Byla 2A-513-883/2018
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo ir atsakovo reikalavimų priteisti darbo užmokestį ir su šiuo reikalavimu susijusias sumas atmetimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus ir Irenos Stasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Metakas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Metakas“ ieškinį atsakovui M. B. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo ir atsakovo reikalavimų priteisti darbo užmokestį ir su šiuo reikalavimu susijusias sumas atmetimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Metakas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. B., prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017-12-14 sprendimą Nr. ( - ) ir atsakovo reikalavimą dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių reikalavimų (119,05 Eur neišmokėtą darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių), 371,00 Eur dienpinigius ir 513,38 Eur netesybas už uždelsimo laiką (neatskaičius mokesčių)) priteisimo atmesti.
 1. Ieškovė UAB „Metakas“ nurodė, kad Darbo ginčų komisijos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes atsakovui M. B. pervesta 600,00 Eur suma negalėjo būti įvertinta kaip atsakovui skirtos išlaidos, susijusios su darbo funkcijomis, o turėjo būti įvertinta kaip atsakovui išmokėtas darbo užmokestis. Ieškovės nuomone, darbo ginčų komisija savo sprendimą grindė vien formaliu mokėjimo nurodyme padarytu paskirties įrašu, neįvertindama, kokiu laikotarpiu atsakovas gavo pinigus. Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrindė, kad ieškovė nurodė jam vykdyti su darbo funkcijomis susijusius mokėjimus ir atsakovas tokių funkcijų, kurioms būtų reikalinga atlikti mokėjimus, nevykdė. Ieškovė taip pat nurodė, kad pats atsakovas nepateikė išlaidas pateisinančių dokumentų ir avanso apyskaitos, o pateiktos nepatvirtintų dokumentų kopijos neįrodo, kad atsakovas patyrė išlaidų, susijusių su darbo funkcijomis. Ieškovės nuomone, nedraudžiama daryti išskaitas iš darbo užmokesčio arba įskaityti priešpriešinius reikalavimus.
 1. Atsakovas M. B. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovė UAB „Metakas“ praleido ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą, nustatytą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 231 straipsnio 1 dalyje; ieškovė atleidimo dieną su juo neatsiskaitė, o ieškovės 2017 m. lapkričio 10 d. į atsakovo asmeninę sąskaitą pervesta 600,00 Eur suma negali būti pripažinta atsakovo darbo užmokesčiu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, išnagrinėjo darbo ginčą dėl teisės iš esmės ir priteisė atsakovui M. B. iš ieškovės UAB „Metakas“ 119,05 Eur neišmokėtą darbo užmokestį, 371,00 Eur dienpinigius ir 2 263,49 Eur netesybas už uždelsimo laiką; 440,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti; priteisė iš ieškovės UAB „Metakas“ valstybei 8,30 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu; sprendimo dalį dėl 119,05 Eur neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo iš ieškovės UAB „Metakas“ atsakovui M. B. nukreipė vykdyti skubiai.
 1. Teismas pažymėjo, kad pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, t. y. išsprendžia šalių ginčą, kilusį darbo teisinių santykių srityje, ir nustato materialines šalių teises ir pareigas dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų bei dėl uždelsimo atsiskaityti.
 1. Spręsdamas dėl termino kreiptis į teismą dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo, teismas nurodė, kad Darbo ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyrius sprendimą Nr. DGKS-6629 darbo byloje Nr. ( - ) priėmė 2017 m. gruodžio 14 d., todėl teisę pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme ieškovė turėjo per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos, t. y. iki 2018 m. sausio 13 d. (šeštadienis). Ieškovė procesinius dokumentus paštui įteikė 2018 m. sausio 15 d., todėl teismas sprendė, kad ieškovė ieškinį teismui pateikė laiku.
 1. Atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, įvertinęs byloje kilusio ginčo teisinį reglamentavimą, teismas nurodė, kad ieškovės pozicija dėl visiško atsiskaitymo su atsakovu akivaizdžiai prieštaringa, ir sprendė, kad ieškovės 600,00 Eur suma atsakovui buvo sumokėta ne kaip darbo užmokestis, o kaip avansinis mokėjimas prekėms ir paslaugoms pirkti. Pažymėjo, kad galima darbuotojo skola darbdaviui neatleidžia darbdavio nuo pareigos tinkamai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju ir neatima iš jo teisės atskirai, po to kai tinkamai atsiskaitoma su darbuotoju, kelti klausimą dėl skolos priteisimo (LR DK 150 str. 1 d., 224 str.).
 1. Byloje nesant duomenų, kad ieškovė tarėsi su atsakovu dėl ieškovės išmokėtos 600,00 Eur sumos išskaitymo iš atsakovui priklausančio darbo užmokesčio ir kitų išmokų, teismas netenkino ieškovės ieškinio reikalavimo atmesti atsakovo reikalavimą dėl neišmokėtą darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo.
 1. Nesant šalių ginčo dėl priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių išmokų (darbo užmokesčio ir dienpinigių) dydžio, teismas priteisė atsakovui 119,05 Eur darbo užmokestį ir 371,00 Eur dienpinigių.
 1. Remdamasis LR DK 147 straipsnio 1 dalimi, 146 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamas, kad atsakovo vidutinis mėnesio darbo užmokestis sudaro 500,00 Eur, o ieškovės uždelsta sumokėti suma (490,05 Eur neatskaičius mokesčių, 23,33 Eur neatskaičius mokesčių už darbo dieną) yra mažesnė negu atsakovo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybas teismas skaičiavo už ieškovės uždelstą 490,05 Eur sumą nuo šalių darbo santykių pabaigos 2017 m. lapkričio 13 d. iki teismo sprendimo priėmimo 2018 m. kovo 30 d., t. y. už 4 mėnesius ir 13 darbo dienų. Teismo skaičiavimu, netesybos sudaro 2 263,49 Eur.
 1. Teismas priteisė atsakovui iš ieškovės 440,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nurodė, kad sprendimo dalis dėl 119,05 Eur neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo iš ieškovės atsakovui vykdytina skubiai.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

8

 1. Ieškovė UAB „Metakas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad:

912.1.Teismas neteisingai apskaičiavo netesybas, nes uždelsta darbo užmokesčio suma yra 119,05 Eur, o ne 490,05 Eur; į uždelstą sumą be pagrindo įskaičiuoti komandiruotpinigiai, nes atsakovas darbo funkcijų užsienyje per netesybų skaičiavimo terminą nevykdė, o netesybų suma, apskaičiuota nuo komandiruotpinigių, diskriminuoja kitus įmonės darbuotojus, kurių komandiruotpinigiai yra mažesni.

1012.2. Priteistos netesybos yra nesąžiningos, pažeidžia teisingumo ir protingumo principus ( DK 4 str. 2 d., CK 1.5 str. 1 d., 6.73 str. 2 d.), nes atsakovui buvo pervesta 600 Eur, tai reiškia, kad atsakovas yra gavęs didesnę sumą, nei yra skaičiuojamas jo darbo užmokesčio įsiskolinimas.

1112. 3. Teismo išvada, kad ieškovo pozicija yra prieštaringa, nepagrįsta, nes ieškovas aiškiai nurodė, jog sumokėdamas 600 Eur atsakovui išmokėjo darbo užmokestį ir komandiruotpinigius. 2016 metų redakcijos darbo kodeksas nedraudžia daryti išskaitas iš darbo užmokesčio ir kitų išmokų arba įskaityti priešpriešinius reikalavimus.

 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas M. B. prašo ieškovės UAB „Metakas“ apeliacinį skundą atmesti ir teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertinio faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai įvertinio byloje esančius įrodymus ir išdėstė teisinius argumentus.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas netenkinamas

 1. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 1. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 1. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas 2017 m. lapkričio 6 d. buvo priimtas UAB „Metakas“ į statybos darbų vadovo pareigas, numatant 500,00 Eur darbo užmokestį ir darbo pradžią nuo 2017 m. lapkričio 6 d. Ieškovė 2017 m. lapkričio 6 d. priėmė įsakymą dėl atsakovo komandiruotės į Švedijos Karalystę laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2018 m. kovo 9 d. 2017 m. lapkričio 10 d. mokėjimo nurodymu Nr. 75 ieškovė į atsakovo asmeninę sąskaitą pervedė atsakovui 600,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydama „ūkio reikalams“. 2017 m. lapkričio 13 d. atsakovas parašė prašymą atleisti jį iš darbo nuo 2017-11-13 (savo noru) ir išmokėti per 3 darbo dienas priklausantį atlyginimą į jo nurodytą sąskaitą. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenis darbo santykiai su atsakovu nutraukti 2017 m. lapkričio 12 d., atsakovo draudžiamosios pajamos už laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. lapkričio 12 d. sudarė 119,05 Eur (neatskaičius mokesčių). Ieškovės 2017 m. lapkričio 24 d. parengta pažyma apie atsakovui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas Nr. 01 patvirtina, kad atsakovui buvo priskaičiuotas 119,05 Eur darbo užmokestis, iš jo išskaičiuoti 10,71 Eur mokesčiai ir nustatyta, kad išmokėtinas darbo užmokestis sudaro 108,34 Eur, taip pat priskaičiuota 371,00 Eur komandiruotpinigių. Darbo ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyrius 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimu priteisė atsakovui 119,05 Eur neišmokėtą darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) bei 371,00 Eur dienpinigius ir 513,38 Eur netesybas už uždelsimo laiką (neatskaičius mokesčių). Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs darbo ginčą, priteisė atsakovui M. B. iš ieškovės UAB „Metakas“ 119,05 Eur neišmokėtą darbo užmokestį, 371,00 Eur dienpinigius ir 2 263,49 Eur netesybas už uždelsimo laiką.
 1. Ieškovė UAB „Metakas“ nesutinka su teismo sprendimu ir reikalauja jį panaikinti bei atmesti atsakovo reikalavimus, nes, ieškovės nuomone, su atsakovu yra visiškai atsiskaičiusi.
 1. Byloje sprendžiamas darbuotojo ir darbdavio ginčas dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais mokėjimo, nutraukus darbo santykius. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalių darbo sutartis buvo nutraukta 2017 m. lapkričio 12 d. pagal LR DK 55 str. 1 d. Atleidimo iš darbo dieną su atsakovu M. B. nebuvo atsiskaityta. Apeliaciniu skundu darbdavys skundžia sprendimo dalį dėl 2263,49 Eur netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo, teigdamas, kad teismas netesybas neteisingai paskaičiavo nuo 490,05 Eur sumos.
 1. Darbo kodekso 146 straipsnio 2 dalyje (akto redakcija, galiojusi nuo 2017 07 01 iki 2018 01 01) numatyta, kad darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.
 1. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovas 2017-11-13 įteikė UAB „Metakas“ direktoriui prašymą dėl atleidimo iš darbo nuo 2017-11-13, prašydamas atleisti iš darbo savo noru, atlyginimą išmokėti į nurodytą sąskaitą per tris darbo dienas. Nutraukus darbo sutartį nebuvo išmokėta 490,05 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų, todėl šiuo atveju yra taikomos DK 146 straipsnio 2 dalies nuostatos, ir spręstina, kad ieškovė turėjo atsiskaityti su atsakovu per tris darbo dienas, t.y. iki 2017-11-16.
 1. DK 147 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. DK 147 str. 2 d. numato taisykles, kurios taikomos, kai darbdavys dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Šios taisyklės taikomos visų darbuotojui mokėtinų su darbo santykiais susijusių išmokų atžvilgiu (darbo užmokesčiui, kompensacijai už nepanaudotas kasmetines atostogas ir kt. mokėjimams), todėl atmetamas apeliacinio skundo argumentas, kad netesybos turėjo būti skaičiuojamos tik nuo neišmokėto darbo užmokesčio sumos (119, 05 Eur).
 1. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismui, kad nagrinėjamu netesybos skaičiuojamos už ieškovės uždelstą 490,05 Eur sumą, padauginant iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau sprendžia, kad netesybos turi būti skaičiuojamos ne nuo 2017 m. lapkričio 13 d., o nuo 2017-11-16 (20 nutarties punktas) iki teismo sprendimo priėmimo 2018 m. kovo 30 d., t. y. už 4 mėnesius ir 10 darbo dienų. Apeliacinės instancijos teismo skaičiavimu, netesybos sudaro 2193,50 Eur (490,05 Eur x 4 mėnesiai + 23,33 Eur x 10 darbo dienų) ir jos priteistinos iš ieškovės atsakovui.
 1. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl darbdaviui taikomų teisinių padarinių, jam vėluojant atsiskaityti su darbuotoju, yra nurodęs, kad jeigu darbuotojas reikalauja, darbdaviui taikomi darbo kodekse nurodyti teisiniai padariniai, nepaisant to, buvo šalių ginčas dėl tam tikros išmokos mokėjimo ar ne, jeigu jis uždelsė atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2007). Darbo kodekse nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, bei sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną. Pažymėtina, kad netesybos, išmokėtos vienam darbuotojui, niekaip negali diskriminuoti kitų darbuotojų.
 1. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2009; kt.). Nagrinėjamoje byloje yra nustatytas neatsiskaitymo su atsakovu faktas ir nenustatyta atsakovo kaltė dėl neatsiskaitymo. Byloje nustatyta, kad siekdamas apginti savo pažeistas teises, atsakovas kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl nesumokėtų piniginių išmokų, susijusių su darbo santykiais. Kreipdamasi darbo ginčų komisiją, atsakovas išreiškė poziciją dėl savo teisių gynimo būdo pasirinkimo. Nuo to momento, kai ginčo sprendimas persikėlė į darbo ginčų komisiją, šalių pareiga bendradarbiauti nors ir išliko, tačiau iš esmės pakito, t. y. šalys įgavo galimybę išspręsti nesutarimus procesine tvarka. Šalių ginčas, nepavykus jo išspręsti darbo ginčų komisijoje, tapo teisminiu ginču. Esant iškeltai darbo bylai darbo ginčų komisijoje ir teisme, šalis turi procesines subjektines teises ir gali jomis sąžiningai naudotis: apie norą atsiskaityti gali pareikšti teismo posėdyje, procesiniame dokumente, gali pinigus pervesti į teismo depozitinę sąskaitą, prašyti teismo suteikti galimybę sudaryti taikos sutartį ir panašiai. Šios aplinkybės įrodo, kad atsakovo kaltės dėl neatsiskaitymo po to, kai jis kreipėsi į darbdavį dėl su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimo, nėra, todėl atmetamas apeliacinio skundo argumentas, kad priteistos netesybos yra nesąžiningos, pažeidžia teisingumo ir protingumo principus.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovės atsiskaitymo su atsakovu, pagrįstai vertino byloje esančių įrodymų visumą ir taikė bendrąsias įrodinėjimo taisykles. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).
 2. Dar kartą įvertinusi byloje esančius įrodymus (2017-11-10 mokėjimo pavedimą, šio mokėjimo paskirtį, įmonės buhalteriją tvarkiusios darbuotojos el. laišką), teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo atveju byloje nėra jokių pagrįstų įrodymų, išskyrus deklaratyvius ieškovės paaiškinimus, patvirtinančius, jog ieškovė yra išmokėjusi atsakovui darbo užmokestį ir komandiruotpinigius.

14Dėl procesinės bylos baigties

 1. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka spręstina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime nustatė visas svarbias bylos aplinkybes, jas teisingai įvertino, tinkamai kvalifikavo ginčo teisinį santykį, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigų paskirstymo, įrodymų vertinimo principus ir pagrindus (LR CPK 177 str., 178 str., 185 str.), taip pat iš esmės tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias atsiskaitymo už darbą tvarką ir pasekmes ją pažeidus, tačiau neteisingai nustatė netesybų skaičiavimo pradžią, todėl teismo sprendimas tikslinamas, nurodant, kad priteisiamos netesybos yra 2193,50 Eur (LR CPK 178 str., 326 str. 1 d. 3 p.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą jį atstovavusiai advokatei sumokėjo 350 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 p. maksimalus užmokesčio už atsiliepimą į apeliacinį skundą dydis yra 1.3 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Ieškovės prašoma priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą šio dydžio neviršija. Atsižvelgiant į tai, apeliacinį skundą atmetus, atsakovui iš apeliantės priteistina 350 Eur suma išlaidoms advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

17Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018m. kovo 30 d. sprendimą patikslinti, nurodant, kad priteisiamos 2193,50 Eur netesybos už uždelsimo laiką.

18Priteisti atsakovui M. B. iš UAB „Metakas“ 350 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai