Byla 2A-971-210/2014
Dėl mokesčio už paslaugas ir delspinigių priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. M. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimo priimto civilinėje byloje Nr. 2-971-767/2014 pagal ieškovo UAB “Nauji vėjai Lietuvoje” ieškinį atsakovui S. M. dėl mokesčio už paslaugas ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB “Nauji vėjai Lietuvoje” ieškiniu kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 2000,00 Lt skolos, 28,00 Lt delspinigių pagal tarp šalių 2013-06-06 sudarytą pavedimo paslaugų sutartį Nr. 20130626-2. Taip pat prašė priteisti 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 1350,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

5Ieškovas nurodė, kad tarp šalių sudarytą sutartį jis įsipareigojo savo lėšomis ir savo nuožiūra vykdyti maksimaliai efektyvią turto pardavimo reklaminę kampaniją ir surasti potencialų pirkėją atsakovo turtui, o atsakovas įsipareigojo atlikti veiksmus numatytus pagal sutartį ir sumokėti mokestį už paslaugas, skaičiuojant nuo galutinės turto pardavimo kainos, bet ne mažesnį kaip 2000,00 Lt, tačiau šių įsipareigojimų atsakovas neįvykdė.

6Atsakovas S. M. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis pagal sutartį neprivalo mokėti ieškovui, nes jos 2.8 punktas numato, jog sutarčiai pasibaigus ir objektui esant neparduotam nereikės mokėti agentūrai. Kadangi nekilnojamas turtas, atsakovo teigimu buvo parduotas pasibaigus sutarties galiojimo šešių mėnesių terminui, todėl ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, nes ieškovas, pasibaigus sutarties galiojimui, veikė savo sąskaita ir savo rizika.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 24 d. sprendimu ieškovo UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ieškinį tenkino.

9Priteisė iš atsakovo S. M. 2028,00 Lt skolos kartu su delspinigiais, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-28 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 872,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ naudai.

10Nors atsakovas ir nurodo, kad jo manymu, 3.2. punktas dėl automatinio sutarties pratęsimo yra nesąžininga jo, kaip vartotojo atžvilgiu sąlyga, tačiau teismas pažymėjo, kad minėtame punkte yra aiškiai įtvirtinta atsakovo pareiga dėl sutarties nutraukimo informuoti ieškovą raštiškai, ko atsakovas nepadarė. Todėl teismas sprendė, kad laikyti 3.2 punkte esančią sutarties sąlygą nesąžininga, nėra jokio pagrindo. Be to, nei sudarius sutartį, nei jai automatiškai prasitęsus, atsakovas nesikreipė į jokias ikiteismines ginčų sprendimo institucijas dėl išvados, kad minėta sąlyga yra vartotojų teisių prasme nesąžininga, gavimo. Teismas pastebėjo, kad argumentas dėl nesąžiningos sąlygos, iškeltas tik padavus ieškinį teismui, kai ieškovė pareikalavo susimokėti už suteiktas paslaugas. Sutartis sudaryta 2013 m. birželio 26 d., jos galiojimas - šešių mėnesių laikotarpiui, iki 2013 m. gruodžio 26 d. Kadangi atsakovas raštu į ieškovę dėl sutarties nutraukimo nesikreipė, teismas laikė, kad sutartis prasitęsė automatiškai vėl šešiems mėnesiams ir galiojo iki 2014 m. birželio 26 d. Remiantis tuo, jog automatiškai prasitęsusi sutartis galiojo dar 6 mėnesius ir galiojimo laikotarpiu, 2014-02-20 buvo parduotas atsakovo turtas ieškovo surastam klientui, teismas sutarties 2.8 punkte įrašytos sąlygos netaikė, nes sutartis iki tol, kol atsakovas sutarė su nekilnojamo turto pirkėju ir su juo sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, nebuvo pasibaigusi.

11Teismas pažymėjo, kad sutarties 2.1 punktu ieškovas įsipareigojo įmonės lėšomis savo nuožiūra vykdyti maksimaliai efektyvią turto pardavimo reklaminę kampaniją, teisingai ir patraukliai pateikti informaciją apie parduodamą turtą, organizuoti turto parodymą ir pristatymą potencialiems klientams, informuoti klientą apie visus turto potencialių pirkėjų pateiktu pasiūlymus, esant reikalui, už papildomą mokestį atstovauti klientą tvarkant su turto pardavimu susijusias juridines ir technines procedūras, reikalingas, kad turtas būtų parduotas. Duomenų byloje, kad ieškovas netinkamai vykdytų savo pareigas, būtų neprofesionalus, nesirūpintų atsakovo turto pardavimu, nepateikta. Atsakovo nurodomą aplinkybę, jo turtas buvo parduotas pasibaigus 6 mėnesių pirminės sutarties, sudarytos 2013-06-26 laikotarpiui, teismas nelaikė nulemta netinkamu ieškovo pareigu atlikimu. Įvertinus šalies ekonominę situaciją, perkamąją galią ir padėtį nekilnojamojo turto rinkoje bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovo nekilnojamas turtas yra kaimo vietovėje, kur mažesnė nekilnojamo turto realizavimo tikimybė teismas sprendė, kad nepilnų aštuonių mėnesių turto pardavimo terminas (sutartis sudaryta 2013-06-26, turtas parduotas 2014-02-20) yra pakankamai protingas, per kurį išvis įmanoma realizuoti nekilnojamą turtą. Pagrindinis sutarties tikslas – surasti atsakovui potencialų pirkėją, kurį ieškovas vykdė įdėdamas savo intelektualias pastangas, buvo pasiektas – pirkėjas surastas. Teismas kritiškai vertino atsakovo argumentus, jog pagal sutarties 2.8 punktą ieškovas sutartą 6 mėnesių laikotarpį teikė paslaugas savo sąskaita ir savo rizika, todėl jis nėra už tai atsakingas. Nurodė, kad ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, kurio tikslas teikti paslaugas ir gauti už tai atlygį.

12Sutarties 2.4 punktas aiškiai nurodo, kad mokestis už paslaugas, kurį klientas įsipareigoja įmonei sumokėti pagal sutartį, skaičiuojant nuo galutinės turto pardavimo kainos, ne mažesnis nei 2000,00 Lt. Mažinti minėtą sumą, nėra jokio pagrindo, nes ši sutartyje įtvirtinta sąlyga yra individualiai aptarta ir atsakovui išaiškinta, su kuria jis sutiko pasirašydamas sutartį. Remiantis išdėstytu teismas ieškinį tenkino visiškai bei iš atsakovo priteisė bylinėjimosi išlaidas.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniu skundu atsakovas S. M. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

15Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

16Apeliantas nurodo, kad iš šalių 2013-06-26 sudarytos sutarties turinio, bei 2.8 p., 3.1 p. reikalavimų aiškiai matyti, kad sutartis galioja 6 mėnesius, o paslaugų atlikimas galimas ir sutarčiai pasibaigus, bet tuomet paslaugos mokestis nemokomas. Paslaugos atlikimo atveju sutarčiai pasibaigus ieškovas galėjo tartis dėl paslaugos mokesčio su pirkėju. Sutartis tokia tvarka ir buvo sudaryta ieškovui tokios tvarkos pageidaujant. Todėl skundžiamas teismo sprendimas neteisėtas, neteisingas, todėl naikintinas.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Nauji vėjai Lietuvoje” prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

19Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2013-06-26 Pavedimo paslaugų sutartis Nr. 20130626 yra galiojanti, nes nebuvo gautas raštiškas kliento prašymas dėl sutarties nutraukimo, todėl sutartis pratęsiama tokiomis pat sąlygomis ir terminais. Šiuo atveju atsakovas privalo sumokėti sutartyje numatytą mokestį už suteiktas paslaugas ieškovui pardavus nekilnojamąjį turtą. Atsakovas į ieškovo siųstus įspėjimus nereagavo, todėl teismo sprendimas dėl delspinigių priteisimo yra teisėtas. Be to, teismas laikėsi kasacinio teismo formuojamos praktikos.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

23Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovui kilo pareiga apmokėti ieškovui už jos suteiktas tarpininkavimo paslaugas parduodant nekilnojamąjį turtą.

24Byloje nustatyta, jog nagrinėjamo ginčo atveju, šalys buvo pasirašę pavedimo paslaugų sutartį Nr. 20130626-2, kuria ieškovas buvo įsipareigojęs teikti atsakovui tarpininkavimo paslaugas, surandant nekilnojamojo turto, adresu ( - ) pirkėją. Taigi, tarp šalių susiklostę civiliniai teisiniai santykiai savo esme atitinka atlygintinų paslaugų teisinius santykius, o šalių sudaryta 2013-06-26 Sutartis Nr. 20130626-2 yra vartojimo sutartis (CK 1.39 str. 1 d.).

25Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors sutarties įvykdymo terminas buvo pasibaigęs, tačiau atsakovui nesikreipiant į ieškovą, kad sutartis būtų nutraukta visiškai –Sutarties 3.2 p., šalims sutartis galiojo toliau, todėl ieškovui atlikus paslaugą ir suradus pirkėją, atsakovas privalo apmokėti už suteiktas jam paslaugas.

26Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos LR CK 6.193 str. bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutartinių santykių praktiką ir kitas reikšmingas aplinkybes (LAT 2010 m. liepos 30 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-349/2010; 2012 m. vasario 22 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-46/2012). Jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (LR CK 6.193 str. 1 d.). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (LR CK 6.193 str. 2 d.). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė (LR CK 6.193 str. 3 d.). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (LR CK 6.193 str. 4 d.).

27Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl sutarties termino pabaigos teigė, jog iš šalių 2013-06-26 sudarytos sutarties turinio, bei 2.8 p., 3.1 p. reikalavimų aiškiai matyti, kad sutartis galiojo 6 mėnesius, o paslaugų atlikimas galimas ir sutarčiai pasibaigus, bet tuomet paslaugos mokestis nemokomas. Apelianto įsitikinimu, būtent sutartis tokia tvarka ir buvo sudaryta ieškovui tokios tvarkos pageidaujant.

28Apeliacinės instancijos teismas sutikdamas su apelianto pastebėjimu, kad sutarties 2.8 p. numatantis, kad sutarčiai pasibaigus ir objektui likus neparduotam nereikės mokėti agentūrai, buvo įrašytas atsakovo iniciatyva, atkreipia dėmesį, į tai, jog apeliantas šiuo atveju nepagrįstai remiasi nurodytu sutarties 2.8 p. Teismas šiame kontekste pažymi, jog byloje neginčijama aplinkybė, kad nekilnojamasis turtas, adresu ( - ) parduotas per ieškovo agentūrą, pirkimo pardavimo sutartis sudaryta 2014-02-10, ką patvirtina ir Valstybinės įmonės registrų centras išrašas. Taigi konstatuotina, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, jog jis raštu kreipėsi į ieškovą dėl sutarties nutraukimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad 2013-06-26 pavedimo paslaugų sutartis Nr. 20130626 turto pardavimo laiku buvo galiojanti, nes nebuvo gautas raštiškas atsakovo prašymas dėl sutarties nutraukimo, todėl sutartis pratęsiama tokiomis pat sąlygomis ir terminais, kaip tai numato sutarties 3.2 punktas. Taigi, automatiškai prasitęsusi sutartis galiojo dar 6 mėnesius ir galiojimo laikotarpiu buvo parduotas atsakovo turtas ieškovo surastam klientui. Šiuo atveju sutarties 2.8 punkte įrašyta sąlyga negali būti taikoma, nes pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta nepasibaigus pavedimo paslaugų sutarties galiojimui ir turtas buvo parduotas ieškovo surastam klientui. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinį sutarties reglamentavimą, apelianto argumentai dėl netinkamo sutarties 2.8 p., 3.1 p. reikalavimų vertinimo, atmestini. Minėta, kad pavedimo paslaugų sutartis savo esme yra atlygintinė, tokiu būdu ieškovui pagal tarpininkavimo sutartį suteikus tarpininkavimo paslaugas atsakovui ir turtą pardavus, t.y. suradus turto pirkėją, tokias paslaugas kita sutarties šalis – atsakovas turi apmokėti.

29Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Todėl apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su kitais pirmosios instancijos teismo argumentais, tiesiog su jais sutinka ir jų nekartoja.

30Remdamasi išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas, naikinti jį apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

32Ieškovas prašo priteisti 200 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalba teikiant atsiliepimą į apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teisme ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (78 b. l.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, bylos aplinkybes, į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, sprendžia, kad prašoma priteisti suma yra pagrįsta, todėl atmetus atsakovo apeliacinį skundą, nurodyto dydžio bylinėjimosi išlaidų suma priteistina iš apelianto ieškovo naudai (LR CPK 98 str. 1 d.).

33Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovo S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 200 Lt (du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje ieškovo UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ naudai, įmonės kodas 302598268, buveinės adresas Panevėžio m., Artojų g. 3-18, a. s. LT707300010126094722, AB „Swedbank“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB “Nauji vėjai Lietuvoje” ieškiniu kreipėsi į Radviliškio... 5. Ieškovas nurodė, kad tarp šalių sudarytą sutartį jis įsipareigojo savo... 6. Atsakovas S. M. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 24 d. sprendimu ieškovo... 9. Priteisė iš atsakovo S. M. 2028,00 Lt skolos kartu su delspinigiais, 5... 10. Nors atsakovas ir nurodo, kad jo manymu, 3.2. punktas dėl automatinio... 11. Teismas pažymėjo, kad sutarties 2.1 punktu ieškovas įsipareigojo įmonės... 12. Sutarties 2.4 punktas aiškiai nurodo, kad mokestis už paslaugas, kurį... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas S. M. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. Apeliantas nurodo, kad iš šalių 2013-06-26 sudarytos sutarties turinio, bei... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Nauji vėjai Lietuvoje”... 18. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2013-06-26 Pavedimo... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 23. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovui kilo pareiga... 24. Byloje nustatyta, jog nagrinėjamo ginčo atveju, šalys buvo pasirašę... 25. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors sutarties įvykdymo terminas... 26. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos LR CK 6.193 str. bei... 27. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl... 28. Apeliacinės instancijos teismas sutikdamas su apelianto pastebėjimu, kad... 29. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 30. Remdamasi išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 32. Ieškovas prašo priteisti 200 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalba... 33. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 34. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš atsakovo S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 200 Lt (du šimtus litų)...