Byla e2-1926-1060/2018
Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų, valdybos sprendimų, akcijų pasirašymo sutarties ir įstatų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. J

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2sekretoriaujant Laimai Adomaitienei,

3dalyvaujant ieškovų D. S. ir A. S. atstovui advokatui E. S., atsakovės akcinės bendrovės ( - )atstovui ir trečiajam asmeniui R. J.,

4atsakovų akcinės bendrovės ( - ), Z. J. ir trečiojo asmens R. J. atstovei advokatei Vitai Neverauskaitei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. S. ir A. S. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei ( - )ir Z. J. dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų, valdybos sprendimų, akcijų pasirašymo sutarties ir įstatų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. J..

6Teismas

Nustatė

7I.

8Ieškovo reikalavimai, jo ir ieškovo pusėje dalyvaujančių trečiųjų asmenų argumentai

91.

10Ieškovai D. S. ir A. S. ieškinyje (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 77 – 80) prašo pripažinti negaliojančiais AB ( - ) ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus; AB ( - ) valdybos posėdžio ( - ) sprendimus; AB ( - ) įstatų registravimą Juridinių asmenų registre ( - ); Z. J. ir AB ( - ) sudarytą akcijų pasirašymo sutartį; priteisti iš atsakovų ieškovams bylinėjimosi išlaidas.

112.

12Ieškovas D. S. ir ieškovas A. S. yra AB ( - ) akcininkai. D. S. priklauso 4 080 vnt. ir A. S. 33 009 vnt. atsakovės akcijų. D. S. akcijas įsigijo pagal dvi 2003 m. kovo 10 d. ir vieną ( - ) sudarytas pirkimo pardavimo sutartis, A. S. – pagal tris ( - ) sudarytas pirkimo pardavimo sutartis. D. S. taip pat yra vienas iš atsakovės valdybos narių (paskyrimo data ( - )). Kiti du atsakovės valdybos nariai – atsakovės generalinis direktorius R. J. ir Atsakovė.

133.

14Po 2018 m. sausio 5 d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio atsakovės akcininkų susirinkimo ieškovas D. S. pastebėjo, kad pateiktame akcininkų sąraše yra nurodytas didesnis bendras atsakovės akcijų skaičius negu įprasta, taip pat kad atsakovės Z. J. turimų akcijų skaičius skiriasi nuo A. S. turimo akcijų skaičiaus, kuris būdavo vienodas (33 009 vnt. akcijų).

154.

16Paaiškėjo, kad valdybos iniciatyva ir sprendimu ( - ) buvo šaukiamas neeilinis visuotinis atsakovės akcininkų susirinkimas pagal tokią darbotvarkę: 1. „Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais“ ir 2. „Bendrovės įstatų pakeitimo tvirtinimas“; 2016 m. lapkričio 30 d. Juridinių asmenų registrui buvo pateiktas ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, kuriame nurodyta, kad ( - ) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo 70 098 balsų turintys akcininkai (93,9 proc. iš 100 proc. balsų skaičiaus); akcininkų susirinkime balsuojant 1-uoju susirinkimo darbotvarkės klausimu „Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais“ buvo vienbalsiai (70 098 balsų) nuspręsta įstatinį kapitalą padidinti papildomai išleidžiant 10 272 vnt. paprastųjų vardinių 2,90 Eur nominalios vertės akcijų; akcininkų susirinkime balsuojant 2-uoju susirinkimo darbotvarkės klausimu „Bendrovės įstatų pakeitimų tvirtinimas“ buvo vienbalsiai (70 098 balsų) nuspręsta pakeisti įstatų 8 ir 9 straipsnius, nurodant, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra 246 320,20 Eur ir kad jis padalytas į 84 938 paprastąsias vardines akcijas, ir Bendrovės įstatus patvirtinti nauja redakcija. Be to, prie Akcininkų susirinkimo protokolo pridėtas ( - ) susirinkime dalyvavusių akcininkų sąrašas su akcininkų parašais, kuriame yra nurodyta, kad minėtame akcininkų susirinkime dalyvavo atsakovė Z. J., turinti 33009 balsus; A. S. , turintis 33009 balsus; D. S. , turintis 4080 balsų. Bendra šių balsų suma – 70098. Akcininkų susirinkimo protokole ir akcininkų sąraše susirinkimo pirmininku nurodytas atsakovės generalinis direktorius R. J., sekretoriumi – atsakovė. Taip pat paaiškėjo, kad ( - ) Juridinių asmenų registrui buvo pateiktas ( - ) atsakovės valdybos posėdžio protokolas, kuriame nurodyta, jog atsakovės valdyba (protokole rašoma, kad Atsakovo valdybos posėdyje dalyvavo R. J. ir Atsakovė) nusprendė, kad, išplatinus 4 541 paprastąją vardinę 2,90 Eur nominalios vertės akciją, bendrovės įstatinis kapitalas padidintinas realiai išplatintų akcijų bendra nominalia verte nuo 216 531,40 Eur iki 229 700,30 Eur ir kad po padidinimo įstatinis kapitalas bus padalytas į 79 207 paprastąsias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas; įgaliojo Bendrovės vadovą pasirašyti naują įstatų redakciją ir kitus su įstatų įregistravimu susijusius dokumentus bei atlikti visus reikalingus veiksmus įstatams įregistruoti Juridinių asmenų registre. Po ko Juridinių asmenų registrui ( - ) buvo pateikti ir ( - ) įregistruoti ( - )atsakovės įstatai. Atsakovės papildomas akcijas įsigijo atsakovė.

175.

18Ieškovas D. S., būdamas valdybos nariu, nebuvo informuotas apie valdybos posėdį, kuriame nuspręsta šaukti ( - )akcininkų susirinkimą bei jame svarstyti klausimus dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais ir įstatų pakeitimo tvirtinimo. Ieškovai akcininkų susirinkime nedalyvavo ir jame nebalsavo, ir skirtingai negu nurodoma Akcininkų susirinkimo protokole, neišreiškė savo kaip akcininkų valios (37 089 balsai) didinti įstatinį kapitalą. Ieškovas D. S., būdamas valdybos nariu, nebuvo informuotas apie ( - ) valdybos posėdį ir nedalyvavo bei nebalsavo dėl valdybos posėdyje priimtų sprendimų. Ieškovai iki 2018 m. sausio 8 d. nežinojo apie akcininkų susirinkimo nutarimus ir valdybos priimtus sprendimus, o ieškovams žinomuose atsakovės 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentuose nebuvo duomenų, iš kurių galima būtų spręsti, kad įstatinis kapitalas buvo padidintas. Dėl to atsakovės akcininkų susirinkimo nutarimai ir atsakovės valdybos ( - )sprendimai priimti pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, protingumo ir sąžiningumo principus ir turi būti panaikinti.

196.

20Ieškovų atstovas E. S. 2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio metu ieškinį jame nurodytais motyvais palaikė, prašė jį tenkinti (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 06.11 – 44.00).

21II.

22Atsakovo ir atsakovo pusėje dalyvaujančių trečiųjų asmenų, institucijos, duodančios išvadą byloje, argumentai

237.

24Atsakovė AB ( - ) atsiliepime į ieškinį (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 82 – 85) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taikyti ieškinio senatį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad AB ( - ) įregistruota 1994 m., privatizavus valstybinį žuvininkystės ūkį. 2003 m. bendrovės vadovo sprendimu ir pritarus partneriui vykdančiuoju direktoriumi buvo pakviestas dirbti specialistas D. S.. 2003 m. akcininkai M. Š., Z. R. (vėliau pavardė J.) ir R. J., turėdami tikslą motyvuoti darbuotoją, perleido dalį – po 5 proc. savo akcijų. Taip D. S. tapo bendrovės akcininku. 2009 m. balandžio mėn. 30 d., kitiems akcininkams už akių, D. S. tėvas A. S. įsigijo didelį bendrovės akcijų kiekį. Minėtą dieną, trimis pasirašytomis akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis iš P. Š. ir jo sūnaus M. Š. A. S. įsigijio 25 323 vnt., 5 973 vnt ir 1 713 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, iš viso A. S. įsigijo 33 009 akcijas. Tokiu būdu, nuo 2009 m. balandžio 30 d. D. S. per jam artimus asmenis valdė 37 550 akcijų. R. J. per jam artimus asmenis valdė 33 009 akcijas.

258.

26R. J. 2009 m. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą, tačiau ginčą pavyko išspręsti geranoriškai, pasirašant tarp faktiškai akcijas valdančių asmenų D. S. ir R. J. ( - ) bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią sutarė valdyti bendrovę tarpusavio bendradarbiavimo, šalių lygybės, geros verslo praktikos, skaidrumo, protingumo ir sąžiningumo principų pagrindais. Šalys įsipareigojo neparduoti ar kitaip neperleisti tretiesiems asmenims dalies ar visų savo valdomų (ar kontroliuojamų) akcijų. Šia sutartimi D. S. įsipareigojo per tris darbo dienas perrašyti savo kontroliuojamas 461 akcijas R. J., kitas bendrovės akcijas D. S. įsipareigojo supirkti R. J. naudai iki vienodo valdomų akcijų kiekio. Nepavykus per vienerius metus supirkti akcijų, D. S. įsipareigojo perrašyti R. J. savo valdomų akcijų dalį, sulyginančią valdomų akcijų paketus. Šalys susitarė pasiskirstyti bendrovės valdymo sritis. D. S. teko visi klausimai susiję su tiesiogine ūkine įmonės veikla – žuvininkyste, R. J. teko visi organizaciniai ir kiti įmonės valdymo klausimai ir vadovavimas valdybai. Bendrovės akcijų paketą kontroliuojantys asmenys: D. S. ir R. J., atidėliojo bendradarbiavimo sutartyje numatytus sprendimus dėl akcijų perleidimo.

279.

28( - ) direktoriaus iniciatyva buvo sušauktas akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo numatytas įstatinio kapitalo didinimas ir teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikimas. Susirinkime dalyvavo akcininkai turintys 70 098 paprastąsias vardines akcijas, kas sudarė 93,9 proc visų išplatintų akcijų balsų. Iš esmės dėl D. S. atidėliojimo, o R. J. nuolaidžiavimo, šiame visuotiniame akcininkų susirinkime numatyti klausimai dėl įstatinio kapitalo didinimo ir teisės pirkti akcijas suteikimo buvo nesvarstyti, tam buvo pritarta nebalsuojant, šis klausimas buvo atidėtas artimiausiam susirinkimui, kurį nutarta greitai sušaukti.

2910.

30Bendrovės įstatuose nėra numatyta valdybos posėdžių sušaukimo tvarka, faktiškai, visi valdybos posėdžiai buvo šaukiami narius informuojant žodžiu ar telefonu, valdybos kompetencijos klausimai buvo sprendžiami įvairiose vietose, dažniausiai bendrovės biuro patalpose, esančiose ( - ). Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas vykdavo griežtai bendrovės įstatuose nustatyta tvarka, paskelbiant viešą skelbimą bei telefonu įspėjant bendrovę kontroliuojančius asmenis.

3111.

32( - ) akcininkų susirinkimas buvo sušauktas bendrovės valdybos sprendimu. Darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti ankstesniame susirinkime atidėtus įstatinio kapitalo didinimo ir bendrovės įstatų pakeitimo klausimus. Susirinkime nuspręsta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 216 531,40 Eur iki 246 320,20 Eur, papildomai išleidžiant 10 272 paprastąsias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas. Vienos nominalios išleidžiamos akcijos emisijos kaina lygi akcijos nominaliai vertei, t. y. 2,90 Eur., bendra akcijų emisijos kaina – 29 788,80 Eur. Akcijų platinimą nuspręsta pradėti juridinių asmenų registro tvarkytojui viešai paskelbus apie galimybę pasirašyti išleidžiamas naujas bendrovės akcijas, pasinaudojant pirmumo teise ir kad tai truks 14 dienų. Platinimo metu bendrovės akcininkai galės pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas proporcingai nominaliai vertei valdomų akcijų. Vadovaujantis bendrovę kontroliuojančių asmenų sprendimu, minėtu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bei juridinių asmenų registro tvarkytojui viešai paskelbus apie galimybę, siekiant sulyginti kontroliuojamų akcijų paketą, Z. J. įsigijo 4 541 vnt. naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų. Už akcijas į bendrovės sąskaitą Z. J. 2016 m. gruodžio 14 d. sumokėjo 13 168,90 Eur. Kiti akcininkai teise įsigyti akcijų nepasinaudojo.

3312.

34( - ) buvo sušauktas valdybos posėdis, kuriame dalyvavo du valdybos nariai. Šiame posėdyje, laikantis 2009 m. bendradarbiavimo sutarties ir ( - ) akcininkų susirinkimo protokolo 1.7 punkto, buvo nuspręsta, išplatintus 4 541 vnt. akcijų, įstatinį kapitalą padidinti realiai išplatintų akcijų bendra nominalia verte nuo 216 531,40 Eur iki 229 700,30 Eur.

3513.

36Nuo pat aptartų sprendimų priėmimo visi minėti sprendimai buvo žinomi D. S.. Bendrovės akcininkų sąrašas ir jų valdomas akcijų kiekis buvo viešas. Po šio susirinkimo, vyko dar ne vienas valdybos posėdis ir visuotinis akcininkų susirinkimas, su D. S. nuolat buvo bendraujama bendrovės valdymo klausimais. Per visą šį laiką D. S. jokių klausimų dėl akcijų nepateikė.

3714.

382017 m. pabaigoje bendrovės administracija pradėjo jausti D. S. susidomėjimą akcijų klausimais. 2017 m. lapkričio mėn. 14 d. jis vyr. buhalterės V. A. telefonu paprašė atsiųsti bendrovės akcininkų sąrašą. Vyr. buhalterė šį sąrašą paėmė iš bendrovės direktoriaus R. J. ir nukopijavusi persiuntė D. S. jo elektroniniu adresu. Šie ir kiti veiksmai, administracijos nuomone, reiškė pasikeitusią D. S. poziciją, nes paprastai tokiais klausimais jis tiesiogiai bendraudavo su R. J.. Akivaizdu, kad vėliausiai 2017 m. lapkričio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas ieškovams tapo žinomas, dėl šios priežasties akivaizdu, jog ieškinys yra pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, o nenustačius svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių, ši išvada sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti.

3915.

40Ieškovų teiginiai apie protokolų klastojimus, nežinojimą apie priimtus sprendimus, neatitinka faktinės situacijos ir yra klaidinantys. Bendrovės valdymo klausimai buvo sprendžiami laikantis sąžiningo verslo principų ir buvo grindžiami pasitikėjimu.

4116.

42Atsakovė Z. J. atsiliepime į ieškinį (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 92 – 94) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taikyti ieškinio senatį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad su pareikštu ieškiniu Z. J. nesutinka. Paaiškino, kad ji yra vieno iš pirmųjų bendrovės akcininkų R. J. sutuoktinė, šiuo metu valdanti 37550 vienetus bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 Eur. Bendrovės tiesioginiame betarpiškame valdyme Z. J. dalyvauja tik karts nuo karto ir tai daugiau sprendimų įforminime. Visus sprendimus dėl bendrovės valdymo bendru susitarimu priima D. S. ir R. J.. Nežiūrint į tai, Z. J. yra žinoma reikalaujama visuotinio akcininkų susirinkimo tvarka, kurios visada bendrovėje buvo laikomasi. Taip pat žinoma, kad valdybos posėdžiai buvo šaukiami kviečiant valdybos narius telefonu. Atsakovės nuomone, jos sutuoktinis per daug pasitikėjo ir nuolaidžiavo D. S.. ( - ) visuotiniame akcininkų susirinkime, D. S. paprašius atidėti įstatinio kapitalo didinimo klausimą, jos sutuoktinis su D. S. prašymu sutiko. Tačiau po šio susirinkimo jai buvo žinoma, kad D. S. su R. J. derybų būdu susitarė. Ji atsimena kaip sutuoktinis ją informavo, kad pagaliau jie susitarė didinti bendrovės įstatinį kapitalą. Šie D. S. ir R. J. susitarimai buvo nuosekliai įgyvendinti ( - ) visuotiniame akcininkų susirinkime bei ( - ) valdybos posėdyje. Kažkuriuo metu dar buvo sprendžiamas klausimas, ar visas išleidžiamas akcijas išpirkti ar ne. Tačiau, neatsimena kada tiksliai, bet buvo nuspręsta, kad ji išperka tik 4541 vnt. bendrovės akcijų, o D. S. ir jos artimieji akcijų išpirkimo procese nedalyvauja. Taip buvo nuspręsta siekiant sulyginti D. S. ir R. J. kontroliuojamų bendrovės akcijų kiekį. Tokiu būdu ( - ) Z. J. pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį ir tą pačią dieną apmokėjo už įsigyjamas akcijas. ( - ) valdybos posėdyje visi šie klausimai buvo tik teisiškai įforminti.

4317.

44Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. J. atsiliepime į ieškinį (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 77 – 80) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taikyti ieškinio senatį, priteisti iš ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad jis yra ilgalaikis AB ( - ) akcininkas. Nuo 1999 metų R. J. buvo pagrindiniu bendrovės akcininku (tiesiogiai ar / ir kartu su jam artimais asmenimis). 2002 m. pusę savo valdomų akcijų (33 009 vnt.) R. J. pardavė P. Š. ir jo sūnui M. Prieš perkant akcijas P. Š. iniciatyva buvo pasirašytas šalių susitarimas dėl bendro bendrovės valdymo, turint vienodus akcijų paketus, iškilus būtinybei vienai iš šalių parduoti akcijas – pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas kitai šaliai suteikimo ir kitų klausimų. Jo iniciatyva bendrovę nuspręsta modernizuoti, būtent tuo tikslu buvo nuspręsta ieškoti žuvininko, kuris būtų geras žuvų auginimo specialistas. Taip, 2003 m. vykdančiuoju direktoriumi buvo pakviestas dirbti D. S.. 2003 m. akcininkai M. Š., Z. R. (vėliau pavardė J.) ir R. J., turėdami tikslą D. S. motyvuoti darbui, perleido dalį – 5 proc. savo akcijų. Taip D. S. tapo bendrovės akcininku. 2009 m. gegužės mėn. pradžioje iš D. S. R. J. tapo žinoma, kad D. S., savo tėvo vardu iš P. Š. sutarė pirkti pastarajam ir jo sūnui M. priklausančias akcijas. Tarp P. Š. ir R. J. buvo rašytinis susitarimas dėl pirmumo teisės vienai iš šalių parduodant akcijas. Gindamas savo interesus 2009 m. gegužės mėn. R. J. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą. Po dokumentų teismui pateikimo susitarta su D. S. lygiomis dalimis valdyti bendrovę. Iš viešojo registro tapo žinomas perleistų akcijų kiekis ir jas įsigijęs naujas akcininkas – A. S.. Po Petro ir M. Š. akcijų perleidimo susidarė faktinė situacija, kad D. S. per jam artimus asmenis valdė 37 550 akcijų, o R. J. per jam artimus asmenis valdė 33 009 akcijas. Tarp faktiškai bendrovės akcijas valdančių asmenų D. S. ir R. J. 2009 m. birželio 17 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią sutarta valdyti bendrovę tarpusavio bendradarbiavimo, šalių lygybės, geros verslo praktikos, skaidrumo, protingumo ir sąžiningumo principų pagrindais. Šalys įsipareigojo neparduoti ar kitaip neperleisti tretiesiems asmenims dalies ar visų savo valdomų (ar kontroliuojamų) akcijų. Bendradarbiavimo sutartyje numatyti sprendimai dėl akcijų perleidimo buvo atidėliojami D. S. prašymu.

4518.

46( - ) jo iniciatyva buvo sušauktas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo numatytas įstatinio kapitalo didinimas ir teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikimas. Tačiau šiame susirinkime D. S. paprašė dar trumpam atidėti įstatinio kapitalo didinimo klausimus, nutarta artimiausiu metu sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. ( - )akcininkų susirinkimas buvo sušauktas bendrovės valdybos sprendimu. Darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti ankstesniame susirinkime atidėtą įstatinio kapitalo didinimo ir bendrovės įstatų pakeitimo klausimus. Šiame susirinkime jau vienbalsiai buvo nuspręsta didinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 216 531,40 Eur iki 246 320,20 Eur, papildomai išleidžiant 10 272 paprastąsias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas. Akcijų platinimą nuspręsta pradėti juridinių asmenų registro tvarkytojui viešai paskelbus apie galimybę pasirašyti išleidžiamas naujas bendrovės akcijas, pasinaudojant pirmumo teise ir kad tai truks 14 dienų. Platinimo metu bendrovės akcininkai galės pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas proporcingai nominaliai vertei valdomų akcijų. R. J. sutuoktinė Z. J. įsigijo 4 541 vnt. naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų. Už akcijas į bendrovės sąskaitą Z. J. 2016 m. gruodžio 14 d. sumokėjo 13 168,90 Eur. Nei D. S., nei kiti akcininkai, per kuriuos D. S. valdo bendrovę, teise įsigyti akcijas nepasinaudojo. Įvykdytų veiksmų rezultatai buvo įforminti ( - )valdybos posėdyje. Šiame susirinkime buvo nuspręsta išplatintus 4 541 vnt. bendrovės akcijų, šia, realiai išplatintų akcijų dalimi, padidinti įstatinį kapitalą nuo 216 531,40 Eur iki 229 730 Eur.

4719.

48Nuo pat aptartų sprendimų priėmimo visi klausimai buvo žinomi D. S.. Bendrovės akcininkų sąrašas ir jų valdomas akcijų kiekis buvo viešas. Visi įstatuose numatyti bendrovės pranešimai buvo viešai skelbiami. Po ieškinyje ginčijamų visuotinių akcininkų susirinkimo ir valdymo sprendimų vyko dar ne vienas valdybos posėdis ir visuotinis akcininkų susirinkimas. R. J. pastoviai su D. S. bendravo telefonu bei susitinkant. Tačiau D. S. jokių klausimų dėl akcijų valdymo nepareiškė. Juo labiau tokių klausimų nereiškė jo tėvas A. S.. Iš esmės, faktiškai šis akcininkas tiesiogiai nedalyvavo bendrovės valdyme, jis savo valdymo teises buvo patikėjęs savo sūnui D. S.. Jo dalyvavimas bendrovės valdyme pasireiškė tik formaliai, lygiai taip pat kaip R. J. žmonos Z. J..

4920.

50Trečiasis asmuo 2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytais motyvais (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 00.45 – 1.36).

5121.

52Atsakovių ir trečiojo asmens atstovė Vita Neverauskaitė 2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytais motyvais (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 1.37 – 1.46). Teismas

konstatuoja:

53ieškinys tenkinamas.

54III.

55Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

5622.

57Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindu ieškovas D. S. iš D. Š. ir I. Š. įsigijo 1 867 vnt. AB ( - ) vertybinių popierių (akcijų) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 8 – 9), o ( - ) pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindu iš Z. R. įsigijo 1 867 vnt. AB ( - ) vertybinių popierių (akcijų) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 10 – 11). 2003 m. gruodžio 31 d. pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindu ieškovas D. S. iš R. J. įsigijo 346 vnt. AB ( - ) vertybinių popierių (akcijų) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 12 – 13).

5823.

59( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ieškovas A. S. iš M. Š. ir I. Š. įsigijo 5 973 vnt. AB ( - ) akcijų (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 14 – 15), ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu iš P. Š. ir R. Š. įsigijo 25 323 vnt. AB ( - ) akcijų (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 16 – 17), ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu iš P. Š. ir R. Š. įsigijo 1 713 vnt. AB ( - ) akcijų (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 18 – 19).

6024.

61Apie ( - ) 11.00 val. AB ( - ) šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę pranešta VĮ „Registrų centras“ 2016 m. spalio 29 d. informaciniame leidinyje Nr. ( - ) (atnaujintame 2016 m. lapkričio 15 d. 14.34 val.) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 41-44).

6225.

63AB ( - ) ( - ) Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokole užfiksuota, jog apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo informuota bendrovės įstatuose nustatyta tvarka ( - ) viešai paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Surinkime dalyvavo akcininkai, turintys 70 098 balsų, kas sudaro 93,9 procentus visų balsų skaičiaus, kvorumas yra. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti bendrovės įstatinio kapitalo didinimą papildomais akcininkų įnašais ir patvirtinti pakeistus bendrovės įstatus. Už bendrovės įstatinį kapitalą balsuota vienbalsiai – „už“, iš viso 70 098 balsai, nutarta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 216 531,40 Eur iki 246 320,20 Eur, papildomai išleidžiant 10 272 paprastąsias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas. Nuspręsta, jog akcijų platinimas prasidės juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie galimybę pasirašyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų pasinaudojant pirmumo teise dieną ir truks 14 dienų. Platinimo metu bendrovės akcininkai galės pirmumo teise įsigyti bendrovės leidžiamų akcijų proporcingai nominaliai vertei akcijų, akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausys dešimtos darbo dienos, po sprendimą priėmusi visuotinio akcininkų susirinkimo, pabaigoje. Už bendrovės įstatų pakeitimą balsuota vienbalsiai – „už“, iš viso 70098 balsai, nutarta pakeisti Bendrovės įstatų 8 ir 9 straipsnius: “8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 246 320,20 (du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų 20 centų) eurų. 9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 84 938 (aštuoniasdešimt keturis tūktančius devynis šimtus trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas.”, patvirtinti Bendrovės įstatų visą naują redakciją. Protokolą pasirašė susirinkimo pirmininkas R. J. ir sekretorius – Z. J. (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 28 – 29). AB ( - )( - ) susirinkime dalyvavo Z. J., turinti 33 009 vnt. akcijų, A. S., turintis 33 009 vnt. akcijų, ir D. S., turintis 4 080 vnt. akcijų (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 30).

6426.

65( - ) akcijų pasirašymo sutartis Nr. 1 patvirtina, kad Z. J. už 13 168,90 Eur įsigijo 4 541 vnt. paprastųjų vardinių AB ( - ) akcijų (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 96 – 97). ( - ) AB ( - ) sąskaitos išrašas patvirtina, jog 2016 m. gruodžio 14 d. Z. J. bendrovei sumokėjo 13 168,90 Eur, mokėjimo paskirtis – už akcijas pagal ( - ) akcijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 90).

6627.

67Iš AB ( - ) valdybos posėdžio, vykusio ( - ), protokolo matyti, jog valdybos posėdyje dalyvavo valdybos pirmininkas R. J. ir valdybos narė Z. J.. Valdyba sprendė dėl bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų skaičiaus bei nutarė išplatinus 4 541 paprastąją vardinę 2,90 Eur nominalios vertės akciją padidinti bendrovės įstatinį kapitalą realiai išplatintų akcijų bendra nominalia verte nuo 216 531,40 Eur iki 229 700,30 Eur. Po padidinimo įstatinis kapitalas bus padalytas į 79207 paprastąsias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas. Protokolą pasirašė posėdžio pirmininkas R. J. ir sekretorius – Z. J.. Taip pat protokolo apačioje uždėtas notarės R. V. spaudas bei parašas (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 31).

6828.

69AB ( - ) įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti ( - ) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 35 – 37), vėliau – ( - ) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 38 – 40). Kiekvieno dokumento lapo apačioje uždėtas notarės R. V. spaudas ir parašas.

7029.

71Iš AB ( - ) ( - ) vertybinių popierių savininkų sąrašo matyti, jog bendrovė iš viso turi 79 207 akcijų, iš kurių Z. J. priklauso 37 550, A. S. – 33 009, D. S. – 4 080 ir t. t. (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 32). Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija patvirtina, jog AB ( - ) įstatinio kapitalo dydis yra 229 700,30 Eur, nuo 2016 m. spalio 19 d. iki ( - ) buvo 216 531,40 Eur (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 20 – 27).

7230.

73Iš ieškovų atstovo teismui pateikto 2018 m. sausio 5 d. pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo matyti, jog apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo informuota bendrovės įstatuose nustatyta tvarka 2017 m. gruodžio 30 d. viešai paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Surinkime dalyvavo akcininkai, turintys 75 100 balsų, kas sudaro 94,8 procentus visų balsų skaičiaus, kvorumas yra. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti bendrovės įstatinio kapitalo didinimą papildomais akcininkų įnašais, patvirtinti bendrovės įstatus bei bendrovės buveinės adresą. Už bendrovės įstatinį kapitalą balsuota vienbalsiai – „už“ – 37 550 balsai, „prieš“ – 37 550 balsai, dėl to bendrovės įstatinio kapitalo didinimui nepritarta. Vienbalsiai pritarta bendrovės buveinės adreso pakeitimui. Be to, nuspręsta bendrovės įstatų nekeisti. Protokolą pasirašė susirinkimo pirmininkas R. J., susirinkimo pirmininko D. S. parašo nėra (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 33). AB ( - )2018 m. sausio 5 d. susirinkime dalyvavo Z. J., turinti 37550 vnt. akcijų, A. S., turintis 33009 vnt. akcijų, D. S., turintis 4 080 vnt. akcijų, ir G. T., turintis 461 vnt. akcijų (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 34).

7431.

75Nagrinėjamoje byloje ieškovai, reikšdami reikalavimus atsakovams, iš esmės siekia pripažinti negaliojančiais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus, valdybos sprendimą dėl imperatyviųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) normų, reglamentuojančių visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos posėdžių sušaukimo tvarką, sprendimų priėmimo teisėtumą, pažeidimo, ir akcijų pasirašymo sutartį ir įstatus kaip išvestinius reikalavimus pripažinus negaliojančiais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus ir valdybos sprendimą.

76Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų, valdybos sprendimo, akcijų pasirašymo sutarties ir įstatų pripažinimo negaliojančiais

7732.

78ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais tuo atveju, jei jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

7933.

80Pasisakydamas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais instituto, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra atkreipęs dėmesį į dvejopą jo paskirtį. Pirma, suteikiant teisę ginčyti tokius sprendimus, siekiama apginti suinteresuotų asmenų, kurių teisės buvo pažeistos, interesus bei viešąjį interesą. Antra, detalus sprendimų nuginčijimo reglamentavimas (trumpi senaties terminai, nuginčijimo pagrindų baigtinio sąrašo nustatymas) leidžia daryti išvadą, kad šis institutas taip pat skirtas bendrovei ir už ginčijamų sprendimų priėmimą balsavusių akcininkų interesams apsaugoti. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimas negaliojančiais be pakankamo pagrindo gali sustabdyti bendrovės veiklą, padaryti jai ar akcininkams nuostolių. Dėl to, sprendžiant ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, būtina atsižvelgti į abu šio instituto tikslus ir siekti akcininkų ir bendrovės interesų pusiausvyros. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais tik tuo atveju, jeigu buvo pažeistos ABĮ imperatyviosios normos, reglamentuojančios susirinkimo sušaukimą, eigą ar sprendimų priėmimą, taip pat kai šie pažeidimai lėmė bendrovės ar viešojo intereso pažeidimą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik pripažįstant sprendimus negaliojančiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2000; 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2001; 2002 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015; kt.).

8134.

82Ieškovai ginčija ( - )AB ( - )neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimus: „1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais“ ir „2. Bendrovės įstatų pakeitimų tvirtinimas“, kuris buvo sušauktas valdybos iniciatyva, tuo pagrindu, kad buvo pažeistos ABĮ imperatyviosios normos, reglamentuojančios valdybos susirinkimo sušaukimo tvarką ir dėl to buvo pažeista akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka, eiga. Ieškovai bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, kad ( - )neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nebuvo, dėl to, kad valdybos nariai neinformavo kito valdybos nario D. S. apie valdybos posėdį dėl sprendimo šaukti ( - )neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą priėmimo.

8335.

84AB ( - )įstatų 16 punkte numatyta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų ABĮ, išskyrus atvejus, kai šiuose įstatuose nustatyta kitaip (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 35 – 40). Pagal ABĮ 23 straipsnio 1 ir 2 dalis visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba, o visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu.

8536.

86ABĮ 35 straipsnyje numatyta, kad valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys (1 dalis), valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių, valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš (5 dalis), valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami (8 dalis). Bendrovės valdyba, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti (ABĮ 26 straipsnio 1 dalis). Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (ABĮ 26 straipsnio 4 dalis).

8737.

88AB ( - )įstatų 19 punkte numatyta, kad pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir visa su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama ABĮ nustatyta tvarka viešai paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, arba įteikiant kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.

8938.

90Atsakovė AB ( - )atsiliepime į ieškinį nurodė, kad bendrovės įstatuose nėra numatyta valdybos posėdžių sušaukimo tvarka, faktiškai, visi valdybos posėdžiai buvo šaukiami narius informuojant žodžiu ar telefonu, valdybos kompetencijos klausimai buvo sprendžiami įvairiose vietose, dažniausiai bendrovės biuro patalpose, esančiose ( - ). Trečiasis asmuo R. J. 2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio metu nurodė, kad įmonėje nėra patvirtintos valdybos posėdžių šaukimo tvarkos ir, įprasta, jog į valdybos posėdžius nariai šaukiami tik telefonu, o, aptariamu atveju, ieškovas D. S. buvo informuotas apie šį valdybos posėdį telefonu (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 00.45 – 1.36).

9139.

92Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų, nes tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011). Kadangi ieškovai tvirtina, kad ieškovas D. S. nebuvo informuotas apie valdybos posėdį, pagal įrodinėjimo paskirstymo naštą aplinkybę, kad ieškovas D. S. buvo informuotas apie šį valdybos posėdį, nagrinėjamu atveju turi įrodyti atsakovė.

9340.

94Byloje įrodymų, jog ieškovas D. S. buvo informuotas telefonu, nėra. Atsakovės ir trečiasis asmuo nepateikė duomenų, kad pagal ABĮ 35 straipsnio 8 dalį šis valdybos posėdis buvo protokoluojamas. Be trečiojo asmens paaiškinimų, kitų duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas D. S. buvo informuotas telefonu apie valdybos posėdį, nėra. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir galiojantį valdybos posėdžio sušaukimo tvarkos ir sprendimų priėmimo teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad nėra tikslinga vertinti šių dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, kadangi kitų byloje surinktų įrodymų visumoje jie neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje.

9541.

96Įmonės valdybą sudaro trys asmenys, sprendimų priėmimui pakanka dviejų narių pritarimo pagal ABĮ 35 straipsnio 5 dalį. AB ( - )valdybos nariai yra ieškovas D. S., atsakovė Z. J. ir trečiasis asmuo R. J.. Bet kuriuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad kaip valdybos narys ieškovas D. S. buvo informuotas arba nebuvo informuotas, valdybos sprendimui šaukti ( - )neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą priimti pakako 2 balsų, t. y. atsakovės Z. J. ir trečiojo asmens R. J. balsų „už“, dėl to formalus valdybos posėdžio sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos pažeidimas negalėtų būti vertinamas kaip turintis įtakos nustatant, ar buvo iš esmės nesilaikyta visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarkos.

9742.

98Byloje nustatyta, kad apie ( - ) 11.00 val. AB ( - )šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę pranešta VĮ „Registrų centras“ ( - ) informaciniame leidinyje Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 41 – 44). Teismo vertinimu, šis pranešimas atitiko tiek ABĮ, tiek įstatų reikalavimus. Teismo vertinimu, atsakovė pasirinko racionalų ir veiksmingą pranešimo apie vyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą būdą, kurio ieškovai iš esmės neginčija (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 77 – 80).

9943.

100Taigi, teismo nuomone, vien galimas formalių reikalavimų, susijusių su valdybos sprendimų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo priėmimu, pažeidimas, nenustačius, kad buvo nesilaikyta kitų visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo sąlygų, negali būti laikomas pagrįstu pagrindu laikyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus negaliojančiais.

10144.

102ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 16 punktuose numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus ir priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas (ABĮ 27 straipsnio 1 dalis). Tačiau, pagal ABĮ 28 straipsnio 1 dalį visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis (1 punktas) ir padidinti įstatinį kapitalą (10 punktas).

10345.

104( - ) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimui yra taikomas kvorumo reikalavimas. Atsakovės įstatų 16 punkte įtvirtinta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija atitinka ABĮ reikalavimus. Atsakovės visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus dėl įstatų keitimo ir įstatinio kapitalo padidinimo, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys ne mažiau kaip 2/3, t. y. 66,66 proc. visų balsų. ( - )visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo akcininkai, turintys 93,9 proc. visų balsų: ieškovas D. S. – 4 080 balsų (5,5 proc.), ieškovas A. S. – 33 009 (44,2 proc.), atsakovė Z. J. – 33 009 (44,2 proc.). Šią aplinkybę patvirtina byloje pateiktas neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 30).

10546.

106Ieškovai tvirtina, kad byloje pateiktas ( - )neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas yra suklastotas, apie ( - )neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą nieko nežinojo ir jame nedalyvavo, akcininkų registravimo sąraše nepasirašė. Ieškovų prašymu Alytaus apylinkės teismo 2018 m. gegužės 14 d. teismo nutartimi (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 196 – 198) buvo paskirta dokumentų ekspertizė, pavedant ekspertams atsakyti į šiuos klausimus: 1) ar akcinės bendrovės ( - )( - ) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų sąraše pasirašė D. S. ir A. S.. 2) ar ( - )neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų sąrašas išspausdintas tuo pačiu spausdinimo veiksmu. Lietuvos teismo ekspertizės centras pateikė ( - ) ekspertizės aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad tirti pateiktame dokumente „2016 m. lapkričio mėn. 21 d., Kaunas AB „( - )“ akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų susirinkime SĄRAŠAS“ eilutė „2016 m. lapkričio mėn. 21 d., Kaunas“ ir kitas dokumento tekstas nėra išspausdinti vienu spausdinimo veiksmu (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 102-104). Lietuvos teismo ekspertizės centras pateikė ( - ) ekspertizės aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad dokumente „2016 m. lapkričio mėn. 21 d., Kaunas AB ( - )akcininkų, dalyvaujančių akcininkų susirinkime SĄRAŠAS“ rankraštinį įrašą D. S. parašė ir pasirašė D. S., o minėtame dokumente rankraštinį įrašą A. S. parašė ir pasirašė A. S. (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 108 – 112).

10747.

108Teismo posėdžio metu apklaustas AB ( - ) vadovas R. J. iš esmės sutiko su ekspertizės išvadomis, nurodydamas, kad sąrašas yra perrašytas du kartus, nes notaro nurodymu reikėjo datos, o notaras tvirtina šiuos dokumentus. To dokumento kompiuteryje nerado, lentelių kompiuteriu spausdinti nemoka, todėl parašė iš naujo. Kai buvo patvirtina pas notarą, perduota VĮ „Registrų centras“ tvirtinti, tada jam paskambino iš Registrų centro, kad reikia pirmininko ir sekretoriaus parašų. Sutarė laiką, nuvyko į VĮ „Registrų centras“ su sutuoktine ir pasirašė dar kartą. Taip gavosi dokumento pildymas du kartus, nes akcininkų sąrašas buvo be datos ir pirmininkaujančio ir sekretoriaujančių parašų (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 00.45 – 1.36).

10948.

110Ieškovai priešingai, nei trečiasis asmuo, tvirtino, kad susirinkime nedalyvavo, nežino, kokiomis aplinkybėmis pasirašė akcininkų sąraše, nes akcininkų susirinkimas buvo ne vienas (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 06.11 – 44.00).

11149.

112Šalių (trečiųjų asmenų) paaiškinimai apie jiems žinomas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, turi būti patikrinami ir įvertinami teismo.

11350.

114Juridinių asmenų registro duomenimis ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas buvo gautas registrų centre 2016 m. lapkričio 30 d. ir užregistruotas 2016 m. gruodžio 1 d. Vėliau šis dokumentas teiktas juridinių asmenų registrui pakartotinai 2016 m. gruodžio 21 d. ir užregistruotas ( - ) Šios aplinkybės atitinka trečiojo asmens nurodytus faktus. Tačiau aptariamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo lapuose uždėtas notarės R. V. spaudas bei parašas, bet ant visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo notarės spaudo ir parašo nėra, kas neatitinka trečiojo asmens nurodytos faktinės aplinkybės, kad notaro nurodymu reikėjo datos (elektroninės bylos apyrašo 2 t., b. l. 4, 165 – 168).

11551.

116Teismas, vertindamas byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų pagrįstumą, taip pat atkreipia dėmesį, kad atsakovų ir ieškovų pateikti byloje ankstesnio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai turinio ir atitikties įstatymų reikalavimams tvirtinimo prasme skiriasi. Iš atsakovo AB ( - ) atstovės pateikto ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turinio matyti, jog susirinkime dalyvavo akcininkai, turintys 70098 paprastas vardines akcijas, kas sudaro 93,9 procentus visų išplatintų akcijų, susirinkimo kvorumas yra. Susirinkime vienbalsiai nutarta patvirtinti naujos redakcijos bendrovės įstatus. Taip pat išrinkti naują bendrovės valdybą – D. S., Z. J. ir R. J.. Minėti asmenys išrinkti taip pat vienbalsiai. Protokolą pasirašė susirinkimo pirmininkas R. J., sekretorius – Z. J., akcininkas – D. S. (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 89). Šio dokumento lapuose nėra notarės spaudo bei parašo. Šis dokumentas teismui pateiktas be priedo – visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo.

11752.

118Iš ieškovų atstovo teismui pateikto to pačio ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turinio matyti, kad susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 70098 paprastas vardines akcijas, kas sudaro 93,9 procentus visų išplatintų akcijų, susirinkimo kvorumas yra. Darbotvarkėje buvo numatyta nagrinėti klausimą dėl pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų atšaukimo ir teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikimo, tačiau vienbalsiai nutarta šio klausimo nenagrinėti, kadangi jam nėra tinkamai pasiruošta. Įstatinio kapitalo didinimo klausimo svarstymą taip pat vienbalsiai nutarta atidėti. Vienbalsiai nutarta patvirtinti naujus bendrovės įstatus bei išrinkti naują bendrovės valdybą – D. S., Z. J. ir R. J.. Minėti asmenys išrinkti taip pat vienbalsiai. Protokolą pasirašė susirinkimo pirmininkas – R. J., sekretorius – Z. J. (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1 t., 168 – 169). Susirinkime dalyvavo Z. J., turinti 33009 vnt. akcijų, A. S., turintis 33009 vnt. akcijų, ir D. S., turintis 4080 vnt. akcijų (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 172). Ieškovų atstovas teismui pateikė ir skelbimą apie šaukiamą neeilinį akcininkų surinkimą, jo darbotvarkę. Akcininkų, dalyvaujančių akcininkų susirinkime, sąraše nurodyti akcininkai ir parašai (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 170 – 172). Minėtų dokumentų lapuose uždėtas notarės R. V. spaudas bei parašas.

11953.

120Šio ( - ) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo forma su jame esančiu turiniu iš esmės atitinka ( - )visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo formą su jame esančiu turiniu, išskyrus tai, kad ant ( - ) sąrašo yra nurodytas susirinkimo pradžios ir pabaigos laikas, nėra pirmininko ir sekretoriaus parašų ir šis dokumentas registrų centrui pateiktas kaip neoriginalas, o ( - )sąrašas pateiktas registrų centrui kaip originalas (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 172, t. 2, b. l. 3-4). ( - ) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo forma iš esmės skiriasi nuo ( - ) ir ( - ) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašų formos (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 34).

12154.

122Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad bendrovėje AB ( - ) iki ( - )visuotinio akcininkų susirinkimo buvo susiklosčiusi praktika nekeisti visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo formos ir joje pasirašyti nusistovėjusia tvarka: Z. J. (Š.), A. S., D. S.. Be to, registrų centro duomenimis atsakovė AB ( - ) yra pateikusi juridinių asmenų registrui tik vienintelį ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo originalą, kitų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašai yra pateikti tik kaip kopijos (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 3-4). Vadinasi, visi visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašų originalai yra saugomi pačioje bendrovėje. Šios aplinkybės iš esmės atitinka ieškovų teiginius, kad tikėtina, jog jie galėjo pasirašyti ant tokio sąrašo formos ir anksčiau, o tai, teismo vertinimu, sudarė prielaidas tokį dokumento tekstą išspausdinti ne vienu spausdinimo veiksmu.

12355.

124Be to, pastebėta, kad AB ( - ) saugomi ir kaupiami dokumentai, pvz., visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai ir visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašai neatitinka juridinių asmenų registre pateiktų duomenų. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad AB ( - ) pateikti teismui duomenys ir su registrų centrui teikiamais dokumentais susiję generalinio direktoriaus R. J. paaiškinimai yra nepatikimi, kadangi pagal Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, 235 punktą registro dokumentų kopijos turi prima facie galią.

12556.

126Įrodymų vertinimo kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad trečiasis asmuo R. J. ir atsakovų atstovė laikėsi pozicijos, kad tiek ( - ), tiek ( - ) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo siekiama sulyginti turimų akcijų skaičių pagal ( - ) akcininkų bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią R. J. ir D. S., būdami bendrovės akcininkais ir vadovais susitarė valdyti bendrovę tarpusavio bendradarbiavimo, šalių lygybės, geros verslo praktikos, skaidrumo, protingumo ir sąžiningumo principų pagrindais. Įsipareigojo neparduoti ar kitaip neperleisti tretiems asmenims dalies ar visų savo valdomų (ar kontroliuojamų) akcijų. Iškilus neišvengiamam būtinumui parduoti ar perleisti akcijas, jos pirmumo teise turi būti pasiūlytos antrai šaliai ir šiai raštu atsisakius, pirmoji šalis gali jas parduoti ar kitaip perleisti (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 87) (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas, 00.45 – 1.36, 1.37 – 1.46). Atsiliepimuose į ieškovų ieškinį nurodoma, kad bendrovės akcijų paketą kontroliuojantys asmenys: D. S. ir R. J., atidėliojo bendradarbiavimo sutartyje numatytus sprendimus dėl akcijų perleidimo.

12757.

128Ieškovai laikėsi priešingos pozicijos, kad jeigu jie būtų žinoję apie atsakovės akcininkų susirinkimą ir jame dalyvavę arba jiems nedalyvaujant nebūtų pasinaudota jų turimų akcijų suteikiamais balsais, tai atsakovės akcininkų susirinkime nutarimai dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais ir su tuo susijusio atsakovo įstatų pakeitimo nebūtų priimti (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 06.11 – 44.00). Tokia ieškovų pozicija atitinka ieškovų valią, išreikštą 2018 m. sausio 5 d. pakartotiniame neeiliniame visuotinio akcininkų susirinkime, kuriame buvo numatyta svarstyti bendrovės įstatinio kapitalo didinimą papildomais akcininkų įnašais, patvirtinti bendrovės įstatus bei bendrovės buveinės adresą, ir bendrovės įstatinio kapitalo didinimui nepritarta (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 33, 34).

12958.

130Civiliniame procese galioja įrodymų pakankamumo taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011) reiškianti, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Apie įrodymų pakankamumą teismas sprendžia pagal įrodymų, kaip faktinių duomenų ryšį su įrodinėjama (tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai) pagal informacijos tikslumą, detalumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-540/2009).

13159.

132Pagal neeiliniame akcininkų susirinkime priimtų nutarimų pagrindu atsirandančias teisines pasekmes ieškovai šioje byloje turėjo įrodyti jų teisę sukuriančius faktus, o atsakovai tą teisę paneigiančius faktus. Ieškovai įrodinėjo, kad neeiliniame akcininkų susirinkime nedalyvavo, o atsakovės ir trečiasis asmuo įrodinėjo, kad atsakovė ir trečiasis asmuo turi teisę padidinti savo turimų akcijų skaičių iki vienodo su ieškovais skaičiaus ir dėl to ieškovai dalyvavo susirinkime ir pasirašė akcininkų registravimo sąraše.

13360.

134Iš aukščiau aptartų byloje esančių įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl kontrolinio akcijų paketo. Atsakovių įrodinėjamos aplinkybės, susijusios su teise didinti akcijas, yra nepakankamos paneigti faktą, kad ieškovai susirinkime nedalyvavo. Teismas vadovaudamasis tikėtinumo taisykle, sprendžia, kad byloje pakanka duomenų nustatyti labiau tikėtiną faktinę aplinkybę, kad ( - )neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai D. S. ir A. S. nedalyvavo ir ant visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo nepasirašė, kad ( - )visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas yra suklastotas, siekiant, kad atsakovės ir trečiasis asmuo įgyti didesnį akcijų skaičių. Šių išvadų pagrindu trečiojo asmens paaiškinimus, atsakovų pateiktus įrodymus teismas vertina kaip nepatikimus, nenuoseklius, neišsamius, prieštaraujančius kitiems byloje esantiems įrodymams.

13561.

136Kadangi teismas laiko, kad ( - ) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas yra suklastotas, dėl to jo nepripažįsta įrodymu, paneigiančiu ieškovų įrodinėjamus faktus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 184 straipsnio 2 dalis) ir sprendžia, kad visi ( - )neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimti nesant balsų kvorumo. Tam, kad ( - )neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ir jame priimti nutarimai būtų laikomi teisėtais, ieškovų, kurie turi 47,7 proc. balsų, dalyvavimas buvo būtinas. Vien atsakovės Z. J. 44,2 proc. balsų skaičiaus nepakako 2/3 (66,66 proc.) kvorumui sudaryti. Kadangi ieškovai nedalyvavo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turėjo būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

13762.

138Taigi, be ieškovų dalyvavimo akcininkų susirinkime ir jame išreikštos valios akcininkų susirinkime negalėjo būti priimami sprendimai dėl atsakovės įstatinio kapitalo padidinimo papildomais akcininkų įnašais ir atsakovės įstatų pakeitimo. Šis pažeidimas negali būti laikomas formaliu, nes ieškovų įtaka nutarimų priėmimui būtų lemiama. Dėl to teismas sprendžia, kad buvo pažeistos atsakovės įstatų nuostatos ir imperatyvios ABĮ normos, reglamentuojančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo teisę priimti sprendimus, ieškovų kaip akcininkų interesai ir tai yra pagrindas visus ( - )neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus pripažintini negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Teismo vertinimu, šiuo pažeidimu iš esmės pažeidžiami ieškovų kaip akcininkų turtiniai ir neturtiniai interesai, kurio padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik pripažįstant nutarimus negaliojančiais. Ši išvada byloje atitinka susiformavusią teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-383; 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-856; 2002 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-878/2002; 2003 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2003; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015; kt.).

13963.

140Ieškovai prašo pripažinti AB ( - ) valdybos ( - ) sprendimą „1. Dėl akcinės bendrovės ( - )įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų skaičiaus“ negaliojančiu, kadangi, nepranešus valdybos nariui D. S. apie valdybos posėdį, sprendimas priimtas nesilaikant ABĮ imperatyvių normų, reglamentuojančių valdybos susirinkimo sušaukimo tvarką.

14164.

142Pagal civilinio proceso įstatymą ieškovai nėra įpareigoti ieškinyje nurodyti teisinį ieškinio pagrindą, o jei tokį ir nurodo, tai jis bylą nagrinėjančiam teismui nėra privalomas ir jo nesaisto, nes teisinė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra išskirtinai bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Atsižvelgdamas į tai, kad ( - ) valdybos posėdžio metu buvo įgyvendinti su ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais susiję veiksmai, kad, kaip jau minėta, įmonės valdybą sudaro trys asmenys ir sprendimų priėmimui pakanka dviejų narių pritarimo pagal ABĮ 35 straipsnio 5 dalį, teismas sprendžia, kad valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu vertinimas valdybos posėdžio sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos pažeidimo procedūriniu aspektu nėra tikslingas nagrinėjamu atveju.

14365.

144Pripažinus ginčo ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, laikytina, kad teisinis AB ( - ) valdybos ( - ) sprendimo dėl akcinės bendrovės ( - ) įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų skaičiaus (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 31), ( - ) akcijų pasirašymo sutarties Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 96-97) ir AB ( - ) įstatų, įregistruotų ( - ) Juridinių asmenų registre (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 38-40), priėmimo pagrindas išnyko, dėl to tai sudaro pagrindą juos pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo ir sudarymo momento.

14566.

146Pripažinus ( - ) akcijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ) negaliojančia, taikoma restitucija (CK 6.145 straipsnių 1 ir 2 dalys). Pagal pripažintiną negaliojančia ( - ) akcijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ) atsakovė AB ( - ) gavo 13 168,90 Eur, todėl ši suma priteisiama atsakovei Z. J..

14767.

148Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, todėl jų teismas nenagrinėja.

14968.

150Remdamasis aukščiau nurodytais argumentais, teismas konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančiais ( - ) AB ( - ) neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimus: „1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais“ ir „2. Bendrovės įstatų pakeitimų tvirtinimas“, AB ( - ) valdybos ( - ) sprendimą „1. Dėl akcinės bendrovės ( - ) įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų skaičiaus“, ( - ) akcijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ) ir AB ( - ) ( - ) įstatus, įregistruotus ( - ) Juridinių asmenų registre.

151Dėl senaties taikymo

15269.

153Atsakovės, trečiasis asmuo atsiliepimuose į ieškinį bei 2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžių metu prašė taikyti sutrumpintą 30 dienų senaties terminą reikalavimui ginčyti valdymo organų sprendimus, nurodydami, kad ieškovai žinojo apie priimtus nutarimus, o jei nežinojo, vėliausiai turėjo sužinoti 2017 m. lapkričio 14 d., kai elektroniniu paštu į D. S. elektroninį paštą buvo išsiųstas elektroninis laiškas su akcininkų sąrašu. (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas, 00.45 – 1.36, 1.37 – 1.46). Atsikirsdami ieškovai prašė laikyti, kad senaties terminas neprasidėjo, nes ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nebuvo, arba atnaujinti praleistą terminą dėl svarbių priežasčių (2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 06.11 – 44.00).

15470.

155ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad ieškinys dėl bendrovės valdymo organų sprendimo gali būti pareikštas per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

15671.

157Iš bylos medžiagos matyti, kad apie ginčijamą ( - )AB ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ieškovai sužinojo po 2018 m. sausio 5 d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio atsakovės akcininkų susirinkimo, kai ieškovas D. S. pastebėjo, kad pateiktame akcininkų sąraše yra nurodytas didesnis bendras atsakovės akcijų skaičius negu įprasta, taip pat kad atsakovės Z. J. turimų akcijų skaičius skiriasi nuo A. S. turimo akcijų skaičiaus, ir kreipėsi į advokatus (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 77 – 80). Ieškovai D. S. ir A. S. ieškinį teismui pateikė 2018 m. vasario 6 d.

15872.

159Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad ( - ) antstolės S. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 10 ir prie jo pridedamais dokumentais užfiksuota, jog adresu ( - ), AB ( - ) 9.40 val. buhalterės kompiuteryje užfiksuota, jog 2017 m. lapkričio 14 d. 17.37 val. iš elektroninio pašto ( - ) į elektroninį paštą ( - ) buvo išsiųstas elektroninis laiškas su priedu PDF formate (sarasas 2017). Atidarius prikabintą priedą užfiksuota, kad buvo siunčiamas AB ( - ) PVA (kodas ( - )) vertybinių popierių savininkų sąrašas – 1 lapas (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182).

16073.

161Iš šių nustatytų faktinių aplinkybių teismas sprendžia, kad ieškovas D. S. praleido ieškinio senatį ginčyti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus, nes, jeigu būtų susipažinęs su atsiųstu akcininkų sąrašų, apie ginčijamus nutarimus galėjo realiai sužinoti laikotarpiu 2017 m. lapkričio 14 d. – 2018 m. sausio 5 d. lygiai tokia pačia tvarka, kaip ir sužinojo apie ginčijamus nutarimus po 2018 m. sausio 5 d.

16274.

163Duomenų byloje, kad ieškovas A. S. būtų turėjęs ir galėjęs sužinoti apie ginčijamus nutarimus laikotarpiu 2017 m. lapkričio 14 d. – 2018 m. sausio 5 d., nėra, dėl to ieškovui A. S. senaties terminas prasidėjo po 2018 m. sausio 5 d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio atsakovės akcininkų susirinkimo, kurio jis nepraleido.

16475.

165Atsižvelgiant į tai, kad faktinė aplinkybė – 2017 m. lapkričio 14 d., kai buvo išsiųstas akcininkų sąrašas, gali būti vertinama tik kaip prielaida ieškovui D. S. imtis veiksmų išsiaiškinti, kokiu pagrindu yra padidėjęs bendrovės akcijų skaičius, o susipažinimas su akcininkų sąrašu negali būti prilyginamas sužinojimui apie ginčijamus nutarimus, kad ieškovas D. S. po 2018 m. sausio 5 d. realiai sužinojęs apie ginčijamus sprendimus per įstatymo nustatytą 30 dienų terminą kreipėsi į teismą ginti savo pažeistas teises, kad ieškovo D. S. ir ieškovo A. S., kuris nepraleido senaties termino, ieškinys yra paduotas procesinio bendrininkavimo pagrindu (CPK 43 straipsnis), darytina išvada, kad ieškovas D. S. ieškinio senaties terminą praleido dėl svarbių priežasčių, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis).

166Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

16776.

168Kadangi ieškinys pareikštas dėl pripažinimo, Alytaus apylinkės teismo ( - ) nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, t. y. šiuo atveju iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

169Dėl bylinėjimosi išlaidų

17077.

171Proceso dalyviai pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Ieškovas D. S. pagal 2018 m. sausio 25 d. teisinės pagalbos sutartį atstovui sumokėjo 3 078,24 Eur (elektroninės bylos apyrašo 2 t., b. l. 149). Atsakovų ir trečiojo asmens atstovė pateikė mokėjimo nurodymus, kuriais AB ( - ) atstovei už teisines paslaugas sumokėjo 460,00 Eur ir 340,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo 2 t., b. l. 151, 152 ), R. J. sumokėjo 240,00 Eur, (elektroninės bylos apyrašo 2 t., b. l. 153), o Z. J. – 190,00 Eur ir 180,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo 2 t., b. l. 154, 155).

17278.

173Ieškovas D. S. už dokumentų ekspertizę į teismo depozitinę sąskaitą 2018 m. gegužės 25 d. sumokėjo 1 000,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo 2 t., b. l. 9). Lietuvos teismo ekspertizės centras pateikė PVM sąskaitą faktūrą serija LTEC Nr. ( - ), kuria už kompleksinę ekspertizę pavesta sumokėti 741,58 Eur (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 113). Teismas 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi grąžino D. S. 258,42 Eur ekspertizei apmokėti nepanaudotą avanso likutį (elektroninės bylos apyrašo 2 t., b. l. 114).

17479.

175Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

17680.

177Pagal Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Rekomendacijos) 8.2, 8.16, 8.17, 8.19 punktus, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija maksimalaus priteistino užmokesčio dydžio, dėl to pateiktas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkinamas ir ieškovo D. S. naudai iš atsakovių AB ( - ) ir Z. J. lygiomis dalimis priteisiamos po 1 539,12 Eur (3 078,24 / 2) bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti. Prašymas tenkinamas vieno ieškovo naudai, kadangi pagal pateiktus dokumentus ieškovas D. S. patyrė šias išlaidas.

17881.

179Pagal ieškovų advokato atliktus procesinius veiksmus didžiausia leistina priteisti suma siekia 3 073,49 Eur. Į šią sumą nėra įskaitytos valandos už konsultacijas. 2018-02-05 ieškinys parengtas – 2 044,00 Eur (2017 m. III ketvirčio bruto – 817,60 Eur x 2,5 koef.); 2018-04-12 prašymas dėl ekspertizės skyrimo – 335,48 Eur (2017 m. IV ketvirčio bruto – 838,70 Eur x 0,4 koef.); 2018-04-17, 2018-05-11, 2018-10-01 prašymai – 256,22 Eur (2017 m. IV ketvirčio bruto – 838,70 Eur x 0,1, 2018 m. II ketvirčio bruto – 884,80 x 0,1), 2018-04-18 (1 val.), 2018-10-03 (2.00 val.), 2018-10-11 (2 val.) teismo posėdžiai – 437,79 Eur (2017 m. IV ketvirčio bruto – 838,70 Eur x 0,1, 2018 m. II ketvirčio bruto – 884,80 x 0,1).

18082.

181Ieškovas D. S. sumokėjo 188,00 Eur žyminio mokesčio už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sumokėtas 188,00 Eur žyminis mokestis priteisiamas iš atsakovių lygiomis dalimis po 94,00 Eur (188,00 / 2) (CPK 93 straipsniai).

18283.

183CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos ekspertams. Kadangi ieškovas D. S. patyrė 741,58 Eur išlaidų už ekspertizę, ieškovui D. S. priteisiamos iš atsakovių lygiomis dalimis po 370,79 Eur (741,58 / 2) išlaidos už ekspertizę (CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis).

18484.

185Civilinės bylos nagrinėjimo metu buvo patirtos 33,76 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos priteisiamos iš atsakovių lygiomis dalimis po 16,88 Eur (18,31/2) (CPK 92 straipsnis).

186Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

187ieškinį tenkinti.

188Pripažinti negaliojančiais ( - ) akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimus: „1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais“, „2. Bendrovės įstatų pakeitimų tvirtinimas“ nuo jų priėmimo momento.

189Pripažinti negaliojančiu akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), valdybos ( - ) sprendimą: „1. Dėl akcinės bendrovės ( - ) įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų skaičiaus“ nuo jo priėmimo momento.

190Pripažinti negaliojančia tarp Z. J., asmens kodas ( - ), ir akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), sudarytą ( - ) akcijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ) nuo jos sudarymo momento.

191Priteisti atsakovei Z. J., asmens kodas ( - ), iš atsakovės akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), 13 168,90 Eur (trylika tūkstančių vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus ir devyniasdešimt centų) sumą, sumokėtą pagal ( - ) akcijų pasirašymo sutartį Nr. ( - )

192Pripažinti negaliojančiais akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), ( - ) įstatus, įregistruotus ( - ) Juridinių asmenų registre, nuo jų sudarymo momento.

193Priteisti iš atsakovės Z. J., asmens kodas ( - ), ir atsakovės akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), ieškovo D. S., asmens kodas ( - ), naudai lygiomis dalimis po 94,00 Eur (devyniasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio, po 1 539,12 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt devynis eurus ir dvylika centų) išlaidų už advokato teisinę pagalbą ir po 370,79 Eur (tris šimtus septyniasdešimt eurų ir septyniasdešimt devynis centus) išlaidų už ekspertizę.

194Priteisti iš atsakovės Z. J., asmens kodas ( - ), ir atsakovės akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), valstybės naudai lygiomis dalimis po 16,88 Eur (šešiolika eurų ir aštuoniasdešimt aštuonis centus) išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą.

195Išaiškinti, kad valstybei priteista bylinėjimosi išlaidų suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

196Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Alytaus apylinkės teismo ( - ) nutartimi ieškovų D. S., asmens kodas ( - ), ir A. S., asmens kodas ( - ), reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje atsakovei Z. J., asmens kodas ( - ), uždrausti balsuoti akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), akcininkų susirinkimuose pagal padidintą akcinės bendrovės ( - ) įstatinį kapitalą 4 541 vienetų akcijų suteikiamas teises ir uždrausti atsakovei Z. J. šiomis akcijomis disponuoti.

197Įsiteisėjus sprendimui, pranešti juridinių asmenų registrui apie laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą.

198Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. sekretoriaujant Laimai Adomaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovų D. S. ir A. S. atstovui advokatui E. S., atsakovės... 4. atsakovų akcinės bendrovės ( - ), Z. J. ir trečiojo asmens R. J. atstovei... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. I.... 8. Ieškovo reikalavimai, jo ir ieškovo pusėje dalyvaujančių trečiųjų... 9. 1.... 10. Ieškovai D. S. ir A. S. ieškinyje (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l.... 11. 2.... 12. Ieškovas D. S. ir ieškovas A. S. yra AB ( - ) akcininkai. D. S. priklauso 4... 13. 3.... 14. Po 2018 m. sausio 5 d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio atsakovės... 15. 4.... 16. Paaiškėjo, kad valdybos iniciatyva ir sprendimu ( - ) buvo šaukiamas... 17. 5.... 18. Ieškovas D. S., būdamas valdybos nariu, nebuvo informuotas apie valdybos... 19. 6.... 20. Ieškovų atstovas E. S. 2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio metu ieškinį... 21. II.... 22. Atsakovo ir atsakovo pusėje dalyvaujančių trečiųjų asmenų, institucijos,... 23. 7.... 24. Atsakovė AB ( - ) atsiliepime į ieškinį (elektroninės bylos apyrašo 1 t.,... 25. 8.... 26. R. J. 2009 m. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą, tačiau ginčą... 27. 9.... 28. ( - ) direktoriaus iniciatyva buvo sušauktas akcininkų susirinkimas, kurio... 29. 10.... 30. Bendrovės įstatuose nėra numatyta valdybos posėdžių sušaukimo tvarka,... 31. 11.... 32. ( - ) akcininkų susirinkimas buvo sušauktas bendrovės valdybos sprendimu.... 33. 12.... 34. ( - ) buvo sušauktas valdybos posėdis, kuriame dalyvavo du valdybos nariai.... 35. 13.... 36. Nuo pat aptartų sprendimų priėmimo visi minėti sprendimai buvo žinomi D.... 37. 14.... 38. 2017 m. pabaigoje bendrovės administracija pradėjo jausti D. S.... 39. 15.... 40. Ieškovų teiginiai apie protokolų klastojimus, nežinojimą apie priimtus... 41. 16.... 42. Atsakovė Z. J. atsiliepime į ieškinį (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b.... 43. 17.... 44. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. J.... 45. 18.... 46. ( - ) jo iniciatyva buvo sušauktas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas,... 47. 19.... 48. Nuo pat aptartų sprendimų priėmimo visi klausimai buvo žinomi D. S..... 49. 20.... 50. Trečiasis asmuo 2018 m. spalio 3 d. teismo posėdžio metu prašė ieškinį... 51. 21.... 52. Atsakovių ir trečiojo asmens atstovė Vita Neverauskaitė 2018 m. spalio 3 d.... 53. ieškinys tenkinamas.... 54. III.... 55. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 56. 22.... 57. Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindu... 58. 23.... 59. ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ieškovas A. S. iš M. Š.... 60. 24.... 61. Apie ( - ) 11.00 val. AB ( - ) šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą,... 62. 25.... 63. AB ( - ) ( - ) Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokole... 64. 26.... 65. ( - ) akcijų pasirašymo sutartis Nr. 1 patvirtina, kad Z. J. už 13 168,90... 66. 27.... 67. Iš AB ( - ) valdybos posėdžio, vykusio ( - ), protokolo matyti, jog valdybos... 68. 28.... 69. AB ( - ) įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti ( - )... 70. 29.... 71. Iš AB ( - ) ( - ) vertybinių popierių savininkų sąrašo matyti, jog... 72. 30.... 73. Iš ieškovų atstovo teismui pateikto 2018 m. sausio 5 d. pakartotinio... 74. 31.... 75. Nagrinėjamoje byloje ieškovai, reikšdami reikalavimus atsakovams, iš esmės... 76. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų, valdybos sprendimo,... 77. 32.... 78. ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos civilinio... 79. 33.... 80. Pasisakydamas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo... 81. 34.... 82. Ieškovai ginčija ( - )AB ( - )neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimus:... 83. 35.... 84. AB ( - )įstatų 16 punkte numatyta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo... 85. 36.... 86. ABĮ 35 straipsnyje numatyta, kad valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos... 87. 37.... 88. AB ( - )įstatų 19 punkte numatyta, kad pranešimas apie visuotinio akcininkų... 89. 38.... 90. Atsakovė AB ( - )atsiliepime į ieškinį nurodė, kad bendrovės įstatuose... 91. 39.... 92. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad ieškovas privalo įrodyti jo teisę... 93. 40.... 94. Byloje įrodymų, jog ieškovas D. S. buvo informuotas telefonu, nėra.... 95. 41.... 96. Įmonės valdybą sudaro trys asmenys, sprendimų priėmimui pakanka dviejų... 97. 42.... 98. Byloje nustatyta, kad apie ( - ) 11.00 val. AB ( - )šaukiamą visuotinį... 99. 43.... 100. Taigi, teismo nuomone, vien galimas formalių reikalavimų, susijusių su... 101. 44.... 102. ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 16 punktuose numatyta, kad visuotinis... 103. 45.... 104. ( - ) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimui yra taikomas kvorumo... 105. 46.... 106. Ieškovai tvirtina, kad byloje pateiktas ( - )neeiliniame visuotiniame... 107. 47.... 108. Teismo posėdžio metu apklaustas AB ( - ) vadovas R. J. iš esmės sutiko su... 109. 48.... 110. Ieškovai priešingai, nei trečiasis asmuo, tvirtino, kad susirinkime... 111. 49.... 112. Šalių (trečiųjų asmenų) paaiškinimai apie jiems žinomas aplinkybes,... 113. 50.... 114. Juridinių asmenų registro duomenimis ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų... 115. 51.... 116. Teismas, vertindamas byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų pagrįstumą,... 117. 52.... 118. Iš ieškovų atstovo teismui pateikto to pačio ( - ) neeilinio visuotinio... 119. 53.... 120. Šio ( - ) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių... 121. 54.... 122. Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad bendrovėje AB ( - ) iki ( -... 123. 55.... 124. Be to, pastebėta, kad AB ( - ) saugomi ir kaupiami dokumentai, pvz.,... 125. 56.... 126. Įrodymų vertinimo kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad trečiasis asmuo... 127. 57.... 128. Ieškovai laikėsi priešingos pozicijos, kad jeigu jie būtų žinoję apie... 129. 58.... 130. Civiliniame procese galioja įrodymų pakankamumo taisyklė (Lietuvos... 131. 59.... 132. Pagal neeiliniame akcininkų susirinkime priimtų nutarimų pagrindu... 133. 60.... 134. Iš aukščiau aptartų byloje esančių įrodymų visumos teismas daro... 135. 61.... 136. Kadangi teismas laiko, kad ( - ) visuotiniame akcininkų susirinkime... 137. 62.... 138. Taigi, be ieškovų dalyvavimo akcininkų susirinkime ir jame išreikštos... 139. 63.... 140. Ieškovai prašo pripažinti AB ( - ) valdybos ( - ) sprendimą „1. Dėl... 141. 64.... 142. Pagal civilinio proceso įstatymą ieškovai nėra įpareigoti ieškinyje... 143. 65.... 144. Pripažinus ginčo ( - ) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus... 145. 66.... 146. Pripažinus ( - ) akcijų pasirašymo sutartį Nr. ( - ) negaliojančia,... 147. 67.... 148. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 149. 68.... 150. Remdamasis aukščiau nurodytais argumentais, teismas konstatuoja, kad pagal... 151. Dėl senaties taikymo... 152. 69.... 153. Atsakovės, trečiasis asmuo atsiliepimuose į ieškinį bei 2018 m. spalio 3... 154. 70.... 155. ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad ieškinys dėl bendrovės valdymo... 156. 71.... 157. Iš bylos medžiagos matyti, kad apie ginčijamą ( - )AB ( - ) neeilinio... 158. 72.... 159. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad ( - ) antstolės S. V. faktinių... 160. 73.... 161. Iš šių nustatytų faktinių aplinkybių teismas sprendžia, kad ieškovas D.... 162. 74.... 163. Duomenų byloje, kad ieškovas A. S. būtų turėjęs ir galėjęs sužinoti... 164. 75.... 165. Atsižvelgiant į tai, kad faktinė aplinkybė – 2017 m. lapkričio 14 d.,... 166. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 167. 76.... 168. Kadangi ieškinys pareikštas dėl pripažinimo, Alytaus apylinkės teismo ( -... 169. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 170. 77.... 171. Proceso dalyviai pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus.... 172. 78.... 173. Ieškovas D. S. už dokumentų ekspertizę į teismo depozitinę sąskaitą... 174. 79.... 175. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 176. 80.... 177. Pagal Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl teisingumo... 178. 81.... 179. Pagal ieškovų advokato atliktus procesinius veiksmus didžiausia leistina... 180. 82.... 181. Ieškovas D. S. sumokėjo 188,00 Eur žyminio mokesčio už ieškinį ir... 182. 83.... 183. CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių... 184. 84.... 185. Civilinės bylos nagrinėjimo metu buvo patirtos 33,76 Eur dydžio išlaidos,... 186. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 187. ieškinį tenkinti.... 188. Pripažinti negaliojančiais ( - ) akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens... 189. Pripažinti negaliojančiu akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas (... 190. Pripažinti negaliojančia tarp Z. J., asmens kodas ( - ), ir akcinės... 191. Priteisti atsakovei Z. J., asmens kodas ( - ), iš atsakovės akcinės... 192. Pripažinti negaliojančiais akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas... 193. Priteisti iš atsakovės Z. J., asmens kodas ( - ), ir atsakovės akcinės... 194. Priteisti iš atsakovės Z. J., asmens kodas ( - ), ir atsakovės akcinės... 195. Išaiškinti, kad valstybei priteista bylinėjimosi išlaidų suma turi būti... 196. Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Alytaus apylinkės teismo ( - ) nutartimi... 197. Įsiteisėjus sprendimui, pranešti juridinių asmenų registrui apie... 198. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...