Byla e2-2618-934/2017
Dėl skolos ir nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 1080,59 Eur dydžio skolą, kurią sudaro 750,00 Eur negrąžinta paskolos suma ir 330,59 Eur (148,04 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino + 182,55 Eur palūkanų suma po kredito grąžinimo termino) palūkanų suma, 5,00 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, tai yra – 24,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovas, veikiantis per Vivus.lt su atsakovu 2015-06-05, 18 mėnesių laikotarpiui, sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9764708001, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 500,00 Eur sumą. Tą pačią dieną atsakovas ieškovui pateikė prašymą dėl papildomos 250,00 Eur vartojimo kredito sumos suteikimo. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti skolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, tai yra – nuo 2015-09-05. Ieškovas savo pagal Vartojimo kredito sutartį tenkančius įsipareigojimus įvykdė visiškai, tai yra – atsakovui išmokėjo visą sutartyje numatytą 750,00 Eur sumą. Atsakovas nesilaikė vartojimo kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2015-10-27 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam asmeniškai 2016-12-13. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis).

7Iš byloje esančių duomenų teismas konstatuoja, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nesilaikė Vartojimo kredito sutarties Nr. 9764708001 specialiosiose sąlygose numatyto vartojimo kredito grąžinimo grafiko. Laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę (CK 6.873 straipsnio 1 dalį), todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 750,00 Eur negrąžinto kredito.

8Ieškinyje pateiktas prašymas ieškovui iš atsakovo priteisti 148,04 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino (kredito kainą). Kadangi atsakovas savo įsipareigojimų ieškovui nevykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 148,04 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.256 straipsnis).

9Be prašymo priteisti negrąžintą paskolos sumą, ieškovas pateikė prašymą dėl 182,55 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino gražinimo. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr. 9764708001 4.1 punkte numatyta kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose, o būtent – 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, ir į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012 ir kt.). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo, vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo interesų pusiausvyros. Tuo tarpu, minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutarties sudarymo, keitimo arba pratęsimo momentu: 1) vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma yra didesnė kaip 75 procentai, o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, yra didesnės kaip 0,04 procento bendros vartojimo kredito sumos; 2) bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą.

10Iš ieškovo pateiktos Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 119,90 procentų. Ieškovas, vadovaudamasis Vartojimo kredito sutarties Nr. 9764708001 sąlygomis, prašo iš atsakovo priteisti 182,55 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino sumą. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, o sudarant sutartį buvo prisijungta prie standartinių sutarties sąlygų, metinė palūkanų norma mažintina iki 60,00 procentų. Todėl iš atsakovo priteistina 91,35 Eur palūkanų suma ((182,55 Eur / 119,90 %) x 60,00% = 91,35 Eur).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu už akių priteistą 989,39 Eur dydžio sumą (750,00 Eur + 148,04 + 91,35 Eur = 989,39 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-11-04 – iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

13Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 24,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 91,56 procento ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 21,97 Eur žyminio mokesčio.

14Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16Priimti sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 750,00 Eur dydžio įsiskolinimą, 148,04 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 91,35 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5,00 procentų dydžio metines procesines palūkanas, nuo priteistos 989,39 Eur dydžio sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-11-04 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 21,97 Eur dydžio žyminį mokestį.

18Sprendimas už akių per trisdešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

20Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo už akių dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 7. Iš byloje esančių duomenų teismas konstatuoja, kad ieškovas savo... 8. Ieškinyje pateiktas prašymas ieškovui iš atsakovo priteisti 148,04 Eur... 9. Be prašymo priteisti negrąžintą paskolos sumą, ieškovas pateikė... 10. Iš ieškovo pateiktos Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 13. Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 24,00 Eur dydžio... 14. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Priimti sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 750,00 Eur dydžio... 18. Sprendimas už akių per trisdešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 19. Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 20. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo už akių dienos turi...