Byla 2-655-657/2016
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovė BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atstovei V. S., Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atstovaujančio BUAB „Ingero“ atstovui advokatui Miroslav Nosevič, atsakovės UAB „Ekotenisas“ atstovui advokatui Ariui Damušiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovei VšĮ „Ekotenisas“ ir kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atstovaujančio BUAB „Ingero“ netiesioginį ieškinį atsakovei VšĮ „Ekotenisas“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų. Teismas,

Nustatė

5Ieškovė BUAB „Ingero“ kreipėsi į teismą prašydama iškeldinti atsakovę VšĮ „Ekotenisas“ iš ieškovei priklausančių patalpų, esančių ( - ) ir įpareigoti atsakovę VšĮ „Ekotenisas“ šias patalpas perduoti ieškovei; leisti sprendimą vykdyti skubiai (T.1, b.l. 3-7). Nurodė, kad UAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ 2010-01-05 sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kuria partneriai sutarė ieškovei priklausančias patalpas, esančius adresu ( - ), – naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai. Kauno apygardos teismas 2010-05-10 nutartimi UAB „Ingero“ iškėlė bankroto bylą. Nuo 2014-02-07 UAB „Ingero“ įgijo bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto įmonės statusą. Kadangi Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio 3 dalies nuostatos imperatyviai draudžia įmonei, kuri įsiteisėjusia teismo nutartimi pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tęsti ūkinę-komercinę veiklą, ieškovė informavo atsakovę, kad neteko teisės vykdyti šalių sudarytą 2010-01-05 Jungtinės veiklos sutartį ir paprašė atlaisvinti jungtinės veiklos vykdymui suteiktas patalpas. Kol atsakovė nėra grąžinusi ginčo patalpų, ieškovės bankroto administratorius negali vykdyti Įmonių bankroto įstatymo nustatytų pareigų, susijusių su likviduojamos įmonės turto realizavimu ir kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimu.

6Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti atsakovę VšĮ „Ekotenisas“ su visu jai priklausančiu turtu iš BUAB priklausiančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ) (T.2, b.l. 3-15). Nurodė, kad bankas yra BUAB „Ingero“ hipotekinis kreditorius, kurio reikalavimas yra užtikrintas nekilnojamojo turto, esančio ( - ), hipoteka. UAB „Ingero“ ir atsakovė, nesant banko sutikimo, 2010-01-05 sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kuria šalys susitarė UAB „Ingero“ priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatus, esančius žemės sklype, ( - ), naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai. Kauno apygardos teismo 2010-05-10 nutartimi UAB „Ingero“ buvo iškelta bankroto byla. Pripažinus UAB „Ingero“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įmonė nuo 2014-02-07 bendrovė neteko teisės vykdyti ūkinės – komercinės veiklos, įskaitant ir Jungtinės veiklos sutartį (ĮBĮ 30 str. 3 d.), todėl atsakovei atsisakant atlaisvinti ginčo pastatus vilkinamas bendrovės bankroto procesas, o tuo pačiu pažeidžiamas ir viešasis interesas.

7Atsakovė UAB „Ekotenisas“ su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti (T.1, b.l. 47-52; T.3, b.l. 17-24). Nurodė, kad atsakovė ir UAB „Ingero“ 2010-01-05 sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu UAB „Ingero“ funkcijos iš esmės apsiribojo tik patalpų suteikimu, tuo tarpu atsakovė tapo atsakinga už veiklą. Kauno apygardos teismui iškėlus UAB „Ingero“ bankroto bylą, administratorius priėmė sprendimą tęsti sutarties pagrindu vykdomą jungtinę veiklą. Nuo 2014-02-07 ieškovė įgijo likviduojamos įmonės statusą. Teismui BUAB „Ingero“ pripažinus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, administratorius pareikalavo atlaisvinti perduotas patalpas. Tačiau administratorius nėra išreiškęs valios nutraukti sutartį, o tik reikalauja atlaisvinti patalpas. Banko reikalavimas BUAB „Ingero“ vardu, nenutraukus sutarties ir atsakovei turint teisę naudoti ginčo patalpas sutarties pagrindu, yra nepagrįstas. Administratorius turi teisę nutraukti sutartį, tačiau apie tai turi pranešti prieš 3 mėnesių terminą, o šiuo atveju tokio pranešimo administratorius dėl sutarties nutraukimo nėra pateikęs. Naujos redakcijos ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostata sutarties atžvilgiu negalėjo būti taikoma, kadangi ji negali būti taikoma tų teisinių santykių atžvilgiu, kurie susiformavo iki atitinkamos teisės normos įsigaliojimo. Be to, sutarties tolesnis vykdymas net negali būti vertinamas kaip BUAB „Ingero“ vykdoma ūkinė-komercinė veikla, kuri draudžiama ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies pagrindu, kadangi veiklą vykdo tik atsakovė, o UAB „Ingero“ jokių funkcijų, be patalpų suteikimo, realiai neatlieka. Sutarties vykdymas tiek BUAB „Ingero“, tiek jos kreditoriams yra ekonomiškai naudingas, gaunamos pajamos padengia bendrovės sąnaudas. Be to, banko ieškinys BUAB „Ingero“ vardu yra nepagrįstas tiek faktine, tiek teisine prasmėmis ir negali būti tenkinamas, nes pareikštas nesilaikant būtinųjų CK 6.68 straipsnyje nustatytų sąlygų, jis apskritai negalėjo būti priimtas.

8BUAB „Ingero“ ieškinys tenkintinas.

9Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atstovaujančio BUAB „Ingero“ netiesioginis ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

10Šalių paaiškinimais ir byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog UAB „Ingero“ ir atsakovė VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. sausio 5 d. sudarė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią šalys susitarė dėl jungtinės veiklos, susijusios su teniso centro veikla, vykdymo, pagal kurią UAB „Ingero“ lauko teniso ir laisvalaikio veiklai suteikė nuosavybės teise jai priklausančias patalpas: pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )), esančias ( - ) (T.1, b.l. 10-15). Pagal minėtą sutartį. Iš sutartinės hipotekos lakštų matyti, kad šios patalpos nuo 2008-09-11 ir, atitinkamai, nuo 2008-05-15, siekiant užtikrinti prievolių pagal kredito sutartį vykdymą, buvo įkeistos Nordea Bank Finland Plc (T.2, b.l. 16-33).

11Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Ingero“ buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (T.2, b.l. 35-36). Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi BUAB „Ingero“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kuri Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi buvo palikta nepakeista (civilinė byla Nr. 3K-3-16/2014) (T.2, b.l. 52-62).

12BUAB „Ingero“ administratorius 2013 m. birželio 19 d. raštu Nr. 18080 „Dėl jungtinės veiklos sutarties“ informavo VšĮ „Ekotenisas“, kad sudaryta jungtinės veiklos sutartis pasibaigs, pardavus nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) (T.1, b.l. 101). 2014 m. kovo 5 d. pranešimu Nr. 03-5932 „Dėl jungtinės veiklos sutarties“ bankroto administratorius pranešė VšĮ „Ekotenisas“, jog nutraukia ūkinę – komercinę veiklą pagal sutartį ir pareikalavo nedelsiant atlaisvinti patalpas (T.1, b.l. 18). Atsakovė, nesutikdama su tokiu administratoriaus sprendimu 2014 m. balandžio 3 d. raštu pareikalavo atšaukti pranešimą ir tęsti jungtinės veiklos sutartį iki turto realizavimo dienos (T.1, b.l. 19-21). Atlaisvinti suteiktas patalpas administratorius VšĮ „Ekotenisas“ pakartotinai reikalavo 2014 m. balandžio 30 d. ir 2014 m. birželio 9 d. pranešimais, tačiau atsakovė atlaisvinti ieškovės patalpas nesutiko (T.2, b.l. 76-77, 84).

13Ieškovė ir netiesioginį ieškinį pareiškęs Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, reikalauja iškeldinti VšĮ „Ekotenisas“ iš ginčo patalpų, kadangi šalių sudaryta jungtinės veiklos sutartis yra pasibaigusi. Atsakovė teigia, kad ji turi teisę naudoti suteiktas patalpas sutarties, kuri nėra nutraukta, pagrindu.

14Ieškinio ir netiesioginio ieškinio reikalavimai iškeldinti atsakovę VšĮ „Ekotenisas“ iš patalpų, esančių ( - ) grindžiami tuo, kad UAB „Ingero“ iškelta bankroto byla ir pasikeitus teisiniam reglamentavimui, sutinkamai su Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinės komercinės veiklos.

15Iki 2013 m. spalio 1 d. ĮBĮ pakeitimo, tiek ir įsigaliojus įstatymo pakeitimams numatyta bankrutuojančios įmonės teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą, tačiau naujoji ĮBĮ redakcija įtvirtino vykdomos ūkinės komercinės veiklos pabaigos momentą. 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojus Įmonių bankroto įstatymo 2, 10, 11, 131, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui, įsigaliojo nauja ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies redakcija, reglamentuojanti, kad nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą; likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik su įmonės veiklos nutraukimu susijusius arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius.

16Kasacinio teismo praktikoje dėl ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies normos aiškinimo ir taikymo yra konstatuota, kad bankrutavusios įmonės likvidavimo stadijoje lieka vienintelis tikslas – realizuoti visą įmonės turtą ir atsiskaityti su kreditoriais, tačiau nebeatliekami jokie veiksmai įmonės mokumui atkurti ar ją išsaugoti. Dėl šios priežasties teisės tęsti ūkinę komercinę veiklą suteikimas bankrutavusiai įmonei paprastai prieštarauja likvidavimo stadijos paskirčiai ir esmei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015).

17ĮBĮ 31 straipsnyje nustatyta, jog bankrutavusios įmonės administratorius turi teisę disponuoti įmonės turtu bei lėšomis ir pareigą užtikrinti jų apsaugą, teisę ir pareigą ĮBĮ nustatyta tvarka organizuoti turto pardavimą ir jį parduoti ar perduoti kreditoriams, pareigą tenkinti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus kreditorių reikalavimus, taip pat nustato kitas administratoriaus teises ir pareigas, kurios tiesiogiai susijusios su bankrutavusios įmonės likvidavimu ir pabaiga.

18Taigi šios įstatymo nuostatos apibūdina bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiksmus, pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pažymėtina, jog bankroto procese būtina tiksliai laikytis įstatymo nustatytos tvarkos, reglamentuojančios sutarčių pasibaigimą ar nutraukimą, nes, tokios tvarkos nesilaikymas gali turėti neigiamos įtakos kitoms sutarties šalims bei pažeisti jų teises ir teisėtus interesus. Specialaus sutarčių nutraukimo ir pasibaigimo klausimų reglamentavimo Įmonių bankroto įstatymo nuostatose nėra, todėl taikytinos Civilinio kodekso normos.

19Šalių sudarytos 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties 6.2 punkte nustatyta, jog partneris norintis atsisakyti šios sutarties, privalo apie tai pranešti kitam partneriui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatomo pasitraukimo

20Sutinkamai su CK 6.978 straipsnio 1 dalies 2 punktu jungtinės veiklos sutartis, vienam iš partnerių iškėlus bankroto bylą, pasibaigia, išskyrus šios dalies pirmame punkte nustatytas išimtis. Pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai, visiems partneriams bendrai naudoti perduoti daiktai grąžinami juos perdavusiems partneriams be atlyginimo, jeigu ko kita nenustato šalių susitarimas; turtas, esantis bendrąja partnerių nuosavybe, pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai padalijamas pagal šio kodekso ketvirtosios knygos nustatytas taisykles; partneris, įnešęs individualiais požymiais apibūdintą daiktą, pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai turi teisę reikalauti grąžinti jam tą daiktą, jeigu dėl to nebus pažeisti kitų partnerių ir kreditorių interesai (CK 6.978 str. 2-5 d.).

21Kaip jau minėta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi palikus nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį dėl BUAB „Ingero“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, bankroto administratorius 2014 m. kovo 5 d. pranešimu Nr. 03-5932 „Dėl jungtinės veiklos sutarties“ pranešė atsakovei VšĮ „Ekotenisas“, jog nutraukia ūkinę – komercinę veiklą pagal sutartį ir pareikalavo nedelsiant atlaisvinti patalpas. Atlaisvinti suteiktas patalpas administratorius VšĮ „Ekotenisas“ pakartotinai reikalavo 2014 m. balandžio 30 d. ir 2014 m. birželio 9 d. pranešimais, kas išreiškė administratoriaus valią nutraukti sutartį ir iškeldinti atsakovę iš ginčo patalpų, nesant CK 6.978 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų išimčių.

22Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ieškovės BUAB „Ingero“ ieškinio reikalavimas dėl atsakovės iškeldinimo iš patalpų – tenkintinas (CK 6.978 str. 1 d. 2 p., ĮBĮ 30 str. 3 d.).

23Dėl Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atstovaujančio BUAB „Ingero“ netiesioginio ieškinio. CK 6.68 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Minėtos normos tikslas yra apsaugoti kreditorių nuo nesąžiningo skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas nesuinteresuotas savo teisės realizavimu dėl to, kad kreditorius į jį nukreips išieškojimą ar dėl kitų priežasčių. Procesinės teisės normos nustato pažeistų materialinių teisių gynimo tvarką, t.y. kokiu būdu ir priemonėmis suinteresuoti asmenys gali realizuoti savo teisę į teisminę gynybą. Tačiau kiekviena teisė, kurią suteikia materialinės teisės normos, negali būti suabsoliutinama.

24Netiesioginio ieškinio instituto taikymas pasižymi tam tikra specifika: tam, kad kreditoriaus ieškinys būtų tenkintinas, reikia įrodyti šias aplinkybes: a) kreditoriaus neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t.y. prievolė turi būti galiojanti, iki ieškinio pareiškimo turi būti suėjęs prievolių įvykdymo terminas, neturi būti suėjęs prievolės naikinamasis terminas, taip pat kad prievolė nebūtų pasibaigusi kitais prievolių pasibaigimo pagrindais; b) skolininkas neįgyvendina savo teisių arba atsisako tai daryti. Skolininko neveikimas gali pasireikšti įvairiai: tai gali būti delsimas, iniciatyvos trūkumas įgyvendinant savo teises, piktybiškas vengimas įgyvendinti savo teises, netinkamų priemonių savo teisėms įgyvendinti taikymas ir parinkimas; c) skolininko neveikimas pažeidžia kreditoriaus interesus, t.y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais).

25Pažymėtina, jog taikant netiesioginio ieškinio institutą, kiekvienu atveju būtina ypač atidžiai įvertinti visas aplinkybes, nes tinkamai neįvertinus aplinkybių, gali būti pažeidžiamas dispozityvumo principas, t.y. atimama iš skolininko galimybė laisvai naudotis savo teisėmis. Būtent procesinė teisė nustato, kokiu būdu pažeistos materialinės teisės gali būti apgintos, tuo pačiu ji užtikrina visų bylos šalių procesinį lygiateisiškumą bei kitų sąžiningo proceso principų laikymąsi. Kreditorius, pareikšdamas ieškinį, įgyvendina skolininkui priklausančias teises, t.y. veikia skolininko vardu. Tokiu būdu kreditorius atlieka procesinius veiksmus, kuriuos turėtų atlikti pats skolininkas, bet dėl kažkokių priežasčių jų neatlieka, t.y. pateikia ieškininį pareiškimą, teikia įrodymus, apskundžia sprendimus ar nutartis ir pan. Dėl šių priežasčių netiesioginio ieškinio atveju kreditoriaus procesinė padėtis yra panaši į asmenų, kurie dalyvauja procese CPK 55 straipsnyje nustatyta tvarka, kad būtų apgintos asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Kadangi tokio kreditoriaus procesinės padėties netiesioginio ieškinio atveju galiojantis CPK nereglamentuoja, jis pagal savo teisinę padėtį procese yra artimesnis CPK 55 straipsnyje numatytiems asmenims nei ieškovams, todėl jo atžvilgiu taikytinos tos pačios teisės normos, kaip ir CPK 55 straipsnyje nurodytiems asmenims (CPK 3 str. 6 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2001 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-427/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga Nr. 29. Teismų praktika. 2008, 29).

26CPK 55 straipsnyje nurodyti asmenys civiliniame procese veikia savo vardu, tačiau kitų asmenų interesais, kurie šiuo atveju laikomi ieškovais. CK 6.68 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad kreditorius reiškia netiesioginį ieškinį skolininko vardu, siekdamas apginti visų kreditorių interesus (CK 6.68 str. 5 d.). Todėl ieškovas pagal netiesioginį ieškinį yra skolininkas, kurio vardu kreditorius kreipiasi į teismą.

27Nagrinėjamu atveju BUAB „Ingero“ 2014 m. liepos 24 d. ieškiniu pati kreipėsi į teismą dėl atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo (T.1, b.l. 3-7). 2014 m. rugpjūčio 18 d. Reikšdamas netiesioginį ieškinį BUAB „Ingero“ vardu, Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (T.2, b.l. 3-15) veikė kaip CPK 55 straipsnyje nurodytas asmuo, nes ieškovė šiuo atveju yra pati bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Ingero“. Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių reikalavimai dėl VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo iš esmės grindžiami tais pačiais teisiniais argumentais ir faktinėmis aplinkybėmis, kaip ir BUAB „Ingero“ ieškinyje. Tapataus, nors ir netiesioginio, ieškinio pareiškimas tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko negalimas nei toje pačioje, nei kitoje civilinėje byloje. Ieškovė BUAB „Ingero“ savo teisę kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos realizavo, todėl tapataus, net ir netiesioginio ieškinio pareiškimas negalimas. Esant šioms aplinkybėms, kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atstovaujančio BUAB „Ingero“ netiesioginis ieškinys atsakovei VšĮ „Ekotenisas“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų paliktinas nenagrinėtinas (CPK 296 str. 1 d. 4 p.).

28Dėl skubaus vykdymo. BUAB „Ingero“ bankroto administratorius prašė leisti teismo sprendimą vykdyti skubiai. Pagal bendrą taisyklę teismo sprendimai vykdomi, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai jie vykdomi skubiai arba kai skolininkas teismo sprendimą įvykdo pats (CPK 281-283 str.). CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad teismas gali leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį bylose – kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti. Savo prašymo dėl skubaus vykdymo ieškovė BUAB „Ingero“ iš esmės neargumentavo, o kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių grindė būtinybe greičiau realizuoti turtą.

29Pažymėtina, kad CPK 283 straipsnis konkrečiai įvardina aplinkybes, kurioms esant yra galimas išimties taikymas ir teismo sprendimo vykdymas gali būti vykdomas skubiai. Tokiu atveju turi būti ypatingos aplinkybės, dėl kurių delsimas vykdyti sprendimą gali padaryti išieškotojui didelę žalą. Atkreiptinas dėmesys, jog nors ieškinys yra patenkintas, teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs ir laikinosios apsaugos priemonės taikytos byloje Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi (T.2, b.l. 152-153) galioja iki įsiteisės teismo sprendimas. Ieškovės BUAB „Ingero“ ir kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių nurodytos aplinkybės, dėl kurių jie prašo leisti skubiai vykdyti sprendimą nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovė patirs didelę žalą ir yra ypatinga situacija, kuri pateisintų skubų teismo sprendimo vykdymą.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, tarp jų išlaidas advokato pagalbai apmokėti, teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių atstovaujančio BUAB „Ingero“ netiesioginis ieškinys paliktinas nenagrinėtu, todėl Nordea Bank AB Lietuvos skyrių patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.), ir Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių grąžintinas 43,44 Eur už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 8 p.). Iš atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ valstybei priteistina 13,65 Eur, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, 259 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

32BUAB „Ingero“ ieškinį tenkinti.

33Iškeldinti atsakovę viešąją įstaigą „Ekotenisas“ (juridinio asmens kodas 302447184) iš ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Ingero“ (juridinio asmens kodas 300563044) priklausančių patalpų: pastato-sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir pastato-sandėlio (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), ir įpareigoti atsakovę viešąją įstaigą „Ekotenisas“ šias patalpas perduoti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Ingero“.

34Prašymą dėl skubaus sprendimo vykdymo atmesti.

35Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atstovaujančio BUAB „Ingero“ netiesioginį ieškinį palikti nenagrinėtu.

36Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos „Ekotenisas“ (juridinio asmens kodas 302447184) valstybei 13,65 Eur (trylika eurų 65 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

37Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti Nordea Bank Finland Plc (juridinio asmens kodas 1680235-8) Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (juridinio asmens kodas 303252632) 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) už ieškinį sumokėto žyminis mokesčio (sumokėta 2014-08-21 AB SEB banke, mokėjimo nurodymo Nr. 37748).

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovė BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atstovei V.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovė BUAB „Ingero“ kreipėsi į teismą prašydama iškeldinti... 6. Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių,... 7. Atsakovė UAB „Ekotenisas“ su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti... 8. BUAB „Ingero“ ieškinys tenkintinas.... 9. Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos... 10. Šalių paaiškinimais ir byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 11. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Ingero“ buvo... 12. BUAB „Ingero“ administratorius 2013 m. birželio 19 d. raštu Nr. 18080... 13. Ieškovė ir netiesioginį ieškinį pareiškęs Nordea Bank Finland Plc,... 14. Ieškinio ir netiesioginio ieškinio reikalavimai iškeldinti atsakovę VšĮ... 15. Iki 2013 m. spalio 1 d. ĮBĮ pakeitimo, tiek ir įsigaliojus įstatymo... 16. Kasacinio teismo praktikoje dėl ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies normos aiškinimo... 17. ĮBĮ 31 straipsnyje nustatyta, jog bankrutavusios įmonės administratorius... 18. Taigi šios įstatymo nuostatos apibūdina bankrutuojančios įmonės... 19. Šalių sudarytos 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties 6.2 punkte... 20. Sutinkamai su CK 6.978 straipsnio 1 dalies 2 punktu jungtinės veiklos... 21. Kaip jau minėta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d.... 22. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir įvertinus byloje nustatytas... 23. Dėl Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių,... 24. Netiesioginio ieškinio instituto taikymas pasižymi tam tikra specifika: tam,... 25. Pažymėtina, jog taikant netiesioginio ieškinio institutą, kiekvienu atveju... 26. CPK 55 straipsnyje nurodyti asmenys civiliniame procese veikia savo vardu,... 27. Nagrinėjamu atveju BUAB „Ingero“ 2014 m. liepos 24 d. ieškiniu pati... 28. Dėl skubaus vykdymo. BUAB „Ingero“ bankroto administratorius prašė... 29. Pažymėtina, kad CPK 283 straipsnis konkrečiai įvardina aplinkybes, kurioms... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 32. BUAB „Ingero“ ieškinį tenkinti.... 33. Iškeldinti atsakovę viešąją įstaigą „Ekotenisas“ (juridinio asmens... 34. Prašymą dėl skubaus sprendimo vykdymo atmesti.... 35. Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos... 36. Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos „Ekotenisas“ (juridinio... 37. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti Nordea Bank Finland Plc... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...