Byla 2S-1363-436/2017
Dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo/išieškotoja bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „INGERO“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo VšĮ „Ekotenisas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-6474-285/2017 pagal pareiškėjos viešosios įstaigos „Ekotenisas“ skundą dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo/išieškotoja bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „INGERO“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

3Teisėjas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Pareiškėja VšĮ „Ekotenisas“ pateiktu skundu prašo panaikinti antstolio M. P. 2017 m. sausio 3 d. Patvarkymą Nr. S-17-123-77/S-223 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; 2017 m. sausio 1 d. Vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-17-123-108/S-224; 2017 m. sausio 4 d. Raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-17-123-114/S-225. Antstolis M. P. 2017 m. sausio 27 d. priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti VšĮ „Ekotenisas“ skundą ir kartu su vykdomąja byla Nr. 0123/17/00011 persiuntė Kauno apylinkės teismui.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2017 m. kovo 7 d. nutartimi pareiškėjos VšĮ „Ekotenisas“ skundą dėl antstolio M. P. veiksmų tenkino iš dalies, panaikino antstolio M. P. 2017 m. sausio 1 d. Vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-17-123-108/S-224 vykdomojoje byloje Nr. 0123/17/00011 ir įpareigojo antstolį M. P. perskaičiuoti vykdymo išlaidas. Kitą pareiškėjo skundo dalį atmetė. Teismas nurodė, kad vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti tam teisę turinčio asmens – BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens K. S. (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. 9 p.; v. b. l. 10–11). Išieškotojos atstovė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nurodyta ir pačiame vykdomajame rašte (v. b. l. 2), todėl gavęs prašymą dėl vykdymo veiksmų pradėjimo, K. S. įgaliojimą antstolis neturėjo pagrindo abejoti įmonės atstovavimo pagrįstumu. Antstolis CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų akivaizdžių kliūčių nenustatė. Tais atvejais, kai yra išduotas vykdomasis dokumentas, įpareigojantis skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ir išieškotojas prašo tokį dokumentą priimti vykdyti, antstolis turi pagrindą preziumuoti, kad išieškotojui yra žinoma, jog vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Teismas nustatė, kad duomenų apie išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimą vykdomojoje byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad vykdomojoje byloje nėra duomenų, pagrindžiančių antstolio patirtas išlaidas už išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimą, antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavimas yra pagrįstas tik iš dalies. Teismas konstatavo, jog vykdymo išlaidas vykdomoje byloje Nr. 0123/17/00011 apskaičiuotos netinkamai, todėl sprendė, kad 2017 m. sausio 1 d. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-17-123-108/S-224 naikintinas, antstolis įpareigotinas perskaičiuoti vykdymo išlaidas.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas VšĮ „Ekotenisas“ prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria atmesti pareiškėjo reikalavimai, panaikinti, priimti naują nutartį ir patenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolio M. P. veiksmų visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: Tik bankrutuojančios įmonės kreditorių visuma sprendžia esminius su įmonės veikla susijusius klausimus. BUAB „Ingero“ 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime nebuvo nutarta pritarti pasiūlymui įpareigoti bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sudaryti su pareiškėja susitarimą dėl BUAB „Ingero“ priklausančių patalpų atlaisvinimo. Bankroto administratorius negavęs kreditorių pritarimo negalėjo kreiptis į antstolį dėl priverstinių vykdymo veiksmų pradėjimo. Apeliantė ir BUAB „Ingero“ kreditoriai bando surasti taikų sprendimo būdą dėl apeliantės iškeldinimo iš BUAB „Ingero“ priklausančių patalpų. Kreditoriai nėra apsisprendę, ar taikyti priverstinį pareiškėjos iškeldinimą. 2010 m. sausio 5 d. jungtinės veiklos pagrindu pareiškėjos ekonominės veiklos vykdymas duoda naudą BUAB „Ingero“ kreditoriams, nes padengia visus patalpų išlaikymo kaštus, užtikrina tinkamą patalpų būklę, neša pelną, kuris naudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nevertino. Apeliantė nesutinka su patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui, kuris yra vykdymo veiksmų pradžia, todėl ir visi kiti patvarkymai turi būti panaikinti. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo / išieškotojas BUAB „Ingero“ bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais: Apeliantė nėra suinteresuota įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl jos iškeldinimo iš bankrutuojančios įmonės patalpų įvykdymu ar taikaus sprendimo būdo suradimu, nes Kauno apylinkės teismui 2017 m. sausio 30 d. ji pateikė ieškinį atsakovei BUAB „Ingero“ dėl bendrosios nuosavybes dalies nustatymo, t. y. ieškovas siekia bendrosios nuosavybės dalies nustatymo pastatų, iš kurių Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 23 d. sprendimu nuspręsta VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinti ir kurio pagrindu 2016 m. gruodžio 27 d. išduotas vykdomasis raštas yra pateiktas vykdyti antstoliui. Pareiškėja teisingai nurodo, kad kreditorių visuma sprendžia esminius su įmonės veikla susijusius klausimus. 2017 m. vasario 6 d., 10:00 val. BUAB „Ingero“ administratorius sušaukė pakartotinį BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimą, kuriame kreditoriai balsų dauguma Nutarė „Nepritarti pasiūlymui įpareigoti BUAB „Ingero“ bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sudaryti su VšĮ „Ekotenisas“ susitarimą dėl BUAB ,,Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), atlaisvinimo, kurio pagrindu VšĮ „Ekotenisas“ įsipareigotų atlaisvinti ir perduoti nurodytą turtą BUAB „Ingero“ ne vėliau nei 2017 m. gegužės 1 d., tačiau, bet kokiu atveju ne vėliau nei per 5 dienas nuo turto realizavimo dienos“. Minėtas nutarimas priimtas balsų dauguma. Taigi priešingai nei nurodo apeliantė, BUAB „Ingero“ kreditorių ketinimai yra aiškūs, t. y. kreditoriai yra apsisprendę dėl pareiškėjos iškeldinimo iš patalpų. Pareiškėjos skunde akcentuojama jungtinė veikla pasibaigė teismo nutartimi BUAB „Ingero“ pripažinus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Ši aplinkybė patvirtina, jog VšĮ „Ekotenisas“ neturėdama teisės, naudojasi BUAB „Ingero“ patalpomis, nevykdo įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo iš patalpų ir stabdo BUAB „Ingero“ priklausančio turto realizavimo procedūrą, tokiu būdu pažeisdama BUAB „Ingero“ kreditorių teises ir teisėtus interesus.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Byloje sprendžiamas nutarties, kuria teismas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų patenkino iš dalies, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Apeliantė nesutinka su teismo nutartimi, kuria netenkinti jos skundo reikalavimai. Minėta, kad apeliantė kreipėsi į antstolį su skundu, prašydama panaikinti tris patvarkymus – patvarkymą, kuriuo priimtas išieškotojos BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus pateiktas vykdomasis raštas, patvarkymą dėl raginimo įvykdyti sprendimą ir patvarkymą dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo. Skundžiama nutartimi teismas konstatavo, kad antstolis neteisingai paskaičiavo vykdymo išlaidas, todėl šį patvarkymą panaikino, o dėl prieš tai minėtų kitų dviejų patvarkymų teismas nurodė, jog jie yra teisėti ir nėra teisinio pagrindo juos naikinti. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-655-657/2016, nusprendė iškeldinti VšĮ „Ekotenisas“ iš BUAB „Ingero“ priklausančių patalpų – sandėlių (unikalus. Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), ir įpareigoti atsakovę VĮ „Ekotenisas“ šias patalpas perduoti BUAB „Ingero“. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 4 d. Minėto teismo sprendimo pagrindu 2016 m. lapkričio 22 d. išieškotojai BUAB „Ingero“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, išduotas vykdomasis raštas, kuris 2016 m. gruodžio 16 d. pateiktas vykdymui antstolio M. P. kontorai. Apeliantė nurodo, kad BUAB „Ingero“ bankroto administratorius nebuvo kreditorių įgaliotas pateikti antstoliui vykdomąjį dokumentą, todėl antstolis nepagrįstai 2017 m. sausio 3 d. priėmė patvarkymą Nr. S-17-123-77/S-223 priimti šį vykdomąjį dokumentą vykdyti.

  1. Bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Ingero“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuri 2010 m. spalio 17 d. įgaliojimo Nr. 10-250 pagrindu įgaliojo K. S. atlikti BUAB „Ingero“ bankroto procedūras.
  2. ĮBĮ 11 straipsnio 1dalyje įmonės administratorius apibūdinamas kaip teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. ĮBĮ 11 straipsnio 3dalyje nustatomos bankroto administratoriaus funkcijos. Viena iš įstatyme nustatytų administratoriaus funkcijų yra ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.). Taigi bankroto administratorius visų pirma yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios įmonės) atstovas. Kita vertus, administratorius gina visų kreditorių interesus. Atlikdamas bankroto proceso darbus, administratorius privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).
  3. Bylos duomenys patvirtina, kad 2017 m. vasario 6 d. įvyko BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai balsų dauguma nepritarė pasiūlymui įpareigoti BUAB „Ingero“ bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sudaryti su VšĮ „Ekotenisas“ susitarimą dėl BUAB ,,Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), atlaisvinimo, kurio pagrindu VšĮ „Ekotenisas“ įsipareigotų atlaisvinti ir perduoti nurodytą turtą BUAB „Ingero“ ne vėliau nei 2017 m. gegužės 1 d., tačiau, bet kokiu atveju ne vėliau nei per 5 dienas nuo turto realizavimo dienos“. Ši aplinkybė paneigia apeliantės argumentus, kad apeliantė su BUAB „Ingero“ kreditoriais bando surasti taikų sprendimo būdą, priešingai, BUAB „Ingero“ kreditoriai aiškiai išreiškė valią dėl pareiškėjos iškeldinimo iš patalpų.
  4. Apeliantės argumentas, jog nėra kreditorių susirinkimo nutarimo įpareigoti bankroto administratorių pateikti antstoliui vykdomąjį dokumentą, atmestinas kaip nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas prieš tai pažymėjo, kad viena iš bankroto administratoriaus funkcijų yra atlikti būtinus bankroto proceso veiksmus, tarp jų ir pateikti antstoliui vykdomąjį dokumentą, kuris išduotas bankroto administratoriui pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą. Pažymėtina, kad įmonės bankroto byloje susiklosto ne administratoriaus ir kreditorių (ar kreditorių susirinkimo), o administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės teisiniai santykiai. Tokią išvadą leidžia daryti ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 9 punkto, kuriame nurodoma, kad administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime ir sudarant sandorius, kai bankrutuojanti įmonė tęsia ūkinę–komercinę veiklą, reglamentavimas.
  5. Bankrutuojančios įmonės interesų gynimas yra ir kreditorių visumos interesų gynimas, nes įstatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro sąlygas įmonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Taigi administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Č. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-554/2008).
  6. Nagrinėjamu atveju, bankroto administratorius tinkamai įgyvendino jam įstatymu nustatytas pareigas ir pateikdamas vykdomąjį raštą antstoliui dėl apelianto iškeldinimo iš bankrutuojančiai įmonei priklausančių patalpų, tokiu būdu siekdamas apginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek kreditorių interesus.
  7. CPK 586 straipsnyje apibrėžtos antstolio teisių atlikti konkrečius vykdymo veiksmus ribos. Vykdomasis dokumentas – vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 586 str. 1 d.), be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama (CPK 586 str. 2 d.). Taigi, antstolis turi vykdyti tai, kas nurodyta vykdomajame dokumente, ir gali atlikti tik tuos vykdymo veiksmus, kurie tam reikalingi.
  8. CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis privalo patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių (CPK 651 str. 2 d.) vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal CPK 651 straipsnio 3 dalį, nenustatęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti.
  9. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolis CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų akivaizdžių kliūčių nenustatė, todėl jam nebuvo pagrindo nepriimti vykdomojo dokumento vykdymui, todėl apelianto argumentai, kad antstolis nepagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą nepagrįsti, dėl to atmestini.
  10. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria teismas netenkino skundo dėl 2017 m. sausio 4 d. raginimo įvykdyti sprendimą Nr. S-17-123-114 panaikinimo.
  11. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 str. 1 d.). Tai reiškia, kad antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį raštą ir nusprendęs pradėti vykdymo veiksmus, turėjo pareigą išsiųsti skolininkei VšĮ „Ekotenisas“ raginimą įvykdyti teismo sprendimą. Šiuo antstolio veiksmu buvo įvykdyta CPK 655 straipsnyje įtvirtinta antstolio pareiga išsiųsti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą ir taip įgyvendinta raginimo informacinė paskirtis, todėl nėra pagrindo konstatuoti antstolio šio veiksmo neteisėtumą, nes antstolio raginimas įvykdyti teismo sprendimą skolininkui nesukelia tiesioginių padarinių.
  12. Apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog apeliantės vykdoma veikla padengia visus patalpų išlaikymo kaštus, užtikrina tinkamą patalpų būklę, neša pelną, kuris naudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti, yra nepagrįsti. Visų pirma, vykdymo stadijoje tokios aplinkybės neturi reikšmės, nes antstolis vykdo įsiteisėjusį teismo sprendimą, antra, apeliantės minima jungtinė veikla pasibaigė teismo nutartimi BUAB „Ingero“ pripažinus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Tai reiškia, kad šiuo metu VšĮ „Ekotenisas“, neturėdama teisės, naudojasi BUAB „Ingero“ patalpomis, gera valia nevykdo įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo iš patalpų ir tokiu būdu stabdo BUAB „Ingero“ priklausančio turto realizavimo procedūrą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su išieškotojos argumentais, kad tokiu savo elgesiu apeliantė pažeidžia BUAB „Ingero“ kreditorių teises ir teisėtus interesus.
  13. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 328 straipsnis), todėl atskirasis skundas netenkinamas.

13Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

14Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai