Byla 2-844-736/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1- 4) prašo priteisti iš atsakovo M. M. pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-040181-EG 1049,69 Lt skolą, 834,53 Lt palūkanas, 1139,42 Lt delspinigius, 513,01 Lt palūkanų delspinigius, 896,60 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 15 proc. palūkanų nuo 1049,69 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-064050-GV 2000,00 Lt skolą, 1952,95 Lt palūkanas, 2159,84 Lt delspinigius, 1250,78 Lt palūkanų delspinigius, 896,60 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir 17,5 proc. palūkanų nuo 2000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2014 m. kovo 13 d. (b. l. 40) CPK 123 str. 2 d. numatyta tvarka, per nustatytą 14 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui (b. l. 1- 4), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

52008-06-10 pradinis kreditorius „Swedbank“, AB, (buvęs pavadinimas AB „Hansabankas“), ir atsakovas M. M. pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. 08-064050-GV, remiantis kuria atsakovui suteiktas 2000,00 Lt kreditas su 17,5 procentų metinėmis palūkanomis (b. l. 26- 27). 2008-04-23 atsakovas su pradiniu kreditoriumi taip pat pasirašė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-040181-EG, kuria remiantis atsakovui buvo išduota elektroninė atsiskaitymo priemonė- kortelė bei suteiktas 1000,00 Lt kredito limitas kortelės sąskaitoje su 15 procentų metinėmis palūkanomis (b. l. 28- 29). Pradinis kreditorius pagal sutartį tinkamai vykdė savo pareigas- suteikė atsakovui vartojimo kreditą ir kredito limitą sąskaitoje bei išdavė elektroninę atsiskaitymo priemonę- kortelę, tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė- nevykdė paimto kredito dalinių gražinimų ir nemokėjo palūkanų nustatytais terminais, taip pat neužtikrino reikiamos lėšų sumos mėnesiniam 50,00 Lt mokėjimui nurašyti. 2008-09-08 pretenzija ieškovė pranešė atsakovui, kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. 08-064050-GV- iki 2008-09-23 sumokėti 131,11 Lt įsiskolinimą, bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl skolos ir palūkanų priteisimo (b. l. 30). 2008-09-08 pretenzija ieškovė taip pranešė atsakovui, kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį Nr. 08-040181-EG- iki 2008-09-23 sumokėti 186,74 Lt įsiskolinimą, bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl skolos ir palūkanų išieškojimo (b. l. 31). Duomenų, kad atsakovas paragintas pašalinti sutarčių pažeidimus būtų įvykdęs savo įsipareigojimus, nėra. „Swedbank“, AB, 2008-06-18 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 08-20-25 perleido UAB „Gelvora“ reikalavimo teises į atsakovo skolą ir iš jos kylančias prievoles (b. l. 6, 14- 25). Iš 2008-10-03 pranešimų matyti, kad ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius, palūkanas ir skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 32, 33), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs savo prievoles, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys savo susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita- CK 6.874 str. 1 d. Kadangi duomenų, jog atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartis ir grąžino jam suteiktus kreditus su palūkanomis, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus „Swedbank“, AB, reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovo priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-040181-EG 1049,69 Lt skola, 834,53 Lt palūkanos ir 15 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 1049,69 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014-02-25 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-064050-GV 2000,00 Lt skola, 1952,95 Lt palūkanos ir 17,5 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 2000,00 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014-02-25 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos- CK 6.37 str. 1, 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.873 str., 6.874 str. 1 d., 6.881 str.

7CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Atsakovas nustatytu laiku neįvykdęs savo sutartinių prievolių įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 1131,57 Lt ir 2156,00 Lt delspinigius už laikotarpį nuo 2008-09-29 iki 2013-09-10 (b. l. 7).

8Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas– kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, o paskaičiuota delspinigių suma viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdo nuo 2008 m., nuo šio laikotarpio ieškovė skaičiuoja delspinigius. Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius, kol perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek pats ieškovei būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateikti tik 2008 m. pradinio kreditoriaus ir ieškovės pranešimai atsakovui dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,04 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,04 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovo atitinkamai priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-040181-EG 455,77 delspinigiai; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-064050-GV 863,94 delspinigiai. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas. Analogiškai vertintini ir delspinigiai už palūkanas, kurios ieškovė skaičiuoja 0,1 proc., ir kurie teismo, atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus, mažintini iki 0,04 proc., dėl to iš atsakovo priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-040181-EG, 205,20 Lt delspinigiai už palūkanas; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-064050-GV, 500,31 Lt delspinigiai už palūkanas.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, ieškovės darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės ir kt. (b. l. 10). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovė realiai patyrė 7,00 Lt išlaidas, išsiųsdamas atsakovui 2008-10-03 pranešimus dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 32, 33). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, 6,00 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 3,00 Lt išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas– darbo priemonės, darbuotojo darbo užmokestis– teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme, nes tai yra išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei- komercinei veiklai vykdyti. Be to, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2008-10-03 pranešimų dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 7,00 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo ieškovei, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteistinas 236,00 Lt žyminis mokestis- Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo M. M., a. k. ( - ), pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-040181-EG: 1049,69 Lt (vieno tūkstančio keturiasdešimt devynių litų 69 ct) skolą, 834,53 Lt (aštuonių šimtų trisdešimt keturių litų 53) palūkanas, 455,77 Lt (keturių šimtų penkiasdešimt penkių litų 77 ct) delspinigius, 205,20 Lt (du šimtus penkis litus 20 ct) palūkanų delspinigius ir 15 proc. metinių palūkanų nuo 1049,69 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2014-02-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-064050-GV: 2000,00 Lt (dviejų tūkstančių litų 00 ct) skolą, 1952,95 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt dviejų litų 95 ct) palūkanas, 863,94 Lt (aštuonių šimtų šešiasdešimt trijų litų 00 ct) delspinigius, 500,31 Lt (penkių šimtų litų 31 ct) palūkanų delspinigius ir 17,5 proc. palūkanų nuo 2000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme-2014-02-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat 7,00 Lt (septynis litus 00 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme- 2014-02-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 236,00 Lt (du šimtus trisdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

16Likusią ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas M. M. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė UAB „Gelvora“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai