Byla 2A-1118/2014
Dėl pirkimo sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-426-340/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“, dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl pirkimo sąlygų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Emsi“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo AB „Lietuvos paštas“ automobilių degalų skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygų 4.1.7 punktą, 16.5 punktą, 5 priedo 3.4 punktą, 6 priedo 3.3 punktą.

5Nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį automobilių degalų skelbiamų derybų būdu pirkimą. Pirkimo objektas suskaidytas į septynias dalis. Ieškovas 2013 m. spalio 8 d. pateikė pretenziją dėl diskriminacinių sąlygų, kurią perkančioji organizacija iš dalies atmetė.

6Pirkimo sąlygų 4.1.7 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą dėl degalinių kiekio pirmajai pirkimo daliai pasiūlymus galėtų pateikti tik trys tiekėjai (UAB „Statoil Fuel and Retail Lietuva“, UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Neste Lietuva“), nes tik jie turi po 10 degalinių Vilniuje, po 5 – Kaune ir Klaipėdoje, po 3 – Panevėžyje ir Šiauliuose, po 1 – Alytuje, Kėdainiuose ir Marijampolėje. Antrajai pirkimo objekto daliai pasiūlymą galėtų pateikti du tiekėjai, trečiajai ir penktajai – nei vienas, ketvirtajai ir šeštajai – tik UAB „Lukoil Baltija“, septintajai – tik du tiekėjai. Atsižvelgiant į tai, pirkimo sąlygų 4.1.7 punkte nurodyti reikalavimai yra pernelyg aukšti, specifiniai, todėl pripažintini neteisėtais, o pirkimo objekto suskirstymas dalimis keistinas. Atsakovas, turėdamas tik 3 objektus Vilniuje, nepagrįstai reikalauja, kad tiekėjas Vilniuje turėtų ne mažiau kaip 10 degalinių, iš kurių bent viena būtų nutolusi ne mažiau kaip 5 km nuo kiekvieno iš trijų objektų. 10 degalinių kiekis neproporcingas pirkimo objektui.

7Pirkimo sąlygų 8 priede nurodoma, kad bendrovė turi teisę pasitelkti subtiekėjus (5.4 p.). Nors tokią galimybę numato Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 3 dalis, tačiau atsakovas nepagrindė poreikio turėti tokias pirkimo sąlygas, kad joms įgyvendinti kiltų poreikis tiekėjui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Degalinių išsidėstymo ir 5 km kriterijų visuma sudaro sąlygas dalyvauti ir laimėti pirkimą tik tiekėjui, kuris turi didžiausią degalinių tinklą, turi daugiausiai dukterinių ar kitaip kontroliuojamų įmonių, besiverčiančių degalų tiekimu (pvz., UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Luktarna“, UAB „Baltic Petroleum“).

8Pirkimo sąlygų 16.5 punkte numatyta, kad vadovaujantis pirkėjo įstatais, pirkimo valdybai nepriėmus sprendimo dėl sutikimo pirkėjo generaliniam direktoriui sudaryti pirkimo sutartį, kurios vertė viršys 3 500 000 Lt, bei gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimo sutartis su tiekėju nesudaroma ir pirkimo procedūros nutraukiamos. Tokiu atveju pirkėjas nekompensuoja tiekėjui jokių su dalyvavimu pirkime susijusių ar kitų išlaidų. Mano, kad sutikimas reikalingas dėl sutarties kiekvienai pirkimo daliai, net jei sutarties kaina neviršys 3 500 000 Lt. Tiekėjai pirkime dalyvauja ir prisiima įsipareigojimą atsakyti už tai, jei laimėjimo atveju nesudarys viešojo pirkimo sutarties (teikia banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimus), o atsakovas deklaruoja, kad viešojo pirkimo sutarčių nesudarys, jeigu kitas atsakovo valdymo organas (valdyba) įvykusiam teisėtam pirkimui nepritars. Pirkimo sąlygų 16.5 punktas neteisėtas.

9Pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkte numatytas reikalavimas parduoti automobilines dujas su ne mažesne, nei 17 centų nuolaida nuo viešai prie degalinių esančiuose stenduose skelbiamos kainos. Tokia sąlyga varžoma konkurencija, nes tiekėjams pirkimo sąlygomis atimama teisė laisvai konkuruojant pasiūlyti savo dujų kainą. Privaloma 17 centų nuolaida dujoms yra ne kainos pasiūlymas, bet faktinis nediskutuotinas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui, nes tiekėjas, kuris nesutinka su pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkto reikalavimu, iš karto bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygų, o pasiūlymas nebus vertinamas.

10Pirkimo sąlygų 6 priedo 3.3 punktas numato, kad kortelių aptarnavimo elektroninę sistemą (toliau – Sistema) turintys du tiekėjai papildomai gaus nuo 1 iki 3 balų. Iš pirkimo sąlygų matyti, kad Sistema nėra būtina, nes pirkime gali dalyvauti ir jos neturintys tiekėjai. Sistemos pirkime reikalaujama dėl patogumo arba siekiant suteikti dar vieną pranašumą didelius degalinių tinklus turintiems tiekėjams.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu civilinę bylą dalyje dėl ieškovo UAB „Emsi“ reikalavimų panaikinti atsakovo AB „Lietuvos paštas“ automobilių degalų skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygų 6 priedo 3.3 punktą ir pirkimo sąlygų 16.5 punktą nutraukė, kitoje dalyje ieškinį atmetė.

13Teismas iš dalies sutiko su atsakovo argumentais dėl netinkamo privalomos ginčo išankstinio sprendimo tvarkos ne teisme procedūros taikymo. Pretenzijoje ieškovas nurodė, kad visi pirkimo sąlygų 6 priede numatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika yra paini, reikalavo paaiškinti vertinimo metodiką bei pagrįsti visus vertinimo kriterijus. Argumentų dėl 3.3 punkto prieštaravimo VPĮ nustatytam lygiateisiškumo principui pareikšta nebuvo. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad ginčydamas pirkimo sąlygų 6 priedo 3.3 punktą, ieškovas nepasinaudojo privaloma ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka, todėl bylą šioje dalyje nutraukė.

14Nustatė, kad ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadijoje ieškovas nereikalavo panaikinti pirkimo sąlygų 16.5 punkto, neteikė argumentų dėl galimo prieštaravimo VPĮ normoms, reikalavo tik papildyti pirkimo sąlygas, užtikrinant galimus tiekėjo nuostolius atsisakymo sudaryti pirkimo sutartį atveju. Atsižvelgdamas į tai, teismas priėjo išvadą, kad ikiteisminėje stadijoje tarp šalių nebuvo ginčo dėl šios pirkimo sąlygos teisėtumo, t. y., ieškovas nepasinaudojo privaloma ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarka. Pažymėjo, kad ši pirkimo sąlyga yra atidedamoji ir sąlyginė (galioja tik konkursą laimėjusiems tiekėjams ir tik tuo atveju, jeigu pirkėjo valdyba atsisakytų sudaryti su konkurso laimėtojais pirkimo sutartį), t. y. ši pirkimo sąlyga neturi įtakos teikėjų lygiateisiškumo, viešojo pirkimo proporcingumo ir kitų principų įgyvendinimui.

15Teismas sprendė, kad pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkte, 2 lentelės 4.1.7 punkte numatyti reikalavimai gali būti ginčo nagrinėjimo dalyku. Sutiko su atsakovu, kad pretenzijoje reikalavimas dėl pirkimo sąlygų 2 lentelės 4.1.7 punkto kvalifikacinio reikalavimo panaikinimo pareikštas nebuvo, ieškovas prašė pakeisti šią sąlygą pagal jo nurodymus. Atsižvelgęs į tai, kad ieškinio reikalavimas panaikinti šią pirkimo sąlygą grindžiamas VPĮ įtvirtintų principų pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje, teismas sprendė, kad ieškovas ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos nepažeidė.

16Nurodė, kad ieškovas nei pretenzijoje, nei ieškinyje neatskleidė kaip ir kodėl pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkte nurodytas reikalavimas tiekėjui parduoti automobilio dujas, suteikiant ne mažesnę nei 17 centų nuolaidą nuo viešai prie degalinių esančiuose stenduose skelbiamos kainos, jeigu degalinėse jomis prekiaujama, daro įtaką tiekėjų galimybei konkuruoti. Nesutiko su ieškovu, kad atsakovas turi atsisakyti reikalavimo taikyti šią nuolaidą arba tai gali būti derybų objektu. Galimybės derėtis dėl viešojo pirkimo sąlygų VPĮ nenumato, tai prieštarautų pačiai įstatymo esmei. Teismas, įvertinęs Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, jog pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punktas yra netikslus, sprendė, kad šios sąlygos netikslumas neleidžia jos (sąlygos) panaikinti.

17Teismas atmetė ieškinio reikalavimą dėl pirkimo sąlygų 4.1.7 punkto panaikinimo. Nei tiekėjai, nei teismas negali nurodyti perkančiajai organizacijai kaip formuoti pirkimo sąlygas. Ginčo dalykas nagrinėjamoje byloje yra ne tai, koks pirkimo objekto išskaidymas geriau užtikrina konkurenciją tarp tiekėjų, bet atsakovo pirkimo sąlyga – pirkimo objekto išskaidymas į 7 dalis. Nenagrinėjo ieškinio motyvų dėl ieškovo siūlytų pirkimo sąlygų, taip pat ir dėl pirkimo suskirstymo. Atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovo poreikius Vilniaus mieste galėtų patenkinti ne 10 degalinių, bet 3. Nors Vilniaus mieste atsakovas turi tik tris objektus, tačiau pašto paslaugos teikiamos visoje miesto teritorijoje. Vilniaus regione yra 87 pašto skyriai, 281 motorizuotų laiškininkų apylinkė, o Vilniaus mieste – 30 motorizuotų laiškininkų apylinkių. Kuo didesni atstumai, tuo svarbesnė galimybė pasipildyti kurą įvairiose miesto vietose. Degalinių skaičiaus ribojimas iki 3 suvaržytų atsakovo galimybes laiku racionaliai pasipildyti kuro atsargas Vilniuje.

18Teismas atmetė ieškinio argumentą, jog galimybė naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pirkimo sąlygų 5.4 p.) turėjo būti įtikinamai pagrįsta. Galimybė naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais yra tiekėjo teisė, įtvirtinta VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje. Perkančioji organizacija negali riboti ar kitaip daryti įtakos šiai tiekėjo teisei.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Ieškovas UAB „Emsi“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą iš dalies panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti dalyje dėl pripažinimo neteisėtomis ir panaikinimo pirkimo sąlygų 4.1.7 punkto, 16.5 punkto, 5 priedo 3.4 punkto, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovo pirkimo sąlygų 4.1.7 punkto reikalavimai yra pernelyg aukšti ir specifiniai, todėl pripažintini neteisėtais ir naikintini, o pirkimo objekto suskirstymas dalimis keistinas. Nėra nei vieno tiekėjo, kuris atitiktų visus pirkimo sąlygų reikalavimus ir nei vieno tiekėjo, kuris atitiktų 3 ir 5 pirkimo objekto dalių reikalavimus. Teismas atsisakė nagrinėti ieškovo pateiktą degalinių tinklų analizę ir palyginti ją su atsakovo pirkimo sąlygomis. Ieškovas pateikė įrodymą, kad pirkimo sąlygos gali riboti konkurenciją. Teismas nepasisakė dėl VPĮ ir Konkurencijos įstatymo taikymo, todėl neturėjo pagrindo konstatuoti, kad konkurso sąlygos neriboja ir negali riboti konkurencijos. Nėra pasisakyta, ar ginčijamoje pirkimo sąlygoje nurodytas degalinių tinklas ir degalinių skaičius yra proporcingas atsakovo poreikiui Vilniuje.
  2. Atsakovas, rengdamas pirkimo sąlygas, neatsižvelgė į degalinių išdėstymą ir nustatė kriterijų visumą, kuri sudaro sąlygas pirkime dalyvauti ir laimėti tiekėjui, kuris turi didžiausią degalinių tinklą, turi daugiausia dukterinių ar kitaip kontroliuojamų įmonių. Atsakovas nesudaro sąlygų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tokios pirkimo sąlygos pažeidžia lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Sutinka, kad galimybė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais yra tiekėjo teisė (VPĮ 32 str. 3 d.), tačiau atsakovo siūlymas pasinaudoti galimybe pirkime dalyvauti su kitu ūkio subjektu, nepaneigia fakto, jog pirkimo sąlygos praktiškai tinka tik UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Statoil Feul and Retail Lietuva“, žlugdo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesvarstęs nutraukė civilinę bylą dėl pirkimo sąlygų 16.5 punkto panaikinimo. Pirkimo dokumentų sąlyga, kuri numato, jog bet kokio atsisakymo sudaryti sutartį atveju atsakovas išvengtų atsakomybės, atsirandančios pagal įstatymą, yra neteisėta. Jeigu iš tiekėjo reikalaujamas pasiūlymo užtikrinimo garantas, tai sutarties šalių lygiateisiškumas reikalauja, kad ir perkančioji organizacija prisiimtų adekvačią atsakomybę ir įsipareigotų sumokėti nepagrįsto atsisakymo sudaryti sutartį atveju baudą, lygią garantijos (laidavimo) sumai. Teismas sprendė, kad ikiteisminėje stadijoje tarp šalių nebuvo ginčo dėl šios pirkimo sąlygos teisėtumo. CPK draudžia keisti ne pretenzijos, bet tik pareikšto ieškinio pagrindą ir dalyką. Pirkimų ginčai nėra tik privataus pobūdžio, o susiję su viešojo intereso apsauga.
  4. Pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkto reikalavimas parduoti automobilines dujas, suteikiant ne mažesnę nei 17 centų nuolaidą riboja tiek tiekėjų, prekiaujančių visais automobiliniais degalais, tiek tiekėjų, prekiaujančių tik dujomis automobiliams, konkurenciją. Pernelyg didelė fiksuota nuolaida neatitinka tiekėjo interesų, ateityje gali tapti rizikinga ar net nuostolinga. Kainodaros taisyklės turi atitikti tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjo interesus. Derėtis dėl pirkimo sąlygų įstatymas nenumato, tačiau pirkimas yra dėl skelbiamų derybų, todėl dėl tam tikrų sąlygų bus deramasi. Tai reiškia, kad privalomos nuolaidos dydis gali būti derybų objektu. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad pirkimo sąlyga dėl 17 centų nuolaidos laikytina netikslia ir neaiškia, iš dalies prieštaraujančia pirkimo sąlygų 8 priedo 4.3 punktui bei 1 priedui, numatančiam, kad tiekėjas privalo nurodyti nuolaidas, taikomas tik benzino ir dyzelino kainoms.

21Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kiekvienas kvalifikacinis reikalavimas neišvengiamai teisėtai riboja konkurenciją. Šis pozityvus ribojimas pagrįstas perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė duomenis apie motorizuotų laiškininkų skaičių, kuro kortelių skaičių, Lietuvos pašto skyrių tinklo sąrašą, kurie patvirtina, kad konkurso sąlygų 2 lentelės 4.1.7 punkte nurodytas kvalifikacinis reikalavimas atitinka objektyvius pašto poreikius. Lietuvos paštą sudaro 1 033 motorizuotų laiškininkų apylinkės, 5 logistikos centrai, 10 logistikos paskirstymo skyrių centrų.
  2. Nesutinka su skundo argumentu, kad galimybė remtis ūkio subjektų pajėgumais skatina kartelinius susitarimus. Teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ūkio subjektų grupei numato VPĮ.
  3. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje ieškovas nereikalavo panaikinti konkurso sąlygų 16.5 punkto. Skunde nenurodyti argumentai, kurie paneigtų šią išvadą. Pirkimo dokumentų 16.5 punktas nustato, kad pirkimo sutartis su tiekėju gali būti nesudaroma ir pirkimo procedūros gali būti nutraukiamos tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Nurodytos sąlygos įtvirtinimas pirkimo dokumentuose savaime nepažeidžia nei ieškovo teisių, nei viešojo intereso.
  4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl pirkimo dokumentų 5 priedo 3.4 punkto neaiškumo. Reikalavimas taikyti 17 centų nuolaidą nuo viešai prie degalinių esančiuose stenduose skelbiamos kainos yra teisėtas ir visiškai atitinka atsakovo interesus. Ieškovas, teigdamas, kad dėl šios sąlygos tiekėjas gali patirti nuostolių, nepateikė įrodymų.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas netenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

25Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos paštas“ vykdo viešąjį automobilių degalų (benzino A95, dyzelino ir automobilių dujų) pirkimą skelbiamų derybų būdu. Pirkimo objektas suskaidytas į septynias dalis. Tiekėjai turi teisę pateikti pasiūlymą vienai pirkimo objekto daliai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims (pirkimo sąlygų 2.3 p.).

26Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl konkurso sąlygų 4.1.7 punkte, 16.5 punkte ir 5 priedo 3.4 punkte nustatytų reikalavimų teisėtumo.

27Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

28Dėl pirkimo sąlygų 4.1.7 punkto reikalavimo

29Pirkimo sąlygų 4.7.1 punktas nustatė, kad tiekėjas, teikiantis pasiūlymą pirmajai pirkimo objekto daliai, privalo turėti ne mažiau kaip 10 degalinių Vilniaus mieste, po 5 degalines Kauno ir Klaipėdos miestuose, po 3 degalines Panevėžio ir Šiaulių miestuose, po 1 degalinę Alytaus, Kėdainių ir Marijampolės miestuose, iš jų bent po 1 degalinę nutolusią nuo kiekvieno iš pirkėjo objektų ne daugiau kaip 5 km atstumu. Konkrečiai pirkimo objekto daliai pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo turėti bent po vieną degalinę miestuose ar rajonuose: antrajai pirkimo daliai – Druskininkų, Joniškio, Lazdijų, Radviliškio, Rokiškio, Šilutės, Tauragės, Telšių ir Utenos; trečiajai pirkimo daliai – Naujosios Akmenės, Mažeikių, Prienų, Skuodo, Šalčininkų, Šilalės, Ukmergės ir Kalvarijos; ketvirtajai pirkimo daliai – Biržų, Kaišiadorių, Pasvalio, Trakų, Varėnos, Vilkaviškio, Palangos ir Elektrėnų; penktajai pirkimo daliai – Anykščių, Ignalinos, Jonavos, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Šakių, Širvintų, Švenčionių, Visagino ir Zarasų; šeštajai pirkimo daliai – Jurbarko, Kretingos, Plungės ir Raseinių; septintajai pirkimo daliai – Kelmės mieste ir/ar rajone. Degalinėse privaloma prekiauti benzinu A95 ir dyzelinu (53-54 b. l.).

30Apelianto teigimu, pirkimo sąlygų 4.1.7 punkte nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams dėl degalinių skaičiaus ir išsidėstymo yra pernelyg aukšti ir specifiniai, riboja konkurenciją.

31Kalbant apie draudimą riboti konkurenciją, būtina pažymėti, kad visiško jos ribojimo objektyviai negalima išvengti, nes bet koks reikalavimas kvalifikacijai tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito reikalavimo. Šiuo atveju draudžiamu konkurencijos ribojimu laikytini pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikrinti ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga. Tik tai, kad tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytųjų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra apskritai diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008 ir kt.).

32Taigi sprendžiant ar konkrečiu atveju nustatyti minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nepažeidžia draudimo riboti konkurenciją, o taip pat ar neprieštarauja viešųjų pirkimų principams, privalu aiškintis tokių kriterijų tikslingumą ir pagrįstumą.

33Sprendžiant dėl nagrinėjamoje ginčo sąlygoje įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo (techninio pajėgumo) pagrįstumo ir tikslingumo, būtina atsižvelgti į atsakovo AB „Lietuvos paštas” vykdomos veiklos pobūdį. AB „Lietuvos paštas“ yra universaliųjų pašto paslaugų tiekėjas, įpareigotas užtikrinti nenutrūkstamą pašto paslaugų teikimą visoje Lietuvos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams (Pašto įstatymo 14-16 str.). Taigi atsakovas yra viešąsias paslaugas teikianti įmonė. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovas turi itin platų pašto skyrių tinklą visoje Lietuvoje (valdo daugiau nei 700 pašto skyrių, 120-141 b. l.). Akivaizdu, kad automobilių degalai yra būtini ir reikalingi atsakovui vykdant tiesioginę savo veiklą. AB „Lietuvos paštas“ turi užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą visų pašto skyrių darbą, teikiant paslaugas – vežant ir pristatant pašto siuntas. Suprantama, kad kuo didesni atstumai, tuo svarbesnė galimybė pasipildyti automobilių kurą įvairiose šalies (miesto) vietose, todėl būtina, kad tiekėjai turėtų kuo platesnį degalinių tinklą, o didesnis degalinių skaičius rodo tokių tiekėjų pajėgumą patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius, teikiant pašto paslaugas.

34Taigi šiuo atveju pirkimo dokumentuose nustatytas kvalifikacinis reikalavimas dėl degalinių skaičiaus ir išsidėstymo pateisinamas tiek atsižvelgiant į atsakovo vykdomos veiklos pobūdį, tiek ir į viešojo intereso apsaugą. Vien tai, kad apelianto turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitiko nustatytų vertinimo kriterijų, nėra pagrindo pripažinti, kad šie kriterijai yra diskriminaciniai ir neleidžia pirkime dalyvauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Pažymėtina, jog pirkimo sąlygų 5.1 punktas numatė, jog pirkimo procedūrose turi teisę dalyvauti ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, o 4.3 punktas nustatė, jog konkurso sąlygų 4.1.7 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų narys arba visi nariai kartu.

35Nepagrįstas apelianto skundo argumentas, jog pirkimo objekto suskirstymas dalimis turėtų būti pakeistas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, VPĮ normos nesuteikia teisės tiekėjams siūlyti perkančiajai organizacijai savo pirkimo sąlygų, kurios, jų nuomone, geriau atitiktų tiekėjų interesus. Nei tiekėjai, nei teismas negali perkančiajai organizacijai nurodyti, kaip formuluoti pirkimo sąlygas. Šiuo atveju teismas gali tik įvertinti ar pirkimo sąlyga yra teisėta, o ne svarstyti, koks pirkimo objekto išskaidymas geriau užtikrintų konkurenciją tarp tiekėjų.

36Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirkimo sąlyga dėl atitinkamo degalinių skaičiaus turėjimo tiek didžiuosiuose, tiek ir kituose šalies miestuose bei rajonuose ir ją atitinkantis kvalifikacinis reikalavimas yra tikslingas, pagrįstas ir atitinka objektyvius atsakovo AB „Lietuvos paštas“ poreikius. Nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas, nustatydamas tokį kvalifikacinį reikalavimą, pažeidė viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1 d.) ar draudimą dirbtinai riboti konkurenciją (VPĮ 32 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apelianto skundo ir naikinti konkurso sąlygų 4.1.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.

37Dėl pirkimo sąlygų 16.5 punkto reikalavimo

38Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė civilinę bylą dėl pirkimo sąlygų 16.5 punkto panaikinimo, konstatavęs, kad ikiteisminėje stadijoje tarp šalių nebuvo ginčo dėl šios sąlygos panaikinimo ir nesvarstęs šios sąlygos teisėtumo.

39Pagal VPĮ 93 straipsnį pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai. Ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011).

40Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas pretenziją dėl pirkimo sąlygų 16.5 punkto buvo pateikęs, reikalavo perkančiosios organizacijos pakeisti sąlygą – numatyti baudą, kurią ji (perkančioji organizacija) turėtų sumokėti už atsisakymą sudaryti sutartį (44 b. l.). Nors apeliantas pretenzijoje šios sąlygos neprašė panaikinti, tačiau tiek joje (pretenzijoje), tiek ieškinyje, kuriuo jau ginčijo pirkimo sąlygų 16.5 punktą, prašydamas jį panaikinti, iš esmės nurodė tuos pačius argumentus. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantas, ginčydamas pirkimo sąlygų 16.5 punktą, laikėsi ikiteisminės tvarkos, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai civilinę bylą šioje dalyje nutraukė, nevertinęs ginčijamos sąlygos teisėtumo.

41Pirkimo sąlygų 16.5 punktas numatė, kad vadovaujantis pirkėjo įstatais, pirkėjo valdybai nepriėmus sprendimo dėl sutikimo pirkėjo generaliniam direktoriui sudaryti pirkimo sutartį, kurios vertė viršys 3 500 000 Lt, bei gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimo sutartis su tiekėju nesudaroma ir pirkimo procedūros nutraukiamos. Tokiu atveju pirkėjas nekompensuoja tiekėjui su dalyvavimu pirkime susijusių ar kitų išlaidų.

42Apelianto teigimu, tokia pirkimo sąlyga, kuri numato, jog bet kokio atsisakymo sudaryti sutartį atveju atsakovas išvengtų atsakomybės, yra neteisėta.

43Iš ginčijamos sąlygos matyti, kad perkančiajai organizacijai atsisakant sudaryti sutartį, nepakanka, jog tokios sutarties sudarymui nepritaria pirkėjo valdyba. Sąlygoje nustatyta, kad tokiu atveju būtina gauti ir Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. VPĮ 7 straipsnio 5 dalis numato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Taigi remiantis tiek ginčijama pirkimo sąlyga, tiek ir VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi tam, kad perkančioji organizacija galėtų atsisakyti sudaryti sutartį ir nutraukti viešojo pirkimo procedūras, turi būti įvykdytos šios sąlygos: gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas bei nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Tokios aplinkybės turi turėti esminę reikšmę viešajam pirkimui. Paminėtų sąlygų būtinas įvykdymas eliminuoja nepagrįsto atsisakymo sudaryti pirkimo sutartį grėsmę, leidžia užtikrinti, kad perkančioji organizacija nesivadovaus neribota diskrecijos teise ir sprendimus priims remdamasi objektyviais duomenimis, teisės aktų reikalavimais, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Taigi vien atsakovo valdybos pritarimas ar nepritarimas sudaryti sutartį nagrinėjamu atveju negalės būti priežastimi nutraukti pirkimo procedūras.

44Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto ginčijama konkurso sąlyga savaime nepažeidė UAB „Emsi“ teisių, imperatyvių teisės normų ar viešojo pirkimo principų, todėl naikinti jos (sąlygos) nėra pagrindo.

45Dėl pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkto reikalavimo

46Apelianto teigimu, pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punktas, nustatantis, kad tiekėjas, sudarius sutartį, privalės parduoti automobilines dujas, suteikdamas ne mažesnę nei 17 centų nuolaidą nuo viešai prie degalinių esančiuose stenduose skelbiamos kainos, jeigu atitinkamoje degalinėje jomis prekiauja, riboja konkurenciją, o pernelyg didelė fiksuota nuolaida ateityje gali tapti rizikinga ar nuostolinga.

47Pažymėtina, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju reikalavimą panaikinti 5 priedo 3.4 punkte nustatytą sąlygą dėl nuolaidos taikymo automobilinėms dujoms apeliantas iš esmės grindė ne konkrečiais įrodymais, o prielaidomis apie galimus nuostolius ateityje. Iš pirkimo sąlygų 7 priede pateikto preliminaraus degalų įsigijimo kiekio matyti, kad automobilinės dujos sudaro vos 1,2 proc. viso perkamo degalų kiekio, ketvirtai ir šeštai pirkimo objekto daliai dujų išvis nenumatoma pirkti (65-66 b. l.). Taigi apeliantas neįrodė, kad prašoma taikyti ne mažesnė nei 17 centų nuolaida yra rizikinga ar nuostolinga tiekėjams, taip pat neįrodė, kad reikalaujama nuolaida apribojo jo ar kitų tiekėjų konkurenciją ir užkirto kelią teikti pasiūlymą bei dalyvauti konkurse.

48Apelianto teigimu, Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad pirkimo sąlyga dėl 17 centų nuolaidos laikytina netikslia ir neaiškia. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išvada yra oficialus dokumentas ir teismas gali į ją atsižvelgti, tačiau ji (išvada) teismui nėra privaloma. Pažymėtina, kad minėtoje išvadoje Viešųjų pirkimų tarnyba tik atkreipė dėmesį, jog ginčijama sąlyga yra netiksli, nes pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) numatyta nurodyti taikomas nuolaidas benzinui ir dyzelinui ir nenustatyta nurodyti nuolaidų dujų kainai, tačiau teisėjų kolegijos įsitikinimu, išvadoje nurodytas netikslumas nėra esminis, neapribojo tiekėjų konkurencijos bei galimybės dalyvauti konkurse ir teikti pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą.

49Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, nėra pagrindo tenkinti apelianto skundo ir naikinti pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkte nustatyto reikalavimo.

50Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

51Apeliaciniame skunde apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti pirkimo procedūras. Apelianto skundą atmetus, nebėra pagrindo tenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

53Nustatyta, kad apeliantas už skundą sumokėjo 500 Lt žyminį mokestį, o trūkstamą 250 Lt žyminį mokestį prašė įskaityti, nurodęs, jog ši suma (250 Lt) buvo sumokėta kitoje civilinėje byloje Nr. 2-5236-798/2013, 2013 m. rugpjūčio 19 d. mokėjimo nurodymu ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. sprendimu yra grąžinta. Pirmosios instancijos teismas žyminio mokesčio įskaitymo klausimo neišsprendė.

54CPK 87 straipsnio 6 dalis numato, kad CPK nurodytais žyminio mokesčio grąžinimo pagrindais teismas gali suinteresuoto asmens prašymu faktiškai negrąžintą žyminio mokesčio sumą įskaityti kaip žyminio mokesčio įmoką už naują procesinį dokumentą. Nagrinėjamoje byloje apeliantas, pateikęs prašymą įskaityti trūkstamą 250 Lt žyminį mokestį, sumokėtą kitoje civilinėje byloje, nepateikė jokių įrodymų, jog šio žyminio mokesčio faktiškai nėra susigrąžinęs. Atsižvelgiant į tai, iš apelianto priteistas trūkstamas 250 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą.

55CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto UAB „Emsi“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

56Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų nepateikė, todėl šios išlaidos nėra priteisiamos.

57Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimo dalį, kuria civilinė byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ reikalavimą „panaikinti pirkimo sąlygų 16.5 punktą“ nutraukta, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ ieškinio reikalavimą dėl pirkimo sąlygų 16.5 punkto panaikinimo atmesti.

59Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ (į. k. ( - )) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio, mokėtino už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Emsi“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį automobilių degalų skelbiamų derybų... 6. Pirkimo sąlygų 4.1.7 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą dėl... 7. Pirkimo sąlygų 8 priede nurodoma, kad bendrovė turi teisę pasitelkti... 8. Pirkimo sąlygų 16.5 punkte numatyta, kad vadovaujantis pirkėjo įstatais,... 9. Pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkte numatytas reikalavimas parduoti... 10. Pirkimo sąlygų 6 priedo 3.3 punktas numato, kad kortelių aptarnavimo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu civilinę bylą... 13. Teismas iš dalies sutiko su atsakovo argumentais dėl netinkamo privalomos... 14. Nustatė, kad ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadijoje ieškovas nereikalavo... 15. Teismas sprendė, kad pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkte, 2 lentelės 4.1.7... 16. Nurodė, kad ieškovas nei pretenzijoje, nei ieškinyje neatskleidė kaip ir... 17. Teismas atmetė ieškinio reikalavimą dėl pirkimo sąlygų 4.1.7 punkto... 18. Teismas atmetė ieškinio argumentą, jog galimybė naudotis kitų ūkio... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Ieškovas UAB „Emsi“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus... 21. Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos paštas“ vykdo viešąjį... 26. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl konkurso sąlygų 4.1.7 punkte, 16.5... 27. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti... 28. Dėl pirkimo sąlygų 4.1.7 punkto reikalavimo... 29. Pirkimo sąlygų 4.7.1 punktas nustatė, kad tiekėjas, teikiantis pasiūlymą... 30. Apelianto teigimu, pirkimo sąlygų 4.1.7 punkte nustatyti kvalifikaciniai... 31. Kalbant apie draudimą riboti konkurenciją, būtina pažymėti, kad visiško... 32. Taigi sprendžiant ar konkrečiu atveju nustatyti minimalūs tiekėjų... 33. Sprendžiant dėl nagrinėjamoje ginčo sąlygoje įtvirtinto kvalifikacinio... 34. Taigi šiuo atveju pirkimo dokumentuose nustatytas kvalifikacinis reikalavimas... 35. Nepagrįstas apelianto skundo argumentas, jog pirkimo objekto suskirstymas... 36. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirkimo sąlyga dėl atitinkamo degalinių... 37. Dėl pirkimo sąlygų 16.5 punkto reikalavimo... 38. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė... 39. Pagal VPĮ 93 straipsnį pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo... 40. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas pretenziją dėl pirkimo sąlygų... 41. Pirkimo sąlygų 16.5 punktas numatė, kad vadovaujantis pirkėjo įstatais,... 42. Apelianto teigimu, tokia pirkimo sąlyga, kuri numato, jog bet kokio atsisakymo... 43. Iš ginčijamos sąlygos matyti, kad perkančiajai organizacijai atsisakant... 44. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto ginčijama... 45. Dėl pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punkto reikalavimo... 46. Apelianto teigimu, pirkimo sąlygų 5 priedo 3.4 punktas, nustatantis, kad... 47. Pažymėtina, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 48. Apelianto teigimu, Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad... 49. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, nėra pagrindo tenkinti apelianto... 50. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 51. Apeliaciniame skunde apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 53. Nustatyta, kad apeliantas už skundą sumokėjo 500 Lt žyminį mokestį, o... 54. CPK 87 straipsnio 6 dalis numato, kad CPK nurodytais žyminio mokesčio... 55. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 56. Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių... 57. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 58. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimo dalį, kuria civilinė... 59. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą palikti... 60. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“...