Byla e2-319-569/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Brosta‘‘ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Raseinių vandenys‘‘, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Gensera‘‘, dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą, Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškinio, atsiliepimų esmė

41.

5Ieškovė UAB ,,Brosta‘‘ ieškiniu prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ sprendimus : 1) atmesti ieškovės UAB „Brosta“ patikslintą pasiūlymą, 2) atmesti ieškovės UAB „Brosta“ pretenziją dėl patikslinto pasiūlymo atmetimo, 3) sudaryti pasiūlymų eilę, kurioje įvertinti ir nurodyti du tiekėjai – UAB „Gensera“ ir UAB „Eigesa“, 4) laimėtoju pripažinti UAB „Gensera“; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ (pirkimo Nr. 188490). 2018-10-23 atsakovė įvertino ieškovės pateiktą pasiūlymą ir jį atmetė, pranešime nurodė, kad ieškovė, taisydama pateikto pasiūlymo kainos apskaičiavimo klaidas, nesilaikė taisyklės nekeisti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

83.

92018-10-30 ieškovė dėl atsakovės sprendimo atmesti pasiūlymą pateikė pretenziją, 2018-11-05 atsakovė informavo ieškovę, kad pretenziją atmetė. Atsakovė savo sprendimą atmesti ieškovės pretenziją grindžia argumentu, kad ieškovė pateikė pasiūlymą su trūkumais, taisydama pasiūlymo trūkumus, pakeitė pasiūlymo esmę, nors tą draudžia teisės normos. Ieškovės nuomone tokie atsakovės argumentai nepagrįsti.

104.

112017-06-14 atsakovė paskelbė apie pirkimą, kurio pirkimo dokumentuose - darbų žiniaraštyje ir šulinių detalizacijos brėžinyje - yra įtrauktas elektromagnetinis debitomatis, kurį atsakovė ketino įsigyti. 2017-07-13 ieškovė, formuodama savo finansinį pasiūlymą, elektromagnetinį debitomatį, kuris buvo numatytas aktualioje pirkimo dokumentų redakcijoje, darbų žiniaraštyje įvertino 1 797,57 Eur be PVM suma. 2017-07-28 atsakovė, atsakydama kitam tiekėjui į pateiktą klausimą dėl pirkimo, nurodė, kad elektromagnetinio debitomačio įrengti nereikia ir atitinkamų pozicijų žiniaraštyje nevertinti. Žiniaraščio eilutėje 2.3.2 „Elektromagnetinis debitomatis įrašomas „0“. Atsakovei atsisakius pirkimo eigoje dalies pirkimo objekto, po 2017-07-28 atsakymo pateikimo pirkimo dokumentai pakeisti nebuvo (nepakeistas žiniaraštis, neeliminuota nereikalinga pozicija).

125.

132018-09-27 atsakovė ieškovei pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad ieškovės pateiktame žiniaraštyje elektromagnetinis debitomatis įvertintas 1 797,57 Eur be PVM, tuo tarpu atsakovė, 2017-07-28 atsakydama į tiekėjų klausimus raštu Nr. ( - ) nurodė, kad žiniaraštyje 2.3.2 eilutėje „Elektromagnetinis debitomatis“ įvertinti nereikia ir reikalinga nurodyti „0“. Atsakovė prašė ieškovės paaiškinti aplinkybę, kodėl pateiktame pasiūlyme elektromagnetinis debitomatis įvertintas ne nuline verte.

146.

15Ieškovė, atsakydama į atsakovės paklausimą, paaiškino, kad dėl aukščiau nurodytų priežasčių ieškovė savo pasiūlymą atsakovei pateikė su formaliu įforminimo trūkumu, t. y. – ieškovė 1 797,57 Eur be PVM suma įvertino elektromagnetinį debitomatį, kurio pirkimo eigoje atsakovė nusprendė neįsigyti. Ieškovė paaiškinime prašė laikyti, kad jos pateiktame pasiūlyme nurodyto elektromagnetinio debitomačio, kurio atsakovė nepageidauja įsigyti, vertė yra „0“. Eliminavus formalų ieškovės pateikto pasiūlymo įforminimo trūkumą (elektromagnetinio debitomačio, kurio nereikės įrengti, bet jis turi būti numatytas žiniaraštyje, vertę iš 1 797,57 Eur be PVM pakeitus į nulinę vertę), ieškovės pateikta galutinė darbų, kuriuos reikalinga atlikti pagal patikslintas sąlygas, kaina yra 246 036,42 Eur (suma be PVM – 203 335,89 Eur, PVM – 42 700,53 Eur).

167.

17Dėl susidariusios situacijos eliminavus ieškovės pateikto pasiūlymo įforminimo trūkumą, ieškovė nepakeitė galutinės pradiniame pasiūlyme nurodytos aktualaus pirkimo (ta apimtimi, kuria atsakovė turi ketinimą įsigyti darbų) objekto kainos (atsakovei aktualių darbų kaina yra tokia pati tiek pradiniame ieškovės pasiūlyme, tiek patikslinime), neatsisako kainos dedamųjų, nenurodo naujų kainos dalių, nekeičia kainos struktūros. Toks pasiūlymas pilnai atitinka pirkimo sąlygas. Tačiau atsakovė atmetė tiek ieškovės patikslintą pasiūlymą, tiek jos pretenziją dėl patikslinto pasiūlymo atmetimo. Tokius savo sprendimus atsakovė argumentavo tuo, kad ieškovė pateikė pasiūlymą su trūkumais ir, taisydama pasiūlymo trūkumus, pakeitė pasiūlymo esmę, nors tą draudžia teisės normos.

188.

19Ieškovė neneigia aplinkybės, kad atsakovei pateikė savo pradinį pasiūlymą su formaliu pasiūlymo įforminimo trūkumu. Tokią situaciją lėmė ir atsakovės atitinkami veiksmai ir/ar neveikimas (netikslūs pirkimo dokumentai, atsakovės pasyvūs veiksmai po to, kai tapo aišku, kad pirkimo dokumentai neatitinka realios situacijos, pirkimo objekto apimties keitimas). Ieškovei yra žinoma, kad su identiška situacija susidūrė ir kiti tiekėjai, kurie, be kita ko, yra įtraukti į sudarytą pasiūlymų eilę. Atsakovės veiksmai ir pirkimo dokumentai buvo klaidinantys, dėl ko visos neigiamos pasekmės turėtų tekti atsakovei.

209.

21Pati atsakovė vertino ieškovės pradinį pasiūlymą, kuris buvo pateiktas su formaliu pasiūlymo įforminimo trūkumu. Atsakovė neatmetė ieškovės pradinio pasiūlymo kaip neatitinkančio pirkimo sąlygų, o 2018-09-27 pranešimu Nr. ( - ) paprašė ištaisyti aritmetines klaidas ir/ar paaiškinti pasiūlymą. Atsakovė tuo metu, kai tarp šalių dar nebuvo ginčo, pati subjektyviai suprato, kad pateiktas ieškovės pasiūlymas yra su klaida (aritmetine, kitokia), kurią galima ištaisyti. Atsakovei paprašius pateikti paaiškinimus dėl susidariusios situacijos, ieškovė išsamiai ją paaiškino, kartu nurodydama, kad ieškovės pateikto pasiūlymo įforminimo trūkumo eliminavimas jokia apimtimi nepažeidžia kitų tiekėjų ir/ar perkančiosios organizacijos teisių ir teisėtų interesų, viešųjų pirkimų principų. Tačiau atsakovė ieškovės paaiškinimą vertino formaliai, neatsikirto į paaiškinime išdėstytas aplinkybes ir argumentus, pažodžiui argumentuodama, kad tiekėjas patikslintu pasiūlymu pakeitė galutinę tiekėjo pasiūlymo kainą (pasiūlymo esmę).

2210.

23Atsakovė, vertindama ieškovės pradinį ir patikslintą pasiūlymus, akcentavo absoliučią ieškovės pradinio ir patikslinto pasiūlymų kainos išraišką, tačiau neatsižvelgė į tai, kokia yra tų darbų, kuriuos atsakovė pageidavo įsigyti, kaina ieškovės pradiniame ir patikslintame pasiūlymuose, neanalizavo pasiūlymo pozicijų, jų kainos, pasiūlymų struktūros. Todėl atsakovė, pažeisdama turiningo vertinimo principą, padarė neteisingą išvadą, kad atsakovė patikslintu pasiūlymu pakeitė pasiūlymo esmę.

2411.

25Atsakovės pirkimų sąlygų keitimas suklaidino ne tik ieškovę, bet ir kitus tiekėjus, kurie kaip ir ieškovė atsakovei pateikė pasiūlymą su įvertintu elektromagnetiniu debitomačiu. Ieškovei yra žinoma, kad, esant tokiai situacijai, atsakovė leido patikslinti pasiūlymą ir kitiems tiekėjams. Ieškovės duomenimis, tiekėjai, kurie yra įrašyti į pasiūlymų eilę ir kurių vienas buvo pripažintas laimėtoju, pradiniuose savo pasiūlymuose elektromagnetinį debitomatį įvertino ne „0“ (nuline verte), o kita verte, tuo tarpu tokie tiekėjai, tikslindami savo pasiūlymus, nekeitė absoliučios pradinio pasiūlymo kainos. Tokių tiekėjų pradiniuose pasiūlymuose nurodyta elektromagnetinio debitomačio vertė buvo perkelta į kitas pozicijas. Tokiu atveju patikslintame pasiūlyme turėjo atsirasti nauja pozicija, pakeista pasiūlymo struktūra arba konkrečios pozicijos kaina.

2612.

27Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Ar kiti tiekėjai suklydo ir koregavo, ar tinkamai koregavo, ar atsakovė pakoreguotus tiekėjų pasiūlymus tinkamai (vienodai, vadovaujantis teisės aktais ir kasacinio teismo praktika) vertino, yra fakto klausimas, kurį, ieškovo nuomone, teismas, gindamas viešąjį interesą bei siekdamas iš esmės teisingai išspręsti ginčą, turėtų išsiaiškinti. Nustačius, kad atsakovė, vertindama kitų tiekėjų pasiūlymus, padarė pažeidimus, atsakovės sprendimai dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo turi būti naikinami ir šiuo pagrindu.

2813.

29Atsakovė UAB ,,Raseinių vandenys‘‘ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovė 2018 m. birželio 14 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą pirkimą „Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“. Pirkimui suteiktas numeris 188490. Pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.

3014.

31Atsakovė, vykdydama pirkimo procedūras bei atsakydama į tiekėjų klausimus, 2017-07-28 raštu Nr. ( - ) ,,Dėl atsakymų į klausimus‘‘ patikslino pirkimo dokumentus: ,,Klausimas: Darbų žiniaraštyje, bei šulinių detalizacijos brėžinyje (šul. VŠ-1) yra įtrauktas elektromagnetinis debitomatis, tačiau techniniame projekte apie jį nėra jokių duomenų. Prašome patikslinti iš kur bus atvestas elektros maitinimas? Ar užsakovas pats atliks elektros kabelio atvedimo darbus, ar jie turi būti įskaičiuoti į Rangovo pasiūlymą? Kokios IP apsaugos klasės reikalingas debitomatis? Kur bus montuojamas displėjus? Ar reikalinga (ir kur) numatyti duomenų perdavimą į dispečerinę? Atsakymas. Elektromagnetinio debitomačio įrengti nereikia ir atitinkamų pozicijų žiniaraštyje nevertinti. Žiniaraščio eilutėje: 2.3.2. Elektromagnetinis debitomatis įrašomas „0“.

3215.

33Šis atsakovės pirkimo dokumentų patikslinimas buvo viešai paskelbtas CVP IS ir buvo išsiųstas CVP IS priemonėmis visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, įskaitant ir ieškovę, o ieškovė jį gavo ir susipažino. 2017 m. rugpjūčio 14 d. 10:21:17 ieškovė pateikė pasiūlymą, kuriame pasiūlė elektroninio debitomačio įrengimą, nurodė jo kainą 1797,57 Eur ir šią sumą įskaičiavo į bendrą pasiūlymo kainą.

3416.

35Ieškovės nurodyta pasiūlymo kaina 205 133,46 Eur be PVM buvo paskelbta vokų atplėšimo procedūros metu 2018 m. rugsėjo 14 d. Atsakovė, vertindama ieškovės pasiūlymą, 2018 m. rugsėjo 27 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašė ieškovę paaiškinti pasiūlymo žiniaraščio eilutę, kurioje įvertinta elektroninio debitomačio kaina 1797,57 Eur. 2018 m. spalio 2 d. ieškovė pateikė pasiūlymo paaiškinimą ir patikslintą pasiūlymą, kuriame pakeitė galutinę pasiūlymo kainą.

3617.

372018 m. spalio 23 d. atsakovė priėmė sprendimą ieškovės pasiūlymą atmesti, nes ieškovė, pateikdama patikslintą pasiūlymą, pakeitė galutinę pasiūlymo kainą, kuri buvo paskelbta vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu.

3818.

39Pirkimas, dėl kurio yra kilęs ginčas šioje byloje, vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, kuri galiojo iki 2017 m. liepos 1 d., todėl ginčui taikytinos VPĮ redakcijos, galiojusios iki 2017 m. liepos 1 d., normos. Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis UAB „Raseinių vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios patvirtintos UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. (7.1)V1-7 ir Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o aiškindama savo pasiūlymą, ieškovė pakeitė savo pasiūlymą ir jo kainą, paskelbtą vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu.

4019.

41Nepagrįsti ieškovės teiginiai, jog pirkimo dokumentai buvo klaidinantys. Atsakovė pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodžiusi tiekėjams, kad elektromagnetinio debitomačio įrengti nereikia, o jo kaina žiniaraštyje turi būti įvertinta „0“. VPĮ 27 str. 1 dalis įpareigoja Perkančiąją organizaciją pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus paskelbti CVP IS. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą (VPĮ 27 str. 4 d.). Perkančioji organizacija šias VPĮ 27 str. 1 ir 4 dalyse įtvirtintas pareigas yra įvykdžiusi, o ieškovė buvo gavusi ir privalėjo būti susipažinusi su Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų paaiškinimu.

4220.

43Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis (VPĮ 2 str. 21 d.), todėl tiekėjai privalo jais vadovautis rengdami ir teikdami pasiūlymus perkančiajai organizacijai. Ieškovė, rengdama finansinį pasiūlymą, privalėjo būti atidi ir rūpestinga bei atsižvelgti ne tik į Pirkimo dokumentų pirminę versiją, bet vadovautis visais Perkančiosios organizacijos paskelbtais paaiškinimais ir patikslinimais, įskaitant 2017-07-28 raštu Nr. ( - ) ,,Dėl atsakymų į klausimus‘‘ pateiktą patikslinimą, jog debitomačio įrengti nereikia, o žiniaraštyje įrašyti „0“. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir visi tiekėjai privalo jo laikytis, tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

4421.

45Ieškovė finansiniame pasiūlyme (2 vokas) pasiūlė elektromagnetinio debitomačio įrengimą, nurodė jo kainą 1797,57 Eur ir šią sumą įskaičiavo į bendrą pasiūlymo kainą, savo pasiūlyme padarytos klaidos neginčija. VPĮ 39 str. 1 dalyje yra įtvirtinta Perkančiosios organizacijos teisė prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiškos nuostatos, reglamentuojančios pasiūlymų vertinimo taisykles, yra įtvirtintos Pirkimo dokumentų I skyriaus Konkurso sąlygos 12.5 punkte, 27.1. punkte.

4622.

47Vadovaujantis VPĮ 39 str. 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, atsakovė paprašė ieškovės paaiškinti pasiūlymą, o ieškovė jį pakeitė - pateikė patikslintą finansinį pasiūlymą, kuriuo atsisakė elektromagnetinio debitomačio įrengimo, ir pakeitė savo pasiūlymo kainą, kuri buvo paskelbta vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu. Ieškovės pasiūlymo kaina buvo pakeista iš 205 133,46 Eur be PVM į 203 335,89 Eur be PVM, todėl jos pasiūlymas buvo teisėtai atmestas vadovaujantis VPĮ 39 str. 1 dalies, Pirkimo dokumentų I skyriaus 12.5 p., 27. 1 p. ir 28.1.10 punktais. Priešingas Ieškovo pasiūlymo vertinimas pažeistų VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, nes Ieškovui, pažeidusiam imperatyvias VPĮ 39 str. 1 dalies normas, butų leista dalyvauti pirkimo procedūroje ir konkuruoti su kitais pirkimo dalyviai dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Atsakovė nesutinka su ieškovės pozicija, kad jos pasiūlymo klaida laikytina formaliu pasiūlymo įforminimo trūkumu, kurią ieškovė galėjo ištaisyti.

4823.

49Ieškovė ieškinyje prašo panaikinti paskesnius atsakovės sprendimus, t. y. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, sprendimą laimėtoju pripažinti UAB „Gensera“. Atsakovė prašo civilinę bylą dėl sprendimo atmesti ieškovės pretenziją nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką perkančiųjų organizacijų veiksmai dėl tiekėjų pretenzijų neįeina į peržiūros procedūros objektą, nes šie nėra savarankiški jų sprendimai, tiesiogiai ūkio subjektams sukeliantys teisinius padarinius. Dėl to kasacinis teismas savo praktikoje bylos dalis pagal pareikštus ieškinio reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti tiekėjo pretenzijas ar jų neišnagrinėti nutraukia, jeigu to nebūna padarę bylą nagrinėję žemesnės instancijos teismai CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017, 2018 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-160-469/2018, 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-378/2018). Ieškovės reikalavimus panaikinti atsakovės sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir sprendimą laimėtoju pripažinti UAB „Gensera“ atsakovė prašo atmesti kaip nepagrįstus.

5024.

51Ieškovė nepagrįstai ir nemotyvuotai teigia, kad kiti tiekėjai galimai suklydo rengdami pasiūlymus, o atsakovė pakoreguotus pasiūlymus neva netinkamai įvertino. Šioje byloje ginčo objektas yra atsakovės sprendimas dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų atitikimas Pirkimo dokumentų reikalavimams nėra ginčijamas, ieškovė tokio reikalavimo nereiškė ir ikiteismine tvarka (pretenzijoje). Ieškovės teiginiai dėl galimų klaidų kitų pirkimo dalyvių pasiūlymuose yra deklaratyvūs, neatitinkantys tikrovės ir neturintys ryšio su šiuo ginču.

5225.

53Trečiasis asmuo UAB ,,Gensera‘‘ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas teisėtai ir pagrįstai, nes, nes ieškovė, aiškindamas pateikto pasiūlymo kainą, pakeitė ne sudėtinių kainos dalių (įkainių) kainas, o galutinę kainą, kurios keitimas yra draudžiamas pagal viešųjų pirkimų įstatymą. Pirkimo sąlygos paskelbtos 2017-06-14, todėl šiam pirkimui turi būti taikomos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2017-07-01, nuostatos.

5426.

55Pirkimo sąlygų 11.1 p. nurodyta, kad konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro CVPIS priemonėmis pateiktos informacijos ir pateiktų dokumentų visuma. Tiekėjas pasiūlymą pateikia, pridėdamas užpildytus žiniaraščius, pateiktus šių pirkimo dokumentų IV skyriuje. 12.2 punkte nurodyta, kad konkurso dalyvis įrašo visų darbų, aprašytų pirkimo dokumentuose, pozicijų kainas. Pozicijos, kurių įkainis ar kaina nenurodyti, nebus apmokėtos, laikant, kad jos įtrauktos į kitus Darbų kainų žiniaraščio nurodytus įkainius bei kainas. Taigi, pirkimo sąlygose nustatyta, kad su finansiniu pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytus žiniaraščius, kuriuose turi nurodyti perkamų darbų įkainius, o šių įkainių suma turi būti įrašoma į pasiūlymo formą (pasiūlymo B dalis).

5627.

57Pirkimo sąlygų IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai" 1.2 p. nurodyta, kad rangovas, pateikdamas pasiūlymą, neturi teisės keisti pirkimo dokumentų žiniaraščiuose pateiktų darbų kiekių, išbraukti žiniaraščiuose nurodytus arba papildyti naujais darbais be raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo statybos darbų pirkimo konkurso metu. Jeigu rangovas, rengdamas pasiūlymą, suranda darbą, kuris nėra įtrauktas į žiniaraščius, jis turi apie tai pranešti perkančiajai organizacijai konkurso sąlygose nustatyta tvarka. Nurodant vieneto kainas būtina atsižvelgti į sutarties sąlygas, specifikacijas ir atitinkamus brėžinius, reikalingų darbų ir medžiagų aprašymus. Jei specifikacijose ar darbų kiekių žiniaraščiuose aiškiai ir konkrečiai nenurodyta kitaip, kiekio vertinimai atliekami tik nuolatiniams darbams. Vertinamas netto darbų kiekis pagal įkainotų darbų kiekių žiniaraščių struktūrą. Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad savo iniciatyva tiekėjai pirkimo žiniaraščiuose negali keisti vienų darbų kitais darbais, negali koreguoti žiniaraščių eilučių, nustatytų darbų kiekių ir pačių darbų, jei pirkimo metu nėra gautas raštiškas atsakovės pranešimas, kuriuo tam tikri pakitimai šiuose žiniaraščiuose padaromi.

5828.

59Atsakovė, 2017-07-28 atsakydama į tiekėjų pateiktą klausimą, nurodė, kad elektromagnetinio debitomačio įrengti nereikia ir nurodė, kad teikiant pasiūlymą žiniaraščio eilutėje 2.3.2 „Elektromagnetinis debitomatis įrašomas „0", nes šis debitomatis nebuvo perkamas. Atitinkamai kiekvienas patyręs rinkos dalyvis suprato, kad šios įrangos nereikia vertinti apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą. Vien tai, kad po paaiškinimo atsakovė nepateikė patikslinto žiniaraščio, nesudaro jokio pagrindo teigti, kad buvo pažeistos pirkimo procedūros ar sudarytos nelygiavertės sąlygos tiekėjams konkuruoti. Visiems rinkos dalyviams vienodai ir aiškiai buvo paskelbta, kuri žiniaraščio eilutė ir koks įrenginys neturi būti vertinamas, nes nebus įsigyjamas ir visi tiekėjai tai turėjo žinoti ir suprasti.

6029.

61Pirkimo sąlygų 12.5 p. nustatyta, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos bendros kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis, o pirkimo sąlygų 27.1 p. nurodyta, jog konkurso dalyvių pasiūlymuose padarytos aritmetinės klaidos gali būti taisomos nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos. Konkurso dalyvis atsako už teisingą bendros pasiūlymo kainos apskaičiavimą ir jos atitikimą pirkimo dokumentuose pateiktų jos sudėtinių dalių sumai. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad jei yra nustatomos aritmetinės klaidos, tai atsakovė privalo prašyti tiekėjo šias klaidas ištaisyti, tačiau, taisydamas tokią klaidą, tiekėjas neturi teisės keisti galutinės pasiūlymo kainos, kuri buvo paskelbta vokų su kainomis atplėšimo posėdžio metu.

6230.

63Šiuo atveju atsakovė nustatė, kad ieškovės su pasiūlymu pateiktuose žiniaraščiuose elektromagnetinis debitomatis įvertintas ne „0", o 1 797.57 Eur be PVM. Pateikdama tokį žiniaraštį, ieškovė pažeidė pirkimo sąlygų IV priedo 1.2 p. nuostatą, kad tiekėjai neturi teisės žiniaraščiuose keisti darbų kiekių be atsakovės raštiško sutikimo. Pirkimo sąlygų ir viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos leidžia tiekėjams aiškinant kainą pakeisti žiniaraščio sudėtinių dalių įkainius, bet neleidžia pakeisti galutinės pasiūlymo kainos, kuri buvo užfiksuota komisijos posėdžio, kurio metu atplėšti vokai su tiekėjų kainomis.

6431.

65Ieškovės teiginiai dėl neva nelygiateisiško ir/ar nevienodo tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir dėl to kylančios pareigos teismui išeiti iš ieškinio ribų - nepagrįsti. Pagal pirkimo sąlygas ir pagal viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, tiekėjų pasiūlymų vertinime gali dalyvauti tik viešųjų pirkimų komisijos nariai, paskirti ekspertai ir kontroliuojančios institucijos, tačiau ne tiekėjai. Todėl ieškovės pozicija, kad jai yra žinoma, jog su identiška situacija susidūrė ir kiti tiekėjai, vertintina kritiškai. Tiekėjams nebuvo draudžiama statymas, nei pirkimo sąlygose tiekėjams nedraudė ir po pasiūlymų pateikimo termino tikslinti darbų įkainius.

6632.

67Ieškovė UAB ,,Brosta‘‘ pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad viešuosiuose pirkimuose svarbesnis turiningojo vertinimo principas lyginant jį su formaliuoju. Kasacinio teismo praktikoje konstatuotina, kad turiningo vertinimo principo ribos peržengiamos, kai teismai, nustatę tiekėjo pasiūlymo trūkumų, negali konstatuoti jo atitikties pirkimo sąlygoms, jei kitos aplinkybės neleidžia nustatyti tikrojo jų turinio, kurį būtų galima įvertinti pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo normas ir tikslus, pasiūlyme buvo tokio pobūdžio trūkumų, jog net ir pagal turiningąjį vertinimą perkančioji organizacija negalėjo ko pripažinti tinkamu, nes pradinės informacijos visuma neleido nustatyti pasiūlymo siaurąja prasme atitikties.

6833.

69Atsakovė ieškovės patikslintą pasiūlymą vertino formaliai, t.y. nustatė, kad skiriasi ieškovės pradinio ir patikslinto pasiūlymo absoliuti vertė, tačiau visiškai neatsižvelgė į ieškovo nurodytus argumentus, kokiomis aplinkybėmis tai atsitiko. Atsakovė taip pat nevertino ir neatsižvelgė, kad ieškovės pradinis pasiūlymas ir paaiškintas pasiūlymas dėl atsakovės pirkimo objekto, kuris buvo 2017-07-28 patikslintas ir atsakovei aktualus, identiškai sutampa. Pradinės informacijos visuma leido atsakovei nustatyti pasiūlymo siaurąja prasme atitiktį pirkimo sąlygoms.

7034.

71Ieškovė 2018-11-12 ir 2018-11-21 kreipėsi į atsakovą dėl informacijos pateikimo, taip pat prašė atsakovės sudaryti galimybes susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais. Atsakovė atsisakė ieškovei pateikti prašomą informaciją, atmetė prašymą leisti susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais. Pati atsakovė deklaratyviai atsiliepė į ieškovės argumentus dėl galimai netinkamo, pažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, tiekėjų pasiūlymo vertinimo, išsamiai dėl jų nepasisakė, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovės argumentus.

7235.

73Ieškovės pateiktas pasiūlymas, lyginant su kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymais, kainos prasme yra mažiausias. Nustačius, kad atsakovė tiekėjų pasiūlymus vertino netinkamai, ieškovę nepagrįstai pašalinus iš pirkimo, atsakovė pirkimą įvykdys gerokai brangiau, nei objektyviai galėtų.

7436.

75Atsakovė UAB ,,Raseinių vandenys‘‘ pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalavimais. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas imperatyvus draudimas pakeisti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtą kainą. Vadovaujantis VPĮ 39 str. 1 dalimi, ieškovės pasiūlymo trūkumas, kurį taisant buvo pakeista ieškovės pasiūlymo kaina, paskelbta vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu, negali būti kvalifikuojamas kaip formalus ieškovės pasiūlymo trūkumas. Perkančioji organizacija negali leisti tiekėjams ištaisyti tokių pasiūlymų trūkumų, kuriuos taisant būtų keičiama pasiūlymo kaina, paskelbta vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu. Leidžiant pakeisti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtą kainą, būtų pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, nes tokiu būdu pirkimo dalyviams būtų leidžiama pateikti naują kainos pasiūlymą.

7637.

77Priešingai nei dublike nurodo ieškovė, teismų praktikoje yra suformuotos VPĮ 39 str. 1 dalies normų taikymo taisyklės, draudžiančios keisti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtą pasiūlymo kainą. Ieškovės teiginiai dėl tariamai formalaus ieškovės pasiūlymo trūkumo yra atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti, o ieškovės nurodyta teismų praktika dėl turinio viršenybės prieš formą principo yra neaktuali ir netaikytina sprendžiant šį ginčą.

7838.

79Perkančiosios organizacijos sudarytoje pasiūlymų eilėje yra du pasiūlymai: 1) UAB „Gensera“ pasiūlymas; 2) UAB „Eigesa“ pasiūlymas. Laimėtoju pripažintas UAB „Gensera“ pasiūlymas. UAB „Gensera“ finansiniame pasiūlyme ir UAB „Eigesa“ finansiniame pasiūlyme elektromagnetinio debitomačio kaina buvo nurodyta pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, t. y. 0,00 Eur. UAB „Gensera“ finansinis pasiūlymas ir UAB „Eigesa“ finansinis pasiūlymas visiškai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, todėl atsakovė neprašė tiekėjų paaiškinti finansinius pasiūlymus.

8039.

81Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą dėl ginčo, kurioje nurodė, kad VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pirkimo dokumentai - perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), o VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tarnyba pažymi kad už viešojo pirkimo dokumentų (techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų, kvalifikacinės atrankos kriterijų) parengimą, pagrįstumą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Visgi perkančiajai organizacijai suteikiamos teisės viešojo pirkimo procese privalo būti naudojamos taip, kad tai nelemtų neribotos jos diskrecijos. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija, vertindama tiekėjo pasiūlymą, yra saistoma imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir jos sprendimai turi būti motyvuoti bei objektyviai pagrįsti ir priimami sprendimai bet kokiu atveju negali pažeisti viešųjų pirkimų principų, nukrypti nuo viešųjų pirkimų tikslo.

8240.

83VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Vadovaujantis aukščiau nurodoma Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata, tiekėjas, tikslindamas pasiūlymą negali keisti perkančiosios organizacijos nurodyto pirkimo objekto (pvz., atsisakyti tam tikros pozicijos, pridėti tam tikrą poziciją ir pan.), keisti perkančiosios organizacijos nurodyto kiekio ar pakeisti bendros pasiūlymo kainos.

8441.

85Tačiau kasacinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, kad svarbiau yra trūkumo turinys ir jį taisančio paaiškinimo (patikslinimo) naujoji pasiūlymo išraiška, o ne būdas ir forma, kaip nustatyta neatitiktis buvo paaiškinta ar pataisyta. Taip pat kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad pasiūlymo redakcinis trūkumas dėl atskirai iš bendros kainos neišskirto PVM dėl savo pobūdžio galėtų būti pataisytas, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjui pasiūlyme galbūt, pavyzdžiui, reikėtų įterpti naują (papildomą) eilutę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

8642.

87Remiantis LAT formuojama praktika, svarbu nustatyti, ar trūkumas, jo taisymas pasižymi ar ne objektyvumu, t. y. ar trūkumo taisymo rezultatas priklausytų nuo subjekto, atliekančio klaidos korekciją. Formaliai vertinant nagrinėjamą situaciją matyti, kad ieškovei patikslinus pasiūlymą, galutinė pasiūlymo kaina iš tiesų buvo pakeista, tačiau nagrinėjant bylą turėtų būti atsižvelgta į LAT formuojamą praktiką dėl tiekėjų pasiūlymų tikslinimo. Bylos nagrinėjimo metu turėtų būti vertinama tai, ar, atsižvelgiant, jog galutinės kainos pokytis buvo tiesiogiai susijęs su pasiūlyme atsisakyto darbo nurodyta kaina, ta kainos dalis, kuria sumažėjo galutinė pasiūlymo kaina, gali būti traktuojama kaip objektyvus dydis, t. y. kad tiekėjas jau pasiūlymo paaiškinimo/patikslinimo etape jo negalėjo pakeisti, todėl minėtame etape tas dydis nepriklausė nuo subjektyvios tiekėjo valios.

88Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8943.

90Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys‘‘ vykdo 2017 m. birželio 14 d. paskelbtą supaprastintą viešąjį pirkimą „Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ (pirkimo Nr. 188490). Pirkime dalyvavo ir pasiūlymą pateikė ieškovė UAB „Brosta‘‘.

9144.

922018-10-23 ieškovė CVP IS priemonėmis gavo atsakovės raštą Nr. ( - ) ,,Dėl pasiūlymo atmetimo‘‘. Rašte atsakovė nurodė, jog ieškovės pasiūlymas yra atmestas, nes atsakovė paprašė ieškovės paaiškinti pasiūlymą, o ieškovė jį pakeitė - pateikė patikslintą finansinį pasiūlymą, kuriuo atsisakė elektromagnetinio debitomačio įrengimo, ir pakeitė savo pasiūlymo kainą, kuri buvo paskelbta vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu.

9345.

942018-10-23 atsakovė CVP IS priemonėmis išsiuntė pranešimą Nr. ( - ) „Dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo ir sprendimo sudaryti sutartį‘‘. Atsakovės rašte dėl viešojo pirkimo pasiūlymų eilės pagal konkurso sąlygomis numatytą konkursui pateiktų tiekėjų pasiūlymų vertinimą suteikiant ekonominio naudingumo (S) balus nustatyta tokia tiekėjų eilė – Nr. 1 ,,Gensera‘‘, Nr. 2 UAB ,,Eigesa‘‘.

9546.

96Ieškovė 2018-10-30 pateikė pretenziją atsakovei dėl pasiūlymų atmetimo. 2018-11-05 Nr. ( - ) atsakymu į pretenziją atsakovė pretenzijos netenkino. Ieškovė, nesutikdama su atsakove, kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama panaikinti atsakovės sprendimus atmesti ieškovės patikslintą pasiūlymą, atmesti pretenziją ir sudaryti pasiūlymų eilę.

97Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

9847.

99Visų pirma teismas pažymi, kad pirkimas, dėl kurio vyksta ginčas, paskelbtas 2017-06-14, todėl šiam pirkimui turi būti taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2017-07-01, nuostatos.

10048.

101VPĮ 39 straipsnio 1 dalis numatė, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant pirkimą derybų būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.

10249.

103Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar ieškovė, pateikdama atsakovei paaiškinimą dėl savo finansinio pasiūlymo, kuriuo eliminavo žiniaraščio eilutę dėl elektromagnetinio debitomačio įrengimo – vietoj 1 797,57 Eur be PVM pakeitė į nulinę vertę, pakeitė savo pateikto finansinio pasiūlymo esmę. Ieškovė byloje įrodinėja, kad jai eliminavus jos pateikto pasiūlymo įforminimo trūkumą, ji nepakeitė galutinės pradiniame pasiūlyme nurodytos aktualaus pirkimo (ta apimtimi, kuria atsakovė turi ketinimą įsigyti darbų) objekto kainos (atsakovei aktualių darbų kaina yra tokia pati tiek pradiniame ieškovės pasiūlyme, tiek patikslinime), neatsisako kainos dedamųjų, nenurodo naujų kainos dalių, nekeičia kainos struktūros, toks pasiūlymas pilnai atitinka pirkimo sąlygas.

10450.

105Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl tiekėjo pasiūlymo „siaurąja prasme“, pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką pasiūlymas siaurąja prasme iš esmės reiškia tą pasiūlymo dalį, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan.).

10651.

107Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog dėl tiekėjo pasiūlymo ,,siaurąja prasme‘‘ vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą perkančioji organizacija negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/1014, 2015m. gruodžio 11d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

10852.

109Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, jog, vadovaujantis Direktyvos 2004/18 2 straipsniu [„Sutarčių sudarymo principai“] konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas; perkančiosios organizacijos prašymas tiekėjui paaiškinti pasiūlymą turi būti susijęs su visais neaiškiais ar techninių specifikacijų neatitinkančiais pasiūlymo aspektais, ir perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl šiame prašyme nenurodyto neaiškumo (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191, ir jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija). Situacija, kai tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini.

11053.

111Byloje nėra ginčo, kad atsakovė 2017-07-28 raštu Nr. ( - ) ,,Dėl atsakymų į klausimus‘‘ pateiktu patikslinimu nurodė, kad debitomačio įrengti nereikia, o žiniaraštyje įrašyti „0“. Ieškovei pateikus paaiškinimus dėl savo finansinio pasiūlymo, ji minusavo iš žiniaraščio 1 797,57 Eur be PVM, nes šis debitomatis nebuvo perkamas. Atsakovė teigia, kad ieškovė pakeitė savo finansinio pasiūlymo galutinę kainą iš 205 133,46 Eur be PVM į 203 335,89 Eur be PVM. Tačiau tokie atsakovės argumentai yra teisiškai nepagrįsti. Sutiktina su ieškove, kad ji nepakeitė galutinės pradiniame pasiūlyme nurodytos aktualaus pirkimo (ta apimtimi, kuria atsakovė turi ketinimą įsigyti darbų) objekto kainos (atsakovei aktualių darbų kaina yra tokia pati tiek pradiniame ieškovės pasiūlyme, tiek patikslinime). Teismas daro išvadą, kad ieškovė nagrinėjamu atveju minusavo pasiūlyme nurodytų perteklinių darbų kainą, kuriuos atsakovė pirkimo procese atsisakė įsigyti.

11254.

113Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pasiūlymą pripažino netinkamu ne dėl to, kad tiekėjas nepasiūlė to, kas buvo reikalaujama pagal pirkimo sąlygas, o dėl to, jog pasiūlė ir tai, ko pirkimo sąlygose dėl pirkimo objekto nebuvo reikalaujama. Byloje nėra duomenų, kad ieškovės pasiūlymas neužtikrina viešuoju pirkimu siekiamo rezultato. Pagal VPĮ 3 straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Bylos duomenys patvirtina ieškovės teiginius, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas, lyginant su kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymais, kainos prasme yra mažiausias. Nors laimėtojas pagal pirkimo sąlygas nustatomas pagal pateiktų pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijų (konkurso sąlygų 30.1 punktas), vertinant pasiūlymus kainos lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime sudaro 85 dalį (X-85, konkurso sąlygų 26.3 punktas). Ieškovę nepagrįstai pašalinus iš pirkimo, yra pagrindo manyti, kad atsakovė pirkimą įvykdys gerokai brangiau, nei objektyviai galėtų.

11455.

115Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pigiausią tiekėjo pasiūlymą tik tuo pagrindu, kad pasiūlyta per daug prekių ar paslaugų, nesant kitų įstatyme nustatytų apribojimų tokį pasiūlymą pripažinti tinkamu, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam viešųjų pirkimų tikslui – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012m. balandžio 12d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

11656.

117Nagrinėjamu atveju ieškovės pasiūlymas nebuvo vertinamas vien dėl tos priežasties, kad ieškovė į žiniaraščius įtraukė perteklinius darbus ir tokiu būdu, atsakovės vertinimu, pakeitė galutinę pasiūlymo kainą. Kaip jau buvo minėta, ieškovė galutinės pasiūlymo kainos realiai nepakeitė, tik paaiškindama pasiūlymą minusavo darbus, kurių atsakovė neketino įsigyti. Nėra pagrindo teigti, jog ieškovė, pateikdama atsakovei paaiškinimą dėl pasiūlymo, pakeitė atsakovės ketinamų įsigyti darbų galutinę kainą, atsisakė kainos dedamųjų, nurodė naujas kainos dalis ar pakeitė kainos struktūrą.

11857.

119Atsakovė nurodė, kad leidžiant pakeisti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtą kainą, būtų pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, nes tokiu būdu pirkimo dalyviams būtų leidžiama pateikti naują kainos pasiūlymą. Tačiau, teismo nuomone, šie principai būtų pažeisti tokiu atveju, jei ieškovei būtų leista pakeisti perkamų darbų galutinę kainą, o ne perteklinių darbų, kurie nėra pirkimo objektas (debitomačio įrengimo darbų pirkimo atsakovė atsisakė).

12058.

121Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad paslaugų, kurių atsakovė neketino įsigyti, kainos minusavimas iš ieškovės pateikto pasiūlymo kainos yra tik redakcinio pobūdžio pataisymas, kuris neturi įtakos teikiamo pasiūlymo esmei, todėl atsakovė neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą ir jos sprendimas atmesti ieškovės UAB „Brosta“ patikslintą pasiūlymą naikintinas.

12259.

123Ieškovė ieškiniu taip pat prašė panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės UAB „Brosta“ pretenziją dėl patikslinto pasiūlymo atmetimo. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl ieškovės pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti. Perkančiųjų organizacijų veiksmai dėl tiekėjų pretenzijų neįeina į peržiūros procedūros objektą, nes šie nėra savarankiški jų sprendimai, tiesiogiai ūkio subjektams sukeliantys teisinius padarinius. Dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-456-469/2016, 2017m. gegužės 4d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017).

12460.

125Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB ,,Gensera‘‘. Ieškovė nurodė, kad teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą – nustatyti, ar kiti tiekėjai suklydo ir koregavo, ar tinkamai koregavo, ar atsakovė pakoreguotus tiekėjų pasiūlymus tinkamai (vienodai, vadovaujantis teisės aktais ir kasacinio teismo praktika) vertino. Ieškovės nuomone teismas, gindamas viešąjį interesą bei siekdamas iš esmės teisingai išspręsti ginčą, turėtų išsiaiškinti, ar atsakovė, vertindama kitų tiekėjų pasiūlymus, padarė pažeidimus, atsakovės sprendimai dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo turi būti naikinami ir šiuo pagrindu.

12661.

127Teismų teisės ex officio spręsti dėl perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumo suformuota nuosekli kasacinio teismo praktika, kurioje įtvirtintos tiek bendrosios taisyklės, tiek teismų procesinių veiksmų reikalavimai viešųjų pirkimų ginčuose. Iš šios praktikos matyti šie svarbiausi aspektai: a) VPĮ – lex specialis, o tai lemia šio įstatymo tikslai ir juo reguliuojamų santykių pobūdis; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas; teismų vaidmuo ir pareiga saugant viešąjį interesą aktualus ne tik dėl visuomenei svarbių gėrių, užtikrinant VPĮ teisinio reguliavimo tikslų pasiekimą, apsaugos, bet ir siekiant skatinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011); b) teismai, spręsdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą; teismai turi patikrinti ne tik tai, kaip buvo laikytasi peržiūros procedūros nuostatų, bet ir tai, ar naudojimasis jomis suponavo veiksmingą tiekėjo teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013); c) teismo teisė peržengti ieškinio ribas nėra absoliuti, negali būti sutapatinta su jo pareiga taip veikti, ypač tada, kai galimas viešojo intereso pažeidimas šiuose santykiuose nėra akivaizdus; tai grindžiama siekiu užtikrinti proceso spartą, aiškiai apibrėžti ginčo apimtį ir iš esmės nepaneigti ikiteisminės tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčo stadijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2010).

12862.

129Iš šios praktikos matyti, kad teismų iniciatyvos teisė spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu. Dėl to, jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo, o procese nepateikta bent kokių nors objektyvių abejonių dėl to, teismo pozicija ex officio neperžengti ginčo ribų nekvalifikuotina kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas. Aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).

13063.

131Teismas pažymi, kad būtinybę teismui išeiti už ieškinio ribų ieškovė grindžia deklaratyviais teiginiais. Todėl, atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką bei bylos faktines aplinkybes, tenkinti tokį ieškovės prašymą bylą nagrinėjančiam teismui nėra pagrindo.

13264.

133Ieškovės ieškinio reikalavimai panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, kurioje įvertinti ir nurodyti du tiekėjai - UAB „Gensera“ ir UAB „Eigesa“, laimėtoju pripažinti UAB „Gensera“ yra kvalifikuotini kaip nesavarankiški reikalavimai, tokių sprendimų neteisėtumas yra tiesiogiai susijęs su perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą neteisėtumu. Todėl šie ieškinio reikalavimai taip pat yra tenkinami.

13465.

135Šiame procesiniame sprendime buvo konstatuota, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai. Dėl ieškovės pasiūlymo atsakovė gali priimti kitokį sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovė įpareigotina vertinti ieškovės pasiūlymą ir iš naujo sudaryti laimėtojų eilę.

13666.

137Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju teismo sprendimas iš esmės yra priimtas ieškovės naudai, todėl atsakovei ir trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Ieškovė prašo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės UAB „Raseinių vandenys“. Ieškovė už ieškinio pateikimą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sumokėjo 2050 Eur žyminį mokestį. Pagal CPK 80 straipsnio 7 dalį procesinius dokumentus ir jų priedus teikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai žyminio mokesčio sumos. Kadangi ieškovė procesinius dokumentus teikė elektroninių ryšių priemonėmis, turėjo sumokėti 1537,50 Eur žyminį mokestį, ši suma priteisiama iš atsakovės ieškovei. Likusi ieškovės sumokėta žyminio mokesčio suma - 512,50 Eur - grąžintina ieškovei.

13867.

139Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2516,80 Eur išlaidų už advokato pagalbą. Tačiau iš pateiktos advokato ataskaitos matyti, kad dalis jų nėra susijusios su bylos procesu: sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą analizė - 80 Eur, pretenzijos parengimas - 280 Eur, prašymo dėl informacijos ieškovei parengimas - 120 Eur. Dalis išlaidų yra perteklinės arba dubliuojasi su kitomis išlaidomis - lydraščio teismui pateikimas - 20 Eur. Išlaidos, susijusios su pretenzijos pateikimu - 20 Eur, atsakymo analizė, 2 prašymų rengimas - 140 Eur - nėra identifikuotos. Atsižvelgiant į nurodytas priežastis, priteisti šias išlaidas ieškovei nėra pagrindo. Teismas laiko pagrįstomis ir priteistinomis ieškovei išlaidomis už advokato pagalbą, kurias ji patyrė už ieškinio parengimą – 560 Eur, už susipažinimą su atsiliepimais ir dubliko rengimą – 560 Eur, už atsiliepimo į skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių parengimą – 300 Eur, viso 1420 Eur.

14068.

141Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad ieškovei iš atsakovės priteistinos 1420 Eur išlaidos už advokato pagalbą.

14269.

143Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi šioje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

144Ieškinį tenkinti iš dalies.

145Panaikinti atsakovės UAB ,,Raseinių vandenys‘‘ sprendimą atmesti ieškovės UAB „Brosta“ patikslintą pasiūlymą, sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, kurioje įvertinti ir nurodyti du tiekėjai – UAB „Gensera“ ir UAB „Eigesa“, sprendimą laimėtoju pripažinti UAB „Gensera‘‘.

146Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Brosta‘‘ ieškinio reikalavimą atsakovei UAB ,,Raseinių vandenys‘‘ panaikinti sprendimą atmesti ieškovės UAB „Brosta“ pretenziją dėl patikslinto pasiūlymo atmetimo.

147Priteisti iš atsakovės UAB „Raseinių vandenys“, įmonės kodas 172380181, ieškovei UAB „Brosta“, įmonės kodas 303248413, 2957,50 Eur (du tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

148Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei UAB ,,Brosta‘‘, įmonės kodas 303248413, 512,50 Eur (penkis šimtus dvylika eurų 50 ct) žyminio mokesčio.

149Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

150Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškinio, atsiliepimų esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB ,,Brosta‘‘ ieškiniu prašo pripažinti neteisėtais ir... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Vandens tiekimo... 8. 3.... 9. 2018-10-30 ieškovė dėl atsakovės sprendimo atmesti pasiūlymą pateikė... 10. 4.... 11. 2017-06-14 atsakovė paskelbė apie pirkimą, kurio pirkimo dokumentuose -... 12. 5.... 13. 2018-09-27 atsakovė ieškovei pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad... 14. 6.... 15. Ieškovė, atsakydama į atsakovės paklausimą, paaiškino, kad dėl... 16. 7.... 17. Dėl susidariusios situacijos eliminavus ieškovės pateikto pasiūlymo... 18. 8.... 19. Ieškovė neneigia aplinkybės, kad atsakovei pateikė savo pradinį... 20. 9.... 21. Pati atsakovė vertino ieškovės pradinį pasiūlymą, kuris buvo pateiktas su... 22. 10.... 23. Atsakovė, vertindama ieškovės pradinį ir patikslintą pasiūlymus,... 24. 11.... 25. Atsakovės pirkimų sąlygų keitimas suklaidino ne tik ieškovę, bet ir kitus... 26. 12.... 27. Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas,... 28. 13.... 29. Atsakovė UAB ,,Raseinių vandenys‘‘ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 30. 14.... 31. Atsakovė, vykdydama pirkimo procedūras bei atsakydama į tiekėjų klausimus,... 32. 15.... 33. Šis atsakovės pirkimo dokumentų patikslinimas buvo viešai paskelbtas CVP IS... 34. 16.... 35. Ieškovės nurodyta pasiūlymo kaina 205 133,46 Eur be PVM buvo paskelbta vokų... 36. 17.... 37. 2018 m. spalio 23 d. atsakovė priėmė sprendimą ieškovės pasiūlymą... 38. 18.... 39. Pirkimas, dėl kurio yra kilęs ginčas šioje byloje, vykdomas vadovaujantis... 40. 19.... 41. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, jog pirkimo dokumentai buvo klaidinantys.... 42. 20.... 43. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai yra sudėtinė pirkimo... 44. 21.... 45. Ieškovė finansiniame pasiūlyme (2 vokas) pasiūlė elektromagnetinio... 46. 22.... 47. Vadovaujantis VPĮ 39 str. 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, atsakovė... 48. 23.... 49. Ieškovė ieškinyje prašo panaikinti paskesnius atsakovės sprendimus, t. y.... 50. 24.... 51. Ieškovė nepagrįstai ir nemotyvuotai teigia, kad kiti tiekėjai galimai... 52. 25.... 53. Trečiasis asmuo UAB ,,Gensera‘‘ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 54. 26.... 55. Pirkimo sąlygų 11.1 p. nurodyta, kad konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro... 56. 27.... 57. Pirkimo sąlygų IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai" 1.2 p.... 58. 28.... 59. Atsakovė, 2017-07-28 atsakydama į tiekėjų pateiktą klausimą, nurodė, kad... 60. 29.... 61. Pirkimo sąlygų 12.5 p. nustatyta, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų... 62. 30.... 63. Šiuo atveju atsakovė nustatė, kad ieškovės su pasiūlymu pateiktuose... 64. 31.... 65. Ieškovės teiginiai dėl neva nelygiateisiško ir/ar nevienodo tiekėjų... 66. 32.... 67. Ieškovė UAB ,,Brosta‘‘ pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad... 68. 33.... 69. Atsakovė ieškovės patikslintą pasiūlymą vertino formaliai, t.y. nustatė,... 70. 34.... 71. Ieškovė 2018-11-12 ir 2018-11-21 kreipėsi į atsakovą dėl informacijos... 72. 35.... 73. Ieškovės pateiktas pasiūlymas, lyginant su kitų pirkime dalyvavusių... 74. 36.... 75. Atsakovė UAB ,,Raseinių vandenys‘‘ pateikė tripliką, kuriame nurodė,... 76. 37.... 77. Priešingai nei dublike nurodo ieškovė, teismų praktikoje yra suformuotos... 78. 38.... 79. Perkančiosios organizacijos sudarytoje pasiūlymų eilėje yra du pasiūlymai:... 80. 39.... 81. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą dėl ginčo, kurioje nurodė, kad... 82. 40.... 83. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija gali... 84. 41.... 85. Tačiau kasacinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, kad svarbiau yra... 86. 42.... 87. Remiantis LAT formuojama praktika, svarbu nustatyti, ar trūkumas, jo taisymas... 88. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 89. 43.... 90. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys‘‘... 91. 44.... 92. 2018-10-23 ieškovė CVP IS priemonėmis gavo atsakovės raštą Nr. ( - )... 93. 45.... 94. 2018-10-23 atsakovė CVP IS priemonėmis išsiuntė pranešimą Nr. ( - )... 95. 46.... 96. Ieškovė 2018-10-30 pateikė pretenziją atsakovei dėl pasiūlymų atmetimo.... 97. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 98. 47.... 99. Visų pirma teismas pažymi, kad pirkimas, dėl kurio vyksta ginčas,... 100. 48.... 101. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis numatė, kad perkančioji organizacija gali... 102. 49.... 103. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar ieškovė, pateikdama atsakovei... 104. 50.... 105. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl tiekėjo pasiūlymo „siaurąja... 106. 51.... 107. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog dėl tiekėjo pasiūlymo ,,siaurąja... 108. 52.... 109. Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, jog, vadovaujantis Direktyvos 2004/18 2... 110. 53.... 111. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė 2017-07-28 raštu Nr. ( - ) ,,Dėl atsakymų... 112. 54.... 113. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pasiūlymą pripažino netinkamu... 114. 55.... 115. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką perkančiosios organizacijos... 116. 56.... 117. Nagrinėjamu atveju ieškovės pasiūlymas nebuvo vertinamas vien dėl tos... 118. 57.... 119. Atsakovė nurodė, kad leidžiant pakeisti vokų su pasiūlymais atplėšimo... 120. 58.... 121. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad paslaugų, kurių... 122. 59.... 123. Ieškovė ieškiniu taip pat prašė panaikinti atsakovės sprendimą atmesti... 124. 60.... 125. Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės sprendimą sudaryti... 126. 61.... 127. Teismų teisės ex officio spręsti dėl perkančiųjų organizacijų veiksmų... 128. 62.... 129. Iš šios praktikos matyti, kad teismų iniciatyvos teisė spręsti dėl... 130. 63.... 131. Teismas pažymi, kad būtinybę teismui išeiti už ieškinio ribų ieškovė... 132. 64.... 133. Ieškovės ieškinio reikalavimai panaikinti perkančiosios organizacijos... 134. 65.... 135. Šiame procesiniame sprendime buvo konstatuota, kad ieškovės pasiūlymas buvo... 136. 66.... 137. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 138. 67.... 139. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2516,80 Eur išlaidų už advokato... 140. 68.... 141. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruoštų... 142. 69.... 143. Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 144. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 145. Panaikinti atsakovės UAB ,,Raseinių vandenys‘‘ sprendimą atmesti... 146. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Brosta‘‘ ieškinio... 147. Priteisti iš atsakovės UAB „Raseinių vandenys“, įmonės kodas... 148. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 149. Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m.... 150. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...