuėjus raginimuose nurodytiems terminams, antstolis A. Zenkevičius paskyrė ieškovo bendrovei priklausančio administracinio pastato, esančio ( - ), dalies varžytynes 2004 m. vasario 3 d. 8 val. Dėl to jis (ieškovas) 2004 m. sausio 29 d. padavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas sustabdyti vykdomuosius veiksmus – minėto administracinio pastato su priklausiniais pardavimą iš varžytynių. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2004 m. vasario 2 d. nutartimi šį prašymą patenkino ir išieškojimą iš ieškovo bendrovės sustabdė (civ. byla Nr. 2-170246/2004). Teismo nutartis tą pačią, t.y. 2004 m. vasario 2 d. faksimilinio ryšio priemonėmis, o 2004 m. vasario 3 d. per teismo kurjerį buvo perduota antstoliui A. Zenkevičiui, tačiau antstolis vykdymo veiksmų nesustabdė ir 2004 m. vasario 2 d. perkėlė varžytynių datą iš 2004 m. vasario 3 d. į 2004 m. vasario 17 d. 13.30 val. 2004 m. vasario 17 d. įvyko varžytynės, iš kurių atsakovui R. B. už 62 400 Lt buvo parduotos ieškovo bendrovei priklausančio administracinio pastato, esančio ( - ), patalpos, pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-13 ir 2-6 (viso 108,61 kv.m). 2004 m. gegužės 4 d. jis (ieškovas) gavo R. B. 2004 m. balandžio 22 d. prašymą per 15 dienų atlaisvinti jo nupirktas ir jam nuosavybės teise priklausančias patalpas. Tik gavęs šį prašymą jis ir sužinojo apie pastato dalies pardavimą iš varžytynių. Ieškovo teigimu, 2004 m. vasario 17 d. įvykusios varžytynės ir 2004 m. kovo 16 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas yra neteisėti, nes varžytynės įvyko tuo metu, kai išieškojimas iš ieškovo bendrovės buvo sustabdytas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Šis sustabdymas galiojo iki 2004 m. gegužės 27 d., kuomet galutinai buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-170246/2004, todėl vykdymo procesas tuo metu negalėjo vykti ir pastato dalis iš varžytynių negalėjo būti parduota. Be to, antstolis varžytynes vykdė netinkamai paskelbęs apie būsimas varžytynes (CPK 706 straipsnio 1 dalis). 2003 m. gruodžio 19 d. vertinimo ataskaitos Nr. KLN 03-12-15/26 duomenimis, pastato, esančio ( - ), rinkos vertė yra 850 000 Lt, o priverstinio pardavimo vertė – 680 000 Lt, iš ko seka, kad 1 kv.m priverstinio pardavimo vertė yra 692,15 Lt. Tuo tarpu antstolis A. Zenkevičius pradinę 1 kv.m kainą nustatė tik 552,44 Lt, o 108,61 kv.m patalpų R. B. pardavė po 574,53 Lt už 1 kv.m. Ieškovo manymu, akivaizdu, kad nurodytas turtas buvo parduotas už per žemą kainą, kuri buvo nustatyta pažeidžiant vykdymo proceso taisykles. Ieškovas prašė teismo pripažinti negaliojančiu 2004 m. kovo 16 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuriuo antstolis A. Zenkevičius pardavė iš varžytynių R. B. dalį ieškovo bendrovei priklausančio administracinio pastato patalpų.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino negaliojančiu 2004 m. kovo 16 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0017/02/06153, kuriuo atsakovui R. B. už 62 400 Lt buvo parduotos ieškovui UAB “Kalmaras” nuosavybės teise priklausančio administracinės paskirties pastato, esančio ( - ), patalpos, pažymėtos indeksu 1-3 (8,26 kv.m), 1-4 (4,67 kv.m), 1-6 (36,02 kv.m), 1-8 (12,77 kv.m), 1-9 (1,75 kv.m), 1-10 (1,73 kv.m), 1-11 (6,45 kv.m), 1-13 (30,77 kv.m) ir 2-6 (6,20 kv.m). Įpareigojo antstolį Albiną Zenkevičių grąžinti R. B. 62 400 Lt, kurie 2004 m. kovo 16 d. už parduotą pastato dalį buvo sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą. Teismas konstatavo, kad antstolis A. Zenkevičius, nesiėmęs veiksmų suformuoti kiekvieną parduodamą patalpą kaip atskirą turtinį vienetą ir neįregistravęs jų VĮ Registrų centre, kuris suteikia unikalų numerį, nustato patalpos vertę ir bendro naudojimo patalpų dalį, o įvertinęs, atskyręs iš bendro turto ir pardavęs iš varžytynių dalį ieškovui priklausančių administracinių patalpų savo nuožiūra, pažeidė CPK 706 straipsnio reikalavimus. Teismas nustatė, kad apie 2004 m. vasario 3 d. įvyksiančias UAB “Kalmaras” turto varžytynes antstolis paskelbė spaudoje “Klaipėdos birža” 2004 m. sausio 13 d., t.y. iki varžytynių dienos likus dvidešimčiai dienų, o ne vienam mėnesiui, kaip to reikalauja CPK 706 straipsnio 1 dalis, todėl antstolis 2004 m. vasario 2 d. patikslino, kad varžytynės įvyks 2004 m. vasario 17 d., tačiau skelbimas apie tai atspausdinta nebuvo. Teismo nuomone, antstolis negalėjo tikslinti varžytynių dienos, o privalėjo skelbti naujas varžytynes. Nustatęs, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2004 m. vasario 2 d. nutartis, kuria buvo sustabdytas išieškojimo iš UAB „Kalmaras“ vykdymas ir kuri yra vykdytina skubiai, ginčo varžytynių dieną buvo galiojanti, teismas sprendė, kad antstolis A. Zenkevičius negalėjo vykdyti varžytynių, o privalėjo jas atidėti iki bus išspręstas vykdymo veiksmų sustabdymo klausimas.

7Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą, atsakovo antstolio Albino Zenkevičiaus apeliacinį skundą atmetė. Teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovui UAB „Kalmaras“ priklausančio turto – dalies patalpų, esančių ( - ) – pardavimo iš varžytynių aktas 2004 m. balandžio 8 d. buvo patvirtintas Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjo, todėl sandoris laikomas įvykusiu (CPK 725 straipsnio 8 dalis). Iš asmens, įgijusio turtą per antstolio, kaip asmens, vykdančio valstybės jam deleguotas funkcijas išieškoti skolą išieškotojo naudai, organizuojamą priverstinį skolininko turto perleidimą, šis turtas gali būti paimtas tik išskirtiniais atvejais, numatytais CPK 602 straipsnyje. Kolegija pažymėjo, kad išieškoma suma antstolio nebuvo tiksliai nustatyta, nes 2003 m. lapkričio 14 d. raginime sumokėti skolą nurodyta sumokėti 61 497,58 Lt, o 2003 m. lapkričio 28 d. raginime – 106 410,80 Lt. Antstolis nepagrindė, kodėl, Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2004 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-170246/2004 sustabdžius kitas vykdomąsias bylas, už ieškovo 13 659,58 Lt skolą AB „Lietuvos telekomas“ pardavė ne visą pastatą, o tik jo dalį, kaip atskyrė parduodamą turto dalį ir kaip nustatė jo kainą, kuri pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse turi sudaryti 80 proc. CPK 681 straipsnio numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Laikydama, kad antstolis neturėjo teisės savarankiškai atskirti areštuoto turto, kurio kaina nustatyta CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka, dalies, kolegija pripažino pirmosios instancijos teismą padarius pagrįstą išvadą, kad antstolis pažeidė turto vertės nustatymo taisykles, kas pagal CPK 602 straipsnio 6 punktą yra pagrindas turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį tai, kad antstolis savavališkai iš vientiso daikto (administracinio pastato) atskyrė ir pardavė atsakovui R. B. tiek pirmajame aukšte esančias patalpas, tiek antrajame aukšte esančią 6,20 kv.m ploto patalpą 2-6, į kurią galima patekti tik per ieškovui likusias patalpas, dėl ko iš esmės pirkėjui tampa neįmanoma naudotis nusipirkta patalpa, kas sukelia turtinius ginčus tarp bendraturčių.

8III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

9Kasaciniu skundu atsakovas antstolis Albinas Zenkevičius prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 602 straipsnio nuostatas. Šiame straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas atvejų, kuriais turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo gali būti pripažintas negaliojančiu. Teismai, nuspręsdami kad turto pardavimas iš varžytynių buvo neteisėtas vien dėl to, kad antstolis pardavė turtą nenustatęs turto dalies skolininkui, t.y. juridiniam asmeniui, priklausančiame pastate ir nesuformavęs atskirto turtinio vieneto, aiškino CPK 602 straipsnį plečiamai, išplėsdamas atvejų, kada gali būti panaikintas turto pardavimo iš varžytynių aktas, ratą. Turto dalis nustatoma tik bendrojoje nuosavybėje, kai skolininkas yra fizinis asmuo (CPK 667 straipsnis). Teismai pripažino ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, tačiau nenurodė teisinių pagrindų, numatytų CPK 602 straipsnyje. Be to, bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė CPK 667 straipsnio nuostatas dėl skolininko dalies nustatymo. Šis straipsnis taikytinas tik fizinio asmens turtui, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė. Nagrinėjamos bylos atveju skolininkas yra juridinis asmuo, ir pastatas priklausė jam vienam.

112. Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai sprendė, kad antstolis neturi teisės pats nustatyti realizuojamo turto vertę. Tokią antstolio teisę numato CPK 681 straipsnis. Apie patalpų pardavimo iš varžytynių kainą (kuri sudaro 80 proc. (60 000 Lt) CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka (CPK 718 straipsnis) nustatytos kainos (75 000 Lt)) buvo pranešta tiek skolininkui, tiek išieškotojams, tačiau šie per CPK 681 straipsnio 3 dalyje numatytą terminą jokių prieštaravimų dėl parduodamo turto vertės nereiškė.

123. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 706 straipsnio nuostatas. Šis straipsnis aiškintinas ir taikytina sistemiškai kartu su CPK 77 straipsniu, pagal kurį procesiniai terminai, kurių eiga nėra pasibaigusi, gali būti pratęsiami. Taip šiuo atveju ir pasielgė antstolis – jis, patikslindamas dėl techninės klaidos skelbime neteisingai nurodytą 2004 m. vasario 3 d. varžytynių datą ir nurodydamas, kad turto pardavimas iš varžytynių įvyks 2004 m. vasario 17 d., pratęsė nepasibaigusį procesinį terminą, apie tai paskelbdamas viešai (specialiame interneto tinklapyje, antstolio kontoros skelbimų lentoje ir spaudoje), kaip to reikalauja CPK normos.

134. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs nagrinėti ir išnagrinėjęs UAB “Kalmaras” ieškinį, kuris pagal CPK 80 straipsnį apmokestinamas žyminiu mokesčiu, ieškovui nesumokėjus žyminio mokesčio, padarė procesinės teisės normų pažeidimą, dėl kurio skundžiami teismų procesiniai sprendimai taip pat turėtų būti panaikinti.

145. Teismai, panaikindami ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2002, suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos, pagal kurią pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą neteisėtu gali būti tik esminiai imperatyvių teisės normų pažeidimai, varžantys vykdymo proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus. Antstolis, parduodamas ginčo turtą iš varžytynių, tokių pažeidimų nepadarė. Be to, ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą patvirtino teisėjas, kuriam nekilo abejonių dėl varžytynių teisėtumo.

15Pareiškimu dėl prisidėjimo prie atsakovo antstolio A. Zenkevičiaus kasacinio skundo atsakovas R. B. prašo kasacinį skundą patenkinti.

16Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB “Kalmaras” prašo skundžiamus teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus, atsakovo antstolio A. Zenkevičiaus kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad nors pirmosios instancijos teismas savo sprendime ir nenurodė, kad ginčijamas turto pardavimo iš varžytynių aktas naikinamas CPK 602 straipsnio pagrindu, tačiau konstatavo (su kuo sutiko ir apeliacinės instancijos teismas), kad pradinė turto pardavimo kaina buvo nustatyta neteisingai, kas atitinka CPK 602 straipsnio 6 punkto nuostatas. Bylą nagrinėję teismai savo procesiniuose sprendimuose CPK 667 straipsnio nuostatų netaikė, todėl kasatorius nepagrįstai nurodo dėl netinkamo šio straipsnio aiškinimo ir taikymo. Teismai nepadarė išvados, kad antstolis neturi teisės pats nustatyti realizuojamo turto vertės, todėl kasacinio skundo argumentai dėl netinkamo CPK 681 straipsnio aiškinimo ir taikymo taip pat nepagrįsti. Paskelbimo apie varžytynes terminus nustato įstatymas – CPK 706 straipsnio 1 dalis, todėl šis terminas pagal CPK 77 straipsnį negali būti pratęstas. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad 2004 m. vasario 17 d. 13.30 val. antstolis skelbė pirmąsias varžytynes, o ne pratęsė anksčiau paskirtų varžytynių terminą, todėl kasatorius nepagrįstai teigia dėl netinkamo CPK 706 straipsnio taikymo. Byloje nėra duomenų, kad apie 2004 m. vasario 17 d. įvyksiančias varžytynes buvo paskelbta tinkamai, todėl CPK 706 straipsnio 1 dalies pažeidimas yra akivaizdus ir teismai šį pažeidimą vertino teisingai. Pateikdamas teismui ieškinį, ieškovas sumokėjo dalį žyminio mokesčio, o nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo buvo atleistas CPK 83 straipsnio 3 dalies pagrindu, todėl CPK 80 straipsnio nuostatos nebuvo pažeistos.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

19Antstoliui A. Zenkevičiui vykdymui buvo pateikti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, VSDFV Klaipėdos skyriaus ir AB “Lietuvos telekomas” vykdomieji dokumentai. Antstolis savo patvarkymu skolininkui UAB “Kalmaras” (ieškovui) buvo nustatęs terminą įvykdyti sprendimus geruoju. UAB “Kalmaras” per antstolio nustatytą terminą su kreditoriais neatsiskaitė, gera valia sprendimų neįvykdė, todėl antstolis A. Zenkevičius, nustatęs, kad skolininkas UAB “Kalmaras” turi turto, išieškojimą nukreipė į bendrovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – administracinės paskirties patalpas, esančias ( - ), dalį kurių (108,61 kv.m) antstolis pardavė iš varžytynių atsakovui R. B. už 62 400 Lt. Ginčijamas 2004 m. kovo 16 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas teisėjo rezoliucija patvirtintas 2004 m. balandžio 8 d.

20Skolininkui UAB “Kalmaras” nuosavybės teise priklausantis 982,45 kv.m bendro ploto administracinis pastatas, esantis ( - ), su kiemo statiniais 2003 m. gruodžio 15 d. buvo įvertintas 850 000 Lt, o priverstinio pardavimo rinkos vertė nustatyta – 680 000 Lt. Su pastato įvertinimu ieškovas sutinka, tačiau mano, kad antstolis, pastato dalį (108,61 kv.m) R. B. pardavęs už 62 400 Lt, pardavė ją už žymiai mažesnę negu tikroji tos pastato dalies vertė kainą.

21Apie 2004 m. vasario 3 d. įvyksiančias ieškovo turto varžytynes spaudoje buvo paskelbta 2004 m. sausio 13 d. 2004 m. vasario 2 d. antstolis A. Zenkevičius patikslino, kad varžytynės įvyks 2004 m. vasario 17 d., tačiau skelbimas apie tai nebuvo atspausdintas.

22V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Tai reiškia, kad pagal įstatymą kasacinis teismas sprendžia ir analizuoja teisės, o ne fakto klausimus. Tikrindamas skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumą, kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija pasisako tik dėl tų kasacinio skundo argumentų, kuriais keliami teisės klausimai.

24Kasatorius teigia, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 602 straipsnio nuostatas. CPK 602 straipsnyje išvardyti pagrindai, kuriems esant teismas gali turto pradavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu.

25CPK 706 straipsnyje nustatyta, kad antstolis, parduodamas iš varžytinių skolininkui priklausantį turtą, kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų, apie būsimas varžytynes paskelbia antstolių kontoros skelbimų lentoje, turto buvimo vietos vietiniame laikraštyje bei specialiame interneto tinklapyje ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki varžytynių dienos. 2004 m. sausio 13 d. antstolis paskelbė apie 2004 m. vasario 2 d. įvyksiančias ieškovo turto varžytynes. Tą pačią dieną antstolis interneto tinklapyje patikslino, kad varžytynės įvyks 2004 m. vasario 17 d., tačiau vietiniame laikraštyje “Klaipėdos birža” tai nebuvo paskelbta. Bylą nagrinėję teismai pagrįstai sprendė, kad antstolis apie būsimas varžytynes vietiniame laikraštyje tinkamai nepaskelbė ir tai užkirto kelią, jog apie jas sužinotų kuo daugiau galimų pirkėjų. Šis pažeidimas yra pagrindas pardavimo iš varžytynių aktui pripažinti negaliojančiu pagal CPK 602 straipsnio 4 punktą.

26Šioje byloje ypač svarbu tai, kad antstolis, parduodamas iš varžytynių skolininkui administraciniame pastate priklausančias atskiras patalpas, nesuformavo atskiro nekilnojamojo turto objekto, ir tuo pažeidė tiek pirkėjo, tiek ir skolininko turtines teises bei atėmė galimybę jomis normaliai naudotis. Patalpos pardavimui parinktos neatsižvelgiant į jų tarpusavio funkcinį ryšį, jų išsidėstymą, teisinę ir faktinę galimybę naudotis jomis tik vienam pirkėjui. Tiek į pirmajame, tiek į antrajame pastato aukšte parduotas patalpas (1-3, 1-4, 2-6) pirkėjas galėtų patekti tik per ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas ir tuo akivaizdžiai būtų pažeistos ieškovo nuosavybės teisės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tinkamai nesuformavus pardavimui iš varžytynių skirto atskiro nuosavybės teisės objekto, objektyviai negalimas ir nesančio vientiso objekto įvertinimas. Dėl to teismų padaryta išvada, kad antstolis pažeidė turto įkainojimo taisykles (CPK 602 straipsnio 6 punktas), taip pat yra pagrįsta.

27Nepagrįstas kasatoriaus teiginys, kad bylą nagrinėję teismai, panaikindami ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2002, suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos, pagal kurią pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių neteisėtu gali būti tik esminiai imperatyvių teisės normų pažeidimai, varžantys vykdymo proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus. Nagrinėjamoje byloje nustatyti imperatyvių teisės normų esminiai pažeidimai (turto pardavimas ne tuo laiku, kuris buvo paskelbtas, ir pažeidus turto įkainojimo taisykles), kurie sudaro pagrindą turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu (CPK 602 straipsnio 4 ir 6 punktai).

28Kiti kasacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir neįtakoja priimtų teismų procesinių sprendimų teisėtumo, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

29Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad kasaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį (CPK 346 straipsnio 2 dalis).

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB “Kalmaras” nurodė, kad 2004 m. sausio 19 d. gavo iš... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu... 7. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005... 8. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą... 9. Kasaciniu skundu atsakovas antstolis Albinas Zenkevičius prašo Klaipėdos... 10. 1. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 602 straipsnio... 11. 2. Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai sprendė, kad antstolis neturi... 12. 3. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 706 straipsnio... 13. 4. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs nagrinėti ir išnagrinėjęs UAB... 14. 5. Teismai, panaikindami ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą,... 15. Pareiškimu dėl prisidėjimo prie atsakovo antstolio A. Zenkevičiaus... 16. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB “Kalmaras” prašo... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 19. Antstoliui A. Zenkevičiui vykdymui buvo pateikti Klaipėdos apskrities... 20. Skolininkui UAB “Kalmaras” nuosavybės teise priklausantis 982,45 kv.m... 21. Apie 2004 m. vasario 3 d. įvyksiančias ieškovo turto varžytynes spaudoje... 22. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 24. Kasatorius teigia, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė... 25. CPK 706 straipsnyje nustatyta, kad antstolis, parduodamas iš varžytinių... 26. Šioje byloje ypač svarbu tai, kad antstolis, parduodamas iš varžytynių... 27. Nepagrįstas kasatoriaus teiginys, kad bylą nagrinėję teismai, panaikindami... 28. Kiti kasacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir neįtakoja... 29. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad kasaciniame skunde... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 32. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...