Byla B2-954-524/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skonio gama“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą iškeltą pagal pareiškėjos UAB „SOS PARTY“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skonio gama“,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2013-02-15 priimtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skonio gama“. Ieškovė nurodė, kad atsakovė liko skolinga 16577 Lt pagal rangos sutartį ir nustatytais terminais bei tvarka nesumoka skolos. Ieškovė 2012-12-05 įspėjo atsakovę, kad nesumokėjus skolos, bus kreipiamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovės per nustatytą terminą skolos nesumokėjo. Ieškovės nuomone atsakovė yra nemoki.

3Atsakovė su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovė nėra kreditorė, todėl neturi reikalavimo teisės iškelti įmonei bankroto bylą. Pažymi, kad įmonė yra moki, todėl nėra pagrindo jai kelti bankroto bylos. Prašo skiri baidą už piktnaudžiavimą teise.

4Ieškinys atmestinas.

5Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo analizuojama įmonės finansinė padėtis, ginčai tarp šalių nėra sprendžiami.

6Atsakovė nurodė, kad ieškovė nėra jos kreditorė, todėl neturi reikalavimo teisės dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismo nurodo, kad LR įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. Įmonės kreditoriai – tai turintys reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys (LR įmonių bankroto įstatymo 3 str.). Nagrinėjamu atveju kilo ginčas, ar ieškovė yra atsakovės kreditorius, turintis teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina, kad subjekto teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas tikrina civilinės bylos iškėlimo stadijoje (LR įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus yra potencialūs kreditoriai, galintys inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009), kartu asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–154/2008). Taigi, ieškovė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo metu neturi pareigos įrodyti savo reikalavimo akivaizdaus pagrįstumo. Tokių reikalavimų įstatymas nenumato. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui pateikė kaip jo kreditorius. Todėl teismas, nustatęs, kad pareiškėjas yra tinkamas subjektas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nėra kliūčių priimti pareiškimą, iškėlė civilinę bylą (LR CPK 137 str. 1 d.), toliau turi būti svarstomas bankroto bylos iškėlimo klausimas, nes ginčo tarp ieškovės ir atsakovės dėl prievolių egzistavimo faktas per se nėra savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti bankroto bylą.

7LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra, kai pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš pateiktų rašytinių duomenų, t. y. 2011-01-31 balanso duomenų, matyti, kad įmonės turtas siekė 91975 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimas sudarė 275706, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 275706 Lt. Pagal pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė 2011-12-31 duomenimis turėjo141962 Lt nuostolių. Iš 2012-12-31 balanso duomenų nustatyta, kad įmonės turtas sudarė 78746 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai –312819 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė – 56475 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro – 256344 Lt). Pagal 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė turėjo 50342 Lt nuostolių.

9Nors mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę įmonės turimo turto, tačiau šių didžiosios dalies įsipareigojimų įvykdymo terminai dar nėra suėję. Pagal pateiktus duomenis mokėjimo terminai yra suėję pagal įsipareigojimus už 13674,59 Lt, tačiau įsipareigojimai, kuriems dar nėra suėjęs mokėjimo terminai sudaro 289318,97 Lt. Iš teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų nustatyta (LR CPK 179 str. 3 d.), kad daugiau ieškinių dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nėra reiškiama. Įmonė neturi skolų darbuotojams, valstybinei mokesčių inspekcijai ar valstybinio socialinio draudimo fondui. Atkreiptinas dėmesys, bankroto byla įmonei keliama tik tuomet, kai pradelstų įsipareigojimų dydis viršija pusę įmonės turimo turto. Tokių aplinkybių teismas nenustatė, todėl nėra pagrindo bankroto bylos iškėlimui.

10Išaiškintina, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo nėra tinkamas savo teisinių gynimo būdas LR CK 1.138 str. prasme, todėl ieškovė manydama, kad jos teisės yra pažeidžiamos gali jas ginti ginčo teisenos tvarka (LR CPK 5 str.).

11Atsakovė prašo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas nurodo, kad procesinių teisių įgyvendinimas negali būti laikomas piktnaudžiavimu (LR CPK 95 str.), todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė nesąžiningai naudojosi suteiktomis teisėmis. Esant šioms aplinkybėms pateiktas prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d. 1- 2, 5-6 p. ir LR civilinio proceso kodekso 290-291 str., teismas

Nutarė

13atsisakyti iškelti UAB „Skonio gama“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), bankroto bylą.

14Prašymą dėl baudos skyrimo atmesti.

15Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai