Byla 1-245-598/2017
Dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare – sutuoktine A. Č. metu, tyčia dešine ranka sugriebęs A. Č. už plaukų, juos tempė, o kaire ranka spaudė A. Č. kaklą, taip sukėlė nukentėjusiajai A. Č. fizinį skausmą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė, Sekretoriaujant Sidonai Valatkevičienei, dalyvaujant prokurorei Oksanai Gabrilaitienei, kaltinamajam T. Č. ir jo gynėjai advokatei Albinai Cirulinei, nukentėjusiajai A. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2T. Č., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB "( - ), " šaltkalviu, gyv. ( - ), (nustatyta laik. gyv. vieta- ( - ),.), neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4T. Č. artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą, o būtent: 2017 m. rugpjūčio 26 d. apie 20.20 val., namuose adresu ( - ), apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare – sutuoktine A. Č. metu, tyčia dešine ranka sugriebęs A. Č. už plaukų, juos tempė, o kaire ranka spaudė A. Č. kaklą, taip sukėlė nukentėjusiajai A. Č. fizinį skausmą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje.

5Kaltinamasis T. Č. teisiamojo posėdžio metu prisipažino įvykdęs nusikaltimą ir paaiškino, kad 2017-08-26 apie 20 val. buvo namuose, adresu ( - ),. Buvo neblaivus, nes prieš tai su draugu išgėrė 0,7 ltr. degtinės ir 2 ltr. alaus. Namo grįžus žmonai kilo žodinis konfliktas, nes jis buvo neblaivus. Dėl girtumo visų aplinkybių neprisimena. Galimai ją tempė už kasos ir už kaklo, po to prisimena tik Policiją. Niekada prieš sutuoktinę nesmurtavo, dėl savo elgesio gailisi, jos atsiprašė ir prašo bylą nutraukti jam ir nukentėjusiajai susitaikius.

6Nukentėjusios A. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (b. l. 36–38), kuriuos ji patvirtino ir teisiamojo posėdžio metu, nustatyta, jog su sutuoktiniu T. Č. kartu gyvena 12 metų, gyvena adresu ( - ),. 2017-08-26 apie 19.00 val. ji grįžo namo adresu ( - ),, bute buvo vyras T. Č. ir su jai nepažįstamu vyru vartojo alkoholį. Ji minėtą nepažįstamą vyrą iš namų išvijo ir dėl alkoholio vartojimo su sutuoktiniu susibarė. Žodinio konflikto metu sutuoktinis ją pastūmė (jokio fizinio skausmo dėl to ji nejautė), po to ranka ( galimai dešine) sugriebė ją už surištų į kasą plaukų ir taip juos laikydamas tempė, dėl ko ji jautė fizinį skausmą, taip pat tempdamas už plaukų kita ranka ( galimai kaire) suspaudė jai kaklą, dėl ko ji jautė fizinį skausmą. Po to sutuoktinis ją paleido, daugiau prieš ją nesmurtavo, tik vadino įvairiais necenzūriniais žodžiais. Konflikto metu sūnus T. buvo lauke, o dukra A. buvo kitame kambaryje ir jų konflikto nematė. Ji iškvietė policijos pareigūnus. Kadangi konflikto metu jai sužalojimai nebuvo padaryti, ji tik jautė fizinį skausmą, medikų pagalbos atsisakė, pas teismo medicinos ekspertą vykti atsisakė. Dėl sutuoktinio T. Č. jos atžvilgiu panaudoto fizinio smurto jam pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereiškia, jam atleido, nes T. Č. taip pasielgė pirmą kartą, todėl prašo bylą nutraukti jiems susitaikius.

7Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK vyr. patrulio E. Š. 2017-08-26 tarnybiniu pranešimu nustatoma, kad 2017-08-26 apie 20.24 val., iš budėtojo buvo gautas pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje, adresu ( - ),. Nuvykus minėtu adresu A. Č. pranešė, kad prieš ją smurtavo sutuoktinis T. Č., kuris ją tampė už plaukų ir sugriebė už kaklo. (b. l. 19-22).

8Asmens blaivumo testo duomenimis, nustatoma, kad 2017-08-26 20.36 val. T. Č. nustatytas 2,39 prom. girtumas. (b.l. 27).

9Ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištiri įrodymai teismui nekelia abejonių dėl kaltinamojo kaltės padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, jo kaltė įrodyta jo paties parodymais, nukentėjusios A. Č. parodymais kitais surinktais įrodymais.

10Išnagrinėjus baudžiamąją bylą nustatyta, jog kaltinamasis, apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare – sutuoktine A. Č. metu, tyčia dešine ranka sugriebęs A. Č. už plaukų, juos tempė, o kaire ranka spaudė A. Č. kaklą, taip sukėlė nukentėjusiajai A. Č. fizinį skausmą. Fizinis skausmas tai nemalonus jausmas, įprastinės sveikos būsenos pokytis, sukeliantis neigiamą organizmo reakciją nebūdingas pojūtis, kančia, priešingybė malonumui. Neabejotina, kad nukentėjusioji būtent tokius jausmus ir patyrė, t.y. jai buvo sukeltas fizinis skausmas.

11Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnį.

12Vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiuoju asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

13Teismas turi teisę atleisti kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko. Tokią teisę jis gali realizuoti tik tada, kai yra visos anksčiau išvardintos sąlygos ir nėra aplinkybių, numatytų BK 38 straipsnio 2 dalyje (negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės šiuo pagrindu recidyvistas, pavojingas recidyvistas, taip pat asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai). Pažymėtina, jog BK 38 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas privalo įvykdyti pats kaltininkas, o teismas turi patikrinti šių sąlygų įvykdymo tinkamumą.

14Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, kaltinamasis pripažino faktines aplinkybes, nurodydamas, kad jis atliko kaltinime nurodytus veiksmus, ir prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, kuri priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 3 d.).

15Nustatyta, kad kaltinamasis neturi nepanaikintų ir neišnykusių teistumų ir, atitinkamai, nėra pripažintas recidyvistu (BK 27 str. 1 d.), taip pat neturi galiojančių administracinių nuobaudų ir nebuvo anksčiau atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnį. Šiuo metu jis dirba, turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Šios aplinkybės neabejotinai leidžia teismui daryti išvadą apie kaltinamojo dabartinį teigiamą ir pozityvų socialinį elgesį. Byloje nesant duomenų, patvirtinančių, kad kaltinamasis ateityje gali daryti naujas nusikalstamas veikas, darytina išvada, jog kaltinamojo būsima gyvensena ir elgesio pobūdis ateityje nebus nusikalstami.

16Taigi, minėtų duomenų visetas rodo, kad aplinkybių, draudžiančių nutraukti bylą pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius, nėra.

17Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais, daro išvadą, kad šiuo atveju yra visos BK 38 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir baudžiamąją bylą jam nutraukti nuosprendžiu (BPK 254 str. 5 d.). Pažymėtina, jog tokią teismų praktiką dėl BK 38 straipsnio nuostatų taikymo formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Nr. 2K-77/2012, 2K-589/2011, 2K-490/2011, 2K-291/2011).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 254 straipsnio 5 dalimi, 297, 298, 303–308 straipsniais,

Nutarė

19T. Č., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalies pagrindu atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, padarymą, kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui A. Č. susitaikius.

20Kardomąją priemonę T. Č. rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

21Baudžiamąją bylą nutraukti.

22Išaiškinti T. Č., kad jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, o jeigu jis per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, šis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

23Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė, Sekretoriaujant... 2. T. Č., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, vidurinio... 3. Teismas... 4. T. Č. artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą, o būtent: 2017 m.... 5. Kaltinamasis T. Č. teisiamojo posėdžio metu prisipažino įvykdęs... 6. Nukentėjusios A. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (b. l.... 7. Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK vyr. patrulio E. Š. 2017-08-26 tarnybiniu... 8. Asmens blaivumo testo duomenimis, nustatoma, kad 2017-08-26 20.36 val. T. Č.... 9. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištiri... 10. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą nustatyta, jog kaltinamasis, apsvaigęs nuo... 11. Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnį.... 12. Vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi, asmuo, padaręs baudžiamąjį... 13. Teismas turi teisę atleisti kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės, kai... 14. Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, kaltinamasis pripažino... 15. Nustatyta, kad kaltinamasis neturi nepanaikintų ir neišnykusių teistumų ir,... 16. Taigi, minėtų duomenų visetas rodo, kad aplinkybių, draudžiančių... 17. Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais, daro išvadą, kad šiuo... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38... 19. T. Č., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1... 20. Kardomąją priemonę T. Č. rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 21. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 22. Išaiškinti T. Č., kad jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį... 23. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...