Byla 2S-122-881/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria pareiškėjo prašymas patenkintas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės B. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-32871-863/2013 pagal pareiškėjo L. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria pareiškėjo prašymas patenkintas.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas L. P. su skundu kreipėsi į antstolę B. P., prašydamas panaikinti antstolės 2013 m. liepos 10 d. patvarkymą dėl prašymo sustabdyti vykdomąją bylą netenkinimo. Pareiškėjas teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/03085/V iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje pagal pareiškėjo skundą arba bus priimtas antstolės patvarkymas dėl šio skundo tenkinimo. Prašymą grindė tuo, jog nepaisant to, kad jis apskundė 2012 m. vasario 21 d. hipotekos teisėjos priimtą nutartį Nr. 1106,1104/2012 dėl pareiškėjo turto areštavimo ir įspėjimo jam įteikimo ir skundas buvo neišnagrinėtas, teismas 2012 m. balandžio 30 d. priėmė nutartį Nr. 1106,1104V/2012, kuria nutarė iš skolininko išieškoti kreditoriui skolą, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą, t. y. priverstinai parduodant iš varžytynių įkeistą turtą. Vilniaus apygardos teismas pastarąją nutartį 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi paliko nepakeistą. Pažymėjo, jog kreipėsi į antstolę B. P. dėl vykdomosios bylos sustabdymo iki tol, kol neįsiteisės 2012 m. vasario 21 d. nutartis Nr. 1106,1104/2012, tačiau antstolė prašymo netenkino, nurodydama, kad jai nėra suteikta teisė kvestionuoti vykdomojo dokumento teisėtumą. Pareiškėjo nuomone, antstolė pradėjo vykdomąją bylą neteisėtos nutarties pagrindu, todėl pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki skundo išnagrinėjimo sustabdyti vykdymo veiksmus, nes jų nesustabdžius ir atlikus vykdymo veiksmus, jų tarpe turto pardavimą iš varžytinių, iškils kitų ginčų dėl varžytinių akto galiojimo ir kitų antstolės vykdymo procese priimtų sprendimų grėsmė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. Nr. 0171/13/03085/V iki pareiškėjo skundo dėl antstolės B. P. 2013 m. liepos 10 d. patvarkymo dėl vykdomosios bylos stabdymo išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo.

7Teismas nurodė, kad vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdomiesiems veiksmams atlikti, todėl nesustabdžius vykdymo veiksmų iki bus išnagrinėtas vykdomojo proceso pradėjimo teisėtumo klausimas, pareiškėjui galimai palankaus sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas atliktų vykdymo veiksmų ginčijimu ir pan. Todėl teismas, nevertindamas pareiškėjo skundo pagrįstumo, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkina ir iki pareiškėjo skundo dėl antstolės 2013 m. liepos 10 d. patvarkymo išnagrinėjimo sustabdo vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/03085/V.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Antstolė B. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį. Antstolė nesutinka su teismo vertinimu, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones neturėtų būti vertinamas skundo dėl antstolio veiksmų preliminarus pagrįstumas. Pažymi, kad turto pardavimo iš varžytynių procedūra gali trukti keletą mėnesių ar metų, todėl kiekvieną kartą formaliai taikomos laikinosios apsaugos priemonės sąlygoja hipotekos kreditoriaus interesų pažeidimą bei neprotingai ilgą vykdymo procesą. Taigi teismui neatlikus privalomo preliminaraus skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo įvertinimo bei formaliais pagrindais pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pažeidžiami sąžiningumo, teisingumo, proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principai.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas L. P. ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, preliminariai įvertino pareiškėjo pateiktus įrodymus bei skunde keliamus reikalavimus. Tai matyti iš nutarties, kurioje teismas konstatavo, kad pareiškėjas kvestionuoja patį vykdomąjį dokumentą, kurio pagrindu pradėta vykdomoji byla, bei šios vykdomosios bylos nestabdymas gali apsunkinti galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pareiškėjo nuomone, ekonomiškumo bei teisingumo principai suponuoja teismo pareigą stabdyti vykdomąją bylą, jei yra ginčijamas vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu antstolis pradėjo vykdomąją bylą. Pažymi, kad pateikė teismui pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo ginčija Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį, kurią ir vykdo antstolė. Apeliantės vykdoma 2012 m. balandžio 30 d. nutartis yra priimta pažeidžiant imperatyvias CPK 558 straipsnio nuostatas, todėl yra naikintina.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo atskirąjį skundą patenkinti. Nurodo, kad skundžiama nutartis priimta neištyrus, ar yra naujai paaiškėjusių aplinkybių, o taip pat ignoruojant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį. Teismas vykdomąją bylą sustabdė neįvertinęs, ar pareiškėjas tikėtinai pagrindė savo reikalavimą. Išieškojimo iš įkeisto turto vykdymo sustabdymas pažeidžia banko, kaip kreditoriaus, teises ir teisėtus interesus.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį, jeigu skundą dėl antstolio veiksmų paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Taigi civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese galimybę, kartu nustato bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas ir esminius ribojimus – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas tikėtinai pagrindžia savo skundo reikalavimą, ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

16Taigi teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, pirmiausia turi preliminariai patikrinti, ar tuo atveju, jeigu pasitvirtintų pareiškėjo nurodomos aplinkybės, skundas dėl antstolio veiksmų galėtų būti patenkintas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad pareiškėjui palankus procesinis sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.

17Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Nors ši nutartis ir neįsiteisėjo, tačiau ji patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog pareiškėjas tikėtinai pagrindė savo skundo reikalavimą, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Skundo dėl antstolio veiksmų atmetimas yra savarankiškas pagrindas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o jeigu tokį prašymą pirmosios instancijos teismas patenkino, žemesnės instancijos teismo nutartį panaikinti (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2012 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1992/2012).

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo L. P. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo L. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai