Byla 2A-331-755/2016
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Eigirdo Činkos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Jonaitienės ir Nijolės Danguolės Smetonienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo J. B. apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10-126/2015 pagal ieškovo J. B. ieškinį atsakovams J. P., Rokiškio rajono ( - ) notarų biuro notarei L. S., tretieji asmenys: N. Š., V. B. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas J. B. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013 m. vasario 14 d. P. B., a.k. ( - ) testamentą (registras ( - )), patvirtintą Rokiškio rajono ( - ) notarų biuro notarės L. S..

3Ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad ( - ) mirė jo brolis P. B.. ( - ) brolis surašė testamentą, kuriuo visą turtą palieka ieškovui, tačiau vėlesniame 2013-02-14 testamente P. B. visą savo turtą paliko J. P.. Teigia, jog P. B. sunkiai sirgo ir dėl ligos negalėjo išreikšti tokios valios. Jo ambulatorinėje kortelėje esantys įrašai: 1999-06-16 – apsunkinta kalba po smegenų traumos ir išeminio infarkto, 1999-07-08 – smegenų amžiniai atrofijos požymiai, 2011-05-20 – apsunkinta kalba, rodo, jog, sudarydamas testamentą, jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Toks sandoris pripažintinas negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu. Testamente nurodyta, jog P. B. palieka ir malkinę, tačiau jis nuosavybės teise malkinės nevaldė. Testamento tekstas taisytas, tačiau taisymai neaptarti.

4Atsakovė J. P. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Atsakovė notarė L. S. prašė atmesti ieškinį, ,trečiasis asmuo N. Š. -ieškinį tenkinti. Trečiasis asmuo V. B. į teismo posėdį neatvyko.

5Rokiškio rajono apylinkės teismas 2015-12-11 sprendimu J. B. ieškinio netenkino. Priteisė iš ieškovo 194,34 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei ir 50 Eur bylinėjimosi išlaidų J. P..

6Teismas, nustatė, kad P. B. 2013-02-14 testamentu jam priklausantį butą Nr. ( - ) ir malkinę, esančius Rokiškio mieste, ( - ), paliko J. P.. Testamente yra prierašas, kad P. B. dėl ligos (nevaldo dešinės rankos) negali pasirašyti ir už jį pasirašė Z. M., pasirašant testamentą dalyvavo liudytojai V. T. ir J. V.. Teismas nurodė, kad liudytojos J. V. parodymai, jog notarė neskaičiusi testamento ir ji nežinojo ant ko pasirašo, prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymas. Liudytojos Z. M. ir V. T. patvirtino, jog J. V. atėjo keletą minučių pavėlavusi ir notarė antrą kartą perskaitė testamentą ir dar kartą paklausė P. B. ar jis neprieštarauja. Teismas iš byloje surinktų įrodymų nustatė, kad testamentas buvo pasirašomas P. B. dalyvaujant.Nurodė, kad nors ieškovas J. B. teismo posėdyje teigė, kad jo brolis P. B. tris kartus gydėsi pas psichiatrus Rokiškyje ir Utenoje, tačiau šiam teiginiui pagrįsti nepateikė jokių įrodymų, priešingai ekspertas ekspertizės akte nurodė, jog psichikos sutrikimų, kurie turėtų įtakos realiam aplinkos suvokimui bei socialinei orientacijai neatžymėta,silpnaprotystės reiškinių nebuvo. Nurodė, kad ieškovo teiginį, jog jo brolis 10-15 metų nesuprato savo veiksmų, neatpažino žmonių, paneigia P. B. ( - ) sudarytas testamentas, kuriame nurodyta, kad jis visą turtą palieka ieškovui. Teismas pažymėjo, kad P. B. 2013-02-14 testamentą patvirtino notarė L. S.. Notarė, būdama valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 str. 1 d.), privalo įsitikinti testatoriaus veiksnumu (Notariato įstatymo 31, 48 str.). Notarė detaliai ir nuosekliai paaiškino, kad jai bendraujant su testatoriumi P. B. nematė jokių valios sutrikimo ar psichinės ligos požymių,P. B. kalbėjo negarsiai, lėtai, bet protingai, aiškiai išreiškė savo valią, todėl nebuvo pagrindo jai atsisakyti atlikti notarinį veiksmą - patvirtinti testamentą. Teismas konstatavo, jog surinkti byloje įrodymai, eksperto išvada, notarės L. S. paaiškinimai, patvirtintas testamentas pagrindžia, jog sudarytame testamente išreikšta testatoriaus P. B. laisva valia. Nei notarei, nei byloje apklaustiems liudytojams, kurie bendravo su P. B. betarpiškai prieš testamento sudarymą, jo sudarymo dieną ir vėliau, nekilo abejonių dėl testatoriaus gebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę: jis elgėsi sąmoningai, suprasdamas, kad susirgo, iš anksto išreiškė valią visą savo turtą palikti jį ilgai metų slaugiusiai atsakovei. Teismas nurodė, kad mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Teismas sprendė, kad ieškovo nurodyti testamento sudarymo trūkumai nėra pagrindas pripažinti testamentą negaliojančiu, kadangi šiuo atveju nustatyta, kad testatorius P. B. testamento sudarymo metu buvo orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją išreiškė, ši išreikšta asmeniškai ir laisvai, be prievartos ar suklydimo,tinkamai įforminta notarine tvarka, todėl sprendė, kad ieškovo ieškinys atmestinas.

7Apeliaciniu skundu ieškovas J. B. skundžia Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015-12-11 sprendimą, prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir 2013-02-14 P. B. testamentą pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento bei testamentą panaikinti, prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliantas teigia, jog teismo sprendimas priimtas pažeidus materialinės ir procesinės teisės normas, o teismo padarytos išvados prieštarauja bylos duomenims.

9Apeliantas nurodo, kad teismas nesivadovavo Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 35 straipsnyje įtvirtinta imperatyvia teisės norma, numatančia, jog negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai. Taisymai turi būti daromi taip,kad viską, kas parašyta klaidingai ir perbraukta, būtų galima perskaityti. Nurodo, kad 2013-02-14 J. B. testamente esatis įrašas, kuriame nurodyta, jog Rokiškio rajono ( - ) notaro biuro notarė L. S. tvirtina testamentą, kurį už negalintį dėl ligos (nevaldo dešinės rankos) pasirašyti P. B. jo paties prašymu pasirašė Z. M., prieštarauja paminėtai teisės normai, nes po dviejų įterptų žodžių - „ir malkinę“ einantis žodis yra taisytas ir neįskaitomas. Šie pataisymai teismo nebuvo aptarti, vien dėl jų testamentas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl jis yra niekinis ir negalioja.

10Apeliantas teigia, kad sudarant testamentą, nebuvo laikytasi CK 5.29 str. ir Notariato įstatymo 32 str. 2 d. reikalavimų. Teisme apklausta J. V. nepatvirtino testamente esančių įrašų, taip pat to, kad P. B. prašė notarės L. S. surašyti testamentą, nes ji nematė ir negirdėjo notarės L. S. pokalbio su P. B.. J. V. nepatvirtino, kad P. B. būtų sakęs, jog jam priklausantį butą Nr. ( - ) ir malkinę palieka J. P., nes nuo jos atėjimo į P. B. butą iki išėjimo iš jo P. B. gulėjo lovoje ir žiūrėjo į lubas. Teigia, kad liudytoja nepatvirtino, jog P. B. prašė Z. M. už jį pasirašyti testamente. Liudytoja J. V. apklausiama teisme nurodė, kad ėjo iš parduotuvės ir J. P. pakvietė pabūti liudytoja, užėjusi pamatė, kad P. B. gulėjo lovoje ir žiūrėjo į lubas, notarė neprisistatė, jai, liudytojai, ten būnant, su P. B. notarė nekalbėjo, pildė dokumentus. Ką surašė notarė, prie jos neskaitė. Nurodė, kad niekas su P. B. iš ten buvusių nebendravo.

11Apeliantas nurodo, kad atsakovė J. P. apklausiama teisme nenurodė, kad P. B. būtų prašęs už jį testamente pasirašyti Z. M.. J. P. teisme patvirtino, kad notarė sakė, jog reikės pasirašyti už P. B.. Pažymi, kad notarė teismo posėdžio metu nurodė, kad pačiam P. B. pabandyti pasirašyti ji nedavė. Apeliantas nurodo,kad Z. M. nepatvirtino, kad P. B. būtų jos prašęs už jį pasirašyti testamente, ji nurodė, kad J. pažįsta 10 metų, su P. B. nebendravo, o ant testamento pasakė pasirašyti notarė. Teigia, kad teismo sprendime nurodyta aplinkybė, kad liudyta Z. M. P. B. pažįsta 10 metų prieštarauja bylos duomenims. Ieškovas nurodo, kad liudytoja V. T. iš esmės patvirtino liudytojos J. V. liudijimą, kad J. V. atvykus į P. B. butą P. B. nebuvo iš naujo klausiamas, ar jis nori sudaryti testamentą, o jeigu nori, tai kam jis po mirties palieka turtą, taip pat ko jis prašo už jį pasirašyti testamente.Iš to seka, kad viena iš testamentą pasirašiusių liudytojų J. V. negirdėjo P. B. valios sudaryti testamentą.V. T. teisme nurodė, kad J. V. nepažįsta, moteris atėjo po 10-15 min., pakvietė J. kaip liudytoją. Teigia, jog bylos duomenis nėra patvirtinta, kad testatorius išreiškė valią, jog už jį, nors ir kito asmens pakviesta, pasirašytų Z. M.. Tvirtina, kad tai iš esmės neatitinka CK 5.29 str. nustatyto teisinio reglamentavimo, kad už testatorių kitas asmuo pasirašo testatoriaus prašymu (LAT 2011-12-22 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-539/2011), tokiu būdu pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos. Apeliantas nurodo, kad teismas be motyvų iš jo nepagrįstai priteisė valstybei 41 Eur, žyminio mokesčio, nes pagal pirkimo pardavimo sutartį butas nupirktas už 8000 litų, o sumokėtas žyminis mokestis yra 240 Lt.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. P. prašo ieškovo J. B. apeliacinio skundo netenkinti ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015-12-11 sprendimą palikti nepakeistą.

13Atsakovė teigia, kad ieškovas teikia skundą žinodamas buvusio veiksniu mirusio brolio P. B. norą ir aiškiai išreikštą valią palikimą palikti atsakovei, prižiūrėjusiai ligonį daugelį metų, siekdamas savanaudiškų tikslų. Nurodo, kad byloje buvo atlikta ekspertizė, kurios išvados yra priešingos apelianto argumentams - palikėjas P. B. testamento sudarymo metu buvo veiksnus.Nurodo, kad teismas notarės rašymo apsirikimus įvertino.Teigia, kad liudytoja J. V. yra suinteresuota nesąžiningai liudyti, ji yra apelianto kaimynė, jos parodymai neatitiko buvusių objektyvių testamento pasirašymo aplinkybių, tačiau apeliantas būtent šios liudytojos neteisingais parodymais grindžia savo apeliacinį skundą. Teigia, kad apelianto skundo argumentai yra mažareikšmiai, pateikiami iškraipant palikėjo aiškiai išreikštą valią. Pirmesnysis testamentas buvo sudarytas apelianto naudai, J. B. sveikata buvo tokia pati, kaip ir sudarant paskesnįjį testamentą, ir tada už nepajėgiantį pasirašyti testatorių pasirašė kiti asmenys, tačiau apeliantas testamento tikrumu neabejojo. Nurodo, kad apelianto skundo argumentai prieštarauja bylos duomenims, o teismo sprendimas pagrįstas bylos įrodymų visuma. Į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų apie testatoriaus nesugebėjimą suprasti savo veiksmus ar išreikšti savo valią ir pilnai įrodyta, kad testamento sudarymo metu nebuvo jokių abejonių dėl P. B. noro ir išreikštos valios sudaryti būtent tokį testamentą kokį patvirtino notarė. Testamentas jo surašymo metu buvo pagarsintas, liudytojai už testatorių pasirašė žinodami P. B. valią ir būdami įsitikinę, kad testamentas pilnai ir teisingai atspindi jo valią.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo notarė L. S. prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą.

15Notarė L. S. nurodo, kad testamento sudarymo metu testatorius suprato savo veiksmų reikšmę, pats sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė. Nesutinka, kad testamente padarytas taisymas yra neįskaitomas, nes pataisyta tik žodžio galūnė į daugiskaitą -„esančius“. Nežiūrint į nurodytus ieškovo nuomone testamento trūkumus, jog buvo neaptartas taisymas, svarbu yra tai, kad testamentu buvo išreikšta tikroji testatoriaus valia, kuri atitinka testamento turinį. Ieškovo ir jo kviestų liudytojų teiginiai, kad P. B. buvo psichiškai nesveikas ir negalėjo suprasti savo veiksmų testamento sudarymo metu, buvo paneigti teismo psichiatrinės ekspertizės. Ekspertizės aktu patvirtinta, kad testamento sudarymo metu jokių silpnaprotystės reiškinių nebuvo, P. B. suprato savo veiksmus, bei galėjo juos valdyti. Pažymi, kad ieškovas nekėlė klausimo dėl brolio gebėjimo suprasti savo veiksmus, kai šis 2009-07-16 patvirtintu įgaliojimu įgaliojo ieškovą J. B. nupirkti jo vardu butą ir po to ( - ) sudarytu testamentu visą turtą, tame tarpe ir nupirktą butą,paliko apeliantui J. B.. Vertinant, ar buvo išreikšta testatoriaus valia, kad testamentą už jį pasirašytų kitas asmuo (šiuo atveju – Z. M.), nei šios valios išraiškos tvarka, nei forma įstatymu nereglamentuojama. Nesant įstatyminio reguliavimo, leidžiamos įvairios faktinės situacijos: toks prašymas žodžiu, raštu ar kitokia asmens valią leidžiančia nustatyti forma gali būti išreikštas tiek prieš pasirašant testamentą, tiek ir jį sudarant.Teisiškai nėra reikšminga, kaip šis procesas buvo organizuotas - testatoriui tiesiogiai paprašius liudytojų ir pasirašančio asmens ar tai padarius per kitus asmenis. Testatorius žodžiu išreiškė savo sutikimą, kad už jį ant testamento pasirašytų Z. M., o liudytojais būtų V. T. ir J. V..Ieškovas neįrodė ir teismas nepatvirtino fakto, kad pasirašančiųjų asmenų dalyvavimas neatitiko testatoriaus valios, vadinasi, nėra pagrindo konstatuoti CK 5.29 str. pažeidimo. Teigia, kad liudytojos J. V. pozicija nesuprantama, nes ji sutiko pasirašyti kaip liudytoja, į klausimą, ar girdėjo testatoriaus P. B. išreikštą valią, kam palieka savo turtą, patvirtino, kad viską girdėjusi, nes jai atėjus, buvo paprašyta P. B. dar kartą pasakyti, kam jis nori testamentu palikti savo turtą, ir jis tai padarė, girdint visiems dalyvavusiems asmenims, tame tarpe ir pačiai J. V.. Visi dalyvavę asmenys, tame tarpe ir J. V., žodžiu patvirtino, kad girdėjo P. B. išsakytą valią.

16Apeliacinis skundas tenkinamas dalinai, teismo sprendimas keičiamas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ( CPK 326 str.1 d. 3 p.).

17Pagal CPK 320 str. 1 d., bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti( išskyrus dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo)(CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

18Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus (CPK 185 str.), kaip minėta, nenustačiusi absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.), iš esmės pritardama esminiams pirmosios instancijos teismo motyvams, kurių nekartoja, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, tinkamai taikė ir aiškino tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas, visapusiškai įvertino šiai bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 176 str., 263 str., 320 str., 327 str.).

19Nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra tinkamai atskleista bylos esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Kadangi apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, todėl jų nebekartoja. Teismas neturi pareigos atsakyti į kiekvieną skundo argumentą, todėl pasisako tik dėl teisiškai reikšmingų nagrinėjamu atveju.

20Apeliaciniu skundu teismo sprendimas ginčijamas dėl apelianto nuomone padarytų tvirtinant testamentą procedūrinių pažeidimų, pažeistas Notariato įstatymo 35 str. draudžiantis patvirtinti ir paliudyti dokumentus, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašytus dokumentus. Taisymai turi būti daromi taip, kad viską, kas parašyta klaidingai ir perbraukta, būtų galima perskaityti.

21Testamentas, kuris yra tvirtinamas valstybės įgalioto pareigūno (notaro ar kitų CK 5.28 straipsnio 6 dalyje nurodytų asmenų), yra vadinamas oficialiuoju. Galima situacija, kai testatorius dėl ligos, neraštingumo ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti testamento( kaip nustatyta šiuo atveju). Tokiu atveju įstatymo nustatyta galimybė už testatorių pasirašyti kitam asmeniui (CK 5.29 straipsnis, Notariato įstatymo 32 straipsnio 2 dalis). Kadangi toks testamento pasirašymas yra išimtinis, tai jis turi būti atliekamas, laikantis nustatytų sąlygų: 1) testatorius turi asmeniškai paprašyti, kad už jį pasirašytų kitas asmuo; 2) kitas asmuo turi būti veiksnus ir neturi būti įpėdiniu pagal testamentą; 3) testamentas turi būti pasirašomas notaro (kito pareigūno pagal CK 5.28 straipsnio 6 dalį įgalioto patvirtinti testamentus) ir dviejų liudytojų akivaizdoje (jie taip pat pasirašo testamentą); 4) testamente turi būti nurodyta priežastis, dėl kurios testatorius negalėjo pats pasirašyti.

22Sutinkama, jog testamente yra neaptartų taisymų, bet tai neturi įtakos nei testatoriaus valios, tiek testamento suvokimui. Ar testamento formos, jo tvirtinimo tvarkos trūkumai yra pagrindas pripažinti testamentą negaliojančiu, turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tai, ar dėl jų galėjo būti neišreikšta tikroji testatoriaus valia, ar, net ir nustačius tam tikrus testamento sudarymo ir tvirtinimo tvarkos pažeidimus, kitų įrodymų visuma sudaro pagrindą konstatuoti, kad testatoriaus valia atitinka sudaryto testamento turinį. Galutines išvadas teismas gali padaryti tik tada, kai, vadovaudamasis įrodymus, jų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančiomis proceso teisės normomis, tinkamai nustato ir teisiškai kvalifikuoja faktines bylos aplinkybes( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011).

23Notarė paaiškino ir kolegija su tuo sutinka,jog jame padarytas prierašas nėra neįskaitomas ( įrašas „esantį“ pataisytas į „esančius“), tad šis argumentas, kad įrašas neįskaitomas, atmetamas. Pataisymo priežastis,kolegijos vertinimu, suprantama, nes buvo prirašytas tekstas „ir malkinę“, t.y. siekta palikti ne vieną, o daugiau daiktų. Žodžio, nors ir neaptartas, pataisymas įtakos testamento turinio esmei neturi , jo turinys aiškus.

24Tai,jog testamente kaip paliekamas turtas nurodyta ir malkinė, nors nėra duomenų apie įregistruotas į ją J. B. daiktines teises, testamento galiojimui neturi reikšmės, nes, sudarant testamentą, netikrinama ar palikėjas turi paliekamą turtą, kam jis priklauso. Paaiškėjus, jog tokio turto nėra, tai reikšminga tik paveldėjimo teisės į konkretų turtą liudijimo apimčiai, o ne pačiam turto palikimo faktui atsirasti.

25Notarė paaiškino, jog atvyko testamento surašymo reikalu ji bendravo su palikėju, šis išreiškė savo valią. Nebuvo priežasčių abejoti jos paaiškinimo, kurį patvirtino testamentą pasirašiusi Z. M., liudytoja V. T., B. S., tikslumu. Šie paaiškinimai vienas kitam esminėse detalėse neprieštarauja, jų turinį patvirtina ir testamento turinys. Nors kaip liudytoja pasirašant dalyvausi J. V. tvirtino, jog ji nežino ant ko pasirašo, testamentas nebuvo skaitytas, jos paaiškinimai teismo pagrįstai atmesti kaip nepakankami nuneigti anksčiau aptartus įrodymus. Kolegija pastebi, jog J. V. atvyko praėjus tam tikram laikui nuo testamento rengimo procedūrų pradžios, tad kai kurių aplinkybių gali tiesiog nežinoti. Liudytoja motyvuoja, jog ji laukėsi, skubėjo, ne viską atsimena, teigia nežinanti net kur ir dėl ko pasirašė. Esant tokiems jos pareiškimams, kad reikšmingų bylai aplinkybių gali tiesiog neatsiminti, teismas pagrįstai išvadas darė iš kitų informatyvesnių įrodymų. J. V. aiškinimas, jog ji nežinanti dėl ko ir kur pasirašė , kolegijos vertinimu, negyvenimiškas, nes testamento tekste ji įrašė savo vardą, pavardę ,pasirašė.Testamentas parengtas ant spausdinto blanko, rankraštiniai įrašai aiškūs, įskaitomi, padaryti įrašai iš liudytojos asmens dokumento, liudytoja raštinga, jauno amžiaus, tad negalima atsakingai tvirtinti, jog ji galimai buvo „užklupta“ netikėtai, buvo skubinama, tad negalėjo susiorientuoti kur ir dėl ko dalyvauja, pateko į tokias aplinkybes, kad galėjo pasirašyti bet kur ir nežinia kodėl.

26Sutinkama su atsiliepimo į skundą argumentais, jog įstatymiškai nereglamentuota kokia forma testatorius turi asmeniškai prašyti, kad už jį pasirašytų kitas asmuo. Norminiai aktai nenustato, jog tas negali būti perduota notarui per kitą asmenį. Svarbu, kad notaras, vykdydamas savo pareigas, įsitikintų tokios palikėjo valios autentiškumu. Teisiškai nesvarbu kieno iniciatyva buvo organizuotas notarės atvykimas.Gyvenimiška, kad tą atliko P.,nes ji rūpinosi testatoriumi, jį prižiūrėjo. Nors šiuo atveju notarės atvykimu tiesiogiai rūpinosi ne pats palikėjas, bet bylos įrodymai patvirtina, jog notarė iš palikėjo asmeniškai įsitikino ,jog šis nori surašyti testamentą, fiziškai negali jo pasirašyti, sutiko, kad pasirašytų Z. M.. Tai, jog velionis siekė palikti testamentą netiesiogiai patvirtina faktas, jog jis prieš tai – 2009 metais tokia pat forma ( pasirašant kitam asmeniui) buvo surašęs testamentą ieškovo naudai( t.1, b.l.5-6).

27Apelianto nurodo, jog teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, konkrečiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutarties civilinėje byloje Nr.3K-3-539/2011. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad vadovautis teismų praktika teismai turi ne a priori, bet atsižvelgdami į konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą; reikia remtis tik tokiomis teisės aiškinimo taisyklėmis, kurios išdėstytos ankstesniuose teismų sprendimuose, priimtuose analogiškose bylose, t. y. jų faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos aplinkybes, abiejose bylose turi būti taikoma ta pati teisė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013; kt.). Nurodytoje kasacinėje byloje buvo keliamos abejonės ar palikėja apskritai dėl fizinės negalios negalėjo pasirašyti, pasirašyta ne jos akivaizdoje, testamentas sudarytas liudytojos, dalyvavusios jį surašant, naudai, taigi faktinės bylų aplinkybės skirtingos ir kasacinės bylos motyvacija šios bylos atveju negali būti be išlygų taikoma.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Ši skundo dalis tenkinama dalinai.Iš teismo 2014-04-07 nutarties ir skundžiamo sprendimo, kuriuo iš ieškovo priteista papildomai 41 € žyminio mokesčio ( tiekiant ieškinį ieškovas per du kartus sumokėjo 240 Lt ( 69,5€) žyminio mokesčio (viso 110,5 €) , galima spręsti, jog teismas ieškinį vertino kaip turtinį reikalavimą, nors ir nurodė prieštaringus pagrindus

30( nutartyje nurodė CPK 80 str.1 d.1 p., sprendime tos paties normos 5 p.).

31Kolegijos vertinimu, ginčo vertinimas kaip turtinio ir atitinkamai mokesčio dydžio skaičiavimas atliktas netiksliai, todėl jis keičiamas.

32Nors dėl ginčo vertinimo kaip turtinio ar kitokio skunde nepasisakoma, bet tinkamas proceso, t.y. viešosios teisės normų taikymas turi viešojo intereso požymių ir kolegija dėl jo sprendžia savo iniciatyva.Sutinkamai su CPK 85 str.1 d. 11 p., ieškinio suma nustatoma tokiu būdu-bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais – pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Neabejotina, kad testamentas yra sandoris( vienašalis) ir gali būti sprendžiama dėl jo negaliojimo. Kasacinio teismo praktikoje pastebėta,jog CPK nustatytas žyminio mokesčio diferencijavimas atsižvelgiant į tai, koks mokestis – proporcinis ar paprastasis, yra taikomas (CPK 80 str.1 dalis), t. y. proceso įstatyme įtvirtinta mišrioji – proporcinio ir paprastojo mokesčio sistema. Proporcinis žyminis mokestis taikomas turtiniams ginčams ir jo dydis nustatomas procentine išraiška nuo ieškinio ar kitokio reikalavimo kainos (CPK 80 str. 1 dalies 1 punktas). Paprastasis žyminis mokestis išreiškiamas tikslia pinigų suma, nepriklausomai nuo ginčo dalyko vertės (CPK 80 str.1 dalies 2-5 punktai). Toks žyminis mokestis nustatomas bylose, kuriose pareiškiami neturtinio pobūdžio ieškiniai, taip pat ieškiniai, kurie negali būti įkainoti, arba kai reikalavimą įvertinti pinigais yra sudėtinga arba iš viso neįmanoma. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais apmokestinami proporciniu žyminiu mokesčiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje AB „Santava“ v. AB „Klaipėdos maistas“, byla Nr. 3K-3-99/2001), ginčas laikomas turtiniu ir už jį mokamas proporcinis žyminis mokestis tada, kai sandorio negaliojimas lemia restitucijos taikymą ,nes restitucijos taikymo atveju įmanoma įvertinti priteistiną turtą ar lėšas. Šiame ginče reikalavimas dėl restitucijos taikymo nekeltas, net ir ieškinio patenkinimo dėl procedūrinių testamento patvirtinimo pažeidimų atveju ieškovas neįgautų turto ar lėšų, nes vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, anksčiau sudarytas testamentas netampa galiojančiu( su išimtimis) ( CK 5.17str. 2 d.).

33Dėl pasakyto kolegija vertina, jog teismas nagrinėjo neturtinį ginčą, kuris apmokestinamas paprastuoju 41 € dydžio žyminiu mokesčiu pagal CPK 80 str.1 d.5 p. nuostatą. Iš pasakyto seka, jog apeliantas pirmos instancijos teisme permokėjo 69,5 € (110,5-41) ir ši suma jam turėtų būti sugrąžinta( CPK 87 str.1 d.1 p.).Kadangi ieškovas pagal teismo sprendimą turi sumokėti valstybei 194,34 € bylinėjimosi išlaidų, jam grąžintino 69,5 € mokesčio dydžiu mažintinos iš ieškovo valstybei priteistos išlaidos iki 124,84 € ( 194,34-69,5).Teikiant apeliacinį skundą ieškovas permokėjo 28,5 € žyminio mokesčio, tad jam ši suma grąžintina (viso 69,5-41) .

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10-126/2015 dalį dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei iš J. B. priteisimo pakeisti ir priteistą sumą sumažinti iki 124,84 €.

36Sugrąžinti J. B., a.k. ( - ) žyminio mokesčio 28,5 € jo sumokėto 2016-01-06 įmoka „Perlo paslaugos“ terminale. Mokesčio grąžinimą pavesti atlikti VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas J. B. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2013... 3. Ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad ( - ) mirė jo brolis P.... 4. Atsakovė J. P. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 5. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2015-12-11 sprendimu J. B. ieškinio... 6. Teismas, nustatė, kad P. B. 2013-02-14 testamentu jam priklausantį butą Nr.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas J. B. skundžia Rokiškio rajono apylinkės teismo... 8. Apeliantas teigia, jog teismo sprendimas priimtas pažeidus materialinės ir... 9. Apeliantas nurodo, kad teismas nesivadovavo Lietuvos Respublikos Notariato... 10. Apeliantas teigia, kad sudarant testamentą, nebuvo laikytasi CK 5.29 str. ir... 11. Apeliantas nurodo, kad atsakovė J. P. apklausiama teisme nenurodė, kad P. B.... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. P. prašo ieškovo J. B.... 13. Atsakovė teigia, kad ieškovas teikia skundą žinodamas buvusio veiksniu... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo notarė L. S.... 15. Notarė L. S. nurodo, kad testamento sudarymo metu testatorius suprato savo... 16. Apeliacinis skundas tenkinamas dalinai, teismo sprendimas keičiamas dalyje... 17. Pagal CPK 320 str. 1 d., bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių... 19. Nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo... 20. Apeliaciniu skundu teismo sprendimas ginčijamas dėl apelianto nuomone... 21. Testamentas, kuris yra tvirtinamas valstybės įgalioto pareigūno (notaro ar... 22. Sutinkama, jog testamente yra neaptartų taisymų, bet tai neturi įtakos nei... 23. Notarė paaiškino ir kolegija su tuo sutinka,jog jame padarytas prierašas... 24. Tai,jog testamente kaip paliekamas turtas nurodyta ir malkinė, nors nėra... 25. Notarė paaiškino, jog atvyko testamento surašymo reikalu ji bendravo su... 26. Sutinkama su atsiliepimo į skundą argumentais, jog įstatymiškai... 27. Apelianto nurodo, jog teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos,... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Ši skundo dalis tenkinama dalinai.Iš teismo 2014-04-07 nutarties ir... 30. ( nutartyje nurodė CPK 80 str.1 d.1 p., sprendime tos paties normos 5 p.).... 31. Kolegijos vertinimu, ginčo vertinimas kaip turtinio ir atitinkamai mokesčio... 32. Nors dėl ginčo vertinimo kaip turtinio ar kitokio skunde nepasisakoma, bet... 33. Dėl pasakyto kolegija vertina, jog teismas nagrinėjo neturtinį ginčą,... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo... 36. Sugrąžinti J. B., a.k. ( - ) žyminio mokesčio 28,5 € jo sumokėto...